ACC er i en interessant periode.


Interessen for selskapets Just Catch-enheter er økende fra flere land, 3 intensjons avtaler i løpet av kort tid er en god bekreftelse. Flere avtaler er i slutt fasen og blir børs meldt når det er signert.

13 analytikere har anbefaling på aksjen med en oppside på 79% fra kurs 11.63 og kursmål 21 kr.

De har en ordrereserve på 1,5 milliarder + 300 millioner for enheten som skal leveres til Nederland og 650-700 millioner for de 2 siste enhetene til en ikke navn gitt kunden. Kan nevne også at selskapet er nominert til å få støtte flere steder og sjansen for å få det er veldig stor i følge ledelsen.

Automatisk teknisk analyse. Kort sikt, 6. jan 2023
Aker Carbon Capture har brutt den fallende trendkanalen på kort sikt, noe som i første omgang indikerer svakere falltakt. Aksjen har tatt ut objektivet ved 12.62 kroner etter brudd på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 11.50 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Et brudd ned gjennom 11.50 kroner vil imidlertid være et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk svakt positiv på kort sikt.
Anbefaling en til seks ukers sikt: Svak kjøp (Score: 42)
10PS
08.01.2023 kl 13:58 5928

Denne aksjen blir nok den største grønne vinneren i 2023. Flere får etter hvert opp øynene for det grønne skifte både innlands og utlands. Ser for meg noen solide kontrakter de neste mnd. Vi er på bunn nå og tiden er inne for å satse på noe miljøvennlig.
Kajtek
08.01.2023 kl 18:06 5821

Helt enig. Har tro på denne.

Dette er jo et selskap som er i et segment det skal satses veldig på. Carbon fangst. Med Røkke på laget, og enormt med cash tilgjengelig ser jeg ingen grunn til at dette selskapet ikke skal vokse seg stor i Aker familien

Strong buy sier de fleste proffene.
Første kursmål er 18 sier de......


https://www.finansavisen.no/nyheter/energi/2022/11/18/7961455/aker-carbon-capture-oppgradert-til-kjop
Redigert 09.01.2023 kl 06:46 Du må logge inn for å svare
10PS
09.01.2023 kl 18:58 5452

Det GRØNNE skiftet er allerede begynt og dagens kurs er klar for dobling innen 2023 eller før. Overalt er det snakk om klima og miljø, men nå er kampen om klima skiftet virkelig i gang. Dette vil igjen sende ACC kursen rett opp.

Teknisk analyse. Kort sikt, 12. jan 2023

Aker Carbon Capture ligger i en stigende trendkanal på kort sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 11.59 kroner. Objektivet ved 12.62 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 12.80 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 12.80 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.
Anbefaling en til seks ukers sikt: Kjøp (Score: 95)
retur
14.01.2023 kl 18:36 4565

Har vurdert acc , men vil jo få en del acc gjennom akh. Spennende utvikling
10PS
18.01.2023 kl 15:36 4311

Her kan komme grønne kontrakter i Davås denne uken. Toppene er til stede klar for å skrive under. Tiden er inne for dette. ACC er klar for avgang.

teknisk analyse. Kort sikt, 18. jan 2023
Aker Carbon Capture ligger i en stigende trendkanal på kort sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 13.40 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 13.40 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på kort sikt.
Anbefaling en til seks ukers sikt: Kjøp (Score: 93)

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/3E5660/slyngstad-og-roekke-har-startet-paa-veien-mot-1000-mrd

Målet er at ICP skal investere noe av pengene i Aker-prosjekter. Men ambisjonen er å investere mye mer.

Det kan komme gode nyheter når som helst.

https://newsweb.oslobors.no/message/580502

Det begynner å tikke inn gode meldinger i 2023, det her kan bli noe stort.

Google oversatt.


