HRGI - Cash og støtte ca kr 882 mill, mcap kr 205 mill

Frodon
HRGI 03.02.2023 kl 09:24 92241

Caset er egentlig et oppkjøps case for mange selskap på dagens kurs, spesielt for de selskap som vil på børs. Ved å legge inn bud på kr 16 pr aksje, kan de få sitt selskap på børs + få ca kr 43 mill i cash etter oppkjøpet. Ganske sykt

I tillegg har Horisont Energi fått godkjent støtte på kr 482 mill fra Enova, som ikke er brukt enda

Legger ved regnestykket

Det er 22 325 980 aksjer i HRGI.
Selskapet har ca kr 400 mill i cash (443 mill pr 30.9.2022, trukket ifra burn rate på ca 43 mill pr 15.3.2023). Cash utgjør ca kr 17,91 pr aksje
Aksje kursen står i kr 9,2 pr dags dato. dvs selskapet er priset til ca kr 205 mill
Hvis noen legger inn et bud på kr 16 pr aksje, som utgjør ca 80% budpremie, vil oppkjøpet koste budgiver ca kr 357 mill. Med de kr 357 mill, får budgiver ca kr 400 mill i cash.

Dvs en budgiver får kr 43 mill for å kjøpe opp selskapet på en kurs på kr 16, loool

Hvis vi i tillegg legger til stønad fra Enova på kr 482 mill, utgjør det ca kr 21,58 pr aksje i Horisont Energi, utgjør cash + stønad ca kr 39,49 pr aksje i Horisont Energi

Dagens kurs kr 9,26
Cash pr aksje ca kr 17,91
Enova stønad kr 21,58 pr aksje
Gjeld ca kr 1,84 pr aksje
Totalt kr 37,65 pr aksje

Første motstand opp er kr 35.

2.3.2023 presentasjonen til Horisont Energi på seminaret til Sparebank 1 Markets kan dere se på linken under. HRGI er fra ca 23 min

https://vimeo.com/804095515/7901334318

Polaris prosjektet

«The Polaris reservoir is currently undergoing subsurface assessment and studies. The offshore pre-survey is completed. In June 2022 the storage licence was formally approved by the Ministry of Oil and Energy»

https://horisontenergi.no/projects/polaris/

Errai prosjektet

En godkjenning av lisensen på Errai prosjektet burde være en kjempe trigger for et selskap priset langt under cash beholdningen. Legg merke til ordene fra børs meldingen om finansiering, og fra artikkel at infrastrukturen med blant annet strøm er allerede på plass

«Intensjonsavtalen dekker flere områder, inkludert utvikling og finansiering av en komplett verdikjede for håndtering CO2»

«Gitt en tildeling av lisens for Errai, vil E.ONs deltakelse i prosjektet styrke det kommersielle grunnlaget ytterligere»

https://newsweb.oslobors.no/message/582921

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/soknader-om-tillatelse-til-lagring-av-co2-i-nordsjoen/id2958149/

E.ON er største aksjonær i Horisont Energi med 25,56% av selskapet

«Horisont Energi annonserte nylig at E.ON vil lagre over 1 million tonn CO2 årlig i Errai»

«Her er infrastrukturen allerede på plass, med tilgang til fiber, strøm, vann og avløp, og et stort havnebasseng med dyphavskai som er ideelt for Errai prosjektet»

«Horisont Energi og Neptune Energy har allerede levert inn søknad til Olje- og energidepartementet om tillatelse av lagring av CO2 i et definert område på norsk sokkel. Det er forventet at Olje- og energidepartementet vil annonsere tildeling av lisens i løpet av første halvår 2023«

https://energi24.no/nyheter/horisont-og-neptune-valgte-haugaland-naeringspark-for-errai
Redigert 15.03.2023 kl 19:15 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
09.03.2023 kl 10:03 2550

Det må da ligge verdier i Horizont Energi langt over dagens børsverdi, og dette tror jeg nå raskt vil komme til syne. Jeg tenker det er stor sannsynlighet for at selskapet blir kjøp opp.

Poenget må jo være at selskapet er nærmest gjeldfritt samtidig som selskapet har omfattende kompetanse og har kommet godt i gang med en lang rekke prosjekter.

