Boligprisoppgang i Oslo i jan-feb 2023?

Millennial
09.12.2022 kl 21:23 38645

Ser vi boligprisoppgang i Oslo allerede i januar-februar 2023?

Hvor stor var egentlig gavesekken til julenissen Trygve Slagsvold Vedum?

Lettelser i utlånsforskriften som trer i kraft 1. januar 2023:

- Rentestresstest.

Ved beregningen av kundens betjeningsevne skal bankene legge til grunn en rente som er 3 % høyere enn det aktuelle rentenivået. Bankene skal likevel legge til grunn en rente på minst 7 %.
Vi kjører på med et eksempel hvor vi forutsetter en boliglånsrente på 4 %.
I dag vil man i et slikt tilfelle testes på en rente på hele 9 % (= 4 % + 5 %).
Fra og med 1. januar 2023 vil man i et slikt scenario testes på kun 7 % (= 4 % + 3 %). Det er som å ha boliglånsrente på 2 % etter den utgående utlånsforskriften – bare for å illustrere hvor mye det har å si.
Basert på en artikkel fra Dagens Næringsliv vil et par med en samlet inntekt på 1,6 mill. vil kunne få 1,2 mill. kr mer i lån (kilde: 1.).

- Egenkapitalkrav.

Ved kjøp av en sekundærbolig i Oslo så kreves det egenkapital på 40 %. Fra og med 1. januar 2023 reduseres dette kravet til 15 %.
Det blir derfor enklere å skaffe seg en sekundærbolig i Oslo. Spesielt nå når leieprisene stiger i rekordfart. I mitt hode er denne lettelsen mest aktuell for førstegangskjøpere, som er allerede i boligmarkedet, og har god betjeningsevne, men blir begrenset av det høye egenkapitalkravet.
Konklusjon:
Det mest vesentlige her ift. boligmarkedet, i positiv forstand, er lettelsen knyttet til rentestresstesten. Legg merke til at endringene trer i kraft 1. januar 2023, det betyr at mange kan utsette boligkjøpet til etter nyåret for å få mer boliglån. Det kan derfor påvirke desember 2022 negativt, men samt slå ut positivt i januar 2023.


Ikke nok med det så er det mange andre parameterne som taler positivt for boligmarkedet i Oslo:

Boligtilbud:
- Det bygges alt for lite i Oslo til å dekke boligetterpørselen. Det er altfor lite som ferdigstilles nå, men det som er ennå mer bekymringsverdig er at igangsettingstallene er så ekstremt lave.

Befolkningsvekst:
- Rekordmange flyktninger fra Ukraina
- Boligmassen til kommunene er brukt opp og kommunene må derfor ut på det private boligmarkedet

Leieprisene:
- øker i rekordhøyt tempo i storbyene

Arbeidsmarked:
- Rekordlav arbeidsledighet

Inflasjon:
- SIFOs referansebudsjett ble justert i slutten av september. Dvs. at økningen er allerede hensyntatt i regnestykket til bankene. Siden september har det ikke vært 0,1 % økning i konsumprisindeksen – noe som er ingenting. Så denne effekten er allerede tatt ut.

Rente:
- Det at Norges Bank øker rente med 0,25 % i desember er isolert sett negativt for boligmarkedet. Men det kom positive nyheter i dag, inflasjonen for siste måneden gikk ned med 0,2 %. Dette tilsier at økningen ikke vil være høyere enn 0,25 %. Jeg kan heller ikke se for meg et veldig høyt rentenivå i Norge som følge av at boligeiere i Norge flest (ca. 90 % om jeg husker korrekt) har flytende rente og høy belåning. Enhver renteøkning i Norge er faktisk mer innskrenkende enn i mange andre land. Regjeringen har også vært flink til å innføre en rekke skatter og avgifter, samt begrense offentlig bruk av penger, som hjelper med å bekjempe inflasjonen.

Økonomi:
- Vi er nok det heldigste landet i Europa i dag, pga. inntektene fra olje- og gassektoren. I tillegg har vi oljefondet. Vi har nok blant de beste verktøykassene til å komme oss over de økonomiske problemene. I tillegg må man ikke glemme faktum at pengetrykking i Norge og Europa har vært vesentlig mindre sammenlignet med USA.


