Kursdobling i sikte etter siste tids kursras?

CapitaL
VOW 03.03.2023 kl 15:38 100082

Litt oppsummering etter H2 og hva vi kan forvente oss fremover fra VOW.

-Samtlige forretningsområder går i pluss, Cruise, Aftersales og Landbasert.

-Rekordhøye inntekter på 783 mill, EBITDA på 92 mill (11,8%)

-2022 var et år med fokus på vekst og kapasitetsbygging.

-Solid ordrebok gir god visibilitet for de neste årene.

-Mye cash på vei inn vil gi positiv kontantstrøm i løpet av første halvår 23.


Cruise:

Går så det suser, 10 nye Cruiseskip skal på vannet med Vows utstyr ombord i løpet av første halvår. Noe som er rekord, normalen er 3-4 skip i en slik periode. I tillegg 4 mindre skip. Ytterligere 35+ skip er i løypa for de neste årene. I tillegg opsjoner på flere.

Det første pyrolyseanlegget for å konvertere avfall til energi på et Cruiseskip installeres i år.
Her åpner det seg et nytt forretningsområde for Vows Cruisevirksomhet. Flytende småbyer genererer mye avfall så her kan man anta at det er muligheter for
god vekst fremover.


Aftersales:

Som resultat av et stadig økende antall skip med Vows utstyr ombord vil Aftersales ha svært stor vekst fremover, bl.a de ovenfor nevnte 10 Cruiseskipene som ferdigstilles i første halvår, er eksempler på den veksten som kommer Aftersales til gode.


Landbasert:

Landbasert hadde en litt svakere vekst enn forventet i andre halvår. Tross det økte ordrereserven i segmentet og er pr 31.12 hele 441 mill.

Det er innen landbasert den største veksten i selskapet er ventet fremover, med fokus på 2 hovedområder som er forespeilet å mangedobles i årene som kommer.

Det ene av disse er som kjent biokull til metallindustrien, der det bare i Norge er behov for 100 x Follums første byggetrinn. VGM, som nå er Vows viktigste kunde har prosjekter for 600.000 tonn i pipeline, for totalt 18 forskjellige kunder i inn og utland. Her kan man anta at det vil komme noen resultater ut av dette etterhvert.

Vow er også i diskusjoner med VGM om salg av en CHE-reaktor og ytterligere et mindre biokullanlegg som nå er under oppføring på Follum. Sammenlagt prislapp på disse to anslår jeg til å være omkring 150-170 mill. Det er ikke kommunisert noen prislapp på CHE-reaktoren. Vow jobber også med en 50.000 tonns kunde innen metallindustrien uavhengig av VGM.

Minst like viktig er samarbeidet med Murfitts / Itochu. Her er det snakk om gjenvinning av Carbon Black fra utslitte dekk. Markedet er svimlende stort, og man har allerede identifisert 300 mulige lokasjoner for anlegg for gjenvinning av Carbon Black. Søknad for 3 anlegg i Storbritannia er underveis i løpet av første halvår i år, og anleggene ventes i drift til neste år. Badin fremhever at Itochu er en av de 3 største leverandørene av gummi til dekk-industrien.. så det er ikke noen lilleputt man har inngått samarbeid med. Har du Bridgestone eller Michelin-dekk på bilen din, ja da kjører du rundt med gummi fra Itochu du også.

Vi har også CHE her, som må nevnes. De opplever nå en massiv vekst grunnet industriens overgang til mer energieffektive ovner.. CHE vil trolig bli en hyggelig bidragsyter til selskapet.. alt tyder på at det var et meget vellykket oppkjøp.


I tillegg til ovenstående jobber Vow med masse annet, her nevner jeg samarbeidet med Grtgaz, og med Circular Carbon i Hamburg om fornybar gass. Repsol, AM, plast til energi, Horizon 2020.. Det blir rett og slett for mye å ta med alt.

Badin fortalte på presentasjonen, oversatt fra engelsk..

-Vi ser at det vi jobber med vil ha en betydelig effekt på inntjening og profitt allerede i inneværende år..


Som man ser, så har jeg viet Landbasert størst oppmerksomhet. Det er ikke uten grunn. Det er sannsynligvis her det vil skje mest de neste årene, og selv om alle segmenter vokser, så er det for meg liten tvil om at det er på landbasert man har det aller største vekstpotensialet.


