Århundres jule og nyttårsrakett - ULTIMOVACS

SirJohnny
ULTIMO 28.11.2022 kl 22:25 30372

Ultimovacs venter på avlesning fra INITIUM studien som kan komme når som helst, selskapet har selv guidet 1H 2023. Lykkes Ultimovacs åpner det seg et helt enormt markedet som er så stort at det er vanskelig å ta innover seg og en positiv avlesning vil gi den råeste oppgangen vi trolig noen gangen har sett på Oslo børs - og det at det for hver dag økes sannsynlighet for positiv avlesning vil være en katalysator for videre kursoppgang. Mitt tips er derfor at Ultimovacs vil være en RÅ nyttårsrakett og man trolig vil se en dobling bare frem økt januar på økt sannsynlighet for positiv avlesning.

Om man reflekterer over virkemåten til UV1 opp innom CPIer er de som skapt for å utfylle hverandre - UV1 og sjekkpunkthemmere har en synergistisk effekt. Sjekkpunkthemmerne tar av bremsene på immunsystemet og slipper T-cellene løs slik at de kan angripe tumorcellene. Mange kreftpasienter mangler imidlertid de nødvendige T-cellene som gjenkjenner kreftcellene. Det er her vaksinen kommer inn i bildet. Sammen med sjekkpunkthemmere øker UV1 andelen av T-celler som gjenkjenner tumoren og dermed øker styrken og effekten på immunresponsen.
For å unngå oppmerksomheten til T-cellene skjuler kreftcellene det som skiller dem fra andre celler.De kan gjenkjennes ved at de bruker telomerase, som virker inne i cellen. Likevel avsløres cellens bruk av telomerase ved at telomeraktiviteten kommer til uttrykk på celleoverflaten gjennom ulike peptider, små biter av enkle proteiner.
I cirka 90 prosent av alle kreftformer benytter kreftcellene telomerase og gjør seg dermed sårbare for UV1.

UV1 består av store doser av de peptidene som kommer til uttrykk på overflaten i kreftcellene. Det lærer T-cellene hva de skal være oppmerksomme, på slik at de kan drepe slike celler. Enkelt og genialt

Den største CPIEen (Keytruda) selger for over 200 milliarder NOK i året. 
som nevnt ovenfor finnes disse peptidene i 90% av all kreft, derfor kan UV1 benyttes i nesten alle sykdommer Keytruda kan benyttes i - og da blir potensialet enormt. 
Så må man justere inntjeningspotensialet etter hva sannsynligheten er for at dette faktisk skjer 
Nå er market cap 3 milliarder NOK - så sannsynligheten blir av markedet beregnet til å være svært liten.


Men, hva om man får en positiv avlesning? Min mening er at markedet bommer totalt i dagens verdsettelse og sannsynlighet for positiv avlesning. For hver dag som går øker sjansen for positiv avlesning - vi får se om markedet våkner snart.
OleKyryliuk
12.01.2023 kl 11:19 3777

Du skriver:
"Og det man må se til er jo hvor lang tid kombibehandlingen med nivolumab og ipilimumab har som resultat i tidligere studier, og slår de ikke det resultatet med god margin så er vel ikke UV1 noe større at satse på.
Så det er vel det første man bør innformere om, vilket resultat man prøver overgå. At studien er randomisered betyr bare at man ikke skall kunne velge vilke pasienter man vil behandle."

Så du mener det er viktigere å slå historiske data med god margin enn kontrollarmen i det randomiserte studiet?

Jeg tror faktisk jeg utvikler kreft i øynene av å lese dette tullet..
Redigert 12.01.2023 kl 11:20 Du må logge inn for å svare
heilo888
12.01.2023 kl 11:27 3756

Tull og vas fra peaf igjen!
Og han vet tydeligvis ikke hva en randomisert studie er!
peaf
12.01.2023 kl 11:48 3714

