Questerre on the Brink.

Slettet bruker
QEC 28.02.2023 kl 20:34 66394

Verdensledende sentiment illustrert ved den globale gullhandel møtte motstand ved 1 940 ved første forsøk, og korrigerte der etter. Det dro ned oljeprisen kontant. Nærmeste støtte ved 1 900 braste også hvor 1 830 var neste. Over gav oljeprisen byks mens under påvirket nedom. Under 1 830 kommer 1 800 hvor under 1 755 må holde. Enn så lenge holdt 1 800 i god stil. Og vi ser oljeprisen bykse etter. Akkurat nå står gullprisen ved 1 830 igjen hvor eventuell byks igjennom ville kunne påvirke hele det globale marked. Når over 1 940 vil markedet kunne stige markant.

Gassprisen kunne man se falle ut retning fallende trendbunn fra 2007/8 som tidligere analysert. Råvaren falt imot hvor man kunne skrive at en hel verden kom til å akkumulere. Så har skjedd hvor prisen bykser hardt ifra. Over 6 dollar gir over 11.

Questerre:

Charlie av bølge 4 ble avsluttet morningen 17 januar. Man leser der etter bølger i, ii, hvor iii nådde toppen over det analyserte 2,2kr nå, før bølge iv muligens avsluttet i dag. Gapet ved 1,91kr ble tatt ut i prosessen. All handel under var litt blod på gaten å ta vare på. I oppstigningen retning 2,2kr opplevde vi det økende volum man analyserte ville komme. Mellom 10-15 mil vol men hvor det også ble mer. Handel over viss prispunkt utløste investor interessen. Det kommer nå til å gjenta seg. For etter bølge iv av 5 står nå v av 5, nå idag, meget mulig igangsatt. Og der 2,2 gav ordentlig korreksjon vil regelen om alternering sannsynligvis gi svært kort konsolidering etter 2,4, hvor 2,6kr blir tatt ut raskt. 3,4 kroner kommer der etter. Dette gir bølge 1 større skala hvor når bekreftet gir bølge 5 større skala á 8kr.

I dette, der gapet ved 1,91kr nå ble tatt ut står gapet ved 6kr like reell. Blir tatt ut på veien. Likeså gapet ved 14kr som sannsynliggjøres ved neste skala igjen. However, den 5 årige OMHS’n kan finne på å reflektere ut til 8kr når som helst. Og da går det fort. Om den større refleksjonen tar tak samtidig blir gapet ved 14kr tatt ut der etter. Ved eventuell politisk omveltning i Québec tas 19kr ut samme dag det meldes. Kursmålet dog analysert til 55kr. All teknisk analyse tilfallende Questerre kan studeres ved forrige tråd. Det er ingen forandring der stien aksjen følger står påvist den samme.

SPX: 4,020 å se etter. Forsøk nærmere 4,000 gav konsolidering enn så lenge. Over 4,022 gir 4,050. Under 3,975 gir 3,950. Indeksen må under 3,880 for å sikte gapet ved 3,750. Men da med økende risiko for 3,600. Om indeksen finner bunn her siktes 4,110 i første omgang. Der etter 4,200 før korrigering, før 4,400. Verdensledende sentiment legger føring.

22:32: Questerre: ser ut til at vi fikk et par minibølger opp fra bunnen i dag fra rundt 1,856. Om riktig vil en tredje minibølge ta ut det matematiske gitte 2,3915kr. Samstemt med tidligere analyse gis 2,4kr. Der etter en fjerde (kan bli sval konsolidering (alternering)), før en femte tar ut 2,6kr. Der etter ny sett med minibølger retning 3,4kr. Volum øker.