For et selskap som ser på prosjektene til Horizont som spennende må oppkjøp av selskapet fremstå som svært fristende nå. Oppkjøp vil gi tilgang til den betydelige subsidien på 482 MNOK for Barents Blue.

For kort tid siden var selskapet priset til 800-900 millioner kroner, nå kan et oppkjøp trolig skje til under 400 millioner kroner.
Redigert 09.03.2023 kl 10:09 Du må logge inn for å svare
BølleFinans
09.03.2023 kl 10:17 2537

Tenkte litt på risikoen rundt nedsalg hos Saga Pure. Det har vært dekt av andre her tidligere, blant annet at de sannsynligvis ikke vil selge seg ut av enda et fornybarprosjekt, med den begrensede porteføljen de har.

Men tror også det taler imot, at de har sittet stille på gjerdet mens et av deres styremedlemmer (Spetalen) har solgt seg helt ned, og drevet ned kursen på veien. Da ville det sett veldig mistenkelig og lite aksjonærvennlig ut, om Saga skulle begynt å kvitte seg med sine posisjoner på nåværende lave nivå, etter at deres styremedlem har kommet seg ut på høyere kurser. Det er ingen ny informasjon som har kommet i mellomtiden, som underbygger at de har ventet. Jeg tror av den grunn, at de blir sittende.
Frodon
09.03.2023 kl 10:32 2515

Absolutt, slike selskap burde minst bli priset til cash beholdning + cash som er brukt på teknologi, utvikling osv. Aksjen er priset så lavt pr dags dato pga måten Spetalen selger på. Tipper det er et fett for han om det ble 80% tap eller 90% tap 😜

Jeg legger stadig vekk inn bud, men ser ikke ut som folk er villig til å selge så lavt 🤨
kvirrevi
09.03.2023 kl 10:33 2514

Selskap som vurderer å kjøpe opp HRGI tror jeg vil komme best ut av det før selskapet får rebalansert seg etter den siste tids fall. I tillegg vet en interessent aldri om noen kommer i forkjøpet og snapper opp et verdifullt asset.
kvirrevi
09.03.2023 kl 10:35 2514

Jeg tror aksjen stiger til intervallet 12-13 kr raskt nå som hovedselger er tom eller nesten tom, det er dette som er den kortsiktige triggeren, og ettersom salgene har vært så kraftige har det presset kursen unormalt lavt.

Spetalen har jo lagt der med sine salg inntil nå, nå er dette over og kjøper/selger bildet vil endre seg.
Redigert 09.03.2023 kl 10:37 Du må logge inn for å svare
Frodon
09.03.2023 kl 10:37 2518

Det er nok en forskjell for Spetalen å selge aksjer langt under cash beholdningen med aksjer han eier privat + igjennom sitt eget firma vs å selge Saga Pure sine aksjer, der han må stå til ansvar for andre store aksjonærer. Hvor gøy er det å vise tapet på en Q presentasjon, hvis Horisont Energi aksjen stiger eks 50% rett etterpå. Da hadde i hvert fall jeg som investor spurt hva som hastet med salget og hva pengene skulle brukes til. Da burde ikke svaret være at Spetalen var lei av grønt aksjer og skulle ha pengene på konto. Mister tillit i markedet av slikt 😉
Frodon
09.03.2023 kl 10:39 2533

Grattis 💪 Snitt 10,78 her, helt greit 😜
Frodon
09.03.2023 kl 10:41 2568

Nå får vi bare håpe mange ikke fulgte med og må løpe etter. Det satt masse folk på XI klar på kjøpsknappen når Spetalen nærmet seg sluttsokgt, de har ikke lansert offentlig enda at de har kjøpt nå
SomSa
09.03.2023 kl 10:51 2613


Hvor mye cash de har gir lite mening så lenge selskapet blir ikke lagt ned og kontanter blir delt mellom aksjonærer.

De brenner penger hver eneste kvartal uten inntekter og for å gjennomføre sine prosjekter må selskapet selv skaffe flere mrd gjennom lån og emisjoner. Aksjekursen er lavt og HRGI er dømt til å ende i fiasko når de skal prøve å hente penger på sine prosjekter, kanskje på slutten av året eller begynnelsen av neste år. Renter stiger også og de vil få problemer med renteutgifter.


