$PGS$ 🦬"Oil Chief Bull Bullesen i Bulleveien 10"🦬

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
06.02.2023 kl 19:52
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
Slettet bruker
PGS 24.01.2023 kl 14:19 302541

observer009

Opec chief bullish on global oil market outlook as China reopens

Opec sees potential for demand increase in oil markets led by the Chinese demand resurgence.

Al Ghais said he remains concerned about the lack of investments in the oil and gas sector and stressed that up to $12.1 trillion of global investments would be needed by 2045.

“Today we have a natural decline in global oil production and not investing enough for replacing the decline,” he said.

https://www.upstreamonline.com/production/opec-chief-bullish-on-global-oil-market-outlook-as-china-reopens/2-1-1399718

🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊


Kontur

Her vil komme flere oppdaterte analyser. Tror Pareto er like rundt hjørnet. Snakket med en på bordet nå..


🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊


https://www.finansavisen.no/finans/2023/02/06/7983036/abg-sundal-collier-forventningene-er-fortsatt-for-lave

ABG Sundal Collier: Forventningene er fortsatt for lave
Analysesjef John Olaisen spår vedvarende høye olje- og gasspriser. Han liker både de største produsentene og seismikkleverandørene.

– Vi har også en kjøpsanbefaling på PGS, som skal refinansiere gjelden i løpet av de nærmeste månedene, uten å trenge ny egenkapital, fortsetter han.

– Et refinansiert PGS vil fremstå som veldig billig, med en aksjekurs tilsvarende bare rundt fire ganger årets estimerte inntjening, og i tillegg kan neste års utbytte bli hyggelig.


🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊


CAVERN

Jeg har stilt meg følgende spørsmål jeg da:


1. Aker BP skal investere over 200 milliarder de neste årene. Hva betyr det for PGS?
2. Hvor mye skal andre oljeselskap investere de neste årene ? Hva betyr det for PGS?
3. Trenger verden mer energi? Hva betyr i så fall det for PGS?
4. Går det grønne skiftet raskt nok? Påvirker det PGS?
5. Det finnes 15 skip som samler inn seismikk i verden i dag. PGS kontrollerer ½ av de. Er dette positivt for PGS?
6. PGS sjefen sier vi er tidlig i syklusen for oppgang. Hva betyr det for PGS på sikt?
7. Hva betyr svarene på ovennevte spørsmål for den kommende refinansieringen av PGS?
8. Hvilken innvirkning får det for kursen til PGS om refinansieringen går i orden?
Redigert 06.02.2023 kl 18:47 Du må logge inn for å svare
Kontur
29.01.2023 kl 12:52 5495

Kan sies veldig enkelt
Verden trenger mer energi, oljeselskapene KAN IKKE tillate seg å gå tom for olje og gassresevoarer. Mangel på energi vil/kan skape krig og kriser uansett hvor vi er i verden. Også i Norge.
PGS vil sitte helt sentralt i å sikre stabile energi til hele verden. En fantastisk posisjon for aksjonærene.
Vi vil se en enorm verdistigning de kommende mnd og år.
Kjøp PGS og bli fantastisk rik
Slettet bruker
29.01.2023 kl 13:03 5457

Har vi ikke blitt advart nok av fagfolk som DNB og Kim André Uggedal fra SEB?
Slettet bruker
29.01.2023 kl 13:09 5408

Hvis man gennelæser tråden vil man hurtigt erfare, at kvalificeret saglighed og faglighed i relation til gæld og risiko er vægtet højt. Så er bestemt ikke enig i din betragtning.
Slettet bruker
29.01.2023 kl 13:18 5353

Om oljeprisen løfter seg BWE, DNO eller for den saks skyld EQNR.

