HRGI - Cash og støtte ca kr 882 mill, mcap kr 205 mill

Frodon
HRGI 03.02.2023 kl 09:24 92232

Caset er egentlig et oppkjøps case for mange selskap på dagens kurs, spesielt for de selskap som vil på børs. Ved å legge inn bud på kr 16 pr aksje, kan de få sitt selskap på børs + få ca kr 43 mill i cash etter oppkjøpet. Ganske sykt

I tillegg har Horisont Energi fått godkjent støtte på kr 482 mill fra Enova, som ikke er brukt enda

Legger ved regnestykket

Det er 22 325 980 aksjer i HRGI.
Selskapet har ca kr 400 mill i cash (443 mill pr 30.9.2022, trukket ifra burn rate på ca 43 mill pr 15.3.2023). Cash utgjør ca kr 17,91 pr aksje
Aksje kursen står i kr 9,2 pr dags dato. dvs selskapet er priset til ca kr 205 mill
Hvis noen legger inn et bud på kr 16 pr aksje, som utgjør ca 80% budpremie, vil oppkjøpet koste budgiver ca kr 357 mill. Med de kr 357 mill, får budgiver ca kr 400 mill i cash.

Dvs en budgiver får kr 43 mill for å kjøpe opp selskapet på en kurs på kr 16, loool

Hvis vi i tillegg legger til stønad fra Enova på kr 482 mill, utgjør det ca kr 21,58 pr aksje i Horisont Energi, utgjør cash + stønad ca kr 39,49 pr aksje i Horisont Energi

Dagens kurs kr 9,26
Cash pr aksje ca kr 17,91
Enova stønad kr 21,58 pr aksje
Gjeld ca kr 1,84 pr aksje
Totalt kr 37,65 pr aksje

Første motstand opp er kr 35.

2.3.2023 presentasjonen til Horisont Energi på seminaret til Sparebank 1 Markets kan dere se på linken under. HRGI er fra ca 23 min

https://vimeo.com/804095515/7901334318

Polaris prosjektet

«The Polaris reservoir is currently undergoing subsurface assessment and studies. The offshore pre-survey is completed. In June 2022 the storage licence was formally approved by the Ministry of Oil and Energy»

https://horisontenergi.no/projects/polaris/

Errai prosjektet

En godkjenning av lisensen på Errai prosjektet burde være en kjempe trigger for et selskap priset langt under cash beholdningen. Legg merke til ordene fra børs meldingen om finansiering, og fra artikkel at infrastrukturen med blant annet strøm er allerede på plass

«Intensjonsavtalen dekker flere områder, inkludert utvikling og finansiering av en komplett verdikjede for håndtering CO2»

«Gitt en tildeling av lisens for Errai, vil E.ONs deltakelse i prosjektet styrke det kommersielle grunnlaget ytterligere»

https://newsweb.oslobors.no/message/582921

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/soknader-om-tillatelse-til-lagring-av-co2-i-nordsjoen/id2958149/

E.ON er største aksjonær i Horisont Energi med 25,56% av selskapet

«Horisont Energi annonserte nylig at E.ON vil lagre over 1 million tonn CO2 årlig i Errai»

«Her er infrastrukturen allerede på plass, med tilgang til fiber, strøm, vann og avløp, og et stort havnebasseng med dyphavskai som er ideelt for Errai prosjektet»

«Horisont Energi og Neptune Energy har allerede levert inn søknad til Olje- og energidepartementet om tillatelse av lagring av CO2 i et definert område på norsk sokkel. Det er forventet at Olje- og energidepartementet vil annonsere tildeling av lisens i løpet av første halvår 2023«

https://energi24.no/nyheter/horisont-og-neptune-valgte-haugaland-naeringspark-for-errai
Redigert 15.03.2023 kl 19:15 Du må logge inn for å svare
Maxx
03.03.2023 kl 14:53 2777

