Nytt kursmål for AZT, Redusert med nesten 50%


Nylig la AZT ut melding om at de ikke ville nå omsetningsmålet sitt for 2022, og reduserte målet ifra 155 mill til 137mill.
Kursmålet (median ) er nå blitt redusert ifra 95 kroner til KUN 50 kroner. Meglerhusene som dekker AZT straffer dem vel hardt.
Når kursmedian var 95, så lå kursen rundt 65-70 kroner, som var ca 30% under kursmål median for AZT.Betyr dette at vi skal helt ned mot ((50-(50x0,3)) 35 tallet ?
bj111
16.01.2023 kl 16:05 935

Vel alt kan jo skje. Interessant å se på Genovis AB som nesten halverte seg fra August til September 22. Selskapet er nok det nærmeste en kommer AZT i Norden og kanskje forklaring på hvorfor nettopp svensker sitter med den største eierandelen av utenlandske aksjonærer i AZT. Den har økt etter meldingen.
Men som sagt alt kan jo skje så man får foreta seg valg ut fra hva man selv tenker.
rufus01
16.01.2023 kl 19:16 783

Jeg håper og tror Jethro vil kommunisere selskapets syn på den seneste utviklingen i selskapet ved Q1. Det være seg alle ansettelsen det siste året, sammen med mislykket måloppnåelse i forhold til guiding med påfølgende kurskollaps. Klarer han å se i sin glasskule, at dette bare var en dump i veien som vil bedre seg i tiden fremover. Så tror jeg vi kan få en fin utvikling fremover. Klarer han derimot ikke og se hvordan makroøkonomiske forhold vil påvirke AZT den nærmeste tiden, så kan det bli tungt og sitte som aksjonær i 2023 frykter jeg. Jeg håper de opprettholder guidingen fremover og kommer med en plausibel forklaring i forhold til alle ansettelsene. Uansett hvordan man tenker i det korte bildet. Så kan det ikke herske noen tvil om at selskapet aldri har vært bedre posisjonert for veksten de har guidet vil komme. Men det er klart at veksten må opp fra dagens nivå for og forsvare en aksjekurs mellom 70 og 100kr, Selskapet har i høy grad vært priset på høy fremtidig vekst, Klarer han og overbevise markedet om at utviklingen går som forespeilet påtross av manglende måloppnåelse for 2022, så tror jeg vi vil være raskt tilbake på mer hyggelige aksjekurser
Redigert 16.01.2023 kl 19:39 Du må logge inn for å svare

Ja, vi får vente og se når Q4 kommer. Slik de har økt kostnadene for Q4, så vil jo dette medføre en slakkere vekst, såfremt ikke salget øker tilsvarende eller mer. De må passe seg så ikke kostnadene løper løpsk også fremover. Det er jo vanskelig for Jethro å treffe 100% på guiding mhp utenfor påvirkning,men kanskje han kommer med ny guiding, der han kun tar hensyn til det interne i selskapet, og heller legger ved en note på at utenfor påvirkning kan dreie guiding x ant % i ene eller andre retningen for 2023/2024 f.eks. da blir det letter å gi en mer nøyaktig guiding. Time will show. Men for å tjene penger,så må de bruke penger. Så veksten fremover vil nok bli litt i rykk og napp.
Redigert 25.01.2023 kl 02:35 Du må logge inn for å svare