HRGI - Cash og støtte ca kr 882 mill, mcap kr 205 mill


Caset er egentlig et oppkjøps case for mange selskap på dagens kurs, spesielt for de selskap som vil på børs. Ved å legge inn bud på kr 16 pr aksje, kan de få sitt selskap på børs + få ca kr 43 mill i cash etter oppkjøpet. Ganske sykt

I tillegg har Horisont Energi fått godkjent støtte på kr 482 mill fra Enova, som ikke er brukt enda

Legger ved regnestykket

Det er 22 325 980 aksjer i HRGI.
Selskapet har ca kr 400 mill i cash (443 mill pr 30.9.2022, trukket ifra burn rate på ca 43 mill pr 15.3.2023). Cash utgjør ca kr 17,91 pr aksje
Aksje kursen står i kr 9,2 pr dags dato. dvs selskapet er priset til ca kr 205 mill
Hvis noen legger inn et bud på kr 16 pr aksje, som utgjør ca 80% budpremie, vil oppkjøpet koste budgiver ca kr 357 mill. Med de kr 357 mill, får budgiver ca kr 400 mill i cash.

Dvs en budgiver får kr 43 mill for å kjøpe opp selskapet på en kurs på kr 16, loool

Hvis vi i tillegg legger til stønad fra Enova på kr 482 mill, utgjør det ca kr 21,58 pr aksje i Horisont Energi, utgjør cash + stønad ca kr 39,49 pr aksje i Horisont Energi

Dagens kurs kr 9,26
Cash pr aksje ca kr 17,91
Enova stønad kr 21,58 pr aksje
Gjeld ca kr 1,84 pr aksje
Totalt kr 37,65 pr aksje

Første motstand opp er kr 35.

2.3.2023 presentasjonen til Horisont Energi på seminaret til Sparebank 1 Markets kan dere se på linken under. HRGI er fra ca 23 min

https://vimeo.com/804095515/7901334318

Polaris prosjektet

«The Polaris reservoir is currently undergoing subsurface assessment and studies. The offshore pre-survey is completed. In June 2022 the storage licence was formally approved by the Ministry of Oil and Energy»

https://horisontenergi.no/projects/polaris/

Errai prosjektet

En godkjenning av lisensen på Errai prosjektet burde være en kjempe trigger for et selskap priset langt under cash beholdningen. Legg merke til ordene fra børs meldingen om finansiering, og fra artikkel at infrastrukturen med blant annet strøm er allerede på plass

«Intensjonsavtalen dekker flere områder, inkludert utvikling og finansiering av en komplett verdikjede for håndtering CO2»

«Gitt en tildeling av lisens for Errai, vil E.ONs deltakelse i prosjektet styrke det kommersielle grunnlaget ytterligere»

https://newsweb.oslobors.no/message/582921

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/soknader-om-tillatelse-til-lagring-av-co2-i-nordsjoen/id2958149/

E.ON er største aksjonær i Horisont Energi med 25,56% av selskapet

«Horisont Energi annonserte nylig at E.ON vil lagre over 1 million tonn CO2 årlig i Errai»

«Her er infrastrukturen allerede på plass, med tilgang til fiber, strøm, vann og avløp, og et stort havnebasseng med dyphavskai som er ideelt for Errai prosjektet»

«Horisont Energi og Neptune Energy har allerede levert inn søknad til Olje- og energidepartementet om tillatelse av lagring av CO2 i et definert område på norsk sokkel. Det er forventet at Olje- og energidepartementet vil annonsere tildeling av lisens i løpet av første halvår 2023«

https://energi24.no/nyheter/horisont-og-neptune-valgte-haugaland-naeringspark-for-errai
Redigert 15.03.2023 kl 19:15 Du må logge inn for å svare
Opp+
16.03.2023 kl 23:38 2657

Problemet med vindmøller er at det er for ustabilt, man må ha lagring eller balansekraft. Men husk også en ting, fossilt er ikke bare energi og strøm. Man kan enda ikke kjøre en vindmølle drevet bil, fly. Elektrisk ja, men det tar for lang tid igjen, tenke alle mineralene som må utvinnes. Så dette vil ikke gjøre at når klimamålene 2030.
Maxx
17.03.2023 kl 09:41 2560

Naper sitter i SVs sentralstyre, og har skrevet et forslag til uttalelse som skal debatteres på helgens landsmøte.