Nå har vel kombibehandlingen med nivolumab og ipilimumab gjenomgodt en fase 3 studie for markedsføringtillatelse. Som er betydligt større og gir betydligt mer korrekte resultater. Da kan man ikke komme med en fase 2 studie og påstå at dette er aktuelle data for kombibehandlingen med nivolumab og ipilimumab alene. Det er nok fase 3 resultaterne som står igjen hos myndigheterne. Og Bristol-Myers Squibb vet sikkert vilke data deres produkter har, og de må ULTI forbedre om de skall ha en sjanse.
heilo888
12.01.2023 kl 12:29 3658

peaf; Les deg opp på hva som skjer, og slutt å skrive tull og tøys!!!!!
Dine håpløse tulleinnlegg fortjener ikke svar!
Redigert 12.01.2023 kl 12:31 Du må logge inn for å svare
peaf
13.01.2023 kl 07:16 3335

Jeg leste en plats at kombibehandlingen med nivolumab og ipilimumab koster 260.000 usd for ett år i USA. Og er en vansining pris, og vad blir den om man skall plusse på en kreftvaksine oppe på den. Aner ikke men det må vare grenser, når patentet går ut 2028 så kanskje man får samme behandling for 10.000 usd. Da skall det mye til at en kreftvaksine med en kjempepris på kombibehandling skall vinne frem, even om den har 10 - 20 % bedre resultater. Og det samme må gjelle Keytruda og Opvido som er de store CPI,erne. Og har kostnader på over 150.000 usd på ett år i USA, de kommer garantert bli behandlet med Opdivo og Keytruda generica først. Innen de bruker en spinndyr kombibehandling på de som ikke responerer på monoterapi.

Så jeg trur og håppes at markedet for spinndyre kreftbehandlinger og kombibehandlinger blir kraftigt redusert. Og det står en kreftvaksine fritt at lage en kombibehandling med en generica kopi, som de selve kan bestemme prisen på. Og det er mange år enda innen noen kombibehandling med en kreftvaksine gått gjenom en fase 3 studie for godkjenning. Og skall de bli en suksess krever de vesentligt bedre resultater en dagens behandling.
heilo888
13.01.2023 kl 11:05 3186

Etter som tiden går ut over H1 øker sannsynligheten for meget gode resultater i Initium-studien. Og det er "meget gode" resultater ledelsen og vi investorer håper og har tro på. Dette vil i så fall være en verdenssensasjon innen kreftbehandling.

Og med "meget gode" resultater mener man en HR-verdi mindre enn HR-0,6 og at man får AA (Accelerated Approval).
Meningen er i så fall å søke FDA om "conditional approval" slik at man kan begynne å selge UV-1 umiddelbart på basis av fase 2 resultatene, og så senere gjøre en mer og mindre "proforma" fase 3.

I så fall er Ultimovacs en langt hestehode, for ikke å si årevis, foran alle andre vaksinekandidater innen kreftbehandling, og da snakker vi om på verdensbasis.

Hva dette vil være verd om det virker "meget bra" i 85% av kreftindikasjonene? 50-500 milliarder???

Minner til slutt om at alle bør være klar over datarisiko innen biotech.
Redigert 13.01.2023 kl 11:15 Du må logge inn for å svare
Sydney
13.01.2023 kl 11:28 3144

Du mener en større fase 3 studie på ca 500- 1000 pasienter. Det blir spennende å se hva de kan klare. Fase 1 er lovende men spriker litt. Kjedelig at 3 pasienter trakk seg fra oppfølgingen av fase 1 melanom.
Alset
13.01.2023 kl 11:40 3120

Ultimovacs fikk i 2021 godkjent Fasttrack for UV1 på grunnlag av oppnådde resultater i fase 1 studiene med hovedvekt på føflekkreft. Hvordan forholder dette seg til en AA?
peaf
13.01.2023 kl 11:47 3109

Nå er UV1 en del av en kombinasjonsbehandling i Initium-studien, og en godkjenning gjeller hele kombibehandlingen. Man kan ikke plukke ut en enskild produkt og selge den for seg selv. Det finns inget som seier UV1 fungerer på andre behandlinger. Og man bør nok regne med en skikkelig fase 3 studie når det eksisterer behandlinger der reden. Men man kan hoppes på en partner om resultaten er gode nok.
heilo888
13.01.2023 kl 13:33 3022

Ja en stor fase3-studie med 500-1000 pasienter vil i tilfelle helt sikkert bli kjørt i regi av et BP.
Som følge av den store pasientpopulasjonen vil kravet til en bestått fase 3 være mindre rigide og lettere og oppnå enn det som kreves for en midlertidig godkjenning etter fase 2. (Eksempelvis kan man godta verdier dårligere enn HR-0.6, og helt opp mot HR-0.8.)

