NSKOG - Norske Skog kursmål

omans
NSKOG 09.03.2023 kl 14:45 320071

Oppdaterte kursmål etter siste rapporten lå på mellom 110 og 120.
Vil si at oppsiden herfra til det er 65-80% om disse får rett i prognosen/analysene.
I tillegg 5kr utbytte neste mnd.
Redigert 09.03.2023 kl 14:46 Du må logge inn for å svare
aspeløv angi
21.06.2023 kl 14:49 9943

ver

Aspeløv har solgt alt med gedigent tap.
Slettet bruker
21.06.2023 kl 14:57 10009

Norske Skog mottar et forsikringsbeløp på rundt 240 millioner kroner fra Gjensidige, etter et stenskred rammet papirfabrikken Saugbrugs i Halden i april.

Ingen ble skadet i skredet, men en ansatt satt på do da toalettet forsvant under ham. Skredet førte til store skader på fabrikken.

Det totale tapet etter skredet er på rundt 900 millioner kroner, som skal fordeles i tråd med vilkårene fra Norsk naturskadepool.

– Når det er naturskade fordeles erstatningssummen ut fra nasjonal markedsandel, der vi har 26 prosent av de totalt 900 millionene, forteller kommunikasjonssjef i Gjensidige, Øystein Thoresen.

– Dette var en stor skade for kunden som ble rammet, der fabrikken ble stanset og det ble gjort evakuering, forklarer han.

Forsikringssummen kan bli justert i fremtiden, ifølge selskapet.
aspeløv angi
21.06.2023 kl 15:44 9928

ver

Aspeløv var redd at han solgte på bunn, men heldigvis denne aksjen er bunnløs.

Dette er en skam at aksjen manipuleres nå opp over 42

Avsluttet likevel under 42 :D Solgte 0,52 høyere.

Redigert 21.06.2023 kl 16:28 Du må logge inn for å svare
omans
21.06.2023 kl 16:42 9834

Aksjen er ikke på årets lave. Som er 40.70. Naturlig å teste linja ved 41.2 snart. Etter det kan det hende en ser en bounche.
Merlin
22.06.2023 kl 00:31 9363

Iflg. Pareto kommer Nskog til å tjene rett under 10 kr. aksjen i år og enda mer de neste årene. P/E altså på så vidt over 4!. Bare å hanke inn aksjer på lave kurser. Og utbyttet på inntil 5kr i år? Blir nok delt ut etter hvert som de mottatt forsikringsoppgjør.
Slettet bruker
22.06.2023 kl 08:56 9038

De kommer til å tjene bra med penger, uten tvil.
De siste 25 dagene har topp 20 kvittet seg med 6,1 mill aksjer. Dette er primært utenlandske investorer, som mest sannsynlig selger seg ut pga den svake NOK.
Hvorfor eie norske aksjer som utenlandsk investor? Mange andre bedre land å plassere pengene. Trist å se hvordan norske politikere svekker Norges posisjon blant utenlandske investorer. Forhåpentligvis styrker kronen seg etter hvert, og da vil nok kapitalmarkedene bli mer likvide.
Tøff
22.06.2023 kl 09:28 8979

Et utdrag fra Pareto's analyse:

"Mens man venter på bedre markeder, bør Norske Skog håndtere nedgangen godt med en solid kostnadsposisjon og en sterk balanse", skriver Pareto i analysen.
Pareto har redusert sitt kursmål fra 100 til 85. Fortsatt det dobbelte av dagens kurs. "Alle" burde jo se at 100 var en overdrivelse. Pareto har jo ikke vært alene om det. Derfor er det ikke lett å forstå gårsdagens nedtur, hvis reduksjon i kursmål var årsaken. Veldig høyt volum i går. Får vi en dobbelt bunn i chartet?
thomasb
22.06.2023 kl 09:29 8989

