ALNG videre

rammern
ALNG 22.12.2022 kl 12:56 33280

NG had a weak Q3 after the Freeport explosion. Now though,
both vessels are on firm contracts with 90% of Q4’22 – 24 fixed. We see Awilco
generate NOK 6.5 in EPS (P/E 3x) and able to pay out NOK ~4/sh with implied
values dropping to USD 105m/vessel by YE’24. In a scenario where ‘WilForce’
gets an equivalent contract as ‘WilPride’ in Q3’24 – 2025, the company can
generate its entire share price in EPS through 2025. BUY, TP NOK 14 (10).
Weak Q3 following Freeport – firm contracts on both vessels now though
Lollen
24.01.2023 kl 12:48 5125

Svarer du deg selv på dine egne innlegg rimmern? Er du sååååå selvsentrert eller er du ……… Du kommer heller ikke til å TA utbytter, Alng vil gi ut utbytter til aksjonærene, også de som omtaler seg selv i 3dje person.
Lollen
24.01.2023 kl 14:45 5124

Veldig informativt rammern, takker.
thoran
25.01.2023 kl 02:20 5023

Ja, man burde tro at ALNG er en bra aksje å være i når inntekter er bra og utbytte venter. Men det som kanskje overrasker noe er markedets vurdering av den. I år er aksjen ned litt sett i forhold til slutten av fjoråret. Det er nok slik at denne aksjen kommer sterkere snart. Noe annet ville vært bemerkelsesverdig. Men man må vel bemerke at det alltid er usikkerhet i bildet her. Tror imidlertid inntektene burde gi rom for bra utbytte. Dermed kommer også aksjen sterkt.
rammern
25.01.2023 kl 13:46 4896

Nå har vi havnet under innsidekjøpet på 7.74 . Antar dette ble gjort for å hente inn utbytte som vil forsvare denne kursen med god margin . Kontraktene for ALNG og hva de kan rutte med ligger oppe i dagen .
Fra meg kommer det IKKE oppdatering av fotballkamper skipene imellom . Har de egentlig foregått ? Be Lynmann gi info
og be om ment utbytte og riktig kurs . Mye svada fra den kanten som en sjakkspiller ikke bryr seg om . Langsjakk bør man beherske ;) Og sikre trekk bør man ha kunnskap om
Redigert 25.01.2023 kl 14:37 Du må logge inn for å svare
rammern
25.01.2023 kl 14:42 4896

Rammern handler ikke på Kiwi annet er mer lønnsomt
Lollen
25.01.2023 kl 14:44 5005

Hold kjeft spammern, eller kom med noe konstruktivt, bare svada fra ende til annen fra deg. trodde ikke man hadde tilgang til internett på lukket avdeling
rammern
25.01.2023 kl 14:48 5007

At noe ble gjort ved å legge ut fra et antall aksjer ,skremmer ikke rammern
Dra nytte av det er ok
thoran
26.01.2023 kl 09:54 4888

Det er alltid noen som selger. Hva motivet for salg kan ikke vites. Men det kan være et behov for kontanter. Det kan selvsagt også være usikkerhet. Markedet generelt er ruskete om dagen og det burde man vite noe om. ALNG burde bli bra i tiden som kommer noe annet er ikke annet enn skuffende. Husk det alltid er noe usikkerhet i bildet når man er i dette markedet. Mange tror, innsidere vet, det er slik det er. Personlig tror jeg det blir bra. Men venter utålmodig på nyheter om akkurat dette. Å kalle noen berme i dette tilfelle virker urimelig og usmakelig. Husk det!
rammern
26.01.2023 kl 11:10 4909

Flere planlagte flytende prosjekter som er planlagt å ta endelige investeringsbeslutninger (FIDs) tidlig i 2023, kan snappe opp hoveddelen av de 25 pluss åpne på bestilling LNG-skip nybygg, ifølge skipsmegler Howe Robinson Partners.

