Questerre on the Brink.

Slettet bruker
QEC 28.02.2023 kl 20:34 64135

Verdensledende sentiment illustrert ved den globale gullhandel møtte motstand ved 1 940 ved første forsøk, og korrigerte der etter. Det dro ned oljeprisen kontant. Nærmeste støtte ved 1 900 braste også hvor 1 830 var neste. Over gav oljeprisen byks mens under påvirket nedom. Under 1 830 kommer 1 800 hvor under 1 755 må holde. Enn så lenge holdt 1 800 i god stil. Og vi ser oljeprisen bykse etter. Akkurat nå står gullprisen ved 1 830 igjen hvor eventuell byks igjennom ville kunne påvirke hele det globale marked. Når over 1 940 vil markedet kunne stige markant.

Gassprisen kunne man se falle ut retning fallende trendbunn fra 2007/8 som tidligere analysert. Råvaren falt imot hvor man kunne skrive at en hel verden kom til å akkumulere. Så har skjedd hvor prisen bykser hardt ifra. Over 6 dollar gir over 11.

Questerre:

Charlie av bølge 4 ble avsluttet morningen 17 januar. Man leser der etter bølger i, ii, hvor iii nådde toppen over det analyserte 2,2kr nå, før bølge iv muligens avsluttet i dag. Gapet ved 1,91kr ble tatt ut i prosessen. All handel under var litt blod på gaten å ta vare på. I oppstigningen retning 2,2kr opplevde vi det økende volum man analyserte ville komme. Mellom 10-15 mil vol men hvor det også ble mer. Handel over viss prispunkt utløste investor interessen. Det kommer nå til å gjenta seg. For etter bølge iv av 5 står nå v av 5, nå idag, meget mulig igangsatt. Og der 2,2 gav ordentlig korreksjon vil regelen om alternering sannsynligvis gi svært kort konsolidering etter 2,4, hvor 2,6kr blir tatt ut raskt. 3,4 kroner kommer der etter. Dette gir bølge 1 større skala hvor når bekreftet gir bølge 5 større skala á 8kr.

I dette, der gapet ved 1,91kr nå ble tatt ut står gapet ved 6kr like reell. Blir tatt ut på veien. Likeså gapet ved 14kr som sannsynliggjøres ved neste skala igjen. However, den 5 årige OMHS’n kan finne på å reflektere ut til 8kr når som helst. Og da går det fort. Om den større refleksjonen tar tak samtidig blir gapet ved 14kr tatt ut der etter. Ved eventuell politisk omveltning i Québec tas 19kr ut samme dag det meldes. Kursmålet dog analysert til 55kr. All teknisk analyse tilfallende Questerre kan studeres ved forrige tråd. Det er ingen forandring der stien aksjen følger står påvist den samme.

SPX: 4,020 å se etter. Forsøk nærmere 4,000 gav konsolidering enn så lenge. Over 4,022 gir 4,050. Under 3,975 gir 3,950. Indeksen må under 3,880 for å sikte gapet ved 3,750. Men da med økende risiko for 3,600. Om indeksen finner bunn her siktes 4,110 i første omgang. Der etter 4,200 før korrigering, før 4,400. Verdensledende sentiment legger føring.

22:32: Questerre: ser ut til at vi fikk et par minibølger opp fra bunnen i dag fra rundt 1,856. Om riktig vil en tredje minibølge ta ut det matematiske gitte 2,3915kr. Samstemt med tidligere analyse gis 2,4kr. Der etter en fjerde (kan bli sval konsolidering (alternering)), før en femte tar ut 2,6kr. Der etter ny sett med minibølger retning 3,4kr. Volum øker.