Ja, da er det en eller to småsparere som har fått nok og mistetet tolmodighet og selger sine 5000 - 15000 aksjer i HRGI til 11.53

Og 2-4 til som vil ut på 11.90 - 12
Redigert 03.03.2023 kl 14:54 Du må logge inn for å svare
Green2030
03.03.2023 kl 15:12 2750

@Frodon - de fikk en støtte på kr 482 mill fra Enova - når og på hva kan de bruke de pengene?
Frodon
03.03.2023 kl 16:11 2699

Barents Blue prosjektet

«Horisont Energi får inntil 482 millioner kroner til ammoniakkprosjektet Barents Blue, som er et samarbeid med Equinor og Vår Energi. Prosjektet skal baseres på hydrogen fra naturgass kombinert med CO₂-lagring nær Hammerfest i Finnmark. Prosjektet skal produsere én million tonn ammoniakk i året»

https://e24.no/energi-og-klima/i/nWOQ7d/yara-horisont-energi-og-tizir-faar-penger-enova-gir-milliard-til-hydrogenprosjekter
Green2030
03.03.2023 kl 18:35 2632

@Frodon - takk for kjapt svar.Jeg leste rapporten fra ESA, hvor de blandt annet skrev:
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i dag godkjent støtte til to norske prosjekter – Barents Blue og Tizir – som deltar i et hydrogenverdikjedeinitiativ, også kjent som Hy2Use. Beslutningen tas parallelt med EU-kommisjonen, som i dag godkjente 35 slike prosjekter i 13 EU-stater som en del av et «viktig prosjekt av felles europeisk interesse» (IPCEI).
Målet med Hy2Use er å sikre utviklingen av et fornybart og lavkarbon-hydrogenmarked ved å støtte byggingen av hydrogenrelatert infrastruktur, spesielt storskala elektrolysører og transportinfrastruktur, og ved å støtte utviklingen av hydrogenteknologier på tvers av flere industrisektorer .

Barents Blue- og Tizir-prosjektene er begge en del av den overordnede strukturen til Hy2Use. Støtten fra Norge kompenserer begge prosjektene for visse kostnader, for eksempel visse kostnader, hovedsakelig knyttet til forskning, utvikling og innovasjon som går utover det mest moderne.

Så det jeg egentlig lurte på er når de kan starte å bruke pengene til forsking, utvikling, etc.... kan de starte nå eller er det satt en dato?
Håper du har svaret
Frodon
03.03.2023 kl 22:14 2583

Barents Blue prosjektet har FID i 2024. Litt usikker på hvor mye støtte de får ut før det, men de må jo drive med forskning og utvikling før de tar FID. Jeg kan spørre IR i HRGI og legge svaret ut her.

Betyr denne dato noe for støtten?

«Horisont Energi og Fertiberia har inngått en samarbeidsavtale for utvikling av Barents Blue-prosjektet med sikte på en full partnerskapsavtale fra 1. april 2023«

https://newsweb.oslobors.no/message/581083

Hvis vi vil ha det gøy med denne aksjen, burde vi få nyheten om prisingen ut til Clearstream aksjonærene. Tyskerne er gale etter aksjer som dette. Er det noen som husker hvilket forum de er på, så skal jeg oppfriske Tysken min 😅

«ESA vurderte de norske tiltakene under sine retningslinjer som tilsvarer Europakommisjonens reviderte kunngjøring om viktige prosjekter av felles europeisk betydning, de såkalte IPCEI-retningslinjene. IPCEI består av flere prosjekter som søker felles europeiske løsninger i viktige sektorer hvor man ønsker å unngå markedssvikt eller systemsvikt»

https://www.eftasurv.int/newsroom/updates/esa-approves-aid-norwegian-projects-participating-european-hydrogen-value-chain:nb

«The European Commission has adopted a revised Communication on State aid rules for Important Projects of Common European Interest (‘IPCEI Communication')