Hva gjør boligeksperter i dagens boligmarked?
Jeg vil trekke frem Nejra Macic som har benyttet anledningen til å kjøpe seg opp i boligmarkedet. Hun har kjøpt seg en bolig til 1 mill. under prisantydning og har nylig solgt sin gamle leiligheten til prisantydning. Tror dere at krakknissene i den andre boligkrakk-tråden er noe smartere enn henne?

1.
https://www.dn.no/eiendom/boligmarkedet/boligpriser/utlansforskriften/mener-nye-boliglansregler-gir-best-effekt-for-dem-med-god-lonn/2-1-1371187
Redigert 10.12.2022 kl 10:49 Du må logge inn for å svare
Millennial
19.01.2023 kl 08:38 6616

https://www.tv2.no/video/nyhetene/se-den-enorme-koeen/1827663

Når tog er så upålitelig transportmiddel så er det merkelig at folk bosetter seg i Drammen, Ski osv. når de har sin arbeidsplass i Oslo. Blir Oslo ennå mer attraktiv når folk finner ut av det?
Millennial
19.01.2023 kl 11:46 6593

Rente er uendret.

Det er som forventet.
Renta kommer til å bli satt opp i mars med 0,25 prosent.
For så, dersom alt går som forventet, til å bli kuttet ned :)
Er bare å sprette champagne.
Millennial
21.01.2023 kl 10:28 6378

Denne artikkelen er publisert av Dagens Næringsliv for ca. 2 timer siden:


«Regelendring slår allerede ut i boligmarkedet i Oslo: – Flere får muligheten til å låne mer»

«Storbanker merker økt pågang etter finansieringsbevis. Både banker og meglere peker på én hovedårsak: oppmykningen av utlånsforskriften.»

https://www.dn.no/eiendom/boligmarkedet/boligpriser/utlansforskriften/regelendring-slar-allerede-ut-i-boligmarkedet-i-oslo-flere-far-muligheten-til-a-lane-mer/2-1-1390388


Flere skal ha finansieringsbevis, ja. Det blir nok kamp om brukte boliger i Oslo når varelageret er så knapp.

Merk at det står at flere får muligheten til å låne mer. Hva skjer hvis man får låne mer? Jo, man kan by mer. Vi har høyere boligpriser i Oslo i vente.
Redigert 21.01.2023 kl 10:45 Du må logge inn for å svare
Millennial
21.01.2023 kl 13:10 6341

Denne ble publisert for ca. 3 timer siden:

«Boligtopp: − Nå bør du kjøpe bolig»

«Eksperter forteller om et tydelig taktskifte i boligmarkedet.»


https://www.vg.no/dinepenger/eiendom/i/KnPJPe/boligtopp-naa-boer-du-kjoepe-bolig

Millennial
21.01.2023 kl 13:17 6398

Enda et godt nytt for boligeiere i Oslo dersom de rødgrønne med AP i spissen vinner kommunevalget.

Flertallet i AP er for å beholde leilighetsnormen.


« I Oslo sentrum er det i dag store begrensninger på hvor mange små leiligheter det er lov å bygge.

Den såkalte leilighetsnormen sier at det ikke skal bygges boliger under 35 kvadratmeter her. I tillegg kan bare 35 prosent av boligene være mellom 35 og 50 kvadratmeter.

Byrådsleder Raymond Johansen har tilhørt et knapt mindretall på 9 av 19 komitémedlemmer, som har tatt til orde for å droppe normen i en periode.

Han fikk ikke med seg resten av partiet på dette.

På representantskapsmøtet lørdag stemte et stort flertall for å beholde dagens regulering.»

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MoPO5r/raymond-johansen-tapte-ap-slaget-om-smaa-leiligheter
Millennial
21.01.2023 kl 17:45 6316

«Ny utlånsforskrift merkes på boligmarkedet i Oslo»

«… Vi ser også at når flere får mulighet til å låne mer, gjør det at de er villige til å by mer på boligene, sier daglig leder og eiendomsmegler Silje Heggø i Nordvik Bolig Torshov.«

«Danske Bank melder om en økning på 20 prosent av kunder som ønsker finansieringsbevis, og både Nordea og DNB melder om økt pågang.»

https://www.finansavisen.no/bolig/2023/01/21/7978913/ny-utlansforskrift-merkes-pa-boligmarkedet-i-oslo?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3RI-671HAxEYKTqLPxyMkSRvTPPAtHJWibTRzXZdqVU-NXaZevkuDX_Bo#Echobox=1674305716
Redigert 21.01.2023 kl 17:46 Du må logge inn for å svare
landis
21.01.2023 kl 19:57 6244

Jeg etterlyser litt mer fakta fra deg. Synsing og "ekspertuttalelser" har ommentrent samme verdi som toalettpapir.