Jeg er spent på hvordan erstatningssaken i Halden faller ut. Tenker at om dette isoleres til erstatning knyttet til maskinen som er nede, kan dette falle svært gunstig ut for NSKOG. Kommer fra høy generert EBITDA, inn i et marked som er tyngre. Har bygget en del lager og har ekstra kapasitet på andre maskiner. Om forsikringen skal isolere tapene på denne maskinen, uavhengig av hvordan konsern kompenserer situasjonen gjennom styring av andre leveransemuligheter - var timing på denne nedetiden god. MNOK 900 i erstatning så langt - noen som vet noe om miksen på hva forsikringssummen kompenserer for?
aspeløv angi
22.06.2023 kl 09:38 9009

ver

Hensikt med forsikring er ikke å profetere på erstatning sum, men bare å minske tap.
Slettet bruker
22.06.2023 kl 09:45 9023

Jeg har snakket med IR, og han bekrefter at de har forsikret driftsutstyr og driftsavbrudd. Som han sa: PM6 produserte 20kt per mnd, og har en estimert EBITDA per mnd på 50 mill. Gjensidige har annonsert at de tar et tap på 240mill relatert til NSKOG (https://newsweb.oslobors.no/message/593797)
De 900 mill er nok foreløpig estimat av både driftsutstyr og driftsavbrudd, som kan endres. Men det gjelder for 2023. Se for øvrig her ( https://www.finansavisen.no/finans/2023/06/21/8016965/gjensidige-ma-ta-milliontap)

PM6 kostet forøvrig NOK 3.5bn å bygge på 90-tallet. Halden produserte for mye i Q1, og bygget opp et betydelig lager. Dette lageret kan de nå selge samtidig som de casher inn på forsikringen. Dette er jo rimelig flaks kan du si. Hvis PM6 er ute i 1-2 år, kan det være snakk om NOK 1.5-2bn som tilsvarer omtrent NOK 15-20 per aksje.

Redigert 22.06.2023 kl 09:47 Du må logge inn for å svare
thomasb
22.06.2023 kl 09:51 9195

Mange som har profittert på forsikringserstatning. Det skal kompenseres for produksjonsbortfall i tillegg til rep - så spørsmålet er hvilke forutsetninger og størrelser som går inn i det regnestykket.
Redigert 22.06.2023 kl 09:51 Du må logge inn for å svare
fervex
22.06.2023 kl 09:55 9278

Hvorfor eie norske aksjer som utenlandsk investor? Nettopp nå er tiden inne til å eie aksjer som utenlandsk investor. Kronekursen er lavere enn noen sinne og politikere og andre fokuserer på å få den opp igjen, ergo vil den gå opp. Der norske investorer tvinges til å selge av sine innehav for å betale skatt har en som utenlandsk investor ingen formueskatt og muligheten til å slippe utbytteskatt helt. Altså, utbyttene er mer verd for en utenlandsk investor enn for en norsk. Jeg tror flere utenlandske investorer vil se dette snart.
Slettet bruker
22.06.2023 kl 10:08 9523

De utenlandske investorene er tydeligvis totalt uenig med deg. Det samme er Spetalen og Sissener. Investorer ønsker forutsigbarhet, ikke både politisk og valutausikkerhet.
Merlin
22.06.2023 kl 10:18 9490

Nskog har jo opplyst at de også har avbruddsforsikring. Det bør bety at produksjonstap også skal erstattes i tillegg til naturskadeerstatning/full gjenoppbygging. I utgangspunktet skal dermed Nskog holdes skadesløs. Kursfallet er således enormt overdrevet. At mange aksjonærer ikke har tålmodighet til å sitte og vente er jo utrolig bra for oss som nå får aksjen til halv pris. Nskog tjener gode penger og vil i løpet av de neste tre årene ha tjent inn ca 75% av dagens aksjekurs, netto etter skatt. Dette må være børsens billigste aksje?
fervex
22.06.2023 kl 10:22 9470

