Går ledelsen av hvis styret kastes??


Hva tror dere, kjør debatt.
Redigert 10.02.2023 kl 09:15 Du må logge inn for å svare
Force10
02.02.2023 kl 23:04 6580

Jeg synest slett ikke det er så vanskelig å forstå hvorfor det er så stille fra dugnadsgjengen. Å forholde seg stille er vel det klokeste som har kommet fra den kanten på lang tid, men har ingen stor forventning om at det vil komme så mange erkjennelser om at tapet var selvpåført, og langt mindre noen beklagelser for de tapene de har påført de aksjonærene som var interessert i å ta del i den framtidige verdiskapingen i DOF. Prøvde i fjor høst å få svar på hva man så som kunne være oppsiden i DOF før refinansiering, men det viste seg at det var ikke så lett å svare på. Da var det visst enklere å kun "diskutere" med de som delte oppfatningen om at DOFs styre og ledelse kun var ute etter å "frarøve" aksjonærenes verdier. Ser at helt til det aller siste har man fortsatt med å totalt overse sakens realiteter. At Hifidude og Viva1 har holdt seg saklig er imponerende. Men siden det er konspirasjonsteorier som er alt dugnadsgjengen har igjen for innsatsen, kan de få en "free of charge" fra meg. For at det som har foregått skal kunne gi noen mening, så må jo det være noen av "dugnadsgjengens" medlemmer som har vært kjøpt og betalt av kreditorene for å sikre at rekonstruksjonen ikke lot seg gjennomføre, slik at de slapp å gi 4% til de eksisterende aksjonærene. At det i det hele tatt skulle være noen innen aksjeverdenen som skulle være villige til å jobbe "dugnad" burde jo få noen bjeller til å ringe. Denne påstanden har jeg selvsagt ingen som helst grunnlag for å påstå, annet enn at det er påfallende at noen har hatt stadig mer penger å bruke på en åpenbart håpløs investering.

Min sympati ligger på majoritets aksjonærenes side.
At Salomonsen ikke offentliggjør resultatet av meningsmålingen han stelte i stand er en god indikasjon på hans ønske om å tildekke viktig info.

Hadde han vært så sikker på sin håndtering, trolig under trusselregn om personlig saksøking fra kreditorene, kunne han lagt frem for offentligheten rapportene det henvises til.
Og sørget for en EGF som han hadde mottatt krav om FØR han sendte ultimatum børsmeldingen sist fredag.

Jeg synes de som er opptatt av å forklare opprørernes elendige håndverk, skal vente et par måneder for se hva neste steg blir fra ulike parter i denne trilleren med store milliard verdier i potten.
For egen del tenker jeg det er 20 Prosent sjans for at majoritetseierne vinner frem rettslig om de velger den veien.JanOrge
03.02.2023 kl 08:49 6439

Når paranoiaen sitter såpass hardt, så skjønner jeg ikke hvorfor du ikke bare har pengene dine i madrassen. Du kan jo ikke stole på noenting, når deres egen headhuntet styreleder har lurt dere... Er selskapet insolvent, er jorden flat? Mange ting man ikke kan være helt sikker på.

Man kan jo stille seg spørsmålet, har DOF i det hele tatt eksistert?! Har det bare vert et fiktivt selskap notert på børs for å lure penger fra småsparere?

Osvaldsen

Ser på den lukkende tråden at det fortsatt sendes ut oppdateringer fra dugnadsgjengen. På et annet aksjeforum - https://www.aksjeforum.net/Forum/Ticker/DOF--DOF
har det blitt oppfordret til salg av DOF aksjer fra 25.1 fra en av de mest innbitte i gruppen Kalkylen. Han er kastet ut av dette forumet flere ganger og bruker ulike nick bla automaten.

Det går også frem at sak det vil forfølges i retten. continue in court

Og slik går no dagane.
suspekt
03.02.2023 kl 13:12 6054

De forventer at du yter et lite bidrag til dugnadsgruppa nå force. Forslag om Ett øre pr aksje, det greier vel de fleste å stå i. Solvens må bevises og den er tilstede. Det kan dra ut i tid, men lovens mølle arbeider langsomt, og lovens am er lang, rekker helt til brasil, men retferdigheten må fyllbyrdes til slutt.
Samhold seirer, lyset overvinner alltid mørket.
tobben
03.02.2023 kl 13:23 6258

Synes det var en god måte å fordele økonomi på. Kanskje Møgster også bidrar ? :-))) Så er vi samlet alle.
Redigert 03.02.2023 kl 13:24 Du må logge inn for å svare