00:07: Questerre: sannynlig 2,4kr tas ut idag onsdag 1 mars. Muligens 2,6 (for se hvor sval consolideringen fra 2,4 blir). Om ikke 2,6 i dag ligger sannsynlighetene til torsdag. 2,83 (husker man denne?) sannsynlig mandag/tirsdag kommende uke. 3,4 mulig samme kommende uke. 8kr kan dog likefullt tas ut når som helst iflg 5 års refleksjonen.
Redigert 01.03.2023 kl 00:14 Du må logge inn for å svare

@ge11, for min egen del så har jeg investert 150k i Qec KUN pga hva som kan skje i Quebec, utvinning eller erstatning og har vært inne lenge før Durham ga seg til kjenne, har vært med noen år nå!! Videre så er jeg selvfølgelig opptatt av at Qec tjener penger på nåværende produksjon samt flere brønner i sikte! Du nevnte på en annen tråd her i går at du er pessimist av natur hvorpå minsin kommenterte at da bør du ligge unna aksjer, så ut fra hva du forventer i 2023 en kurs fra 4 til 7kr anser jeg som veldig optimistisk (håper du får rett) :) så pessimist er du ikke men optimist ja, for en kursstigning på 100 til 350% i løpet av ett år er jo formidabelt og det uten Quebec som du sier er bonus eventuelt!! Ps, utfra hva som skrives på trådene her så virker det som majoriteten er som meg mest opptatt av Qec aksjen primært av den grunn på det er av muligheter i Lowlands/erstatning!! Ha en fin børsdag uten pessimisme :)))

Slettet bruker
11.03.2023 kl 20:14 6449


https://stockcharts.com/public/1172710

SPX: graf 01 & 02: det store bildet forteller at enten står markedet toppet ut ved bølge 3 opp fra resesjonsbunnen, med nå utbunnet bølge 4 sist oktober. Eller, om bølge 5 toppet ut begynnelsen av året sist vi hadde bølge 1 (i fem bølger) ned fra toppen hvor bølge 2 derved toppet ut nå begynnelsen av februar. Og om siste tilfelle bølge 3 nedom er i ferd med å akselerere. I dette finnes flere variabler og alternativer til de mindre kommende bølger. Men om tellingen er bullish er det rom for at man kan telle ned alfa av bølge ii av bølge 5 nå, med da bravo til oppsiden før charlie ned til avslutning. Om det er stien markedet velger vil heller ikke her gapet kunne tas ut men hvor charlie heller stopper opp noe rett over.
Redigert 11.03.2023 kl 21:28 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
13.03.2023 kl 00:55 5983


US futures pluss 1,25% right off the bat. Noe som støtter muligheten for at alfa bunnet ut fredag med bravo nå igangsatt. Der etter slår charlie nedom.

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: charlie bør dog ikke kunne falle under lavpunktet sist desember. Dvs rett over gapet ved 3,750. Om tilfellet kan man mistenke EW konstruksjonen til å være annet. Om det vises at vi er i bølge 3 ned brytes 3,500 til nedsiden.

Gullprisen sikter 1 900 etter å ha kommet over 1 830. Oljeprisen ser man påvirket samme retning.

Questerre: fra toppen tidlig mars kan man telle kort alfa, kort bravo før typisk siden bølge 2, en lang charlie. Der man ‘kan’ telle fem bølger av charlie ‘kan’ man telle EW konstruksjonen avsluttet. Fra toppen februar har man da enten alfa, bravo og nå charlie av mini 4 eller, fra bunnen februar, ultramini en og nå avsluttet to av mini fem. Skulle Qec isteden falle noe under bunnen av februar har ikke mini fem igangsatt enda, hvor charlie av mini 4 fortsatt søker bunnen. Eventuelle andre alternativer må markedet bevise. Men disse to er de fult lesbare. Dvs Questerre enten skyter kraftigere opp nå i ultramini bølge tre, eller hvor man må vente til da i tilfellet charlie av mini 4 avsluttes.
Redigert 13.03.2023 kl 01:06 Du må logge inn for å svare
thoran
13.03.2023 kl 05:34 5942

Hva skal man si til dette? Hvorfor ikke si det som det er at forventningen til QEC ikke er på topp, derfor faller aksjen. QEC spesielt er nok priset omtrent der den skal være for øyeblikket. Det er noen saker som kan endre på dette og det er erstatning eller grønt lys for utvinning av gass feltet i Quebec. Det grimme alternativ er ingen av delene. Jeg skulle tro det heller mest til utvinning da Canada er under press fra utlandet. Det handler også om store inntekter for staten Canada og dette bør man nok ta mer hensyn til i tiden som kommer. Alt er ikke lyst lenger og økonomiske nedgangs tider vil komme. Derfor kan man vurdere utvinning eller erstatning som de sannsynlige alternativer. Men med utvinning som beste løsning for alle. At folk har stemt inn idioter i styret får de tenke på i etterkant.

