Kursdobling i sikte etter siste tids kursras?

CapitaL
VOW 03.03.2023 kl 15:38 99878

Litt oppsummering etter H2 og hva vi kan forvente oss fremover fra VOW.

-Samtlige forretningsområder går i pluss, Cruise, Aftersales og Landbasert.

-Rekordhøye inntekter på 783 mill, EBITDA på 92 mill (11,8%)

-2022 var et år med fokus på vekst og kapasitetsbygging.

-Solid ordrebok gir god visibilitet for de neste årene.

-Mye cash på vei inn vil gi positiv kontantstrøm i løpet av første halvår 23.


Cruise:

Går så det suser, 10 nye Cruiseskip skal på vannet med Vows utstyr ombord i løpet av første halvår. Noe som er rekord, normalen er 3-4 skip i en slik periode. I tillegg 4 mindre skip. Ytterligere 35+ skip er i løypa for de neste årene. I tillegg opsjoner på flere.

Det første pyrolyseanlegget for å konvertere avfall til energi på et Cruiseskip installeres i år.
Her åpner det seg et nytt forretningsområde for Vows Cruisevirksomhet. Flytende småbyer genererer mye avfall så her kan man anta at det er muligheter for
god vekst fremover.


Aftersales:

Som resultat av et stadig økende antall skip med Vows utstyr ombord vil Aftersales ha svært stor vekst fremover, bl.a de ovenfor nevnte 10 Cruiseskipene som ferdigstilles i første halvår, er eksempler på den veksten som kommer Aftersales til gode.


Landbasert:

Landbasert hadde en litt svakere vekst enn forventet i andre halvår. Tross det økte ordrereserven i segmentet og er pr 31.12 hele 441 mill.

Det er innen landbasert den største veksten i selskapet er ventet fremover, med fokus på 2 hovedområder som er forespeilet å mangedobles i årene som kommer.

Det ene av disse er som kjent biokull til metallindustrien, der det bare i Norge er behov for 100 x Follums første byggetrinn. VGM, som nå er Vows viktigste kunde har prosjekter for 600.000 tonn i pipeline, for totalt 18 forskjellige kunder i inn og utland. Her kan man anta at det vil komme noen resultater ut av dette etterhvert.

Vow er også i diskusjoner med VGM om salg av en CHE-reaktor og ytterligere et mindre biokullanlegg som nå er under oppføring på Follum. Sammenlagt prislapp på disse to anslår jeg til å være omkring 150-170 mill. Det er ikke kommunisert noen prislapp på CHE-reaktoren. Vow jobber også med en 50.000 tonns kunde innen metallindustrien uavhengig av VGM.

Minst like viktig er samarbeidet med Murfitts / Itochu. Her er det snakk om gjenvinning av Carbon Black fra utslitte dekk. Markedet er svimlende stort, og man har allerede identifisert 300 mulige lokasjoner for anlegg for gjenvinning av Carbon Black. Søknad for 3 anlegg i Storbritannia er underveis i løpet av første halvår i år, og anleggene ventes i drift til neste år. Badin fremhever at Itochu er en av de 3 største leverandørene av gummi til dekk-industrien.. så det er ikke noen lilleputt man har inngått samarbeid med. Har du Bridgestone eller Michelin-dekk på bilen din, ja da kjører du rundt med gummi fra Itochu du også.

Vi har også CHE her, som må nevnes. De opplever nå en massiv vekst grunnet industriens overgang til mer energieffektive ovner.. CHE vil trolig bli en hyggelig bidragsyter til selskapet.. alt tyder på at det var et meget vellykket oppkjøp.


I tillegg til ovenstående jobber Vow med masse annet, her nevner jeg samarbeidet med Grtgaz, og med Circular Carbon i Hamburg om fornybar gass. Repsol, AM, plast til energi, Horizon 2020.. Det blir rett og slett for mye å ta med alt.

Badin fortalte på presentasjonen, oversatt fra engelsk..

-Vi ser at det vi jobber med vil ha en betydelig effekt på inntjening og profitt allerede i inneværende år..


