Gogold Resources - Silver Producer Huge Production Potential


Tips til junior miner som har fått mye juling, og som rekylerer nå. Jobber med exploration av et enormt funn i Mexico. De har også en egen produksjon som de tjener på i tillegg. Borekampanje nå... Strømmer inn resultater de neste ukene. Veldig høy sølv-konsentrasjon i funnene så langt. Denne blir kjøpt opp av en major før eller senere. Hovedsaklig sølv de satser på, selv om navnet tyder på noe annet. Godt med cash, og ingen gjeld.

Denne og KRR , Karora Resources , er mine top picks på gull/sølv-minere.

https://www.youtube.com/watch?v=ezJ3TYMgrdg

https://www.youtube.com/watch?v=ch_23PXJE-M