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6245

«Decision No 180/22/COL in Case 89149 - Important Project of Common European Interest on Hydrogen Industry (Hy2Use) – Norwegian projects was taken on 21 September 2022. A non-confidential version of the decision will be published shortly»

https://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/important-project-common-european-interest-hydrogen-industry-hy2use

«The European Commission has previously said it wants 40 GW of renewable hydrogen electrolyzers to be installed in the EU by 2030»

https://www.cnbc.com/amp/2022/09/21/eu-approves-up-to-5point2-billion-in-public-funding-for-hydrogen-projects.html
Redigert 03.03.2023 kl 22:23 Du må logge inn for å svare
Taycon
03.03.2023 kl 22:28 2558

Like greit få de inn her asap: https://www.boerse-frankfurt.de/en
Frodon
03.03.2023 kl 23:01 2523

Fra IR i AKH, de trenger visst HRGI før ACC får suksess 👏 Dette burde godkjennes asap i Norge nå, så ikke karbon fangst stopper opp

«PÅ CCS siden beveger markedet seg raskt på etterspørselssiden med karbon pris på nå rundt EUR 100 per tonn. Litt av utfordringen her er at det er behov for mer lagring før det er plass til flere fangstprosjekter. Her ser vi nå at flere prosjekter beveger seg fremover i Danmark, Nederland, UK og i Norge, så dette løser seg og da burde vi også se at fangstprosjektene også i større grad begynenr å materialisere seg»
Redigert 03.03.2023 kl 23:02 Du må logge inn for å svare
Taycon
04.03.2023 kl 08:32 2369

God plan å gjøre HRGI kjent i det tyske markedet. Med tysk storeier og interessante prosjekter, vil det kunne skape mer aktivitet og interesse. Det er dårlig likviditet på Euronext Growth og for lett å påvirke kursen. Små aktører kan lett kjøre kursen både opp og ned. Ledelsen er opptatt av å få frem selskapets verdier og bør løfte blikket og gjøre tyskerene kjent med selskapet. Regner også med at de (i tillegg til Neptun) er i dialog med tyske Wintershall om Polaris. God ide å ta dette videre til ledelsen?
Redigert 04.03.2023 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
Taycon
04.03.2023 kl 08:38 2412

..og eneste grunn til at kursen havnet under 12 i går var at jeg måtte omrokkere litt og teste den idiotisk roboten.
Redigert 04.03.2023 kl 08:41 Du må logge inn for å svare
Taycon
04.03.2023 kl 08:59 2419

Nettop det med å få fram verdier ble fremhevet som viktig av CEO i dialog med han for ca 1 uke siden. Regner med at du tar ballen videre Frodon😊 Kontakt både CFO og CEO og be de synliggjøre verdiene i Tyskland. E.on har sikkert både kontakter, ideer og ikke minst interesse. Kjør på!
Redigert 04.03.2023 kl 09:01 Du må logge inn for å svare
Taycon
04.03.2023 kl 09:21 2390

og til de som eventuelt har glemt det: Det er 3 grunner til at vi er på 11-12 nivå: 1. Ferncliff, 2. State, 3. KLP. At de kvitter seg med aksjer er greit, men markedsplassen er ikke potent nok til å ta i mot og av den grunn gruses kursen. Få de inn på Europas største i Frankfurt. God helg✌️ https://www.boerse-frankfurt.de/en
Redigert 04.03.2023 kl 09:23 Du må logge inn for å svare
Frodon
04.03.2023 kl 10:59 2360

Ja, stemmer…og alle følgerne hans 😉 Hvis de mener NEL er billig, hva tenker de om HRGI da? 😅😅
Frodon
04.03.2023 kl 11:06 2392

Absolutt, burde kontaktet innsiderne i HRGI som har masse aksjer her, de burde ha en stor interesse om å gjøre selskapet kjent i Tyskland 😉