Disse fase 3-studiene hvor man på forhånd har fått midlertidig markedsgodkjenning basert på meget gode resultater fra fase2 har i de siste årene hatt en tendens til å ha blitt trenert og har gått veldig sent over svært mange år (man kan jo selge legemidlet så ingen hast med en dyr fase3). Det kan nevnes at FDA i det siste har strammet opp denne praksisen og krever nå at man kjører fase3 studier på en seriøs måte selv om man allerede har fått en midlertidig markedsgodkjennelse.Alset; Den Fasttrack man fikk for UV1 var i kombinasjon med Keytruda i en fase1-studie og har neppe noen betydning for om man nå får AA og midlertidig markedsgodkjenning av FDA i Initium-studien.

Om de neste 4 fase 2-studiene også viser meget gode resultater kan man tenke seg at UV1 blir godkjent mer på generelt grunnlag i kombinasjon med alle sjekkpunkthemmere.
Redigert 13.01.2023 kl 13:52 Du må logge inn for å svare
heilo888
17.01.2023 kl 09:47 2638

Informativt fra "Fornybar" på TI:
"TET representerer en teknologi for å indusere en relevant immunrespons i pasienter uten for kjipe bivirkninger. Det er en teknologi som består av et konstrukt av giften fra tetanus-bakterien “blandet sammen med” peptider (som er target kroppen skal bli lurt til å gjenkjenne). Fordi alle i den vestlige verden er vaksinert som barn mot tetanus, og fordi effekten er VELDIG bra, forventer selskapet at man skal kunne ta en liten oppfriskningsdose (Boostrix) mot tetanusvaksinen og så TET-sprøyten.

Dette henger sammen med tidlig-fase-programmet Ultimovacs har lyst til å begi seg ut på, og for det trenger de en teknologi som er sikker, og som gir langvarig effekt. De har tatt en sjanse på TET-teknologien, og om ikke mange månedene har vi svaret på om de relevante t-cellene/b-cellene skapes.

image

Vanlige vaksiner induserer T-celler - hhv CD4 og CD8 dreper-celler. Ultimovacs - som et ledende vaksineselskap - ønsker å ta det et skritt lenger, nemlig å også indusere B-celler som igjen vil lære opp makrofager, NK-celler mm i å gjenkjenne target. Vi kan være vitne til neste steg i kreftvaksine-teknologien, og det atpåtil med rykende ferske fase 1-data fra TENDU om ikke lenge.

Som @h3nk1 sier - det er ikke ulogisk at noen skulle ta en sjanse på denne teknologien dersom dataene fra TENDU er spennende, og et annet vaksineselskap på OSE har vist oss hvor mye en deal på leveringstech som induserer riktige t-celler kan være verdt… $NYKD.

Sånn sett har selskapet to teknologier som er delvis uavhengige av hverandre:

UV1 blir til nå brukt i kreft med spredning, som er noe av det vanskeligste området og der man forventer minst effekt.
TET er beregnet brukt i tidligere stadier av kreftsykdom - helt fra adjuvant setting (etter operasjon) til profylaktisk setting i pasienter med høy risiko for kreft.
UV1 utelukker ikke TET, og TET utelukker ikke UV1.

Med UV1 har Ultimovacs fem fase 2-studier gående, hvorav 2 leser av innen uker/måneder og de tre neste kommer de neste årene. INITIUM går i føflekkreft med spredning, en indikasjon hvor immunterapi har vist gode resultater tidligere og hvor man “i hvert fall” bør se effekt om det fungerer å vaksinere med UV1.
NIPU går i andrelinje mesoteliom etter progresjon etter kjemoterapi - en indikasjon med særdeles kort forventet levetid og høy unmet need . Denne forventes å lese av kort tid etter siste pasient er innrullert (og enda kortere nå som det drøyer litt med siste pasient) :wink: En gladnyhet rundt NIPU er artikkelen om pasienten som fikk effekt i kontrollarmen, en indikasjon på at mesoteliom i andre linje er immunterapisensitiv. Jeg justerte “LOA” litt opp på den kunnskapen.