Som man ser, så har jeg viet Landbasert størst oppmerksomhet. Det er ikke uten grunn. Det er sannsynligvis her det vil skje mest de neste årene, og selv om alle segmenter vokser, så er det for meg liten tvil om at det er på landbasert man har det aller største vekstpotensialet.


Dagens kurs: 17,30 ned 3,24%.

Mitt kursmål etter Q1 22kr +, etter H1 25 kr + og 30kr + innen årsslutt.

Nordeas fair value gitt ståa pr i dag, er 36-41 kr.. noe jeg synes høres rimelig ut.

Risikomomenter: Ingen spesielle utover makrobildet som er en generell risiko for aksjemarkedet. Backlog har god visibilitet, behovet for Vows teknologi er stort og økende med stadig nye vekstområder som dukker opp. Jeg er heller ikke spesielt opptatt av om det kommer en mild resesjon.. Vows kunder er store og må tenke både 5 og 10 år fremover. Eks Cruiseselskapene har tidligere vist seg å være såkalt recession resilient, og med kjøpesterke kundegrupper. Og en eventuell svekkelse her pareres nok først og fremst med rabatter på billetter og seilasene fortsetter som før. Anleggene ombord må selvsagt driftes som før og vil således ha nada betydning for Aftersales.


Gitt Vows vekstmuligheter er mitt syn at det her er en begrenset nedside og en oppside iallfall opp til tidligere høyder.
Dette er ingen aksjeanbefaling, bare mitt syn på selskapet, jeg har selv aksjer her og trader også litt innimellom.


Jeg holder denne tråden låst til over helgen i første omgang, da det den siste uken har vært en stor økning i spamming av den andre tråden.
Redigert 26.04.2023 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
Framtia
27.04.2023 kl 07:54 4124

Dette er jeg selvfølgelig klar over, men nå er ikke vi bombardert med nyheter i det siste, så muligheter for å gjøre dette innenfor regelverket eksisterer...Uansett hva hver enkelt velger å gjøre har jeg fremdeles tro på at VOW kommer som en kule etterhvert😉
Karbon
27.04.2023 kl 08:59 4059

Jeg har ikke klart å legge helt bort tanken jeg hadde om at panten i Reitens Vow-aksjer var et ledd i et kommende terminkjøp. Normalt ville terninkjøpet blitt gjort samtidig med inngåelse av panten, men dersom Reiten sitter med innsideinformasjon, så må han selvsagt avvente inngåelse av den eventuelle forward-kontrakten til informasjonen han innehar blir meddelt markedet.
Redigert 27.04.2023 kl 08:59 Du må logge inn for å svare
upsidedown
27.04.2023 kl 10:21 3946

Grovt anslått rundt 300 millioner for å gjøre opp regningene med VOW før produksjonen er på 22500 tonn.

Kan vi regne med at VOW går inn som deleier i tilsvarende opplegg i USA når VGM har kommet seg på beina?
upsidedown
27.04.2023 kl 10:35 3911

FunHouseComp skrev Innlegget er slettet
Det er trolig denne Tora refererer til når hun/han/hen advarte om fall i VOW.

https://www.finansavisen.no/forum/thread/151180/view/4652455?legacy=0

Da satt hovedpersonen med stygt tap i BCS og var olm som en okse og skrev utallige innlegg om kursmål 500. Tora har gjort et stort poeng av at Ingolv_Kvammes tråd er viktig å opprettholde i BCS, mens hovedpersonen er vekk som dugg for solen.

BCS har falt fra 80 til 8 som et fortynget blylodd, resten er vel selvforklarende…
upsidedown
27.04.2023 kl 11:56 3772

Skjønner ikke helt Karbon.

Man kan vel ikke gjøre et halvt trekk og forvirre markedet om man sitter og planlegger kjøp med innsideinformasjon?
Redigert 27.04.2023 kl 11:57 Du må logge inn for å svare
oivindl
27.04.2023 kl 12:06 3763

Et spørsmål som bør stilles i den sammenhengen er hvorfor ikke også vente med å stille aksjene som sikkerhet?
Du tenker vel ikke fortsatt at aksjene skal byttes?

