Boligprisoppgang i Oslo i jan-feb 2023?

Millennial
09.12.2022 kl 21:23 38714

Ser vi boligprisoppgang i Oslo allerede i januar-februar 2023?

Hvor stor var egentlig gavesekken til julenissen Trygve Slagsvold Vedum?

Lettelser i utlånsforskriften som trer i kraft 1. januar 2023:

- Rentestresstest.

Ved beregningen av kundens betjeningsevne skal bankene legge til grunn en rente som er 3 % høyere enn det aktuelle rentenivået. Bankene skal likevel legge til grunn en rente på minst 7 %.
Vi kjører på med et eksempel hvor vi forutsetter en boliglånsrente på 4 %.
I dag vil man i et slikt tilfelle testes på en rente på hele 9 % (= 4 % + 5 %).
Fra og med 1. januar 2023 vil man i et slikt scenario testes på kun 7 % (= 4 % + 3 %). Det er som å ha boliglånsrente på 2 % etter den utgående utlånsforskriften – bare for å illustrere hvor mye det har å si.
Basert på en artikkel fra Dagens Næringsliv vil et par med en samlet inntekt på 1,6 mill. vil kunne få 1,2 mill. kr mer i lån (kilde: 1.).

- Egenkapitalkrav.

Ved kjøp av en sekundærbolig i Oslo så kreves det egenkapital på 40 %. Fra og med 1. januar 2023 reduseres dette kravet til 15 %.
Det blir derfor enklere å skaffe seg en sekundærbolig i Oslo. Spesielt nå når leieprisene stiger i rekordfart. I mitt hode er denne lettelsen mest aktuell for førstegangskjøpere, som er allerede i boligmarkedet, og har god betjeningsevne, men blir begrenset av det høye egenkapitalkravet.
Konklusjon:
Det mest vesentlige her ift. boligmarkedet, i positiv forstand, er lettelsen knyttet til rentestresstesten. Legg merke til at endringene trer i kraft 1. januar 2023, det betyr at mange kan utsette boligkjøpet til etter nyåret for å få mer boliglån. Det kan derfor påvirke desember 2022 negativt, men samt slå ut positivt i januar 2023.


Ikke nok med det så er det mange andre parameterne som taler positivt for boligmarkedet i Oslo:

Boligtilbud:
- Det bygges alt for lite i Oslo til å dekke boligetterpørselen. Det er altfor lite som ferdigstilles nå, men det som er ennå mer bekymringsverdig er at igangsettingstallene er så ekstremt lave.

Befolkningsvekst:
- Rekordmange flyktninger fra Ukraina
- Boligmassen til kommunene er brukt opp og kommunene må derfor ut på det private boligmarkedet

Leieprisene:
- øker i rekordhøyt tempo i storbyene

Arbeidsmarked:
- Rekordlav arbeidsledighet

Inflasjon:
- SIFOs referansebudsjett ble justert i slutten av september. Dvs. at økningen er allerede hensyntatt i regnestykket til bankene. Siden september har det ikke vært 0,1 % økning i konsumprisindeksen – noe som er ingenting. Så denne effekten er allerede tatt ut.

Rente:
- Det at Norges Bank øker rente med 0,25 % i desember er isolert sett negativt for boligmarkedet. Men det kom positive nyheter i dag, inflasjonen for siste måneden gikk ned med 0,2 %. Dette tilsier at økningen ikke vil være høyere enn 0,25 %. Jeg kan heller ikke se for meg et veldig høyt rentenivå i Norge som følge av at boligeiere i Norge flest (ca. 90 % om jeg husker korrekt) har flytende rente og høy belåning. Enhver renteøkning i Norge er faktisk mer innskrenkende enn i mange andre land. Regjeringen har også vært flink til å innføre en rekke skatter og avgifter, samt begrense offentlig bruk av penger, som hjelper med å bekjempe inflasjonen.