De siste ukene har Moderna og Merck lansert et fase 3-program med PCV (personalized cancer vaccine) + Keytruda, og Moderna skryter av at de har 180 milliarder NOK i pengesekken klar til å bruke på kliniske studier…

Er det noen som tror at Bristol Myers Squibb, Roche, Pfizer, AstraZeneca, Takeda og resten vil sitte stille å se på at Merck får bevege seg helt alene inn i fremtiden? Om man skal tro spådommene om markedsstørrelsen så vil den øke noe vanvittig de neste 10 årene, fra allerede vanvittige ~250 milliarder NOK

Hva er en fase 3-ready asset verdt i dette spacet da?

Rasjonale til å kombineres med alt som ekspanderer eller slipper t-celler inn i TME (tumor micro environment)
lav kost
enkel administrasjon
lite tox
Jeg vet ikke, men det høres ikke lavt ut. Det mest sammenliknbare er den drøvtygde dealen mellom BMS og Nektar Therapeutics på utvikling av BEMPEG - men som @Roc sa, den er en outlier på grunn av at BMS var i en god posisjon da. På den andre siden så er sjekkpunkthemmerne til BMS enda nærmere utgående patent nå, og UV1 vil etter readout ha 10x mer sikker data enn Nektar hadde på avtaletidspunktet.

Til sist; man må si noe om risikoen i utviklingen. Jeg liker å tro at jeg har et nøkternt syn på det meste, og at jeg er fullt klar over at signalene fra fase1-studiene kan være tilfeldigheter og at avansert kreft kan være for vanskelig å vise effekt i i en randomisert studie. Kanskje må man i adjuvant eller profylaktisk setting for å vise effekt i kreft, kanskje må man se på et større bilde og måle OS for å se hva en vaksine kan gjøre - men det kan også hende at UV1 vil slå ballen ut av parken og resultatene vil bli veldig gode. Det er umulig å vite, så vi må rett og slett bare vente å se.

Dette ble litt langt så jeg avslutter her. I neste episode skal jeg tenke litt høyt rundt hvilke scenarioer vi står ovenfor ifm rekkefølge av avlesningene av NIPU og INITIUM. Det er også litt spennende å tenke på, nemlig"
heilo888
18.01.2023 kl 11:49 2419

Enda et godt innlegg jeg kan stille meg bak fra "Fornybar" på TI:

"Vi har tidligere snakket litt om at det er to randomiserte fase 2-studier som vil lese av i 1H23 - INITIUM og NIPU. INITIUM går i førstelinje føflekkreft med spredning og undersøker vaksinen UV1 sammen med to sjekkpunkthemmere fra BMS - ipililumab (Yervoy) og nivolumab (Opdivo) og sammenlikner den kombinasjonen med å gi sjekkpunkthemmerne alene.

UV1 + ipi + nivo / ipi + nivo

NIPU går i andrelinje mesoteliom med de samme sjekkpunkthemmerne, og studien er satt opp på samme vis. Siden pasienter med mesoteliom er forventet å progrediere raskere enn pasienter med føflekkreft betyr det at den studien kan lese av i noenlunde samme tidsrom som INITIUM selv om den er ferdigrekruttert først nå.

Siden det kun gjenstod en håndfull pasienter før nyttår tar jeg det for gitt at den siste pasienten straks er inne, og det er også sånn at hovedvekten allerede er rekruttert, så de aller siste har ikke så mye å si ifht når endepunkt nås.

Helland (studieleder) antar at det vil ta ~2-3mnd fra siste pasient er innrullert til 69 events:

With an expected accrual rate of 5 patients per month, a total N=118 patients randomized into the trial over a 24-month period and followed for a minimum of 2–3 months after the last patient is randomized will yield the 69 PFS events required.

