Fall til støtteområdet kr 35?

Slettet bruker
PHO 16.11.2018 kl 16:04 17034

PHO er teknisk svak og 200 dagers glidende snitt synes å brytes fra oversiden allerede i dag eller mandag/tirsdag.

Aksjen har et rellativt solid støtteområde rundt kr. 35, så jeg antar at dette vil bli testet i løpet av neste uke.
Hvorvidt dette er bunnen, eller om aksjen kortsiktig skal videre ned til neste støtte ved kr 30 får vise seg frem mot jul.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.11.2018 kl 21:29 3921

Dette har vært kjent av alle toppene i selskapet, også av Schneider som nettopp kjøpte 15.000 aksjer rundt 38, så det får antagelig ingenting å si for topp 50.
Redigert 21.01.2021 kl 02:06 Du må logge inn for å svare
Londonmannen
19.11.2018 kl 21:53 3839

Rockpus
Med all respekt, men har du forsøkt å bruke hodet til annet enn pynt? Forsøk å tenk deg at ansatte i PHO ikke nødvendigvis er personer med millioner i cash på bok som kan betale strike price for et slikt stort antall aksjer. Dette er helt vanlige ansatte som får deler av sin lønn i opsjoner. Men når disse skal løses inn, må de betale en strike price. Det disse ansatte har gjort er å få en tredjepart part til å realisere verdiene mellomleder de får i markedet og det de betaler i strike price. Men så skjer det noe du tydeligvis ikke evner å få med deg, de skal kjøpe PHO aksjer for det beløpet de sitter igjen med. Følgelig blir det i realiteten et insidekjøp. Men hvor stort dette blir vil bli meddelt i en separat melding.

Se så, nå kan du sove rolig i natt også.
Redigert 21.01.2021 kl 02:06 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.11.2018 kl 21:54 3826

MW har ikke fått disse aksjer. Det står i meldingen at 3. part (altså en megler) skal selge dem i markedet. Og jeg går ut fra at at de ikke blir skutt av i morgen alle sammen, men at det tar et par uker.

Litt uheldig timing for markedet å skulle absorbere ca. 130.000 aksjer (180k minus det som blir kjøpt), men ikke noen big deal.
Redigert 21.01.2021 kl 02:06 Du må logge inn for å svare
Durable
19.11.2018 kl 21:56 3818

Avtalen er i og for seg helt OK. Dette er enten "no news" eller "good news", og kan på ingen som helst måte tolkes negativt.

Den eneste innvendingen jeg har er dette; IKKE MELD NOE SOM ER UOVERSIKTLIG MENS BØRSEN ER ÅPEN!

Meldingen var tydeligvis komplisert nok til at den skapte endel forvirring blant aksjonærene. Mange av oss måtte bruke flere timer for å gjøre research til å tyde innholdet i meldingen. Derfor; IKKE KOM MED EN SLIK MELDING MENS BØRSHANDELEN pågår!
Dagens nedgang skjedde ene og alene på bakgrunn av at dette skapte usikkerhet og at enkelte aktører utnytter enhver slik anledning.
Redigert 21.01.2021 kl 02:06 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.11.2018 kl 22:08 3784

Durable, helt korrekt analysert av deg. Med andre ord, enda en "idiotisk" handling fra ledelsen i PHO. Fullt på høyde med den IKKE meldte utvidete refusjonsordning fra nylig, samt håndteringen (ikke håndteringen) av den berømte Hegnar artikkel. Jeg lurer litt på hvor mange sånne fadeser ledelsen skal utsette oss for i framtiden, før de begynner å bli litt mer profesjonell..........
Redigert 21.01.2021 kl 02:06 Du må logge inn for å svare
Merlin
19.11.2018 kl 22:15 3870

Noen halvnoia spørsmål:

Er denne metoden skattemessig lovlig? Eller er det en omgåelse av skatteloven? (De ansatte får en veldig lav direkte gevinst på opsjonene.)

Timing. Det kan se ut til at de har ventet til en "usedvanlig god dag" å løse inn opsjonene på.

Dersom den ukjente kjøpende tredjepart sitter lenge med aksjene, skal de ansatte ha evt. gevinst/tap i forhold til overføringsverdien. Det er i seg selv en opsjon.

