Norse - noen tanker om fremtiden

Realisten2
NORSE 06.12.2022 kl 21:27 92462

Har brukt en del tid den siste tiden til å se nærmere på mulighetene til Norse og tenkte å dele noen tanker rundt det jeg ser. Jeg har vært skeptisk etter informasjonen om den rettede emisjon, da jeg ikke var særlig tilfreds med ledelsen/styret sin måte å gjennomføre dette på, samt at jeg satt med følelse av at all informasjon ikke ble delt. Videre var prisfastsettelsen lite tillitsvekkende. Jeg er nå mye mer positiv til det jeg ser og mener dette er et riktig trekk.

Det volum selskapet har i dag er ikke livskraftig på sikt. Volumet må opp. Ruten London – New York er en av de mest attraktive rutene globalt, men må kombineres med flere ruter/øket kapasitet for å få driftskostnadene ned. Den kommende Paris – New York er også blant topp 10 longhault legs, og vil sammen med øket satsning ut fra UK være strategisk viktige for å nå volum.

Internasjonalt er flyselskapene i en helt annen situasjon enn i Norge og Scandinavia. Flere store aktører har nå volum over 2019 nivå og prisene er i bedring. Selskaper som Lufthansa har ikke kapasitet nok og er nå tvunget til reaktivere A380 som har stått på bakken siden 2019/2020. Dette er lite attraktive maskiner som har en altfor høy driftskostnad, men for at Lufthansa skal klare å beholde markedsandel og levere på sine forpliktelser, så må A380 inn i flåten. Den første A380 (Navn: Dusseldorf) kommer i drift igjen om noen uker. Flere A380 maskiner klargjøres. (Totalt har Lufthansa 8 A380, 4 er planlagt reaktivert).

En A380 har et fuelforbruk på 11-12 000 liter i timen, mens Norse sin 787 flåte har et forbruk på ca 4800 – 4900 liter i timen. En 787 har noe mindre kapasitet, men Norse sine 787 har en meget høy kapasitets-layout. Omregnet i forbruk per sete så bruker en Dreamliner 14,3 liter fuel per sete pr time og en A380 (Lufthansa sin konfigurasjon) forbruker ca 23,6 liter fuel per sete per time.

787 Dreamliner er den mest økonomisk maskin på langdistanser, men det som er mest interessant med dette, er å se på bakgrunnen for reaktiveringen av A380. Grunnen er forsinkelser på leveranser av nye maskiner pga komponentmangel. Flere A350 langdistanse maskiner er forsinket med opp til 12 måneder. Når jeg ser nærmere på dette så ser jeg at flere selskap sliter med kapasitet på langdistanse – på grunn av forsinkelser. Flere maskiner som står for levering i 2023 blir ikke levert for et stykke inn i 2024. Dette gir gode muligheter, og driftskostnadene på eldre maskiner gjør at billettprisene (inntektene) går opp.

Videre er det slik at snitt billettpriser er på full vei oppover internasjonal uavhengig av den kommende knapphet på maskiner (som først fremover gjør seg gjeldende i 2023). Selskap som Delta, AA og andre leverer nå gode resultater. Billettprisene i USA er høye, men det virker ikke inn på volum.
Jeg har også sett litt på Norse sine billettpriser for Desember (høysesong på vinter) samt et par sommermåneder. I desember er snittprisen på en økonomibillett fra London til New York ca kr 4150 (før bagasje, setevalg osv) mot kr 2800 for noen uker tilbake. En premium billett koster i snitt kr 7500 før valgene. Disse prisene er justert opp ca 50% de sist uker (selvsagt også fordi vi nå er i desember), men den samme trend ser jeg til neste år (selv om økningen ikke er like stor).

Andre selskap har vært ute med informasjon om booking-graden for neste år. Den er meget god og kapasiteten påvirker prisene lengre frem i tid.