Økonomi:
- Vi er nok det heldigste landet i Europa i dag, pga. inntektene fra olje- og gassektoren. I tillegg har vi oljefondet. Vi har nok blant de beste verktøykassene til å komme oss over de økonomiske problemene. I tillegg må man ikke glemme faktum at pengetrykking i Norge og Europa har vært vesentlig mindre sammenlignet med USA.


Hva gjør boligeksperter i dagens boligmarked?
Jeg vil trekke frem Nejra Macic som har benyttet anledningen til å kjøpe seg opp i boligmarkedet. Hun har kjøpt seg en bolig til 1 mill. under prisantydning og har nylig solgt sin gamle leiligheten til prisantydning. Tror dere at krakknissene i den andre boligkrakk-tråden er noe smartere enn henne?

1.
https://www.dn.no/eiendom/boligmarkedet/boligpriser/utlansforskriften/mener-nye-boliglansregler-gir-best-effekt-for-dem-med-god-lonn/2-1-1371187
Redigert 10.12.2022 kl 10:49 Du må logge inn for å svare
PederLynsje
09.12.2022 kl 21:36 14527

"Bolig ekspert" 😂
Noen som faktisk har tjent mye penger på eiendom er jo Roger Akelius. Hva har han gjort?
Redigert 09.12.2022 kl 21:40 Du må logge inn for å svare
landis
09.12.2022 kl 22:23 14534

Synes godt du kan ta med hvor mange husholdninger som ikke får nyte godt av lettelsene.

I tillegg må du ta med at alle lån nå skal telle med i stresstesten og 5x regelen. Også kredittkort, selv om det er ubenyttet, billån, studielån, campingvogn, forbrukslån osv.

Grovt regnet tror jeg at opp mot 50% av husholdningene ikke har mulighet til å øke belåningen nevneverdig etter den nye forskriften. (20% har allerede 5x, 12% 4.5x og 10% 4x) - det er rimelig å anta at disse har noe lån, kredittkort osv som ekskluderer en stor andel av disse.
I tillegg får bankene nå avvisningsplikt i stedet for frarådningsplikt.
På toppen av det hele lempes nå en betydelig del av ansvaret for råtne lån over på bankene som enten må stramme inn på hvem som får lån, eller øke marginen, altså utlånsrenten.

Eller hva tror du. ?
Millennial
09.12.2022 kl 22:29 14762

Nå levde han i en annen tid og jeg kjenner ikke til historien hans. Men det å tjene mye på eiendom er ikke det samme som å ha noe kunnskap om det eller vice versa. Han er og en svenske, ikke sikkert han kjenner til det særegne, som f.eks. utlånsforskriften, i det norske boligmarkedet. I motsetning til Nejra Macic o.l. Om jeg husker riktig så har Prognosesenteret en avdeling i Stocholm og de kol frem at det er strukturelle forskjeller mellom det norske og det svenske boligmarkedet.

Mange i min nærmeste krets f.eks. både eier og tjener mye mer på eiendom enn meg, men mye av det skyldes at kredittilgangen den gangen var tilnærmet ubegrenset, og at de rett og slett har hatt flaks.

Røkke er et annet godt eksempel, det finnes nesten ingen tilsvarende historier blant de unge nå. De som er unge og rike er i de aller fleste tilfeller arvinger.

Dette blir off topic så jeg kommer ikke til å svare på denne type kommentarer.
Redigert 09.12.2022 kl 22:35 Du må logge inn for å svare
Millennial
10.12.2022 kl 10:29 14580

Jeg tror at folk flest vil kunne få mer i lån fra og med 1. januar 2023 som følge av lemping i utlånsforskriften.

https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/derfor-kan-du-fa-mer-lan-neste-ar/15336603/
Millennial
10.12.2022 kl 10:44 14565

Jeg holder på å oppdatere det opprinnelige innlegget med en annen parameter som isolert sett trekker prisene opp i Oslo, dvs boligtilbud.

