Verdsetting


Bergenbio er verdt ca 620 mnok i dag.

Selskapet brenner ca 70 mnok i kvartalet i cash, dvs forventet cashbeholdning ved utgangen av Q4 2022 er ca 150 mnok (1,70 per aksje)

Underskudd til fremføring ved utgangen av Q4 2021, var på 1,5 bnok, dette beløpet vil øke til ca 1,8 bnok ved utgangen av Q4 2022. Det er ingen tidsbegrensning på dette fremførbare underskuddet, som kan føres videre "uendelig". Med 22% skattesats er nettoverdien av underskuddet til fremføring ca 400 mnok (4,6 kroner per aksje) pr. 31.12.2022.

Dvs gitt selskapets cash og fremførbare underskudd på til sammen 550 mnok, så er selskapets forskningsportefølje knyttet til AXL verdsatt til 50-70 mnok - altså tilnærmet lik null. Det virker svært pessimistisk med tanke på at AXL har vist seg å være trygg og tolerant å bruke samt har et stort spenn i mulig anvendelse.

Edit: Verdt å merke seg at teknologien kan deles, selges, videreutvikles i partnerskap med andre og har en verdi som er større enn null og potensielt svært høy verdi. Til dagens aksjekurs får en teknologien som en gratis opsjon. Alt etter hvordan en risker oppsidene, så burde dagens aksjekurs være langt over det nivået vi er på nå. Selv om alt skulle feile, vil aksjonærene beskyttes via verdien av fremførbart underskudd som er opparbeidet gjennom flere år med forskning. Den verdien ligger der om selskapet så skulle bli slaktet....Det finnes ikke langsiktig gjeld i selskapet.


Redigert 14.02.2023 kl 10:40 Du må logge inn for å svare
H1rik1
14.02.2023 kl 11:16 5164

Hvordan tenker du at aksjonærene skal få utbytte av fremførbart underskudd hvis selskapet går konkurs?

Hvis Bgbio ikke klarer å hente penger innen kassa er tom, 1 halvår i år, så er det to alternativer- konkurs eller total utvanning av dagens aksjonærer. Ingen av disse alternativene gir aksjonærene utbytte av fremførbart underskudd.
Timespa
14.02.2023 kl 12:13 5095

Et fremførbart underskudd vil en selvsagt gjøre disponeringer for å utnytte. Her snakker vi om nærmere 2 BNOK mot den tryggeste kreditoren som finnes - den norske stat..... Dette er ikke verdier som vil gå tapt, men en forsikringspremie for oss investorer i Bergenbio

Noen eksempler på utnyttelse av underskuddet - her er det fantasien og Skatteetatens forhåndsuttalelser som setter begrensningene:

- Fusjon / salg til konsern med videreføring av Bergenbio sin aktivitet/forskning.
- Opptak av gjeld som finaniserer videre drift/investeringer - underskudd til fremføring benyttes som sikkerhet.
- Investeringer i tilknyttet aktivitet alene eller sammen med andre selskap, som gir anvendelse av underskuddet.

Poenget mitt er nettopp det at konkursrisikoen er nærmest ikke eksisterende i Bergenbio - nettopp pga at det isåfall vil være 2 BNOK (ergo 0,5 BNOK netto skatt) grunner til å la selskapet leve.....

Bergenbio hentet 700 mnok, hvorav 500 mnok til 37,50 (hvor jeg var en av aksjonærene) - i en ekstremt godt timet kapitalemisjon som ga selskapet en boost. At resultatene drar ut i tid, er selvsagt negativt - men det var langtfra noen total utvanning av dagens aksjonærer ved forrige korsvei..
Redigert 14.02.2023 kl 12:13 Du må logge inn for å svare
H1rik1
14.02.2023 kl 17:18 4934

Dette er bare rør og det vet du vel selv også. Bgbio trenger friske penger og de trenger det fort. Det er en dårlig kombo. Eneste halmstrået var positive covid-data før kapitalinnhenting. Nå er den katta ute av sekken, treg rekruttering, og det halmstrået er borte. Hva de har av fremførbart underskudd betyr ingenting på dette stadiet.
Redigert 14.02.2023 kl 17:50 Du må logge inn for å svare
Kursiv
14.02.2023 kl 19:34 4842

Kanskje det snart kommer noe mye mer substansielt enn halmstrå ifb STK11m basert på allerede betalte og utførte studier studier..