Med på forslaget er også SV-toppene Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård.

I forslaget lister de opp en rekke klimatiltak som de mener bør prioriteres. De fremhever hjørnestensbedrifter som Norcem Brevik, Yara Porsgrunn og Ineos/Inovyn i Vestfold og Telemark, Wacker Chemicals i Trøndelag, Finnfjord i Troms, Klemetsrud i Oslo og Eramet og Tizir i Vestland fylke.

– Dette er de største klimatiltakene i Norge, sier sentralstyremedlem Ådne Naper i SV til E24.
Frodon
17.03.2023 kl 10:10 2551

"Rystad estimates that storage cost (inc. transport) could be USD ~35/t"

Redigert 17.03.2023 kl 10:11 Du må logge inn for å svare
Frodon
17.03.2023 kl 10:14 2552

Info hentet fra Sparebank 1 Markets sin grønt rapport. Dette er bare et lite utdrag fra rapporten. Alle burde lese hele rapporten selv

"There are four main CO2 trapping mechanisms. Structural trapping is important right after injection, while solubility/mineral trapping over time contribute more to storage"

"Structural or stratigraphic trapping is an immediate mechanism, trapping CO2 in a reservoir via an impermeable upper boundary or caprock"

"Residual trapping can occur as the CO2 plume moves through reservoir and displaces formation fluids"

"Dissolution or solubility trapping occurs when CO2 dissolves into formation fluids causing it to be trapped by geochemical means"

"Mineral trapping occurs when dissolved CO2 reacts with minerals in the reservoir to form solid carbonate minerals"
Maxx
17.03.2023 kl 11:38 2493

Noen tanker :)

Det er både drømmer på defensiven her inne som desperat forsøker å hausse opp HRGi - mest sannsynelig for dem sitter med et snitt et sted mellom 10 og 17 kr. Kanskje særlig mellom 12,5 - 17.

På den andre siden er det folk her inne som skriver 1 - 4 innlegg hver dag som ble mer og mer syrlige og sarkastiske om hvor håpløst HRGI er. Har ikke livets rett, snart konkurs, bli aldri noe av, finnes ikke behov, aldri fått til noe. Løpet er kjørt!

Hvorfor startet da HRGI opp i 2019. Hva har konseptet vært hele tiden ? Ligger de milevis bak skjema ? - ikke som jeg har skjønt det. Hvorfor var aksjekursen opp på 100 kr og hvorfor kjøpte E.on 25% av aksjene i HRG så seint som 12-13 januar 2022 for 65 kr pr stk

Altså.............hva har endret seg av større betydning i caset HRGI ?
Jo, alt har blitt dyrer pga inflasjon. Det rammer alle og påvirker også fremtidige priser
Lån har blitt vesentlige dyrere. Gjelder alle prosjekter og vil igjen måtte påvirke prisen på tjenester og varer.......
Det er politisk spill og uro om strømmen i Norge og i Nord. Det er alltid problemer og alltid politiske utfordringer. Det virker ikke som siste ord er sagt heller i den
problemstillingen.
Equinor og Vår valgte å avslutte samarbeide på et tidspunkt der avtalen gikk ut på tid og eventuelt måtte signeres en ny avtale. Men her kom altså Fertiberia inn
Fertiberia har mindre økonomiske muskler enn Equinor og Vår, men ikke mindre realistiske ønsker om å produsere og kjøpe/selge grønn ammoniakk.

Nå har heldigvis ikke HRGI enda begynt å bygge på tomta. Så tomta kan selges og de kan velge å bygge et helt annet sted i Norge , eller f. eks på Island, Engalnd, Danmark, Tyskland.................... Det er mulig.