00:07: Questerre: sannynlig 2,4kr tas ut idag onsdag 1 mars. Muligens 2,6 (for se hvor sval consolideringen fra 2,4 blir). Om ikke 2,6 i dag ligger sannsynlighetene til torsdag. 2,83 (husker man denne?) sannsynlig mandag/tirsdag kommende uke. 3,4 mulig samme kommende uke. 8kr kan dog likefullt tas ut når som helst iflg 5 års refleksjonen.
Redigert 01.03.2023 kl 00:14 Du må logge inn for å svare

@The Observer, takk for tilbakemelding selv om det ikke var et svar til denne fra Durham:

Refleksjonen ved 5 års grafen gir dog fortsatt 8kr direkt linje hvor OMHS av samme gir til gapet over 6kr. (jeg fatter ikke hva dette har med kursen å gjøre??)
Vel jeg skal ikke plage dere noe mer med denne men av ren pur nysgjerrighet håpet jeg på at noen kunne gitt et svar på hva det betyr for Qec kursen :))

Et svært viktig poeng dette. Uansett så er det ikke noe poeng å latterliggjøre. Hver og en får lese og eventuelt benytte seg av Durhams analyser. Jeg setter i alle fall pris på at han bruker tid på å gi en info på denne måten.

Uansett metode som blir brukt, så er fakta at Steve nærmere faktisk kurs enn de som lover 4 -5 eller 8 kroner. Han blir jo også holdt narr av.

@ge11, ja beklageligvis så latterliggjorde dette tidligere og det beklager jeg så nå må vi bli ferdig med det!! Jeg etterlyste noen svar av de som eventuelt forstår dette men ABSOLUTT INGEN HAR KUNNET FORKLARE en setning som jeg etterlyst et svar på, men nok om det la oss komme oss videre!!

Jada, ferdig med det. Men det blir litt vel komplisert å forklare, så det er bedre du leser deg opp på det selv.
Slettet bruker
30.03.2023 kl 09:36 6262

Qec: femte bølge siden sist januar verifisert igangsatt. Derved trenden givende 3,4kr. På veien møtes nå gapet fra over 1,850 før til og med 1,90, før volum økes enda ved 1,91. Vi vet allerede om 2,2 før 2,4 før 2,6kr. Før denne femte tar ut 3,4kr og bølge 1 større skala. Bølge 5 større skala ser vi ved 8kr men hvor risikoen ved 5 års refleksjonen er at 8 møtes raskt.

10:56: med gullprisen over 1 940 føler oljen for å stikke av. I all kontekst skal den det, ved unntagelse av igangsatt global depresjon. Gassprisen tok deg nærmere bunnen og den fallende trenden siden 2007/2008. Reagerte som opp fra varm plate. Det ‘visste’ vi ville skje. Der man kunne legge millioner på bunnen nå første gang kunne man selge andres hus og plassere den der. It was a ‘sure thing’. Nå kan det hende gassen tester nærmere bunnen et par ganger til. Gassen tar seg dog ikke under på alvor, obviously, for det gir betydelig signal om at verdens finanser går rett inn i en Svart Svane. Av betydning. Men, når om SPX sikter å ta gapet rett under midtre trendlinje kan det hende noen tror det, uavhengig, og hvor det kanskje trengs før å bryte OMHS halslinjen og sikte det da matematiske 4,300 minstemann. Questerre i alt dette sikter nå 3,4kr. Er som å sende ut The Paras, just point and squirt. Now a mathematical certainty.

11:11: US futures over 4,040 hvor det gis fri bane å sikte 4,130. Har den følelsen å ha nevnt 4,070 som første mellomledd men ser ikke slik ut. Men der har vi han likefullt. Neste er gapet rett under 4,100. Kan dog skje konsolideringen ned til å fylle gapet under oss kommer da.

18:44:

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: SPX ser ut å peile inn første gap til nedsiden. Helst tar ut nedenfor også. Gassprisen har den samme tid å ta en siste kontroll mot fallende trend og bunnlinje, hvor om ikke skal sikte oppad igjen. Oljeprisen fornøyd med alt gull over 1 940.

Når det gjelder bølgeformasjoner innenfor gitt trend ved Questerre gjelder det å benytte mulighetene korreksjonene gir. Om aksjen faller i en andre eller fjerde bølge ligger handelsmuligjehene særdeles åpenbare. Og når avslutning av charlie avslutter hele korreksjonen før tredje eller femte bølge tar til blir man servert kjøpsanledningene. 1,5 og senere 1,7 der altså. Og ja det er alltids mulig at aksjen kontrollerer imot igjen, og da som oftest ikke ta igjen helt inntil men givende double eller multibunn likefullt: det er øyeblikk å ta vare på. Som det står akkurat nå kontrollerte Questerre sist mot 1,5kr desember og januar givende slutten av bølge 4. Når vi der etter fikk de første minis av bølge 5, og hvor vi slo og kontrollerte mot 1,7kr nå gjennom marsj måned var det en double bunn, men også double bunn tett i tett siste dager og uker, mens 1,5 fikk flere runder med multibunn. Og der aksjen løftet ifra 1,5 da løfter aksjen ifra 1,7 nå.

