Går ledelsen av hvis styret kastes??


Hva tror dere, kjør debatt.
viva1
24.01.2023 kl 22:11 7431

Obligasjonseierne har ingen mulighet til å endre stemmer. Disse ble låst inn i obligasjonseiermøtet i november. I tillegg så er jeg grunnleggende uenig i grunnpilaren i din argumentasjon. Kreditorene kommer til å ta over dette selskapet uansett om 100% av aksjonærene stemmer nei. Kreditorene ta over makten vha en konkursbehandling. Ingen vi ta i dette boet så lenge de ikke kan stille med 100% egen finansiering. Se hva som skjedde med Vroon, ikke 100% sammenlignbart men tilstrekkelig likt til en kan se de store generelle bildet. Stiller ikke aksjonærene opp med nødvendig egenkapital til å betjene inngåtte forpliktelser, så tar kreditorene over. Uansett om markedet har bedret seg aldri så mye fra mislighold til konvertering av gjeld. Adhoc kan være godt organisert til å overbevise folk om at det er uten konsekvenser å stemme ned alt som kommer fra kreditorene og selskapet, men utover det har jeg særdeles liten tiltro til denne gjengens evne til å få til stort.
viva1
24.01.2023 kl 22:19 7511

Rekonstruksjonslovens §58 regulerer konkurs muligheten i en rekonstruksjons prosess. Mitt råd til dagens DOF aksjonærer er at dere instruerer dagens styre og Thomas Fjell til å fokusere på å få et bedre tilbud enn 1% for å akseptere rekonstruksjon på egf. Det er et mulighets rom i den fremlagte avtalen mellom kreditorene for det.
syvert1
25.01.2023 kl 01:24 7328

Mener du ærlig talt at en ordning der 5 fond som er kjent i hele verden for å kjøpe rotten gjeld og konvertere samt grådige banker som aldri er langsiktige eiere men kommer til å selge Dof stykkevis til høgstbydende er en god løsning for Dof og arbeidsplassene. Det har eg ingen tropå, de fleste aksjonærer er små aksjonærer som har vært med lenge og har snitt over 100 kr. Det er tidligere blitt sagt av hoved aksjonær den som skal være med påbølgetoppene må også være med på bølge bunnen, nå ser det ut mer som de vil kaste små aksjonærene over bord og stikke av med alle verdiene.
tobben
25.01.2023 kl 01:59 7374

Enig Syvert1 , her er det virkelig grunn til å være skuffet over spriket mellom ord og handling hos hovedaksjonær. Ellers synes jeg oppdateringen fra dugnadsgjengen som nettopp tikket inn var veldig bra. Meget bra jobba så langt , her spilles det åpenbart på flere strenger :-))
mortmic
27.01.2023 kl 10:23 6551

Her er du virkelig inn på noe ted46. Oppsiden vil bli veldig begrenset med utvanning med veldig, veldig mange aksjer. I tillegg innløser obligasjonseierne sine obligasjoner i aksjer og får da ikke pålydende pluss renter på obligasjonene. Som du skriver - kjøper de aksjer som nå er på tilbud får de både en stor oppside på aksjer pluss pålydende på obligasjonene pluss renter. Og dette vil de frasi seg???? Uforståelig.....

Hver dag denne gjengen forhaler en avtalt løsning gjør de klimaet surere. Halmstrået om at retten skal gi dem rett er så «farout» at det savner sidestykke. Retten vil kun vurdere hva som tjener de ansatte i DOF best og konklusjonen er gitt på forhånd.

Viva1
Mulighetsrommet bør vel snart fylles med " at noe skjer"

Hva tenker du kan være et alternativt forslag innenfor mulighetsrommet?
Svedala
27.01.2023 kl 14:57 6202

Upsidedown du skriver at det er «farout» at retten skal gi denne gjengen rett. Men i henhold til norsk lov så må DOF være insolvent hvis det skal slås konkurs. Ved insolvens må DOF være varig ute av stand til å gjøre opp sine forpliktelser. Nå kjenner ikke jeg alle detaljene i denne saken men alle signaler fra selskapet og markedet tyder på at DOF ikke er varig ute av stand til å gjøre opp for seg. Dette vil jo bli belyst hvis selskapet havner i retten.
Slik jeg se det så ligger kreditorenes mulighet til å maksimere sin avkastning i å tilby eierne en fair deal. Minoritetsaksjonærene består av en rekke travere som har vært med i årevis samt en del nye som er ute etter raske resultater, men uansett er de nok for godt organisert til at de skal la seg lure eller skremmes.