Jeg tipper kursen hopper oppover igjen etter dagens melding.
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.11.2018 kl 22:18 3854

Merlin, du tror de er sååååå smarte? Da har jeg mine tvil, sjekk mitt forrige innlegg.
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Trainspotter
19.11.2018 kl 22:29 3815

3.parten her gjør bare en risikofri salgsjobb her så hver opsjonseier er ansvarlig for tap/vinning i hele transaksjonsrekken. Det virker som at skattemyndighetene kun godkjenner dette opplegget dersom de nyutstedte aksjene faktisk "fysisk" blir solgt i markedet, og at reelle priser blir lagt til grunn for skatteberegningene. Etter fratrukket skatt skal nettobeløpet brukes til kjøp av nye aksjer til de respektive, også denne gang i markedet. Dette er ikke noen skattesnusk, tvert imot, nærmest, her blir det sikkert mye skatt, men det er prisen man betaler for å slippe disse forferdelig uetiske VANLIGE opsjonene som alle norske selskaper prøver å unngå...
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Merlin
19.11.2018 kl 22:43 3762

Ja du nok rett. Dessuten må jo de nye aksjene utstedes først.
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.11.2018 kl 22:46 3749

Let's compare exercising the options at 37kr and 60kr

Say 10,000 options with strike price 27kr and tax on the profit at 40%

A) 37kr = Profit 10kr per option = 100,000kr after tax = 60,000kr

B) 60kr = 33kr profit per option = 330,000 kr after tax = 198,000kr

With 60,000 kr you can buy 1,621 shares at 37kr
With 198,000 or you can buy 3,300 shares at 60kr

They have to keep the shares 3 years.

If after 3 years the price is say 250kr you would be much better of having exercised the options when the price was 60kr??

So my question would be why did they all wait until the price was 37kr and not exercise them when the price was far higher in September for example?

Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
SHARE-IT
19.11.2018 kl 22:56 3723

Troen på eget selskap er åpenbart fraværende blant de opsjonsberettigete. De vil ikke ha aksjene selv til stor rabatt. Skatten forfaller ikke i dag. Hvorfor i alle dager skal aksjonærer ha større tro på selskapet enn ledelsen? De kunne da beholdt noen aksjer i hvert fall. vil ikke en slik overdragelse være stikk i strid med intensjonen bak en opsjonsordning som i Pho? Poenget er Joan ledlesen skal vise tro på selskapet ved å benytte opsjonen. Her gjør de motsatt. Sikkert lovlig, men høyst kritikkverdig.
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.11.2018 kl 22:58 3710

They have kept shares. They have to buy shares with the profit. How many times .............?
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Computum
19.11.2018 kl 23:55 3623

Her var det jammen mye forvirring. Det kan da ikke være så vanskelig? Les børsmeldingen!
Dette er "same procedure as last year". Slik har det vært, og slik vil det trolig fortsette. Medisinmannen var jo så rasende på denne praksisen. Men det virker nå som om de fleste skribentene på forumet er forholdsvis ferske PHO-aksjonærer og ikke har erfaring med forfallte opsjoner. (bortsett fra DTT, som har en stor forkjærlighet for selskaper han synes er elendig ledet)
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
20.11.2018 kl 03:22 3474

Jeg ser det er ikke enkelt. Men selskapet har lagt 185.434 nye aksjer. Det er en utvanning av eksisterende aksjenærer som samtlige er med
og betaler. De erbjudes til de ansatte for ett fast pris 27,39 og 32,78 kr. Den summen går til selskapet for de nye aksjerne vid kjøp, men differansen
opp til 36,35 går til opsjonseieren som velger att ta ut den som aksjer. Så de sitter igjen med ca 25 % av de nye aksjerne, og selskapet har 75 %
av de nye aksjerne som de kan bruke igjen på nye opsjonsavtaler. Men de ansatte har tatt ut vinsten i aksjer og resten tilfaller selskapet.

Det blir i prinsipp som en liten emisjon som belønner ansatte og selskapet, og det meste av pengerne forblir i selskapet. Det er helt normalt og
ikke negativt på någet sett. Så det er 185.434 nye aksjer bland de ansatte og selskapet. Verre er det ikke.

Og som en opplysning så går selskapet med god vinst i dag, men velger att bruke den på att gå med ennu større vinst.
Det er någet alle må huske nær de diskuterer selskapet. Det er bedre en att se i bakspeilet.
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
20.11.2018 kl 08:12 3318

Pafo, du har tydelig forstått en god del av hvordan det der virker. Det du skriver er helt riktig.....nesten.

Den eneste (lille) forskjellen, er at det ikke er selskapet som sitter, eller blir sittende, med 75% (eller deromkring) av aksjene.