Og husk, korreksjonsmålene sto analysert på foran før markedet sto enig og hvor de inntraff. Når de sto verifisert kunne man beregne resten av trenden ifra. Vel, man beregnet først når matematikken gav 1,5 før 1,7, men la det ikke ut som fakta før prismålene sto verifiserte faktiske forhold. Og det er slik man gjør det.

20:37: ser det diskuteres forskjellige gratistilbydere hva gjelder dekning av Toronto: det er fortsatt slik at grafens tegning og endepunkt stemmer oftest og best om man ser an over noen dager. Bloomberg står ofte uenig med seg selv. Der printet slutt-tall ikke stemmer overens med grafen er det grafen som virker å treffe de faktiske forhold. Bloomberg virker dog å treffe best på volum. Men når printet tall ikke stemmer overens med grafens uttrykt avslutning blir prosent beregningen der etter alltids feil. Bloomberg blir der ette løpende etter. Og feil. Per akkurat nå stemmer dog både print som graf overens. Så lenge det varer. Dvs, Bloomberg sluttet på 0.26 CAD i går mens grafen avsluttet på 0,29 CAD. Av det observerte kunne man konkludere at Toronto sluttet på 0,29 CAD i går, på Bloombergs volum. Derved ligger Bloomberg med kun mindre oppgang per nå mens andre, som viser korreksjon siden 0,29, nå står i flere prosenters negativ tall siden gårskveldens avslutning. Spiller dog mindre rolle. Er man interessert innhenter man Toronto dekning via den tjenesten man allerede har. Får man det ikke til bytter man tjenesten. Questerre er nå på vei mot 3,4kr uavhengig.

29:46. SPX tok ut den nærmeste gap til nedsiden. Now what?

22:06: https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01 & 02: setter man OMHSn ved neste refleksjon, dvs fra 3,600 til 4,600 får man 5,600 SPX. Setter man til neste der igjen finner man 4,800 som da gir 6,000. Ingen tilfeldighet at refleksjoner innenfor stadig større matematiske konstruksjoner gir omtrentligheter til de eksakte kalkulasjoner ved tidligere analyser.
Redigert 30.03.2023 kl 22:14 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
31.03.2023 kl 08:30 5908

Questerre: handles over 1,90 når som helst og i så gjørende drar opp volum mens å tette gapet. Der etter siktes 1,91kr med økt volum igjen der etter.

Bloomberg viste til 0,26 CAD ved print men hvor grafen avsluttet med 0,25. Det er grafen som trolig står riktig. Beregnes prosent fra 0,26 er og blir det feil, logisk anført. Volum i går dog ikke nok til å hensyn tas, men likefullt. Det er alltids bedre å inneha Toronto som del av program man allerede har. Å ha det live når man først har bestemt seg.

09:56: om US futures nå tok ut gapet til oppsiden ved SPX eller ie ventes en plutselig dump for å ta ut gapet rett under midtre trendlinje. Blir OMHSene for kraftige og hvor gapet under forbigåes, ja vel, men å regne med at den nå tas er hvor å stå. Der etter klatrer SPX mot gitte kursmål.

16:00: der US futures tok til 4,070 ser vi SPX der nå. Over 4,077 og det kan begynne å utløse effekt av OMHS. Venter dog det konsolideres noe her., ser ut som. Best hadde vært om indeksen tok ut gapet under midtre trend med en gang.

Questerre: det mer aksjen siger opp ifra 1,8 det større blir den mekaniske effekt å plutselig dras opp til 1,9 før 1,91. Tenker suggesjon fra 1,85 hvor gapet opp ligger fra.

16:17: negative nyheter falt inn ved samme tidsramme som 4,070 ligger og vaker. Der det tekniske forteller hvor, når, og til hvilken grad faller det fundamentale inn der etter. Or it’s just magic.

