Boligpris Januar

noprofit
03.02.2023 kl 10:30 1370

Da får vi fasiten om ikke lenge. Det blir spådd i "alle" retninger om den sesongkorrigerte, men alle er enige om at det blir en stigning nominelt.

Selv er jeg overbevist om at denne måneden blir både en oppgang nominelt og sesongkorrigert ihvertfall for Oslo, og vil bli overrasket over noe annet.

Men de neste månedene er jeg usikker på både nominelt og sesongkorrigert, det kan kan gå i begge retninger, Ingen tvil om at renten biter og at generell prisstigning gjør det samme. På den andre siden så tror jeg for Oslos del at det fremdeles finnes nok kapital der ute og villighet til å bla opp for leiligheter i hovedstaden. Og nettopp dette underbygger varelagerstatistikken jeg fører hver uke. Hadde det vært et svakt marked, så ville lageret gått opp ,ferdig snakka, alle andre hentydninger er vissvass, og det er det stikk motsatte som har skjedd, varelageret faller uke for uke, hvilket vil si at det er god omsetning i Oslo.

Nå er det 1121 brukte boliger i Oslo (inkl garasjer, tomter og kontraktsposisjoner som ugjør ca 100 i dette tallet), og 1020 boliger er vel ikke faretruende mye, er IKKE redd for spanske tilstander som noen har ymtet innpå.

PederLynsje
03.02.2023 kl 20:19 868

Ja, det er jo lønnsomt med negative realrenter, akkuratt som det er negativt med negativ realavkastning. Nå virker det som at argumentene blir fin-plukket for å styrke eget syn.

Om det er realrenten som avgjør hvor lønnsomt det er å ha gjeld, så vil jo naturligvis realavkastningen være det som avgjør hvordan kapitalallokeringen påvirker egen kjøpekraft.

Både nominelle renter og nominelle priser er meningsløse uten noen inflasjons-refferanse. Det er realrenter og realavkastning som påvirker kjøpekraft.

Om det er positivt å ha gjeld blir jo forsåvidt en annen sak (en sak som også er interessant å diskutere).
wire1
03.02.2023 kl 19:42 906

Hva gjør du med avdragsfriheten? Investerer du dette heller i noe annet, feks fond? Skal vel kanskje ikke så mye til for å slå boliglånsrenten (historisk)
Redigert 03.02.2023 kl 19:45 Du må logge inn for å svare
Paragrafen
03.02.2023 kl 19:39 914

Vet veldig godt hva realpris er. USD eksempelet var en digresjon i forhold til det relative meningsløse ved å måle boligpriser i realverdi. Inflasjon er en gave til alle med gjeld noe de aller fleste boligeiere har. Høye lønnstilegg som følge av høy inflasjon gjør lånet lettere å betjene da det utgjør en mindre del av inntektene. Dessuten er det generelt svært vanskelig å få realavkastning i et høy-inflasjonscenarie uansett.
Millennial
03.02.2023 kl 19:27 938

Har man mye gjeld (GOOD DEBT) så kan man komme godt ut av en periode med høy inflasjon. Inflasjonen spiser jo gjelden da den blir mindre verdt.

Vi får jo se hvordan de neste årene blir, men det spås jo reallønnsøkning over tid. Reallønnsnedgang de første årene til inflasjonen er under kontroll for så reallønnsøkning (mye høyere enn det som har vært vanlig).

Boligprisøkning i nominelle verdier er veldig interessant for meg pga. lavere gjeldsgrad. Målet er å komme inn i en posisjon hvor jeg kan få avdragsfrihet og heller investere dette enn å betale ned på den eksisterende boliggjelden.

Nå er ikke dette for alle, men jeg har bakgrunn fra finans så jeg vet hva jeg driver med. Med tiden så blir det bare tøffere og tøffere for oss vanlige borgere (som kommer fra fattige kår og ikke har arv e.l.) å berike seg pga. utlånsforskrifter osv. Tidene har forandret seg og historier om hvordan Kjell Inge Røkke eller eiendomsbaroner bygde seg opp fra 0 til å være en av de rikeste er ikke lenger relevante eller realistiske. Ser man på listen over de rikeste personer i Norge så er hele gjengen gamlinger eller arvinger.
PederLynsje
03.02.2023 kl 18:59 967

Realpris er ikke nominelle priser relativ utenlandsk valuta. Realpris er nominell pris over nasjonal inflasjon..... Realpris er kjøpekraft.
Selvfølgelig er realpris interessant for alle kjøpere og selgere i boligmarkedet. Er ikke kjøpekraften din i et marked interessant?

Er du typen som jubler når du får 10% lønnsøkning over 10% inflasjon, eller synes at 3% innskuddsrente er en god deal over 7% inflasjon?

Realpris har ingenting med USD annet enn at nasjonal inflasjon påvirkes av rentedifferanser mellom andre valutaer.
Paragrafen
03.02.2023 kl 17:33 1013

Realpris er uinteressant for de aller fleste boligeiere og kjøpere. Måler du lønna di i USD? I såfall har den gått kraftig ned, USD har nesten dobblet seg siden 2011.
PederLynsje
03.02.2023 kl 16:29 1070

Det er vell relativt uinteressant å se på nominelle prisendringer?
Det er vell 12 måneders endring i realpris som representerer en endring av verdi.
e.hansen
03.02.2023 kl 12:01 1231

Jeg snakker om 12mnd/årsvekst jan til jan fra siste Eiendom Norge statistikk. Hvor figur 8 viser:
Norge -0,3%
Oslo -0,1%
Baltazaris
03.02.2023 kl 11:48 1254

Nei boligprisene steg i Norge i 2022.

Boligprisene i Norge 2022 = +1,5 % nominellt
Boligprisene i Oslo 2022 = +1,8 % nominellt
Redigert 03.02.2023 kl 11:48 Du må logge inn for å svare
e.hansen
03.02.2023 kl 11:37 1290

En januar midt på treet. Stavanger og Kristiansand var vinnerene. 12-mnd årsvekst bikket ble negativ for landet som helhet og for all byene i statistikken utenom Stavanger og Kristiansand. Trenden i 12-mnd årsvekst er fortsatt fallende for Norges del.

pedro1
03.02.2023 kl 10:47 1349

Vi skal svakt i pluss 31/12/22-31/8/23…..min spådom de siste 3 månedene. Boligkuppene ble gjort i siste kvartal 22. Fremover blir det spørsmål om hvor lenge man tørr å være utenfor markedet. Noen som tror på nedgang i 2024-25 ? Alle har jobb og det vil utenkelig med høy arbeidsledighet i lykkelandet. Skulle ledigheten mot formodning bite skikkelig så vil det være døden for en regjering med pengebingen stappfull å ikke bruke av overskuddet. Det vil bli gjort umiddelbart. Da står vi igjen med renten og øvrige priser. Renter noe ned og inflasjon ned peker begge i retning av normal utvikling i boligmarkedet i Norge. Oslo er et eget kapittel. For lite nybygg iforhold til at «alle» ønsker å bo der. Skal opp mere enn det generelle markedet de neste årene. En fantastisk «storby» med alle fasiliteter og offentlige attraksjoner. Pris diff vil øke mot resten av landet.
Redigert 03.02.2023 kl 10:50 Du må logge inn for å svare