RECSI - EMISJON ?

MikkeMus
RECSI 13.01.2023 kl 08:43 4945

Viser til artikkel fra e24. Her er det (etter mitt skjønn) ingen grunn til å foreta en kriseemisjon, tvert i mot!

Dette er et vekstcase - som vil være best i klassen med hensyn til produksjonskost og karbonavtrykk når anlegget i Moses Lake er i full produksjon. Med det store fokuset som nå er på alternativ energikilder innenfor eksempelvis sol og batteri i eksempelvis USA og Europa, så er det ingen grunn til å foreta en kriseemisjon - og jeg tviler sterkt på at Hanwha, med ca 33% prosent av aksjene, er villig til å gjøre en emisjon under det nivået de selv betalte for å overta aksjene til Røkke.

Med den store interessen som det nå er for REC Silicon sin produksjon (sol, batteri og semiconductor), så ser jeg for meg en betydelig utvidelse av virksomheten i Moses Lake - og muligens også Butte. Jeg tenker at en emisjon vil komme - men ikke under kroner 20,-. For dette caset kan en emisjon gjerne skje på kroner 30, 40. 50 eller 100 kroner.

Minner om at den første emisjonen som ble gjort av Røkke i september/oktober 2020, ble gjort på kroner 11,90. Aksjekursen før emisjonen lå i intervallet 3-4 kroner. Tre og en halv måned senere (februar 2021) så ble aksjen omsatt opp mot 24 kroner.https://e24.no/boers-og-finans/i/pQnrwV/det-stoerste-rec-hinderet-kommer-i-april
Redigert 14.01.2023 kl 21:49 Du må logge inn for å svare
thief
13.01.2023 kl 09:22 4825

Så er det greit å ta med seg at REC vil motta en kraftig forskuddsbetaling fra hanwha i forbindelse med kontrakten. Den vil være i milliardklassen. Allerede nå har de nok penger til ML,med forskuddsbetaling har de mer enn nok til obligasjonslånet også,hvis de vil slette det.Men regner med de går videre ,med bedre betingelser.Så har vel også selskapet antydet at emi ikke vil komme under 20kr.De har full kontroll på kapitalen.Så kommer emi,er nok det i forbindelse med utvidelse,og da er kursen godt over 20kr.Regner med Rec fint klatrer mot forrige topp på 25kr,når kontrakten meldes og videre når løsningen på obligasjonslånet kommer.Ikke lenge siden rec gikk fra 15 til 25kr på 1mnd i forbindelse med IRA. Ser for meg det samme nå, med de positive triggerene som venter
omac
13.01.2023 kl 10:09 4699

Dette vet du ikke, du tror det. Ingen kontrakt er underskrevet og ingen har sagt at det blir forskudd.
Snoopy07
13.01.2023 kl 10:45 4592

En skal vel ikke bli superoverrasket om største eier ønsker en lav rettet emi som de litt mindre ikke blir med på? Dette er da tross alt hard core business og de er vel ikke så avhengig av å bli godt likt av småaksjonærer?
Kallanavn
13.01.2023 kl 11:10 4505

Hvis jeg tolker deg riktig så antyder du at Hanwa kan gjennomføre en lav rettet emisjon til seg selv? Isåfall vil jo det utløse en tilbudsplikt på alle aksjer i selskapet som er minimum den kursen(markedskurs) som RECSI closer til den aktuelle dagen emisjon blir gjennomført (verdipapirhandelloven § 6-10).
MikkeMus
13.01.2023 kl 11:32 4428

... Så langt har største aksjonær (Hanwha) vist at de ikke ønsker å bruke sin makt til å «overkjøre» mindre innflytelsesrike aksjonærer (jf. utvidelsen av styret). Dernest så er både Hanwha og andre langsiktige aksjonærer tjent med en høy emisjonskurs - og det er styret og resten av management sin oppgave å ivareta interessene til samtlige aksjonærer. Dette er også noe CEO har presisert både før og etter siste styreutvidelse.
Bullfight
13.01.2023 kl 11:34 4412

Ble det satt en ny short i dag ? Kan virke slik på kursnedgangen
fjellape
13.01.2023 kl 11:45 4375

Selskapet burde stå ganske sterkt finansielt.