16:29: og der steg SPX på nyheter direkte der inflasjonen i USA kjøler ned. Vi fikk jo nyheter utover dagen fra andre nasjoner. Tug of war then mellom fint og bad der indeksen ligger ved 4,070. Tall har virke ser man; det er ved dem ting skjer.

16:33: Questerre avslutter dagen og uken akkurat på 1,80. Igjen. Crikey. Tall altså.

16:36: US futures tar ut gapet rett under 4,100. Venter SPX ditto.

18:01: om man drar grafen over Questerre til 3 måneder ser man opptakene og de første minibølger av bølge 5. Der den fjerde i rekken nødvendigvis avsluttet (a,b,c ned fra siste topp), om det er riktig, så har aksjen like nødvendig igangsatt den mini femte i rekken. Dvs ‘i’ og ‘ii’ avsluttet nå med derved må-kommende ‘iii’ av i av 5 første greia mandag? Looks like. Om riktig punkteres høyden over 2,25kr som beskrevet lenger opp i tråden. Tidlig kommende.

21:59: med olje og gass i støtte av SPX som nå har brutt første halslinje kan kommende uke by på mye Bull. Gapet under midtre trendlinje eksisterer fortsatt. Men om OMHS’n tar effekt nå blir det noen dager og uker med suveren markedsstemning.

22:07: Qec: ser etter over 2,25kr kommende uke. Om tellingen står riktig hvor en tredje bølge står for tur. SPX gav nettopp matematikken ut av OMHS for minst 4,300.
Redigert 31.03.2023 kl 22:10 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
02.04.2023 kl 16:58 5448

Questerre på Søndagstipset:

1,5kr blir nevnt å ikke falle under. 6kr og 8kr fremstås tydelig av grafen de fremviser. De tegner OMHSn fra 0,650 til 2,950 givende 5,25kr hvor mitt eget matematiske ferdigheter gir gapet over 6kr som analysert. Ved Hegnar grafen tegnes ikke gapet, tross å være av størrelse. At 8kr vises ved stigende trend er ingen tilfeldighet. 3,4kr kan man også kvikt beregne der matematikken aldri kan løpes ifra, og hvor man ser hvor den treffer. Man kan også telle Elliott Waves hvor fra bunnen bølger 1, 2, 3 og nå 4 avsluttet hvor bølge 5 står igangsatt med minis en og to nå ventede på tre å ta helt skikkelig av. Ifølge eget analyse samt lover av Elliott Wave skal aksjen nå punktere den her fallende topper gitt fra toppen av bølge 3, som nå gav oss bølge 4 (a,b,c), og hvor de små første av bølge 5 står igangsatt.

Der dette stemmer ganske så riktig med egne analyser, dog manglende flere åpenbare matematiske elementer, ligger Questerre nokså riktig tegnet. Dvs under 1,5 er aldri bra mens EW og stigende trend peker til 3,4kr før 8kr eksakt. Og hvor OMHS trolig snarlig får sin effekt.

Kort kommende uke der Påsken tar beslag. Om mini tre står riktig klar til igangsettelse blir 2,25kr siktet til raskt nok. 3,4kr er det analyserte prismål av bølge 5. 8kr bølge 5 større skala, dog kan bli hentet opp på direkten av 5 års refleksjonen.

Grafen tegnet opp ved Finansavisen forteller også hvor volum kommer til å øke betydelig. Og der de stemmer nokså meg eget analyse vil 1,9 gi økt volum før over 1,91 betydelig. Støtter probabiliteter for at 2,25 kommer raskt på med 3,4kr ikke så langt ifra der etter.

Det som er verdt å notere. Der undertegnedes analyser har tendens å bli opplevd og etterprøvd av andres analyser i ettertid; der 3,4, 6, og 8 kommer tydelig frem ved Finansavisen, hvor fra undertegnedes kalkulasjoner tatt år og måneder siden, vil 14, 15, 18, 19, 21, og 27, før 30 og 55 før 75 oppleve det samme. Gitt matematikken får bestemme.
Redigert 02.04.2023 kl 18:28 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
03.04.2023 kl 08:42 5137

Questerre: will be movement today. More throughout the week. There are springs to be sprung. Og tredje bølger bærer tendensen å alltid gjøre det.