Dersom " ting gikk litt bedre" for HGRI og det ikke var f. eks manko på strøm i Finnmark, ville ikke da fortsatt HRGI hatt et behov for 3 - 5 milliarder for å bygge anlegget ? For det er også et tema: må ha giga emisjon! får aldri finansiert............. lån har blitt altfor dyrt nå

Finansiering: Det er et sterkt ønske og et skrik!!!! om at en må komme i gang med det grønneskiftet fra både den norske regjeringen og EU/Europa generelt.
Det skal satses på CCS/Carbonfangst og grønn ammoniakk kan brukes som drivstoff i f. eks båter/skip og muligens fly og biler/lastebiler............eventuelt fyringsannlegg og generatorer.

Det kan hende at HRGI ikke avleine klararer å fullføre dette. Men de kan da bli kjøpt opp. De kan få lån av eksisterende investorer/partnere. De kan få tilskudd av staten Norge, Eu og grønnefond (lån , støtte eller obligasjon)

Så hvorfor er det så mange dommedags profetier her :)
Redigert 17.03.2023 kl 12:26 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
17.03.2023 kl 12:53 2432

Tenker som deg, og tenker at det viktige i HRGI er å ha en god porsjon tolmodighet/is i magen. 2023 er et år det må skje mye for at det skal fortsatt være mulig å nå 2030 målene. Kraftige tiltak må til og da er det store muligheter for selskaper som HRGI, som allerede har kommet langt i planlegging av CSS.

Her inne på HO er egentlig det mest sentrale hver og en må finne ut av er hvem en opplever det er fornuftig å lytte til, og ikke minst hvilke skribenter en skal legge liten eller ingen vekt på. Jeg opplever at det er mange av den siste sorten, og det er ikke rart siden alle kan skrive mer eller mindre hva de vil her inne.

Da blir det opp til den enkelte å kjøre et stramt regime for hvem en skal bruke tiden på å lese.
Bamse
17.03.2023 kl 13:43 2392

Helt enig. Etter klima pakka fra eu så er HRGI meget bra posisjonert. Spette er aldri long. Han tjener penger og går videre. Jeg kom inn i begynnelsen av uken og kjøper litt hver dag.
Frodon
17.03.2023 kl 14:16 2364

Det jeg prøver å sikte mot, er forward rentebanen vs når Hrgi trenger penger til bygging. Idag har hrgi 2 prosjekter under utvikling, som har lav cash burn. Dvs pr dags dato har ikke selskapet et kortsiktig finansieringsbehov, nå som rentene er høye og stigende.

Hvis hrgi går videre med FID i 2024, vil selskapet trenge en del milliarder. Her vil rentene fortsatt være høye, men mulig rentetoppen er satt og at rentene synker. Selskapet kan eks kjøre en 3 delt finansieringsløsning, med emisjon, bank lån og obligasjonslån. Hvis de starter byggingen med cash + emisjonspengene, kan de vente med å trekke på lån til de trenger pengene, dvs de kan sannsynligvis gå store deler av 2024 uten høye rentekostnader. I 2025 er det ventet at rentene er godt på vei ned igjen og da kan hrgi trekke beløp ut av lånene med lave rentekostnader

Når kursen står på et helt annet nivå, burde de kjøre ny emisjon og nedbetale på gjeld, slik at de har mer penger tilgjengelig ved behov i 2027

Forøvrig ser det ut til at EU skal komme med bra lånevilkår til strategisk viktig grønt utbygging, slik som lagring av CO2

2027
5 PROJECTS
1 RESERVOIR IN OPERATION
Errai project phase 1 in operation
Errai project phase 2 in development
Polaris project in development
New projects in development
Redigert 17.03.2023 kl 14:32 Du må logge inn for å svare
Maxx
17.03.2023 kl 20:53 2245

Kan det være lyset i tunnelen vi endelig kan skimte langt der fremme. Kan dette begynne å løfte kursen i løpet av 3-7 mnd.
Etter en sinnsyk kollaps

Kommisjonen foreslår at oljeselskapene i EU blir pålagt å stille CO₂-lager til disposisjon, slik at målet kan oppfylles. Forpliktelsene blir basert på selskapenes produksjon av olje og gass fra 2020–2024.

Jo høyere produksjon et selskap har, jo mer CO₂-lagerkapasitet må selskapet stille opp med.

– Også Norge kommer til å måtte pålegge sine oljeselskaper å skaffe til veie CO₂-lager, sier Hauge.