Verdens første karbonfangstpilot for smelteverk ble innviet ved Elkem i Rana, Norge

I dag har verdens første karbonfangstpilot for smelteverk blitt offisielt
innviet. Mobile Test Unit (MTU), levert av Aker Carbon Capture, er
nå koblet til Elkems anlegg i Rana, som produserer høyrent ferrosilisium
og mikrosilika.

CO2-fangst-pilottestingen er et samarbeid mellom Elkem, Mo
Industripark, SMA Mineral, SINTEF, Alcoa, Celsa Group, Ferroglobe PLC, Norcem
AS, NorFraKalk AS, ACT Cluster og Aker Carbon Capture. Med fullskala
implementering, kan 1,5 millioner tonn CO2 fanges fra til sammen
utslipp. Om et par måneder starter testingen hos SMA Mineral.

Amund Vik, statsråd fra Olje- og energidepartementet,
talte under seremonien.
"Det er ingen tvil om at vi trenger CCUS for å nå våre klimamål. Vi trenger CCS
i vanskelige bransjer for å beholde industriarbeidsplasser i Europa. Denne piloten vil
gi viktig læring knyttet til CO2-fangst i metallindustri, og vil
være et viktig knutepunkt for andre bedrifter i Industriparken for å teste CO2
-fangstteknologi, sier statsråd Amund Vik.

"Den mobile testenheten ble bygget i 2008 og har kontinuerlig blitt oppgradert
i samsvar med vår nyeste teknologiutvikling. Aker Carbon Capture kan
tilbyr derfor våre kunder en unik mulighet til å teste teknologien vår på
nettstedet deres og de-risikere prosjektet før en eventuell fullskala
gjennomføring. Det er virkelig flott å offisielt starte dette prosjektet i dag med
alle våre partnere i Rana, sier Valborg Lundegaard, administrerende direktør i
Aker Carbon Capture.

"Elkem er veldig fornøyd med å være en del av denne piloten. Verden trenger flere metaller
og andre materialer for å lykkes med den grønne omstillingen, men vi må også
oppnå lavere globale CO2-utslipp. Karbonfangst kan potensielt bidra
betydelig mot vårt globale klimaveikart for å redusere utslipp mot
netto null mens du vokser forsyninger til den grønne overgangen. Samtidig har Elkem
er avhengig av våre interessenter for å muliggjøre grønne teknologier i en industri
skala. Derfor er vi spesielt glade for det gode samarbeidet
mellom flere partnere i dette prosjektet, og vi vil følge med på resultatene av
piloter tett, sier Elkems administrerende direktør Helge Aasen.

Elkems anlegg i Rana, Norge, ble etablert i 1989 og har i dag rundt 140
ansatte. Den produserer spesialitet ferrosilisium produkter og mikrosilika basert på
fornybar vannkraft.

Pilottesten er en del av et større FoU-prosjekt, CO2 HUB Nord, som går over
to år og er finansiert av Climit Demo. Hovedmålet med prosjektet er å
verifisere teknologien på ekte industrigasser fra smelteverk og andre prosesser
industrier, for å forberede et fullskalaanlegg for industrielt karbon
fange.

Gjennom utvikling og verifisering av ny teknologi for karbonfangst,
CO2-HUB Nord akselererer innovasjon og industrialisering av karbonfangst,
verdikjede for utnyttelse og lagring (CCUS). Industrialisering av slik teknologi
anses som en viktig bidragsyter til å redusere CO2-utslipp og
leverer de globale bærekraftsmålene.

SLUTTER

Mediekontakt:
Yannick Vanderveeren, mob: +47 458 36 358 (http://tel:+47 458 36 358),
e-post: yannick.vanderveeren@akercarboncapture.com
Investorkontakter:
David Phillips, mob: +44 7710 568279 (http://tel:+44 7710 568279), e-post:
david.phillips@akercarboncapture.com
Christian Yggeseth, mob: +47 915 10 000 (http://tel:+47 915 10 000), e-post:
christian.yggeseth@akerhorizons.com

Aker Carbon Capture er et rendyrket karbonfangstselskap med løsninger,
tjenester og teknologier som betjener en rekke bransjer med karbonutslipp,
inkludert sement, bio og avfall-til-energi, gass-til-kraft og blått hydrogen
segmenter. Aker Carbon Captures proprietære karbonfangstteknologi tilbyr en
unik, miljøvennlig løsning for å fjerne CO\2\-utslipp.