«Det er ferdigstilt få nye boliger i Oslo hittil i år, noe som isolert sett bidrar til å trekke prisene opp, mener Obos.

Det har ikke kommet så få nye boliger ut i markedet siden 2012.

– Tallene for igangsetting av nye boligprosjekter tyder på at det vil komme få leiligheter ut i markedet både den nærmeste tiden og de neste årene. Vi må helt tilbake til 2014 for å finne lavere antall igangsettingstillatelser i Oslo for perioden januar til mai. Få regulerte boliger, høye priser og usikre leveranser av materialer, samt mangel på arbeidskraft vil også dempe boligtilbudet framover, sier sjeføkonomen.»

https://eiendomswatch.no/nyheter/bolig/article14208019.ece
doctor
10.12.2022 kl 10:55 14545

Dette er vel noe nærmere sannheten. SBB 09.12.22

"Samtidig vil boligprisene falle med 5 prosent fra i år, og prisene vil falle videre i 2024, viser de nye prognosene.

Målt i realboligpriser er prisfallet nå det største siden boligkrisen på 1990-tallet. Realprisen i år faller med hele 9,0 prosent."
Millennial
10.12.2022 kl 12:46 14475

Du henviser til en utdatert prognose. Hvorfor er den utdatert? Jo, den er utdatert fordi endringer i utlånsforskriften kom etter at denne prognosen ble publisert. Endringene er såpass vesentlige er at dette er en game changer.


Likevel så vier jeg en kort kommentar til denne prognosen.

Nå tar jo denne prognosen Norge under ett, men som vi kjenner til så finnes det flere boligmarkeder i Norge. F.eks. boligmarkedet i Oslo kan ikke direkte sammenlignes med Stavanger eller for den saks skyld Kristiansand. Jeg kan ikke se ut ifra artikkelen at de har uttalt seg om Oslo. Her er boligtilbudet begrenset som følge av få ferdigstillelser og igangsettinger.

Videre så sier SSB at vi allerede er forbi det største boligprisfallet. De forventer ikke noe betydelig boligprisfall fremover. Og igjen, legg merke til at denne prognosen kom før før endringene i utlånsforskriften ble kjent.

Til slutt så kommer de også med positive nyheter for boligmarkedet. Det at styringsrente vil toppe på 3 % og at inflasjonen skal ned neste året - altså at det ikke blir behov for en høyere rente enn 3 %.
Redigert 10.12.2022 kl 12:50 Du må logge inn for å svare
e.hansen
10.12.2022 kl 15:39 14353

>Ser vi boligprisoppgang i Oslo allerede i januar-februar 2023?

Hvis prisene ikke stiger i januar står det dårlig til med det norske boligmarkedet.
De siste ti årene har prisene steget 2,9% i snitt januar.
paneldata
11.12.2022 kl 08:42 14116

På hvilken måte får bankene større ansvar for råtne lån?
paneldata
11.12.2022 kl 08:45 14106

Dødsfall stiller mange boliger til disposisjon. Antall dødsfall per år forventes øke mye i Oslo framover
landis
11.12.2022 kl 10:45 14006

Les deg gjerne opp på den nye finansavtaleloven som trer i kraft 1 jan.
Hvis banken gir en kunde et lån kunden ikke kan betjene er det nå banken sitt problem, grovt forenklet.
gogl mannen
11.12.2022 kl 15:32 13837

Med ny forskrift forsøker regjeringen å «fikse» boligmarkedet med økt gjeld til forbruker. Vet lite om effekten dette vil ha i praksis, men om den er stor så vil vel dette tiltaket være inflasjonsdrivende og føre til rente oppgang? NB skrur igjen pengekranen, mens regjeringen skrur den på med dette tiltaket. Resulterer vel bare at NB må skru til ytterligere for å dempe pengemengden.
paneldata
11.12.2022 kl 17:04 13756