SPX: over 4,110 sikter inn 4,160. Konsolidering nå ved US futures perfect. Helst også SPX utover dagen. Samler moment i Rsi til å kunne stikke mot 4,160 pluss.

09:19: OSEBX over 1,200 a big deal. Questerre lukter på 1,91kr som når over gir sterk volumøkninger. Se etter 10-15 millioner i turn over (TO).

09:31: der 1,91 ble tatt ut vil det siktes over 2,25kr.
Redigert 03.04.2023 kl 09:32 Du må logge inn for å svare

Til manges store fortvilelse, ser det ut til at du treffer blink. Moro!
Slettet bruker
03.04.2023 kl 11:30 5066

- alle hadde sine muligheter ved 1,5 før senere 1,7. Det har alltids vært det tilfelle hvor når 1,90 og 1,91 tas ut atter den gang blir for siste gang. Aksjen per akkurat nå mellom 1,91-2,1, som man vet analysert siden de ble skapt., først ved ipo juni 2005 før mitt første kursmål inne der etter. Nå handler det om 2,25 før vi går inn i de tidligere besøkte 2,4 og 2,52/2,54 før det analyserte 2,6. Alt dette kan gå raskt nå., før eller etter Påske. Matematikken ser over 2,25 som tidligere analysert slik at denne blir tatt ut nå. Men siden 5 års refleksjonen står litt i etterspill vil hva hvilket excuse som helst kunne dra opp til 8kr. Bra at Finansavisen endelig ser 8 tallet.

- det er klart, hadde flere sett de grafene jeg skulle sitte på hadde man stått i synet av meget man ikke ellers har mulighet å oppdage. Riktig utstyr givende riktig matematikk før så å måtte oppdage og korrekt tolke dem. Derved alltid forskjell mellom de som har og ikke har og de som kalkulerer og de nei.

11:47: skulle gullprisen verifiseres over 2 000, der den har vist tærne over et par ganger, vil man lande flere slike dager ved oljeprisen. Sentiment peker da oljeprisen (WTI) til 150 US per fat. Ved Brent ser man effekten av å kommet over 75 dollar. Men, der trampet den med en hel fot under. Det aller mest teknisk positivt gjeldende det brede marked er at gullprisen holdes over 1 940 gjennom denne konsolideringen etter første runde med forsøk gjennom 2 000.

11:55: der man kunne analysere T/O til mellom 10-15 millioner norske i løpet av dagen ser markedet ut til å stå enig engasjert. Over 8 millioner nå før 12:00. Kan se ut som en enkel prognose å oppleve minst den samme volum resten av uken per dag. Skulle matematikken fortsette å treffe virkeligheten vil uken etter Påsken også kunne bidra på samme nivå. Man kan skrive at 20 millioner sannsynliggjøres når over 2,1 der man husker tilnærmingen siste gang. Men markedet får den heftig bekreftelse prismessig når over hvor flere vil stå opptatt av å sikre seg deltagelse før 2,6kr, og der etter før 3,4.

- den som handlet de store volum i Toronto her forleden visste hva han gjorde. Take heart. Derved vet vi, når det er nok volum, at Toronto ‘kan’ lede. Reaksjonen i Norge var vel, ja litt, før å rulle det hele tilbake. Det var vel den siste kjøpsmulighet der nede. Nå gjelder det før høyere 2 tall før påbegynnelsen av 3 tallet.

12:18: litt stille nå. Norge inntar lunsj.

12:46: Questerre ved 2,1kr. Nå kan det, matematisk sett, gå hurtig. Vi noterer 10 millioner T/O. Flere har spist lunsjen hurtig. Flere vil være mannen fra Toronto.

12:55: fra 10 til 11 milioner på sekunder. Flere sikrer seg aksjer.