Hadde dette vært opp til meg, hadde HRGI åpnet kontor i USA og bygget mest i USA. Ja, ting koster en del der, men investorer er villige til å prise selskap spinnvilt 😜

Hva med de andre forum i USA, som har kjørt ting sykt opp? De sliter kanskje med å kjøpe aksjer på Oslo børs?
Frodon
04.03.2023 kl 11:09 2379

Hehe, må nesten takke deg da, jeg fikk fylt opp mye mer 😉 Har begynt å selge andre aksjer for å fylle opp her 😬 Skjønner at folk solgte aksjen ned i frykt eller griskhet når Spetalen solgte unna uansett pris. Men er det fortsatt den frykt/grådighet som holder aksjen så langt under cash beholdning?
Taycon
04.03.2023 kl 11:24 2422

Det var da så lite og hyggelig å hjelpe deg med å snitte ned med noen hundre aksjer😉 Har sekken full.
Frodon
04.03.2023 kl 12:00 2400

Er det noen som vet om det er andre innsidere som har aksjer i HRGI?

Nelle Management AS has a total holding of 255 300 shares and 2000 share options in Horisont Energi AS. Nelle Management AS is owned by Ellen Braune who is COO Business Strategy & Support and part of the management team in Horisont Energi AS.

Mosol Invest AS has a total holding of 256 000 shares and 2000 share options in Horisont Energi AS. Mosol Invest AS is owned by Morten Sola who is CCS Chief Project Officer and part of the management team in Horisont Energi AS.

Holding AS has a total holding of 280 875 shares and 2000 share options in Horisont Energi AS. Zevs Holding AS is owned by Ståle Brattebø who is CTO and part of the management team in Horisont Energi AS.

https://newsweb.oslobors.no/message/579437
Redigert 04.03.2023 kl 12:01 Du må logge inn for å svare
Bullinvestor
04.03.2023 kl 17:59 2356

Vi i menigheten her må få meldt inn HRGI Caset til < Der Aksjonær > så mannen får meldt inn til det Tyske markedet, han har nok mye større kraft enn disse nissemeglerne som bare bommer på markedet. Så Frodon du blir nok den perfekte mellom mann her som klarer å tenke utenfor boksen👍😊
Taycon
05.03.2023 kl 10:05 2248

God morgen Frodon😊 Klar for å jobbe litt for menigheten og regne på årlig inntektspotensial for ammoniakk BB/tog1 (pr år 1 mill tonn) årlig inntekt Polaris og årlig inntekt Errai. 5 mrd - 10 mrd - 15 mrd?
Redigert 05.03.2023 kl 10:50 Du må logge inn for å svare
elnomi
05.03.2023 kl 10:20 2306

«Horisont Energi skal hente penger for å bygge opp et prosjekt. Da er det matematikk som gjelder først. Dvs hvor mye cash trenger de totalt, hvor mye har de i egenkapital, hvor mye kan de låne og hvor mye trenger de via emisjon. «

Den matematikken gikk ikke så bra i NOM på fredag der emisjonkursen måtte settes helt ned på 0,60 mens siste omsatte børskurs var kr 2.44
Det er alltid betydelig risiko i mindre selskaper som må hente store beløp i emisjoner. NOM bygger gruvedrift og har holdt på med det i årevis.

Det er krevende tider for mange grønne selskaper nå. Hvor stor rabatt må HRGI gi for å få investorer til å fulltegnet i en evt emisjon? Med dagens børskurs blir ihverfall ikke jeg overrasket om kursen må settes imellom kr 5-8?
Andre synspunkter?
Redigert 05.03.2023 kl 10:31 Du må logge inn for å svare
Taycon
05.03.2023 kl 11:16 2281

