Vil Archer treffe Bullseye?

Helsko
ARCHER 23.02.2023 kl 09:07 143509

Tiden fremover:
-Økende guidinger og EBITDA
-Refinansiering
-Oppkjøp/Salg
-Reprising
-Konvertible lån
-JF sine planer

Vil Archer treffe blink i et stigende marked?
Hvor går veien?
Otra
10.03.2023 kl 20:58 5660

Ja, som jeg trodde, men en annen begynte med helt andre forklaringer. Antok jo at det jeg trodde var rett, men en vet aldri med alt som sies. takk er mye enklere å kun forholde seg til den siden.
Redigert 10.03.2023 kl 21:00 Du må logge inn for å svare
Troll_Leff
10.03.2023 kl 21:03 5722

Dette må vel være årets beste deal Sjonkel, dersom man benytter seg av alle tegningsrettene i et selskap, som er svært godt posisjonert for sterk vekst neste årene. Hvem hadde drømt om 3,3 tegningsretter, må jo være knallbra :-)
SjonkelRolf
10.03.2023 kl 21:14 5772

Det vil vi få svar på til uken og tiden frem mot en evnt rep emi.
Når all støy har lagt seg, har jeg en fornemmelse hvor Archer skal.
Hvor får vi 3,3 fra?
TrondM
10.03.2023 kl 21:15 5804

Samme her. Går ca i balanse om kursen holder seg over 1,30 og regnestykket på antall TR er riktig. Avventer kursutviklingen neste uke før jeg jubler, men ser unektelig bra ut - og Archer etter emi er jo er bedre sted å være enn Archer før emi 🙂.
Troll_Leff
10.03.2023 kl 21:27 5810

Skal vi ikke tro på børsmeldingene?, det står da virkelig her
The Subsequent Offering:

The Company has decided to proceed with the Subsequent Offering. The Subsequent
Offering will be directed towards the Company's shareholders as of 6 March 2023
(as documented by the shareholder register in the VPS as of the end of 8 March
2023 (the "Record Date")) who (i) were not allocated Shares in the Private
Placement and (ii) who are not resident in a jurisdiction where such offering
would be unlawful, or would (in jurisdictions other than Norway) require any
prospectus, filing, registration or similar action ("Eligible Shareholders").

Eligible Shareholders will be granted 3.33018 non-transferable subscription
rights (the "Subscription Rights") for each Share recorded as held as of expiry
of the Record Date. The number of Subscription Rights granted to each Eligible
Shareholder will be rounded down to the nearest whole Subscription Right. Each
Subscription Right will give the right to subscribe for and be allocated one (1)
Offer Share rounded down to the nearest whole share, subject to applicable
securities laws. Over-subscription will be permitted, but there can be no
assurance that Offer Shares will be allocated for such subscriptions.
Subscription without Subscription Rights will not be permitted.

https://newsweb.oslobors.no/message/584389
Komiske
10.03.2023 kl 21:28 5816

Det er dag og natt. Nå er det kun en barriere igjen for å gjøre Archer klart for direkteavkastning (utbytte), og da må de klare å selge ut DLS slik at obligasjonslån på 200mUSD blir tilbakebetalt.
SjonkelRolf
10.03.2023 kl 23:05 5692

På papiret ser det jo ikke verst ut-)
Blir nok å avvente tegning til slutten av perioden.
Oligark
11.03.2023 kl 07:42 5478

Registrerer at en del her mener at det vil være bra dersom man får 3,3 tegningsretter per aksje man eide i reparasjonsemisjonen. Hvordan kan man være det, da det objektivt sett er en katastrofe for dem som deltar i rep.emisjonen. De som deltok i den rettede emisjonen mottok 7-10 aksjer per aksje de eide. Å akseptere 3,3 er en falitterklæring, og vil være en seier for alle som tegnet seg i den rettede emisjonen- Hvordan har det seg forøvrig at Sveaas og andre som knapt hadde aksjer før emisjonen, har fått 25-50 x av tidligere eide aksjer? Dette er på ingen måte en likebehandling av aksjonærene. Det vil være naivt dersom man aksepterer 3,3 tegningsretter per aksje.
Jeg mener at det var 168 millioner aksjer i selskapet før emisjonen og det vil bli tildelt 1,04 mrd nye aksjer. 1/(168/(168+1040))=7,2. Uavhengig av hva kursen er bør vi få tildelt 7 tegningsretter per aksje, ellers er vi blitt vannet ut. I forhold til 3,3 som er under 1:2 av det som ville gitt et korrekt antall tegningsretter. Det er så graverende at det bør meldes inn til Euronext.