«Key catalysts 1L STK11m NSCLC
• 2L NSCLC (BGBC008) final data early H1 2023
• 2L NSCLC (BGBIL005) final data early H1 2023
• Additional pre-clinical data on STK11m (H1 2023)»


https://www.bergenbio.com/wp-content/uploads/2022/12/DNB-Conference-15-Dec-2022.pdf
«Bemcentinib in 1L STK11m NSCLC
A unique opportunity in a significant market with high unmet medical need
Data from our 2L NSCLC trials supports benefits of AXL inhibition with bemcentinib
• BGBIL005: Improved efficacy in combination with docetaxel - demonstrates the potential for the delay of chemoresistance
• BGBC008*: Improved efficacy in pts with activated AXL - showing PFS and OS outcomes similar to 1L patients – demonstrating the importance of AXL as a driver of disease progression
• Early retrospective clinical data (BGBC008*) support benefit in STK11m patients
*immature dataset; final data expected»
H1rik1
14.02.2023 kl 19:49 4900

Ja kanskje.. Mest sannsynlig ikke.. Husk at de ikke kan vente til de er insolvente med å hente penger. Det betyr at noe må skje innen 1-2 mnd.
Karybdis
14.02.2023 kl 20:22 4824

Interessant analyse. Kan den generaliseres?? Jo dårligere det går, jo høyere blir verdiene??
Selv Mohn har sluttet å gi emisjonskroner, og isteden begynt med lånetilsagn. Det siste kan man jo absolutt forstå og det bør man gjerne tenke igjennom som aksjonær. At noe skulle skje (ofte kalt gjennombrudd) er nok det man normalt sett bør håpe på som aksjonær i et slikt selskap.
H1rik1
14.02.2023 kl 20:27 4818

Det er også veldig spesielt at du Kursiv, som er admin på forumet, sitter å skriver om aksjer du åpenbart er investert i- samtidig som du flagger negative innlegg på trådene om de samme aksjene og henviser til etikk osv. Det er vel rolleblanding som verken er etisk eller heldig? Eller er det vanlig kultur hos Hegnar?
Kursiv
14.02.2023 kl 20:32 4798

Jeg er bare en vanlig investor, primært i BergenBio, og har aldri flagget noen.
Timespa
14.02.2023 kl 20:54 4753

Ja den kan faktisk generaliseres, men det avhenger selvsagt av timingen på investeringen din – selvsagt bør en være minst mulig eksponert når utviklingen er negativ og pengene renner ut. Men fundamentalt sett så har selskapet krav på 22% av underskuddet, like mye som 22% av overskuddet skal beskattes. I selskap som har gått dårlig over tid og som har akkumulert store underskudd – gjerne muliggjort av berg og dalbane kursutvikling og finansiert av emisjoner som Bergenbio, kan ha fundamentalverdier knyttet til skattemessig underskudd som er tett på eller langt overstiger markedsverdien.

Ved større beløp som det er snakk om her, så vil underskuddet i seg selv være en nedsidebeskyttelse og inngå som del av fundamental verdsetting. Ergo, mener jeg timingen for å entre Bergenbio nå er meget god. Krever litt kløkt og restruktureringsevne for å hente ut denne type verdier, men utopi å tro at Bergenbio ikke vil være gjenstand for strukturelle grep på forsknings, produkt eller selskapssiden for å på sikt nyttiggjøre seg av underskudd som snart er over 2 BNOK.