Hvis du gidder å lese deg litt opp, så finnes det utrolig mye data som viser utviklingen hos norske bedrifter og husholdninger.
Eks er NB fine som deler obligatoriske data fra bankene.

https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Publikasjoner/Norges-Banks-utlansundersokelse/q4-2022-utlansundersokelse/

Her kan du se at utlånsmarginene er rekordlave, og forventes økt fremover. Etterspørselen etter lån er også bratt ned, og forventes å være lav.
Summa summarum = mindre penger tilgjengelig i befolkningen for å shoppe bolig.
I tillegg kommer rentene til å stige en hel del fremover, selv om NB ikke setter renten videre opp...
Millennial
21.01.2023 kl 21:10 6198

Vi er forbi 4. kvartal landis, håper du har fått med deg at vi er i 2023?

1.
Både jeg og sikkert mange andre har allerede besvart deg om utlånsmarginene, hva er det du ikke skjønner? Jeg kan gjenta meg atter en gang, bedre marginer på innskudd subsidierer boligutlån.

2.
Etterspørsel etter lån. Er du fortsatt i 4. kvartal 2022? For nå meldes det om økt etterspørsel etter finansieringsbevis. Danske Bank melder om en økning på hele 20 %.

3.
Ifølge rentebanen til Norges Bank så har vi snart nådd toppen. Siste renteøkning på 0,25 % kommer trolig i mars i år. Vi vil ligge på 3 % en stund før renta blir kuttet. Det er i hvert fall stor konsensus blant ekspertene i Norge. Noen mener at toppen allerede er nådd, andre mener at vi topper på 3 % og den siste gruppen mener at vi topper på 3,25 %.

Jeg anbefaler deg å følge litt på hva som skjer nå i 2023.
Mønny
21.01.2023 kl 22:09 6155

Jeg klarer ikke å se hvor du finner at utlåsnmarginene er lave i linken fra NB. Dataene sier noe om utvikling fra kvartal til kvartal, men ikke noe om nivået. Du sier også at marginene forventes økt fremover, men det eneste som nevnes om det er: "Utlånsmarginen forventes å være om lag uendret i første kvartal."

Ellers så fant jeg denne artikkelen ganske interessant: https://www.dn.no/marked/dnb/abg-sundal-collier/jan-erik-gjerland/abg-analytiker-venter-rotterace-pa-boliglan-til-hosten/2-1-1380861

Her kan du lese blant annet:

– Om vi har rett i at styringsrenten topper ut i mars og bankene da får økt boliglånsrentene en siste gang til våren, vil vi kunne se at kundene har orientert seg i løpet av sommeren og deretter starter konkurransen når kundene begynner å refinansiere boliglån der de finner den billigst, sier bankanalytiker Jan Erik Gjerland og legger raskt til:
– Bankenes utlånsmargin vil nok være på sitt høyeste i 2023, før rotteracet starter igjen høsten 2023.
Gjerland jobber i det frittstående meglerhuset ABG Sundal Collier og studerer derfra bankenes inntjeningsmuligheter. Det siste året har bankenes renteinntjening – differansen mellom renteinntekter og innlånskostnader – økt betydelig. Nå skimter imidlertid Gjerland tegn til at denne veksten vil avta fra et høyt nivå.
– Høsten 2023 vil bankene få dobbelt press på renteinntjeningen, da det blir kamp om utlånsvolumene samtidig som fallende Nibor vil kunne ødelegge for marginen på innskudd.

landis
21.01.2023 kl 22:18 6136

No shit sherlock... leste du noe som helst på den linken.
F.eks der bankene forventer strengere kredittpraksis og høyere rentemargin. Eller det punktet hvor forventet etterspørsel etter lån er bratt fallende. ?

Bankene kan ikke trikse så lenge med innlånsrentene før kundene stikker. 1.5% rente i dag er ikke akseptabelt for kunder med innskudd. Da må rentene opp. I begge ender.
Det sier seg jo selv at utlånsrentene ikke kan ligge nært på nibor/nb renten lenge. På tross av din tro er det ikke slik markedet fungerer.

Bankene melder om strengere kredittpraksis og redusert utlån. Det står jævlig godt forklart i rapporten fra NB. Punktum.