Edit:

Skjønner heller ikke helt tanken bak og hvordan dette praktisk skal foregå om det er bytting som er aktuelt.
Redigert 27.04.2023 kl 12:09 Du må logge inn for å svare
Karbon
27.04.2023 kl 12:10 3746

Upsidedown:

Å pantsette 11 millioner aksjer står man fritt til å gjøre uavhengig av hva man måtte sitte på av innsideinformasjon. Men å inngå en forward-kontrakt vil likestilles med et aksjekjøp i forhold til reglene rundt innsideinformasjon. Derfor er det en teoretisk mulighet for at Reiten vil ha panten/sikkerheten for aksjene i orden før det eventuelt inngås en forward-kontrakt på et senere tidspunkt. Uansett blir dette bare spekulasjoner fra min side, det er godt mulig at pantsettelsen av aksjene er relatert til helt andre formål enn det jeg skisserer som en mulighet.
Karbon
27.04.2023 kl 12:20 3721

Oivindl:

Som sagt er det bare spekulasjoner fra min side. Det kommer an på hva kursen på terminkjøpet fastsettes til, og om aksjekursen i perioden fram til kjøpet skal gjøres stiger godt over den avtalte kursen. Når terninkjøpet gjøres vil da tilsvarende aksjer fra opprinnelig beholdning realiseres.

Utifra det innlegget du skrev rundt dette på en annen tråd, så kan jeg ikke se annet enn at vi er helt enige om hva som er mulige konsekvenser av en slik avtale, dvs jeg er altså enig i dine betraktninger.
Redigert 27.04.2023 kl 12:22 Du må logge inn for å svare
Commodore27
27.04.2023 kl 13:41 3646

Du har tydeligvis vanskeligheter med å forstå hva andre skriver Jeg har kun skrevet at pilotprosjektet er i havn økonomismisk
Redigert 27.04.2023 kl 14:15 Du må logge inn for å svare
Fjellbris
27.04.2023 kl 15:28 3542

Er det short inndekning her i dag da? Tipper det vedvarer frem til presentasjonen 9 mai, ref gårsdagens melding fra VOW😉
Hammers
27.04.2023 kl 15:28 3551

CapitaL.
Du varsler til det kjedsommelige en kommende emisjon i VGM.
Teorien din har imidlertid 1 - kanskje 2 store svakheter - i hvert fall i det korte bildet.

EMI som betinger innbetaling fra dagens aksjonærer betyr at VOW selv måtte stått for over 30% av den.
De 4 neste aksjonærene måtte stått for 39% av den. ALLE er primærinsidere i VOW.
Totalt måtte VOW-systemet stått for nesten 70% av emien. Tror bestemt du kan legge DEN balllen død.

Ellers; En emi av et eller annet slag vil uansett ikke komme på et tidspunkt der kursen ligger rundt sitt ATL.
Trenger VGM etter hvert pengepåfyll til ekspansjon ordnes nok dette på annen måte.
_______________________________________

PS; Hvis du baserer din påstand med siste linje i klippet skjønner jeg ikke at dette betyr pengemangel.
Her via oversetter; "Selskapets salg av biokarbon, bioolje og bioenergi vil påvirke selskapets kontantbeholdning i 2023 og fremover".

Dette er attraktive varer som selges til gode priser.
Ved Q3/2020 anslo VOW at en beskjeden produksjon på 10' tonn vil gi EBITDA på 20-30 mill pr år.
Siden den gang har kvotepriser og energipriser skutt i været. Anlegget skal produsere klimakvoter + energi.
I tillegg har kapasieten steget med 25% - til 12,5' tonn pr år.

Kontantbeholdningen vil etter hvert påvirkes POSITIVT - ikke motsatt.
Man må bare komme i gang. Over sommerferien går startskuddet.
Redigert 27.04.2023 kl 15:37 Du må logge inn for å svare
CapitaL
27.04.2023 kl 15:44 3525

Jeg baserer mitt synspunkt på de fremlagte tall og de rene skriftlige ordene fra selskapet. Dagens rentenivå gjør meg enda sikrere i min sak på at alt ikke kan tas via lån.