Basert på dette bilde så mener jeg dette kan bli meget bra fremover, men det fordrer at enn virkelig satser på å ta markedsandeler nå.
For to-tre uker tilbake vurderte jeg å selge meg ut, men har nå valgt å kjøpe meg opp. Har de siste dagene kjøpt en del til kr2,50 og tenker at dette vil være en spennende aksje å sitte med frem til April/Mai. Selskapet er i dag priset til 170Mnok, noe som gir et betydelig potensial.

Dette kan bli meget spennende, men flere maskiner må i luften raskt! Da er det riktig å hente inn mer penger og satse.
Redigert 06.12.2022 kl 23:12 Du må logge inn for å svare
Lurifax
09.07.2024 kl 13:46 2081

Investoren de var i de strandede samtalene med når kursen lå rundt 10 kr ville selvsagt takket ja hvis han hadde fått tilbud om å bli med på 4 kr..
Lurifax
09.07.2024 kl 14:31 2071

Trist som faen er det om det blir satt en emisjon på 4 kr og BTL kaster bort all integriteten sin på dette caset - tiden går, og BTL mister stadig mer ansikt..
Octagon
09.07.2024 kl 15:09 2050

Hvordan dette er håndtert gir i det minste grunn til en rekke antakelser (med forrige emisjon som referanse).

Straks de strategiske forhandlinger strandet må de ha visst at det var et emisjonsbehov. Fordi dette hadde de ikke regnet med at skulle strande på pris og tvert i mot regnet med at cash problemene da ville løses raskt.

De undersøkte sikkert straks muligheter for finansiering av likviditets "gapet" mellom penger ut og penger inn.
Dette vil jo bare forsterkes utover i Q3 når bookingen tar seg enda mer opp.
Problemet er bare at de sannsynligvis behøver mer penger enn det, i og med at de også får tilbake lånet sitt på 20 MUSD (med 15% rente) innen 15 oktober som Norse må betale.
Det vil naturligvis ytterligere redusere tilgjengelig likviditet foran vinter sesongen selv om Q3 forventes å bli bra.
Godt mulig at det ikke lykkes med slik mellom finansiering av det oppståtte likviditets gapet heller , eller at kostnaden var for høy.

Så da visste ledelsen umiddelbart - like etter at de strategiske forhandlinger gikk i stå at de snarest behøver ytterligere et sted mellom 500-700 MNOK fra august og ut året (vinter sesongen). Lividitets gapet var neppe helt ukjent om de regnet likviditet litt frem i tid.

Da må det jo komme en emisjon, andre former for finansiering i slik størrelsesorden er vanskelig å se for seg (?)

De kunne naturligvis straks foretatt en emisjon på dette tidspunktet, men så høy kurs ville ikke redusert deres inngangsverdi pr aksje noe særlig og ikke økt deres kontroll over selskapet nok. (kurs var da ca. 10 kr)

Så da er agenda å komme med mye elendighet og "drama" for å sende kursen helt ned i kjelleren før en (rettet) emisjon foretas med solid rabatt til hoved eierne.

.
En rettet emisjon mot de to hoved aksjonærer til lavest mulig kurs vil gi et betydelig lavere snitt pr aksje inngangsverdi om de lykkes (midlertidig) å få ned kursen en hel del. Dette vil senere kunne gi dem maksimal uttelling ved f. eks et senere salg av selskapet.

De er også i posisjon til å kunne "kuppe" hele selskapet ved en større rettet emisjon nå.

Ordlyden "til det beste for selskapets aksjonærer" vil i en slik setting se mest ut til å gjelde kun selskapets "hoved aksjonærer" eller dem som tilbys emisjon til ferdig "justert" emisjons pris pr aksje.

Vi ser hva som skjer her i løpet av de neste 14 dagene vil jeg tro.

Ryddigst ville det være med en etterfølgende reparasjons emisjon, men tviler på at dette kommer med tanke på vedtak i general forsamling nylig hvor de reserverer seg mot likebehandling av alle aksjonærer som eget punkt på agenda.