Hvorfor ikke 35, 50 eller 70 for den saks skyld. Bør man ikke ha en ide om potensielle inntekter? Forutsatt lisens Errai: Hva blir årlige inntekter for selskapet kun i dette prosjektet?
Redigert 05.03.2023 kl 11:21 Du må logge inn for å svare
Taycon
05.03.2023 kl 11:29 2313

Hvordan tror du markedet vil reagere/prise selskapet hvis Neptun og Horisont får rett til å lagre ca. 8 mill tonn årlig (Errai) E.on’s kunder skal levere 1 tonn årlig. Selskapet har allerede lisensen for Polaris med kapasitet 100 mill tonn.
Redigert 05.03.2023 kl 11:35 Du må logge inn for å svare
Taycon
05.03.2023 kl 11:48 2312

Glemte det mest vesentlige. Selskapet er underpriset og kursen kunstig lav og langt under kontant. Det vil ikke vedvare og den dag emi kommer på agendaen, vil nivået være et helt annet og de tunge aktørene vil tre inn i manesjen. Nå er det kun småfisk som bytter penger på mikrobørsen.
Slettet bruker
05.03.2023 kl 11:50 2309

Har selskapet livets rett uten EQNR ?

Frodon
05.03.2023 kl 12:48 2271

Det er litt synd at volumet i aksjen er så lavt på disse nivåene, vanskelig for større aktører å få mye aksjer. Hermanrud har snakket mye om å kjøpe seg inn i grønt når det blir billig nok, dette er nok et slikt case. Spetalen og State Street har sluttet å selge, Fredly har stoppet å kjøpe. Har et lite håp om at vi plutselig får noen kryss, at aksjene dems blir kjøpt av noen profilerte investorer eller en stor industriell aktør. Mulig mange var på ferie i vinterferien også, så spent på uken som kommer.

Jeg håper fortsatt mest på dumping fra Spetalen, så vi kan få enda flere ekstremt billige aksjer 😜

Kanskje tipse venner og familie om denne aksjen også, før de rike kommer inn og blir enda rikere 😅
Redigert 05.03.2023 kl 12:48 Du må logge inn for å svare
Frodon
05.03.2023 kl 12:52 2275

Hehe, må nok ha mer tall for å regne ut slikt. Akkurat nå hadde jeg blitt happy med et prosjekt med kr 50 mill i årlig overskudd. Det alene + cash kunne forsvart en oppgang på 300-400%
Frodon
05.03.2023 kl 13:11 2273

Jeg har vell allerede skrevet om dette? Hvis du skal bygge en fabrikk som koster eks kr 2 milliarder, har ca 400 mill i cash, låner ca kr 1 milliard, trenger de ca kr 600 mill i emisjon. Da kjører de ikke emisjon som priser fabrikken til kr 1 milliard, det vil ikke långiver godta. NOM er et helt annet case, det så du kanskje i emisjonene til NOAP og Ewind?
Frodon
05.03.2023 kl 16:41 2215

Av det jeg kan huske, er det 4 selskap jeg har gått inn i siden begynnelsen av 2000 tallet, som var priset under cash beholdning når de ikke har gjeld.

Det siste eks er vell Aker Clean Hydrogen, de hadde ca kr 4,04 i cash pr aksje, jeg fikk fylt opp mye nede på kr 3,85 tallet og når de fusjonerte selskapet inn i Aker Horizons, var tilbudet på kr 5,49 pr aksje. Det var langt over børs kursen
Frodon
05.03.2023 kl 17:54 2160

De fleste selskap har vell det…? Prosjektet de hadde med Equinor, ble slik jeg har forstått det, enten for lite eller stort for Equinor.

Hva med disse?