Som investor i denne situasjonen er det jo åpenbart spennende: Vi skal få se data fra to studier, og siden vi har ekstra gode forhåpninger om solid effekt i INITIUM og mesoteliom er forventet å være vanskeligere + sannsynligvis vil møte endepunkt relativt raskere enn INITIUM… Vel, vi har et lite hav av forskjellige scenario som kan inntreffe, mange av de veldig verdifulle, det åpenbart negative er hvis avlesningene er dårlige.

Slik jeg ser det burde overførbarheten og verdiøkningen ved positive resultater være mye større enn ved negative resultater fordi positive resultater vil bevise at vaksinen er aktiv og at t-cellene fungerer (noe som ikke er bevist enda men som vil være helt sykt verdifullt). En negativ avlesning vil kun fortelle at vaksinen ikke fungerte i den indikasjonen, men tumormikromiljø og kreftsorter er så forskjellig at det ikke betyr at den ikke fungerer i neste indikasjon. Det vil dog være negativt for det universelle rasjonalet, men absolutt ikke en selskapsdreper.

Hva gjør markedet om NIPU leser av positivt før INITIUM? Hva med en lovende avlesning, men ikke fullt på HR 0.6? Hvor sterk blir troen på INITIUM i de tilfellene, og hvor redusert blir troen dersom det ikke er noen forskjell mellom armene i NIPU?"
heilo888
20.01.2023 kl 16:51 2236

Her er det 3. innlegget i rekkefølge fra "Fornybar":

"Ultimovacs er virkelig i en kremposisjon nå, med randomiserte data fra til sammen ~270 pasienter i kombinasjon med noen av verdens største sjekkpunkthemmere rett rundt hjørnet.

I løpet av noen dager får vi siste pasient innrullert i NIPU - noe som vil fortelle markedet at readout der også er nært forestående.

Hvorfor betyr det at Ultimovacs er i en kremposisjon?

Fordi - fokuset på kreftvaksiner internasjonalt har blitt mye større den siste tiden, og spesielt de siste månedene etter at store key opinion leaders på twitter (the place to be når det gjelder biotech) har begynt å fremme tanken.
I tillegg har Moderna og Merck sammen sluppet gode data i føflekkreft etter operasjon - hvor de målte en god forbedring i tid til progresjon med kreftvaksine + sjekkpunkthemmer ifht sjekkpunkthemmer alene etter operasjon.

I tiden etter dataslippet gikk Moderna ut og sa at de hadde 180 milliarder NOK på konto, og at de kom til å rulle ut et bredt fase 3-program med sin personaliserte vaksine + Keytruda, og at de tilogmed kanskje ville rulle ut raskere enn Merck gjorde med Keytruda i sin tid.

Keytruda henter nå inn ~250 milliarder NOK i året…

Enn Ultimovacs da?

De andre big pharma-selskapene som har sjekkpunkthemmere ser jo nødvendigvis også det økonomiske potensialet i å kombinere sjekkpunkthemmerne sine med vaksiner - men hvor mange vaksiner er det som har vist randomiserte data/effekt? Særdeles få.

Det betyr at hvis UV1 viser gode data fra de to randomiserte studiene sine vil de ha en like stor datapakke som Moderna har, og det var en datapakke som får de til å investere kanskje titalls milliarder i kliniske studier…

Hvorfor skal UV1 være veldig mye mindre verdt for et av de andre big pharmaene?

I likhet med PCV representerer UV1 en approach som er universal, noe som gjør at en kjøper vil kunne prøve ut kombinasjonen sjekkpunkthemmer+UV1 i nesten alle kreftindikasjoner. Det vil si at de kan starte et like bredt program som Merck og Moderna

I likhet med Moderna vil UV1 ha randomiserte data fra en stor gruppe pasienter - nok for en eventuell kjøper å ta store kliniske avgjørelser på (?) , og kanskje særlig når presset er stort. Det vil si at en eventuell kjøper ikke vil miste tid i klinisk utvikling ifht Merck og Moderna - og i mange tilfeller vil en kjøper av UV1 kunne starte mye raskere.

I motsetning til personalisert kreftvaksine, er UV1 hyllevare og enkel å gi. En personalisert kreftvaksine vil måtte tillages ved at biopsier av kreften tas og så lages en vaksine basert på hva man finner. UV1 er klar på hyllen og blandes med saltvann og injiseres i pasienten.