Dagens kurs: 17,30 ned 3,24%.

Mitt kursmål etter Q1 22kr +, etter H1 25 kr + og 30kr + innen årsslutt.

Nordeas fair value gitt ståa pr i dag, er 36-41 kr.. noe jeg synes høres rimelig ut.

Risikomomenter: Ingen spesielle utover makrobildet som er en generell risiko for aksjemarkedet. Backlog har god visibilitet, behovet for Vows teknologi er stort og økende med stadig nye vekstområder som dukker opp. Jeg er heller ikke spesielt opptatt av om det kommer en mild resesjon.. Vows kunder er store og må tenke både 5 og 10 år fremover. Eks Cruiseselskapene har tidligere vist seg å være såkalt recession resilient, og med kjøpesterke kundegrupper. Og en eventuell svekkelse her pareres nok først og fremst med rabatter på billetter og seilasene fortsetter som før. Anleggene ombord må selvsagt driftes som før og vil således ha nada betydning for Aftersales.


Gitt Vows vekstmuligheter er mitt syn at det her er en begrenset nedside og en oppside iallfall opp til tidligere høyder.
Dette er ingen aksjeanbefaling, bare mitt syn på selskapet, jeg har selv aksjer her og trader også litt innimellom.


Jeg holder denne tråden låst til over helgen i første omgang, da det den siste uken har vært en stor økning i spamming av den andre tråden.
Redigert 26.04.2023 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
09.05.2023 kl 11:33 3960

Det må vel være innertier det :)
Fjellbris
09.05.2023 kl 11:37 3940

Børsdagen er kun knapt halvveis ennå😉
Karbon
09.05.2023 kl 11:48 3898

Vow ASA: Notification of trade – primary insider

Susanne Schneider, who is a board member of Vow ASA has today purchased 40 000 shares at a price of NOK 11.50 per share.

After this transaction, Ms. Schneider owns 40 000 shares in the Company.
Slettet bruker
09.05.2023 kl 11:48 3894

Masse lovnader fra Badin som vanlig, mens på bunnlinja så tjener Vow ingenting.
Redigert 09.05.2023 kl 11:48 Du må logge inn for å svare
Fluefiskeren
09.05.2023 kl 12:02 3830

Denne kom i dag morges:

« Rekordhøye inntekter for Vow
Med en årlig vekst på 29 prosent, økte Vow omsetningen fra 182,5 millioner kroner i første kvartal i 2022, til 235,7 millioner i første kvartal i år.»

Og kursen gikk til værs. Så kommer jeg tilbake og den er i minus 5%. Ja-ja.
Fjellbris
09.05.2023 kl 12:34 3710

Flott rapport😀Rekord høy aktivitet (ikke minst fremover!) ordrereserve og EBITDA og nå melding om innsidekjøp av styremedlem 40.000 aksjer a 11,50👍 Ikke rart det siden selskapet nylig varslet ønske om utbetaling utbytte fom 2024😉
………
Vow ASA: Notification of trade – primary insider

Susanne Schneider, who is a board member of Vow ASA has today purchased 40 000 shares at a price of NOK 11.50 per share.

After this transaction, Ms. Schneider owns 40 000 shares in the Company.
Redigert 09.05.2023 kl 12:34 Du må logge inn for å svare
Fluefiskeren
09.05.2023 kl 12:37 3728

Flott rapport og over 6 % ned…..?
Commodore27
09.05.2023 kl 12:41 3751

Kjøpte noen jeg også. Men er vel heller en Primery Outsider
Redigert 09.05.2023 kl 12:42 Du må logge inn for å svare
Fjellbris
09.05.2023 kl 13:00 3790

👍 Kjøpt mer jeg også, fikk faktisk akkumulert med snitt 11.20
Redigert 09.05.2023 kl 13:02 Du må logge inn for å svare
The Observer
09.05.2023 kl 13:21 3748

Oppblåste tall på toppen i regnskapet gir ikke hva markedet forventer mht resultater, gjeld etc. Hvorfor i granskauen holder Badin på med ufullstendige kvartalsrapporter?
Fjellbris
09.05.2023 kl 13:42 3686

Hvorfor spør du om dette her inne, istedenfor å ta det opp med selskapet om det er noe du lurer på og/eller er uenig i mtp. rapporten? Ser ut ivertfall som om styret er fornøyd med rapporten, ref. styremedlem som i dag kjøpte 40.000 aksjer.
Commodore27
09.05.2023 kl 13:52 3655

Ja, her har nok Tønna en jobb å gjøre VOW har drevet med dette lureriet i flere år nå
Karbon
09.05.2023 kl 14:10 3624

Man kan fokusere på hva man vil. Jeg savner ingenting i kvartalsrapportene vs halvårsrapportene.