Det er det smånissene som blir.

Disse aksjene blir solgt (dumpet) i markedet av en tredjepart (aksjemegler), noe som framkommer tydelig i meldingen. Også denne gangen. Forøvrig identisk som ved tidligere tilfeller, og hver gang koker det på (p)HO av desillusjonerte smånisser som ikke forstår meldingen, eller betydningen av den.
Det beste dere kan håpe, er at Marshall tar, eller allerede har avtalt å ta, hele potten for å dekke inn shorten.

Utfallet er uansett det samme....de store gutta tjener penger, smånissene taper penger. Bare på denne lille ubetydelige shorten har Marshall tjent et sted rundt 5-10mill. Så enkelt kan det risikofritt gjøres når man VET hva som kommer, i dette tilfellet forfall opsjoner, og en ledelse som alltid dumper aksjene umiddelbart.
Da er det bare å invitere til nissefest i forkant. Det funker hver eneste gang.
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
20.11.2018 kl 08:25 3288

DTT,
Ber alle om å lese det som lystløgneren legger ut og sjekk med børsmeldingene angående slike hendelser i selskapets historie tilbake til 2009. DTT beskriver dette som om det nærmest skjer kontinuerlig, det er direkte løgn.
Og skal du først komme med slike påstander burde du som et minimum vist til når og hvordan dette foregår som du beskriver "som ved tidligere tilfeller"
Så kan en gjerne være enig eller uenig i slik form "avlønning", men dette er en vanlig måte å gjøre det på for å trekke til seg og ha topp motiverte medarbeidere. Og følgelig kan det også på kort sikt medføre at vi ser et kursfall siden smånisser som DTT er et eksempel på en som ikke skjønner dette.
Men de største aksjonærene har vedtatt dette på GF og vil følgelig ikke heve et bryn på denne meldingen.

"Disse aksjene blir solgt (dumpet) i markedet av en tredjepart (aksjemegler), noe som framkommer tydelig i meldingen. Også denne gangen. Forøvrig identisk som ved tidligere tilfeller, og hver gang koker det på (p)HO av desillusjonerte smånisser som ikke forstår meldingen, eller betydningen av den."

24.11.16
https://photocure.com/news/3q16-share-option-exercise-/

23.12.14
https://photocure.com/news/exercise-of-employee-share-options/
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Durable
20.11.2018 kl 08:36 3254

«Det blir i prinsipp som en liten emisjon«

Åhh, herreguuud!!! Han nevnte E-ordet!!! ;-)
Det er nok best å sette fyr på huset, kjøre bilen utfor et stup, og selge alle aksjene NÅ, helst til fire kroner eller lavere!
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
focuss
20.11.2018 kl 08:41 3236

DTT
Mener du at MW er informert om opsjoner som forfaller eller mener du de følger med på det selv?
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
20.11.2018 kl 08:47 3207

Elvoquest
Det skjer ikke tilfeldig og "kontinuerlig". Det skjer hver gang opsjoner forfaller.

focuss
Marshall lever av aksjemarkedet, og har ansatt personer som følger med. Personer som forstår hva de holder på med. En av deres oppgaver er å holde seg orientert, derav ved å lese børsmeldinger. I dette tilfellet ville det holdt i lange baner.
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
focuss
20.11.2018 kl 08:50 3200

DTT
Så du mener det er en del av årsaken til at MW shortet aksjen?
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
20.11.2018 kl 08:50 3195

Kan du da vise når dette har skjedd tidligere slik at vi kan få sett at det er slik det virker.
Jeg kan nemlig ikke se at dette har skjedd tidligere på denne måten i selskapet PHO.
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
20.11.2018 kl 08:56 3172

Oversikt i Q3 rapporten.
Opsjonene som nå ble benyttet hadde forfall innen 31 des. i år, og 31. des neste år.

Så hvorfor innløse opsjoner nå på lav kurs som utløper om 1 år??
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
focuss
20.11.2018 kl 09:00 3158

Fordi MW trengte aksjer nå??
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
20.11.2018 kl 09:09 3124

Det er nok rett att verdien av aksjerne fastsettes av aksjemegeler og dermed differansen på verdi av opsjoner. Men det står PHO
fritt att kjøpe de aksjerne om de er høystbydande de dumpes ikke., de betaler i prinsipp til seg selv. Eller de kan bruke de penger
de får inn på aksjesalget til att kjøpe de aksjer de vil til aktuell kurs. Det blir samme sak DTT:
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
20.11.2018 kl 09:15 3097

https://newsweb.oslobors.no/message/339562

Helt identisk melding fra 2013

Det finnes flere, du finner de hvis du virkelig vil.
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Nikko
20.11.2018 kl 09:22 3072

Merlin: "Jeg tipper kursen hopper oppover igjen etter dagens melding."