De som tror noe annet kan vente seg en overraskelse.. Noen av oss har nemlig en fungerende kalkulator;)

Du forutsetter også at Vow vil opprettholde sin eierandel i en emisjon.. noe jeg slett ikke er sikker på.

Hammers: Sånn, da har jeg endret fra påstand til synspunkt.. kan også skifte til "jeg tror" eller jeg spår.. om det hjelper.
Redigert 27.04.2023 kl 16:21 Du må logge inn for å svare
Hammers
27.04.2023 kl 16:12 3530

Jeg synes det er alvorlige påstander du slenger ut - uten noen som helst dokumentasjon.
Kun synsing. Synsing som har de 2 svakhetene jeg akkurat har påpekt.

VGM ble opprettet for å få VOW-materiell ut i verden.
Meningsløst at de da skal redusere egne eierandeler nå når produksjonen er i ferd med å ta av.
Karbon
27.04.2023 kl 16:18 3526

CapitaL:

Endelig kom du inn på det JEG har tenkt på i lengre tid. Hvorfor i all verden skal Vow fortsette å inneha et eierskap på 30 % i Vgm?

Vow skapte ved utskillelsen av VGM en kunde for sin pyrolyseteknologi til metallindustrien. Vow har mange kunder, og har naturlig nok intet eierskap i de forskjellige kundene (bortsett fra Vgm). Vgm er nå en kunde på lik linje med andre kunder av Vow, og de har en gjensidig avtale som er gjeldende i mange år framover.

En eventuell emisjon i VGM bør derfor fint kunne gjøres ved at Vow samtidig reduserer sin eierandel i Vgm.

Det eneste jeg kan komme på som skulle tilsi at Vow ønsker å opprettholde 30 % eierskap, er reglene om såkalt negativ kontroll, dvs at man kan blokkere et eventuelt fiendtlig oppkjøp av Vgm.
CapitaL
27.04.2023 kl 16:40 3485

Ja, der er vi enige.. ingen vits i å bruke selskapets midler på eierskapet i VGM. Skulle tro de har nok med å finansiere egen vekst..

Forøvrig godt å se litt shortskvis i dag;)
Karbon
27.04.2023 kl 17:29 3432

Nilsok:

Klar over det, men med eierskapet til de andre i Vow-systemet (Badin + resten fra gamle Scanship) så er de uansett langt langt over 34 % selv etter en eventuell utvanning.
Commodore27
27.04.2023 kl 17:49 3386

Dette mener du bare for å håpe på billige aksjer. 230 mill forsvinner ikke i løse luften. Noe går naturlig nok til lønninger, men det er ikke all verden siden de har noen få ansatte. Resten til anlegget
Som Hammers også skriver vil de ganske fort begynne å tjene penger. Og-husk at dette er et sterkt redusert anlegg i forhold til det opprinnelige store-som var betegnet som fullfinansiert
Redigert 27.04.2023 kl 17:52 Du må logge inn for å svare
Hammers
27.04.2023 kl 18:22 3422

Når mener dere "proffe" at utvanningen vil finne sted?
Rundt ATL eller når selskapet har vokst seg STORT og solid? Svaret bør være gitt!

VOW regnet ut inntjeningspotensialene for produksjon av 10-30-50' tonn biokarbon pr år i 2020.
50' ble da anslått til EBITDA 120-170 mill pr år.

Det var for 2,5 år siden. Siden har alle markedsverdier/priser skutt voldsomt i været.
Den gang lå kvoteprisen for karbon på EUR 28. De siste mnd har den svingt mellom EUR 90-100/tonn.
Den energien som produseres har i samme tidsrom steget kraftig i pris.
Kanskje 50' tonn nå representerer rundt 200 mill årlig - eller mer?