Helt enig tobben vi skal vel klar 1 øre pr. aksje.
Ved siste avstemming på EGF hadde vi 141 millioner aksjer. Hvis alle bidrar så snakker vi om 1.4 millioner for å støtte opp om
dem som er engasjert av dugnadsgjengen, skal visst være noe av de flinkeste på dette området.
JanOrge
03.02.2023 kl 13:56 6312

Disse konkursekspertene det refereres til er vel sikkert klar over at aksjonærer ikke kan anke konkurskjennelser... Aksjonærene er heller ikke part i evt forhandlinger eller diskusjoner rundt konkurs. Så hvordan ser man for seg å komme til ordet her?
Redigert 03.02.2023 kl 14:08 Du må logge inn for å svare
suspekt
03.02.2023 kl 13:57 6392

Hvem kan sette verdi på alle eiendeler, og som også er nøytral og får taksten godkjent?
Det var vel 2 som allerede ikke satte den opp,Clarkson var den ene. Det må være noen som blir godkjent av retten, og som begge parter forplikter seg til å godkjenne. Det er her striden kommer til å stå, men først kommer Q4

Hvem kan sette verdi på alle eiendelene? "Dugnadsgjengen" har jo fått verdivurdering på det? Vertfall påstår de det i siste mail, at de sitter på verdivurdering som overgår gjelden. Det nytter jo ikke å hente verdi fra noen som ikke er uavhengig eller ikke godkjent. Så der har de nok alt i orden.
DOF brukte Clarkson og Fearnleys.

Slik jeg ser det har dere en ankemulighet og så opplyst som "dugnadsgjengen" er vet de helt sikkert om den. Gjenstår å se om de tør gjennomføre, det kan medføre stor personlig belastning ;) Så langt er dere ikke inne på den muligheten ;)

Osvaldsen
suspekt
03.02.2023 kl 14:27 6769

Kan du spesifisere litt mer nøyaktig, eller skal du sitte på hemligheten?

Krav om EGF ble innsendt for 1 uke siden er jeg fortalt. Får det ikke ann å avholde EGF som konkurs er åpnet?
Skiftesamling er ikke før midt i mars.
Redigert 03.02.2023 kl 14:53 Du må logge inn for å svare
hifidude
03.02.2023 kl 15:02 7332

Kjente litt på abstinensen, men godt å se at "The show must go on" ;-)

Er det ikke nå showet begynner da? ;)

Osvaldsen
Force10
03.02.2023 kl 18:18 7775

Møgster? Jeg nevnte vel i fjor at Møgster neppe ville sende julekort til "Minoritetsgruppen", nå tenker jeg det ikke er så usannsynlig at dugnadsgjengen i Møgsters bok er verdt det samme som Dof aksjen. I stedet for å ødsle enda mer kapital på grådige advokater, så kunne vel heller dugnadsgruppen startet en spleis til Møgster? Det er vel helst han som burde saksøkt "dugnadsgruppen" for misbruk av aksjonærmakt.

Møgster har bidratt med minst en milliard som er tapt.
Men den elendighetsbeskrivelse han har solgt inn til kreditorer og rekonstruktør vil naturlig nok medføre en veldig fordelaktig verdsetting når rentefond og banker skal selge gjennom en børsnotering etter skiftesamling 15 mars. Om ikke både han og majorits aksjonærene har gjensidig saksøkt hverandre før den tid…
Redigert 03.02.2023 kl 19:26 Du må logge inn for å svare
JanOrge
03.02.2023 kl 20:13 7530

Hvorfor skulle han ha solgt inn en elendighetsbeskrivelse?? Han er AKSJONÆR....
minsin
03.02.2023 kl 20:17 7526

..... var aksjonær , er vel korrekt
suspekt
03.02.2023 kl 21:35 7406

Møgster har nok sikret seg ved oppkjøp av gjeld som blir omgjort til billige aksjer. Hvor mange 100% kan de gå i løpet av 2-3 år? Se bare på solstad, 585% på ett år? Dof kan sikkert gå mer. Potensialet er stort etter rekonstr. Om det var så negativt med konkurs, burde de heller slått seg sammen med gruppa og kjempet for en bedre deal, dette gjelder vel Mons og Hilde og, forsåvit alle aksjonærene.
viva1
03.02.2023 kl 22:11 7339