Det ser ut til at fikk rett :-)
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Nikko
20.11.2018 kl 09:48 3004

Skulle ikke sagt det ;-)
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
SørenE
20.11.2018 kl 09:55 2983

Hej Norge

Kanske transaktionen med optioner og genkøb af aktier er strategisk inden vi før nyheder om Guidning fra NCCN i følge SomSa -- forventet sidst i Novemver.
God dag

Dansken
Stadig optimist
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
20.11.2018 kl 09:58 2971

Kan ikke tenke meg til at MW styrer innløsning av oppsjoner på noen som helst måte.
Men de har jo så vidt startet inndekning, så får vi se da 15:30 i dag om det har skjedd noe mere.
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
focuss
20.11.2018 kl 10:04 2954

the1nonly
Blir bare lettere paranoid av styreformannens spesielle dobbelt rolle- Det blir ett veldig heldig sammentreff for MW at disse aksjene kommer i markedet når de skal i gang med inndekning.
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
20.11.2018 kl 10:11 3259

Ja, det er jeg veldig enig i, gitt at MW bruker denne muligheten til inndekning.
Mange av disse opsjonene hadde utløp 31 des 2019, så hvis de løses inn nå for å dekke MW sin short posisjon, så vil det være veldig spesielt.
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
20.11.2018 kl 10:20 3230

Nå omsettes PHO på 35-tallet.
Blir spennende om dette støtteområdet fra juli/august holder, eller om man skal enda et hakk lenger ned til kr 30-33.
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
focuss
20.11.2018 kl 10:30 3204

the1nonly
Virkelig spesielt blir det om Veritas Investment dukker opp på aksjonærlista etter hvert.
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
rockpus
20.11.2018 kl 10:35 3178

Siden du mener å ha et bedre hode enn meg, kan du kanskje forklare hvorfor de valgte å innløse også de opsjoner som ikke hadde utløp før 31/12-2019?

En annen tanke: Dersom Dahl hadde hatt 50% av den samme overbevisning om fremtiden som det du har, tror du ikke da at han om nødvendig hadde tatt opp lån for å slippe å kvitte seg med sine opsjonsaksjer på nåværende kurser?
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
20.11.2018 kl 10:45 3156

DTT,
Jeg beklager det jeg har skrevet om deg angående dette.
Har kun forholdt meg til "news" på Photocure.no og der ligger ikke den meldingen som du har funnet på Newsweb.
Trodde virkelig at alt låg der når til og med artikler fra diverse tidskrifter blir delt der.

Beklager nok engang.
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
20.11.2018 kl 10:58 3132

Regner med dette med Veritas Investment er i regi av styreleder sin "dobbeltrolle"??
(Vet ikke mere om dette en at det var nevnt i en sentning over en plass).
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
focuss
20.11.2018 kl 11:05 3118

Det må vel være aksjonærer fra top 20 lista som har lånt ut til shorting. Videre har de trolig også solgt i visshet om at shorting kommer. Salget fra top 20 har da neppe med hvordan de ser på fremtiden til PHO å gjøre. Flere av de som er på top 20 lista kjøpte mye i perioden vår styreformann tiltrådte. Formannen i valgkomiteen som valgte vår styreformann har nært forhold til Fondsfinans.
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
rockpus
20.11.2018 kl 11:09 3094

focuss

Kan man si at de største eierne, godt hjulpet av ledelsen, hjelper MW på bekostning av småaksjonærene?
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
focuss
20.11.2018 kl 11:31 3039

rockpus
Det vi kan si er at største aksjonær high Seas ikke er med på dette. De shortede aksjene må jo komme fra et sted og det ville være rart om det ikke er aksjonærer på top 20 som har lånt ut, de har jo redusert sin beholdning betydelig. Meldingen i går vil vel være til hjelp for de som skal kjøpe tilbake aksjer, men om styreformann eller ledelsen er med på dette blir bare spekulasjon.
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
Predator
20.11.2018 kl 14:15 2950

Alt passer som hånd i hanske og da venter vi bare på et oppkjøpstilbud. ???
Redigert 20.01.2021 kl 23:01 Du må logge inn for å svare