EDIT; Jeg nevner kvotepriser fordi VGM via VOW's pyrolysesystemer tar karbon ut av kretsløpet. Deretter selges tilsv kvoter.
_______________________________________
Selv om VGM ikke starter sin produksjon før etter sommerferien (om 3-4 mnd?) pågår det intense arbeider i bakgrunnen.
-Ved H1/22 ble det opplyst at selskapet hadde konseptstudier til kunder som etterspurte produksjon av 400' tonn biokarbon.
- Ved q/3 updates hadde tallet steget til 470'.
- Ved H2/22 var tallet 600'.
- Man kan registrere en RAKETTVEKST i etterspørselen ila 2022.

Hvis 50' tonn representerer ca 200 mill med dagens markedsverdier, betyr 600' tonn en 12-dobling.
Her ligger det enorme muligheter, noe selvsagt VOW er klar over. Dermed blir det ingen utvannende emi rundt dagens nivåer.
VOW eller de 5 primærinsiderne lar seg selvsagt ikke utvanne FØR FESTEN STARTER.

Det er likevel godt mulig at VOW høster gevinster om noen år - når storproduksjonen har kommet skikkelig i gang.
Likevel ikke mer enn at VOW fortsatt sitter med full kontroll.

Personlig synes jeg enkelte i hvert fall kan gjøre et FORSØK på å tenke litt fornuft før de sender sitt sludder ut i verden!
Redigert 27.04.2023 kl 19:27 Du må logge inn for å svare
CapitaL
27.04.2023 kl 19:56 3304

Tallene presentert av VGM i dag viser et tap på 17,37 mill i 2022.
For 2021 var tapet på 10,7 mill.

Legger man seg på samme utgiftsnivå hittil i 2023 som fjorårets, betyr det ytterligere 5 mill i tap hittil i år. 230 mill minus 33 mill er 197 mill. Ganske enkel matte dette..
Og så skal vi ikke glemme prisen på prosessutstyr og tjenester fra Vow.. 215 mill..

Hvor er vi da Hammers?

I tillegg kommer dette 2.500 tonns anlegget.. og følgende som skal bygges :

- Det skal bygges et mottak for trevirke, tørkeanlegg, siloer, et bygg for prosessutstyr og produksjon av biokarbon og et kjelhus for energiproduksjon, står det i nabovarselet.

Den høyeste delen av fabrikken vil bli 16 meter over terrenget. En fakkel på taket vil rage 36 meter over terrenget, men skal kun fungere som en nødfakkel, opplyses det.

Begynner det å demre nå?
Hammers
27.04.2023 kl 20:46 3227

Hovedpoenget mitt er;
Hvis VGM har behov for penger skjer det IKKE via emisjon som krever innbetaling fra aksjonærene.
VOW-systemet måtte selv stått for nesten 70% av den.

Trenger man cash vil dette kommet fra annet sted.
Et selskap som ikke produserer før om 3-4 mnd tjener selvsagt ikke penger. Ingen bombe, det!
Du snakker kun om "peanuts" i forhold til de eventyrlige inntjeningspotensialene som ligger forut. Om 3-4 mnd starter man.

Ellers er jeg rimelig sikker på at det utstyret du ramser opp i slutten av ditt innlegg inngår i de 215 mill.
Unntaket er de siste 2.500 tonn. Det kommer ekstra og er ennå ikke avklart. Kun peanuts - det og.

Ellers fint at du i kveld avslørte din identitet, "Mr Res".
Jeg har lenge hatt mistanke, men i dag kom bekreftelsen.
Redigert 27.04.2023 kl 21:11 Du må logge inn for å svare
CapitaL
27.04.2023 kl 21:20 3224

Jaha, så nå er jeg Reserven? Som har tatt deg i forsvar mer enn en gang her på forumet.. Se deg i speilet.. er sikker på at du ser Reserven der også!

Mitt syn er fortsatt at Vow-systemet for lengst burde kommet opp med disse peanøttene dine.. Det er vel også en grunn til at begge CFO pakket sakene og dro sin kos, tror du ikke?

