RECSI - kan vi stole på HANWHA?

MikkeMus
RECSI 09.03.2023 kl 08:38 7177

Det er har vært mange svært negative spekulasjoner relatert til Hanwhas eierskap i REC Silicon. Insinuasjonen har vært mange - og til dels, svært grove, særlig fra Finansavisens "lite tendensiøse og misvisende" aksjekommentator.

Svartmalingen av Hanwhas «skjulte plan» har fortsatt, også etter at REC Silicon og Hanwha inngikk en avtale om at sistnevnte skulle ta 100% av produksjonen etter gjenåpning av Moses Lake. Det er blitt insinuert at den endelige avtalen ikke vil være balansert, men i favør av Hanwha. Dette er forståelig, da Hanwha som kjent kontrollerer 33,3% av aksjene og besitter styreleder og nestledervervene i styret til REC Silicon. Når det er sagt, så er det grunn til å minne om at styret i REC Silicon synes å være svært bevisst denne situasjonen - og derfor også uttrykker svært eksplisitt på sine hjemmesider at de behandler ALLE sine investorer likt.

https://recsilicon.com/investor-relations/

DERNEST: Når det gjelder avtalen som nå er inngått, så er det også verdt å merke seg at både styreleder og nestleder IKKE deltok i behandlingen av avtalen - og heller IKKE deltok i avstemningen. For å SIKRE at avtalen var mest mulig balansert, så ble det hyret inn to uavhengige tredjepartseksperter for å vurdere dette. Prosessen så langt vitner med andre ord om en etisk standard som mest sannsynlig vil bli videreført i forhold til alle fremtidige beslutningsprosesser som involverer Hanwha Solutions.

https://recsilicon.com/wp-content/uploads/2023/01/Fully-Executed-Section-3-19-Announcement-for-Hanwha-Binding-Term-Sheet-01-31-23.pdf


MITT PERSONLIGE INNTRYKK er at Hanwha Solutions har opptrådt svært ryddig etter de kom inn som storaksjonær i REC Silicon. Hanwha synes å være svært bevisst etiske aspekter knyttet til sin majoritetsposisjon - og derfor er svært opptatt av å opptre på en måte som sikrer nødvendig avstand - og derigjennom også eget omdømme. Jeg har tillitt til at dette også vil være fortsettelsen.

Etter mitt skjønn har REC Silicon et stort potensial som vil bli virkeliggjort i årene som kommer. Stikkordene er megatrendene knyttet til sol, batteri og semiconductor. REC Silicon vil med andre ord ikke bare bli en underleverandør til Hanwha, men et selskap med mange ben å stå på.


Redigert 21.03.2023 kl 20:34 Du må logge inn for å svare
Skalleknarp
09.03.2023 kl 08:40 6067

Her kan det selvsagt være mange ulike meninger. Jeg har bare et enkelt svar: Jeg har troen - Time will tell.
Stabukk
09.03.2023 kl 13:24 5685

Synest så langt at MikkeMus argumenterer vesentlig bedre enn dei som er negative. Er sjøl litt i pluss no, men utgangspunktet er å bli sittande til vi har ei avklaring.
MikkeMus
10.03.2023 kl 05:33 5287

Hanwha får konkurranse fra Kina i USA.

Med den gigantiske satsingen som nå er på sol, batteri og semiconductor i USA og Kina, så vil jeg ikke bli overrasket om Hanwha tar initiativ til å øke FBR-kapasiteten ved ML, eventuelt bygge «ML2» - og ikke minst øke kapasiteten i Butte.

https://www.finansavisen.no/energi/2023/03/13/7993012/kinesiske-solenergiselskaper-investerer-i-usa?internal_source=sistenytt
Redigert i dag kl 06:18
Redigert 14.03.2023 kl 06:56 Du må logge inn for å svare
MikkeMus
21.03.2023 kl 09:24 4648

Børsmelding fra REC Silicon:

Dagens børsmelding fra REC Silicon er (etter mitt skjønn) nok et eksempel på at vi i aller høyeste grad kan stole på selskapets største aksjonær, Hanwha Solutions.