– Ikke tvil om at vi må skaffe mer CO₂-lagringskapasitet
Bellona-sjefen mener mangel på CO₂-lager har vært et problem for klimakutt i industrien. i flere tiår.
Taycon
17.03.2023 kl 21:09 2236

Regner med alle HRGI aksjonærer er enig i følgende påstand: Markedsverdi kr 201 mill. er feil, dvs prisen reflekterer ikke selskapets reelle verdi. Selskapet eier vesentlig mer enn 200 mill. De eier kontantene og retten/lisensen til å lagre CO2, de eier prosjektene, planene og verdien av det de ansatte tilfører prosjektene, rett til stønad/subsidier. De har også potensielle, fremtidige inntekter fra produksjon av store mengder ammoniakk og lagring av CO2. Rent hypotetisk: Hvis selskapet ble børsnotert nå med samme utgangspunkt og uten Spetalen og co ville «proffene/husene» vurdert verdien til mon tro?
Taycon
18.03.2023 kl 07:26 2124

Apollo øker. 287.156. Oppdatert 17. mars.
Taycon
18.03.2023 kl 10:46 2050

Storbank spår vill vekst i fornybart
Storbanken HSBC ser en attraktiv inngang i fornybaraksjer og har tatt opp analysedekning på tolv energiganter. Storbanken tar opp dekning på i alt 12 børsnoterte energigiganter.
Toppvalget er Enel og tyske RWE, men NextEra, Iberdrola, Ørsted, EDP og Encavis får også kjøpsanbefalinger. Endesa, E.ON, Acciona Energia, Snam, Terna og Engie blir satt til hold. Norske selskaper som Scatec og Nel glimter altså med sitt fravær på listen. https://www.finansavisen.no/energi/2023/03/18/7994854/hsbc-tar-opp-dekning-pa-tolv-energigiganter
Redigert 18.03.2023 kl 10:49 Du må logge inn for å svare
Taycon
18.03.2023 kl 18:33 1986

Hva er da alternativet - Polaris? TRONDHEIM (VG) Senterparti-ledelsen avverget et strømopprør på landsmøtet, men tapte i spørsmålet om å elektrifisere Melkøya. Der stemte landsmøtet for å si nei til Equinor. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/q13j4O/sp-ledelsen-seiret-over-stroemopproer-tapte-melkoeya-strid
Redigert 18.03.2023 kl 18:36 Du må logge inn for å svare

Senterpartiets landsmøtet avviser Equinors søknad om å få elektrifisere Melkøya ved å bruke 3,6 terawattimer i året - dette er veldig godt nytt for Horisont - betyr at Barents Blue har drastisk økt sine sjanser for å få på plass en strømavtale med Statskraft

Frodon
18.03.2023 kl 22:41 1904

Når blir dette eventuelt avgjort? Best om Saga og State får solgt seg ut først, så de ikke får med seg en eventuell oppgang 😅

«Norge og EU inngår grønn allianse om energi»

https://energiwatch.no/nyheter/politikk_marked/article15364783.ece
Redigert 18.03.2023 kl 22:43 Du må logge inn for å svare
Maxx
18.03.2023 kl 23:13 1888

Å kom det akkurat en hjelpende hånd fra SP sitt landsmøte
Nå trenger vi en håndshjelp fra AP også

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/q13j4O/sp-ledelsen-seiret-over-stroemopproer-tapte-melkoeya-strid

SP sitt årsmøte stemte nei for at Equinor skal få lov til å bruke 3.6 terrawatt timer på.melkøya . Noe som vil kneble industrien og utvikling i Nord Norge

Da kan vel kanskje HRGI få sine beskjedene kilowatt timer.

Nord-Norge greier ikke å takle dette. Det er så mye næringsliv som trenger strøm, ikke minst i fiskeforedlingen. Man kan ikke avskjære utviklingsmulighetene deres ved å bruke hele strømkapasiteten på Melkøya.