Det kjipe med å låne penger er at de må betales tilbake. Med renter. ! Det begynner å gå opp for en del folk, selv om du er ganske treg i nøtten.

Bankene kan også lese, dette er innmeldt lenge etter at utlånsforskriften ble revidert.
landis
21.01.2023 kl 22:24 6226

Les på figurene. Prikken indikerer forventet utvikling neste kvartal.
Utlånsmarginen har falt gjennom 2 og 3. kvartal. Og forventes å stige. Men ikke noen voldsom stigning.
Millennial
21.01.2023 kl 22:32 6262

Du kan jo lese det jeg har skrevet tidligere først, f.eks. denne er publisert i dag:

«Etter oppmykningen av utlånsforskriften fra nyttår melder både banker og eiendomsmeglere om økt pågang fra boligkjøpere.»

«Januarmarkedet bruker vanligvis å være aktivt etter en tradisjonelt stille desember måned, men i år har pågangen etter finansieringsbevis økt merkbart, skriver Dagens Næringsliv.»

«Vi ser også at når flere får mulighet til å låne mer, gjør det at de er villige til å by mer på boligene, sier daglig leder og eiendomsmegler Silje Heggø i Nordvik Bolig Torshov.»

«Danske Bank melder om en økning på 20 prosent av kunder som ønsker finansieringsbevis, og både Nordea og DNB melder om økt pågang.»

https://www.finansavisen.no/bolig/2023/01/21/7978913/ny-utlansforskrift-merkes-pa-boligmarkedet-i-oslo?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3RI-671HAxEYKTqLPxyMkSRvTPPAtHJWibTRzXZdqVU-NXaZevkuDX_Bo#Echobox=1674305716


Er etterspørselen etter lån økende eller fallende?
På tide å innse fakta her.
landis
21.01.2023 kl 22:41 6279

Den er utvilsomt økende, men fra et veldig lavt nivå.

Utlånsmarginen i november var 0.17% mot normalt 1.3% i de gyldne tidene vi har tilbakelagt, altså må det forventes høyere tall enn 1.3.
Er renten på boliglån stigende eller fallende.? Hvor mye predikerer du at renten vil stige gitt at NB stopper på 3% . ?

Innskuddsmarginen var i november. 2%. Mot normalt intervallet 0-0.5% - tidvis negativ...
Er renten på innskudd forventet å stige fremover gitt en styringsrente på 3%. ?

Vil økende rente begrense beløpet en kunde kan låne. ? - og hvor mye.?
Millennial
22.01.2023 kl 14:44 6132

Dette er tatt fra rapporten du henviser til:

«Bankene venter om lag uendret utlånsmargin, finansieringskostnader og utlånsrenter i første kvartal.»

https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Publikasjoner/Norges-Banks-utlansundersokelse/q4-2022-utlansundersokelse/


De fleste predikerer vel at toppen på styringsrenten er snart nådd, vi har altså +/- 0,25 % renteøkning igjen.

Hva skjer med beløpet på finansieringsbeviset nå når alle får en heftig lønnsøkning nå til våren?
landis
22.01.2023 kl 18:05 6091

Svar på spørsmålet.
Ikke prøv å ro deg unna.
Gi et ærlig og gjerne objektivt svar.

Hva gjelder lønnsoppgjør så blir det fuckall i år, det har allerede LO gått åpent ut med. Det kommer ikke til å dekke økte utgifter og vil slettes ikke bidra til økt låneramme.

Jeg kan jo kontre.. hva skjer med finansieringsbevisene når nye sifo tall kommer i februar. ?
Millennial
22.01.2023 kl 18:26 6058

Svar på spørsmålet ditt?
Ser du ikke svaret mitt over?

1.
Rapporten du henviser til sier at bankene forventer om lag uendret utlånsmargin i 1. kvartal 2023. Dette er også min forventning. Se innlegget mitt over.

2.
«Lønnsveksten for 2023 anslås til 4,2 prosent». Tipper vi ender nærmere 5 prosent.

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-2023/id2929581/

Årslønn til en sykepleier vi da gå opp fra kr 639.257 til 671.220. Tar du og ganger differansen med 5-ganger så vil en sykepleier kunne plutselig låne kr 159.815 mer.