For ca ett år sida, kom det signaler fra selskapet om at det var stor etterspørsel fra kunder etter framtidige leveranser, og at man ville kreve forhåndsbetaling. Det var i en periode med mangel på markedet og høye priser. Samtidig var det signalisert at kravet om forhåndsbetaling ikke vil gjelde Hanwha, grunnet den kunden ønsker å bestille så mye at det ville bli snakk om så store beløp.
Det tolker jeg som at den perioden hvor prisene var høye, hadde man muligheter til salgskontrakter som vil sikre finansiering.

IGjennoppstartsperioden tar det ett år fra første reaktor er i gang, til siste er i prod.
Dersom man i denne perioden produserer en kvart årsproduksjon på 5 millioner kg, og man tjener 10usd pr kg, så har man et bidrag på 50 millioner usd.
Dersom man i denne perioden produserer en halv årsproduksjon på 10 millioner kg, og man tjener 30usd pr kg, så har man et bidrag på 300 millioner usd.

Det som er usikkerhetsmomentet, er at en enkelt kunde, som også er minoritetsaksjonær, har kuppet styret i selskapet
Redigert 13.01.2023 kl 11:46 Du må logge inn for å svare
MikkeMus
13.01.2023 kl 11:53 4332

fjellape: ... I løpet av høsten 2022 har det vært to ekstraordinære generalforsamlinger relatert til valg av styre. Ved den siste ekstraordinære generalforsamlingen ble styret utvidet med ett medlem som ikke er tilknyttet noen av dagens aksjonærer. Kan du med utgangspunkt i disse hendelsene redegjøre for hvorfor du mener at største aksjonær har "kuppet" styret ?
Redigert 13.01.2023 kl 11:54 Du må logge inn for å svare
fjellape
13.01.2023 kl 12:02 4310

Bilbransjen har behov for å selge biler med amerikanske batterier på det nordamerikanske markedet. Det er viktig av hensyn til lukrative intensivordninger og kortreiste leveransekjeder er viktig for påliteligheten.
For 2025 er det prognoser på salg av i størrelsesorden 2 millioner elektriske biler i Nordamerika, og det ser ut som at revolusjon med 10-30% silisium blir vanlig for 2025-modellene som er i full prod fra midten av 2024.
Dersom man eksempelvis har 5kg silisium pr bil i 2025, så trenger man en halv årsproduksjon fra ML, og behovet kan være raskt stigende.

I perioden hvor ML har ligget brakk, har selskapet nytta tida til å oppgradere flere reaktorer til et mangfold av produkter, så man kan levere til flere bransjer enn bare sol. Oppstartsplanen for ML, sammenfaller med planer i batteribransjen for overgang til silisium i anodene. Bilbransjen avgjør leveransekjedene flere år før nye fabrikker åpnes, så Recsi burde hatt gode mulighter til å gjøre langsiktige avtaler fra den perioden hvor prisene var rundt 40usd.

Derfor blir jeg skremt når en kunde innen sol, har kuppet styret i Recsi, og skryter på seg at man står bak gjenåpning av ML, på den måten Qcell ordla seg i sin melding denne uka.
Redigert 13.01.2023 kl 12:06 Du må logge inn for å svare
MikkeMus
13.01.2023 kl 12:51 4138

fjellape: At det her er ulike aktører innen sol og batteri som ønsker hele eller deler av produksjonen ved ML, vil jo selvfølgelig resultere i at Hanwha må grave relativt dypt i lomma om de skal få hele produksjonen, slik de har gitt uttrykk for.
Redigert 13.01.2023 kl 12:52 Du må logge inn for å svare
Skalleknarp
13.01.2023 kl 13:09 4081