🎉🥳🎉🍷🎈🎂🎁🎁

Taycon
19.03.2023 kl 09:31 1826

Equinor er fortsatt rettighetshaver til lisens Polaris. De er ansvarlig for årlig utslipp av 850.000 tonn fra Melkøya. Hvis de ikke kan elektrifisere for å kutte utslipp, vil de da fange og lagre. Mulig vi kan få et 3 parts samarbeid mellom HRGI, Equinor og Neptun? «Equinor and Vår Energi is formally a part of the awarded license until June 2023 as they discontinued their partnership 31.01.2023.»
Redigert 19.03.2023 kl 09:33 Du må logge inn for å svare
Taycon
20.03.2023 kl 10:01 1540

Halv pris på kontanter i dag og kr 0 for 482 mill. Enova kroner.
Redigert 20.03.2023 kl 10:09 Du må logge inn for å svare
Taycon
20.03.2023 kl 10:14 1523

Markedet priser nå selskapets prosjekter, avtaler, kompetanse og lisens til kr 0. I tillegg prises kontanter ca. 50% under faktisk verdi.
Redigert 20.03.2023 kl 10:18 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
20.03.2023 kl 10:56 1503

Ja det er helt grei oppside i denne, ikke så mye mer å si om det:)
Taycon
21.03.2023 kl 10:10 1343

Errai
Formål med planarbeidet
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av en terminal for mottak og mellomlagring av CO2 med tilhørende kaianlegg, inkl. nødvendig infrastruktur. Fra landanlegget vil det etableres en undersjøisk rørledning for transport av CO2 til permanent geologisk lagring offshore.
nformasjonsmøte
Det vil bli avholdt informasjonsmøte tirsdag 28. mars på Tysvær kulturhus kl. 18.00-19.00. Representanter fra Horisont Energi (tiltakshaver), Neptune Energy og plankonsulent vil være til stede under informasjonsmøtet.
Påmelding til informasjonsmøte skjer til epost Errai06@multiconsult.no. Frist for påmelding er fredag 24. mars. Det vil også være mulig å delta på informasjonsmøtet via Teams. Oppgi dette i påmelding for å få tilsendt lenke til møtet.
https://nforeningen.no/nyheter/et-skritt-naermere-realisering
Redigert 21.03.2023 kl 10:12 Du må logge inn for å svare
Taycon
21.03.2023 kl 18:43 1241

Ny tekst på siden til HRGI’s 3. største eier😂 At Saga Pure we seek out the companies with the potential for greatness, whether it's within green technology or other assets. As a listed investment company on the Oslo Stock Exchange, we’re dedicated to bringing strong returns for our shareholders.
Taycon
21.03.2023 kl 18:47 1256

De måtte vente 5 uker på at majoritetsaksjonær hadde solgt ut alt privat og gruset kursen. Skikkelig dedikerte tenker jeg.
Taycon
21.03.2023 kl 19:05 1231

Mulig de har stoppet (ned) salget. Markedet tar ikke imot volumet på kurs 8-9. Øvrige aksjonærer i Saga har forhåpentligvis påtalt det de holder på med i forhold til majoritetsaksjonær. Saga eier over 20% av Heimdall Power som de nok ønsker å få på børs. Øvrige eiere i Heimdall følger nok med på hvordan Saga forvalter eierskap.
Redigert 21.03.2023 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
Opp+
21.03.2023 kl 20:09 1201

Dette er kanskje det dummeste salget jeg noen gang har sett, jeg kan neste ikke tro det er Spetalen som står bak, med mindre fyren har flippet totalt. Da tenker jeg ikke på at han selger, men måten det blir gjort på. Han har virkelig kjøpt den her på topp, over 100,- kroner var det vel? og jeg tror sannelig han klarer å sette bunnen under tiern også. Jeg hadde vært så forbannet om jeg var saga aksjonær. Dette gir i det minste muligheter for andre å komme inn lavt. Nå er det vel 100% opp til cash beholdning. Enova støtten på 485 mill som kommer utenom er langt fra mistet. De må ha inn en partner før juni, og etter seneste utspillet fra EU kommisjonen tror jeg mer på at hrgi kan velge og vrake enn å måtte selge seg inn hos en operatør. Også har vi SP som går imot elektrifisering av Melkøya, blir det ikke elektrifisering så blir det ccs, polaris er nok i spill igjen hos equinor og blir diskutert i disse tider. Vil de ta sjansen på at en annen operatør snapper polaris når de kan stå igjen med at Melkøya må gå for ccs. Jeg tviler, jeg tror equinor må inn igjen i polaris og det før en annen operatør snapper den opp. Også har vi spenningen rundt Errai som blir awarded snart. Så å selge her, for å bruke Spetalens eget utrykk, han må jo være hjernedød.
coccoman
22.03.2023 kl 07:06 1120