Jeg forstår meldingen på følgende måte (korriger meg om jeg tar feil):

• REC Silicon har inngått avtale med KEB Hana Bank i Korea med det formål å avslutte obligasjonen på USD 110 millioner som forfaller 13 april i år. Den videre gjeldsfinansieringen av overnevnte beløp vil være fullt ut garantert av REC Silicons største aksjonær, Hanwha Solutions, noe som vil resultere i gunstige vilkår sammenlignet med andre finansieringsalternativer.

• I tillegg til finansieringen av overnevnte obligasjonslån, kommer det også kostnader relatert til den pågående restarten av anlegget i Moses Lake, samt kapasitetsinvesteringer for anlegget i Butte. Dette vil kreve ytterligere finansiering. I denne forbindelse er REC Silicon i ferd å undersøke ulike finansieringsløsninger, inkludert gjeldsfinansiering og forskuddsbetalinger relatert til leveransekontrakter. Selskapet er overbevist om at midler vil bli gjort tilgjengelig i god tid før slike kapitalbehov. REC Silicon vil oppdatere markedet etterhvert som finansieringsplanene er konkludert.

Avslutningsvis, så uttrykker selskapets ledelse at de er fornøyd med å kunne terminere obligasjonen som forfaller 13 april - og at dette var mulig grunnet selskapets største aksjonær, Hanwha Solutions, som bidro til å sikre finansiering til gunstige vilkår.


https://recsilicon.com/news-article/?slug=rec-silicon-financing-announced-to-retire-usd-110m-bond


Redigert 21.03.2023 kl 09:25 Du må logge inn for å svare
thief
21.03.2023 kl 09:28 4578

Når man ser hva som er skjedd på ose i det siste med kapitalinnhentinger og griseemisjoner, stiller REC i egen liga.Med hanwha på laget løste dette seg perfekt.Ingen emisjon og renten er nok langt hyggeligere enn noen andre får nå,ref pgs 🙂Alt er rigget for REC nå,mtp åpning og vekst
StephanDerrick
21.03.2023 kl 09:34 4505

Det finnes ingen "Gratis luncher" i børsverdenen. Hvorfor i all verden skulle Hanwha gi mer enn de må til RECSI. For hver dollar de gir bort for mye så får de bare tilbake 33%.

REC-caset er basert på vyer og drømmer.
Når RECSI ikke vil oppgi sentral informasjon om 10-årskontrakten ei heller om rentebetingelsene i dagens refinansieringsavtale, så får drømmene leve videre. Derfor går kursen i dag opp.
MorganKane
21.03.2023 kl 09:34 4507

At Hanwha stiller som garantist kan ses på som en enormt innsidekjøp. Og det var relativt opplagt. Det er svært mange triggere fremover med Yulin, Project Riser, G14, Sila, andre Silan-gass anodematerialeprodusenter, mulige støtteordninger igjennom IRA etc, og en enormt vekst i både batteri, fornybar og semiconductors i USA fremover så er "the sky is the limit"

Hold på aksjene. Innen 2024 er halvveis så har vi passert 42,5. For lengst...
Redigert 21.03.2023 kl 09:35 Du må logge inn for å svare
va_le
21.03.2023 kl 09:39 4775

For de som vil trolle, hva er negativt nå med REC?

Jeg har vært i rec i over 12 år opp og ned, akkumulert og sittet rolig nå siden 2017. REC har en fantastisk fremtid foran seg og legger nå alle usikre tråder døde.

Jeg kan ikke se negative triggere nå kommende årene utenom markedets egne svingninger.

Tør ikke å spå kurs, men at vi skal opp opp opp mot 2024 er 100%!
StephanDerrick
21.03.2023 kl 09:43 4727

Den oppsiden du skisserer der, eksisterer ikke i realiteten. Oppsiden har Hanwha tatt for å komme med de garantiene og løsningene som de så langt har gjort. At Rec-ledelsen ikke vil ut med disse detaljene sier alt. Her skal drømmene få leve videre, helt til den dagen resultatene foreligger. Proffe invetorer får da en mulighet til å selge seg ut mens retail-investorene blir sittende igjen med skjegget i postkassa.
Redigert 21.03.2023 kl 09:43 Du må logge inn for å svare
StephanDerrick
21.03.2023 kl 09:46 4693

For de som vil trolle, hva er negativt nå med REC?

