NSKOG - Norske Skog kursmål

omans
NSKOG 09.03.2023 kl 14:45 317028

Oppdaterte kursmål etter siste rapporten lå på mellom 110 og 120.
Vil si at oppsiden herfra til det er 65-80% om disse får rett i prognosen/analysene.
I tillegg 5kr utbytte neste mnd.
Redigert 09.03.2023 kl 14:46 Du må logge inn for å svare
sikim
03.09.2023 kl 10:45 6709

I følge Fvn har Drangsland varslet styret i Byggma om at han går av som administrerende direktør. Så da skal han vel sette inn alle kreftene på å få NSKOG til å bli et vesentlig bedre case enn det er i dag. Bedømt etter resultatene i Byggma er det all grunn til å se med store forventinger fram til hva han kan få til med NSKOG.
thomasb
04.09.2023 kl 09:48 6413

Denne bekrefter tydelig at det ble slitsomt å ha GD over skulderen. Dermed er det vanskelig å trekke en annen konklusjon enn at dette skiftet må være svært positivt for eiere i NSKOG. Få inn en toppleder med utrolig gode resultater fra toppledelse i Byggma over mange år. At han har investert 1,4 mrd i selskapet skulle bidra til svært god motivasjon for verdiøkning av selskapet fremover. At han kjøpte på for høye kurser tror jeg forsterker motivasjonen ytterligere. Vanskelig å se for seg en sterkere lederkandidat for NSKOG.
https://www.nettavisen.no/okonomi/norske-skog-styret-det-kom-helt-overraskende-pa-oss/s/5-95-1301702
Bredda
04.09.2023 kl 12:29 6297

Noen som kan si noe om når utbytte blir utbetalt?
Slettet bruker
04.09.2023 kl 12:58 6253

Det endte med å ikke betales som utbytte, men ble tilbakekjøp i stedenfor.
Så da er vi i praksis tvunget til å reinvestere i NSKOG i steden for å kunne bruke pengene på andre ting.

Samt bedrøvelig kursuvtikling samtidig gjør at en ikke bare kan selge like stor andel og "få" utbytte på den måten.

Veldig dårlig håndtert av NSKOG.
Redigert 04.09.2023 kl 12:58 Du må logge inn for å svare
Uljanov
04.09.2023 kl 13:11 6250

Bedre å kjøpe tilbake egne billige aksjer. Slipper 40 % utbytteskatt også.
Bredda
04.09.2023 kl 13:13 6388

Fantastisk... Hva mener dere de må gjøre nå for å fart på aksjen igjen? Ser på Nordnet at de ligger inne med en P/B på 0,68 og veldig lav P/E. DNB var ute å meldte kjøp 22.juni. "Vi har en kjøpsanbefaling på Norske Skog med et kursmål på NOK 100 pr. aksje."

ibyx
04.09.2023 kl 13:16 6445

Ser at Franklin har klart å presse ut noen millioner her. men det er tross alt ikke vanvittig bra?
Vel. De holder jo på fortsatt da. Kan fort vekk ende med at de reduserer sitt totale overskudd! 🤣
https://shortnordic.com/history_company.php?player=X&selskapsnavn=Norske%20Skog&land=norway
omans
04.09.2023 kl 13:36 6522

Det eneste som hjelper er Tid. Altså å tålmodig vente dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned. Til slutt vil det skje noe....
Redigert 04.09.2023 kl 13:36 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
04.09.2023 kl 13:46 6738

Får ikke utbytteskatt på ASK eller IKZ eller bare 3% regel i AS. Så ikke et problem.
Slettet bruker
04.09.2023 kl 13:56 6890

Tror de er flere ting som har gjort at kursen er lav. Nedgang i priser innen både papp og papir. Dårligere resultat enn tidligere etc.

Du må aldri høre på kursmål, det er sjeldent de stemmer. Samt er det vel typisk 1 år frem i tid de ser når de setter kursmål?
Men jeg har selv mye aksjer her og tro på selskapet. Har tro på han som overtok som CEO nå, så tror det er bare å være tålmodig.

Om vi skal til 100 er en ting men blir overrasket om vi ikke kommer tilbake til 60kr igjen.
thomasb
05.09.2023 kl 13:01 6461