Noreco er det beste eksempelet på denne type investering, og flere av oss her på dette forumet påpekte verdien av milliardunderskuddet i årevis – før Riulf som hvit ridder realiserte caset via aggressive oppkjøp og gjeldsfinansiering. Noreco var på det laveste verdsatt til 100 mnok, hadde knapt penger til kaffi på kontoret – men hadde milliardverdier i underskudd og en usikker rettssak som eneste assets. Rettssaken ble tapt til slutt, men mange av oss kom ut med både 10 og 20 ganger verdien nettopp ved å se på verdiene som lå i notene……

Bergenbio er med dagens run rate og lånet fra Mohn kapitalisert godt ut i Q3-Q4 2023. Innen denne tid må de vise til resultater, eller entre inn i avtaler, eller gjøre andre strukturelle grep for å skape verdier. Både emisjoner (forhåpentligvis på langt høyere kurser enn i dag, ref også opsjonspakkene som er gitt til de ansatte) og gjeldsfinansiering er aktuelt.
H1rik1
14.02.2023 kl 21:14 4677

Dette blir en teoretisk øvelse som aldri kommer til å spille seg ut i praksis. Det ligger mange utvanninger frem i tid i tilfelle. Det kommer til å gå mange år før siste kortet kastes her.
Kursiv
14.02.2023 kl 22:19 4542

Det er fakta, valgte mellom italic bold underline :)
https://www.korrekturavdelingen.no/kursiv.htm

H1rik1 skrev Innlegget er slettet
Det sies at når krybben er tom, så bites hestene. Krybben er langt fra tom. Ja det er i utgangspunktet ikke lov å kjøpe eller på annen måte erverve et selskap bare for å få tak i fremførbart underskudd. Dette må sannsynligjøres i et kontinuitets-øyemed ellers forsvinner denne skattefordelen. Men det er potensielt mulig å få til, og på flere måter.

Selskapet har nesten utelukkende levert positive resultater i en rekke applikasjoner, og medikamentene er tilsynelatende tilnærnet fri for konsekvenser og alvorlige bi-virkninger. Dette er kjempe-stort bare i seg selv! Det eneste problemmet er at det tar tid, og lang tid tar det, og…. hestene biter!

Men det går fortsatt faktisk i riktig rettning, og det må vi ikke tilatte oss å glemme. Dette glemmer vi alt for fort, når vi blennes av aksjekursens umiddelbare bevegelse, uten å se eller helt forstå det større bildet, selv om det gjøres i grunn ganske klart og forståelig. Ja spørsmålet reises ofte om hvorfor de største aksjonærene over flere år nå ikke selger. Dersom de gjør noe overhodet så er svaret at de største aksjonærene stort sett akkumulerer ? Svaret er sannsyligvis at de er smartere enn småsparerene, og mer langsiktig og talmodig i sine plasseringet. Slik man nødvendigvis må være i en slik aksje. Men har de mistet troen underveis, disse største 20 «smarte» investorene? Ingenting, absolutt ingenting!, tyder på det!

Det handler om å være talmodig. Lenge etterlengtede og oppløftende nyheter kan nå komme når som helst, skal vi tro ledelsen. Og uansett er krybben faktisk langt fra tom, selv om det ofte kan virke slik for oss små-investorer når de viktige meldingene tar såpass lang tid å få frem.

Men vi har aldri vært så nær som nå, og aksjen har egentlig aldri vært så utrolig underpriset som nå.

Så det er opp til oss hvor billig vi faktisk er villig til å selge denne verdien for idag. Det er vi småsparere som setter verdien ved ultra-små salg til underpris som egentlig ikke på noen måte gjennspeiler selskapet virkelig verdi. Og vi henger oss opp i det, og vi forvirres av det. La det være ingen tvil om det og at det er småsparerene’s manglende kunnskap og fremfor alt manglende talmodighet som nærmest alene står for det lave prisbildet som aksjen nå er inni. Volumet i omsetningen som har vært ytterst ubetydninsfult i flere år bekrefter dette.