Redigert 09.07.2024 kl 15:58 Du må logge inn for å svare
Lurifax
09.07.2024 kl 15:23 2048

Ja, vi får snart vite om "ikke planer om å investere mer" og "oppgaven fremover blir å gjenvinne tillit" er reinspikka svada og alt av BTL's kredibilitet er tapt..
Lurifax
09.07.2024 kl 16:16 2001

Om det eventuelle ranet/kuppet ikke skulle bli større enn 4 kr, så trengs det jo forsåvidt ikke noen rep.emisjon.
elnomi
09.07.2024 kl 16:35 1990

Helt til emisjonen blir satt og da blir det til en pris godt under børskurs er mitt tips uten rep emi. Det er nå bare mine tanker
rischioso
09.07.2024 kl 17:38 1971

En emisjon kan fort bli satt i intervallet 2,5 - 3,5 så fortsatt en høyst mulig reell nedside....
Lurifax
09.07.2024 kl 18:10 2012

Urimelighetene har sin grense, også for BTL - ranet er stort nok som det er på 4 kr, om han i det minste vil beholde en skygge av seg selv i etterkant.
Lurifax
09.07.2024 kl 18:27 2011

BTL er dog ikke kjent for å være en hardbarka banditt, så jeg tror fortsatt mest på at en emisjon er uaktuelt på nåværende kurs/tidspunkt - så får man heller overlate til de paranoide å tro på en nært forestående emisjon.
Hobbykailn
09.07.2024 kl 23:33 1864

Blir det emisjon så blir det nok også rep.emi. Bare å håpe dette ordner seg nå. Mye som tyder på at reiselysten er stor blant folk flest..
Realisten2
10.07.2024 kl 00:10 1855

Registrerer at der skrives mye om en mulig emisjon. Jeg tenker at en emisjon nå vil være særdeles ødeleggende for den tillit som skal gjenbygges. Nå der kommuniseres fra ledelsen at selskapet har en kortsiktig likviditetsufordring, så må ledelsen finne en midlertidig løsning - eller en annen løsning enn emisjon.
Enn kan ikke overraske med dårlige nyheter, så kommunisere at der er et kortsiktig problem hvor der pågår forhandlinger med kreditkortselskapene, vedrørende allerede utførte turer, så komme med en emisjon.
Jeg har større tro på BTL enn at han og hans medspillere legger opp til dette.

Har mer tro på en løsning som involverer fremtidig partner / strategisk investor i kombinasjon med noen lettere / forbedrede vilkår fra kreditkortselskapene.
Hobbykailn
10.07.2024 kl 00:23 1870

Enig i dine virderinger..
rischioso
10.07.2024 kl 00:58 1854

Dette har jo ikke noe med person å gjøre. Alle selskaper som er på børs er der for å ha lettere tilgang på kapital om og når de trenger det og da er det også å forvente at slike grep tas når det trengs. Når vi så kjenner til at de har likviditetsproblemer så er det ikke selskapets feil om vi velger å bli sittende når selskapet henter kapital for de har gått ut i forkant og meldt om utfordringen i markedet. Bestemmer vi oss for å bli sittende så er det også et valg den enkelte selv må ta ansvar for og ikke legge skylden over på ledelsen om kapitalinnhentingen fører til utvanning - ikke mer komplisert enn som så...;)
Lurifax
10.07.2024 kl 06:50 1785

Poenget er at det ikke Må hentes penger via emisjon nå. Arbeidskapital skal ikke måtte skaffes til veie via emisjon, det er egenkapital som skal kunne skaffes til veie via emisjon. Markedet frykter/priser inn emisjon nå fordi ledelsen/BTL ikke har tillit i markedet; markedet har ikke tro på at ledelsen/BTL "evner" å løselikviditetsskvisen utenom en emisjon.
verdensmester
10.07.2024 kl 08:56 1705

Vil ikke BTL tape enorme beløp ved å sette en krise emisjon nå?
Octagon
10.07.2024 kl 10:35 1645

Egenkapital blir da også fort arbeidskapital, penger er penger.

Fint om de klarer å løse likviditetskrisen uten å måtte gå veien om emisjon, men anser det som lite realistisk gitt størrelses orden på kapital behovet nå.