Hva kreves for høyere aksjekurs.. Drift og ekspansjonsplan kan bare fortsette som i dag. Utfordringen i dag er at aksjen er svært upopulær, i hovedsak knyttet til tidligere hovedeiers nedsalgsmetode. Etter dette har det vært knyttet mye mistro til aksjen, på tross av svært god drift i godt marked i 2022 og videre i vanskeligere marked i 2023. Investorene virker veldig opptatt av svakt market, men glemmer å se at NSKOG har levert en EBITDA-margin hittil i 2023 på 15,1% og en cashflow fra drift første halvår på MNOK 780. Begge deler er soleklart nest beste driftsnivå siste 8 år etter fjorårets hinsidige resultat. Mange bransjeaktører mener å se at vi er på markedsmessig bunn nå og at etterspørselen igjen vil øke utover i 2. halvår. I denne situasjonen har NSKOG en P/B på 0,64. Nulles aksjene etter ferdig tilbakekjøp på snittkurs ca 44(sitter i så fall igjen med MNOK 50 ubenyttet grunnet lav aksjekurs), og dagens kurs opprettholdes, vil P/B bevege seg mot 0,6. Stora Enso med betydelig svakere drift enn NSKOG ligger idag på P/B 0,9 og UPM ligger på 1,15. Snitt P/B siste tre år for NSKOG er 1,12. Mao holder det fint at ny ledelse fortsetter den gode driften, og samtidig bygger opp igjen tillit til selskapet overfor investormarkedet og dermed bringer aksjens verdsettelse tilbake på rettferdige multipler. Rettferdige multipler i dagens marked er kanskje 0,9-1,0 =ca kurs på NOK 60-65. Når markedet kommer noe bedre tilbake skal kursen videre derfra.
Redigert 05.09.2023 kl 13:19 Du må logge inn for å svare
Helg11
05.09.2023 kl 14:52 6435

En oversikt over største aksjonærer og kjøp/salg siden tilbakekjøpsprogrammet startet. Generelt er største kjøpere Norske Skog, norske fond+Morgan Stanley. Største selgere er Skandinaviska Enskilda Bank og Bank of New York.
Antagelig litt vanskelig å lese, og vet ikke om det gjør en så mye klokere. Litt skummelt hvis Bank of New York vil helt ut av Norske Skog. Og så kan det også være spennende for utviklingen hvis Norske Skog får fortsette å kjøpe aksjer, men selgersiden tørker litt mer ut.

4. sept 17. juli Endring
BYGGMA ASA 17,430,431 17,430,431 0
DRANGSLAND KAPITAL AS 5,316,148 5,316,148 0
UBS EUROPE SE 4,819,000 4,819,000 0
NORSKE SKOG ASA 4,084,136 4,084,136
INTERTRADE SHIPPING AS 2,700,000 2,700,000 0
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 2,029,257 2,709,421 -680,164
VERDIPAPIRFONDET HOLBERG NORGE 2,000,000 2,000,000 0
VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS NORGE 1,625,000 1,300,000 325,000
MP PENSJON PK 1,461,015 1,461,015 0
INVESTOR SERVICES BANK S.A. 1,134,617 1,134,617 0
VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1,132,596 1,132,596 0
VERDIPAPIRFONDET FIRST GENERATOR 1,072,259 1,225,000 -152,741
VOLDSTAD EIENDOM AS 1,000,000 800,000 200,000
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 927,340 995,381 -68,041
CITIBANK, N.A. 851,771 675,169 176,602
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 724,440 739,010 -14,570
PERSHING SECURITIES LIMITED 694,285 694,285 0
J.P. MORGAN SE 685,482 685,482 0
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD 652,862 652,862 0
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 648,750 498,750 150,000
SAXO BANK A/S 636,064 634,519 1,545
NORDNET BANK AB 606,520 602,338 4,182
CARUCEL FINANCE AS 572,624 774,624 -202,000
VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 570,026 570,026 0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL 517,439 517,439
VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NO 478,100 478,100 0
PENSJONSORDNINGEN 465,400 465,400 0
CLEARSTREAM BANKING S.A. 464,354 419,842 44,512
SES AS 450,000 440,000 10,000
GÅSØ NÆRINGSUTVIKLING AS 425,000 425,000 0
ULSMO FINANS AS 390,000 390,000 0
STELLA INDUSTRIER AS 369,011 470,011 -101,000
RONJA CAPITAL AS 360,000 360,000
WAHL EIENDOM AS 350,000 440,000 -90,000
SVELA EIENDOM AS 296,073 296,073 0
VPF SPAREBANK 1 NORGE VERDI 275,000 275,000 0
CORTEX AS 256,017 256,017 0
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 253,106 253,106 0
DNB BANK ASA 228,061 227,561 500
STELLA AS 204,063 305,063 -101,000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 201,804 1,100,000 -898,196
BECK ASSET MANAGEMENT AS 200,000 200,000 0
B FINANS AS 200,000 200,000 0
Kjell Privatperson 200,000
AVANZA BANK AB 193,960 211,761 -17,801
EM KAPITAL AS 188,528 188,528
Redigert 05.09.2023 kl 14:57 Du må logge inn for å svare
Helg11
05.09.2023 kl 14:53 6493