Besøk akercarboncapture.com (https://www.akercarboncapture.com/) og koble til
med oss på LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aker-carbon
-capture), Facebook (https://facebook.com/akercarboncapture),
Twitter (https://twitter.com/akercarbon),
Instagram (https://www.instagram.com/akercarboncapture/) og
YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCqE71jAZxmM-CNhfUQq86kQ). Denne pressen
utgivelsen kan inneholde fremtidsrettet informasjon eller uttalelser og er underlagt
vår ansvarsfraskrivelse, se akercarboncapture.com (https://www.akercarboncapture.com/).
Redigert 22.01.2023 kl 13:12 Du må logge inn for å svare
10PS
22.01.2023 kl 12:36 3851

Ja nå løsner det for alvor. Dette er det vi venter på.

teknisk analyse. Kort sikt, 23. jan 2023
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Aker Carbon Capture og aksjen ligger i en stigende trendkanal på kort sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 12.80 kroner. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.
Anbefaling en til seks ukers sikt: Kjøp (Score: 93)
Bamse
23.01.2023 kl 22:13 3583

Har et spørsmål? Jeg tok et tap i fjor på 200.000 kr Hvor mye får jeg igjen på skatten?

24.01.2023 13:11:05
BØRS: SEB MED 11 TOPPVALG PÅ OSLO BØRS I ÅR
Oslo (Infront TDN Direkt): SEBs toppvalg på Oslo Børs for 2023 er Otovo, Crayon, Hafnia, Yara, Magnora, TGS, Aker Carbon Capture, Storebrand, Equinor, Protector og Salmar.

Det fremgår av en presentasjon tirsdag.

Foreslåtte funding-kandidater er Gjensidige, Nel og XXL.

Teknisk analyse. Kort sikt, 30. jan 2023
Aker Carbon Capture viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på kort sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 12.80 kroner. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Aker Carbon Capture. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.
Anbefaling en til seks ukers sikt: Kjøp (Score: 95)

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/JQBMQb/venstre-krever-karbonfangst-paa-melkoeya

Det er mye snakk om karbon fangst om dagen, 2023 kan bli året ACC aksjonærene har ventet på.

https://newsweb.oslobors.no/message/581019

Google oversatt.

Aker Carbon Capture går inn i det finske Power-to-X-markedet
Aker Carbon Capture skal levere en forprosjekteringsstudie til energiselskapet
St1 for utvikling av et karbonfangstanlegg ved Finnsementtis
Lappeenranta sementfabrikk. Den fangede CO2 ville bli brukt til det første
fornybar syntetisk metanolfabrikk i Finland. Aker Carbon Captures Just Catch
enhet kunne fange rundt 40 000 tonn CO2 per år, noe som muliggjør produksjon av
25.000 tonn metanol i året.

Aker Carbon Capture leverer for tiden verdens første karbonfangst
anlegget ved Norcems sementfabrikk i Brevik, Norge, og vil bringe lærdom
fra dette prosjektet inn i studien for karbonfangstanlegget Finnsementti.

"Vi er glade for å komme inn på det finske markedet og levere en studie for
lovende Power-to-X-markedet. Fornybar syntetisk metanol kan erstatte fossil
drivstoff som brukes i sjø- og veitransport, sier sjef Valborg Lundegaard
Konsernsjef i Aker Carbon Capture. "Vi er dedikerte til å hjelpe til med å avkarbonisere
den vanskelige sementindustrien gjennom vår velprøvde og proprietære karbon
fangstteknologi. Finland har en sterk ambisjon om å bli klimanøytral innen 2035,
og vi er klare til å støtte finsk industri på dens avkarboniseringsreise,"
fortsetter hun.