Egentlig, har selskapet en mulighet til å bevege seg inn i et betydelig område av tilgrensende næring bare med den fordel at det ligger 2 bnok i fremførbart underskudd som igjen betyr Bgbio kunne gjort dette og utkonkurert flere av disse konkurrerende bedriftebe med 22% lavere pris i ganske mange år (dvs muligheten til å etablere markedsandel i flere områder og kjapt), om det var det de ville. Så trådleder har faktisk et poeng i at fremførbar underskudd alene ville tilsi en aksje-verdi langt over det som er idag. Det er faktisk helt korrekt, selv om det måtte struktureres og gjennomføres riktig.

Vi må heller ikke glemme hvilken ekstra utbytte-kapasitet et såpass stort skattemessig underskudd faktisk innebærer for når (og jeg velger å ikke si «om») Bergenbio får endelig gjennomslag. Da har vi et vekstselskap på «steroids!» Og nyhetene om «breakthroughs» står nå «for døren!» skal vi tro på ledelsen. Det tror fortsatt de 20 største aksjonærene på, og jeg velger å tro det samme.

Hva slags ledelse snakker vi om, når vi skal tro de på ordet? Jeg mener det er en ledelse i verdensklasse! Og hvem andre har tro på denne ledelse og dette produktet ?

Bare se på siste melding om etableringen av et «Oncology Scientific Advisory Board»! Er det ingen som har fått dette med seg og klart å fordøye det skikkelig? Dette er de fremste ekspertene innenfor det faget som bemcentinib utvikler en ny og viktig applikasjon for, som finnes overhodet i verden!

Og de har alle vervet seg!

Hva sier nå det egentlig?

Vil de tegne sine navn og sine gode rykter til noe de fortsatt stiller seg noe tvillsom til, bare fordi er lite og uannerkjent selskap i Bergen ber dem om å gjøre det?

NEPPE!

Konklusjon:

Kribben er langt fra tom.
Det er ingen god grunn til å bite.
Men det er god grunn til å kjøpe!

https://www.bergenbio.com/bergenbio-announces-the-establishment-of-oncology-scientific-advisory-board/
Redigert 15.02.2023 kl 02:09 Du må logge inn for å svare
H1rik1
15.02.2023 kl 07:05 4296

Hvis det hadde vært så bra resultater hadde de garantert hatt en partner nå. Når det gjelder Covid så fant de noe bra i en subgruppe som de nå har gått videre med. Dette gjelder sykehusinnlagte covid pasienter. Blir færre og færre av disse. Det ser man også på rekrutteringen som har gått veldig tregt. Nå har dog fått utvidet studien- noe som selvsagt er bra. Men ting går veldig tregt og kassa er snart tom. Selv om de i teorien har penger ut Q3 så kan de ikke vente til kassa er tom før de henter penger. Det må naturlig vis skje i god tid før det. Nå er vi allerede midtveis i Q1…
Gullit
15.02.2023 kl 07:20 4255

Sikker på du vet hva du snakker om?

https://www.dagensmedisin.no/infeksjoner/fhi-antallet-koronadodsfall-er-okende-en-ny-koronabolge-har-startet/233515

Startet en ny bølge i november. Selv om man ikke hører så mye betyr det ikke att ingenting skjer. Og dette bare i Norge, tenk deg mer tettbygde plasser i større land..
Redigert 15.02.2023 kl 07:23 Du må logge inn for å svare

Det er rigtig. Men det var i November da artikkelen var publisert. Nå er det nesten helt "dødt" med nyinleggelser. https://www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/
H1rik1
15.02.2023 kl 08:17 4134

Så det du mener er at rekrutteringen går tregt på tross av økende antall smittede? Det er enda mer tankevekkende.
Timespa
15.02.2023 kl 08:39 4071

Ja rekrutteringen har gått altfor tregt. Men det bør være nok av pasienter å ta av i lang tid fremover.