1Q 2022
PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX -34 986 010
2Q 2022
Profit (loss) before income tax -31 017 702
3Q 2023
Profit (loss) before income tax -15 840 362
4Q 2022
Har ikke kommet

https://horisontenergi.no/en/investor-relations/reports-and-presentations/

HRGI som mange andre selskapet som ble notert på børsen den siste tiden har Karlson på take uten penger.
Frodon
09.03.2023 kl 10:59 2603

Rakk du ikke å kjøpe deg inn? 😉

GØY å se din vurdering av prising på aksjer, da burde du gå short i ca 99,99% av alle børs selskaper i verden 👏 Du kan begynne med å gå short i hrgi og Saga Pure, si ifra når du har gjort det 😇
Redigert 09.03.2023 kl 11:00 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
09.03.2023 kl 11:03 2590

Tydeligere og tydeligere at Spetalen ikke selger lengre, og kjøper-/selgerbildet endrer seg.
Frodon
09.03.2023 kl 11:03 2593

Innsidekjøp nå, ENDELIG våkner de 😅

Mandatory notification of trade in Horisont Energi AS

Stebua AS has on 9 March 2023 purchased 10,500 shares in Horisont Energi AS, at NOK 10.50 per share.

After the transactions Stebua AS has a total holding of 11,000 shares in Horisont Energi AS.

Stebua AS is closely associated to chair of the board of Horisont Energi Rob Stevens.

https://newsweb.oslobors.no/message/584684
Redigert 09.03.2023 kl 11:04 Du må logge inn for å svare
Taycon
09.03.2023 kl 11:07 2590

Sagas mann som handler.
https://www.proff.no/rolle/rob-matheus-maria-stevens/oslo/1371168/

Rob Stevens
VP Ammonia Opportunities
Ammonia and Rob go back about 20 years, lately as VP Ammonia Energy and Shipping Fuel at Yara International. Now he’s tuned in on new production methods and applications of ammonia, in the service of decarbonisation. And his preferred pair of skis are still the ones he used during the Nordic World Ski Championships of 1993, in Falun.

https://www.sagapure.com/about-us
Redigert 09.03.2023 kl 11:13 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
09.03.2023 kl 11:22 2560

To gode nyheter nå altså på en time, Spetalen er ferdig med sine salg og det har kommet innsidekjøp.
Taycon
09.03.2023 kl 11:29 2554

Av styreleder og ansatt i Saga..
Frodon
09.03.2023 kl 11:34 2561

Da ville det vært ekstremt merkelig om Saga Pure skulle solgt på dagens latterlig lave nivå 😉 Får håpe han selger sine aksjer privat og melder det, før eventuelt Saga selger 😅

Da vet vi at han snakker sant

«Saga Pure har også styrelederen i Horisont, Rob Stevens. Når det gjelder Saga Pures eiendel og intensjoner, viser han til selskapet. Men når det gjelder sin egen rolle, er han klar på at han akter å fortsette som styreleder:

– Ja, selvfølgelig, sier han»

På den andre siden fortsetter vi med virksomheten vår, som er utviklingen av et ammoniakkprosjekt med en fantastisk partner, og utvikling av CO2-lagring, sier Stevens»

https://www.dn.no/energi/horisont-energi/oystein-stray-spetalen/hydrogen/tysk-energigigant-har-tapt-nesten-300-millioner-pa-horisont-energi-vil-fortsette-samarbeidet/2-1-1398543
kvirrevi
09.03.2023 kl 12:01 2526

Det at de aller fleste prosjekter i Horizont fortsetter og med de samme samarbeidspartnerne viser jo hvilken overreaksjon det har vært å sende aksjekursen fra 40 til 11 kr. Denne aksjen kan ligge i 18-20 kroner om ikke lang tid tror jeg.
Frodon
09.03.2023 kl 12:17 2511

En godkjenning av lisensen på Errai prosjektet burde være en kjempe trigger for et selskap priset langt under cash beholdningen. Legg merke til ordene fra børs meldingen om finansiering, og fra artikkel at infrastrukturen med blant annet strøm er allerede på plass

«Intensjonsavtalen dekker flere områder, inkludert utvikling og finansiering av en komplett verdikjede for håndtering CO2»

«Gitt en tildeling av lisens for Errai, vil E.ONs deltakelse i prosjektet styrke det kommersielle grunnlaget ytterligere»

https://newsweb.oslobors.no/message/582921

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/soknader-om-tillatelse-til-lagring-av-co2-i-nordsjoen/id2958149/