Ellers har jeg sans for utbombede aksjer som det er lite interesse for og der det skal lite til for å få et markant løft - NANOV rundt én krone per aksje tror jeg er et bra kjøp nå.
jadden
29.01.2023 kl 13:21 5398

Helt enig med Kontur. For å lage fornybar energi trengs enorme mengder fossilt. De siste ti årene er det, til tross for solide investeringer i fornybart, kun oppnådd en reduksjon av fossilt på to prosent, totalforbruket på verdensbasis ligger fortsatt over 80%. Samtidig øker forbruket av fossilt. Eksisterende olje og gassfelt tappes i stort tempo, tempoet er mye større enn nye felt som oppdages. Av nye felt ligger største andelen av disse offshore. Dette bildet kommer til å holde seg i mange tiår, det blir krise den dagen fossilt ikke klarer å innfri.
Ellers så mener jeg det er meget positivt at noen kaster inn i debatten andre meninger vedrørende gjeldshåndteringen i PGS. Det er spesielt to meglerhus som har annen oppfatning her, DnB Markets og Danske Bank. Det må vi tåle, forumet er lite tjent med å være en euforisk heiagjeng som ikke tåler andre meninger. Når det gjelder Refi og emisjoner, har vi ledelsens ord på det, men det gjenstår å se om Pedersen er like hel ved som Constantin Baack.
For ordens skyld, jeg skal ikke kjøpe mer PGS, er lastet til ripa.
Slettet bruker
29.01.2023 kl 13:30 5373

Ja, Kontur og VantageVolante m.fl som er eiere, det er fare for at det kommer til å bli gode tider som eiere av Peggy.
Det er altså noen som ønsker en egen tråd med nedside pga gjeld. Som ikke har fulgt aksjen og hatt argumenter underveis i Peggys syklus siste år. En utbombet og nesten konkurs aksje på sitt laveste. Går mot fundamentalt bedrede forhold i seismikk bransjen, pgs har alt intakt og de går inn i et godt marked med store behov. Det viser de faktiske forhold. Aktiviteten øker og inntjening øker. Gjelda har vært et problem lenge ja. Mange ønsket å være med på Emi og det var nok nødvendig på det tidspunkt det kom på. Strategisk planlagt og gjennomført i prosessen fremover til å få Peggy til å flyte godt fremover. Enda bedre sier ledelsen som virker for meg, at de vet og kan kjøre skuta til godt flytende og på veg nordover, vil det utvikle seg nå i 23 og videre. Fordi inntjening øker og aktivitet øker, det er begrenset kapasitet for å utføre tjenestene innen flytende seismiske tjenester. Viser til artikkel om tight olje og gass marked/energisituasjon i verden. Så jeg bygger min investering på gode utsikter og et selskap som viser til ei meget positiv utvikling nå og der markedet er på full fart inn i en supersyklus. Betjening av gjeld ….. Tror de har kontroll og all ære til de risikovillige men også godt erfarne og reflekterte aksjeeiere her inne på tråden. Satset på å være med og ha tatt sjansen på at denne utviklingen kom. Godt jobba. Ingen aksjer er risikofri i en turbulent verden og på urolige børser omkring i verden. De som sitter på gjerdet og kun har kommentarer på at gjelda blir en nedtur å betjene. Hvem vet. Men er det slik vurdert er det fint å ikke kjøpe PGS. Da forstpr jeg ikke intensjonen å skrive mange ensidige innlegg om det. Tror at de som er inne er fullt ut i stand til å vurdere risiko og oppside i PGS. Og de diskusjoner som har vært hele vegen inne her, har vært nyansert og kritisk, også i forhold til gjeld. Men de risikovillige ønsker med åpne øyer denne risiko. Det er størst risiko nå underveis til verdiene økes og selskapet styrkes. Og jeg som eier får fin verdistigning tilbake. Vi som er inne har jo hatt vår del av usikkerhet og turbulens men har troa 💨💨🛳🛳🦅🦅 Så disse nye nickene her inne med advarsler har ikke noen tyngde på sine innspill. Skremsel av en grunn. Det kan være rein misunnelse på egen tilkortkommenhet eller at de selv ønsker inngang på lavere nivå. Uansett har innleggene fra noen av disse nickene for meg null verdi. Heller få gode kritiske innlegg fra de som er eiere eller har fulgt utviklingen og bidratt underveis. Det har troverdighet👍🏻😊
Redigert 29.01.2023 kl 13:36 Du må logge inn for å svare
GullHårAllOve
29.01.2023 kl 13:38 5343