Det er ett alternativ til: At QEC faktisk tjener godt med penger på eksisterende produksjon, og er tilnærmet gjeldfrie. Det vil selvsagt gjenspeile aksjekursen på sikt, selv uten Quebec. En bom stopp for Quebec vil trolig kortsiktig føre til fall. Men også volatiliteten vil da avta, og det mer fundamentale kommer sansynligvis til syne. På sikt vil trolig kursen stige til normal verdivurdering. Verdien i løpet av 2023 med forventet økning i produksjonen, og noenlunde lik oljepris som i dag, vil være mellom 4 og 7 kr pr aksje. Med Quebec, ja da er det bare å kjøpe sigarer og sjampis.
Redigert 13.03.2023 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
thoran
13.03.2023 kl 09:08 5559

Jeg er ikke uenig med deg. Men tok for gitt at inntjeningen var kjent for alle. Kurs vurderingen er nok noe usikker, men dog mulig. Man kan bare håpe de velger utvinning av de energi ressurser som finnes i Quebec. Ønsker deg og alle andre lykke til med QEC.

Spot on thoran;
Det med inntjeningen er kjent for alle.
(Og vil ikke gi noe kursløft)
Prewia
13.03.2023 kl 09:53 5748

Bolaget faller i dag, lite märkligt, i dessa tider av oro, nån specifik orsak

Les Durhams analyse - så forstår du hvorfor.
Slettet bruker
13.03.2023 kl 13:53 5515

USA futures jobber enten fortsatt gjennom bravo (a,b,c), hvor om tilfellet kan ikke falle under sist fredags lavpunkt, eller hvor bravo står avsluttet charlie står igangsatt.

Gullprisen sikter fortsatt 1 900. I så tilfellet vil oljeprisen bykse tilbake. Men lasso’n kan være lang i dette tilfelle hvor SPX tar ut charlie til nærmere gapet ved 3,750 mens gullprisen holder seg og bykser det globale marked tilbake der etter. Om i tilfellet SPX faller i en bølge 3, på alvor, vil gullprisen enten snu nedom og kollapse under 1 755 eller skyte opp i panikk. Det er erfaringene fra tidligere markeds krasj man har.

OSEBX under 1,200 er aldri bra. Hovedindeksen ledes av oljeprisen i dette tilfelle hvor spenningen ligger i eventuell overreaksjon. Om ikke og hvor markedet faller nedom er det lenger å falle.

Questerre søker trolig avslutning av charlie. Siden aksjen falt under februar bunnen snakker vi charlie av bølge fire ned fra bølge 3 og toppen over 2,250kr. Skulle aksjen falle under det som konstrueres som en fjerde bølge står aksjen ved noe helt annet. Da blir negativ test av 2,1 og nå 1,91 overmål hvor eventuell verifisering under 1,5 dikterer den teknisk død i forhold til de analyser aksjen har fulgt så langt. Man skal dog huske at det ‘verbale’ marked, og særlig av det som ikke kan telle til fem, eller stave de første bokstaver av alfabetet, så godt som alltid skriker ved bunnen av en teknisk konstruksjon, uansett størrelse.

Essensielt:

Markedet presenterer her enten en god mulighet eller kommende en enda bedre.

13:56: Gullprisen i 1 900.

14:19: mens gullprisen søker over 1 900 respekterer US futures lavpunktet sist fredag og hvor oljeprisen reagerer oppad. Ledende sentiment der altså. Faller US futures nå under er charlie i gang.