I en første ny kvartalsvis LNG-rapport, Howe Robinson, er det mindre enn 30 tilgjengelige LNG-nybygg planlagt levert i perioden til slutten av 2026.

rammern
28.01.2023 kl 07:53 4741


Den nye FSRU-baserte terminalen i Lubmin i Tyskland blir matet av tre småskala skyttelskip som laster på en FSU utenfor havnen.Foto: TotalEnergies
Deutsche ReGas planlegger andre FSRU for å øke tysk terminalkapasitet
Macquarie Capital og regas-spesialistarmen WaveCrest planlegger å samarbeide med utvikleren av det nye Lubmin-anlegget

27 januar 2023 12: 52 GMT OPPDATERT 27 januar 2023 12: 52 GMT
Ved Lucy Hine i London
Den tyske importterminaloperatøren Deutsche ReGas jobber med planer om å mer enn doble kapasiteten til sitt nyåpnede anlegg i Lubmin med en ekstra flytende lagrings- og regassifiseringsenhet.

Macquarie Capital og dets LNG-tjenesteselskap WaveCrest Energy, som ga to investeringsrunder sammen med teknisk og operasjonell rådgivning til Deutsche ReGas for Deutsche Ostsee LNG-importterminal, sa at den tyske utvikleren har til hensikt å installere en ny FSRU innen utgangen av 2023.

rammern
31.01.2023 kl 07:55 4499

30 januar 2023 14: 05 GMT OPPDATERT 30 januar 2023 14: 05 GMT
Ved Lucy Hine i London
Energiselskapet BP spår en sterk økning i LNG-handelen for resten av dette tiåret, men ser motstridende krefter som gjør utsiktene for produktet «usikre» fra 2030 og utover.

I sin langvarige årlige Energy Outlook for 2023, som ble publisert i dag, sa BP at det vil øke LNG-etterspørselen fra fremvoksende markeder som Kina, India og noen asiatiske land når de industrialiserer og bytter bort fra kull.

thoran
01.02.2023 kl 02:33 4420

Kun noen ord om utbytte. Hvis det blir slik som noen antyder her at utbytte blir omtrent 4 kroner og aksjekursen nå er litt i overkant av 8 kroner, da kan man selv regne ut forrentningen på pengene investert. En slik rente får man ikke mange andre steder. Tror ut i fra dette at aksjekursen kommer til å stige sterkt i dagene som kommer, noe den så forsiktig har begynt med. Hvis man kun tenker på utbytte og man antar 4 kroner for hel året 2023 burde den stige meget. Å sette eller anta en aksje kurs vil være nær umulig da mange andre variabler kan slå inn og påvirke kursen. Men et forsiktig anslag kan være en dobling fra dagens kurs.
Det usikre her er selvsagt hva utbytte blir. Det man vet er at selskapet har gode inntekter. Utbytte og inntekter henger som man vet i hop.
nilsern
02.02.2023 kl 12:22 4264

Nå er det vel anslått et utbytte på 4 kr +/- over de to neste årene, gitt en tilfredsstillende kontantbeholdning. Med et katastrofalt 3. kvartal (50 mill i minus) og oppkommende 10 års klassing, tipper jeg at første utbytte blir i mai 23, i størrelsesorden 0,4-0,5 kr/aksje.
Fokus
03.02.2023 kl 01:14 4183

Litt etter hukommelsen. Fra en tid tilbake mener jeg långiver/leasingselskap kom med et krav om at selskapet (Awilco) alltid skulle ha likvide midler tilsvarende US$ 20 mill. før selskapet kunne dele ut utbytte. Etter 2021 såg det jo lyst ut, men så kom det jo en nedtur i 2022. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AWILCO LNG ASA i mai -22 gir følgende fullmakt:
Pkt. 5. Godkjenning av styrefullmakt til å godkjenne utdeling av utbytte
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak
(i) Styret har fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 8-2(2) til å godkjenne utdeling av utbytte basert på selskapets årsregnskap for 2021.
(ii) Fullmakten kan ikke brukes til å godkjenne utdeling av utbytte utover et samlet beløp på NOK tilsvarende USD 7 millioner (sju millioner)
(iii) Fullmakten skal gjelde fram til ordinær generalforsamling i 2023.
Jeg mener at det også var en forutsetning at skipene var på kontrakter, men ikke helt sikker.
Likvide midler i rapp. 3/22 er på US$ 25.900.000 og begge skipene går nå på kontrakt. Så spørsmålet er blant annet, hva blir resultatet for 4/22.
WilForce seiler inn rundt US$ 8.5 mill. før leasingkostn. (Awilco LNG ASA (OSE: “ALNG”) (“Awilco” or “the Company”) is pleased to inform it has entered a new Time Charter Contract for the WilForce with an oil major for a firm duration of about six months with delivery today. The contract is estimated to contribute with an EBITDA of about USD 17 million over the charter period.), så usikkerheten er hvor mye WilPride klarte å seile inn i 4. kvt.
Men dersom WilPride har oppnådd en bra innseiling i spotmarkedet, slik at alle krav er dekket, ligger fullmakten på US$ 7 mill som en max. begrensning, dvs. ca. NOK 0,50 pr. aksje med en $ kurs på 10,-.
rammern
03.02.2023 kl 06:51 4138