Nå må kursen på Archer bevege seg opp mot 2 kroner for at vi ikke skal tape penger. Vi er langt unna det nivået, selv om det er irrelevant.
exbroker
11.03.2023 kl 08:23 5445

Kan vi også diskutere veien fremover. Mange snakker om at det stod mellom salg av DLS og emisjon. Om samtaler om salg er langt fremtredet, så kan det jo bli både snarlig salg og emisjon. Som enkelte har nevnt blir veien da (muligens) kort til utbytte.
Komiske, Anywhere, GTRS2.0 eller andre med peil: er DLS hele Land drilling divisjonen eller er kun Argentinas del av Land drilling det som referes til som DLS?

Spesielt hvis sistnevnte, noen som har tall på; EBITDA og underliggende verdi som tilhører DLS, slik at vi kan regne på hvordan Archer vill se ut mtp balanse, EBITDA og mulig utbytteposisjon etter et eventuelt salg.

Redigert 11.03.2023 kl 08:28 Du må logge inn for å svare
Otra
11.03.2023 kl 08:44 5391

OSE fungerer slik. Er det et dårlig selskap får du kjøpe "billige" aksjer. De som tegner seg i emisjoner i FLYR, NORWEGIAN, IOX, NEC, NANOV, og andre tulleaksjer som ikke tjener penger, da tømmer de seg med 5-10 % fortjeneste. Av 100K(minstetegning) Euro, blir dette likevel 50 000 - 100 000 NOK. Feks. Arne fredly, spetalen vil aldri beholde slike emisjonsaksjer lenge. De får solgt det til "dumme" håpefulle investorer som ikke tenker på inntjening i selskaper, de håper på et mirakel. Er det et godt selskap med gode utsikter blir det ofte "ranet" av investorer som Fredriksen og så videre. Småaksjonærer må alltid lide de skal lures uansett I Archer som har fremtiden foran seg måtte de stjele alt før det ble for sent. Nytter ikke å slåss mot slikt.
Ja, det er urettferdig, og dermed egentlig best å holde seg mye borte fra børs. Det finnes perler de blir ofte tatt av de store. I Archer (emisjonsfolket) vil de ikke selge så fort for oljealderen vil gi sinnsyk inntjening. Her har alle fått 40 % fortjeneste etter ranet allerede (400 000 nok) pr tegingsrett. Blir penger da. SVEAAS har allerede tjent 20 millioner NOK. For oss andre(gamle aksjeeiere) dreier det seg om å hente inn tapet. Vi får nå 3,33018 tegningsretter for hver gamle aksje. Det er store verdier i Archer så det klarer vi/har tro på litt overskudd også men vær forsiktig ikke sitt for lenge, lottopotten går til de som selskapet gav bort aksjer til for kroner 1. Alle de store i gutteklubben grei. Og verdt å nevne at masse folk som ikke fikk aksjer til 1 krone. Det var mange som tegnet seg uten å få noe, de måtte kjøpe i markedet og kanskje derfor den aldri har vært nede rundt 1. Altså emisjonen kunne vært satt mye høyere. Nå skal svindlerne snakke fint om selskapet og blåse opp verdiene. Så jeg vil allefall selge alt lenge før vi ser aksjekurs 5. Når kjøpsanbefalingene begynner å hagle er et fint tidspunkt. Du er på OSE for å bli rævpult så enkelt er det. Rettferdighet ? Finner du aldri her, da må du lete ett annet sted.
Redigert 11.03.2023 kl 09:47 Du må logge inn for å svare
ullebusten
11.03.2023 kl 09:50 5313

