Tools til besvær? Eller mulighet?


Profit Warningen 1) som kom 4. januar kom som en kald dusj. Rart med det, en skikkelig guiding er noe som har manglet i AZT/BIOTEC i alle år. Endelig er de voksne nok til å kunne si noe om framtidige forventninger. Og guidingen var nærmest spot-on. Et avvik på vel 13% er nesten helt i grenselandet der PW ikke ville vært nødvendig. Men jeg er glad den kom.

Og det som er åpenbart er at det er Tools segmentet som ikke har oppført seg helt som forventet. Og for de som ikke kjenner selskapet, er det viktig å ha i bakhodet at det er snakk om store ordrer som kommer og går. Noen på årsbasis, andre på kvartalsbasis. Så at det varierer og svinger mye er ikke nytt. Biomanufacturing på den andre siden, oppfører seg mer som man kan forvente. Og fra ‘21 til ‘22 er veksten på vel 60%.

Men la oss kikke på Tools segmentet og skrelle bort corona-effekter og Biomanufacturing. La oss gå tilbake til 2019 2) (Merk at man må lese segment-regnskapet iom at beta glucans også er med den gang):

Totalt salg var på 45 mill, hvorav 25% utgjorde det vi i dag kaller biomanufacturing. Det vil si at «Tools» den gang utgjorde vel 34 mill.

Per 2022 utgjorde segmentet vel 68 mill 1) 3)

Hvilket betyr at Tools faktisk har vokst med 100% siden 2019. Det er nok litt corona-effekt fremdeles i segmentet, men ikke på langt nær så mye som i ‘20 og ‘21.

Jeg konkluderer med at segmentet fremdeles er en vekstfaktor å regne med, selv om Biomanufacturing uten sammenligning er det man burde holde fokuset på når det er vekst man ser på.

Kritiske faktorer er nye kunder, nye produkter, innovasjon, support og så videre. Faktorer de per dags dato er mye bedre skodd til å levere på enn tidligere. Jeg venter fremdeles på TAQ polymerasen som er langt på overtid og som jeg tror vil kunne gi et løft for segmentet. Spesielt med tanke på at de i dag har et helt team klar til å med implementering og support.

Og for de som måtte tro at Tools er død: drøm søtt. Det kommer alltid til å være etterspørsel etter de beste ensymene som kan oppdrives. Uten dem er det nemlig full stopp av molekylær biologi.

Og hva er så problemet i dag? Jeg vet ikke helt, men kan tenke meg at oversaturerte supply kjeder er ett av problemene.

Det er bare dager igjen til rapport. 2. februar er det ny outlook og jeg er spent på hva den sier.

1) https://newsweb.oslobors.no/message/579641
2) https://aztechnology.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2020/06/Q4-2019-REPORT-inc-financials-rev1.pdf
3) https://aztechnology.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2022/10/AZT_2022-Q3-Report_.pdfRedigert 24.01.2023 kl 11:03 Du må logge inn for å svare
JosefK
24.01.2023 kl 11:35 1894


Om man bruker regneøvelsen min som grunnlag vil det ta omtrent 4 år før Tools er like stor som totalomsetningen for 2022. Det med en lineær vekstkurve.

Just saying. Personlig tror jeg det kommer enda en pandemi situasjon som forkludrer det estimatet. Men det er ren spekulasjon fra min side.

JosefK
24.01.2023 kl 22:38 1678


Og enda en ny stilling. Jeg begynner å miste oversikten over alle nyansettelsene. Men jeg klarer ikke å huske å ha sett denne før.

https://no.indeed.com/m/viewjob?jk=134a112ed9253c16&from=serp

bj111
25.01.2023 kl 00:00 1604

Her må det komme en guiding i forhold til kostnader såvel som salgsinntekter og ikke minst når er de ferdige med å bygge opp organisasjonen for denne gang. Ser ikke ut til at det noen ende skal ta og spørsmålet er om de har kontroll på disse kostnadene? Jeg er ultra skeptisk til kostnadsdelen ettersom vi bor i et land der det å bruke penger man ikke har er en stor del av kulturen. Norge har verdens mest forgjeldede befolkning og vi har en ekstremt dårlig trackrekord på fremadvoksende selskaper blant annet fordi de har brent opp penger når de så smått har begynt å tjene penger. Håper inderlig de ikke kommer med noe oppkjøp av noe selskap når det ser ut til at de sender driftsutgiftene til himmels og at det ikke er folk som elsker å brenne opp penger på ingenting som styrer økonomien i AZT.

Produktene er knall gode og inntektene vil bli gode men la det ikke ødelegges ved at man kjører kostnadene så høyt at selskapet havner på skroten slik det nesten gikk med Svein Liens Biotec Pharmacon.

Enig, håper bare ikke markedet blir overrasket mhp økte kostnader for Q4 og kommende Q1. Da får kursen enda en ny knekk.
Fünke
25.01.2023 kl 15:37 1367

Det mobiliseres i allefall før Q4-seansen med utvidet investorpresentasjon. Håper det er en god ting. Føler et behov for litt entusiastiske prognoser for fremtiden. Jeg tenker det snart må være mulig å innhente noen tall på minimumsvolumer fra store kunder og store leveransepartnere. Og om man skroller seg gjennom newsweb de siste årene, så er det mye som har skjedd som umulig kan å slått ut i full blomst. Jeg håper de oppdaterer litt rundt signifikante hendelser som har blitt meldt og hvor de ligger an på tidslinjen. Jeg tror det er mye positivt som bør formidles som også er med på å begrunne ansettelsene den siste tiden.

Noen som vet hva som feiler Jethro? Grunn til bekymring?
JosefK
26.01.2023 kl 07:27 1038


Jeg vet ikke. Og jeg håper selvfølgelig det er forbigående.

Trist at Jethro er syk. Håper bare ikke det er jobbstress.
Glemmer aldri Jethro sin første presentasjon for nå tre år siden vel. Utrolig bra,også takket være gode spørsmål.
Det var bred deltakelse her ved q4-pres. Jeg syns Børge har vært veldig god siste presentasjoner,han hadde vel klart dette aleine🤔

Det er helt sikkert at hans sykdom er tilfeldig sammenfallende med den operative utviklingen.
Jeg minner om følgende hendelser fra tidsrommet rett forut for og mens Holter har vært CEO.
Styrets uprofesjonelle håndtering av Jørgensens avgang, to styremedlemmer som går på dagen, ett styremedlem som går etter innsidesalg på grunn av "personlige forhold". Når vi i tillegg finner at styrets formann aldri har hatt et styreverv lengre enn ett år foruten vervet i Arcticzymes, - så må Holters sykdom være helt tilfeldig.
Eller kan det være slik at en ulykke sjelden kommer alene?
JosefK
27.01.2023 kl 14:26 599


Du får rette spørsmålet til Marie, ikke meg. For jeg er piss lei konspirasjonsteoriene dine.