13:08: Questerre stanger litt i 2,1 som ofte nok ellers. Kortids Rsi trengs litt kjøling. Men der matematikken har valgt sin sti, hvor nå står minibølge 3 bekreftet, har aksjen ingen matematisk valg enn å følge løpet helt ut. Og det er godt lenger over både 2 og 3 tallet. Å stanse her for alltid blir like umulig som om en person skulle stanse i den tynne luften fra et punkt høyere opp. En hver matematikker vil kunne peke til den videre ferd.
Redigert 03.04.2023 kl 13:18 Du må logge inn for å svare

8 tallet har passet fint før i denne👍

Nå snakker vi haraball& go go🤠

Selv om det er langt opp til kr 8, så stor grattis på vegen opp til Durham samt igjen stor takk for at du har fortsatt / fortsetter med dine tekniske analyse innlegg😀👍👏 Dette til tross for litt «støy» på veg opp😉

Særdeles enig! En eneste positiv melding fra Legault eller Trudeau, så blir det rakett forbi 8 kr.
Slettet bruker
03.04.2023 kl 13:16 4931


- enhver faktisk levering av lisens tilbakeført Questerre gir 19 kroner samme dag. Selve matematikken gir 18,3kr, men fordi vi handlet ved 19 noen omganger tidligere gir det tekniske 19kr. All politisk tillatelser men hvor enda kort av selve lisens-tilbakeføring til selskapet tar ut 8kr mer eller mindre på direkten. Tydeliggjøring av sannsynlig tilbakelevering gir 15kr. Gapet ved 14 før 15 kroner blir tatt ut uavhengig, både på vei til 19 men hvor uansett blir tatt ut før eller siden - gapet er større enn Manhattan og blir av investorer tatt ut.

13:27: mistenker ikke bare tynnidioten å følge undertegnedes analyser men OPEC. Lurer på om de ikke sniktitter en aldri så liten lunsjbreak.

14:31: 2,25kr målet for uken. Der volum stemmer med pris er alt skapt av tidligere faktiske handel. Og der tekniske gir hvor, når, og til hvilken grad faller det fundamentale inn der etter. Har alltid hvert slik for enhver beregnet markedselement. Finansmarkedet ligger i snitt 6 måneder foran økonomien. Generelt sett. Men vi som faktisk følger markedet vet det varierer i tid mellom markeds elementer, hvor det er det tekniske bærende sentiment (hva vi gestemerer i kalkulasjon og fundamental viten) som leder. Hvor det ledende baseres på verifiserte faktiske forhold.

Questerre konsoliderer. Når ferdig angripes 2,25kr.

15:15: Qec. Da var korttids Rsi (á 5 dagers 5 mins Rsi 14) kommet ned til 46,754. Kan plutselig begynne å stige igjen. Ser ut som pris ligger enig hvor den konsoliderer flat akkurat nå.

15:26: om vi trekker Qec tilbake til rundt 1st september ser vi eget OMHS givende rett over 2,5kr. Man ser denne finansiell konstruksjonen merkbar aggressiv hvor sannsynligheter bygges for tatt ut i løpet av Påsken. Dette er enda en kalkulasjon liggende i markedet som gjør seg gjeldende, og støtter opp om opphentingen over 1,9 og 1,91-2,1 pekende på 2,6 rett over før 3,4kr. Samtlige konstruksjoner siden 0,83 området har bygget gulv, den stadige konstruksjon før neste. Lengde på disse konstruksjoner ser man forkortet ved hvert nytt nivå mens moment har stadig økt. Samtlige peker på 5 års grafens refleksjon av 8kr. Og hvor tallet nå har begynt å dukke opp ved andres oversikts tegninger.

Det finnes klart den tekniske risk at der en korrektiv ultra mini bølge konsolidere gjennom tid ved 1,8kr., flat, vil loven om alternering gi en fjerde slik korrektiv bølge nå muligheten til å heller korrigere skarpere i pris. Dvs tette de små gapene nå liggende under. Handel under 2kr presenterer akkurat den faren.

16:08. SPX over 4,110 en god ting. Men var det nok konsolidering gjennom natten ved US futures til å lade moment nødvendig å andripe 4,160? We’re about to find out.

16:12: Questerre saving itself on the line so far. Korrektive bølger har den tendens å alternere ved andre og fjerde bølger. Konsolidering ved tid kontra skarpere i pris - blir som unger som både hoster og harker og så slår seg når de leker. Universets lover.

16:20: Questerre ender dagen med 16 millioner i turnover. Det støtter sannsynligheten om 20 millioner over 2,1kr. Jeg skriver dog ikke enda det må bli. Aksjen ser ut å ta 2krs området seriøst og gav innsats å holde over. Skulle den videreføre korreksjonen ligger flere små-gaps mot 1,7 men hvor den største finnes ved 1,82kr der omkring. Går det flere dager blir de minste borte vanligvis.