Denne forskningen "går ikke ut av tiden" på noen måte. Viser det seg at AXL teknologien til Bergenbio reduserer alvorlig sykdom for Covid 19 viruset, og kan inngå som en del av behandlingen her, så vil dette potensielt ha overføringsverdi til andre tilsvarende typer virus som er rundt oss hele veien og som kommer og går i bølger (SARS, MERS, Covid). Blir Bemcentinib godkjent som del av standard care ved Covid vius, vil dette ha en svært høy fremtidig verdi for Bergenbio. Forskningen Bergenbio gjennomfører mot Covid 19 er ikke waste fordi vi har "lært oss å leve med viruset" - langt derifra.
H1rik1
15.02.2023 kl 09:00 4023

Vel, de har hatt utfordringer med rekrutteringen hele veien. Kanskje det er vanskelig for en bioknøtt fra Norge å kapre pasienter i motsetning til BP som har enorme muskler?
Ellers er jeg enig i at potensialet er enormt hvis de lykkes med covid satsingen. Det går gjennom et grundig løp nå i motsetning til allerede hurtiggodkjente konkurrenter. Flere av disse har mistet godkjenningen i ettertid. MEN, det er mange hindre på veien og man bør ha på veldig langsiktige briller her. Det er fort gjort å få inntrykk av det motsatte på disse trådene…..
Men for all del- jeg håper Bgbio lykkes og at alle tjener penger.
Redigert 15.02.2023 kl 09:33 Du må logge inn for å svare
Kursiv
15.02.2023 kl 13:35 3633

Bare tenk tanken på det jeg sier er faktisk er riktig, som det faktisk er. Hva skal jeg gjøre ?
Yzf R1
15.02.2023 kl 17:03 3485

BerGenBio Announces Positive Data From Phase 2 Trial of Bemcentinib in Combination with Pembrolizumab in 2L+ NSCLC Patients
- The Company will discuss the topline results during its Q4 2022 results
presentation on Thursday, February 16, 2023, at 10:00 AM CET -

BERGEN, Norway, February 15, 2023 - BerGenBio ASA (OSE: BGBIO), a clinical-stage
biopharmaceutical company developing novel, selective AXL kinase inhibitors for
severe unmet medical needs, today announced topline data from BGBC008, a phase 2
trial evaluating its lead compound bemcentinib in combination with MSD's anti-PD
-1 therapy pembrolizumab in 2L+ Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) patients.

BGBC008 Topline Data

The open-label, multi-center, single arm, multi-cohort, international phase 2
trial conducted in collaboration with MSD (Merck and Co., Inc. Rahway, NJ, USA),
enrolled 90 evaluable patients with disease progression at study entry, who had
received at least one prior line of chemotherapy, immunotherapy, or the
combination. Enrolled patients received the combination of bemcentinib and
pembrolizumab until disease progression as assessed by investigators. Topline
results from the total evaluable population:

· A clinically meaningful survival benefit and evidence of disease control was
demonstrated with bemcentinib in combination with pembrolizumab regardless of
prior therapy, providing a median overall survival (mOS) of 13.0 months (95% CI:
10.1, 16.7), median progression free survival (mPFS) of 6.2 months (95% CI: 4.6,
9.8), disease control rate (DCR) of 51.1% (95% CI: 40.3, 61.8) and overall
response rate (ORR) of 11.1% (95% CI: 6.2, 18.1).

· A significant (p-value < 0.05) and clinically meaningful improvement in mOS
based on AXL tumor proportion score (TPS) was observed. Patients with AXL TPS >
5 (46% of evaluable patients) achieved a mOS of 14.8 months (95% CI: 12.4, 29.6)
compared to patients with AXL TPS < 5, who achieved a mOS of 9.9 months (95% CI:
6.7, 17.4). In addition, patients with an AXL TPS > 5 had a mPFS of 8.7 months
(95% CI: 6.0, 14.8) compared to 4.6 months (95% CI: 2.7, 8.1) for patients with
AXL TPS < 5. The ORR for AXL TPS > 5 was 21.9%.

· The observed mOS was similar regardless of patient PD-L1 status.

· Treatment with bemcentinib in combination with pembrolizumab was well
-tolerated.