Dagens mailen fra dugnadsgruppen som ble vist frem på et annet forum er forunderlig lesing som bekrefter absolutt all galskapen som har forgått der. NÅ ber de om kronerulling for å tilknytte seg juridisk hjelp for å kjøre en prosess. Etter de har kjørt en fanatisk strategi i et år med resultat at de har tapt alle DOF aksjonærene sine verdier, sine egne og alle andres. En strategi de tydeligvis ikke har kvalitets sikret juridisk før de gjennomførte den. Jeg brukte vel halve sommeren på å prøve å overbevise de om at de måtte knytte til seg ekstern juridisk og finansiell hjelp. Det tok de selvfølgelig vis ikke et ganske så elementært og nøytralt råd til etterretning før de startet handlinger som kunne ha enorme konsekvenser for de selv samt 20 000 andre aksjonærer. De kunne alt fra før, selskapets og kreditorenes rådgiver tok helt feil, de hadde rett. Det går IKKE å slå DOF konkurs. De hadde en kort tid knyttet til seg juridisk hjelp fra Grette Advokatfirma, dette var tydeligvis kun i forbindelse med skifte av styre. For nå bes det om 1 øre per aksje i donasjon for innleie av juridisk bistand for å kunne anke konkursen.

De har følgelig ikke fått med seg følgende: " Er konkursbegjæringen tatt til følge, kan den bare ankes av skyldneren." Dvs styret til DOF ASA, ikke dets aksjonærer. Her kom konkursbegjæringen fra rekonstruktør, og styret ville ikke motsette seg denne.

Konkurslovens § 72 omtaler Kjennelse om konkursåpning og anke. Paragrafens andre del lyder følgende "Kjennelse om konkursåpning kan ankes av enhver som avgjørelsen rammer. Ved anke over kjennelse om åpning av konkurs skal også boet være part. Anken har ikke oppsettende virkning, men før en kjennelse om åpning av konkurs er blitt rettskraftig, bør det som regel ikke foretas andre disposisjoner over skylderens eiendeler enn de som trengs for å hindre tap for boet.". Her bør dugnadsgjengen google høyesteretts dommen sin kjennelse fra 2019 om Gardermoen Residence AS der de avklarer hva som legges i ordlyden "kan ankes av enhver som avgjørelsen rammer" og hvem som dermed kan anke en konkursåpning. Høyesterett konkluderer i denne kjennelsen at selskapets aksjonærer ikke er inkluderet i "enhver" som avgjørelsen rammer. De som kan anke er selskapet og dets kreditorer. Dugnadgjengen har ikke ankerett.

I forrige mail hadde de vist knyttet til seg Norges ledende fagpersoner på konkursprosesser, men at de måtte bestride åpningen av konkursbegjæringen i tingretten falt tydeligvis utenfor deres fagområde. Hvem investerer millioner av kroner uten å bruke en ørliten fraksjon av dette til å sjekke kvaliteten på arbeids hypotesen om at det er risikofritt å trosse et offentlig fremmet ultimatum, utformet og fremmet av noen av Norges mest skarpskodde forretningsadvokater?

Alternativ 2 til dugnadsgjengen av at de skulle påvirke bobehandlingen slik at aksjonærene skulle få dividende fra boet.

Deloitte konkluderer med at det ved en distressed realisering av DOF sine assets, så vil de resultere i en underdekning i boet på 6,5 mrd NOK. Så prøv gjerne å tving bostyrer til å selge selskapet bit for bit og muligens påfør kreditorene det tapet.

Sannsynlighet for at de vinner frem med noe av dette nye tullet de fabler om nå : < 0,1%

Sannsynligheten for at de prøver: >95%

Sannsynligheten for at de i etterkant mener at de har handlet helt korrekt, de kunne ikke gjort det på noen annen måte, og eneste grunnen til at de ikke vant fram var at alle har konspirert mot dem: >100%


Redigert 04.02.2023 kl 01:52 Du må logge inn for å svare

Viva1
Godt forklart!
Hvor fort tenker du Newco as overta boet og selskapet tilbake på børs?
viva1
04.02.2023 kl 01:09 7148