Hvilke selskaper er det du anbefaler da? Jeg nysgjerrig på hvilke selskaper det er som har like stort potensial som PGS.
Komodo
29.01.2023 kl 13:44 5360

"Ser tendenser til eufori her, da konsensus er på grensen til stålbull og det omtrent ikke finnes kritiske røster.

AGB Suldal Collier har flere ganger bommet grovt på sine analyser i PGS både da de skrek selg og kursmål på en krone, og senere analyse som var alt for bullish.

Fra fjerdekvartalsrapporten:
"Den netto rentebærende gjelden i selskapet ligger på 616,7 millioner dollar i fjerde kvartal. Det gir en gjeldsreduksjon på 319,7 millioner dollar fra samme kvartal i 2021."

Tenk litt over dette. Skyldes gjeldsreduksjonen fantastisk drift? Nei, ikke i det hele tatt. Legg sammen hva som er innhentet i form av emisjoner i 2022, og vipps; det alt vesentlige av gjeldsreduksjonen skyldes EMISJONER!"

---------------

@Ravn, du har et poeng i at disse PGS-trådene har en tendens til overvekt av ensidig haussing. Dette har jeg også påpekt flere ganger før, og jeg savner flere innlegg som på en edruelig måte drøfter de positive sidene opp mot de negative.

Men innlegget ditt er jo ikke stort bedre. Det er jo nærmest en ensidig slakt ala DnB.

De fleste av oss som deltar i tråden her har aksjer i PGS, og det er jo fordi vi har tro på selskapet. Men de fleste med vettet i behold skjønner jo også at det også er negative sider som hefter ved selskapet. Det mest negative nå er vel at de fremdeles har gjeld, og den er stor i forhold til hvilken inntekt de HAR HATT. Men optimismen ligger jo nå i at inntektene vil få seg en kraftig oppsving fordi flere skip er i virksomhet, og fordi ratene har steget, og mest sannsynlig vil fortsette å stige.

Den andre svakheten for PGS nå er vel at ratene fremdeles ikke er høye nok til at pengene spruter inn i så store mengder at gjelden blir neglisjerbar. Men det er jo der vi håper og tror det skal skje mye i tiden som kommer. Denne belastningen har ikke TGS. Men jeg tror vi snart kommer til et krysningspunkt, der fordelen med å eie skip blir større enn fordelen med å ikke ha kostnadene ved å eie skip. Da vil TGS sakke akterut, og PGS skyte fart for alvor.

Men med de loddene som PGS fremdeles har rundt beina har jeg liten tro på at vi får en vanvittig mangedobling av kursen inneværende år. Hvis kursen står i 15 kroner til sommeren tror jeg vi skal være veldig fornøyd. Da er det også mange her inne som har tjent gode penger!

Komodo
29.01.2023 kl 13:51 5313

BWE er en aksje som jeg har sittet med ganske lenge, men til slutt så ble skuffelsene så store at jeg trakk ut pengene og puttet dem i PGS. Og i motsetning til BWE har det vært en lønnsom affære! Kursen i BWE står fremdeles på samme nivå som første uka i januar 2021. Jeg hadde tro på at det skulle bli en god utvikling der, men den ene skuffelsen har tatt den andre. Boring av tørre brønner, utsettelser på levering av gasskompressor osv. osv. BWE har solid ryggrad, men ikke den gearingen vi har i PGS. Hvorfor tror du BWE vil bli et gullegg i tiden som kommer? Hvis du har gode argumenter så skal jeg vurdere å kjøpe tilbake noe.