"We are very encouraged by the topline data" said Martin Olin, Chief Executive
Officer of BerGenBio. "Treatment with bemcentinib in combination with
pembrolizumab demonstrated long survival benefit and sustained disease control,
particularly in patients with AXL TPS > 5, substantiating the relevance of AXL
as a target and bemcentinib's selective inhibition capabilities in NSCLC.
Notably, the survival benefit was observed regardless of PD-L1 status. The data
support our ongoing phase 1b/2a trial in 1L STK11m NSCLC patients, of whom
approximately 80% have AXL expression. This subgroup of NSCLC represents more
than 30,000 patients in the US and five largest European countries, for whom
there is currently no effective targeted therapy available."

James Spicer, PhD, FRCP, Professor of Experimental Cancer Medicine at King's
College London and Principal Investigator of the BGBC008 trial, remarked, "The
reported data shows that the combination of bemcentinib and pembrolizumab is
well-tolerated in patients with NSCLC, and is particularly active in patients
with tumour AXL expression. Other evidence suggests that current therapies are
less effective in NSCLC with loss of the tumour suppressor gene STK11, and that
AXL inhibition can restore susceptibility. Further investigation is warranted to
confirm the role of AXL inhibition in STK11-mutated NSCLC patients, who are
under-served by currently available therapeutic options."

The Company plans to present further details of the BCBG008 trial at an upcoming
medical conference.

First-Line STK11m NSCLC Trial (BGBC016)

BerGenBio is studying bemcentinib in a global, open-label, phase 1b/2a trial
evaluating bemcentinib in combination with the current standard of care of
pembrolizumab and platinum doublet chemotherapy, for the treatment of 1L NSCLC
patients with mutations in the STK11 gene. More than 30,000 NSCLC patients (US
and EU5) harbor STK11 mutations which are associated with poor prognosis with
currently available therapies. The Company believes that STK11 mutations create
a severely immunosuppressed tumor microenvironment associated with AXL
expression and activation, resulting in the development of drug resistance,
immune evasion, and metastases.
Gullit
15.02.2023 kl 17:07 3465

Så utrolig givende når noe du er investert i kan vise seg å gjøre en forskjell i livet til mennesker. Dette var gode nyheter.

Ja i dag tok jeg ny inngang i BB etter mange år utenfor. Her vil jeg legge inn en god bunke med dollar fremover og på sikt blir muligens denne aksjen min golden ticket. Lykkes de vil det bli en himmelferd vi nesten aldri får oppleve. Joda det kan ta mange år, men vi rykker stadig vekk nærmere og slike meldinger som akkurat kom ut er gull og sier mye om potensialet. Spennende å høre fra de som virkelig kan sin forskning om hva de mener om dagens melding.

Ofte venter BP på fase 3 da de ikke er like risikovillige som for 10 år siden. Men at de følger forskningen med argusøyne og raskt kan snappe opp hele selskapet er ikke umulig. Håper de venter en god stund så BB kan få utvikle seg og bringe et produkt til markedet.
Sydney
15.02.2023 kl 17:39 3318

Finnes det noen her som kan forklare resultatet? Hvorfor er det positivt? 11% orr det høres svært lite ut. Men det må være bedre en keytruda alene da? Hva er resultatet med keytruda alene?
Gullit
15.02.2023 kl 18:02 3228

Uten att eg e inne i alt så skal det være meget solide tall.
Gullit
15.02.2023 kl 18:20 3146

Får nok info her:


BerGenBio Announces Positive Data From Phase 2 Trial of Bemcentinib in Combination with Pembrolizumab in 2L+ NSCLC Patients

– The Company will discuss the topline results during its Q4 2022 results presentation on Thursday, February 16, 2023, at 10:00 AM CET – BERGEN, Norway, February 15, 2023
Timespa
17.02.2023 kl 09:03 2601

Knallsterk rapport, resultatene som ble presentert var best case. Presentasjonen til CEO er kanskje vel faktasbasert og litt kjedelig, men heller det enn hallelulja stemning uten konsistens.

