PHLY - skipsverft sitter på enorm ordrereserve på 21 milliarder


Record high order backlog of USD 2,143.8 million on 31 December 2022 with last contractual delivery date
in 2027 for the third Matson containership vessel.

Må komme bedre ut av NSMV prestisje prosjektet, så får vi en reprising her.

Det der er jo gammel artikkel?
Og de pengene man har i "cash" er vel pre funding av kontrakter?

Deilig å se at topp 50 sitter i ro, eller øker. Spennende dager nå. Uansett utfall av interessen fra Hanwha, blir dette bra. Det lenge siden verftsindustrien har hatt så lyse dager som tiden vi er inne i nå.

Nei bare dagens kasse tilsvarer 100 kr pr aksje og er fra Philly Shipyard ASA: Q3 2023 Results.tror du Røkke selge runder 250-300 pr aksje NEI. he rmå de betale fo rå komme seg inn i US forsvar sin leverandør pool. Det kan fort bli over 300 også. Får de reforhandle på avtalene = lønnsom så blir dett en penge maskin framover.
Det er en stund siden 10 oktober så melding kan komme når som helst .

De 123mill dollar de har, må regnes opp mot customer advances. Helt riktig å si at de har 1,5 milliard på bok blir det ikke.
Hanwha har sagt 3 måneder i siste oppdatering. Her er det bare å være tålmodig å vente.
Dette kommer til å gå bra uavhengig av salg