Gresk LNG-import via Revithoussa-terminalen økte til 78 LNG-laster i 2022 på grunn av betydelig høyere volumer fra USA.

Anlegget har en tank på 225.000 cbm, men DESFA chartret også i fjor GasLogs 2006-bygde LNG-skip, Methane Lydon Volney, for å fungere som en flytende lagringsenhet på Revithoussa-anlegget som en del av planene om å redusere landets avhengighet av rørlednings naturgass som kommer fra Russland.
Lynmann
03.02.2023 kl 09:34 4062

Takk for informasjon.
Korleis ser du dette påvirka det store biletet?
Apropos dei store linjer:

« Growth in global LNG export capacity will be limited in 2023.
In 2023, four new liquefied natural gas (LNG) export projects are expected to come online worldwide, with a combined capacity of 1.0 billion cubic feet per day (Bcf/d), according to our estimates based on trade press and company press releases. The total annual LNG capacity additions will be the lowest since 2013, when 0.7 Bcf/d of new export capacity was placed in service, according to the International Group of Liquefied Natural Gas Importers (GIIGNL). Between 2014 and 2022, annual LNG capacity additions ranged from a low of 1.8 Bcf/d in 2021 to a high of 5.6 Bcf/d in 2018.»
Stigendekurs
03.02.2023 kl 12:10 4133

Info fra Q3 2022 25.11
ALNG - Kontraktsoppdatering og utbyttepolitikk Awilco LNG ASA (OSE: "ALNG") ("Awilco" eller "Selskapet") har gleden av å informere om at det har inngått en ny tidscharterkontrakt med et stort kraftselskap for WilForce for en fast varighet på ca. 18 måneder som begynner i direkte videreføring av dette charteret. Kontrakten anslås å bidra med en EBITDA på om lag 73 millioner dollar over leieperioden. Jon Skule Storheill, administrerende direktør i Awilco LNG ASA, kommenterte: – Med denne kontrakten har vi kunnet dra nytte av det sterke markedet og har nå dekket alle handelsdager i 2023 og ca. 80 prosent av 2024 med en snittkurs på ca. 120.000 dollar. Dette sikrer høy kontantgenerering og lønnsomhet de neste to årene, også med tanke på at begge fartøyene skal spesialutredes, og tørrdokking andre halvår 2023.
Fastrentekontraktene som inngås for begge fartøyene vil vesentlig øke selskapets frie kontantstrømgenerering. For å maksimere avkastningen til aksjonærene har styret godkjent en revidert utbyttepolitikk og har dermed til hensikt å dele ut en betydelig del av den årlige frie kontantstrømmen, utbetalt kvartalsvis, alltid underlagt nødvendig arbeidskapital og en robust kontantbuffer. Første betaling forventes å finne sted i første kvartal 2023 når begge fartøyene har startet sine respektive kontrakter. For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Jon Skule Storheill.
-----------
Kontraktsvilkår og begrensinger i utbetaling av utbytte skjuler de på en måte som ikke er bra.
Dette er noe de fleste aksjonærer er interresert i og som ledelsen burde kommunisere åpent, hvis ikke de har
en skjult agende.
Hva utbytte blir er vanskelig å si men når ledelsen gå ut med denne børsinformasjonen vil det overraske mye hvis det ikke blir
utbytte i Q1 som er i mai en gang.