Det regulatoriske løpet for kreftvaksiner er ikke satt enda, og hvem vet hvordan de skal få godkjenning siden de må bevise effekt. Hvordan beviser du effekt når hver vaksine er forskjellig? Må de ha gigantiske studier ? Hvor dyrt blir legemiddelet? Prisen for UV1 + sjekkpunkthemmer vil kunne være mye mer fordelaktig, og det skal bli vanskelig for en personalisert kreftvaksine å konkurrere dersom effekten er sammenliknbar

Risikoen for oss investorer ligger i hovedsak i om dataene blir gode eller ikke, så vi må ikke satse mer enn vi tåler. Men på oppsiden - det er ikke bare oppnådd endepunkt på HR0.6 og lav p-verdi som er resultater som kan gi sus i markedet. Avansert kreft (kreft med spredning) er en veldig vanskelig sykdom å forbedre effekt av sjekkpunkthemmer i, og selv en mindre HR enn 0.6 vil åpne øyne.
Det er laget en del poster om at vi nå begynner å befinne oss i et område hvor man kan ha ganske greie forhåpninger om god effekt av vaksinen, og det er jeg også enig i. Jeg vil likevel ikke strekke det lenger enn det, men det er en fair take away fra all samlet informasjon vi har nå. Likevel er det risk for at biologien vil det annerledes, og det må vi respektere og ta med oss.

Ultimovacs er likevel et klart kjøp og det mest spennende loddet jeg noengang har sett.

Dette ble en litt haussete post, men det er en fair oppsummering av caset slik jeg ser det. Alle big pharma og investorøyne vil være på Ultimovacs når data slippes, og ting kan gå veldig raskt nettopp fordi situasjonen med Moderna og Merck har tent et bål under rumpa på kreftvaksine-markedet.

Disc: Jeg eier aksjer og kommer til å fortsette å eie aksjer, og jeg tror at aksjen vil være mye mer verdt før data slippes - rett og slett fordi loddet burde være sykt attraktivt og verdifullt.
peaf
21.01.2023 kl 10:35 1945

Ja vi venter på resultater fra kombistudierne med Bristol Myers Squibb sine sjekkpunkthemmerne ipilimumab og nivolumab, og om de har god bevislig effekt der betyr ikke at de har det med andre sjekkpunkthemmerne. Og skall Bristol Myers vare interessert så må de kjøpe halve eller hele rettigheterne til UV1, på lik linje med Merck sitt kjøp av halve Modernas mRNA. De kan ikke riskere at vaksinen kommer i en annen kombibehandling som utkonkurrerer dem.
Og at Merck per i dag ser på mRNA vaksinen som mest aktuell at samarbeide med i en kombibehandling, fast de hatt en fase 1 studie med UV1 i melanoma tyder på
at de trur mer på mRNA vaksinen. De har jo og signalisert en stor satsning på studier med sin kombibehandling på ulike kreftformer fremover. Og begynner bevisst der de har mest at vinne, og der andre sjekkpunkthemmerne er førstevalg i dag.

Og det er naivt at tru at en kreftvaksine får en allmen godkjenning uten at bevise effekt først der den skall brukes, og det gjeller spesielt når sjekkpunkthemmerne kommer som generica og til ett betydligt lavere pris. Da er det ingen som vil betale for orginalen pluss en vaksine som blir spinndyrt tilsammen, om de ikke viser vesentligt bedre resultater en dagens behandling.

Og Modernas persontilpassede mRNA tar ca 6 uker at tilverke, og er ikke spesielt dyr om man ser på prisen til behandlingen. Og Merck som har ca 70 % av sjekkpunkthemmerne i markedet med sin Keytruda, vet nok hva de skall bruke som effektforsterkere til Keytruda.
Så får Ultimovacs håpe UV1 forsterker nivolumab og ipilimumab så mye at Bristol Meyers vil kjøpe rettigheterne til UV1.
Moderna/ Merck kommer snart med resterende data hvor mye Keytruda fikk effekten forsterket, og gir en fingervisning om hva UV1 bør klare med nivolumab og ipilimumab sin effekt om det skall bli en suksess.
Redigert 21.01.2023 kl 10:36 Du må logge inn for å svare
heilo888
21.01.2023 kl 18:48 1775

Særdeles slitsomt med folk som ikke VIL forstå!!