Oljeprisen: det store oversikts bilde forteller (fra før 2000) om større dobbel topp med da større fallende multi bunn. Man kan dog telle bykset mot 150 US som bølge 1, med der etter en lengre korrektiv a,b,c,d,e i bølge 2, før bølge 3 igangsatt med bølge i, og bølge ii (a,b,c) hvor korte alfa, bravo, før lange charlie av ii søker avslutning nå. Gullprisen, som den står handlet, argumentere tilfellet.

14:40: gullprisen vil kunne hvile her. Men ved normal leie vil råvaren nå søke 1 930 i første omgang. Eventuell fall under 1 830 før 1 800 betyr de tellende kapitalsterke krefter trekker all positiv sentiment ut av markedet. Bekreftelsen kommer under 1 755.

14:51: mens oljeprisen kommer opp etter ledende sentiment faller US futures under fredagens lavpunkt. Sannsynliggjør igangsatt charlie.

14:54: Questerre argumenterer akkurat nå et eget charlie nettopp avsluttet. For se da.

15:00. US futures stanser opp rett over. Vet ikke hvor mye man skal tolerere av futures kontra faktisk handlet pris. Det var et dupp under. Råvarene argumenterer US futures feilet. For se da.

15:05: US futures fikk fart på seg og tok signalene på alvor. Spratt opp som fra stekeplate. Holly Bananas.

15:12: Ved Questerre er det nå et partre mindre gaps til nedsiden hvor om eg 1,702 tas ut mye er gjort - for å være intradags spesifikk. Gir doble bunn. Fordi, det finnes mange, mange mindre gaps til oppsiden.

15:41: Questerre argumenterer sterkere det var det. Der er ikke alltids de minste gaps blir tatt ut. Nå er det dog en hel flust til den lange oppsiden.

15:59: SPX: det finnes den mulighet at markedet bykser noe før å gi doble bunn, eller, søke gapet fylt likefullt. En mulighet. Om så tilfelle, der gapet ikke ligger langt unna bunnen så langt i dag, skal Quesrerre likefullt respektere matematikken og den mekaniske EW konstruksjonen den både gir og nå nettopp gav. Det finnes dog her likeså mulighet for dobbel bunn.

15:55: Hovedindeksen Oslo ligger noe i sjokk og vaker. Indeksen vet ikke helt hva å gjøre. Kan bli stabilt sideleie flere dager. Før det brede marked tar standpunkt, viser vei og leier Oslo ved hånda.

16:20: Looks like we hit Qec right on the money. Commodities and the whole broader market too. Mathematics & mechanical constructions in financials. What can you do?

17:15. Snur SPX her (ideelt ved 3,910) ligger sannsynlighet for forsøk å ta ut gapet ved 3,750. Men som tidligere skrevet kan stoppet kort. Holder indeksen seg over 3,700 kommer 4,400 SPX der etter. Det blir konsolidering ved 4,200 men har blitt stadig av mindre betydning. Etter korreksjonen ved 4,400 finnes fortsatt den sannsynlighet for 4,700 før 5,555 før 6,000 SPX Q1 2024. Eventuelle 3,400 er nøtteknekkeren for de tre sistnevnte. Faller dog indeksen under 3,700 kan det tilkomme et flashkrasj til 3,600. Flashkrasjet fra 3,750-3,700 blir dog ikke stående imponerende men blir heller en typisk overdrevet å ta vare på. Den store skjulte faren er hvor om man husker litt tilbake jeg kunne advare om vi slo mot 3,500 før så å bykse oppad korrektivt før å falle nedom igjen., det var da det gjalt å ikke falle under 3,500 der etter. Flasjkrasj til 3,600 kan stanse trusselen.
Redigert 13.03.2023 kl 17:26 Du må logge inn for å svare
thoran
13.03.2023 kl 14:15 5464

Teknisk analyse på QEC er neppe spesielt bra. Som verktøy kan teknisk analyse benyttes på flere selskap. Men i QEC er det bare fundamentale data som gjelder. Akkurat nå trekker det sure børs klima generelt kursen ned, men skulle tro den kommende rapporten og mangel på informasjon fra QEC skaper også den nedgående trend man sett noen dager. Det er kun positive nyheter fra Quebec som kan virkelig riv starte QEC. Noe vi selvsagt alle håper på nå.