Hammers
27.04.2023 kl 21:52 3290

Ingen av oss som vet hvorfor begge CFO'ene plutselig forlot.
Kanskje strategiske bytter? Tina Tønnessen kommer fra DNB-systemet.
https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-vow-appoints-tina-tonnessen-as-new-cfo
Da lett å få lån til peanøttposer ved behov - når hun får satt seg inn i den enorme virkeligheten som ligger foran VOW-systemet.

Ellers; JEG har da aldri nevnt Reserven - det er det du som gjør. Dette er trolig mitt siste innlegg på denne tråden. Ikke uten grunn!
Redigert 27.04.2023 kl 21:53 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
27.04.2023 kl 22:21 3275

Er han og Reserven. Skal si Reserven har gjort inntrykk.
Best å skrive på 🔐 tråder. Rart skrivekløen kom enda forumet ikke har endret på noe fundamentalt. Ingen bankid på innlogging / bruker.
Slettet bruker
27.04.2023 kl 22:24 3271

Husker godt samme argument før siste emisjon, om at eierne som har 50% ikke ville la seg utvanne, og da kom heller ingen emi. Jommen sa vi smør, emisjonen kom, og de lot seg utvanne. Samme argumentasjon nå. Må de ha penger, så hentes dem - og det er dårlig klima for det nå. Kan fort bli Fredly og Spetalen som får det oppdraget som bjellesau, til 50 øre aksjen.
CapitaL
27.04.2023 kl 22:31 3252

Da får du jaggu forklare hva du mener med "Mr Res"..

Jeg synes du bør tåle at andre har et annet syn enn deg på ting. Jeg er ikke uenig i at VGM kan bli en lukrativ butikk etterhvert, men det er på mer enn overtid at det kommer opp en løsning på finansieringsbehovet fremover. Jeg konstaterer også at min avgjørelse om å selge VGM på kurser mellom 2,5 og 2,60 etter Q4 var en korrekt avgjørelse. Fallet på 20% siden da skyldes ene og alene uavklart finansiering.
Karbon
27.04.2023 kl 22:45 3237

Jeg synes kanskje det hadde vært greit å rette fokus mot det som kom som en liten "bombe" i går. Jeg gjentar derfor utdraget fra Vows linkedin-side nedenfor:

"Right now we are pursuing opportunities for equipment delivery to around 30 large pyrolysis projects and another 18 cruise newbuilds. "

Er det noen som har noen tanker rundt disse 30 pyrolyseanleggene? Er det 30 forskjellige kunder? Er det en stor kunde med en potensiell seriebestilling? Eller kanskje en mix av begge deler?

Nyheten om at det jobbes med muligheter for 30 pyrolyseanlegg på land er etter min mening den mest oppsiktsvekkende og mest spennende nyheten i Vows historie.
Redigert 27.04.2023 kl 22:45 Du må logge inn for å svare
anca
27.04.2023 kl 23:12 3169

Spennende dette med disse nyhetene, men kun kontrakter som gjelder fremover nå…
anca
27.04.2023 kl 23:33 3219

At kanskje kursen har vært i bunnen for denne gang, har «skipseletrikeren» benyttet seg til å kjøpe 135k aksjer de siste dagene…
Framtia
28.04.2023 kl 07:00 3162

Da snakker vi fort 10 mlliarder i inntekter...Hvor stor produksjons kapasitet VOW har, vet jeg for lite om...De blir uansett å få det travelt dersom det blir i nærheten av dette...De sier de har hendene fulle om dagen...allerede🤔😉😄! Jeg ser mest fram til et markant gjennombrudd for landbasert!
CapitaL
28.04.2023 kl 07:37 3131

Helt enig, var derfor jeg la det ut på onsdag kveld, men responsen uteble. Viktigere ting å diskutere må vite:))

Mine tanker er at Murfitts er medtatt her.. Med de 3 anleggene som er på trappene i UK og trolig også en håndfull anlegg under planlegging andre steder. Behovet var jo kartlagt til hele 300 anlegg eller noe sånt. Circular Carbon har nok også flere anlegg på trappene, så der kan det vel være noe. Noen anlegg til metallindustri er også temmelig sikkert. I den forbindelse har jeg registrert at Outukumpu har dukket opp mer enn en gang på Linkedin. Både hos Badin og Jonassen...