3.
Ja, Sifo-tallene oppdateres normalt en gang i året, dvs. i februar. Som følge av et ekstraordinært år ble Sifo-tallene oppdatert i august 2022. Dvs. oppdateringen i februar 2023 tar for seg kun noen få måneder. Sifo-tallene vil ikke ha noe nevneverdig effekt i motsetning til lettelser i utlånsforskriften som trådte i kraft 1.1. Så enten så er du ikke oppdatert eller så prøver du å krisemaksimere noe som ikke har så mye å si.

NB! Jeg uttaler meg kun om Oslo da jeg kjenner ikke andre regioner like godt. Stor befolkningsvekst, altfor begrenset boligtilbud, godt arbeidsmarked, lettelser i utlånsforskriften taler positivt for boligpriser. Dersom rentetoppen er nådd så ser vi tosifret boligprisvekst i Oslo i 2024.
landis
22.01.2023 kl 19:01 6045

Årslønn til sykepleier kan ikke x5. Men du skjønner ikke greia, så det er litt vanskelig å forklare.
Men prøv litt sånne greier som disponibel inntekt.
De færreste møter nå 5x inntekt taket, det er renten som begrenser hvor mye man kan låne. Og dette regnes ut fra disponibel inntekt ettersifo og faste utgifter.
Disse har vel ikke økt mye siste året, eller hur. ?
Nevnes prisøkningen i dagligvarehandelen 1 feb.... ? 5-10% opp før sifo kommer med sine tall.
Så er det jo økning i arbeidsledighet. Ytterligere økning i renter som vi nå er enige om at kommer. Og ikke minst. - tada. - fall i reallønnen.
Men ingenting av dette påvirker husprisene. Overhodet ikke.

LO har sagt de ikke vil kreve høy lønnsvekst. De 5% du fabulerer om er rett ut bullshit.
Maksimalt lånebeløp for den gjengse nordmann faller daglig, og stresstesten er på vel over 7% for samtlige allerede. I tillegg kommer ytterligere innstramminger til sommeren som gjør at all gjeld skal vurderes ved alle lånesøknader.

Jeg tror ikke på noen eventyrlig vekst fremover, det er rett og slett ikke nok betjeningsevne hos norske husholdninger. Prisene er spekulativt høye og utbyggerne tjener seg styrtrike på dumme nordmenn som nå sitter i saksa og må betale renter på fantasi lånene sine for første gang.

Du derimot. Bløffer i alle retninger og argumenterer kun basert på subjektive vurderinger, uten et eneste håndfast tall.
Prøv å vær litt seriøs og saklig. Gjerne objektiv og sannferdig i tillegg.
Millennial
22.01.2023 kl 21:19 5956

Jeg tror ikke du skjønner hvordan utlånsforskriften fungerer landis, jeg anbefaler deg om å ta en titt på boliglånsforskriften.

Hva angår sykepleier-eksempelet så er det bare et eksempel på at sykepleieren vil kunne låne mer. Finansrådgivere tar selvfølgelig en helhetsvurdering av økonomien til hver enkel låntaker hvor de ser på inntekten, den samlede gjelden, tåleevne av renteøkningen osv. Men det er vel vanskelig for deg å skjønne at vi vil isolert sett kunne låne mer som følge av lønnsøkning?

Igjen så driter du deg loddrett foran alle her. Med den nye utlånsforskriften så er det ikke renta som er begrensningen her for sykepleieren, det er 5 ganger inntekten. Bare se på sykepleierindeksen og regnestykket der.

Igjen så babler du om Sifo-tallene som er helt ubetydelige her. Sifo-tallene ble justert i august 2022.

Jeg henviser til kilder som viser forventet lønnsøkning på 4,2 prosen og du sier at det er bullshit? Skal vi da tro på deg? Spar meg 😂 Har du forresten fått med deg om lettelser i utlånsforskriften som trådte i kraft 1.1.?

Det bygges ikke nok i Oslo, vent til 2024 så skal du se en tosifret boligprisstigning.


Du beskylder meg om at jeg ikke kommer med et eneste håndfast tall når jeg skriver tall, tom om forventet lønnsvekst til våren. Men du må gå inn på deg selv, du bare avfeier forventet lønnsvekst med LO. Du vet at 5 prosent i lønnsøkning er ikke mye når vi har inflasjon som vi har? Det er jo reallønnsnedgang. Så hva vil lønnsveksten bli i år landis? Fortell alle ekspertene i Norge som spår ca. 4,5 %? Skal bi ende på 0,5 %? Du som sitter med fasiten.
landis
23.01.2023 kl 01:06 5846

Jhesuz... Hvis reallønnen går ned, så går betjeningsevnen på lån ned, og da går lånebeløpet ned... - ikke sant. ?
- noe forenklet, men generelt sett.