Det kan være et lurt tips. Om kursen (mot formodning) faller under 1,- er det like greit å kjøpe i markedet. Jeg tror ikke det skjer men greit forbehold. Ser ellers frem til å benytte alle tegningsrettene jeg får.
ullebusten
11.03.2023 kl 09:53 5177

At Sveaas kommer sterkt inn skal vi bare være glad for. Tror tiden er moden for å heve blikket og se fremover. Emisjonskursen var lav, men vi små har ikke mistet muligheten til å komme greit ut av Archer.
Rakettrally
11.03.2023 kl 09:55 5240

Hørte podcasten Aksjesladder at flere hadde tegnet mye aksjer i emisjonen, men kun fått smuler. Interessen var med andre ord enorm. Gutteklubben Grei har med andre ord sørget for at riktige personer skulle få sin fortjente del av kaka. Vi må jo fylle opp deres allerde overfylte lommer
Otra
11.03.2023 kl 09:57 5241

Riktig, og er ikke det bekymringsfullt så vet ikke jeg. Finnes ikke klarere bevis på at emisjonkursen er satt mye lavere enn nødvendig. De skulle vanne ut oss som hadde sett dette tidlig nok. Altså SVINDEL, men blir aldri gjort noe med. Folket som hører aksjesladder er ikke dum, de vet vi er inne i en ny oljeboom og derfor de ville satse på det, men det er det bare milliardærgjengen og føkkings DNB som skal få være med på. Kan dere være så snill og kutte ut DNB som bank!
Redigert 11.03.2023 kl 09:59 Du må logge inn for å svare
Troll_Leff
11.03.2023 kl 11:21 5112

otra
Hva mener du er galt med de som kjøper på kr. 1,- i emisjonen, når du får kjøpe for samme pris?
Tror du de kjøper på kr.1,- for så å selge på 90,- øre?

De som forsøkte å tegne seg til i emisjonen til 1,- som ikke fikk tildelt, men du får tegne deg i ro og mak uten å stresse for 3,3 flere for samme beløp, dersom du eide noen den aksjer i Archer 6.03
Noen kjøper også nå i markedet på 1,40 som ikke har anledning å få kjøpt på kr. 1,- som oss andre, og de kjøper gjerne i markedet for at det ser fremtids muligheter, der du ser kun problemer. Og dersom du har planer å selge ut emi aksjene du har anledning å kjøpe, som ikke alle andre har, vil du selge disse ut så fort som mulig når kursen er 2,35, da bør du jo kjøpe med begge hender på dagens kurs, dersom du mener kursen skal i 2,35.
Hva er "galt" med de som har kjøpt archer mellom 1,30 og 1,70 som ikke vi andre ser?
Jeg hadde rikelig med "tegningsretter" på kurser opp mot 5,- og nå får jeg bruk for disse, og ser ut som det faktisk flere rettet enn forventet av samme potten disse kommer fra, og hver eneste tegningsrett skal brukes,
Kanskje det kommer enda flere kontrakter, eller det kommer noen salg ut fra selskapet som kan "pynte" på resultatet.
En "omvent splitt av aksjen, eser vi fort femmeren og ti tallet.
Hva er det største problemet ditt?
Redigert 11.03.2023 kl 11:38 Du må logge inn for å svare
Rakettrally
11.03.2023 kl 11:25 5107

Får se da hva kursen blir når man får kjøpt de aksjene. Kanskje 10-20 øre rabatt fra dagens kurs.
Otra
11.03.2023 kl 11:48 5069

Alt det du sier har jeg også sagt. Så hva for nyheter er det du prøver formidle utenom det som allerede er sagt ?
Otra
11.03.2023 kl 11:49 5061