-Peaf forstår ikke hvorfor ledelsen i Ultimovacs, og vi investorer er svært glade dersom Moderna/Merck oppnår gode resultater i sin studie.
-Peaf forstår ikke at Moderna/Merck-studien omhandler en helt annen pasientgruppe enn i Ultimovacs sin studie. Deres vaksine gis til friske pasienter som har gjennomgått en operasjon, mens i Ultimovacs sin studie omhandler det syke pasienter med spredning av kreft.
-Peaf forstår ikke at Moderna/Merck-studien er en persontilpasset behandling som både er meget dyr og komplisert å utføre sammenlignet med UV1 som er hyllevare og er som gir meget enkel behandling.

Skjuler igjen Peaf sine innlegg da jeg verken gidder å lese alt det gjentatte "vaset" han kommer med, eller bruke tid å tilbakevise det gang etter gang!

Gjentar igjen at det selvsagt er datarisiko i Intitum-studien til tross for at rasjonale for meget gode resultater så absolutt er til stede basert på tidligere studier og teknologiens virkemåte i seg selv.
Redigert 21.01.2023 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
peaf
22.01.2023 kl 07:47 1615

Jeg skriver her for at det saknes realismen i innleggen her. Ja Moderna/Merck studien er før pasienter etter operasjon, som de mener har stor risk for återfall. Og det er den største pasientgruppen som blir behandlet med immunterapi i melanoma. Der Opdivo er førstevalg i dag, og Keytruda med mRNA vaksinen vil sannsynligtvis overta som førstevalg om fase 3 studien gir samme resultat. Men det som er med en persontilpassed vaksine, er att den bryr seg ikke om størrelsen på tumørerne og kan fungere i alle stadier av kreften enligt Moderna. Det er ikke bevist enda men det er derfor de skall kjøre en masse studier til sammen.

Og det er vel ganske logiskt at om mRNA vaksinen må gjøre en masse studier, så må UV1 og gjøre det i kombibehandlinger. Og Ultimovacs kan ikke kjøre de alene og må ha en partner som tar regningen og steller opp med sin sjekkpunkthemmere i kombibehandlingen. Og inget selskap gjør det uten rettigheter til UV1 om de skall ha noen glede av patentskyddet til UV1.

Og det er klart det har stor betydelse for Bristol Meyers hvordan mRNA virker på Keytruda i alle kreftstadier, om UV1 kan hjelpe dem beholde førstevalget så er jo suksessen et faktum. Men INITIUM studien visa vis Moderna/Merck studien, viser effekten på den enkelte vaksinen har i sin kombibehandling. Og har stor betydelse på hva selskapen kommer at satse på fremover.

Jeg har ikke en aning om hvordan effektiv UV1 er, men vet at Merck satser på mRNA for tilfellet. Og ingen har i tidlig skjede gått inn og satset på UV1, vilke tyder på at det er ikke vist soleklare resultater på noen større effekt til nå. Men at tru at UV1 skall bli en kreftvaksine tilgjenlig for alle sjekkpunkthemmere er en utopi når den ikke har en godkjenning som monoterapi. Og hyllevare eller ikke, det er nok effekten som teller.

Jeg vil ikke avråde noen at satse på Ultimovacs, men det som presenteres her er ikke reellt. Men et partnerskap med Bristol Meyers etter INITIUM studien er i seg selv en enorm suksess. Men det er sjelden de lykkes når de kommt så her langt uten større teign fra andre en supportergjengen.
h3nk1
22.01.2023 kl 13:36 1461

Nei. Du skriver her ene og alene for å ødelegge og skape forvirring. Absolutt alt er direkte feil, misrepresentert eller feilslutninger. Det er ikke lite tid og krefter som ligger bak et slikt kunststykke.

Det spiller egentlig ingen rolle om alt er bevisst løgn eller sinnsforvirret tøv, det har samme effekt. Forumet er en vits som tillater det.
Redigert 22.01.2023 kl 13:41 Du må logge inn for å svare