Det må sitte noen artigkarer med store tap og håp om rekyl i aksjen etter feilslåtte anbefalinger her på forumet i hele år.

Artic Blue, ammionjakkproduksjon krever for mye strøm og nett som ikke finnes i FInnmark. Kraftoverskuddet i nord finnes på Helgeland og Salten, og her er flere konkurrerende industriplaner med kortere vei til krafta og med politisk støtte. Artic Blue blir for dyrt og for vanskelig å gjennomføre.

Når kan dere forvente inntekter av C02 lagring? Før eller etter at hele kassabeholdningen er brent opp? Hva får dere til å tro at aksjen skal prises etter kontantbeholdning nå der tilliten til selskapet er vekk og både equnor, vår energi, spettet og saga pure har rømt aksjen?

Beklager, men her har dere satsa få feil hest. Hau, hau
Opp+
22.03.2023 kl 07:35 1143

Saga pure og spettet har dumpet alt av grønt uten fundamentale grunner, så den blir for tynn. Ja mange har tapt her, grunnet equinor har gått ut av prosjektet og spettet har dumpet. Men det gir muligheter for andre og det gir muligheter for eksisterende som fortsatt har troen til å fylle mer på svært gunstige nivåer. Husk en aksje overdriver alltid på oversiden og undersiden. Her må nok saga ut først før man kan få rekyl, så følg med på kryss, ser forøvrig ut som heller ikke de er villige til å dumpe på disse nivåene. Hmm… Merkelig du…

Om barents blue blir for dyrt så får de ikke gjennomført da, så da har vi igjen det som er den virkelige verdien. Polaris, 1/4 CO2 lager, nå som operatører MÅ ha tilgjengelige lager, kan jo dette bli interessant, tipper equinor kommer raskt tilbake jeg, om de får da, for her blir det mange om beinet, vår, Aker bp og okea f eks, sitter uten lager, men de MÅ ha lager, tar mange år og modne et lager, polaris er klart. Trenger ikke å lure på engang om det blir kniving om dette lageret.

Og får de errai også, de virker selvsikre, mon tro om det er hrgi som har nominert lageret. Ja da sitter de på 2/5 CO2 lager. E.on fant verdi til 65,- kroner aksjen, man kan spørre seg om hvorfor. Må nesten håpe at Saga dumper videre her, så man kan kjøpe enda billigere.

Trenger ikke inntekter for at denne skal reprises, trenger at lokket saga kommer seg ut også skal den reprises på verdien av polaris lageret. Hrgi har satt seg i en meget gunstig situasjonen med allerede et lager og en søknad inne. Rett før dette tar av.
Redigert 22.03.2023 kl 07:38 Du må logge inn for å svare
Frodon
22.03.2023 kl 09:08 1104

Det har jeg også skrevet om her, på mine ca 25 år på børs har jeg aldri sett et så amatørmessig salg av en proff aktør. Spetalen kunne i det minste dratt kursen opp i slutthandel med noen få aksjer hver dag, så hadde han sannsynligvis fått mer betalt for aksjene

Mest spent på hva Arne Fredly tenker om alt dette. Han er tross alt investeringskompis med Spetalen, men kanskje ikke i denne case?