Ingen som har nektet for det, selvsagt kan en komme bra ut av det. Det jeg reagerer på er at de har en griseemisjon som kunne vært langt høyere., men møkkagjengen på bakrommet skulle fordele dette billig seg mellom. Eller hva kaller du det for når markedet handler aksjen langt over emisjonskurs og at masse folk ikke har fått emisjonsaksjer. Å nedskrive verdier når du skal gjennomføre emmisjon er mildt sagt oppsiktsvekkende...........Det er ikke engang forsøkt å få til bedre løsning. Samt at en står frem og lyver og benekter grusomme emisjoner samtidig som preker eventyrlig inntjening og guiding fremover. Er det virkelig ingen banker som ser fremtiden her ? Er det i det hele tatt forsøkt ?
Redigert 11.03.2023 kl 11:56 Du må logge inn for å svare
Troll_Leff
11.03.2023 kl 11:56 5041

Du får jo fylt opp dine egne lommer med aksjer til kr. 1,- hva med alle de som forsøkte å tegne seg til kr.1,- som ikke får?
Otra
11.03.2023 kl 11:57 5038

Det rettferdiggjør da vel for faen ikke at guttegjengen grei har fordelt masse aksjer til 1 kr seg mellom. Er det bare missunnelse du forsøker komme med her, virker slik. Børsen er urettferdig det får da for svarte du også snart se til å erkjenne. Jeg har erkjent at de små ofte svindles og forsøker å få andre til å forstå det så de ikke går seg vekk i eventyrlige lovnader og analyser. Der det er verdier vil du som liten uansett slite for de store vil forsøke å ta det. Og de bruker ALLE midler, finnes ingen lover og regler som stanser det. Vi fortelles at vi har lover og regler og det er BARE BULLSHIT de store kan og gjør alt for å stjele fra deg.
Aller helst vil de lure deg inn i aksjer som aldri vil tjene noe.
Redigert 11.03.2023 kl 12:02 Du må logge inn for å svare
Troll_Leff
11.03.2023 kl 12:10 5030

Begynner å komme litt for mye dritt nå synes jeg.
Virker for meg at du er langt mer misunnelig enn det fleste andre her. Tror du må slå av tastaturet, før pumpa stopper.
Den siste linjen din er jeg helt enig med deg i
Otra
11.03.2023 kl 12:54 4977

Nei , har en ikke rettferdighetssans så kan en se på det som jeg kommer med som dritt, og det lever jeg fint med. Er lykkelig og blodpumpe mange bare kan drømme om, gleder meg over livet og har det meste som jeg trenger. Blir også mindre på børs fremover da jeg ikke gidder mye mer av slikt søppel som nå har skjedd i Archer. Det gledelige her kan jeg fortelle alle er at kursen vil stige, for her er det mye penger i selskapet fremover. Så kan hvermansen gjøre det de vil. Men jeg oppfordrer fremdeles alle til å kutte DNB. Jeg bryr meg heller ikke om hva andre perifere mennesker mener eller sier om meg. Hater du meg er jeg fremdeles lykkelig og koser meg med livet. Alle må slutte å tenke å bekymre seg for hva andre mener om seg selv så lenge de nærmeste er fornøyd med deg har du alt du trenger. Så det var litt om livet i tillegg til svindelsøppelfirmaet Archer.
rischioso
11.03.2023 kl 14:13 4864

Ja, det blir spennende fremover å se hvor langt ned kursen vil kjøres - mitt bet er at emikursen på 1nok vil kunne krysses, men ikke lenge nok til at rep emien ikke blir kjørt for selskapet trenger hver krone rep emien vil gi.
rischioso
11.03.2023 kl 14:20 4862

Helt enig med deg om at det kunne vært gjort på en langt bedre måte om viljen var til stede som feks at de hadde samkjørt emien med oppkjøpet som ble foretatt for bare kort tid siden for da hadde det ikke blitt en ren utvannende kriseemisjon, men hatt en innvannende effekt.

At de gikk for den aller dårligste dealen av alle overrasket selv meg som kjenner til Fredriksen's emi historikk over flere 10år. At det ville kunne bli grisete prøvde jeg advare om, men at det skulle bli så ille var det nok ingen som kunne forutse ....