3.75 % av 1 kroner er ikke mye ( hvorfor kjøpes det på 0.9 da er folk hakkende galen ) men 25 milliarder igjeld er MYE!
Redigert 27.01.2023 kl 16:09 Du må logge inn for å svare
JanOrge
27.01.2023 kl 16:56 5797

En stor del er forfalt og har vært det i tre år. og renter er i ikke betalt på tre år. Hva tenker du retten skal avsi kjennelse om? Skal retren dømme noen til å låne selskapet penger?

Ganske mange løse tråder i den børsmeldingen!
Og hvis om at dersom.

Man kan jo registrere at ny innsatt styre synes å være overtalt av "makta" om at dette er den beste løsningen...

Ingenting nevnt i meldingen om JUSSEN rundt rekonstruksjonsloven.
Pacino
27.01.2023 kl 17:15 5717

Dof-styret kommer med nytt forslag til rekonstruksjonsplan

Hvor mye aksjonærene skal sitte igjen med etter at det kriserammede offshore rederiet er rekonstruert, har vært en kime til konflikt. Styrets nye forslag innebærer at eksisterende aksjonærer vil eie 3,75 prosent av selskapet.

https://e24.no/boers-og-finans/i/3EmRoP/dof-styret-kommer-med-nytt-forslag-til-rekonstruksjonsplan

suspekt
27.01.2023 kl 17:23 5707

Ja nå må dere regne dere som har kalkulator. Den steg i hvertfall etter børsmelding. Skal vel stemmes over dette og, håper gruppa er samlet. Hva blir pålydene etter konvertering?
Om dette går igjennom, så er usikkerheten borte og aksjen kan begynne på en langvarig oppadgående trend.
obl.eiere vil nok sitte videre med aksjene de har ervervet billig.
Redigert 27.01.2023 kl 17:46 Du må logge inn for å svare
Pacino
27.01.2023 kl 17:27 5690

Dofs styreleder Leif Salomonsen forklarer hvorfor forslaget nå gir dagens aksjonærer 3,75 prosent av aksjene i det fremtidige selskapet – mot fire prosent i forslaget i fjor høst, som en opprørsgruppe stemte ned.

https://www.dn.no/marked/dof/dofs-styreleder-om-ny-redningsplan-passe-darlig-for-alle-parter/2-1-1394931
JanOrge
27.01.2023 kl 17:34 5650

Det må bety at totalt antall aksjer etter konvertering er 8,3 milliarder. Ny styreleder sier at selskapet sannsynligvis er insolvent, og at resultatet av å stemme ned forslaget som han anbefaler betyr konkurs for selskapet.

RAN! RAN! Det må velges nytt styre snarest!!

Hehe ;)

Osvaldsen
Pacino
27.01.2023 kl 17:42 5608

Har ikke peiling, eier ikke en eneste aksje i DOF ..tenkte linkene kunne ha en nyhetsverdi for de som har aksjer i dette offshoreselskapet.
Redigert 27.01.2023 kl 17:45 Du må logge inn for å svare
JanOrge
27.01.2023 kl 17:45 5588

Ja, det går nok ikke lang tid før de begynner å idioterklære egen styreleder igjen... 😂
viva1
27.01.2023 kl 20:05 5146

Da kommer det trolig frem hvor god betaling DOF minoritetssgruppe/dugnadsgjengen/ad hoc gruppen eller hva denne herlige gjengen kaller seg, har fått for 3 måneders innsats. Et forslag fra eget komponert styre som er 9,375% DÅRLIGERE enn det gamle styret la frem. I et blue sky scenario med en OneDof prising på 10 mrd så har deres innsats kostet dagens aksjonærer en 40-50 mnok. I tillegg så har det kostet selskapet millioner i nye utlegg for å bestille nye rapporter med konklusjoner som tilsvarende rapporter det forrige styret støttet seg på, samt maange tiltall millioner i ekstra renter på lån som ikke får glede av bedre betingelser. Antar at en kan konkluderer med at denne gald gjengen har kostet aksjonærer og selskap godt over 100 mnok, mest sannsynlig betydelig mer.