Jeg fokuserer på at Vow leverer All Time High, samtidig som de er i dialog med leveranser av utstyr til kunder for tilsammen 25 milliarder kroner, hvorav en av kontraktene beløper seg til 2 milliarder kroner.

Jeg fokuserer på at kommende anlegg til ETEL for utvinning av Carbon Black nå er oppe i 10 stk, mot 3 stk tidligere.

Jeg fokuserer på at Vow er et selskap som tjener penger SAMTIDIG som de forbereder seg til en eksplosiv vekst - andre selskaper må skaffe kapital til tilsvarende planer, mens Vow allerede har løpende drift som finansierer oppskaleringen. Kontrakter vil bli børsmeldt på løpende bånd de neste månedene. Imens sendes kursen ned.

Og jeg skal ærlig innrømme; Jeg forstår ikke hva som er årsaken til at aksjekursen går ned i dag.

The Observer
09.05.2023 kl 14:23 3574

Store selskaper på børs melder fullstendige kvartalsregnskaper. Meglerhus og investor markedet forøvrig kan beregne nåverdier og fremtiden.
Kan noe gi meg et seriøst svar på hvorfor Vow ikke følger vanlig praksis som børsnotert selskap?
Slettet bruker
09.05.2023 kl 14:37 3527

Mer av dette ja, det er slikt ubernervøst marked forstår. På den andre siden betyr det vel at innsiderne som kjøper ikke vet om noe konkret stort som kommer.
sikim
09.05.2023 kl 14:57 3481

Det betyr at innsiderne ikke vet mer enn det som er opplyst på børs, nemlig at det er ventet kontrakter i relativt nær framtid. Hadde kontraktene allerede vært i undertegnet kunne de selvfølgelig ikke handlet på den informasjonen.
anca
09.05.2023 kl 15:01 3460

Vow er på Euronext Expand(tidligere Oslo Axess) og er mer lempelig med på kravene enn de som er notert på Oslo Børs. Euronext Expand er likevel i det alt vesentlige underlagt de samme lov- og direktivkrav som Oslo Børs, herunder overvåkning av kjøp og salg av aksjer mv. samt sanksjonering av eventuelle overtredelser.
Karbon
09.05.2023 kl 15:03 3478

https://dib.no/ifrs/delarsrapportering/

"Fra og med regnskapsåret 2017 var det ikke lenger et lovfestet krav om kvartalsrapportering, kun halvårsrapportering."


"Oslo Børs stiller heller ikke krav om kvartalsrapportering fra de noterte selskapene, men anbefaler i sin IR-anbefaling at noterte foretak publiserer delårsrapporter også for første og tredje kvartal innen to måneder etter periodens utgang. Selskapene oppfordres til å ta stilling til om de skal rapportere kvartalsvis, og eventuelt gi en velbegrunnet forklaring på hvorfor dette ikke anses som nødvendig.

Et alternativ er at selskapet i stedet velger å avlegge en noe forenklet delårsrapport som alternativ til IAS 34 rapporter, med innhold som er nærmere spesifisert i anbefalingen."
Redigert 09.05.2023 kl 15:04 Du må logge inn for å svare
Fjellbris
09.05.2023 kl 15:07 3469

Helt enig, inkl. merkelig med kursfall etter en slik rapport, men flott anledning til å akkumulere da😀💰
Karbon
09.05.2023 kl 15:18 3427

The Observer:

Kan du forklare hva du legger i "Oppblåste tall på toppen i regnskapet"?

Hvilke tall er oppblåste?