Til forsvar så kan man jo påpeke at kursen løftet seg ett par kroner den siste tiden så om prospektet til emien var laget i forkant så var det mildt sagt slapt å ikke endre det etter at kursen hadde løftet seg med flere kroner for det er en stor forskjell å kjøre en emi på 1nok med en sluttkurs rundt 3nok vs 5nok....
Redigert 11.03.2023 kl 14:24 Du må logge inn for å svare
Komiske
11.03.2023 kl 15:09 4787

I det korte bilde så tilsier statistikk at kurs går mot emi kurs, dette tror jeg vi vil oppleve når rep emi er ferdig. Tilbud og etterspørsel på aksjer vil være i ubalanse, men etterhvert vil kursen styres på det fundamentale og fremtidsutsikter. Selskapet har fått (får) inn 1,3milliarder i frisk EK, så dersom aksjen går under 1 så handles den godt under bokførte verdier. Dersom vi nå får et Archer som leverer blå tall på bunnlinjen, så er mye gjort. Utfra det selskapet har guidet så vil dette inntreffe førstkommende kvartal.
rischioso
11.03.2023 kl 15:17 4866

Joda, og det betyr en betydelig potensiell nedside i det korte bildet på hele 30% regnet fra fredagens sluttkurs og av samme grunn avventer jeg en inngang - har tradet noe de siste dager, men det blir både vanskeligere og mer uforutsigbart fremover frem til rep emien blir gjennomført eventuelt kansellert - regner med det første.
Redigert 11.03.2023 kl 15:23 Du må logge inn for å svare
Saklig
11.03.2023 kl 21:20 4533

Noen som tørr spå aksje kursen etter 1. Kvartals resultat😂
SjonkelRolf
11.03.2023 kl 22:20 4428

Er mest spent på hva de melder fremover.
Regner med det kommer noen kontrakter for å hjelpe de nye aksjene inn i markedet.
Regner med kurs 11kr nå når aksjene er plassert der de hører hjemme. Hos adelen
elnomi
11.03.2023 kl 22:49 4389

Det var synd det virkelig skulle gå så galt i Archer.
Selskapet er satt tilbake til steinaldernivå når det gjelder tillit og er not investable. Fallhøyden er stor fremover, er kr 1 bunn eller må kursen lengre ned?
Billyjojimbob
11.03.2023 kl 22:57 4387

Hugs på at emi kurs ikke er noe gulv,her kan alt skje og timing&volum er som alltid viktig 👍emivakum inntil videre.
SjonkelRolf
12.03.2023 kl 22:02 3519

Pengene fra en fulltegnet rep emisjon dekker rentene på fredriksens obligasjon over løpetiden. Bare å være med å bidra
Troll_Leff
12.03.2023 kl 22:05 3497

Lurer på om det er noen som kan kjøpe seg så pass mye stemmeretter her og sette en stopper for denne karen.
SjonkelRolf
12.03.2023 kl 22:09 3467

Det må vel bli dersom de kan kjøpe til 1kr.
Tenker jo at dette er rigget for Fredriksen . At han etterhvert sitter med hele skiten.
optimist68
12.03.2023 kl 22:19 3440

Er glad kjøp på 1 krone ikke gikk gjennom. Denne skal minst ned til 1 krone men ikke verdt å ta i engang
SjonkelRolf
12.03.2023 kl 22:21 3516

Det tror jeg du kan glemme
Troll_Leff
12.03.2023 kl 22:48 3412

Hadde et lite håp om å få den under krona, men nå har jeg liten tro på at denne går under krona.
Troll_Leff
12.03.2023 kl 22:59 3352

Det er bra, da regner jeg med å ikke se deg på denne tråden før etter tegningsperioden er over.
Redigert 12.03.2023 kl 23:28 Du må logge inn for å svare
minsin
12.03.2023 kl 23:07 3332

Fredriksens Gutten vet å ta seg betalt... aksjonærene ser verdiene i Archer gå i oppløsning

https://www.finansavisen.no/energi/2023/03/12/7992745/tar-blodpris-for-a-gi-garanti
Redigert 12.03.2023 kl 23:08 Du må logge inn for å svare