Takk Landis. Det hadde jeg ikke fått med meg. Det er en god endring og på høy tid. Det har altfor lenge vært slik at staten har stillt opp som torpedo på bankenes vegne.
Det betyr at bankene må jobbe nøyere med vurderingene sine pluss ta høyde for litt økt risiko for banken. Begge disse elementer trekker klart i retning av behov for litt høyere rentemarginer på utlån.
Millennial
11.12.2022 kl 18:43 13663

Sist jeg sjekket så forventet man over 740 tusen innbyggere i Oslo i 2030. Om krigen i Ukraina fortsetter så kan vi forvente enda flere da mange av dem vil etablere seg her.

https://www.ssb.no/kommunefakta/oslo
paneldata
11.12.2022 kl 19:51 13609

Hvorfor skal vi ødelegge byen med å proppe den med folk?
Bedre å bygge en ny by eller rekkehus og eneboliger i Suburbia.

Jeg kan garantere deg at ukrainere ikke ønsker bli her. De har dårlig engelskkunnskaper og ikke-godkjent utdannelse.
Den krigen kommer til å gå over om ikke lenge
mrpotato
11.12.2022 kl 21:10 13537

Hvordan kan du garantere det?

Jeg føler at dere fokuserer på feil ting. At folk dør, at det er krig, osv osv. Det er mindre detaljer i det store bildet.

Jeg har noen leiligheter og ser etter ny nå, men til nå har selgerne vært seige. Jeg får ikke det kuppet jeg er ute etter.

Jeg mener at disse endringene i boliglånsforskriften ikke betyr så mye heller, det er 5 x inntekt som er den store begrensningen her.

Jeg tror boligprisene vil gå litt mer ned før de flater ut. Så vil vi nok få en svak økning igjen etterhvert. Jeg tror ikke på verken krakk eller at prisene går opp 10% neste år.

Men til syvende og sist er det deres handlinger som betyr noe. Kjøper du? Selger du? Avventer du? Det er det som sier noe om hva du egentlig har tro på. Hadde vært interessant å vite hva alle her gjør mtp dette nå...
paneldata
11.12.2022 kl 22:17 13471

Det økte på med ukrainske flyktninger etter Polen og en del andre land var fyllt opp. Folk valgte Polen aktivt framfor Norge pga store språkproblemer.
landis
11.12.2022 kl 23:04 13406

Hvis man ser litt annerledes på det.
Er det noe å tjene på å kjøpe nå. ?
Er det større risiko for videre fall enn en økning fremover. ?

Vil prisene være høyere enn nå om 1 år. Hvis ikke er det jo god butikk å vente.

Renten skal opp 0.5% mer. Det er ganske sikkert. I tillegg er jo bankenes marginer bunnskrapte i dag og skal garantert opp en god del, forutsatt at renten ikke går nedover. Summa summarum er det en del som taler for videre prisnedgang.
Burde være kurant å time bunnen sånn høvelig med onkels visningssuksess. - for den som tør å gamble litt.
mrpotato
11.12.2022 kl 23:16 13385

Jeg har liten tro på at noen klarer å time topp eller bunn, ved å vite hva man gjør. Man kan klare det med flaks, men det er så mange faktorer ingen kan styre, som gjør det nesten helt umulig. Hvem kunne forutse covid? Hvem visste at det kom til å bli krig, og hva slags effekt krigen ville ha på råvarer osv? Selvfølgelig kan man anta ting basert på fakta og kunnskap, men det kan skje ting som er langt utenfor enhver sin kontroll. Og psykologien i markedet er totalt uforutsigbar. Hvordan økte plutselig prisene etterhvert under covid? Mennesker gjør det andre mennesker gjør. Så ting kan snu begge veier veldig fort.

Men, for å svare på spørsmålet ditt. Jeg tror det eneste man har å vinne på å kjøpe nå er at man kan presse desperate selgere. Eller rettere sagt, jeg TRODDE det, men foreløpig har jeg ikke fått det til.

