litt bittert å være småsparer i Norse i dag..


Norse Atlantic faller kraftig i dag etter en rettet emisjon mot de største aksjonærene i selskapet..Har en kammerat som er storaksjonær i selskapet og som betalte de 100000 euroene som var påkrevd for å være med i emisjonen..Han gikk stort inn på 20.-pr aksje da selskapet startet opp ville fått store tap hvis han solgte alt nå..
MEN,nå ser han lys i tunnellen og regner med gevinst på investeringen 1-2 år frem i tid..Nå er Norse inne på flere store internasjonale flyplasser hvor det blir mye enklere å fylle opp flyene sine fremover.Ledelsen selv går tungt inn nå og har stor tro på 2023 sesongen. De som har is i magen og tør å gå nå inn kan gjøre mye penger de neste årene..

Mh, tror jeg holder meg unna, har ikke nerver til dette.

Ny koronapandemi lurer i sivet
Slettet bruker
25.11.2022 kl 13:32 3082

Hentet fra DN
Største eier og konsernsjef Bjørn Tore Larsen, som før emisjonen eide knapt 13 prosent av aksjene, har tegnet seg for 93 millioner kroner, tilsvarende 31 prosent av de nye aksjene. Egentlig hadde han tegnet seg for 203 millioner kroner, som ville gitt ham 68 prosent av de nye aksjene. Men på grunn av stor interesse ble Larsens andel redusert.

Uansett får han vesentlig mer enn hans eierandel skulle tilsi, og det er her griseriet begynner. Med en rabatt på hele 40 prosent forsyner Larsen seg grovt og grådig av matfatet. På bekostning av minoritetsaksjonærene som ikke fikk bli med i emisjonen. Så lindrer det litt at Larsen binder seg for seks måneder i en lock-up, men alle som har vært mer enn ti minutter i aksjemarkedet vet hvor mye slike forpliktelser er verdt. Mindre enn papiret de er skrevet på, altså.

Investorer som har forhåndstegnet seg eller garanterte for emisjon skal få et garantihonorar på hele syv prosent av tegnet beløp (til sammen 21 millioner kroner) og gjort opp i nyutstedte aksjer.

Det er hårreisende å gi syv prosent honorar i en emisjon som er priset med en rabatt på 40 prosent.

«Det er mildt sagt uhørt,» sier aksjeforvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg på Twitter.

At det er konsernsjef og største eier, Bjørn Tore Larsen som selv har snekret sammen dette makkverket gjør det ikke bedre. Dette er corporate governance fra helvete.

Så skal Norse gjøre en reparasjonsemisjon på 150 millioner kroner, men dette vil ikke være tilstrekkelig til å reparere utvanningseffekten som rammer småaksjonærene.
Lighter
25.11.2022 kl 13:59 3032

Dette var skuffende !

Trodde han var en hedersmann 🙁
Slettet bruker
25.11.2022 kl 14:08 3010

Nådeløst fra aksjeforvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg
suspekt
25.11.2022 kl 15:11 2923

Skal dere absolutt ha flyaksjer så kjøp nas, veldrevet, god ledelse og god inntjening.
Kommer til å vokse fremover.

Hedersmann....? Skor seg selv på vegne av andre aksjonærer. Hadde tro på Larsen helt til jeg ble rundlurt. Denne sak er nok ikke ferdig med dette.
De forsøker nå å si at alle vil få opprettholde sin andel ved rep-emisjonen.... ta frem kalkulatoren..
35% nedgang på en dag, når leder Larsen nylig sa at der ikke var planer om å hente mer kapital, er ikke bare dårlig lederskap og håndverk.. det er verre enn som så.
Redigert 25.11.2022 kl 23:19 Du må logge inn for å svare

Når er rep-emisjonen planlagt?

Mener det er den 9.12... men vi kan jo kjøpe aksjer til under tegningskurs nå. Eneste verdi er om der tildeles en langsiktig tegningsrett til 2,5.
Ser billettprisene fremover er økende...vil nok vise igjen på inntektene utover våren. Kan nok bli bra på sikt dette.

Takker, så får vi se hvor lenge det er mulig å vente med å kjøpe :-)

Alltid positiv; flott og positivt Nick!
Lite tips; istedenfor å vente til kursen er over 2,5 krone og det faktisk blir en rep emi, er det vesentlig lurere å kjøpe aksjer til en betydelig rabatt ift hva de store betalte for kun kort tid siden. Mest sannsynlig kommer det nok snart en melding om at rep er kansellert, nettopp fordi kursen i markedet er langt under rep emi. En tegningsrett slik jeg ser en annen foreslår er jo heller ikke aktuelt naturligvis. Kjøp aksjer i markedet nå når kursen er billig er vel eneste fornuftige!