Er ikke det innlysende?
All sentral informasjon om renter, betingelser, detaljer i 10-årskontrakten holdes hemmelig for markedet.
Slik holder ikke et profesjonellt selskap på.
Resultatet vil bli at proffene forlater RECSI-caset og at kun retail-investorene blir igjen og leker Bingo.
va_le
21.03.2023 kl 09:51 4645

Kan vi heller si at de er så proffe at de ikke har behov for å slippe betingelser før betingelser må slippes?

Konservativ industribygging, 1 stein om gangen i en ubrytelig grunnmur i et selskap som kan bli hjørnesteinen i amerikansk industri bygging.

Tenker tallene kommer når de kommer!
StephanDerrick
21.03.2023 kl 10:02 4514

Detaljer av denne art som man ønsker å holde skjult, har alltid et aspekt ved seg: De er grunnleggende negative.

Men som jeg skrev. Drømmene får nå leve videre en stund. Proffene som enda er igjen i RECSI vil nok bruke eventuelle oppturer til å selge seg ut.
Hva kursen blir i tiden fremover, blir ren bingo. Sikkert morro for de som tørr og er heldige med timingen, men ikke noe for profesjonelle investorer lengre.
MorganKane
21.03.2023 kl 10:04 4490

Hehe,

Har du noen eksempler på at noen konkurrenter utleverer disse detaljene? Tviler litt for å si det sånn. Det skjer aldri. At PGS må oppgi de er fordi de må hente penger ute i markedet. Det er helt anderledes.

Lykke til med shorten. Tips; dekk deg inn, jo før jo bedre 👍
BIF78
21.03.2023 kl 10:09 4441

Det er simpelthen en verdensklasse opdatering. Ingen tvivl om rente udgifterne vil falde. Jeg har meget svært ved at se nedsiden i øjeblikket.
StephanDerrick
21.03.2023 kl 10:12 4409

Jeg kan aldri erindre at sentral informasjon som dette ( rentebetingelser/generelle betingelser) knyttet til et stort lån, ikke har blitt forelagt markedet når vi snakker om selskaper i RECSI sin størrelsesorden.

Som jeg skrev over så er RECSI nå en fullstendig bingoaksje og har forsåvidt vært det etter at 10-årsavtalen heller ikke ble publisert med nødvendig detaljer. Bingo-aksjer der de profesjonell investorene forlater skuta, har enorme og fullstendig uforutsigbare utslag. Man shorter selvfølgelig ikke slike aksjer, hvis det er en trøst for deg.
StephanDerrick
21.03.2023 kl 10:35 4295

En verdensklasse oppdatering, uten noen slags detaljer som gjør at man kan regne på caset. Dette tror vel ikke engang du på når du får tenkt deg litt om.

"Jeg har meget svært ved at se nedsiden i øjeblikket."
Nedsiden er selvfølgelig at Hanwha skal ha betalt for de grepene de nå tar. Det er derfor innlysende at de blant annet tar seg betalt i form av oppsiden som RECSI kunne ha fått i det frie markedet når ML er fullt operativ. Der er som mange har presisert ingen gratis-luncher i børs-verdenen.
Slettet bruker
21.03.2023 kl 10:39 4248

Jeg kan knapt fatte at du i det hele tatt gidder å engasjere deg i dette søpleselskapet. Har du noen forklaring til ditt enorme engasjement?
StephanDerrick
21.03.2023 kl 10:48 4183

Ja det har jeg:

A: Jeg liker ikke at små-investorer skal bli lurt
B: Jeg engasjerer meg slik at små-investorer som likevel går inn i RECSI, skal forstå risikoen i selskapet.
C: Jeg engasjerer meg generelt i å forstå selskaper, markedssegmenter, makro og risiko knyttet til disse og liker å diskutere denne typen ting.
Småplukker
21.03.2023 kl 10:49 4185

Så pessimistisk og lite kunnskap - men likevel skråsikker. Du er deg selv lik.
Til alle andre: Gratulerer! Siste store spøkelse er blåst bort, nå er det kun spennende triggere fremover mot gjenåpning av ML!
StephanDerrick
21.03.2023 kl 10:55 4135

Hvem er det som er skråsikker uten å sitte på kunnskap om sentrale detaljer som renter og andre betingelser knyttet til dagens oppdateringer, ei heller om detaljene i 10-årsavtalen med Hanwha?