Hverken Spetdalen eller Sissener bor i utlandet. Kanskje de ikke ser det fulle bildet? Investorer finnes i alle former, pensjonsfond önsker nok forutsigbarhet som du sier men utflyttede nordmenn kan nok väre mer opportunistiske og ta imot muligheten når den presenteres som på et fat. Det gjör det jo her, i Norske Skog!
Me
22.06.2023 kl 10:23 9480

Norske Skog stengte i går på NOK 41.98 pr aksje og kursen er dermed ned rundt 10% den siste drøye uken. Nedgangen har blant annet vært drevet av en nyhetsstrøm bestående av resultatvarsler og annonserte restruktureringer hos konkurrende aktører innenfor papir- og emballasjesektoren. Mens resultatvarslet fra Billerud etter vårt syn imidlertid burde ha begrenset direkte relevans for Norske Skog kan på den annen side restruktureringen i Stora Enso være av mer betydning. Stora Enso har besluttet at produksjonskapasiteten tas ned ved to anlegg i det europeiske markedet og at planene om et nytt anlegg samtidig legges på is. Etter det vi forstår ligger kostnadene pr tonn for den kapasiteten som tas ned i helt øvre ende av skalaen og beslutningen er dermed en konsekvens av at konkurransen fungerer. I Østerrike og Frankrike vil Norske Skog på sin side i år og gjennom 2024 trappe opp kapasiteten på sine nye anlegg for emballasjepapir. Blant annet energiløsningene bidrar til at kostnadsnivået ved disse anleggene befinner seg i den helt nedre enden av skalaen og selv med utfordringer knyttet til samlet europeisk etterspørselsvolum mener vi dette bør gjøre det mulig for Norske Skog både å tilby kundene konkurransedyktige priser og samtidig øke inntjeningen etter hvert som kapasitetsutnyttelsen stiger. Vi har en kjøpsanbefaling på Norske Skog med et kursmål på NOK 100 pr aksje. DNB 22.06.23
aspeløv angi
22.06.2023 kl 12:21 9301

ver

DNB analyser er mer eller mindre verdiløse for lenge siden. Flest av de er bare lureri for folk.
Aksjen handles på 41 igjen .
omans
22.06.2023 kl 12:40 9275

Det en ser er jo en svingning i det lange løp, innen konjunkturer. Dnb hadde positiv analyse av AkerBP(Detnor) på 40-50 kroner også, men var snart mulig å kjøpe på 30 tallet i 2014 (eller var d 20-tallet). Da var det flere som stusset på analyse, men er lett å bli tatt av feelings når det kommer til det psykologiske aspektet. Ville man solgt om kurs var 48? Neppe, men når kommer ned til 41-42 er fler som teller på knappene. Vondt å se kapital skrumpe inn, men en evt stop loss måtte blitt satt inn lenge før. (5-10% ned fra topp) I irrasjonelle tider kan d være lurt å sitte stille i båten.
Redigert 22.06.2023 kl 12:42 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
22.06.2023 kl 13:58 9133

Analyser er ikke investeringsråd men en investeringsguide. det er analyser av ulike selskaps regnskap de har levert i fortiden og selskapsstrategi, med estimat for fremtiden. Disse estimatene er stort sett basert på sannsynlighet og mange ulike antagelser. Er det en kjøpsanbefaling er det stort sett antatt at et selskap kommer til å levere som lovet, samt at det ikke skjer uforutsette ting i sektoren eller markedet generelt. Alle analyser kommer egentlig med en "gitt at dette skjer". Like viktig som å faktisk lese analysen, er det å forstå hvilke antagelser analytikeren legger til grunn for anbefalingen. Uten å forstå dette er det vel best å investere i indeksfond.
Merlin
22.06.2023 kl 14:36 9066

Pareto har en klinkende klar kjøpsanbefaling og kursmål 85 kr. Datert 21/6/2023. De mener aksjen bunner nå og at Nskog har en god kostnadsposisjon og en sterk balanse. .
Tøff
22.06.2023 kl 17:53 8821