Hvis butikkene setter opp prisene med 10% 1. feb, så går sifo nesten tilsvarende opp. Alt stiger i pris, og det er liksom poenget at sifo budsjettet skal være realistisk. Igjen, går reallønnen ned - så går betjeningsevnen ned, og da går lånebeløpet ned.
Beste rente i dag i min bank er 4.49% til 4.89% rente alt etter beløp og intervall. 4.79% treffer de fleste scenarier. Fastrente innefor 75% er 4.05 - 5 år. Dette har steget en hel del siste ukene ironisk nok. Innskuddsrenten min er elendig, så jeg må ha meg en telefon til banken i morgen. !

Sykepleieren din når taket for renten i mars, antageligvis tidligere, og får ikke låne 5x inntekt. 5x inntekt for en sykepleier ligger på ca 5% effektiv rente, noe vi ganske snart passerer.
Sifo ble heller ikke fullt ut oppdatert i august, kun en light oppdatering. Handelsvarer ble ikke tatt med, så all prisstigning her siste år kommer i februar. Tipper du får deg en overraskelse, men for all del, skal se det er noen som minner deg på det. - men dette var du jo selvsagt fullt ut klar over. !

Hva lønnsoppgjøret gjelder forholder meg til det som er uttalt fra organisasjonene. Fint oppsummert her. : https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/jlOjyo/loennsoppgjoeret-du-kan-tape-igjen
Selv med 4.2% økning er det en reallønnsnedgang på 2%
Hvis du skjønner hva det faktisk betyr.
Du henviser til SSB, jeg henviser til en rundspørring blant de som faktisk frohandler lønn. Og med fallende inflasjon og forhåpentligvis fallende prisvekst går lønnskravet faktisk ditto ned. Jeg tror det er mange som blir fryktelig skuffet i lønnsforhandlingene i år, dessuten er det kun et mellomoppgjør, såde store tingene lar vente på seg.
Du vet skuffende lite, sitter bare å roper og bæljer over deg om prisvekst og fantaserer om vill gevinst på noe du har kjøpt. Blir du utfordret klarer du knapt å raske sammen noe håndfast etter et kjapt google søk.
Norsk økonomi er i en krise, og eiendom faller i verdi.
Enten du liker det eller ikke.
Millennial
23.01.2023 kl 19:35 5588

Vær så snill «landis», ikke lag denne tråden en trolletråd. Ønsker du å trolle så får du gå til Boligkrakk-tråden». Og selvfølgelig vil lønnsveksten medføre til at boligkjøpere vil kunne ta opp mer boliglån.

Bullmarked
24.01.2023 kl 09:13 5348

Har du lest dette greiene du selv linker til? Er det slike kilder du bruker for vurderingene dine? : ) ¨

"Gjeldsveksten i norske husholdninger har vært høyere enn inntektsveksten de siste årene. Det har sammenheng med utviklingen i boligmarkedet og rentenedgangen inn i korona. Det finnes sikkert gode grunner for det, men en renteøkning nå er for boligmarkedet som å overmedisinere en pasient som er på bedringens vei"

Så man innrømmer at utviklingen er farlig, men man vil helst ikke gjøre noe med problemet. Dette er jo ren meglerpropaganda uten noe rot i den virkelige verden.
Millennial
24.01.2023 kl 18:32 5271

«Har du lest dette greiene du selv linker til?»
Ja, jeg har lest det.

«Er det slike kilder du bruker for vurderingene dine?»
Hvis du ser over innleggene mine så får du svaret.

Du har ikke fått med deg poenget. Poenget med artikkelen er at man bør gå motstrøms. Altså kjøpe når renta er høy.

Hvis du hadde lest innlegget mitt på nytt så hadde du sett at jeg gjorde deg oppmerksom på at artikkelen er fra et meglerbyrå. Det er litt smålig av deg. Krakket skjer dessverre ikke. Vi ser en tosifret boligprisvekst i Oslo i 2024.
Millennial
25.01.2023 kl 18:41 5023

Sett kun på brukte boliger kl 18:30 i dag.
Dataen er fra FINN.no.

