Utleiehai fikk skattesmell på 477000,-


"I fjor ble det kjent at Fylkesnes både leide ut en leiligheten i Oslo og deler av hjemmet sitt i Troms, mens han bodde gratis i pendlerbolig i Oslo på skattebetalernes regning"

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/694X7r/sv-nestleder-fikk-skattesmell-paa-477-000-kroner

vicktor
27.11.2022 kl 21:38 1901

De som nå er tatt for skattejuks bør fratre sine stillinger.
Tilliten til våre politikere på Stortinget er nå på et lavmål, slik kan vi ikke ha det.

Ja undragelse av millioninntekter er alvorlig.

Og fra SV også da gitt...
Mulla3
27.11.2022 kl 22:57 1741

Hadde vert veldig greit å treff Fylkesnes.

Sosialister er gode å prate for "sin syke mor", men når det kommer til penger er de like egoistiske som oss andre. Skinnhelligheten lenge leve!

Hva med 6-timers dag? SV ønsker jo å innføre denne for at flere skal få ta del i arbeidslivet. På SV språket hetrer det solidaritet. Vakkert? Joda, høres absolutt veldig oppofrende og medmenneskjelig ut.

Men så var det dette betyr i praksis da. For innføring av 6-timers dag skal også gi full lønnskompensasjon. Altså, en som i dag har en jobb med 8-timers dag skal gå ned med 2 timer i arbeidstid, men skaøl likevel ha samme lønn som da han arbeidet 8-timmers dag. Hallo! Hvor ble det av solidariteten? Det er altså arbeidsgiver som skal betale for innføring av 6-timersdagen. Arbeiderne skal derimot få beholde lønna, men i tillegg få 10 timer mer fritid i uken!!

Pussig at så mange stemmer på SV. Vel, kanskje ikke så veldig rart tatt i betraktning av at mennesket er født egoistisk. SV vil jo ikke annet enn å bidra til at arbeidere kan få ti tiomer ekstra fritid i uken, uten at de går ned i lønn. Rørende søtt! At de samtidig ødelegger det som er igjen av norske bedrifters konkurranseevne med utlandet bryr de seg fint lite om. For såpass omløp i hus sitt har de ikke til å sk,jønne at dersom arbeidsgiver skal kunne betale arbeiderne lønn, ja så må han faktisk tjene disse pengene først. Og uten inntjening vil arbeiderne bli stående uten arbeid.

Snakker meg om urealistiske drømmere!!

Akkurat det med 6-timers dag er jo spesielt morsomt også.
Regjeringen syter og klager og mener den må redde landet ut av en påstått krise.
Noe den gjør ved å øke skattene dramatisk uten å gi til de som trenger det.
Krisen består kun av to ting:
For høy inflasjon
For lav arbeidsledighet
Så å endre fra 8 til 6 timers arbeidsdag vil det rett og slett ikke være nok folk til.
Jo SV hevder at det ikke er noe problem fordi folk vil rekke å gjøre like mye på 6 timer, man blir så vanvittig mye mer opplagt og motivert av så korte dager.
Men de klarer nok da kun å se verden ut fra seg selv og egen arbeidshverdag og glemmer helt alt som har døgnkontinuerlig drift.
Og hva med fastleger og sykepleiere f eks, som det er alt for lite av allerede.
Dette er så gjennomtenkt og fint atte…
Redigert 28.11.2022 kl 00:43 Du må logge inn for å svare
Pacino
28.11.2022 kl 02:26 1523

Det er helt feil å tro at det er kun rikfolk som får svi om SV får viljen sin gjennom. Det er ikke mange nok rikfolk her i landet til å innfri slike røde ambisjoner. Folk med helt alminnelige inntekter derimot vil merke en tilstrammet skatteskrue ganske ettertrykkelig, også de som tjener under 750 000

De røde har helt feil fokus. Hvem er det et problem for at Gustav Witzøe er en holden mann, neppe særlig mange. Derimot bør det være et problem at det i Norge blir stadig flere fattige. Det samme skjedde også under Stoltenberg-regjeringens åtte år, da var det SV`s Kristin Halvorsen som var finansminister. Hun som skulle fjerne fattigdommen med et pennestrøk.

De røde vil knekke privat næringsliv, ytre venstre liker ikke virksomheter som går godt. Vanskjøttet næringsliv i offentlig eie er derimot tingen.

Samfunnet er avhengig av at folk med kapital kan benytte den fritt til å skape arbeidsplasser. SV forstår ikke denne sammenhengen. de forstår ikke hvordan arbeidsplasser skapes.

Historien viser at sosialistisk økonomi er ekstremt dårlig fungerende. Det er mange akademikere i SV, men det kan neppe være verken historikere eller økonomer blant de.

Dypest sett er det misunnelsen som driver de røde. Denne misunnelsen forsøkes kamuflert i billig og skjærende falsk retorikk om omsorg for samfunnets svake.

Det eneste som får SV’ere til å sitte å grine innerst på puben i tykkeste Oslo er de aller rikeste som ikke betaler alt de har inn til felleskapet, sånn at unge SV’ere aldri skal måtte søke på og ha en skikkelig jobb. ..Det er mye bedre å jobbe for å komme seg inn på Stortinget, få gratis pendlerbolig og være der i to perioder, for så å være sikret full pensjon.
Redigert 28.11.2022 kl 02:37 Du må logge inn for å svare

I tilfelle Fylkesnes er det vanskelig å finne noen formildende omstendigheter. Han burde vært ilagt straffeskatt og tiltale burde vært reist med tanke på at beløpet er betydelig. Liten tvil om at Fylkesnes uberettiget har utnyttet situasjonen til egen vinning.
Redigert 28.11.2022 kl 18:56 Du må logge inn for å svare
nordnes
28.11.2022 kl 19:07 1145

Både i Carew saken og i sakene om stortingsboliger ble det lagt til grunn uaktsomhet der reglene ble misforstått. Er da forskjellen så stor ? Prinsippet om likhet for loven burde resultert i samme reaksjon og fremgangsmåte fra statens side. Kun Carew har blitt tiltalt og dømt.
Redigert 28.11.2022 kl 19:07 Du må logge inn for å svare

Det sies at loven er lik for alle. Men i praksis viser det seg at det er bare tøv. Her har vi nok en sak der fotballspilleren blir buret inne, mens stortingspolitikeren får fortsette sitt liv i frihet. Og slik forskjellsbehandling kan SV sitte stille å se på? Dette skjer i land vi ikke liker å sammenligne oss med.