Free Enterprises - Stor etterspørsel gir stiv pris. Så enkelt er det. HS er pt. bare deleier i RECSI. Hvis de begynner å tulle med prisene så får de vel konkurranse myndighetene på nakken? Dumt spørsmål: Er det i tilfelle Amerikanse eller Norske myndigheter sin sak. (Ref at RECSI er registrert i Norge)
Redigert 13.01.2023 kl 13:10 Du må logge inn for å svare
rischioso
13.01.2023 kl 16:36 3823

Det var i alle fall en svært spennende sluttauksjon hvor det ble handlet massivt med en omsetning på hele 35m de siste 5 min noe som tilsvarer over 40% av hele dagens omsetning (83,5m vs 35m) totalt 118,5m så helt klart noe på gang - du lot deg vel ikke finte ut...? ... ;)
kallnok
13.01.2023 kl 16:47 3782

Det ble dumpet over 2 milioner aksjer uten at kursen så å si rikket på seg.
rischioso
13.01.2023 kl 18:26 3501

Det er bra! 2023 er året det grønne skiftet for alvor vil ta av og dette caset har alle forutsetninger til å kunne bli en av vinnerne. Mye spennende i loopen hvor det er å forvente triggende meldinger fremover så her gjelder det å ikke gi bort aksjene til de store her nede nå rett før oppgangen for alvor starter, men kjøpe, holde og kjøpe mer på de tidvise dippene om man kan så vil man få med seg det meste av oppgangen... ;)
rischioso
13.01.2023 kl 18:31 3476

Ja, det ligger mange større gjedder på lur i sivet og sluker nedfallsfrukten. Har en traderpott ved siden og har ved flere anledninger oppdaget at det er mange kjøpsordrer med skjult volum så at det er noen som aktivt driver å akkumulerer er helt sikkert.
fjellape
13.01.2023 kl 19:18 3367

Molnes har oppslag i Finansavisen i dag:
"Se opp for grisete emisjon
Onsdag presenterte Hanwha Solutions investeringsplaner på 2.500 millioner dollar i en ny amerikansk solverdikjede. Selskapet nevnte ikke Rec Silicon med et pip. "

Når jeg leser meldinga fra Q cells's, så leser jeg det som selskapet ikke nevner med et pip:
"Qcells Solar Supply Chain Plan

The investments will occur at two sites with a greenfield expansion encompassing ingots, wafers, cells, and more modules. With 3.3 GW annual manufacturing capacity per value chain, this will be the largest fully integrated solar manufacturing site in the U.S. Qcells aims to begin commercial production there in late 2024. The site will be located in Cartersville, Georgia – about 55 miles outside of Atlanta.

The build-out will come after the company’s expansion of annual solar panel production to 5.1 GW in Dalton, Georgia by 2023. It will come from building a third module manufacturing facility at that location producing an additional 2-GW of solar panels per year. Currently, Qcells is operating a 1.7 GW module factory there and began construction to increase the facility to 3.1 GW earlier in 2022.

As part of this effort, Hanwha recently became the leading shareholder in polysilicon producer REC Silicon. Efforts are also underway to manufacture low-carbon polysilicon at the Norway-headquartered company’s factory in Moses Lake, Washington, which is powered by emission-free hydroelectricity. That facility will restart production in the second half of 2023."
https://qcells.com/us/stay-in-the-loop/trending-news-detail?newsId=NEW230109100829007
Stabukk
13.01.2023 kl 21:33 3077

Molnes og FA har kanskje dekning for at Hanwha har vore ute med ei kortfatta melding der Rec ikkje er nevnt. Men meldinga fjellape viser til frå QCells er å finna på moderselskapet Hanwha si heimeside. Ei Twittermelding frå QCells sin infosjef seier og at råstoffet til giga-anlegget i Georgia skal kjøpast frå Rec sitt anlegg i ML.