17:10: SPX korrigerer noe. Tenkte meg. Har markedet behov får den bare gå igjennom. Jobben vår er å lese hva den vil før den gjør det. Vi klarte jo det også denne gang.
Redigert 03.04.2023 kl 17:13 Du må logge inn for å svare
Yzf R1
03.04.2023 kl 13:29 4828

Kansje det er en feil den skulle jo ned

Ingen oppgang skyldes annet enn tilbud/etterspørsel.

Hvor sier tallene og bølgene at det vil bli en ny god inngang denne uken? For oss som sliter med tommelgrepet og aldri kom inn på 1,7 forrige uke. Tendensen i aksjen er raske byks opp, for så å slake sakte av før et nytt lite hopp. Enhver avslakning har stoppet på et høyere nivå enn forrige. Vil vi se 1,9 igjen nå? 1,5 nedsakking ble til 1,7 blir nå til....1,9? 2,0?

Hvis du har en horisont som er ett år eller mer, så spiller det ikke så stor rolle om du er inne på 1,90 eller 2,10. Du tjener penger uansett.

Man vet aldri når det plutselig tar helt av her, jeg har sett mang en mulighet løpe fra meg de siste ukene pga treg finger/feighet. Samtidig gikk jeg hardt inn i shipping 9 mars, dagen før bank"krisa" nå, føler jeg har brent meg nok nå ved å kjøpe på en topp. På tide å bli litt smart istedet for denne enten FOMO panikk-kjøp eller trege "njah det kan vel fortsatt gå mer ned" tankegangen.
Slettet bruker
04.04.2023 kl 09:50 3702

Questerre tok ut alfa av en liten bølge fire i går. Stikket opp ved slutten av gårsdagen og helt i begynnelsen idag var og er fortsatt bravo. Dvs charlie må løpe kurset før denne fjerde bølgen står ferdig. I den forbindelse:

Qec reluctant to fall under 2kr, as where I called out the risk yesterday. But in order to rise charlie must be dealt and done with - has to run it’s course. This also means there is still a lot of positiv sentiment in the stock - we only need a litte of it to disperse so that charlie can do it’s thing. There is of course an alternative but less likely course of action. And that is to just sitt here a while and take charlie out using time rather than price - meaning flat several hours. Against this is that the second wave used a lot of time consolidating before the third wave took off over 16% yesterday. Therefore not impossible, but not probable right at this time. Charlie will likely immitate alpha in length and/or price but where the rule of alternation is also here possible.

I verstefall tas gapet ved og rett over 1,8 ut ved denne charlie. I bestefall legges det flat mesteparten av dagen. Under 2kr nærmest dikterer gapene ned til 1,9kr i minstefall.

Altså, bølge en lille liten skala gikk fra 1,7 til 1,8. Bølge to liggende flat ved 1,8 fra 30 mars til 3 april. Bølge tre fra 1,8 til godt over 2,1 (hva høyden var i går). Bølge fire går igjennom prosessen nå. Faktiske forhold.

10:31: ser ut til at det globale marked konsoliderer i dag. Tross fortsatt klatring ved oljeprisen. Hovedindeksen Oslo, Equinor, US futures.

12:03 med US futures over 4,160 siktes 4,178-4,180. Med SPX over 4,110 i går skal indeksen kunne sikte 4,160. Kan forventes noe konsolidering der etter.

14:56: Questerre argumenterer charlie av fire ferdig. Hvor vi nå opplever igangsetting av bølge fem i denne rekken av minibølger. Kalkulerte prismål er 2,25kr. Ser ut som det siktes nå. Toronto via Bloomberg gav 0,29 Cad et øyeblikk gårsdagen. Tilsvarte 2,24kr. Går man til appen eller andre gratis tilbydere vises ikke 0,29. Jeg står dog vitne. Ellers var det forskjell til hvor sluttkursene lå, som ofte er tilfelle. Volum var ikke i konkurranse. Når 2,1kr punkteres på alvor tilkommer volum.

16:08: Gullprisen over 2 000 US dollar per ounce forteller det er i ferd med å bli show. Dvs oljeprisen kommer til å klatre kraftig ved flere partier og hvor det brede marked søker samme retning.