Du drar også fram den utbombede aksjen Norcic Nanovector. Den har stupt fra ca 80 kr til ca 1 kr. Kan du si litt om hvorfor du mener at den skal opp?

Jeg er klar over at det blir veldig OT i forhold til PGS, men det er alltid interessant å høre om gode investeringsobjekter. Men det forutsetter selvsagt at det finnes gode argumenter også.
Castornova
29.01.2023 kl 14:01 5257

Å dra inn dnb og sette igang med hersketeknikk er helt idiotisk. Om man ikke kan greie åctespondere uten drittkasting så burde man kanskje holde seg unna tastaturet
Castornova
29.01.2023 kl 14:03 5234

Greier du ikke holde seg saklig så er det kanskje best å la vær å si noe når motsvaret oser av usakligheter. Om du er blitt advart nok så er det vel bare å hoppe glatt over slike innlegg.
Slettet bruker
29.01.2023 kl 14:07 5215

👍🏻 Ja en kurs på ca 15kr vil være ei meget bra utvikling. Jeg har 40% på min investering her. En dobling er flott. Den som har aksjer får se 👍🏻
Fint med kritiske innspill om refleksjonsevne ellers finnes og at argumenter har en viss forankring i de forhold som styrer eller kan være med å styre utviklingen.
Mener å ha lest innspill fra Denne fuglen i annen aksje tidligere. Det ga intet inntrykk av dybde i noe argumenter eller at det var reflektert.
Redigert 29.01.2023 kl 14:12 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
29.01.2023 kl 14:07 5252

Faktisk skulle jeg bare ønske du kunne finne en annen billig inngangspris igjen

Edit:https://investornytt.no/author/per-morten-schoutelenor-no/
Redigert 29.01.2023 kl 14:17 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
29.01.2023 kl 14:16 5222

Ettersom PGS PARTYTIME-tråden er blitt Nordens i særklasse mest populære finanstråd, PGS Investor på facebook vokser i rekordfart, og kursen vokser mer eller uavbrutt i ukes, måneds, 3 måneders, og årsbildet; kommer diverse aktører til for å surfe på suksessen. Budskapet er som regel først vennlige og oppriktige bekymringer på våre vegne, - så skal vi ledes på bedre veier, dvs deres egne aksjer. PMS agenda opp mot å få oss til å bytte PGS med SOFF er behørig dekket.

Another contender enters the arena. Jon Magne Asmyr og våpendrager Ravn har gått på en real smell i Nordic Nanovector, et papir på veg mot null. Nå søkes en siste pump så de kan komme seg ut. Og så skal det surfes på momentet og den girende MASSEN i moteaksjen PGS.

Men Ravn, vi er ikke så veldig opptatt av dine gjeldsbekymringer på våre vegne, og vi kommer heller ikke til å lytte når du om litt kommer med det "tryggere" alternativet i NANOV.

For øvrig ønsker jeg dere alle en god søndag videre, PGS Family 😊
Redigert 29.01.2023 kl 14:26 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
29.01.2023 kl 14:33 5139

Takk Hvalross, ja forsto jo at det fantes en agenda der 😊 Ha en fin søndag
VantageVolante
29.01.2023 kl 14:40 5124

Pussig nok stoppet karrieren hans der for ca 1 år siden.
Etter dette, gikk pms massivt til verks mot diverse aksjeforum på Facebook for spredning av sine såkalte analyser, og kanskje også tilfredsstillelse av eget ego.

Nok om han.
BIFFogBÆRNÉ
29.01.2023 kl 14:48 5154

Du får kjøpe deg litt NANOV da vettu. Blir sikkert bra det.

Redigert 29.01.2023 kl 15:00 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
29.01.2023 kl 15:03 5064

Jeg tror både BWE og EQNR kommer om oljeprisen løfter seg. De er samtidig mindre sårbare enn PGS om oljeprisen (mot formodning) skulle svekke seg.