Synes du ikke selv at dette er en ganske alvorlig påstand å slenge ut?
Redigert 09.05.2023 kl 15:19 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
09.05.2023 kl 15:40 3385

Men siden du skriver at dem tjener penger, så vil jeg gjerne vite hvor mye dem tjener på bunnlinja?
Slettet bruker
09.05.2023 kl 15:56 3390

NEMLIG!
Record
09.05.2023 kl 16:15 3317

Ikke mange som forstår kursutviklingen i VOW .
Sammenlikner du den med hydrogen/batteri selskaper som kanskje aldri vil tjene penger blir den bare mere uforståelig .
Men siden jeg har troen ,handler jeg selv om jeg egentlig hadde nok i VoW ,blir nok bra etterhvert :-)
Fluefiskeren
09.05.2023 kl 16:21 3313

Og kun verdt 30 % mer enn QFUEL ………
CapitaL
09.05.2023 kl 16:29 3322

Har ikke rukket å se presentasjonen enda, men jeg har fått med meg at VOW banket estimatene både på topplinja og på EBITDA. Innsidekjøp er også positivt..
Så, hvor er det skoen trykker ettersom kursen faller når den burde gått oppover? Tipper det er det vanlige.. nemlig at ordrene må være håndfaste og ikke på taket;)
BMW_E30
09.05.2023 kl 16:49 3308

Hørt og sett og fornøyd med de som presentert av vekst og planer. Men skuffet over at de ikke var no stor nyhet å annonsere. De var vell litt forventet ettersom invitasjonen til TU hadde i teksten at de ble mer en en vanlig trading update. Eg synes vell de var som vanlig.
Karbon
09.05.2023 kl 16:57 3280

Jeg gjentar denne fra presentasjonsmaterialet i dag:

"Currently, Vow is developing around 80 industry projects, which will multiply the size and value of our company in the coming years"

Så får vi sitte her å rive oss i håret over kursutviklingen. Om et år eller to er det kanskje noen andre som sitter og river seg i håret. De som ikke kjøpte på dagens nivå, eller enda verre; De som solgte seg ut med tap 9. mai 2023.

Record
09.05.2023 kl 17:31 3234

Tror rett og slett at det ikke selges så mange aksjer, bytting og downtrading i håp om at de som sitter litt dårlig i det skal selge , kanskje dagens presentasjon gir motsatt effekt ?
VOW sitter ikke med utgifter til produksjonsanlegg og slike ting, som Badin sa jobbes det med produksjon også over dammen, for å tilpasse seg IRA . Slike tilpasninger er gull verdt da de også kan lage ytterligere arbeid i de landene det de får serieordrer .
De har bygget opp en stab som designer og tilpasser hver enkelt kundes behov og foretar sine bestillinger deretter . Det er ganske genialt og kostnadssparende .
CapitaL
09.05.2023 kl 23:42 2892

80 prosjekter, hvorav 25 prosent av "pipelinen" er i USA og 25 prosent i Asia.
Graver man litt dypere i disse 80 prosjektene så kommer følgende gjennomsnittlige verdier opp for disse i de forskjellige vertikalene:

-Sewage sludge, 28 anlegg, snittverdi 89 mill.

- Dekkresirk, 10 anlegg, snittverdi 450 mill.

- Biokull til metall, 27 anlegg, snittverdi 398 mill.

- Biomass Valorisation, 12 anlegg, snittverdi 458 mill.

- Waste valorisation, 2 anlegg, snittverdi 875 mill.

Er vel temmelig sikkert at anlegg til 2 milliarder dreier seg om biokull til metallindustrien. Greit om et par sånne ordre tikket inn snart:)
Slettet bruker
09.05.2023 kl 23:59 2951

TYNN SUPPE! Hadde store forhåpninger til dagen i dag , men virker ikke som det var i nærheten av nok til å lage ro i rekkene . Tror det kan bli stort fall her om det ikke leveres noe håndfast nokså på rappen. Med alle disse planene , skal det hentes penger?? Utvanning rundt 5 kroningen?? Tenker vi går inn i nye 90 dager med radiotaushet fra ledelsen. Det var ikke nye vyer om kanskje noe i 2030-40 markedet hadde møtt opp for å høre. Kan virke som mange er blitt lurt før.
Fjellbris
10.05.2023 kl 00:02 2943

Man skal lese mye, tynn suppe du liksom🤣😂 Tviler på om du har lest rapporten…

Rapporten var meget innholdsrik, rekord høy aktivitet (ikke minst fremover!) ordrereserve og EBITDA, samt melding også i dag om innsidekjøp av styremedlem 40.000 aksjer a 11,50👍 Ikke rart det siden selskapet nylig varslet ønske om utbetaling utbytte fom 2024😉
………
Vow ASA: Notification of trade – primary insider

Susanne Schneider, who is a board member of Vow ASA has today purchased 40 000 shares at a price of NOK 11.50 per share.