Amatører.

I dag kom nok forklaringen på hvorfor nest største aksjonær trakk seg fra styret. De kom til å fremme et forslag som han ikke kunne stille seg bak. Før det i hele tatt skal kalles inn til egf for å stemme over dette så må forslaget aksepteres av kreditorene. Min antagelse er at kreditorene er så mistroiske til hele den konspirasjonsteori gjengen (manipulering av eksterne rapporter, regnskap bla bla bla) som utgjør DOF minoritetsgruppe, at de ikke vil akseptere forslaget før styret kan vise til at minimum 50% av selskapets aksjonærer forplikter seg til å stemme for dette forslaget. Hvorfor skal de innrømme/innvilge noe som helst uten at aksjonærene viser noe som helst form for innrømmelser. Får de ikke denne bindende forpliktelsen så vil de be om konkurs i neste uke. Min personlige mening er at penalty for DOF gruppens handlinger er altfor liten, men antar at det blir akseptert om styret kan garantere at det går igjennom.

Så nå er det noen av de som har ledet/forledet/blendet en hel flokk med DOF aksjonærer med fagre løfter om eventyrlig oppside bare med å stemme nei, nei og atter nei, som må gå i seg selv og være sitt ansvar bevist. Styret kommer nok til å få en relativ kort tidsfrist på å fremskaffe disse forpliktelsene, noen få dager. Om aksjonærer fra nr 2 og ned ikke forplikter seg til sitt styre sitt forslag, så vil det føre til at DOF ASA er konkurs på denne tid i neste uke. Da kan en plusse på ytterlige 350-400 mnok i bortkasta verdier for dagens DOF aksjonærer. Det verste er at jeg tror det er sannsynlighetsovervekt at Minoritets gjengen er så forledet og hjernevaska av sine egne vrangforestillinger som de har skapt i sine ekko kammer, at de kommer til å stemme dette nei (nest største aksjonær stiller nok ikke bak dagens forslag fra styret når han trakk seg tidligere denne uka). Jeg bryr meg ikke med den videre skjebnen til dagens DOF aksjonærer, jeg tar gjerne +300 millioner ekstra DOF aksjer til fordeling blant de som konverterer sin utestående gjeld. De har fått nok advarsler fra alle hold, flere styrer, media mm, så vist de ønsker å kaste sine og andre med aksjonærer sine verdier rett på havet så værsågod.

Redigert 27.01.2023 kl 20:07 Du må logge inn for å svare

Gratulerer med å si nei til 4% og si ja til 3,75%. Jaja, da blir det ikke 1% hvertfall
elnomi
27.01.2023 kl 20:15 5173

Hvordan er det mulig å ende med mindre enn 4%?
Det var nei til 4%, da er det jo soleklart de må si nei til 3,75%.

Viva1
Ferdig snakka slik jeg forstår deg.

Er nok viktig hva som blir budskapet i kommende mail fra dugnadsgjengen til fullmaktsgiverne i sist EGF, der det ble valgt nytt styre. Styret som i dag forslår mindre uttelling enn det som ble nedstemt 11 nov.

Vil ikke overraske meg om de neste dagene vil komme momenter på bordet som kan være problematiske for rekonstruktør og Hordaland Tingrett.

En reel årsak må det vel være at kreditorene ikke har terminert denne prosessen for lenge siden. Kanskje jussen ikke er så krystall som den fremstilles.
Rekontruksjonloven er vel bare 2 år gammel, og får vel sin ilddåpen i denne saken.

Om Dugnadsgjengen kommer med Røkke eller Fredriksen på laget kontrollerer de kommende GF og kan sette kreditorenes holdninger på prøve! Og parkere Møgster.