P.S. Begrunnelse hva angår den aksjen som jeg nevnte og som ikke driver med olje er det bedre å diskutere her enn at jeg "besudler" denne tråden:
https://www.finansavisen.no/forum/thread/157175/view
Slettet bruker
29.01.2023 kl 15:33 4944

Denne grafen taler for faktum

https://finance.yahoo.com/chart/NANOV.OL?showOptin=1#eyJpbnRlcnZhbCI6IndlZWsiLCJwZXJpb2RpY2l0eSI6MSwidGltZVVuaXQiOm51bGwsImNhbmRsZVdpZHRoIjo5LjUzODQ2MTUzODQ2MTUzOCwiZmxpcHBlZCI6ZmFsc2UsInZvbHVtZVVuZGVybGF5Ijp0cnVlLCJhZGoiOnRydWUsImNyb3NzaGFpciI6dHJ1ZSwiY2hhcnRUeXBlIjoibGluZSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZSwibWFya2V0U2Vzc2lvbnMiOnt9LCJhZ2dyZWdhdGlvblR5cGUiOiJvaGxjIiwiY2hhcnRTY2FsZSI6InBlcmNlbnQiLCJwYW5lbHMiOnsiY2hhcnQiOnsicGVyY2VudCI6MSwiZGlzcGxheSI6Ik5BTk9WLk9MIiwiY2hhcnROYW1lIjoiY2hhcnQiLCJpbmRleCI6MCwieUF4aXMiOnsibmFtZSI6ImNoYXJ0IiwicG9zaXRpb24iOm51bGx9LCJ5YXhpc0xIUyI6W10sInlheGlzUkhTIjpbImNoYXJ0Iiwi4oCMdm9sIHVuZHLigIwiXX19LCJsaW5lV2lkdGgiOjIsInN0cmlwZWRCYWNrZ3JvdW5kIjp0cnVlLCJldmVudHMiOnRydWUsImNvbG9yIjoiIzAwODFmMiIsInN0cmlwZWRCYWNrZ3JvdWQiOnRydWUsImV2ZW50TWFwIjp7ImNvcnBvcmF0ZSI6eyJkaXZzIjp0cnVlLCJzcGxpdHMiOnRydWV9LCJzaWdEZXYiOnt9fSwic3ltYm9scyI6W3sic3ltYm9sIjoiTkFOT1YuT0wiLCJzeW1ib2xPYmplY3QiOnsic3ltYm9sIjoiTkFOT1YuT0wiLCJxdW90ZVR5cGUiOiJFUVVJVFkiLCJleGNoYW5nZVRpbWVab25lIjoiRXVyb3BlL09zbG8ifSwicGVyaW9kaWNpdHkiOjEsImludGVydmFsIjoid2VlayIsInRpbWVVbml0IjpudWxsLCJzZXRTcGFuIjp7Im11bHRpcGxpZXIiOjIsImJhc2UiOiJ5ZWFyIiwicGVyaW9kaWNpdHkiOnsicGVyaW9kIjoxLCJpbnRlcnZhbCI6IndlZWsifX19LHsic3ltYm9sIjoiUEdTLk9MIiwic3ltYm9sT2JqZWN0Ijp7InN5bWJvbCI6IlBHUy5PTCJ9LCJwZXJpb2RpY2l0eSI6MSwiaW50ZXJ2YWwiOiJ3ZWVrIiwidGltZVVuaXQiOm51bGwsInNldFNwYW4iOnsibXVsdGlwbGllciI6MiwiYmFzZSI6InllYXIiLCJwZXJpb2RpY2l0eSI6eyJwZXJpb2QiOjEsImludGVydmFsIjoid2VlayJ9fSwiaWQiOiJQR1MuT0wiLCJwYXJhbWV0ZXJzIjp7ImNvbG9yIjoiIzcyZDNmZiIsIndpZHRoIjoyLCJpc0NvbXBhcmlzb24iOnRydWUsInNoYXJlWUF4aXMiOnRydWUsImNoYXJ0TmFtZSI6ImNoYXJ0Iiwic3ltYm9sT2JqZWN0Ijp7InN5bWJvbCI6IlBHUy5PTCJ9LCJwYW5lbCI6ImNoYXJ0IiwiZmlsbEdhcHMiOmZhbHNlLCJhY3Rpb24iOiJhZGQtc2VyaWVzIiwic3ltYm9sIjoiUEdTLk9MIiwiZ2FwRGlzcGxheVN0eWxlIjoidHJhbnNwYXJlbnQiLCJuYW1lIjoiUEdTLk9MIiwib3ZlckNoYXJ0Ijp0cnVlLCJ1c2VDaGFydExlZ2VuZCI6dHJ1ZSwiaGVpZ2h0UGVyY2VudGFnZSI6MC43LCJvcGFjaXR5IjoxLCJoaWdobGlnaHRhYmxlIjp0cnVlLCJ0eXBlIjoibGluZSIsInN0eWxlIjoic3R4X2xpbmVfY2hhcnQiLCJoaWdobGlnaHQiOmZhbHNlfX1dLCJjdXN0b21SYW5nZSI6bnVsbCwic3R1ZGllcyI6eyLigIx2b2wgdW5kcuKAjCI6eyJ0eXBlIjoidm9sIHVuZHIiLCJpbnB1dHMiOnsiaWQiOiLigIx2b2wgdW5kcuKAjCIsImRpc3BsYXkiOiLigIx2b2wgdW5kcuKAjCJ9LCJvdXRwdXRzIjp7IlVwIFZvbHVtZSI6IiMwMGIwNjEiLCJEb3duIFZvbHVtZSI6IiNmZjMzM2EifSwicGFuZWwiOiJjaGFydCIsInBhcmFtZXRlcnMiOnsid2lkdGhGYWN0b3IiOjAuNDUsImNoYXJ0TmFtZSI6ImNoYXJ0IiwicGFuZWxOYW1lIjoiY2hhcnQifX19LCJzZXRTcGFuIjp7Im11bHRpcGxpZXIiOjIsImJhc2UiOiJ5ZWFyIiwicGVyaW9kaWNpdHkiOnsicGVyaW9kIjoxLCJpbnRlcnZhbCI6IndlZWsifX19
HAS
29.01.2023 kl 15:35 4974