I mitt tilfelle så trenger jeg faktisk en leilighet, så jeg er på jakt nå fordi jeg må, og fordi jeg ikke er så bekymret for et lite fall på 10% ish. Det utgjør ikke så mye i det store og det hele hvis jeg kjøper en leilighet til 4-5 millioner.

Men jeg har det ikke travelt så jeg avventer også, mens jeg venter på å gjøre et kupp der jeg kan være godt fornøyd med prisen!
noprofit
11.12.2022 kl 23:38 13351

Kanskje ikke så sikkert lenger hvis SSB har gjort noen feil som NB setter renta utifra…..,
Slettet bruker
12.12.2022 kl 07:21 13214

Dette er fullstendig misvisende for boligprisene på kort til mellomlang sikt. Dette har også Olav2 ettertrykkelig påpekt i detalj, og viser også hvorfor boligeksperten din ikke kan kalles for en ekspert.

Det blir ikke boligprisoppgang i januar eller februar, men du kan jo alltids drømme. Men blir du noe mer udmyk når prisene har falt videre tror du?
Millennial
12.12.2022 kl 08:59 13132

Nå fikk jeg morgenkaffen i halsen. Lavt boligtilbud i Oslo, som følge av for få igangsatte boliger for få år, påvirker selvfølgelig boligprisene i dag. Hadde det ikke vært for det ville boligprisfallet vært større.

Millennial
12.12.2022 kl 09:04 13115

Ja, enda en god nyhet for boligprisene.

"SSB-tall har overdrevet inflasjonen"

"SSBs konsumpristall overvurderer hvor mye strømprisene har trukket opp inflasjonen. Feilen er på opptil et halvt prosentpoeng. Målefeilen kan ha bidratt til for høy rente."

https://www.finansavisen.no/nyheter/makro/2022/12/11/7967965/ssb-tall-har-overdrevet-inflasjonen
Millennial
13.12.2022 kl 07:10 12799

Oslo tømmes for brukte boliger, ref «oslo - varelager statistikk»-tråden.

Akkurat nå er det kun 964 brukte boliger til salgs i Oslo.
Edgar A
13.12.2022 kl 08:42 12719

Enhver må jo skjønne at dette er tidenes kjøpsanledning.

Oslo folk hamstrer bolig samtidig står de uerfarne kortsiktige på sidelinjen å venter på dårlige nyheter og krakk.
Bullmarked
13.12.2022 kl 09:07 12673

Vel, tallene er nå der. Nordmenn er i toppen på gjeld, og markedet kan ikke opprettholdes videre uten videre økning i gjeld, og for ofte maksimering av lånemuligheter. I alle andre sammenhenger ville det tilsi at lampene blinket rødt. For min egen del har jeg også eieierskap i bolig som forøvrig har vært ute siden august, og jeg merker endringen i markedet. Samtidig som jeg forstår at markedet ikke kan fortsette å være så utrolig gjeldsdrevet særlig lengre. Tror det handler om realisme.
Redigert 13.12.2022 kl 09:07 Du må logge inn for å svare
Millennial
14.12.2022 kl 18:35 12245

Positive nyheter for innbyggere i Oslo, dette vil øke kjøpekrafta til Oslo-folket.

«Oslo kommune snur: Skrur ned ladeprisene»

https://www.elbil24.no/nyheter/oslo-kommune-snur-skrur-ned-ladeprisene/78058226
Millennial
14.12.2022 kl 18:40 12249

I skrivende stund er det knappe 810 brukte boliger til salgs i Oslo.

Dette har jeg kommet frem til ved å sortere på følgende vis:
-Til salgs
-Brukt bolig
-Oslo
-Boligtype: leilighet, enebolig, tomannsbolig, rekkehus.

