Klimamøtet-Positivt for oil service


Utfasing av kull. Ikke utfasing av olje og gass.