Er du så sikker på at PGS er mer sårbar for fall i oljeprisen enn oljeselskapene?

Oljeprisen virker direkte inn på inntjeningen til oljeselskapene, som dessuten fort kan bli offer for stor økning i kostnader til oljeservice.

Det må letes etter olje sjøl om oljeprisen skulle falle en del. Aksjemarkedet reagerer sjølsagt på fall i oljeprisen, men Pedersen vurderte dette til å ha mindre betydning for PGS med mindre den kommer ned mot 50 eller blir liggende langvarig på 60. Dette er vel lite sannsynlig?

Det vil også etterhvert få større betydning at seismikk blir etterspurt i annen virksomhet enn olje, og dermed i mindre grad er sårbar for svingninger i oljeprisen.

https://www.finansavisen.no/energi/2023/01/29/7981011/saudi-topp-verden-bor-vaere-bekymret
Redigert 29.01.2023 kl 15:44 Du må logge inn for å svare
Normalone
29.01.2023 kl 15:45 4903

Ravn - det er helt riktig at mange er veldig positiv til PGS, og jeg er en av dem som har vært kritisk, men som aldri har vært mer positiv til PGS enn i dag. Det du tar opp ift gjeldssituasjonen er for meg kanskje det mest positive (skjønner ikke den negative vinklingen) - de har redusert den med nesten 40 %, en del med emisjon (men også via drift). Ledelsen har bekreftet at det ikke kommer flere emisjoner.