@thoran, kloke ord!! Jeg har sagt det ganske lenge at Quebec er nøkkelen til hvordan aksjen vil respondere framover og neppe TA men jeg kan jo ta feil!

TA har ikke noe med hvordan qec responderer. TA er motsatt. SÅ hold tunga rett i munnen. Inntjening har også svært mye å si, selv uten Quebec.

GE11 sa:
En bom stopp for Quebec vil trolig kortsiktig føre til fall. Men også volatiliteten vil da avta, og det mer fundamentale kommer sansynligvis til syne. På sikt vil trolig kursen stige til normal verdivurdering.

Du som kan tall mye bedre enn meg GE11: Mener du at siden Quebec er skrevet ned til 0 så speiler ikke kursen idag engang de 100mill CAD som QEC er tilbydt i erstatning? Så eksempelvis hvis erstatning blir 0 CAD og Bill 21 består så vil kursen på QEC forbli ca uendret fra i dag?
Så selv en erstatning på 100m CAD (som er ca lik verdien til hele QEC idag?) vil gi en stor kursoppgang?
Det virker omtrent for godt til å være helt sant, kursen må da være noe høyere nå gitt de mulighetene som fins i quebec enn hvis selskapet ikke hadde hatt dette LNG feltet?

Hvor mye har QEC på bok? Hvor mye har de på bok årsskiftet 2024? Selvsagt vill 100 mill cad gjenspeile seg på kursen. Det er 427 mill aksjer, og en tilførsel på omtrent det dobbelte i antall kr i kassa (700 mill) vil jo selvsagt gjenspeiles på kursen.
minsin
13.03.2023 kl 17:12 5152

Hmm qec er ikke tilbudt 100 mill cad ..det er en erstatningssum quebec tilbyr til flere aktører ..
Lurt å sette seg inn i aksjen før man kjøper

Mitt innlegg var kun som et tenkt eksempel...

Noe jeg lurer på, uten å forstå noe som helst, er hvordan bølge 4 i det ene øyeblikket er i ferd med å avsluttes - men en uke senere er vi i bølge 3.
Går bølgene bakover ?
njn-
14.03.2023 kl 00:22 4817

De går bakover når de treffer land.
thoran
14.03.2023 kl 01:34 4853

Hvis jeg skal komme med et i all beskjedenhet godt råd er det å ignorere det som kommer fra en her på Hegnar Forum angjeldende teknisk analyse. Det virker ikke fornuftig og det virker enn mer tankeløst, endog en kilde til forvirring. Derfor burde man ikke bruke tid på dette. For QEC gjelder enten positive nyheter fra Quebec eller uventede gode nyheter angjeldende inntekter eller for fremtiden til selskapet.

@tynnidioten, nei der ble jeg i skikkelig villrede TI, er det som njn nevner her at når bølja treffer land så så går'n baklengs ut igjen, ække det sånn det blir a?? trur vi går for den:)))

Takk for konstrutive svar.

@tynnidioten, det var det nærmeste jeg kom på nåværende tidspunkt når det gjelder bølge 3 og 4.... at vi så går tilbake til bølge 3 er for meg også en gåte så jeg står på at den må nok gå baklengs som njn nevnte her!! Nei altså jeg må si at jeg ikke skjønner en dritt av det her "ti" jeg tror du må sjekke med noen som har litt høyere IQ enn meg, vi skal vel snart opp og lukte på 2,4 og 2,6 iflg tidligere analyser her så jeg har trua jeg:))))
Slettet bruker
14.03.2023 kl 11:39 4344

US futures hoverer under 3,910 og beviser prispunktet viktig. Over sikter 3,935 hvor over sikter 3,970. Negativ test av 3,910 søker videre konsolidering hvor 3,880 alltids like avgjørende. Se innlegget over fra gårsdagen.

