NANOV - slaget er ikke tapt!


Sakset fra et annet forum:

Meget tynn handel under kr. 1,00. Her kan det fort komme en opptur...

Mulige kurstriggere:

1. Fokus på at Nordic Nanovector tross alt har 70 øre i cash bak aksje etter avviklingskostnader + en skattefordel verdt minst tre kroner per aksje. “Skallet” er således verdt det mangedobbelte av dagens børskurs.

2. Ingenting tyder på at det foreligger flertall blant 2/3 av NANOV-aksjonærene for det tragiske fusjonsforslaget, ergo øker sannsynligheten for fokus på punkt 1.

3. Folketrygdfondet kan tilbakekalle aksjer utlånt til short for å kunne stemme for alle aksjene ved GF-en.

4. Ingen kan tvinge NANOV til å fusjonere med et annet biotekselskap. Også andre bransjer kan tenkes å være interessert i et børsnotert "skall" med verdier (cash og “portefølje”) og skattemessige verdier (fremførbart underskudd) som til sammen er verdt det mangedobbelte av dagens kurs.

5. “Spettet” har kjøpt slike "skall" tidligere; er faktisk så enkelt at et AS/ASA kan endre vedtektene og begynne med akkurat det de vil.

Rabatten på fremførbart underskudd må vel være stor nok når det i skrivende stund prises til 26 øre [under 10 prosent av potensiell verdi]? Da er kun kontanter etter avviklingskostnader hensyntatt og verdien på porteføljen satt til 0 kroner...
Redigert 22.11.2022 kl 16:04 Du må logge inn for å svare
HAS
22.11.2022 kl 15:59 2419

Synes heller man skal hilse det nye selskapet velkommen. Det sitter mange større aktører med innsideinformasjon som foreløpig av den grunn er forhindret fra å handle aksjer. Etter seansen på torsdag er denne informasjonen meddelt markedet, og da kan vi kanskje håpe på litt større trykk?
Ravn
22.11.2022 kl 16:09 2397

Enten må du være veldig naiv eller talsmann for selskapet som er foreslått fusjonert med NANOV?

Dere skal slite med å få 2/3 flertall for fusjonen.
HAS
22.11.2022 kl 16:14 2374

Jeg er ikke noe talsmann. Muligens naiv, men har faktisk tro på der nye selskapet. Håper derfor fusjonen går bra.

Kanskje noen større aktører kjøper seg opp og sikrer flertall?

Er handel på dagens nivå fram til fredag å betrakte som en fair og glimrende reparasjonsemisjon?:)
Redigert 22.11.2022 kl 18:30 Du må logge inn for å svare
bj111
22.11.2022 kl 17:39 2260

4 er ikke helt rett for det er ikke bare for et hvilket som helst selskap å gjøre nytte av skattemessige verdier i NANOV. Hadde det vært så enkelt hadde skallet vert solgt allerede. Det må vist være i samme bransje, ingen kan tvinge NANOV å fusjonere med et annet biotekselskap. Helt rett men ingen andre har noen nytte av dette skallet.
Ravn
22.11.2022 kl 21:58 2034

Se punkt 5. Det er jo bare å endre vedtektene til en annen bransje etter et oppkjøp.

Sakset fra et annet forum:

En børslisting er verdt 10-15 millioner kroner, og skattemessig verdi på Nordic Nanovectors fremførbare underskudd (anslagsvis 2,5 milliarder) skal være cirka 550 millioner kroner.

Dermed har Nordic Nanovector følgende verdi:

Kontanter per aksje etter avviklingskostnader 70 øre + verdi på Oslo Børs-listing per aksje 10 øre + verdi på fremførbart underskudd per aksje kr. 4,74 = totalverdi per aksje kr. 5,54 [legg merke til at hele “porteføljen” av patenter og forskning er satt til 0 øre]

Hva vi får ved en fusjon er mye mindre enn dette og som sagt en utvanning på grensen til det perverse. Det er heldigvis lite sannsynlig at forslaget oppnår 2/3 flertall hos NANOV-aksjonærene - og jeg gjentar min oppfordring om å stemme nei.