For meg er det at mange er positive i seg selv ikke et argument for å være negativ (hvis jeg forstår deg riktig). Det jeg savner fra dere som skal advare oss mot PGS er saklige og konkrete argumenterer for hvorfor vi skal være kritiske. Det er derimot mange av de som er stålbull som bidra med mye fagkompetanse og som begrunner HVORFOR det er all grunn til å være stålbull.

Men siden du Ravn har interesse for å få opp kritiske røster - forventer jeg at du både har satt deg grundig inn i de siste tallene og er interessert i å diskutere dette saklig;

For det første er det helt feil det du skriver om at PGS ikke klarer forfallene i 2023. PGS har en stor cash beholdning (nærmer seg 4 mrd) - selv etter at en har redusert gjelden med nesten 40 %. Grunnen til behovet for refinansiering er at en ikke klarer forfallet i 2024. Nå fikk vi på Q4 bekreftelse på at de er i posisjon til å refinansiere (kan bare trykke på knappen) - uten ny emisjon - så den finansielle siden er endelig helt under kontroll.

PGS har i dag en Mcap på litt over 7 mrd. Hva mener du er riktig verdsettelse av PGS?

- PGS tjente i 2022 1,2 mrd på drift, dette til tross for en veldig svak start på Q1. I 2023 vil en ta ut skip fra opplag, ordreboken stiger, ratene øker, flåteutnyttelsen øker og en forventer en ytterligere økning i late sales. Er det ikke all grunn til at inntjenningen til PGS på operativ drift vil stige relativt mye i 2023 (og videre i 2024)? Med en kraftig reduksjon av gjelden, vil også finanskostnadene bli betraktelig lavere - så for meg er det ikke urealistisk med et netto overskudd i 2024 som overstiger langt kr 2 pr aksje.

- Hva tror du verdien på biblioteket til PGS er verdt? PGS takket nei til en pris på 5.4 mrd for en stund siden, selv når de nesten var på konkursensrand
- PGS eier mange skip. I et oppadgående marked - der det har vært en kraftig reduksjon i antall skip (og det er ingen skip i produksjon) - Tror du verdiene på skipene stiger? Vil ikke alle disse skipene være verdt mye mer enn dagens gjeld?

PGS er som nevnt mange ganger verdt 1/3 av TGS - og siden du også er veldig opptatt av at PGS nettopp har fått redusert gjelden kraftig og har finansieringen under full kontroll, tjener allerede veldig gode penger på driften og ratene/etterspørselen bare øker utover 2023/24, oljeselskapene øker leteutvinningen, det er stor energikrise og som det står i dagens artikkel er lagrene utrolig lave - så hva mener du egentlig en bør være kritisk til, når PGS har full kontroll på gjelden og kun er verdsatt til litt over 7 mrd (når TGS, som ikke eier skip, er verdt 20 mrd)?
Komodo
29.01.2023 kl 16:01 4796

Equinor har hatt en meget bra utvikling de siste to-tre årene, i tillegg har de betalt utbytte. De som gikk inn der har hatt god avkastning. Med den korreksjonen de har hatt siten toppen i august, for ikke å si siden nyttår, kan de muligens få en god utvikling nå utover våren også. BWE har vært en ørkenvandring, men kan selvsagt bli bra.

Har også lest gjennom NANO-tråden, takk for den linken. Men jeg kan ikke se at dette er noe trygt sted å plassere sparepengene sine. Virker mer som gambling på høyt nivå. Kan jo selvsagt slå til, men som du skriver i den tråden dreier det seg vel først og fremst om magefølelse, ikke konkrete underliggende faktorer som vil løfte kursen.