Gullprisen hviler ved 1 900 som analysert. Oljeprisen doble bunner hvor det også var muligheten. Ser OSEBX reagere sensitivt. Oljeprisen har dog oscillert her siden sist desember og har blitt et lengre tradingsrange etter en korrektiv telling fra sist topp før sist sommer. Man kan her telle Alfa, Bravo og typisk lengre Charlie av bølge ii av 3. Om det er det det er. Men i konkurranse av flerårige dobbel topp. Dvs fall under siste tradingsrange siden sist desember er svært negativt for råvaren. Gullprisen, som den akkurat nå står handlet, argumentere dog for dobbelt bunn her.

Questerre utgjorde et bunnområde i går og reagerer nå opp i fra. Om konstruksjonen og tellingen innenfor trenden står riktig kommer nå-etter 2,22, 2,4, 2,6 før 3,4kr givende bølge 5, før å sikte bølge 5 større skala á 8kr.

12:35: med US futures over 3,910 siktes det høyere. Oljeprisen fortsetter opp fra dobbel bunnen og hvor Oslo slår i takt. I bestefall siktes nå 4,400 SPX i første omgang. I såfall kan snakke kommende sommer. Gapet ved 3,750 står dog fortsatt ubesvart. Men trengs ikke strengt tatt tas ut før etter 6,000. Og der etter etter en sannsynligvis minst ettårig høyre skulder.

13:34: Hovedindeksen OSEBX sikter 1,200. Skal ikke være bare bare å komme over igjen når først under. Så er viktig. Kan bli rally når verifisert over.

14:16 med US futures nord for 3,935 siktes 3,970. Kan dog se noen verifiseringsrunder først. Oslo satt fart over 1,200 momentant men kan hende må verifisere før skikkelig rally. Imens bedre tall USA sjekket oljeprisen nærmere dobbelt bunnen igjen. Gullprisen dog fortsatt ved 1 900. I dette er det klart det er av betydning når over 1,91 igjen Questerre. Over 2,1 gir rally på alvor.

15:40: Qec: ser man grafen siste par dager teller man tre mindre bølger opp. Vi ser Qec pause ved 1,838 siste minutter - bærer preg av tellingen. Etter tre kommer fire før fem.

Mens US futures sikter inn 3,970 kan det komme en konsoliderings runde her. SPX på vei til 3,935 nå.

Når det gjelder Toronto har man skrevet om det før. Men som flere oppdager står flere gratis oversikt upålitelig. Vi ser prosent ikke stemme overens med tegning, og heller ikke med andre tjenester dagen etter eller kvelden før. Men om man observerer over en ukes tid kan man komme til mening at grafenes faktisk tegning treffer den sannsynlig sannhet mer pålitelig enn stående print over kurs.

15:52: fra dobbel bunnen siste par dager har OSEBX kommet opp i fire bølger. Å stange ved 1,210 tyder på at 1,220 kommer i test ved den femte. Markedet henger sammen ser man.

16:13: Questerre: når den fjerde bølgen står ferdig konsolidert ser man ved grafen 1,90 kommer under angrep. Kan bli flat konsolidering her der man da har en bølge en større skala. Etter konsolideringen ved bølge to samme skala kommer bølge tre til å gi rally. Husk hele denne tellingen er smått som del av bølge 5, som begynte i januar sist. Det er langt høyere å gå til 3,4kr der femte bølger som regel strekkes over tredje bølger, som toppet i vårt dette tilfelle ved 3,2kr.

Merker jeg har lyst på ribbe og kolslå. Don’t know why.

SPX handles dog ved 3,935. Fact. They don’t know why either!

Man kan da konkludere for dagen at mye er lagt opp til at 1,220 OSEBX kommer under anstendig angrep onsdag. Og at 1,90 lever farlig Questerre. Verdensledende sentiment vil kunne gi rally feber når over 1 940 dollar per ounce. Da blir det seriøs mønstring retning 4,100, 4,200, og 4,400 SPX.

17:03: man kan lese fem bølger oppad til 3,935 SPX intradag. Så nå korrigeres det. Unbelievable right! Maths are awsome. Samtidig som US futures korrigerer fra kontakt med 3,970. You have to get up early in the morning.