"Siste store spøkelse er blåst bort, nå er det kun spennende triggere fremover mot gjenåpning av ML!"
Jeg tenker vel heller at dagens oppdatering er siste sentrale oppdatering/kursdrivende oppdatering på lang tid. Da blir spørsmålet hva skal da drive kursen?
Kurser drives som kjent på moment.
Slettet bruker
21.03.2023 kl 10:55 4132

Håper du også skjønner at folk ler av deg.
BIF78
21.03.2023 kl 11:06 4050

Betalingen kommer i form af meget højere aktiekurs. Det er jo ikke sådan REC skal betale for noget som helst. Hanwha kan tabe meget mere, hvis REC ikke kommer i produktion med ML. Jeg ser intet problem at de står som garant. Renten vil sikkert være 2-4 pct under obligationslånet, så ud over risiko ved udløb af obligationslånet, så vil der også spares renter fremover.
StephanDerrick
21.03.2023 kl 11:13 4008

Det lever jeg meget godt med.
Folk som sitter fast i en boble med tunnelsyn, og som ikke har evne til kritisk refleksjon og analyse, kan le alt de vil.

Generelt så er REC-forumet her på HO altfor preget av ensidig og blind hause-tilnærming. Det er ikke sunt.
MikkeMus
21.03.2023 kl 11:16 3982

Når jeg leser kommentarene til enkelte på dette forumet, inkludert kampanjen til Finansavisen komiske kommentator, så går mine tanker til Iraks tidligere informasjonsminister, «Komiske Ali». … Selv det som var innlysende for hel verden ble fornektet og bortforklart på en måte som fikk de fleste av oss til å flire og le.
StephanDerrick
21.03.2023 kl 11:24 3919

Å forstå markedspsykologien og egen psykologi knyttet til det å handle aksjer/sitte på aksjer er minst like sentralt for å lykkes i aksjemarkedet som det som går på rene økonomiske nøkkeltall.

"Confirmation BIAS" er et slikt sentralt begrep mtp egen adferdspsykologi i aksjemarkedet. Den kan det være verdt å lese seg opp på :
https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias
SJOC
21.03.2023 kl 11:57 3789

Det er dessverre kun vår aksje som ikke klarer å gå mer enn skarve 8% på en slik nyhet. Det fortsetter vel også nedover utover dagen. Ingenting biter på .
MorganKane
21.03.2023 kl 12:32 3676

Hehe,

Horst Tappert, du Horst Tappert,

Da burde det enkleste i hele verden være å komme med ett eksempel eller to. Likevel gjør du ikk det. Litt overraskende må jeg si

Og jeg snakker ikke om obligasjonslån. Men direkte fra bank. Med 100% sikkerhet hos større eier (husk at en publisering av renta også avslører ikke bare konkurransebildet til Recsi, men også Hanwha. Noe de åpenbart ikk ønsker annonsert for hele verden).

Hvis ikke blir det jo bare en tullete påstand du kommer med. På den annen side så føyer det såfall godt inn i rekken med alle de andre udokumenterte påstandene dine.
Redigert 21.03.2023 kl 12:33 Du må logge inn for å svare
StephanDerrick
21.03.2023 kl 13:57 3320

Tja, jeg sa jo følgende:
"Jeg kan aldri erindre at sentral informasjon som dette ( rentebetingelser/generelle betingelser) knyttet til et stort lån, ikke har blitt forelagt markedet når vi snakker om selskaper i RECSI sin størrelsesorden."
På et slikt statement forventer du et eksempel?.....