Formel: Solgt siste 3 dager / (Til salgs + Solgt siste 3 dager)

Oslo: 310 / (1 274 + 310) = 20 %
Asker (kun gamle Asker): 19 / (116 + 19) = 14 %
Bærum: 28 / (194 + 28) = 13 %
Nordre Follo: 21 / (161 + 21) = 12 %
Lillestrøm (kun Skedsmo): 18 / (160 + 18) = 10 %


Oslo skiller seg positivt ut.
Er det lettelser knyttet til utlånsforskriften og kravet til EK for sekundærboliger?
Er det begrenset boligtilbud?
Eller er det noe annet som gjør at Oslo er så sterk ift. omkringliggende områder?
Onkel_S
25.01.2023 kl 19:27 5060

Det har Oslo alltid vært

Tillegg:
Oslo er samtidig eneste boligmarked hvor helgevisninger er normen. Onsdag kveld/torsdag morgen er derfor det tidspunkt på uken hvor det er flest 'solgt siste tre dager' for Oslo, mens det kan være andre dager på uken de andre områder har ukens høyeste antall.
Redigert 25.01.2023 kl 20:52 Du må logge inn for å svare
Millennial
25.01.2023 kl 21:36 5005

Tja, nå kjenner jeg ikke andre områder, men i Bærum er vel helgevisninger også normen?
Onkel_S
25.01.2023 kl 22:14 4969

Det er mulig, jeg kjenner ikke områdene rundt Oslo så det kan være feil (fra min side - og der med rett). Jeg har oftest sammenlignet med de andre storbyene /regionsenter i diskusjoner, kan være farget av det.

Oslo har uansett en annen dynamikk enn alle andre boligmarkeder i Norge.
En visningssuksess på 50% ville være knallsterkt de fleste andre stedene, men i Oslo er det klart under middels.
Redigert 25.01.2023 kl 22:15 Du må logge inn for å svare
Millennial
26.01.2023 kl 22:49 4609

Venter et boligprisfall på 4-5 prosent i år, ja, dvs ingen boligkrakk som mange her påstår?
DJX
27.01.2023 kl 00:01 4576

Hvordan var det der med nominell og reell igjen?
Hvordan var det der med at man kunne betale mer i penger og samtidig få mindre igjen?

Nei dette høres komplisert ut.

Det er enklest å telle penger.
PederLynsje
27.01.2023 kl 17:38 4337

Boligpriser krakker ikke på 1 år.... Det er det heller ingen som påstår at det gjør. Det synker i mange år på rad, også når man ser på topp og bunn som ligger flere år fra hverandre så kan man eventuelt betrakte det som et krakk i etterkant.

Mener du det ikke var et krakk i boligprisene i 1988, fordi nedgangen tok mer enn 1 år? lol
Da sank prisene mellom 4-6% i 5 år på rad.

Som DJX påpeker også så må man se på realprisene. Ett nominelt prisfall på 5% over 5% inflasjon er et realprisfall på 10%. Faller realprisene 10% hvert år, så tar det ikke mange månedene før det regnes som krakk.(26 måneder for å være presis)

Realprisene har jo falt 8.8% siden toppen, så da vil (om disse økonomene har rett) prisfallet fra topp være 17.92% om de nominelle prisene faller 5% over 5% inflasjon, og 15.2% om inflasjonen i 2023 ligger på 2% (noe som er ekstremt usannsynlig).

Om det skjer så har vi mellom 15.2% og 18% nedgang på under to år. Godt innenfor krakk-faresonen det.
Redigert 27.01.2023 kl 17:48 Du må logge inn for å svare
Millennial
01.02.2023 kl 20:55 3934

Det ser jammen meg ut at jeg er ikke langt fra i å få rett. Så får vi se hva de neste dagene bringer.