Ikke mye å velge i, med andre ord.
Baltazaris
14.12.2022 kl 19:07 12207

Det er alltid lite boliger til salgs på denne tiden, ikke mindre enn vanlig. Det som blir spennende er hvor mye som kommer ut i januar.
Millennial
14.12.2022 kl 19:39 12172

Tatt i betraktning med at vi har tilbakelagt oss 3 måneder med boligprisfall og får nok den 4. nå i desember så vil jeg påstå at boligtilbudet i Oslo er knapp. Det burde etter min mening bygd seg opp et større varelager.

Så er jeg helt enig med deg at mye av fasiten kommer i januar ettersom vi kjenner ikke til hvor mange som har valgt å avvente til etter nyåret med å legge boligen sin for salg, hvor mange som har trukket boligen sin tilbake etter å ikke ha solgt og hvor mange som har valgt å leie ut istedenfor å selge.
Millennial
14.12.2022 kl 19:45 12172

«Handelsbanken-ekspert avlyser boligkrakket»

«Det er tre forklaringer på at hun er blitt mer optimistisk.

For det første vil rentetoppen komme tidligere. For det andre så bygges det få boliger, især i Oslo. Og for det tredje så får vi en massiv økning av behovet for boliger på grunn av øke nettoinnvandring. 40.000 ukrainere i år, og 30.000 til neste år.»

https://www.nettavisen.no/økonomi/handelsbanken-ekspert-avlyser-boligkrakket/s/5-95-806947
landis
14.12.2022 kl 20:36 12115

Gøy at man kan avlyse nedgang i boligprisene uten å forklare hvordan videre vekst og omsetning skal finansieres.
Er liksom ikke noe gøy å prøve å forklare hvor pengene skal komme fra
Mønny
14.12.2022 kl 21:43 12035

Det er tilnærmet null arbeidsledighet og lønnsveksten er høy i år og blir vel enda høyere neste år. Det er en kilde til mer kapital. Det er heller ikke sånn at alle stanger mot maksgrensa på hva man kan låne, men i Oslo er nok andelen høyere. Boligprisene i Oslo er nesten dobbelt så høye som i resten av landet uten at oslofolk tjener dobbelt så mye som alle andre. Sånn sett kan prisene stige mye ellers i landet og sannsynligvis i Oslo også på grunn av økende etterspørsel og lav bygging.
landis
14.12.2022 kl 21:56 12004

Hvis millenial gidder å lese litt fakta og statistikk, så ville du vist at nesten alle FAKTISK stanger i taket mot 5x inntekt og stressrentetesten.
Men du troller videre uten respekt for andre debatanter på forumet, eller de åpenbare fakta som hele tiden blir forelagt deg.

Gidder du å opplyse deg selv, i stedet for å spamme forumet med pisspreik.. ?
https://www.finanstilsynet.no/publikasjoner-og-analyser/boliglansundersokelser/boliglansundersokelsen-2022/hovedside-for-boliglansundersokelsen-2022/boliglansundersokelsen-2022/
Redigert 14.12.2022 kl 21:57 Du må logge inn for å svare
Mønny
14.12.2022 kl 22:03 11977

Ingen grunn til å bli så hissig. 347% i gjennomsnitt er langt unna 500% belåning. Faktisk er det bare 1/4 som har over 450% belåning. Dette blir naturligvis tynet ytterligere så lenge det bygges for lite. Leser du ikke det du linker til?
landis
14.12.2022 kl 22:14 11978

joda, jeg leser det som står der.
Nå vet jo både du og jeg at dette er tall fra et par renteoppganger siden... så de som fikk låne 450% tidligere i år er i dag langt unna å få låne så mye til neste år når renten har steget 0.25 eller 0.50%
I tillegg så utvides gjeldsregisteret til å ta med så og si all gjeld. Dermed må teslaen, studielånet, ubenyttet kreditt osv. regnes inn i lånerammen, noe som ytterligere begrenser gjeldsopptaket en hel del. Jeg vil påstå med særdeles stor selvsikkerhet at nesten alle som i undersøkelsen hadde 400% belåning eller mer IKKE vil ha mulighet til å øke lånerammen. Og vipps så er en betydelig andel av potensielle boligkjøpere eliminert fra å kjøpe seg dyrere bolig....