Bevisbyrden ligger hos deg.
Hvilke andre selskaper kan du komme opp med som har skrudd sammen en løsning som RECSI uten å komme med sentrale detaljer om renter og betingelser. Jeg forventer at du har et svar ref "Da burde det enkleste i hele verden være å komme med ett eksempel eller to"

uldiuldi
21.03.2023 kl 14:22 3202

Få dig et liv
MikkeMus
21.03.2023 kl 14:24 3184

Min spådom nå, er at vi i dagene og ukene som kommer, gradvis vil bevege oss opp mot - og deretter forbi Paretos kursmål på kroner 27,- .

Ved brudd på den horisontale trendlinjen, hvor aksjen har beveget seg siste to år, så mener jeg at vi relativt raskt vil bevege oss opp mot 37-39 kroner. Jeg mener sistnevnte scenario er realistisk innenfor et tidsperspektiv på 3-6 måneder.

Jeg vurderer nå å ta sommerferie! 🙂
Stabukk
21.03.2023 kl 14:48 3037

Berre heilt kort:
Børsmelding 31. Jan: Hanwha Solutions «will, upon entering into the full form agreement, make a signicant prepayment. Denne avtalen «including all operational details, will be entered into the coming months, and will be announced when finalized».

Så i løpet av mars/april/mai kan vi venta ei ny positiv børsmelding frå Rec. Selskapet og største eigar tar steg for steg. Forhåndsbetaling frå Hanwha og evt. andre vil bidra til resterande kapitalbehov for restart av ML og utviding av produksjonskapasitet ved Butte. Så langt all grunn til å stola på Hanwha.
StephanDerrick
21.03.2023 kl 14:53 3020

Spørsmålet er til hvilken pris?

Først når vi vet dette, kan vi begynne å regne på caset og danne oss et bilde av hva som er riktig aksjekurs.
Å tro at Hanwha øser ut kontanter og garantier uten motytelser er ikke noe som mer garvede aksjeinvestorer tror på.
Tanjiro
21.03.2023 kl 14:56 2994

Dette er en fantastisk nyhet. Det forundrer meg aldri hvordan enkelte kaster bort så mye tid på et selskap de ikke eier aksjer i. Bedre bruk av tid må vel finnes.
MorganKane
21.03.2023 kl 15:00 2966

Hehe (nok en gang),

Hvorfor ligger bevisbyrden hos meg? Jeg prøver ikke å overbevise deg. Slik jeg ser det er det du, relativt panisk må jeg si, som ønsker å overbevise meg. Det var du som startet dialogen med en haug med påstander. Det sier seg vel selv at det er den som slenger ut påstander som har bevisbyrden. Snakker om nepe.

Horst Tappert hadde snudd seg i graven hvis han hørte navnet sitt bli misbrukt på denne måten.
Småplukker
21.03.2023 kl 17:37 2499

polion skrev Innlegget er slettet
Ganske mange som vet adskillig mer enn Derrick. Akkurat hva som er innholdet i denne avtalen vet vi ikke, men stadig mer av svartmalingen som har blitt framsatt er etterhvert blitt tilbakevist Fiendtlig overtakelse, griseemisjon, er det blitt ropt høyt om fra mange. Slik det ser ut nå sikrer hawnha seg en trygg leveranse av polysilicon for de kommende 10 år, samtidig som Rec er sikret sunn drift med salg av alt de produserer med en minimumspris. Særlig bedre vilkår hører man ikke ofte om. Hva ville vært skrevet i avisene dersom Flyr fikk sikret en avtale med alle seter fylt opp i 10 år, med en garantert minstepris som sikret overskudd? Det er hva vi har her, men markedet har ikke evnet å se det. Hadde de sett alt som blir gravd frem på andre forum hadde mange blitt beroliget. Og oppglødd.
For personlig mener jeg det er først når kontraktene på silan til batterifabrikkene og til wafer/chipsproduksjon kommer, at vi virkelig skjønner omfanget. Og vi ser de store inntektene som vil komme de kommende årene, når både Butte og ML høyst trolig må utvides for å kunne levere det som trengs.