Det blir etter alle solemerker å dømme en del pyrolyseanlegg over dammen også, foruten de som allerede er på gang. Her er jeg litt utålmodig etter GO-signalet som skal komme i begynnelsen av Q2 for den allerede inngåtte avtalen. Ikke minst fordi jeg har kursmål 22kr + etter Q1..


CapitaL
28.04.2023 kl 07:42 3176

Vow bruker underleverandører til å produsere utstyr. Det er jo også snakk om standardiserte moduler og slikt. Intet problem slik jeg ser det.
Framtia
28.04.2023 kl 09:00 3049

Enig om kursmålet ditt i det korte bildet...Irriterende at de gruset kursen nå, men fikk uansett benyttet anledningen til å kjøpe, så da får kurs være kurs og komme i skyggen av det fundamentale. Inntekter jeg anslo var ikke iberegnet de 300 for produksjon av carbon black...Blir uansett bare antagelser, men at det ligger mye i pipe linen er udiskutabelt. Hadde vært intressant om pyrolyse teknologien ble foretrukket framfor bla CO2 lagring...Rimelig stort søppelberg i Norge etterhvert...så mye råmateriale å ta av...Kan ikke forstå at søppel forbrenning er veien å gå i 2023...🤔?
Slettet bruker
28.04.2023 kl 09:17 3093

Oslo (Infront TDN Direkt): DNB Markets oppgraderer Vow til kjøp fra hold, men nedjusterer kursmålet på aksjen til 15 kroner fra 21 kroner.
Det fremgår av en analyse fredag.

"Vi sliter med å finne gode forklaringer på aksjekursfallet på 40 prosent siden andrehalvårsrapporten annet enn mangelen på stor ordreinngang og fortsatt ingen nyheter om en byggetillatelse for den landbaserte kontrakten på 27 millioner dollar i USA tildelt i mai 2022. Vi har kuttet våre ebitda-estimater for 2024–2025 med 27–30 prosent, hovedsakelig på grunn av lavere ordreinngangsestimater i Landbasert", skriver meglerhuset.
Karbon
28.04.2023 kl 09:24 3135

Helt greit det DnB skriver. Så vil bildet endre seg totalt når ordrene for landbasert begynner å tikke inn. Det er nok med EN ordre for at estimatene til DnB må oppjusteres. Men jeg forventer flere enn EN ordre i år. Jeg forventer at utslippstillatelsen for USA-selskapet er klar i disse dager, og at ordren blir børsmeldt når som helst. Videre forventer jeg ytterligere to eller tre ordre i 2023, og etterhvert mange mange flere. Da må estimatene oppjusteres kraftig!
Redigert 28.04.2023 kl 09:25 Du må logge inn for å svare
Record
28.04.2023 kl 09:32 3139

Mye kan sies om Badin når det gjelder aksjepleie ,men han har stor tillit i det han opplyser selv om det ikke akkurat kommer når det måtte passe oss ,"Right now we are pursuing opportunities for equipment delivery to around 30 large pyrolysis projects and another 18 cruise newbuilds. "

Tror det blir mega oppdateringer fra mange etterhvert ,ganske utrolig at vi kan trade på 12 tallet ennå , men det er vel slik markedet er om dagen .
Personlig likte jeg Badins utalelse om å gjøre selskapet attraktiv for også flere aktuelle investorer , det er for lett å manipulere aksjekursen med en så høy aksjeandel bland de aller største . Tror vi passerer 100 lappen innen ett år ,kanskje allerede i år :-)
Slettet bruker
28.04.2023 kl 09:53 3099

Vow ASA: Vow receives EUR 2.9 million orders for sewage sludge treatment equipment in Japan

https://newsweb.oslobors.no/message/588958
Framtia
28.04.2023 kl 09:53 3121

Nytt marked!?😉
Vow - Ny nyhet i kategori ALL
28.04 09:43:47: Vow ASA: Vow receives EUR 2.9 million orders for sewage sludge treatment equipment in Japan