Men prisene skal selvsagt opp, ingne tvil om det, sel om ingen kan argumentere saklig for hvor pengene skal komme fra.
nhydro
14.12.2022 kl 22:34 11945

Kommunene må jo presse opp boligprisene for å huse alle flyktningene. Det blir fest i boligmarkedet om noen måneder
Mønny
14.12.2022 kl 22:49 11916

Det som fikk låne 450% tidligere i år får i utgangspunktet fortsatt låne 450% (500%), men det er klart at renta spiller inn på likviditeten/stressrentetesten. Nå har reglene for stressrente blitt endret og fra 1.1 vil det være 7% man må tåle. Det er ca det samme som tidligere i år når renta var på 2% og påslaget 5 prosentpoeng.

Ubenyttet kreditt og studielån har alltid vært med, forskjellen er at lån som har pant i andre ting også skal være med. Dvs bil, båt osv. En annen ting som er endret er at hvis man har fastrente er det restbeløpet etter fastrenteperioden som skal legges til grunn for betjeningsevnen.

Hvis du leser innlegget mitt på nytt vil du se at jeg er noe betenkt for Oslo siden prisene der er omtrent dobbelt så høye som i resten av landet, men når det bygges så lite kan det godt hende at de stiger likevel. Og man har fjernet særkravet om egenkapital på sekundærbolig i Oslo, som kan få investorer tilbake på kjøpersiden.

Nå som prisene synker i en periode, folk har sett høyere priser før og får ok lønnstillegg neste år, skal man ikke se bort fra at prisene er oppe på gamle nivåer ganske så kjapt.
PederLynsje
14.12.2022 kl 23:03 11887

Den "beste" forklaringen på hvorfor boligprisene ikke kan falle i Norge jeg har hørt, var fra en person som mente at det var umulig at prisene kan gå ned fordi politikerne ville motvirke boligprisfall ved å kjøpe opp boliger med oljefondet. Da merket jeg at realitet og persepsjon var dypt adskilt.

Selv tror jeg det beste argumentet for at prisene skal holde seg er at inflasjonen holder seg høy så realprisene vil naturligvis falle, mens de nominelle prisene holder seg oppe som følge av en akselererende lønns og inflasjons-spiral.
landis
14.12.2022 kl 23:59 11838

Så du mener at reallønnen vil stige til neste år. ?
I år faller jo reallønnen med 3+ % - noe som definitivt påvirker husholdningenes evne til å betjene gjeld, og derfor faller maks lånebeløp deretter.

sliter med å å forstå hvordan norske husholdninger skal klare å øke reallønnen tilsvarende til neste år. Inflasjonen stikker av med en stadig større andel av lønnen, og skattetrykket blir stadig sterkere. Norske husholdningers betjeningevne for lån faller ganske betydelig slik jeg ser det, både i år og til neste år.
I tillegg er det faktisk en rekke innstramminger i boliglånsforskriften, selv om stresstesten for renten midlertidig reduseres fra ca 8,6%(snittrente nye lån oktober) til 7% - i påvente av at bankene setter opp sine renter til normale rentemarginer. (disse er nå tidvis negative...)

Helt ærlig er det "beste" argumentet ukraina flyktningene. men disse er et landsens folk, og blir i utgangspunktet bosatt i alle landets kommuner. Jeg tviler på at disse vil strømme til Oslo i like stor grad som andre flyktninger, men det er uansett pliktig en viss botid før de kan flytte på seg, så det hjelper oslo markedet ganske lite.
Alternativ B er folk med mye penger som er desperate etter avkastning... men nå begynner det jo å bli litt renter i banken igjen...