Dukker det ikke opp en stor X før mandag morgen kl 0900 tror jeg løpet er kjørt for det store eventyret som mange er fortalt om.
Egentlig ikke noe krise for aksjonærer med 80 øre i snitt, dette som er foreslått. Svært mange av de store på topp 20 har snitt i den størrelsesorden.
Idag har jeg kjøpt lodder :)
suspekt
27.01.2023 kl 22:13 4634

Mener du vi skal oppover herfra?

Nei til 3,75%= ja til 0%

Vil anta nedsiden er minimal om forslaget går igjennom. Der finnes jo ingen grunn til å selge aksjene sine under kostpris i et brennhet marked.
Som sagt lodder.
Svedala
28.01.2023 kl 00:01 4521

Offshore OBS, jeg tror du har et poeng når du skriver «Rekontruksjonloven er vel bare 2 år gammel, og får vel sin ilddåpen i denne saken». Det er nok mange som ikke har fått med seg at det ikke bare er å dunke igjennom konkurs på et solvent selskap. Eller så kan det jo være at noen Store ulver har trukket i trådene hele veien, og setter både obligasjonseiere og aksjonærer ut av spill….
viva1
28.01.2023 kl 01:07 4536

OBS, du har nok mer info fra dine mailer fra dof gjengen. Men det virker utifra det en kan lese på forumer og dine poster at de nå igjen har startet med å lene seg på at en ikke kan slå et selskap med positiv EK konkurs, og dermed at det a) var feil av tingretten å innvilge rekonstruksjon, eller b) selskapet kan ikke slåes direkte konkurs ved mislykkede forhandlinger pga postiv EK, eller noe i den dur. Og de nå vurderer å slåss mot prosessen i retten. OM dette er tilfelle så forstår jeg ikke den bakenforliggende logikken, eller risikostyringene av de binære utfallsrommet en slik prosess vil utløse. En legger da opp en prosess som mest sannsynlig vil medføre at retten skal avgjøre om det blir konkurs eller selskapet blir tilbake levert til aksjonærene basert på mulige utvetydigheter i ordlyden til loven og manglende rettspraksisen.

Her vil nok tingretten toe sine hender, dømme i henhold til den direkte ordlyden i teksten, altså innvilge konkurs, og sende problemet videre til høyere instans for en mer grundig behandling av eventuelle svakheter i den midlertidige loven. Hva er konsekvensene for dagens Dof aksjonærer i de to mulige utfallene. Dersom de taper i første instans noe som jeg tror, så vil handelen i DOF aksjene umiddelbart bli stoppet på Oslo Børs og de vil ikke lenger være mulige å omsette. Konkursbehandlingen vil starte. Kreditorene er pissed, og aksjonærene får 0, altså 100% nedside fra de verdiene en har i dag. Men la nå oss leke med muligheten at et longshot vinner frem i retten og aksjonærene mot formodning får rett i sine påstander, og selskapet blir levert tilbake fra rekonstruksjons prosessen. Hvor er selskapet da, og hvilken fordel har dette for dagens aksjonærer? Selskapet vil fortsatt sitte med + 23 mrd nok i misligholdt gjeld som skal betales umiddelbart. En slik prosess har ikke løst noe som helst av de grunnleggende problemene. Problemet er at DOF ikke har betalt renter og avdrag på en gjeld på over 20 mrd nok i snart 3 år. Kreditorene har 0 interesse å låne penger til DOF med den finansielle strukturen det har i dag. Så hva vil en teoretisk tilbakelevering løse av de underliggende problemene til DOF? Absolutt ingenting. Hva har dagens aksjonærer å tape? Absolutt alt. Tror jeg at det er dette DOF Minoritetsgruppe ønsker å teste, ja. Det er dog betinget at DOF aksjonær nr 2 og 3 betaler hele advokat regningen på et par millioner for å kjøre en slik prosess, for jeg tviler på at dugnadsånden strekker seg så langt blant dagens DOF aksjonærer at de bidrar med kontanter til spleiselaget.