Noen høydepunkter fra de siste dagene:
- lønnsvekst er spådd til å være på ca 5 %, den er høy, flere vil kunne låne mer,
- varelageret i Oslo tømmes for brukte boliger - alle er vel enig nå at det ikke kommer noe boligflom i Oslo?
- OBOS-boligene i Oslo er opp 7 % i januar
- visningssuksess i Oslo holder seg på et høyt nivå
- krigen i Ukraina ser ikke til å ta slutt - det flommer på med ukrainske flyktninger, de fleste som har flyktet til Øst-Europa vil snart finne ut at det lønner seg å ta veien til Norge. Det blir flere, mange flere ukrainske flyktninger som vil måtte finne seg et sted å bo i Norge. Gjett hvilket område i Norge som har flest arbeidsplasser?
- historisk høye leiepriser gjør det mer lønnsomt å leie ut
- en liten renteøkning til så er det kutt?
- arbeidsmarkedet går fortsatt godt
landis
01.02.2023 kl 21:05 4046

Kan ikke si at jeg er så opptatt av å ha rett, men visningssuksessen i Oslo må definitivt kunne sies å være på et relativt lavt nivå for årstiden. ! Den må du nok bite i deg.
La oss nå ikke glemme sifo tallene som kommer om en stund, ganske spent på hva disse viser, media er ikke alltid like sannferdig rundt prisstigningen på handelsvarer, tror denne er noe opphausset.
I tillegg har byggevareprisene krakket ned til normalt nivå, slik at byggekost er betydelig redusert, noe som igjen gir rom for priskutt hos utbyggere for å holde byggingen oppe.
Krigen i Ukraina blir stadig vanskeligere for russland, som nok kommer til å slite når nyankomne tunge vestlige våpen for alvor fyrer løs på putins menn... Dette kan heldigvis fort snu !
En interessant observasjon er nybilsalget som har krakket totalt over nyttår. Selvsagt kraftig påvirket av elbilmomsen, men likevel en overraskelse som tok alle på sengen. Nesten en nøyaktig blåkopi på hva som skjedde når det forrige boligkrakket ble utløst. Skyhøyt nybilsalg fulgt av en bråstopp. Om det er relevant vites ikke, men artig tilfelle.
pedro1
01.02.2023 kl 22:20 3971

Har vært noe solide salg siste uken på Frogner. Boliger som har ligget ute en stund går nå til greie priser. Forøvrig veldig lite ledige boliger i nevnte området
Millennial
02.02.2023 kl 08:59 3724

I lys av renteøkningene til Norges Bank så må du bare innrømme at visningssuksess-tallene i Oslo er høye.

I det store bildet betyr SIFO-tallene NADA. De har jo blitt justert nå nylig i august 2022.
Lønnsveksten som er spådd derimot, den vil ha en effekt.

Summa samarium så er det ingen av oss som kan spå fremtiden, men vi kan reflektere over det.
Da er det viktig at du tar med alle faktorene i dine refleksjoner landis, bevisst eller ikke, så utelater du faktorer som taler positivt for boligmarkedet.
Det vil nok føre til at du atter en gang blir igjen på perrongen og vil måtte ty til buss for tog.
Kjøper du bolig i Oslo i dag så kjøper du ikke på topp. Og hvis vi vet én ting med sikkerhet så er det at boligprisene stiger over tid.
landis
02.02.2023 kl 13:57 3805

Økonomisk sett så betyr sifo sjeldent mye da dette er summer som trekkes rett av netto lønn, og dermed slår ut på disponibel inntekt til å betjene gjeld.
En økning i sifo på 2.000 gir ditto redusert beteningsevne.
Sifo ble kun lett justert i august for enkelte faktorer. Det er fortsatt februar som er den store gjennomgangen og her vi vil se de største bevegelsene.

Forøvrig kan du spare deg for å være usaklig og diverse personangrep. Du opptrer i alle fall fortsatt som en som har driti i bleien.
Ser lite positive faktorer. Strengt tatt så ser jeg en sentralbank som ønsker renten og arbeidsløsheten opp for å få bukt med inflasjonen. Vet ikke helt hvor positivt det kan være for boligmarkedet...
Spent på hva gjennomsnitt kvm pris lander på i Oslo i januar, trur du kommer til å bli litt skuffet. I alle fall hvis du sammenligner litt bakover i tid.
Har også litt kontakt med noen ukrainske gjennom jobb, de gir uttrykk for at de ønsker å returnere når hjemlandet er trygt. Noe som blir stadig mer sannsynlig etterhvert som nato lemper inn tyngre våpen. Hvis så skjer faller nok korthuset ditt litt sammen.
Millennial
02.02.2023 kl 14:37 3750

Lykke til på leiemarkedet landis - håper ikke du blir kastet ut om utleier en dag finner på å selge utleieboligen sin.

Så får jeg la inflasjonen ta seg av boliggjelden min og kose meg med alle rentefradragene.
I tillegg til å nyte Cash Flow'en fra den skattefrie utleiedelen min.