After this transaction, Ms. Schneider owns 40 000 shares in the Company.
Redigert 10.05.2023 kl 00:06 Du må logge inn for å svare
Naustberget
10.05.2023 kl 07:02 2774

For oss som har fulgt med vow og vgm og lest alt
som er kommet opp skrevet så er det bare en ting
som mangler og det er produksjon, noen sier sitt
still i båten og det tror jeg jeg skal gjøre.
Men, en krone ned og opp igjen , da kjøper og
selger jeg , blir noen gratis aksjer av det.
Så jeg venter, foresten her litt tro å norwegian
Flyselskap så er der en stund fremover
Lykke til til oss alle 💙⚘️
Framtia
10.05.2023 kl 07:14 2735

20 milliarder svidd av på et nytt " Mongstad" prosjekt! Hvor stor blir regningen til slutt på dette luftslottet!?🤔 Det er det ingen som vet, men miljøvennlig teknologi er vel høyst diskuterbart🤔
https://e24.no/energi-og-klima/i/15j2eJ/staten-slaar-alarm-om-oslos-milliardprosjekt
Karbon
10.05.2023 kl 07:33 2700

Ikkegodkjent:

Har du enda ikke fått med deg at kunden betaler 40 % av kontraktsverdien på bestillingstidspunktet for landbaserte kontrakter? Man trenger ikke hente inn penger pga mange prosjekter på gang da.
nolast
10.05.2023 kl 08:20 2558

Da har jeg dratt igjennom Dnb sin analyse. De har estimert en vekst i 2024 og 2025 på ca 5% pr år. Tror at veksten
kommer til å bli betydelig høyere enn dette. Det er faktisk betydelig lavere enn historiske tall. NÅR ordrene tikker inn
så må kursmålene til Dnb betydelig opp. Dagens er kr. 15,- og bull caset er 42,-. Mitt bett er at når 2024 tikker inn så er vi nærmere
42 enn 15. Spennende blir det uansett.
CapitaL
10.05.2023 kl 08:46 2473

Jeg tror man må ta innover seg at Vows landbaserte satsning tar lenger tid enn man har forventet. Det jobbes med et stort antall prosjekter, men de må også komme som ordrer etterhvert om kursen skal ta seg opp. Skal jeg tenke høyt ut i fra oppsettet i går kveld om prosjektverdier, så kommer jeg til disse sannsynlige ordrene i løpet av året:, basert på modenhet i pipelinen.

VGM: 200 mill, anslått for CHE-reaktor + 2.500 tonns anlegget.
ELT: 1350 mill, 3 ordre.
USA kontrakten, 270 mill.
Sewage sludge, 3 ordre, 270 mill.

Materialiseres disse ordrene betyr det en ordreinngang på land på 2 milliarder i år.
I tillegg har man et Wild card, 50.000 tonns til metallindustrien, 1 mrd. Det har man jobbet med en god stund allerede.

Det ovenstående vil gi en helt annen kurs enn i dag.. Jeg vil si minst en tredobling.
Men, enn så lenge ser markedet bare luftige vyer et sted der fremme, og at marginene må løftes betraktelig. Tror heller ikke at jeg er alene om å mene at VGMs finansieringsoppsett var en smule svevende?

Kursutviklingen sier meg at markedet er utsolgt for tålmodighetskrem... Ordre, ordre og ordre er de tre magiske ordene;)
CapitaL
10.05.2023 kl 09:08 2398

Nordea har også kommet sitt syn i dag. De verdsetter Maritime alene til 15 kroner.. Man får altså hele industrials gratis med på kjøpet på dagens kursnivå..
Commodore27
10.05.2023 kl 09:24 2354

Det er vel ikke rart det er gratis når det går med dundrende underskudd. Det er kun den maritime delen som genererer netto
Slettet bruker
10.05.2023 kl 09:27 2340

Å kjøpe million egne aksjer som betalingsmiddel til dobbel pris av nødvendig var nå en bra brøler . Hva skal de gjøre med dem nå ? Gi til shorterne?