Se på Pryme idag, jeg har gjort rede for en slik emisjon på denne tråden. Prime satt emisjonskurs 50% over sluttkurs og den er fylt opp og gjennomført. En slik emisjon kan raskt bli i hrgi også, når de er priset ca 50% under cash beholdningen
Maxx
22.03.2023 kl 14:16 1015

HRGI Barents BLUE trenger 105 MW med strøm
https://hammerfestingen.no/horisont-energi/19.4062

Nå ser det ut til å bli politisk motstand ( og endelig fornuft) til elektrifisering av Melkøya og at Equinor skal få legge beslag på absolutt all strøm i Nord Norge/Finnmark for de neste 10 - 15 åra da de trenger 3 Terawatt timer

https://energiwatch.no/nyheter/olje_gass/article15010870.ece
https://www.tu.no/artikler/senterpartiet-sier-nei-til-elektrifisering-av-melkoya-vil-snuse-pa-kjernekraft/528129

Så da er det nok vesentlig letter for HRGI og Barents Blue + andre mindre ny-satsninger

Så jeg er ikke så sikker på det cocklimonke-mannen HAU HAU
Taycon
22.03.2023 kl 17:54 920

Prosjektstatus - Barents Blue ren ammoniakk anlegg om reservasjon av kraft fra det lokale strømnettet
IKKE-INFORMASJONSPLIKTIGE PRESSEMELDINGER Newsweb
SANDNES, Norge 22. mars 2023 - Horisont Energi (EURONEXT: HRGI), gir en prosjektoppdatering på Barents Blue-prosjektet om tilknytning til det lokale strømnettet. https://investor.dn.no/#!/Aksje/S1455/HRGI/HORISONTENERGIAS t
Redigert 22.03.2023 kl 17:59 Du må logge inn for å svare
Taycon
22.03.2023 kl 18:37 883

Sikkert en god ide å lese alt: SANDNES, Norge 22. mars 2023 – Horisont Energi (EURONEXT: HRGI), gir en prosjektoppdatering på Barents Blue-prosjektet om tilknytning til det lokale strømnettet. Kraftforsyning fra nettet i Nord-Norge er viktig for å ferdigstille anleggsdesignet og videreutviklingen av Barents Blue-prosjektet inn i FEED-fasen.

Vår første søknad på 105 MW til Statnett ble avslått blant mange andre prosjekter tidligere i år på grunn av manglende kraftproduksjonskapasitet i Nord-Norges sentralnett. Det er også begrensninger i overføringskapasiteten, noe som gjør at en del av tildelingene er basert på vilkår, det vil si at de mister tilgangen ved større forstyrrelser i overføringsnettet.

Statnett tildeler søkere «førstemann til mølla»-policy for prosjekter med definert kraftbehov, noe som innebærer at Statnett ikke har hjemmel til å prioritere prosjekter på parametere som størrelse, prosjektverdi eller klimapåvirkning.

Barents Blue-prosjektet har stor betydning for kommunen i Hammerfest, da prosjektet vil ha stor innvirkning på næringsutviklingen i regionen. Prosjektet er også tildelt 482 millioner kroner fra Enova som en del av IPCEI Hydrogen-prosjektet Hy2Use, og er dermed en del av hydrogenverdikjeden i EU.

Horisont Energi har samarbeidet tett med Lucerna (det lokale nettselskapet i Hammerfest) og Statnett for å sikre tilstrekkelig strømforsyning til Barents Blue-prosjektet. Horisont Energi har hatt møte med Statnett og Lucerna om hvordan vi kan sikre oss nødvendig krafttilgang gitt kraftsituasjonen i nord. Avslaget vi fikk var basert på en søknad for 3 ammoniakk tog med en total kraftmengde på 105 MW.

Det er muligheter for at noe kraft frigjøres som følge av at en del av at de tidligere tildelingene ikke synes å ville bli tatt i bruk innen rimelig tid. Lucerna sin søknad på vegne av Horisont Energi ligger tidlig i køen av søkere og denne plassen vil ikke endre seg ved en revidert søknad. Statnett tildeler etter gjeldende regler for tilgjengelig kraft i nettet basert på et «første mann til mølla» prinsipp til prosjekter som kan godtgjøre et reelt kraftbehov. Sammen med Lucerna vil Horisont Energi revidere søknaden til å omfatte kun ett ammoniakk tog i denne omgang med en maksimal kraftmengde på 45 MW.

Horisont Energi har av ulike årsaker justert første utbyggingsfase av prosjektet fra to tog til ett tog ammoniakk produksjon, blant annet grunnet kraftmangelen i Nord-Norge og vil derfor revidere vår søknad og redusere kraftbehovet fra 105 MW til 35-45 MW.