19:59: oljeprisen gir ut en advarsel. Faller ut av påvirkning av ledende sentiment. Brent ser vi med absolutt grense ved 75 US per fat. There’s a disturbance in the Force.

22:00: Gullprisen argumenterer oljeprisen med falsk breakdown. US futures ditto der i all effekt den satt en konsolidering etter kontakt med 3,970, som analysert og forventet. SPX korrigerte fra kontakt med 3,935 som analysert og forventet. Med indeksen tilbake over 3,910 siktes 3,935 på nytt. Derved kraftigere argument at vi nettopp hadde en falsk breakdown. Men der oljeprisen ledet an er det likefullt sterk nok kapital som mente dette går skeis. Derved skal man forbli våken til potensiell muffins.

Også; Ser SPX gikk under men det man fikk var en test av 3,880 hvor under var falsk breakdown. Isteden har man enn så lenge fått en positiv test ovenifra.
Redigert 14.03.2023 kl 22:12 Du må logge inn for å svare

Det bølger ivertfall oppover, 1,81 nå😉

Durham har vel flere ganger gitt uttrykk for at det er en bunn på rundt 1,80. Ser ut som om det er en rekyl fra den nå.

Det skriver du akkurat nå som vi fikk hjelp av markedet over 1.80. Noen røde dager og vi er under 1.70.

Sier han som har skrevet om pump&dump siden sist (slutten av januar) QEC gikk fra 1.5 - 1,6 nivået og opp til 1,80, gikk da som vi vet videre opp til +/- 2.2
Redigert 14.03.2023 kl 14:44 Du må logge inn for å svare

Interessant:
Oil and gas market forecast: We keep our 2023-24 Brent oil price forecasts of
USD 85/bbl and USD 75/bbl unchanged, but reduce our TTF gas price forecast
2023-24 to USD 15/mmbtu and USD 13/mmbtu (down from 19 and 15). For the
European gas market, our approaches for assessing long-term gas prices
indicate the current forward curve of USD 9-10/mmbtu is too low (we assume
USD 13/mmbtu). We expect an oversupplied oil market in H1 23 and
undersupplied market for H2. For oil demand, we observe that 2023 consensus
estimates (average of OPEC, IEA and EIA) are not falling anymore. Global oil
demand is expected to increase by around 2 mb/d in 2023 vs 2022.

Videre:
"Expect volatility! Always huge spreads intra-year high vs. low. Even in
2010-2013 (the “fixed price era”), high vs. low spread was 20-40%"
Redigert 14.03.2023 kl 16:45 Du må logge inn for å svare
1013
14.03.2023 kl 20:15 3684

hvad sker der med olieprisen?

Den faller. Det går ofte motsatt av hva spesialister og analyser «spår».
hgsd33
14.03.2023 kl 22:11 3607

Vi fikk et markant børsfall etter konkurs og nedleggelse av to banker i US som selvfølgelig skaper uro i markedet. Nå finnes det gode kjøpsmuligheter i aksjer og vil da tro at det dumpes råvarer til fordel for førstnevnte. Noe som gjenspeiles i aksjeindexene.

Tenker vi er back on track så snart ting roer seg og det ikke blir noen flere droner og jagerfly som har rotet med GPS’en.
Redigert 14.03.2023 kl 22:12 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
15.03.2023 kl 11:06 3397

OSEBX: skal ikke være bare, bare å re-entre 1,200 når først falt under. Fjerde bølger kommer som regel i en korrektiv telling á la alfa, bravo, charlie.

Gullprisen kunne man se ville konsolidere ved 1 900. Hovedsakelig er det det den gjør. Parametrene kjenner vi til ved 1 830, 1 800 før 1 755 som alltids må holde. 1 930 før 1 940 åpner gaten.

Oljeprisen varslet fare. Ligger over gårsdagens bunn mens eventuelle under 75 roper varsko her.

Essensielt: leser man sin a,b,c ligger den mulighet å kickstarte i dag. Men korrigeringen må spilles ut. For at 2 pluss 2 skal bli 4 må man først konstruere de hele tall. Det er dog likefullt den risikoen å tette gapet ved 3,750 pluss eventuell overreaksjon. Depresjons faren lever også der man ‘kan’ telle ATH til 5 bølger opp fra resesjonsbunnen.