E.ON er største aksjonær i Horisont Energi med 25,56% av selskapet

«Horisont Energi annonserte nylig at E.ON vil lagre over 1 million tonn CO2 årlig i Errai»

«Her er infrastrukturen allerede på plass, med tilgang til fiber, strøm, vann og avløp, og et stort havnebasseng med dyphavskai som er ideelt for Errai prosjektet»

«Horisont Energi og Neptune Energy har allerede levert inn søknad til Olje- og energidepartementet om tillatelse av lagring av CO2 i et definert område på norsk sokkel. Det er forventet at Olje- og energidepartementet vil annonsere tildeling av lisens i løpet av første halvår 2023«

https://energi24.no/nyheter/horisont-og-neptune-valgte-haugaland-naeringspark-for-errai
kvirrevi
09.03.2023 kl 15:23 2441

Det kom et nytt stort salg på kr 10,50, men denne posten er borte nå. Forholdsvis godt volum til HRGI å være med over en halv million aksjer omsatt.

Spennende å se om det er noen større aktører som posisjonerer seg.

Tenker HRGI kan være interessant å kjøpe opp både for store selskaper som ønsker seg inn i ccs markedene og for etablerte aktører som ønsker å utvide satsingen betydelig.
Redigert 09.03.2023 kl 15:36 Du må logge inn for å svare
Frodon
09.03.2023 kl 16:16 2419

En eventuell oppkjøper får penger for å kjøpe opp selskapet under kr 18 😜 Håper ledelsen i hrgi har kontakt med noen meglerhus med gode kontakter nedover i Europa
Taycon
09.03.2023 kl 18:53 2380

Hele selskapet prises nå til langt under e.ons kost for 25% (370 mill), kontant og Enova sponsing. Spetalen og venner lemper, Sagas mann og styreleder kjøper. Hvor lenge sitter tyskerene å stille og ser på dette sirkuset mon tro..
Taycon
09.03.2023 kl 19:03 2357

Bruker de nye 370 mill kan de sope opp alt til kr 22 pr aksje.
Taycon
09.03.2023 kl 20:19 2306

Og hva får de for 370 eller totalt 740 mill: Kompetente ledere/ansatte, 400 mill kontant + Enova støtte på rett under 500 mill + lisens Polaris + eventuell lisens Errai og øvrige prosjekter i pipen. Inn med en gjeng beslutningsdyktige tyskere og ut av minibørsen. Ny notering på børs i Tyskland til noen mrd euro - tenker jeg.
Redigert 09.03.2023 kl 20:35 Du må logge inn for å svare
Frodon
09.03.2023 kl 22:19 2236

Jeg klarer ikke helt å forstå at en aksje kan bli priset så lavt som dette 😜 Men, det ble jo Aker Clean Hydrogen også…den gikk også under cash beholdningen….før den spratt 30-40% opp
Redigert 09.03.2023 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
c
10.03.2023 kl 09:45 2076

Här pöser dem ut på 10 blank, trodde han $pettet var tom.
Lippstokk
10.03.2023 kl 10:05 2018

Lite innside kjøp igår - kan være noe pågang tenker jeg👍
X-43 scramjet
10.03.2023 kl 10:12 1988

Ny inngang atter en gang i Horisont Energi, er 10 kr bunnen, vi får se. Rekylen kan bli bra når den tid kommer
c
10.03.2023 kl 10:22 1953

Inget särskilt stort köp men visst alltid något.
Nisse 68
10.03.2023 kl 10:29 1940

At ledelsen sitter og ser på disse salgene uten å gjøre noe, er helt utrolig. Huff........
kvirrevi
10.03.2023 kl 10:29 1936

Jeg tenker at dette er et greit "bet" med alle aktivaene selskapet har i form av spennende prosjekter og at selskapet er uten gjeld og med en betydelig kontantbeholdning. Selskapet har en rekke prosjekter under utarbeiding, sist oppdatert på selskapets presentasjon 28. 2 på Paretos konferanse.