Det framstår derfor merkelig at du går inn i en PGS-tråd med et utelukkende negativt syn på aksjen, til tross for alle de underliggende positive triggerne som ligger der, og velger å løfte opp en aksje som Nordic Nanovecotor. Det kunne jo vært en ide å putte inn en liten pott til en lyttepost. Det kan jo bli en gullgruve, men mest sannsynlig må man bare avskrive de pengene.
Slettet bruker
29.01.2023 kl 17:10 4565

👍🏻😀🦅🦅🚢🚢 Godt og reflektert. Skuta flyter nå fint og er godt på veg Nordover. Ravn og andre åtselfugler får bare flakse rundt å skrike. De om det☺️👍🏻🚢🚢🦅🦅
Londonmannen
29.01.2023 kl 18:11 4348

Vi må bare regne med at dess høyere kursen går, dess flere skrikende løsfugler vil PGS tiltrekke seg. Men det får vi bare børe over med.
Max-Investor
29.01.2023 kl 18:21 4424

La akkurat merke til at median kursmål hadde økt fra 8,51 i forrige uke til nå 9,99.( se E24 eller DnInvestor) Dnb trekker nok ned.
Slettet bruker
29.01.2023 kl 18:23 4443

Londonmannen: Det har du nok helt rett i. Jo flere åtselfugler som skriker dess bedre er nok utviklinga for Peggy😍 Go Reise videre 🚢🚢🦅🦅
c
29.01.2023 kl 19:14 4180

Läst om jämförelse med MPCC tidigare och kursmål från DnB, någon som kommer ihåg hur pass länge de dröjde innan de höjde i jämförelse med andra hus?
Kontur
29.01.2023 kl 19:31 4051

Artig at shorterne er begynt å få panikk. Det liker vi,
Liten tvil om at PGS er aksjen å sitte i.
Tipper kursen dobbler seg før sommeren.
Alias Mr X
29.01.2023 kl 19:50 4028

Det er lenge siden jeg fortalte om en kommende kontrakt i Nigeria, men det er i tillegg store områder utenfor Namibia hvor det skal letes.
Morsomt med Ramfom som er i Angola som gjør mange kontrakter etter hverandre uten at det blir flagget da de hver og en er under 10 musd, men sammen utgjør 6mnd drift.
Synnes at de er for dårlig til å informere kontrakter. Kursen skulle vært mye høyere bare de forbedret hvordan de markedsfører seg..

Så får vi se om krystallkulen min var rett om refinanseringen kommer 1 feb. :-)
Ser at det er flere som hoster opp støy om gjeld og inntjening, jeg sier det igjen - PGS vil tjene sinnsykt mye penger fremover
SINNSYKT!!!!!!!!!!
TonyB
29.01.2023 kl 19:55 3981

You’re back 😊👍
Alias Mr X
29.01.2023 kl 20:02 3966

Umulig å være ute når det er så mange fine kollegaer som skriver her😉
Slettet bruker
29.01.2023 kl 20:13 3884

Kom, mandag kom ...


PGS - To the Star$🤩😃🌈🦄😶‍🌫️🚀🛸
BIFFogBÆRNÉ
29.01.2023 kl 20:37 3670

Hver søndags kveld. Har jeg en lille julaften følelse!
Slettet bruker
29.01.2023 kl 20:40 3664

✅️Først hører X om det
✅️Så leser vi det her på $$$PGS$$$ Partytime
✅️det kommer i newsweb og finanspressen
✅️kursen springer som geparden 🐆🐆🐆 🐆🐆🐆 🐆🐆🐆

Ja dette mønsteret kjenner vi. Og handler på
🤩😃🌈🦄😶‍🌫️🚀🛸

Mvh All Inn og (meeeget) Komfyrtabel♨️
Slettet bruker
29.01.2023 kl 20:47 3613

Nå ble jeg oppriktig glad, tenk at lille meg får fortsatt ta del i Mr X sine innholdsrike og svært betydningsfulle innlegg.
Velkommen tilbake, fantastisk🥳🥳🥳🥳🥳
Slettet bruker
29.01.2023 kl 20:51 3572

Nå må det til helvete se å bli skikkelig brakkekok på Aker n når Peggy flagrer opp mot tosiffra😎
Redigert 29.01.2023 kl 20:51 Du må logge inn for å svare