Lynmann
03.02.2023 kl 13:11 4124

Fornuftig sjølvsagt med ein "robust kontantbuffer".
Når dei presenterar Q4 den 16.februar er dei i gang med den nye kontrakten (10.februar).
Tre første kvartal i 2022 gjekk i null. Q4 vert dermed identisk med årsresultatet.
Litt vanskeleg å estimera Q4, men la oss tippa usd 6,5M.

Selskapet har til hensikt kvartalsvis utdeling av "en betydelig del av den årlige frie kontantstrømmen".
"Betydelig" må jo vera ein tredjedel og oppover?
Startar styret ut litt forsiktig kan dei jo gjera ord til handling og fordela usd 2.6M i dette kvartal. 40 prosent.
Fordelt på 130 millionar aksjar noko slikt som 20 øre pr aksje.
2.5 prosent pr kvartal på noværande kurs. Aukande til 10 prosent i andre kvartal?
Awilco vil segla inn halvannen million kroner dagleg i Q4. Netto! Ei heil krone pr aksje, pr kvartal.
Gusjin
03.02.2023 kl 13:18 4195

Er det slik at WilForce seiler i spotmarkedet enda, eller har 18-måneders kontrakten startet?
Gulltider
03.02.2023 kl 14:08 4246

FRONTLINE:
DNB øker kursmålet til NOK 200 (194), gjentar kjøp.

HAFNIA:
DNB øker kursmålet til NOK 74 (70), gjentar kjøp.
Lynmann
04.02.2023 kl 10:52 4189

WilForce gjekk inn i 2023 på halvårsavtalen som vel ga usd 110k pr dag. Det er sagt at den nye avtalen på 18mndr / usd 150k pr dag startar ved utgangen av halvårsavtalen. Dermed vil Q1 gi Awilco usd100k i gjennomsnitt for båtane inntil 10.februar, deretter usd 120k pr dag gjennom Q4 og vidare inn i 2024 til 10.august.

Det er sagt at begge båtane skal pyntast på i haust. Selskapet må ut med nokon millionar, men kanskje Storheill i eit heitt marked har fått pressa inn i avtalen med oppdragsgiver at taksameteret skal gå under fiksen? Viss ikkje vil ein stans på 4 veker på verkstad kutta usd 7 mill av 2023-resultatet.
Stigendekurs
05.02.2023 kl 16:23 4111

Ja, er og usikker på hva dette betyr, om de har faste rater hele 23 og da under dokking eller ikke.
----------
Jon Skule Storheill, administrerende direktør i Awilco LNG ASA, kommenterte: – Med denne kontrakten har vi kunnet dra nytte av det sterke markedet og har nå dekket alle handelsdager i 2023 og ca. 80 prosent av 2024 med en snittkurs på ca. 120.000 dollar. Dette sikrer høy kontantgenerering og lønnsomhet de neste to årene, også med tanke på at begge fartøyene skal spesialutredes, og tørrdokking andre halvår 2023.
rammern
08.02.2023 kl 12:05 3908

7. februar 2023 11:55 GMT OPPDATERT 7 februar 2023 11: 55 GMT
Ved Lucy Hine i London
Energiselskapet BP vil utvide LNG-forsyningen med 30 % de neste tre årene og øke denne til 30 millioner tonn per år innen 2030.

BPs finansdirektør Murray Auchincloss snakket da selskapet presenterte rekordoverskudd i 2022, og sa at den nye forsyningen vil komme fra Coral FLNG utenfor Mosambik, det kommende Tortue FLNG-prosjektet i Senegal og Mauritania, tog 3 av Tangguh LNG-prosjektet og dets avtak fra Venture Globals flytende i USA.

Perpus
08.02.2023 kl 12:35 3942

En trader denne karen ...