Resultatene er så bra som de kunne vært på nåværende tidspunkt, og informasjonen kommer fortløpende fremover. Resultatene som ble presentert i dag kan også selvforsterkes med lengre tidslinjer for overlevelse etter som tiden går. Og kjempespennende at "oppdagelsen" som kom via Covid studiene nå på lengre sikt kanskje kan nyttiggjøre seg mot "verdens dyreste sykdom" - behandling av årlige og flerårige influensalignende bølger. Men det er et lengre løp, kreftmedisinen er prioritet 1. Men de alternative bruksmulighetene til AXL er rett og slett utrolig fascinerende og spennende.

Det mest spennende med kreftmedisinen er at veien til markedet kan være kort, dette er supplemerende medisin som styrker effekten fra dagens godkjente behandlingsmåter. Det finnes ikke bedre måte å entre et marked på, enn at de aktørene som er der i dag og som selger sine produkter ønsker deg velkommen for dette styrker salget av deres produkt i tillegg. Vinn-Vinn.

Bergenbio sin forskning og teknologi er som sagt i første tråd verdsatt nesten til null. Jeg tror kursen kommer til å bevege seg mye oppover de nærmeste 6 månedene, i takt med nyhetsstrømmen. Jeg blir ikke overrasket om vi ser 30 kroner før sommeren. Så blir det et spørsmål i Q3 om finansene styrkes via partnerskap, emisjon, langsiktig lån, garantier fra aktører som har interesse av at Bergenbio kommer til markedet raskt eller andre kreative løsninger......
JanH
19.03.2023 kl 12:37 1923

Og etter dette har aksjekursen rast. Det er utrolig merkelig. Kan aksjen komme tilbake til 7-8 kr igjen ? Veien dit begynner å bli utrolig lang

Timespa veldig interessant lesning av din oppsummering. Derfor er det mistenkelig at kursen bare faller....🤔. Håper du får rett, er selv aksjonær.
Timespa
22.03.2023 kl 08:49 1330

Aksjonærlån på 100 mnok, utgjør ca 22% av dagens markedsverdi av selskapet, eller i overkant av 20 millioner aksjer regnet med kurs 4,82. Meteva har i dag 24 millioner aksjoner og ca 27% eierandel (i tillegg kommer øvrige Mohn eiere på topp 20 listen). Hva tenker Meteva her? Går de over 1/3 eierandel (som de etter all sannsynlighet gjør om ikke Bergenbio via andre finansieringskilder betaler tilbake aksjonærlånet) - utløses tilbudsplikt....

Verdt å merke seg at ingen har lidd større papirtap enn Meteva og Trond Mohn i Bergenbio - de har "solidarisk" på lik linje med oss øvrige aksjonærer stilt opp både på kurs 37,50 og videre nedover mot dagens 5 kroner.. De 100 mnok han stiller til rådighet som aksjonærlån er en tydelig forpliktelse til å fortsette å støtte det sporet Bergenbio er inne i. Utfordringen til Meteva er som sagt tilbudsplikt og hvor stor eierandel ønsker Mohn å ha fremover. Jeg tror det blir en spennende refinansieringsdiskusjon i slutten av 2023, forhåpentligvis kommer også eksterne finansieringskilder (partnerskap, salg av rettigheter, ekstern langsiktig lån) inn i bildet. Jeg oppfatter Trond Mohn og Meteva som aksjonærvennlig (ref forrige emisjon) og er trygg på at mindre aksjonærer kommer godt ut av en refinansieringssiutasjon.

Det merkelige her er at kursen har falt på gode forskningsnyheter pga risiko for emisjon. Min personlige oppfatning er at markedet har forskuttert en emisjon på lave kurser, opptil ett år før det er behov for ny kapital. Dvs at markedet ikke har tatt inn over seg at det kan og forhåpentligvis vil komme flere gode nyheter før det er behov for emisjon. Selskapet skal være fullfinansiert ut 2023 med dagens cash/aksjonærlån.

Ellers verdt å merke seg at KLP er ute av topp 20 og har lettet seg med flere 100.000 aksjer, mens DNB meglerkonto er ny på listen. Topp 20 økte sin andel fra fredag til mandag med over 300.000 aksjer..