I dag, i industriell skala, produseres metanol hovedsakelig fra naturlig
gass ved å reformere gassen med damp og deretter omdanne og destillere
resulterende syntetisert gassblanding for å lage ren metanol. Det syntetiske
metanolproduksjonsanlegget i Lappeenranta ville bruke karbonet som er vanskelig å redusere
dioksidutslipp fra kalksteinråstoffet ved Finnsementti-fabrikken.
Det andre råmaterialet som trengs er lavkarbonhydrogen produsert i en elektrolyse
prosess som involverer vindkraft og vann. E-metanol produseres i syntesen
av fanget karbon og lavkarbonhydrogen.

«På St1 ser vi Aker Carbon Capture som en potensiell teknologileverandør med
betydelig erfaring for å støtte oss i St1 Power-to-Methanol Lappeenranta
prosjekt. Vi søker løsninger som tilbyr et høyteknologisk beredskapsnivå som
kan varmeintegreres i sementanleggsprosesser. En annen del av co
-drift vil være å studere CO2 flytendegjøring og lagringsmuligheter på stedet til
sikre metanolanleggets drift, i tilfelle CO2 ikke er tilgjengelig fra
røykgass fra sementanlegget, sier energisjef Riitta Silvennoinen
Transition Business på St1.

«Vi ser frem til å jobbe sammen med St1, som har som mål å være frontløpere
i produksjon av fornybar syntetisk metanol. Dette samarbeidet markerer
starten på vår karbonfangstreise i Finland, og byr på mange muligheter,"
sier Joel Flitton, salgsdirektør Sverige og Finland i Aker Carbon Capture.

SLUTTER

Om St1 Power-to-Methanol Lappeenranta-prosjektet
St1 forsker og utvikler økonomisk levedyktig, miljøvennlig
bærekraftige energiløsninger og ser Power-to-X som en interessant mulighet
for å bidra til å avkarbonisere transportsektoren. Den har grundig studert
potensialet ved å bruke og produsere ulike Power-to-X-produkter, for eksempel syntetiske
metanol, grønn ammoniakk og syntetisk parafin.

St1 har som mål å begynne å produsere syntetisk metanol innen 2026. Den finske
Økonomi- og arbeidsdepartementet har gitt dette prosjektet en
betinget finansiering på EUR 35,4 millioner, venter på godkjenning fra europeisk
Kommisjon. Finansiering er gitt av European Recovery and Resilience
Anlegget.

Mer informasjon om prosjektet er tilgjengelig på St1s hjemmeside:

https://www.st1.com/st1-is-planning-a-synthetic-methanol-pilot-plant-in
-lappeenranta-finland

Mediekontakter:
Aker Carbon Capture
Yannick Vanderveeren, kommunikasjonssjef
mob: +47 458 36 358 (http://tel:+47 458 36 358),
e-post: yannick.vanderveeren@akercarboncapture.com

St1
Riitta Silvennoinen, leder for Energy Transition Business
mob: +358 50 589 3036, e-post: riitta.silvennoinen@st1.com
Investorkontakter:
David Phillips, mob: +44 7710 568279 (http://tel:+44 7710 568279), e-post:
david.phillips@akercarboncapture.com
Christian Yggeseth, mob: +47 915 10 000 (http://tel:+47 915 10 000), e-post:
christian.yggeseth@akerhorizons.com
Redigert 31.01.2023 kl 08:07 Du må logge inn for å svare

Markedet begynner å skjønne hva er i ferd med å skje, signerer den ene avtalen etter den andre.

Teknisk ser lovende ut og har 3,6 mill short aksjer som må dekkes i tillegg.
Redigert 02.02.2023 kl 13:14 Du må logge inn for å svare

Teknisk analyse. Kort sikt, 6. feb 2023
Aker Carbon Capture har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på kort sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 12.80 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.
Anbefaling en til seks ukers sikt: Kjøp (Score: 96)
10PS
08.02.2023 kl 14:26 2272

Kun 5 børs dager igjen til Q4. Tror og håper vi får en sterk oppgang.
10PS
15.02.2023 kl 18:17 2086

Opp 4 % på Q4 res. låver godt for videre oppgang. Dette er en aksje for det grønne skifte i all fremtid.