Eneste som bostyrer må gjøre er å innvilge en tidsperiode fra konkurs åpning til overdragelse, slik han på en ordentlig måte kan forsikre seg om at den forslåtte dealen er det beste for DOF sine kreditorer. Dette sto i en av meldingene fra selskapet eller konkursåpningen denne uka. Han må gi tilstrekkelig tid til at mulige interessenter for å ta over hele selskapet som stiller med egen finansiering kan melde sin interesse. Samtlige av disse potensielle aktørene er klar over selskapet DOF sin status, og vil melde sin interesse i løpet av dager dersom de vurderer et bud på hele boet. Dersom selskap X byr 1 krone pluss umiddelbar innfrielse av all gjeld til kreditorene ønsker å få utestående innfridd, så er dette et teoretisk bedre bud som må vurderes. Det er dog opp til bostyret med sine 3 utnevnte kreditor representanter (her vet jeg faktisk ikke om det har blitt utnevnt et bostyre, men jeg antar at de tre kreditor representantene i rekonstruksjonsutvalget, har foretatt samme hamskifte som Horstad har gjort. Fra rekonstruktør, til bostyrer, og tilsvarende for kreditor representanter i rekonstruksjonsutvalget, til kreditor representanter i bostyret), til å fatte en beslutning om dette er et bedre tilbud for kreditorene enn at 6 mrd blir konvertert til aksjer.

Mitt guesstimat er: Newco tar over i løpet av 2-6 uker. Konverterte aksjer han handles OTC i løpet av april/mai, notering på elektronisk handelsplattform før sommerferien.
Redigert 04.02.2023 kl 01:10 Du må logge inn for å svare

Herregud! Det var vel ikke annet å forvente av en gjeng amatører.. Og nå ber de om penger?? Etter at de har lurt folk til å tape alt. De har skyld i at Dof er konkurs, de er skyld i at de som satt i Dof nå har tapt alt. De har skyld i at de selv sitter med skjegget i postkassa. At en gjeng med amatører har greid å ødelegge så mye for så mange er nesten så galt at jeg kan ikke tro det er sant.
JanOrge
04.02.2023 kl 18:15 6333

Her er eksempel på hva viva1 og andre som har forsøkt å realitetsorientere menigheten har blitt møtt med. Latterliggjøring og beskyldninger om at man har forsøkt å villede folk. Finnmccool; du burde skamme deg.

Hvordan går det med champagne spretten? Eller spiser du druer nå? Tror forøvrig at kreditorene er svært happy ja! Den lille fuglen din må ha vært en suppegjøk.

Snakk om å latterliggjøre seg selv for halve Norge 👏🏻

Tror Salamonsen var bundet på ben og føtter. Han kunne gjøre så lite i forhold til avtalen som tidligere styre hadde gjort med "Ranerne" Obligasjonseierne.
Det eneste jeg vil si er at vi går spennende tider i møte. Og husk at Viva1 er en obligasjonseier så han prøver å så splid mellom oss. Men det som skjedde 14.12 vil gjenta seg. Vi er mer enig om veien videre enn noensinne. Og ja, jeg skal betale inn mine 1 øre pr. aksje slik at hvis alle betaler så har vi 1.4 millioner til rådighet.
Redigert 04.02.2023 kl 21:45 Du må logge inn for å svare

Et selskap som er konkurs (takket være dugnadsgjengen) og tigging etter penger. Ja her lukter det suksess!

Du er en skikkelig moroklump.

Mitt guesstimat er: Newco tar over i løpet av 2-6 uker. Konverterte aksjer han handles OTC i løpet av april/mai, notering på elektronisk handelsplattform før sommerferien.
????? Ja ren gjetting.
Redigert 04.02.2023 kl 22:13 Du må logge inn for å svare
Fljo
04.02.2023 kl 23:01 5883

Konkursen er et faktum.
Skylden for den må nok i stor grad tillegges ledelsen. Tragisk at de fikk sitte så lenge.
hofa
04.02.2023 kl 23:49 6057

Slet dit spam i Archer 🤡
Fljo
05.02.2023 kl 00:49 5971

Her er det DOF som er tema.
Archer - hva tenker du på? Jeg har ikke interessert meg for Archer på svært lang tid. Og dengang jeg vurderte aksjen skrev jeg objektivt. Men det passet kanskje ikke din egen egoistiske tro på aksjen, og det var tydeligvis en trussel mot din hersketeknikk for å få alle til å mene det samme som deg selv?
Redigert 05.02.2023 kl 01:04 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
05.02.2023 kl 01:04 7039

Fljo
I går kl 22:54
104
Mye av skylden for konkursen må nok tillegges ledelsen. Tragisk og merkelig at de ikke har fått sparken for lengst

Du tror ikke det har noe med dette å gjøre fra igår kveld?
Fljo
05.02.2023 kl 01:07 7026

Nei, nei - ikke bare i går kveld. Du kan se det over lang tid.

Så du mener styrebytte og opprør var en suksess? Aksjonærene ble sittende igjen med 0.