Husk at de også skal tilbakebetale 20 MUSD + 3 MUSD (15% rente til hovedeierne) innen 15.10.24. Om det da ikke gjøres grep rundt konvertering til aksjer e.l.
Og så skal Q3 også gi dem overskudd til å bære gjennom Q4/Q1.25.
I tillegg til likviditetskrisen og gapet med utestående og inn pr 62 dager og sikkert stort sett alle andre utgifter ut pr 30 dager (fuel,lønn,leasing etc.).

Kredittkort selskapene har sine rutiner og baserer bl.a. kreditt tid på rating etc. Tror ikke det lar seg gjøre å reforhandle her, men naturligvis verdt å prøve.

Synes fortsatt som jeg har skrevet her før resultat av de strategiske forhandlinger ble kjent at det var rimelig talent løst å ikke ha fått til noe her gitt markedssituasjonen og det store udekkede behovet. Alternativet blir som jeg skrev den gang at hovedaksjonærer må inn med enda mer penger, og det ser vi jo nå.

Ja, om ikke BTL og Scorpio får til emisjon på lavest mulig kurs så vil de kunne bli ekstremt utvannet. Nå kan de ta full kontroll ved en emisjon om det er målet.

Sist vi så aksjekursen bli "snakket ned" var like før emisjonen i november 23. Det som Trygve Hegnar betegnet som en "grisete emisjon", når Scorpio økte beholdningen ytterligere til en naturligvis lavere aksjekurs i og med at de gikk ut og annonserte en emisjon i forkant.
Lurifax
10.07.2024 kl 11:19 1606

Med litt goodwill så kan i det minste godfjottnavigatørene utsette innfrielsen av aksjonærlånet..
rischioso
10.07.2024 kl 11:31 1585

Poenget er at det MÅ hentes penger og realiteten er at verken du, jeg eller markedet ellers har noen fasit på hvordan det skal gjøres. Du velger å tro at det ikke skal gjøres gjennom en emisjon og det er ditt valg. Markedet ellers tror at det vil bli en emisjon alternativt i en kombinasjon med noe annet. Hva som blir fasit gjenstår og se, men vi kjenner til dagens utfordrende lånemarked med skyhøy kredittkort rente så alternativene er uansett ikke attraktive og det er også grunnen til kurspresset.
Redigert 10.07.2024 kl 11:32 Du må logge inn for å svare
Lurifax
10.07.2024 kl 13:54 1497

Det MÅ ikke hentes penger for å kunne løse likviditetsskvisen nei.
Manawa
12.07.2024 kl 08:45 1188

Da har jeg gravd mer på kontantstrømmen, men klarer ikke å forstå at ikke den største likviditetsutfordringen var i juni.

Forutsetningen jeg har brukt er at etterslepet fra kreditkortbetalinger er på 52% av hver måneds salg, som er hva vi vet var omtrent status ub juni.  
Jeg har forutsatt at disse pengene kommer i snitt 30 dager etter månedsslutt.  Bildet de brukte i presentasjonen antyder at gapet ikke er så stort.  

Om jeg treffer på omsetning bør likviditeten være omtrent slik.
Juli:  MUSD 31
August: MUSD 67
September :MUSD 108
Oktober: MUSD 107
Har da lagt opp til at lånet til BTL og Scorpio blir betalit i oktober.

Forutsetter videre load på 85, 85 og 82 og priser x tilegg på usd 450,450 og 380 i de tre første månedene. 
Octagon
12.07.2024 kl 10:04 1121

De bør i det minste avklare situasjonen her snarest.

Bookinger, aksjekurs, etc. er ikke tjent med denne usikkerheten over lengre tid.
Vi vet ikke hvordan dette allerede har påvirket booking, men meldinger som viser økonomiske problemer påvirker ikke folk til større forskuddsbetalinger for å si det slik. Hvor mange som foretar en "sjekk av selskapet" før booking/betaling er en annen sak.

Om status er slik du beskriver er det vanskelig å forstå "svartmalingen" med ditto børsmelding og under presentasjon nylig annet enn å skape en gunstig inngangs kurs for en emisjon rettet mot hoved eierne. Enten det eller så er ikke situasjonen like sprek som du beskriver.