syvert1
28.01.2023 kl 01:11 4619

Det er veldig vansklig å ta stilling til noe vi aldri har sett dokumentasjon for, men kanskje de velger å legge frem dokumentasjonen for retten som viser at Dof er insolvent den dagen retten mottar begjæringen. Det er svært viktig at de ikke forutsetter impairment basert på konkurs dersom selskapet er solvent. Da får vi se, dette kan vel ankes til høgsterett. Når konkurs åpnes kan vel hvem som helst kjøpe dette selskapet eller stykkevis og delt. Hittil har vel avtalen som bygger på insolvens kunnet hindret dette. Det vil være en betydelig rissiko for bankene og de kan risikere at et selskap legger inn bud på hele selskapet. Men som eg altid har sagt, dere får nok tilbake pengene Deres og det er vel det Dere hele tiden har ønsket.
Redigert 28.01.2023 kl 01:13 Du må logge inn for å svare
viva1
28.01.2023 kl 01:52 4577

Jo før, jo bedre. Ingenting hadde vært bedre for kreditorene enn at det kom en ekstern budgiver med egen finansiering og tok over selskapet og kvitterte ned hele gjelden. Jeg antar dog at Møgster hadde vært noe snurt, for hans vei tilbake i DOF er en av de få spennende elementene som er igjen i denne farsen.

"Det er veldig vanskelig å ta stilling til noe vi aldri har sett dokumentasjon for" denne går også på repeat fra dof minoritet. Hva snakker de/dere om? Selskapet legger frem revisor godkjente finansielle kvartalsrapporter 4 ganger i året, samt en særdeles utfyllende årsrapport 1 gang i året der en kan finne alt en trenger av tall, vurderinger og forklaring til hvordan det er bygget opp. F.eks kommer det klart frem at det blir innhentet verdivurderinger av selskapets flåte 4 ganger i året fra to uavhengige eksterne skipsmeglere. Summen av EK i konsernet er negativ konsolidert til konsern topp, men med enkelte datterselskap med positiv EK. Hva mer trenger en for å kunne fatte en opplyst beslutning?

Selskapet blir ikke solgt i biter, kreditorene har sammen med det forrige styret lagt inn et bufferselskap (DOF Services AS) mellom selskapets verdier og drift for å beskytte selskapet mot ens egne aksjonærer. Blir det konkurs så går driften videre som før med bufferselskap som DOF ASA 2.0, og kreditorene tar over DOF Services AS (gitt det ikke kommer en ekstern budgiver med egen finansiering). Dette kan en lese i e24.no artikkelen med Horstad før jul og det samme kan en lese i gårsdagens melding fra det nye styre.

Skal dagens DOF aksjonærer virkelig velge å risikere 100% nedside ved å starte en prosess med <10% suksess sannsynlighet for kun å komme tilbake til start og akkurat de samme selskapsutfordringer som de hadde for 3 mnd siden, eller skal de ta til takke med 3,75% og i et blue sky scenario kunne få +1 kr for sine aksjer, og i et peak scenario om et år eller 2 få +1,5 kr per aksje. 20-60% mulig oppside fra dagens kurs ved å stemme ja til 3,75%, eller 100% nedside ved å tape i en prosess som i best case ikke løser noe som helst for selskapet eller dets aksjonærer? Valget burde være særdeles enkelt for alle med finansiell iq over 70.
Redigert 28.01.2023 kl 02:10 Du må logge inn for å svare

Joda, men aksjonærene her stemte jo ned 4% og nå er forslaget 3.75%. Det nye styret deres har virkelig gjort underverker🤣

Du kan neppe laste styret for at det skapes urealistiske forventninger i deler av aksjonærgruppa. Skrifta på veggen ble overtydelig da rekonstruksjonen dro ut i tid. Personlig så jeg skrifta på veggen like etter at de foretok en spleis 10 til 1 og aksjen startet fallet umiddelbart fra 8 kroner. I mellomtiden har blant annet ubetalte renter økt gjelden.

Det gamle styret kan kritiseres for at de ikke klarte å komme i forkant av SOFF med en rekonstruksjon, men det er utrolig enkelt å være etterpåklok.