Det jobbes intens med å få aksjen ned men mislykkes gang etter gang. Det ble omsatt 1 mill aksjer på slutt aksjon i dag og i går.
ACC er absolutt på alles lepper når det gjelder karbon fanst. Jeg har stor tro på denne nå og forhold dere til info fra selskapet.

Aker Carbon Capture aims to take a leading position in the global CCUS industry,
and the company has launched a long-term goal of '10 by 25', which states that
the company will have secured firm contracts for carbon capture plants for a
total of 10 million tonnes per year by the end of 2025.
Redigert 15.02.2023 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
10PS
17.02.2023 kl 09:30 1829

ACC: CCO KJØPT 10.000 AKSJER, KURS 14,95
Oslo (Infront TDN Direkt): Chief Commercial Officer Jon Christopher Knudsen i Aker Carbon Capture har kjøpt 10.000 aksjer i selskapet til kurs 14,95 kroner, ifølge en melding torsdag.

Går denne over 16 nå?
Om den passerer så tidlig som i dag, så blir det veldig spennende å se hvor fort det kan gå.

Noen som har noe interessant å si om ACC? Ser der er litt positive signaler i AKH i dag. Kan jo være snuoperasjon på grønt nå.

Rekordhøyt CO2 utslipp fra energisektoren i 2022. Her kommer til å skje ting framover, det er ingen tvil.

Teknisk analyse. Kort sikt, 3. mar 2023
Aker Carbon Capture ligger i en stigende trendkanal på kort sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt en rektangelformasjon. Etablert brudd på motstanden ved 16.03 kroner vil signalisere videre oppgang til 16.95 kroner eller mer. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 16.30 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 16.30 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.
Anbefaling en til seks ukers sikt: Kjøp (Score: 99)
10PS
09.03.2023 kl 22:41 861

Ja, leste det nettopp. Dette kan sette opp farten.

Meget pen dag for Acc på fredag sammenlignet med alt annet. Teknisk ligger vi fint foreløpig. Håper på å komme godt over 16 dem nærmeste dagene. Liten smell på onsdag og torsdag, men viser bare styrke nå tenker jeg.
Inn på hovedlisten fra mandag av, det kan slå positivt ut.
Regjeringen gikk ut på fredag å vil starte klimasamarbeid med næringer, det vil gi kapital inn i riktig retning framover.
Kommer det noen fete kontrakter på børsmeldinger snart?

Her er bare å feste belte, for denne tror jeg kan bli en rakett.
Noen som har gjort en grundig teknisk analyse? Andre synspunkter?
Redigert 11.03.2023 kl 07:40 Du må logge inn for å svare

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Aker Carbon Capture og aksjen ligger i en stigende trendkanal på kort sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 16.03 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen tester motstanden ved cirka 16.40 kroner. Dette kan gi en reaksjon ned, mens et brudd opp gjennom 16.40 kroner vil utløse et kjøpssignal. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.

Se her også.
https://se.tradingview.com/symbols/OSL-ACC/technicals/

Jeg har stor tro på denne nå, veldig attraktiv om dagen kjøpes opp etter hver eneste nedgang og det kan ikke tolkes feil i aksjemarkedet.
Redigert 11.03.2023 kl 19:49 Du må logge inn for å svare

Det ble omsatt aksjer for 107 mill og en gjennomsnitt på 15,32, markedet har troa på aksjen. De nye planene om CO2 fangst fra EU kan virkelig sett fart på aksjen.
Meglerhusene er flink til å lure folk i den retningen som passer dem best men må si at de ikke lykkes med ACC, aksjen presses ned men spretter opp fort igjen.


Redigert 18.03.2023 kl 23:08 Du må logge inn for å svare