20.2.2023:

«Horisont Energi, Neptune Energy and E.ON sign MoU for realization of a European CCS value chain»

«The E.ON Group is one of Europe's largest operators of energy networks and energy infrastructure and a provider of innovative customer solutions for 50 million customers«

https://www.eon.com/en.html

Neptune Energy:

«China Investment Corporation
Neptune ownership 49.0%

Headquartered in Beijing, China Investment Corporation (CIC) was founded in 2007 as a wholly state-owned company, incorporated in accordance with Chinese company law, with registered capital of $200 billion»

«The Carlyle Group
Neptune ownership 30.6%

Carlyle (NASDAQ: CG) is a global investment firm with deep industry expertise that deploys private capital across three business segments: Global Private Equity, Global Credit and Global Investment Solutions. With $373 billion of assets under management as of June 30, 2022»

«CVC Capital Partners
Neptune ownership 20.4%

CVC Capital Partners is one of the world’s leading private equity and investment advisory firms. It manages capital on behalf of institutional, governmental and private investors worldwide. CVC invests in partnership with companies’ own management teams and assists in developing plans to create sustainable long-term value»

https://www.neptuneenergy.com/about-us/leadership-and-governance/major-shareholders

1.2.2023:

«Ammoniakkspesialisten Fertiberia går inn som partner i Barents Blue prosjektet til Horisont Energi«

«Fertiberia Group er en av de viktigste produsentene av gjødsel og ammoniakk og derivater i Europa.

Om Fertiberia

Fertiberia har mer enn 1.600 ansatte og 14 industrielle aktivitetssteder spredt over hele den iberiske halvøy og Frankrike. Selskapets visjon er å lede fremtidens verdikjede for grønt hydrogen i Europa for å avkarbonisere landbruket og andre sektorer som industri eller transport, samt å fortsette å lede utviklingen av bærekraftige og høyverdige løsninger for gjødselnæringen. Det er også det første selskapet i sin sektor som forplikter seg til å oppnå netto nullutslipp innen 2035. Selskapet tilhører Triton Partners, som driver sin vekst for å gjøre dette spanske selskapet ledende innen gjødsling av fremtiden, slik at bønder kan oppnå høyere avkastning med maksimal miljømessig bærekraft»

https://www.fertiberia.com/en/

Triton Partners:

«Triton is an investment firm that invests primarily in German-speaking countries, the Nordic countries, the Benelux region, France, Italy, Spain and the United Kingdom. We focus on companies with the potential to create sustainable, long-term value through changing economic cycles and we work closely with management to achieve that.We are currently invested in 49 companies in Europe, with combined sales of around €18.1bn and around 106.000 employees»

https://www.triton-partners.com/about/
Redigert 05.03.2023 kl 17:57 Du må logge inn for å svare
Taycon
05.03.2023 kl 17:57 2158

Hva tror du ledelsen i HRGI, E.on, Fertiberia og Neptun Energi ville svart på ditt spørsmål?
Taycon
05.03.2023 kl 18:42 2188

BB - 2 ting. A: Produksjon av ammoniakk, B: CO2 lagring hvorav HRGI har lisens. Når det gjelder A. HRGI kan velge mellom 5 gass leverandør hvorav den ene er Eqnr. Når det gjelder B: Pågående samtaler med selskaper som kan ta operatør rollen/ansvar i Barentshavet/Polaris. Alle forstår at det er samtaler med de store spillerene. De går garantert ikke i møter med HRGI og spør - Har dere livets rett uten (vår konkurrent) Eqnr? De er i samtaler med HRGI pga lisensen og lagringskapasitet på 100 mill tonn som igjen representerer enorme verdier. Hva koster det å lagre 100 mill tonn🥳 Eller hva genererer det inn🥳 1 tonn=nok 1000
Redigert 05.03.2023 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
BølleFinans
05.03.2023 kl 19:14 2162

Makro-forhold som kan tale for selskaper som Horisont de neste 2-10 årene: https://www.dn.no/politikk/jan-christian-vestre/naringsdepartementet/ira/vestres-supergruppe-slik-skal-de-slass-mot-bidens-gigantiske-skattepakke/2-1-1412737
Kan her komme mer grønn støtte fra regjeringen, som respons på USA og Bidens offensive grønne stimuli-pakke. Uten at det nevnes noe konkret enda. Men det hintes i denne artikkelen.
coccoman
05.03.2023 kl 19:40 2154

Tora har skjønt poenget, Equinor kan ikke ri to hester når det kun er liv laga for en ponny.