La oss håpe at Møgster ser muligheter om denne uansvarlige grupperinger av aksjonærer driver selskapet til konkurs..
Redigert 28.01.2023 kl 11:02 Du må logge inn for å svare

Hva snakker du om?🤣 jeg laster ingen i mitt innlegg. Bare påpekte det faktum at forslaget nå er dårligere enn det de stemte ned
Svedala
28.01.2023 kl 12:11 3951

4%? 3.75%? Tallene virker tatt ut av løse lufta uten noen sammenheng med gjeld og selskapsverdier. Dette er nok rigget på forhånd. Kreditorene får igjen pengene sine av en passende industriell aktør, obligasjonseierene og aksjonærene får null. Løsningen deres blir nok å finne sammen og kreere en modell som begge parter kan leve med før det er for sent.

Du lever i fornektelse fremdeles ja🤣
Svedala
28.01.2023 kl 13:15 4085

Lever i fornektelse? Hva tenker du på?


https://soundcloud.com/user-368296438/kanonfode-kneskal-og-stealth

Sjekk denne. Ganske mye om supply og DOF, spesielt litt etter 1 time ut i opptaket.

Brandeggen tippet svært rett løsningsforslag 2 timer før børsmeldingen kom.
syvert1
28.01.2023 kl 14:44 3922

Regneskapet viser hva som legges til grunn og for Dof sitt vedkommende er det ingen tvil om at det legges til grunn insolvens og påfølgende konkurs. Et flertall av aksjonærene er nok uenig i dette og dette har støtte i vurderinger gjort av mennesker med betydelig kompetanse på området. Dof betaler i dag regningene selv, etter renter er betalt og alle utgifter sitter de igjenn med 500-750 mill i kvartalet til å betale obligasjons gjeld. De har sikkert nå en kontant beholdning som overstiger 3 mrd. Så hvorfor tillater disse kreditorene ikke at dette sendes over til tingretten der en ber om at solvent spørsmålet avklares ?. De hadde vært mulig å fremlegge Q4 resultatet nå gjerne i 2 versjoner der den ene er uten konkurs som de mener påvirker verdiene negativt. Slik eg har forstått skal også markedsverdien ved salg av eiendeler legges til grunn og ikke bokførte verdier da hele vurderingen bygger på at selskapet skal kunne gå tilbake til forhandlingsbordet å selge eiendeler for å dekke fordringen. I utgangspunktet tror eg ingen ønsker konkurs i Dof, men som ellers i næringslivet er det noen ganger slik at retts systemet må inn å vurdere slike spørsmål som eg regner med vil bli anket til Høgsterett da forskning viser at resultatet i tingretten er mye avhengig av hvilken dommer som tar saken. Når det gjelder rekonstruksjonsleder Hårstad er det vel nå slik at et flertall av aksjonærene ikke har tillit til han. Men det er en ting som alle aksjonærer er enige om Dof må betale de som de skylder inkl. renter og betale ut de bankene som ikke ønsker å være med videre. Regner også med at om retten stadfester at Dof er solvent og ikke driftes på kreditors regning faller avtalen ingått med det gamle styret bort. Det kan igjenn åpne nye muligheter for finansiering samt at oppskriving av skips verdier, positiv E. K vil bidra positivt i samtaler med nye banker, finansierings instutisjoner. Etter mitt syn er det positivt for den videre prosessen alle ønsker med en rettslig avklaring av solvens spørsmålet. Håper også det vil være mulig å betale obligasjons gjelden om Dof erklæres solvent, DOFSUB09 forfaller vel i November. Mulig Dof kunne kjøpt opp gjelden til 70-80% av pålydende. De fleste har vel kjøpt denne for 20-30% så kanskje det kunne vært en løsning. Vi vil gjerne at Dere skal få tilbake pengene Deres inkl. Renter så fort som mulig.
Redigert 28.01.2023 kl 15:20 Du må logge inn for å svare
elnomi
28.01.2023 kl 14:49 3917

Når en sier nei til 4%, er det opplagt en må si nei til 3.75%