- «Et viktig element i for etableringen av Barents Blue prosjektet er sikker tilgang på elektrisk kraft. Vår første søknad om tildeling ble avslått sammen med flesteparten av de som søkte. Den siste tiden har vist at det er klare begrensninger på tildeling av ny kraft. Vi gjør nå nødvendige endringer for å komme situasjonen i møte og ser frem til en avklaring frem mot sommeren», sier Bjørgulf Haukelidsæter, administrerende direktør i Horisont Energi.

Statnett er i ferd med å revidere allerede godkjente søknader for eventuelt å avlaste reservert kraft i prosjekter som kan være lenger unna investeringsbeslutninger, eller prosjekter som muligens har reservert mer kraft enn nødvendig.

Beslutning om tildeling av nye kraftreservasjoner til søkere om tilknytning til kraftnettet er ventet før sommeren 2023.

Lucerna jobber videre med konsesjonssøknaden for nettilknytning til 132 kV regionalnettet for ammoniakkfabrikken og lokalisering av koblingsstasjon for hele industriområdet.

Horisont Energi jobber også med å etablere forbrukstall for anleggskraftbehovet under konstruksjonsfasen da dette vil påvirke Lucernas 22 kV distribusjonsnett og nødvendiggjøre endringer.

Endringer i et prosjekt er mye bedre enn å skrinlegge det helt. Nå ser fremtiden mye lysere ut og de jobber meget bra på flere fronter. Kanskje aksjen i første omgang ikke kommer dit den var over kr 100, men den har store muligheter til å stige mot 20-30 kroner slik det ser ut nå. Jeg er glad de kom med dette nå, slik at den kan snu oppover igjen :)
retur
22.03.2023 kl 18:52 851

Ok , men når de nedjusterer m 2/3 deler , så er det ikke positivt . ,men for al del , svaret får vi i morgen

Aksjen var over kr 100 og en nedjustering nå vil si rundt kr 30 nå. Denne er gruset så mye at alle aksjonærene trodde ikke det skulle bli noe av dette prosjektet. Derfor er denne meldingen meget viktig for å få tilbake trua :)
Taycon
22.03.2023 kl 19:01 840

Les tekst nøye og legg merke til «første utbyggingsfase» og «fra to til ett tog» Horisont Energi har av ulike årsaker justert første utbyggingsfase av prosjektet fra to tog til ett tog ammoniakk produksjon, blant annet grunnet kraftmangelen i Nord-Norge og vil derfor revidere vår søknad og redusere kraftbehovet fra 105 MW til 35-45 MW.
retur
22.03.2023 kl 19:06 853

Hvis du leser var det opprinnelig søkt om tre tog . 105 mw. Som de fikk avslag på. Blir jo usikkerhet om de får noe i det hele tatt og hva er igjen da?
Redigert 22.03.2023 kl 19:11 Du må logge inn for å svare

https://www.finansavisen.no/energi/2023/03/22/7995907/borstaperen-horisont-energi-nedjusterer-planene

Der kommer jammen presiseringen fra selskapet til menigheta som ikke har vært i nærheten av å ha en realistisk forståelse av strøm og nett i Finnmark. Nå har jeg advart i kraftig mot realismen i Barents Blue og hodesløs haussing med Eddie the Eagle i spissen, men jammen er det mange andre rare kråker som har kjøpt katta i sekken og har landet på kulen. Motsvarene viser hvor vanskelig det er å få inn realisme, man blir konkelimonkisifert ;O), men kanskje har en og annen skjønt tegnigna og kommet seg ut litt lenger opp?

Halvering fra to til en produksjonslinjer gjør selvfølgelig ammionjakkprosjektet i Hammerfest litt mer realistisk gjennomførbart, men dette virker som et cowboy - hastevedtak som fort tar vekk økonomien i hele prosjektet? På tide at de realitetsorienterte aksjonærene sine i alle fall, bra, så slipper jeg.

Hau, hau
Redigert 22.03.2023 kl 20:28 Du må logge inn for å svare