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/store-stotter-elektrifisering-av-melkoya-1.16277360

Siste ord er ikke sagt om kampen om billigstrømmen nordpå, ikke finnes det linjer og ikke er det strøm nok til alle planer. Her er det allerede kø og priortering av knapphetsgodet blir gøy om fem års tid ;O). Et par, tre prosjekter vil vinne med et hestehode, resten er per def. feil hester.

Ha en morsom rikstotto mens du leter etter riktig hest. Hau, hau.
Redigert 05.03.2023 kl 20:09 Du må logge inn for å svare
Taycon
05.03.2023 kl 20:36 2109

Blir nok til at de leaser flytende kjernekraftverk😅eller produserer egen kraft fra gass. Sistnevnte er plan B, men det vet du nok ingen ting om. To simplify the project and modification scope at the Melkøya gas plant, the project scope has been reduced from maximum three to two production lines (trains), with a clear focus on the first train and corresponding planned gas sourcing from Snøhvit. This reduces the maximum power from grid from 105 MW to 70 MW, but with a focus on one train the power need is 35 MW. The preferred power solution is grid connection, but alternative solutions exist hence no power from grid is not a project showstopper.
Redigert 05.03.2023 kl 20:48 Du må logge inn for å svare
Frodon
05.03.2023 kl 22:30 2003

Jeg har mer tro på enda mer støtte fra EU enn fra Norge. HRGI har jo allerede fått godkjent kr 482 mill fra ESA 😉

Blir det en skikkelig knall 17 mai for HRGI aksjonærene?

8. mars: Brussel: EU-kommisjonen legger frem forslag om lov om råmaterialer som er kritiske for det grønne og digitale skiftet.

16. mars: Brussel: EUs miljøministre møtes.

22. mars: Brussel: EU-kommisjonen legger frem en «forbrukerpakke». Forslag om regler for å hindre grønnvasking i markedsføring (for eksempel villedende påstander om at et produkt er klimanøytralt). Også forslag om å fremme «retten til reparasjon» og gjenbruk.

23.-24. mars: Brussel: Det europeiske råd (EU-toppmøte).

18.-19. april: Stockholm: Uformelt møte mellom EUs miljøministre. Mulig norsk deltakelse.

25.-27. april: København: Wind Europes årskonferanse.

17. mai: Brussel: EU-kommisjonen legger frem forslag om en europeisk hydrogenbank som skal bidra til mer finansiering av et hydrogenmarked.
Frodon
05.03.2023 kl 22:33 1997

Litt rart at noen tror strøm fortsatt er et problem. Ingen som leser børs meldinger? Kanskje derfor vi fortsatt får plukket opp billige aksjer?
Redigert 05.03.2023 kl 22:34 Du må logge inn for å svare
Maxx
06.03.2023 kl 10:52 1842

Hei 😊

Heier på HRGI og håper på rekyl selv

Men hvor har du og eventuelt Frodon lest ( børsmeldingen) om at det er i orden med strømmen ?? Kan du lime inn.

Jeg har lest at de tror og håper det ordner seg og at det uansett ikke må være en gamestopper. Men ikke lest at det har løst seg

Har også lest at de skalerer med prosjektet på Barents Blue 🔵. Men jeg tror ikke siste ord er sagt

Uansett så har jo Horisont Energi 2-3 prosjekterer de jobber med på likt som alle bør kunne føre til 2-3-4 dobling av dagens aksjekurs

Allikevel merkelig at en eller annen skal ut med 30000 - 40000 aksjer i dag og legger en bom på 11 nå med hele 15000 aksjer