Det som ofte gjenstår fra analytikers side er et tidsperspektiv. Det er ikke vanskelig å sette seg inn i deres tankeverden ved analysen. NSKOG kommer til å gå til 85kr, 100kr, kanskje 120kr. Men det vil ikke skje i år, heller ikke neste år. De fleste vil se resultater kortsiktig. Selv er jeg langsiktig. Av industriselskaper jeg overvåker, er det ingen aksjer som kan tenkes å doble seg innenfor et overskuelig tidsrom, kanskje med unntak av NSKOG. Når de nye fabrikkene er i full sving om et par år, og markedet har gjenvunnet balanse mellom kapasitet og etterspørsel, da vil 100kr virke relevant. Dagens 41,70 er uten tvil billigsalg.
Merlin
22.06.2023 kl 21:09 8536

Kursen var over 73 for kun noen få mndr. siden. En target price settes normalt på 3 mndrs. basis, evt. inntil ett år. Markedet vil forhåndsdiskontere den nye produksjonen. Nskog er i ferd med å gjennomføre en mengde tilpasninger. Alt fra trekomposittproduksjon, til nye gode energiavtaler og egen biofuel og bioenergiproduksjon, foruten den store satsningen på bølgepappemballasje av resirkulert papp. Dette vil selvfølgelig ta tid før det viser seg i resultatene, men skal normalt indiskonteres på forhånd. Så vi bør se en kursdobling ila et knapt års tid.
aspeløv angi
23.06.2023 kl 09:37 8048

ver

Velger å kjøpe nå 8K aksjer. Vi får se.
Redigert 23.06.2023 kl 10:23 Du må logge inn for å svare
aspeløv angi
23.06.2023 kl 11:37 7884

ver

Ser ut at jeg skal tape penger allerede i dag. For en aksje :D
Redigert 23.06.2023 kl 11:37 Du må logge inn for å svare
Tøff
23.06.2023 kl 11:53 7851

Sitt rolig i båten. Du har ikke tapt mye i dag. Hvor skal du ellers ha pengene dine? Du vil tjene penger i NSKOG, med litt tålmodighet. Mye penger.
aspeløv angi
23.06.2023 kl 14:26 7760

ver

Ikke sikkert at det er lurt å sitte med denne i helga. Resesjon, krig...
Slettet bruker
23.06.2023 kl 15:21 7711

Råd: Putt pengene dine i fond i stedet.
aspeløv angi
23.06.2023 kl 15:40 7695

ver

Alt blir verdiløs når kommer krig.
Eventyrer
23.06.2023 kl 17:07 7586

Jeez, skriv sytingen din i en dagbok eller noe og la oss andre slippe. Ikke vær så Fleeting.

Selv fylte jeg godt på igjen i dag, til 12,10% direkteavkastning. Så får den sprette som den vil om den skulle "rase". Minner igjen om at kurs minus DA=IPOkurs i 2019, snart fire år siden. For utbytteglade ikke-tradere som meg (OK, solgte litt på 46,5 før meldingen, da fikk jeg jo utbyttet mitt..) er under 42,- en nydelig inngang!

Tror på en dobbel bunn her, jeg... Og skal jeg leke spåmann, tipper jeg vi kommer opp mot 50,- nær utbyttedato, og faller ned igjen mellom 40-45,- etterpå. Men hvem vet :) Eneste jeg vet er ar NSKOG tjener gode penger med sin gode kostnads- og valutaposisjon, mens konkurrentene sliter med dyr produksjon og må stenge. Gleder meg til Q2 :)
PrivatInvestor
25.06.2023 kl 11:02 6947

Kursen kommer nok ikke til å ta av med det første ,selv om Norske Skog er mye stødigere sammenlignet med andre trykkpapir produsenter.
Med det mener jeg lite gjeld og en av de laveste kostnadene i bransjen.
Norske Skog hadde 20% EBTDIA i Q1 og andre hadde 7-10%
Slettet bruker
25.06.2023 kl 12:04 6950

EBITDA for året er allerede 680mill. Med rundt 400mill i q2 og 1mrd i H2, ender totalen på ca 2mrd for 2023. En markedsverdi på 4mrd tilsier at denne aksjen er betydelig feilpriset. Selskapet vil ha en total omsetning på 14mrd i 2023. Emballasjedelen vil omsette for 500-600mill i 2023 og 3-4mrd i 2024, om alt går etter planen.