Questerre kontrollerer mot sin korrektiv telling likeså. Oftest, som som alle tradet aksjer ved annenhånds markedet påvirkes aksjen av hovedindeksen den er notert. Da gjelder hva påvirker hovedindeksen. Der indeksen står 62% direkte påvirket av oljepriser gjelder hva påvirker oljen.

US futures kan kontrollere mot 3,900, dog helst ikke under 3,910 før SPX tester mot 3,880.

12:07: obviously var det ikke fire bølger opp ved OSEBX men fem. Oversikt fra 6 måneder tilbake teller også fem. Teller man opp fra bunnen 2020 ‘kan’ man også telle fem, hvor den femte har toppet ut truncated (avkortet). Man ‘kan’ da også telle fem opp fra resesjonsbunnen. Brent under 75 å se etter. Endog, gullprisen hoverer ved 1 900 - men gullprisen ‘kan’ forbli over 1 800 mens SPX tar ut gapet ved 3,750 hvor markedet derved spretter opp igjen.

12:47: US futures nærmer 3,880 hvor vi derved vet SPX åpner under. Om tilfellet 15:30 ligger sannsynlighetene sterke til at gapet ved 3,750 nå tas ut, og hvor så lenge gullprisen holder seg, markedet bykser tilbake og sikter 4,400 SPX i løpet av sommeren.

13:04: gullprisen argumenterer å sikte 1 930. Om over 1 940 tilkommer ekstrem rally ved det brede globale marked. Om 1 930-1 940 feiler før å sende metallet under 1 755 blir det mørkt.

Ser US futures vurderer sin fremtid noe rett over 3,880. Det skulle stemme med matematikken.

14:11: Mens gullprisen stanga i 1 930 nærmer brent en avgjørelse. Der Oslo falt ut ligger også US futures under par. Markedet kan her være i fare for å slippe taket. I såfall, i bestefall, tas gapet til nedsiden ut hvor det blir med det. I bestefall bestefall snur det når om ledende sentiment verifiserer over 1 940. Ikke kjedelig i det hele tatt.

Det vide mulighet. Kun fordi alt er mulig. Om man teller OSEBXn fra 90 tallet ‘kan’ man telle toppen 2007 som bølge 1 hvor resesjonen bølge 2, toppen februar 2020 bølge 3 og krasjet der etter bølge 4. Da blir bølge 5 her særdeles kort i forhold. Om bølge 5 ikke er bølge 5 men heller bølge i av 5 betyr det at bølge 5 ikke topper ut før minst året 2034. Dvs i såfall vi nettopp befinner oss i begynnelsen av Alfa av bølge ii av 5, med da-eventuelt Bravo til oppsiden igjen før Charlie knuser lenger ned. Men begynnelsen av Alfa betyr vi skal nedom i fem bølger av Alfa og hvor det i så tilfelle er langt ned å gå. I dette kan det argumenteres sterkere at det er heller bølge 3 som har toppet ut med 6,000 SPX fortsatt å komme.

15:05: mens oljeprisen falt ut argumenterer gullprisen falsk breakdown. Oljen har dog nå teknisk rett til krasj. US futures dras dog opp av den sanne indikerte sentiment og varsler SPX akkurat med muligheten nok å berge 3,880. Spennende fortsatt.

Questerre dobbel bunnet igjen. Som varslet kunne skje.

16:17: OSEBX ved 1,160 ingen tilfeldighet. Tidligere halslinje ved HS og avgjørende punkt. Vi ser flust av vurderinger ved punktet tidligere. Oljeprisen argumenterer kapitulasjon mens ledende sentiment fortsatt sikter 1 930. SPX under 3,880 men bremser i fallet. Vibrasjoner ved grensen. I mellomtiden har Questerre dobbel bunnet hvor teknisk sett nå sikter 1,90.
Redigert 15.03.2023 kl 16:21 Du må logge inn for å svare