16:22: Skal analysen treffe rent for uken ser vi 2,25kr morndagen. Jeg tilgir markedet om det går tregere, dvs oversvømmes til neste uke. Men matematikken har stemt i analyse hele veien så langt.

16:26: Questerre stanget hodet i 2,1kr igjen. Bloody typical. Der bølge fem dog står etter all sannsynlighet igangsatt slåes det igjennom onsdag. Det hardere motstanden står det kraftigere effekten når igjennom.
Redigert 04.04.2023 kl 16:29 Du må logge inn for å svare

Jeg har aldri lagt skjul på at jeg fikk en elendig inngang, og er fortsatt i minus. Men det betyr lite for meg, siden jeg har en 5-års horisont på investeringen min. Tror likevel på en mye høyere kurs i løpet av året, slik at dagens nivåer har liten betydning.
Slettet bruker
05.04.2023 kl 08:29 3199

Questerre most probably bursting through 2,1 will be a big deal today. Gathers serious volum targetting higher prices. And likewise leaving the whole bottoming section, several years in the making, behind.

Equinor sikter trolig gapet rett under 300,000. Har en til litt lenger ned ved 286,000. Trolig hva som tynger hovedindeksen nå. Når tatt ut, den ene eller begge, kommer sikt av 400,000kr.

Gullprisen i iherdig forsøk å klarere 2 000 a big deal.

10:46 der man kan bekrefte den fjerde bølgen avsluttet ligger den femte nå i sporet. Der volum igjen har fritt løp siktes 2,25kr. Ja det er Påske, men tilkommer ikke volum en mass med en gang oversvømmes det kommende uke. Det er nå fri sikt til 3,4kr. Men som sedvane er må aksjen gjennom sine matematiske mekaniske prosesser. Om ikke 5 års refleksjonen henter opp til 8kr nærmere direkte.
Redigert 05.04.2023 kl 10:51 Du må logge inn for å svare

Dagens quiz,hvor mange % gain på 4 timer?🌞🇧🇻🤠

Null
Det bekymrer med at Investtech hadde QEC som dagens aksje med kjøpsanbefaling i går. De 6 siste gangene har dette medført fall. Så kan man snu på det og si at 7 ganger på rad vil nærmest være umulig.
Redigert 05.04.2023 kl 08:47 Du må logge inn for å svare

Er veldig avhengig av volum for å forsere 2,10. Et råtips er at vi ender et sted mellom 2,00 og 2,10, dersom ikke nyheter av et eller annet slag sender den i den ene eller andre retningen. Eller at volumet tar seg opp. Oljeprisen har naturligvis litt å si.

Det stemmer ikke. Flere ganger har Investtech hatt anbefaling på QEC på mellom- og lang sikt. De gangene har QEC gått opp på en måneds horisont - som da en mellomlang sikt (1-6 mnd). F.eks kom de med en anbefaling den 20.mars. Da var kursen 1,80. Nå er den 2,09. Det kaller jeg å gå opp.
Redigert 05.04.2023 kl 08:55 Du må logge inn for å svare

Tror kanskje den store posten på 2,10 kan ryke. Da vil vi gå høyere.

Der, ja. Så får vi se hvor sterk motstanden er, om den blir sendt under 2,10 igjen.

Ikke tenk så mye på disse «motstandene»

Det gjør jeg som jeg vil med. Teknisk motstand er og blir teknisk motstand. Ser ut til at den er forsert nå. Det signaliserer videre oppgang, forutsatt noe volum.

Her er det bare å sitte rolig og nyte påske og deretter våren mens QEC re prises. Jeg skal ivertfall ikke selge noe før vi får en avklaring vedr. Québec der vi nå enten får oppheving Bill21 som sender QEC «til himmels» (da ser vi kr 30++ igjen), eller erstatning. QEC forsvarer uansett helt uten Quebeq og mtp. produksjon og EBITDA fremover kurs langt over kr 2 (Minsin har som alle har sett oppjustert sine beregninger til 5-7), så risk / reward her meget god. Riktig god påske alle sammen😀

Kan bare si meg helt enig i dette. Men i dag er det litt moro å følge med hva som skjer. Alltid gøy med pluss i regnskapet. Durhams analyser viser seg å stemme, og det er veldig fortjent.