Da kunne som nevnt det naturlige være en børsmelding rundt faktura salgs avtale eller liknende etter at dette er undersøkt og inngått - og ikke alt dette drama.

Vi ser også hvor sensitive de er for konkurrent tiltak (pris dumping over Atlanteren) i juni, oljepris m.v. , men klarer de tallene som du presenterer her, så vil de ikke behøve enda en ny emisjon før vinter sesongen nå. Hvordan cash ser ut etter neste vinter er for tidlig å spå.

Tror det kommer en emisjon her nå, alternative løsninger er sikkert både krevende å få til og svært kostbare.

Hvor stor/liten denne rettede emisjon mot hoved eierne blir og til hvilken kurs gjenstår å se.

Lurifax
12.07.2024 kl 10:30 1089

Selskapet har jo ikke "økonomiske problemer", det har ihvertfall aldri hatt "mindre økonomiske problemer" enn hva det har nå. Det gir ingen mening å kjøre emisjon for å hente penger de allerede har. Det må finnes en mer konstruktiv løsning..
Octagon
12.07.2024 kl 11:07 1058

Enig.
Selskapet har aldri hatt mindre økonomiske problemer enn nå.

Så hvorfor "hausset" de ned kursen slik og laget et drama mye større en situasjonen tilsa ?

Og er det ikke planlagt en emisjon med lavest mulig inngang for hoved eierne, så kunne de jo bare ordnet en kreditt med pant i fordringer og børs meldt dette om ikke problemet var større.

Dyrt ville det vært, men sikkerhet ville vært god for utlåner for alle de reiser som allerede var gjennomført.Realisten2
12.07.2024 kl 11:11 1062

Det er for meg helt åpenbart at der ikke kan og bør komme noen emisjon.
Der vil ikke være noe tillitt igjen om der kjøres en emisjon nå. Styret har fullmakt til å gjennomføre en emisjon med utvidelse på 15%. Med en pris på kr 4 vil dette gi kr 77mill, og med honorarer ol, så sitter selskapet da igjen med ca MUSD 6,5 samtidig som en for en ukes tid siden hadde MUSD 41 utestående for leverte reiser.

Jeg er overbevist om ledelsen har en løsning og at der pågår andre diskusjoner/forhandlinger.... de vil ikke ut med noe informasjon før det er helt avklart. BTL ser effekten av 'dårlig' kommunikasjon og dette kommer ikke til å gjenta seg.
Realisten2
12.07.2024 kl 11:12 1070

Det er for meg helt åpenbart at der ikke kan og bør komme noen emisjon.
Der vil ikke være noe tillitt igjen om der kjøres en emisjon nå. Styret har fullmakt til å gjennomføre en emisjon med utvidelse på 15%. Med en pris på kr 4 vil dette gi kr 77mill, og med honorarer ol, så sitter selskapet da igjen med ca MUSD 6,5 samtidig som en for en ukes tid siden hadde MUSD 41 utestående for leverte reiser.

Jeg er overbevist om ledelsen har en løsning og at der pågår andre diskusjoner/forhandlinger.... de vil ikke ut med noe informasjon før det er helt avklart. BTL ser effekten av 'dårlig' kommunikasjon og dette kommer ikke til å gjenta seg.
Manawa
12.07.2024 kl 13:08 1012

Fra intervju med BTL i Agderposten 2. juli:

«Mener den økonomiske situasjonen krisemaksimeres
Aksjekursen fortsetter å stupe for Norse Atlantic Airways. Tirsdag orienterte gründer, Bjørn Tore Larsen, investorene om situasjonen

https://www.agderposten.no/nyheter/i/KMnjp5/mener-den-oekonomiske-situasjonen-krisemaksimeres


Storm i vannglass?, jeg tolket aldri investormøtet i nærheten av slik markedet tydeligvis har tolket den. Det interessante er at det kun er ubetydelige endringer på de 50 største eierne.
Redigert 12.07.2024 kl 13:10 Du må logge inn for å svare
Octagon
12.07.2024 kl 13:36 989

De skapte selv drama med børsmeldingen kl. 08.00 2 Juli.