Om en smarting som ønsker et børsskall billig, har et lønnsomt selskap og for eksempel byr halv pris av verdien i NANOV 5,54/2 = kr. 2,77 pr. aksje, er det stor sannsynlighet for å få aksept.

Carnegie kan umulig ha undersøkt denne muligheten godt nok, men har ensidig fokusert på biotek/helseaksjer.

Kommer North Energy med et konkurrerende forslag?
SomSa
23.11.2022 kl 08:39 1725


Nano har ikke inntekter men utgifter + prekliniske studier og hver måned renner pengene ut. 1.1.2023 har de 60 mil i kontanter eller under 52 øre per aksje. Og hver måned blir dette redusert.

North Energy er et fattig selskap og hadde noen få mil i kontanter. De trenger selv å hente penger. Hvis de har en fantasi plan er det for å berike seg selv og ikke hjelpe småaksjonærene. Vi ser hvordan kjendis gribber plyndret småaksjonærer i fly. Heldigvis taper de penger........

Hvis de hadde en konkret og ærlig plan hadde de lagt fram for lenge siden.

Det er ikke bare å kjøpe opp en konkurskandidatt og bruke fremførbare underskuddet.........
HAS
23.11.2022 kl 09:27 1625

Representanter fra begge selskap vil delta på webcasten i morgen kl. 16.30. Kanskje greit å lytte litt til hvilke planer de har?
HAS
24.11.2022 kl 09:57 1280

Grunn til å forvente reaksjoner på kursen etter webcasten i kveld?
keane
24.11.2022 kl 11:41 1177

Verdier for kr 5,50 pr aksje og kan få kjøpt på 1 kr - er en nobrainer å kjøpe her...!
HAS
24.11.2022 kl 11:49 1151

Ikke mange månedene siden den stod i 20. Overdreven pessimisme sendte den ned. Håper det skapes ny entusiasme rundt det nye selskapet i kveld. Verden trenger denne forskningen, og potensialet et stort.
SomSa
24.11.2022 kl 12:57 1058


Jeg regner med at du er en ny aksjonær og har lite kjenskapp til selskapet. Butalutin kunne omsettes for flere mrd i året men virket ikke. Nano har bare produkter innen preklinisk eller oppdagelses fase, Jeg tviler på at noen vi finansiere Nano når de ikke har et produkt med gode kliniske resultater. Selskapet er tilnærmet verdiløs bortsett fra kontantene.

Jeg tviler på at skatteetaten vil godta hvis motive av oppkjøpet er kun å bruke det fremførbare underskuddet .

Bortfall av fremførbart underskudd etter skatteloven §14-90
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/bortfall-av-fremforbart-underskudd-etter-skatteloven--14-90/

Det helper heller ikke å slå sammen med et annet selskapet når det nye selskapet har 0 inntekter og skal leve av emisjoner og sine aksjonærer. Den beste verdien kan aksjonærene få er nå og på dette kursnivået. Men alltid kan mirakler skjer.
Redigert 24.11.2022 kl 12:59 Du må logge inn for å svare
keane
24.11.2022 kl 13:22 1005

Ingen reelle selgere her- kun algoritmer. Denne står i 150+ i morgen ettermiddag.
keane
24.11.2022 kl 13:26 991

Mente 1,50...:-)
Ravn
24.11.2022 kl 19:27 666

Keane:

Så du dagens tragiske webcast? 😢

Det er dessverre mer sannsynlig med fall under 90 øre enn videre opptur i morgen..
Gyoza
24.11.2022 kl 19:30 659

Game sett match roy keane
Ravn
24.11.2022 kl 19:34 641

SomSa:
Bortfall av fremførbart underskudd etter skatteloven §14-90
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/bortfall-av-fremforbart-underskudd-etter-skatteloven--14-90/

Takk for interessant lenke.

Du har rett i at det neppe er en "walk in the park" å finne noen som kan nyttiggjøre seg verdien av det fremførbare underskuddet.

Redigert 24.11.2022 kl 20:24 Du må logge inn for å svare