Men husk også at kva Rec lovar om å skapa verdiar for alle aksjonærar, neppe gjeld for Hanwha. Så kanskje sunt at Molnes advarer mot «grisete emisjon»! Seier Molnes noko om kor lavt i kurs han tippar ein retta emi kan komma?
fjellape
13.01.2023 kl 22:33 2953

Omløpsmidler: Etter Q3 22, hadde selskapet 146 MUSD cach, og 208MUSD totalt med omløpsmidler.
Overskudd, halvledere: 30Musd/år?
Produksjon i anleggsperiode fra første reaktor er åpna, til siste. 10 millioner kg? 10 USD i overskudd pr kilo, vil gi et resultat på 100 millioner.
MikkeMus
13.01.2023 kl 22:55 2896

Oppfordrer folk til unngå støyen fra monomane haussere og baisere. Dette inkluderer også de tendensiøse og misvisende ytringene som til stadighet kommer fra Finansavisen. Den tendensiøse vinklingen til Finansavisen, gjennom mange år, får meg til å undre på hva som kan være motivasjonen for deres manglende vilje til å være mer balansert og etterrettelig.

MITT RÅD: Skaff deg mest mulig objektiv informasjon på egen hånd. Følg kvartalsrapporteringene og abonner på nyhetsmeldinger fra selskapet. Sett deg inn i forretningsområdet til mulige interessenter - og dette gjelder særlig for REC Silicon, hvor både sol, batteri og halvlederindustrien er viktig. Sett deg inn i den delen av dett geopolitiske landskap som her er relevant - samt internasjonalt og nasjonalt regelverk som har betydning for selskapet og sektoren generelt - gjør deretter dine egne vurderinger.
Redigert 13.01.2023 kl 23:39 Du må logge inn for å svare
MikkeMus
14.01.2023 kl 11:02 2452

Fersk oppdatering fra REC Silicon i dag 14 januar. Selskapet presiserer at de er i rute med gjenåpning mot slutten av året. Det er ingenting i meldingen som indikerer at selskapet trenger ytterligere kapital i forhold til denne prosessen.

https://www.finansavisen.no/forum/thread/156863/view
Stabukk
14.01.2023 kl 12:03 2290

Takk for oppdatering, Rec! Og takk for utlegging, MikkeM!
Ser at det så langt er omtalt av e24 og dn, men ikkje er interessant for FA.
Ideelt sett kunne Rec sagt seg «pleased» med Hanwha-satsing og oppdatert på ML samtidig.
Men det gode med meldinga er at Rec forsikrar restart og bind seg opp til å gi detaljar om ein kontrakt om ikkje altfor lenge.
Kan MikkeM vurdera om vi kan la «I fritt fall»-tråden dø ut? Kursen er opp 2,79 prosent i år og 11,82 prosent siste veka!
Så kan vi kanskje alle senka skuldrene og slutta å spekulera i emisjon?
MikkeMus
14.01.2023 kl 13:20 2151

Nei, ingen grunn til å slutte å spekulere i emisjon. Personlig tenker jeg at en større emisjon er ønskelig og nødvendig for å kunne øke kapasiteten betraktelig ved Moses Lake og Butte. Men, jeg ser ikke for meg en kriseemisjon, slik det kan synes som at baiseren i Finansavisen gjør. Tvert imot, så tenker jeg at en eventuell emisjon vil/bør skje på en kurs som er betydelig høyere enn dagens kurs.

Helt til slutt: Når det gjelder tråden "Fritt fall", så er tittelen hentet fra en spådom signert Finansavisens spåmenn. Når det er sagt, så er det like viktig å ha fokus på risikomomenter som synliggjør nedsiden, som de faktorene som definerer den potensielle oppsiden.
elnomi
14.01.2023 kl 21:33 1758

Har dere lest dagens utgave av finansavisen?
Kan bli en grisete emisjon (side 10). Det er kraftige utrykk som serveres.

‘….« REC Silicon kan dermed komme til å bli vårens mest grisete emisjon»…

Redigert 14.01.2023 kl 21:34 Du må logge inn for å svare
MikkeMus
14.01.2023 kl 21:47 1707

elnomi: For å gjenta dagens melding fra REC Silicon i dag 14 januar. Selskapet presiserer at de er i rute med gjenåpning mot slutten av året. Det er ingenting i meldingen som indikerer at selskapet trenger ytterligere kapital i forhold til denne prosessen.

https://www.finansavisen.no/forum/thread/156863/view