Linken til presentasjonen ligger her: https://horisontenergi.no/wp-content/uploads/2023/02/280223_Horisont-Energi-Pareto-Conference-_FINAL.pdf


Redigert 10.03.2023 kl 10:36 Du må logge inn for å svare
Maxx
10.03.2023 kl 10:32 1939

Ledelsen har ikke en plikt å drive med inside kjøp for å støtte kursen

HRGI har også " bare " 400 mill i fri kapital som skal brukes på lønn og husleie ext for å få prosjektet i havn

Så de kan ikke bruke det til aksjekjøp dessverre
Frodon
10.03.2023 kl 10:36 1933

Noen ganger lønner det seg å være grisk, fått full fylling på de siste ordrene 😅😅 Sannsynligvis State som selger

Er det flere som har kjøpt mer idag?
Maxx
10.03.2023 kl 10:36 1934

Det kan jo bli " dyrt " om aksjekursen er 10 eller 11 eller 13 og emosjon blir på 3-4-5-6-7 kr

Kan de bli nødt til å sette den så lavt. Da mener jeg at E.on eller andre store aksjonærer bør kjøpe opp kursen enn del i forkant!

Det er bare ca 2.2 millioner frie aksjer i omløp ( 220 millioner kr ). Nå er det Spetalen og noen små aksjonærer som kjører hele showet her.

Et større grønt norsk eller utenlandsk firma burde også vurdere å komme på banen og kjøpe 50-100 % av firma her ??🤔

En får 3-4 spennende prosjekter
Flere lisenser
2-3 store internasjonale partnere
Ca 700 millioner kr
Er ferdig registrert aksjeselskap som er oppe og går
Et firma som er på børs.
Redigert 10.03.2023 kl 10:44 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
10.03.2023 kl 10:37 1940

Hva skjer med prisingen av fornybarselskaper i USA og EU etter at støttepakkene til grønn industri har blitt annonsert?
Taycon
10.03.2023 kl 10:42 2005

Siste rest fra disse 2 eller kun KLP

SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENER 413 798,00 2,24 1,85 COMP NOR
FERNCLIFF LISTED DAI AS 243 709,00 1,32 1,09 COMP NOR
Updated 2023-03-09
kvirrevi
10.03.2023 kl 10:51 2031

Med dagens prising av HRGI og det faktum at det skal gjøres hundrevis av milliarder i investeringer i fornybarsektoren de kommende årene må da HRGI i dagens situasjon være en soleklar oppkjøpskandidat på Oslo Børs. Blir riktig spennende å være med her.
Frodon
10.03.2023 kl 11:00 2004

Hva tenker du at finansieringen inneholder i denne børs meldingen?

«Intensjonsavtalen dekker flere områder, inkludert utvikling og finansiering av en komplett verdikjede for håndtering CO2»

«Gitt en tildeling av lisens for Errai, vil E.ONs deltakelse i prosjektet styrke det kommersielle grunnlaget ytterligere»

https://newsweb.oslobors.no/message/582921
Redigert 10.03.2023 kl 11:01 Du må logge inn for å svare
Taycon
10.03.2023 kl 11:02 2022

De trenger jo ikke lete lenger:)

Nysnø leter etter selskaper med en robust og ambisiøs ledelse med en klar fremtidsplan for å utvikle klimavennlig teknologi og løsninger.

Vi gjør grundige analyser av selskapet, teknologi, markedet og konkurrenter før vi investerer. Nysnø har langsiktig kapital og kan følge selskapene gjennom alle utviklingsfaser. Vi vet at det kan ta tid før den reelle verdien av et selskap reflekteres i markedsprisen. Hovedsakelig vil vi investere i selskapets vekstfase , når virksomheten har behov for å skalere opp og kommersialisere. Nysnø kan også investere i fond som gjennom sine investeringer bidrar til reduksjon av klimagassutslipp.

Nysnø investerer i selskaper som møter disse kriteriene:

Klimaeffekt – Virksomheten skal direkte eller indirekte bidra til reduserte klimagassutslipp. Lav- og nullutslippsløsninger skal prioriteres.
Virksomhet – Nysnø skal hovedsakelig investere i virksomheter som jobber med ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering.
Geografi – Nysnø skal investere i selskaper og fond med virksomhet i eller ut fra Norge
Eiersammensetning – Private aktører skal eie minst 50 prosent i selskaper og fond som Nysnø investerer i. Selskaper som er heleide av det offentlige regnes i denne sammenheng ikke som private aktører.
Lønnsomhetsutsikter – Nysnø skal foreta investeringer man forventer skal være lønnsomme over tid.