"...has negatively impacted the Company's near-term liquidity and cash
balance situation, and various working capital initiatives are therefore
ongoing."

Om det kun dreide seg om en kreditt for å korte ned horisonten fra kredittselskapenes innbetalinger noe, så kunne de vel enkelt løst dette med en faktura salgs avtale med pant i fordringer. Og da en ETTERFØLGENDE børsmelding. Eller en mindre rettet emisjon mot hoved aksjonærer med ETTERFØLGENDE børsmelding.

I stedet for å kommunisere alt på et slikt vis at børskursen omtrent ble halvert, etter "første runde" med børsmeldingen om ETT strandet strategisk alternativ. (ETT strandet, flere sannsynligvis i rute).

Ingen som stiller spørsmål her hvorfor det ble kommunisert slik ?

Ser en historisk på det så kommuniserte de også foran forrige emisjon i november 2023 at de behøvde penger. Ingen selskap gjør slikt i forkant uten en agenda.
Den gang kom hoved aksjonærer inn på en "gunstig" lav kurs og fikk snittet ned inngangs kurs på beholdningen.

Se hva Trygve Hegnar selv sa den gang noen sekunder ut i video her (05.11.24):

https://www.finansavisen.no/finans/2023/11/05/8054558/hegnar-de-hadde-en-grisete-emisjon

Ringer "ingen bjeller", eller har dette selskapet bare en ekstremt klossete informasjonshåndtering ?
elnomi
12.07.2024 kl 14:05 962

Helt rett det er Norse selv som har skapt drama og usikkerhet

Juli.

"...has negatively impacted the Company's near-term liquidity and cash
balance situation, and various working capital initiatives are therefore
ongoing."

Og usikkerhet rundt økonomi og tilstrekkelig kapital kan ikke et flyselskap leve med. Deg må løses snarest.
Lurifax
12.07.2024 kl 14:14 951

Det er to ting markedet ikke har tillit til: selskapets økonomistyring og hovedeiernes intensjoner rundt egen vinning.
Manawa
12.07.2024 kl 14:43 990

Usikkerheten er er altså at de skriver at de arbeider med arbeidskapital forbedring, noe de aller fleste selskaper arbeider med kontinuerlig.

På direkte spørsmål fra salen med hensyn på emisjon, ble det tydelig sagt av CFO at dette var ikke et av sporene de arbeidet med.
Octagon
12.07.2024 kl 14:56 986

Det er forskjell på å arbeide med arbeidskapital forbedring, løse det, og så sende børsmelding i ETTERKANT.
Å sende ut melding i forkant for først å halvere kursen er det få selskap som gjør.

De svarte vel at det ikke var planen "enda", men at de ville bruke tid og se på "ulike alternativer".
Manawa
12.07.2024 kl 15:08 974

Enig i at dette burde vært gjort i etterkant, men de skal også ha kred for å være så ærlige. At mange tolker det dårligere enn slik jeg forstår intensjonen var er litt av spillereglene i aksjemarkedet.

BTL sitt intervju noen dager etterpå sier jo egentlig sittt.

Men igjen så er det opp til investorne å estimere utsiktene og finne ut hvor skoen trykker og ikke minst hvor mye den trykker, herav mitt inlegg tidligere i dag hvor jeg ikke kan forstå annet enn at problemet er i ferdg med å gå i disse dager.
SPXL
12.07.2024 kl 15:15 971

Nå MÅ BTL komme på banen med noen gode nyheter, kursen er jo katastrofe .
rischioso
12.07.2024 kl 16:50 917

Kursen gjenspeiler den faktiske likviditetskrisen som mange ikke ønsker å innrømme. BTW, passasjerkrav fra kanselleringer helt tilbake i desember står fortsatt som ubetalt - og det sier ikke bare litt...

God helg!
Lurifax
12.07.2024 kl 17:30 888

Ja, kursen gjenspeiler en uløselig likviditetskrise som i realiteten er en løselig likviditetsskvis.