Awilco LNG ASA – Mandatory Notification of trade
On February 8, 2023, Fiducia AS, a company controlled by Jon Aksel Torgersen, sold in the open market 56,000 shares in Awilco LNG ASA at a price of NOK 8.7076 per share. Following the aforementioned transactions Fiducia AS own a total of 539,675 shares in Awilco LNG ASA, or 0.41% of the registered share capital. Jon Aksel Torgersen is a member of the board of directors of Awilco LNG ASA.
rammern
08.02.2023 kl 14:39 3862


TotalEnergies styreformann og administrerende direktør Patrick Pouyanne avslørte at selskapet vil ta halvparten av kapasiteten på sin kommende Le Harve FSRU-baserte LNG-terminal.Foto: Todd Buchanan/CorporateEventImages
TotalEnergies ser "spenninger" i LNG-markedet midt i året etter hvert som forsyningsgapet dukker opp
Energi planlegger å bestille halv kapasitet på sin kommende Le Harve FSRU-baserte terminal, men har "ingen hast" på Mosambik LNG

8. februar 2023 13: 21 GMT OPPDATERT 8 februar 2023 13: 21 GMT
Ved Lucy Hine i London
Det franske energiselskapet TotalEnergies forventer å se et fremvoksende gap i LNG-forsyningen fra midten av 2023 etter hvert som den europeiske etterspørselen fortsetter, russisk rørledningsgass krymper ytterligere og på bakgrunn av den mulige gjenopplivingen av den kinesiske økonomien.

TotalEnergies styreformann og administrerende direktør Patrick Pouyanne presenterte årsresultater for 2022 og rekordoverskudd på 36,2 milliarder dollar, og sa at i 2022 økte den europeiske gassimportetterspørselen til 115 millioner tonn LNG sammenlignet med 67 tonn året før.

Derimot krasjet russisk rørledningsgassimport tilbake til 44 tonn LNG-ekvivalenter fra 100 tonn i 2021.

Perpus
08.02.2023 kl 16:05 3819

Ser slik ut utfra info i linken.
JSH
08.02.2023 kl 17:27 3769

Begynner å bli jævlig lei tradinga hans. Ganske useriøst.
rammern
09.02.2023 kl 09:15 3542

En trader i styret ,skaper et vanskelig forhold til vurdering av riktig aksjekurs .Nå solgte han 1/3 av tidligere kjøpt til 7,74 .
Rammern gjør seg sine tanker som sjakkspiller ;)
Redigert 09.02.2023 kl 09:19 Du må logge inn for å svare
Perpus
09.02.2023 kl 09:30 3509

hmm , montro om han håper på en siste dip før oppgangen.og litt gevinst samtidig.
rammern
09.02.2023 kl 10:04 3509

Til Q4 er det nå i hovedsak et spill mot algoritmene . Et spill jeg trives med .
Perpus
09.02.2023 kl 10:08 3543

Og hvem styrer algoritmene? .. er vel det store spørsmålet i alle selskap :-)
rammern
09.02.2023 kl 10:13 3549

Hva som blir gjort riktig , er det vesentlige .
Perpus
09.02.2023 kl 15:50 3406

Ja, det lures på hva som er riktig ved å selge nå. Vi får se hva fasit blir..
rammern
09.02.2023 kl 17:00 3399

Selskapet bøtter inn cash .Nå er spørsmålet hva de kommer til å gi tilbake til aksjonærene .
nilsern
15.02.2023 kl 20:11 3028

Kommer Q4-tallene før eller etter børsåpning i morgen?
Stigendekurs
15.02.2023 kl 22:40 2949

Utrolig ,ingen opplysning på børsen, heller ikke på siden deres.
Dette føyer seg vel inn i rekken over hvordan de informerer investorene.
Jon Skule Storheill - Chief Executive Officer. Ikke mye å info herfra.
Håper de er bedre på det kommersielle da.
Interesant å høre hva de driver med nå, 2 båter så noe må de vel bedrive tiden med.
Dokkingen er vel teknisk så.
Ikke_viktig
15.02.2023 kl 23:04 2976

http://www.awilcolng.no/5005-Financial-Calendar

Kommer før åpning. Regner med det blir trøkk på å komme seg inn i aksjen. Tipper 3 kroner utbytte i 2023 og 3-4 kroner i 2024...
nilsern
15.02.2023 kl 23:14 2994

Er pessimist med tanke på morgendagen….. katastrofetall i Q3, 10- års klassing i sommer, forbehold om godt med cash før utbytte…. Greit at de tjener bra nå, men tror det blir signalisert minimalt med utbytte for Q4, tipper maks 2 cent/aksje. Og påfølgende korreksjon ned mot sjutallet.