Blir det utbredt resesjon, må nok noe av estimatene ned. Med utbetaling på 900 mill forsikringspremie, bare det i seg selv, tilsvarer rundt 7,5kr-10kr opp i kurs.
En hard landing vil uansett medføre at myndigheter i verden må stimulere økonomien igjen og sette ned renter.
Finnes det scenario hvor kursen skal lenger ned. Absolutt. Men sannsynligheten for dette er heller lav, sammenlignet med oppsiden.
PrivatInvestor
25.06.2023 kl 22:18 6439

Tallene dine kan nok være riktige med unntak av omsetningen. Tror den kan bli ned mot 12 mrd. pga prisnedgang og lavere etterspørsel.Hvor raskt vil containerboard maskinen i Bruck øke produksjonen mot full kapasitet?
Startet vel på 60%
Martin10
26.06.2023 kl 07:28 6132

Det er ikke noen unnskjyldning for å utsette betaling av utbytte nå. Kom i gang.
Slettet bruker
26.06.2023 kl 07:57 6073

Tallene er med forbehold at det ikke utvikler seg mer negativ enn estimert, så omsetning kan gå lavere ja. Både Golbey og Bruck skal levere 760,000 tonn, Bruck delen står for 200,000. De har i hvert fall annonsert at den skal gå på full kapasitet ila andre halvdel 2025. EBITDA på emballasje segmentet vil ikke gå i pluss før i 2024.
aspeløv angi
26.06.2023 kl 09:12 5867

ver

'Min navnebror aspeløv som allerede realiserte gedigen tap skrev:: "never catch falling knife". Riktignok jeg taper noe få tusen fra fredag, men jeg selger ikke akkurat nå. Han skrev også : Stora Enson reduserer produksjonskapasiteten på to papiranlegg og legger planene om et nytt anlegg i skuffen for nå.
Redigert 26.06.2023 kl 09:23 Du må logge inn for å svare
Eventyrer
26.06.2023 kl 11:04 5637

Hoi, hoi, mer enn 7,-/aksje bare i CO2-kvoter+kompensasjon!!

F**n gull å få kjøpe på 40 :D

https://www.kapital.no/investor/2023/06/26/8015776/norske-skog-knallvekst-pa-bunnlinjen
Slettet bruker
26.06.2023 kl 11:50 5551

Velkommen etter kapital.
aspeløv angi
26.06.2023 kl 12:07 5557

ver

Endelig jeg er i liten pluss . De som ønsker kan gratulere. Takk ))

OG solgte 4K for å kjøpe på litt lavere nivå
Redigert 26.06.2023 kl 12:14 Du må logge inn for å svare
aspeløv angi
26.06.2023 kl 14:25 5289

ver

Derfor er jeg usikkert i Norske Skog.

Omsetning faller i magasinpapir, og nytt volum fra kartongpapir er under "ramp-up" i 2023/24. Selskapsomsetning ventes ned i 2023 vs siste år.. Kartongproduksjon (Golbey og Bruck) er i startgropen (begge skal være i gang Q4/23), og vekstambisjon gjelder 2025/26.

I tillegg, shorterne prøver ikke engang å skjule at de manipulerer kursen. Vi melder dem til myndigheter, Oslo børs, men ingen bryr seg. Vi skal fortsetter å melde fordi vi mener at angiveri er nyttig etter hvert. .
Redigert 26.06.2023 kl 15:32 Du må logge inn for å svare