Sortert pr. 17. juli
17. juli 4. sept Endring
BYGGMA ASA 17,430,431 17,430,431 0
DRANGSLAND KAPITAL AS 5,316,148 5,316,148 0
UBS EUROPE SE 4,819,000 4,819,000 0
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 2,709,421 2,029,257 -680,164
INTERTRADE SHIPPING AS 2,700,000 2,700,000 0
VERDIPAPIRFONDET HOLBERG NORGE 2,000,000 2,000,000 0
MP PENSJON PK 1,461,015 1,461,015 0
VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS NORGE 1,300,000 1,625,000 325,000
VERDIPAPIRFONDET FIRST GENERATOR 1,225,000 1,072,259 -152,741
INVESTOR SERVICES BANK S.A. 1,134,617 1,134,617 0
VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1,132,596 1,132,596 0
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1,100,000 201,804 -898,196
STATE STREET BANK AND TRUST COMP 995,381 927,340 -68,041
VOLDSTAD EIENDOM AS 800,000 1,000,000 200,000
CARUCEL FINANCE AS 774,624 572,624 -202,000
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 739,010 724,440 -14,570
PERSHING SECURITIES LIMITED 694,285 694,285 0
J.P. MORGAN SE 685,482 685,482 0
CITIBANK, N.A. 675,169 851,771 176,602
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD 652,862 652,862 0
SAXO BANK A/S 634,519 636,064 1,545
NORDNET BANK AB 602,338 606,520 4,182
VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 570,026 570,026 0
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 498,750 648,750 150,000
VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NO 478,100 478,100 0
STELLA INDUSTRIER AS 470,011 369,011 -101,000
PENSJONSORDNINGEN 465,400 465,400 0
SES AS 440,000 450,000 10,000
WAHL EIENDOM AS 440,000 350,000 -90,000
GÅSØ NÆRINGSUTVIKLING AS 425,000 425,000 0
CLEARSTREAM BANKING S.A. 419,842 464,354 44,512
ULSMO FINANS AS 390,000 390,000 0
DNB BANK ASA, MEGLERKONTO INNLAND 367,809 -367,809
RONJA CAPITAL II AS 360,000 -360,000
STELLA AS 305,063 204,063 -101,000
SVELA EIENDOM AS 296,073 296,073 0
VPF SPAREBANK 1 NORGE VERDI 275,000 275,000 0
CORTEX AS 256,017 256,017 0
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 253,106 253,106 0
DNB BANK ASA 227,561 228,061 500
AVANZA BANK AB 211,761 193,960 -17,801
BECK ASSET MANAGEMENT AS 200,000 200,000 0
B FINANS AS 200,000 200,000 0
FORTE TRØNDER 200,000 -200,000
Merlin
07.09.2023 kl 00:42 6055

Meget overbevisende intervju med Geir Drangsland. 4 av 5 mrd allerede nedbetalt på de nye bølgepappmaskinene. Nskog med store driftstfordeler, lave energipriser, rimelige råvarer og bra lokaliseringer. Tasmaniafabrikken skal selges. Siden den går med positive resultater er det ikke hastverk. God pris blir dermed avgjørende. Opptatt av innkjøpssamarbeid med Byggma. Kan gi synergier og bli lønnsomt for begge parter. Kursen er alt for lav. (Nskog fortsetter sine tilbakekjøp av aksjer.)
Har gode muligheter innen områder tilsvarende Borregaard.

Ellers nøkkeltall iflg Pareto. Kursen på bare 62% av bokført verdi

Inntjening i 2023 over 8 kr aksjen! Og P/E helt nede på 5.! Pareto skriver: The share trades about 5x P/E’23-24E, thus merely reflecting publication paper - making containerboard a free option, in our view. We reiterate Buy, TP down to NOK 80 (85) following est. revisions, corresponding to 5x EV/EBITDA and 9x P/E (on 2023-24E).
MProd
07.09.2023 kl 07:06 6162

Bet meg merke i at han sa han skulle forvalte "familiens" verdier. Mon tro om han mener at alle aksjonærene er hans familie... flere som merket seg dette?
omans
07.09.2023 kl 07:19 6172

Det er da merkelig hvordan markedet fungerer, siden all kjent info prises raskt inn. Men kurser er ofte irrasjonelle i begge retninger. Ta hydrogenaksjer i 2021, og NEL over 30 kr og verdi over 50mrd med noen millioner i inntekter. (Fortsatt verdt nesten 20mrd) . Nskog har børsverdi under 4mrd nå. Omsetningen og resultat i nskog ligger milevis foran Nel.
Merlin
07.09.2023 kl 10:45 5996

Ja hvorfor den lave kursen? Det er nok litt situasjonsbetinget. Vi får se når 3Q23 tallene kommer. De lave prisene innen papir er hovedårsaken, men det ser ut til at markedet glemmer Nskgs driftsfordeler, der de leverer god cash flow og at fakturering på bølgepapp er kommet igang.

Også utbyttestoppen ga et tillitsbrudd som må bygges opp gjen. At selskapet tilbakekjøper aksjer for fullt og nå allerede er nærmere halvferdig med tilbakekjøpene, viser at de har tro på egen drift. Tilbakekjøpene kan vise seg å være en gullkantet beslutning. Utbytte blir aktuelt igjen neste år. Med 8 kr i resultat også fremover kan man fort gi 5 kr. i utbytte. Det savnes vel ellers melding om restriksjonsopphevelse fra kreditorene. Det burde nå foreligget, men er jo ikke noe som har interesse for øyeblikket, i og med at man valgte tilbakjøp i stedet. Likevel må de sørge for at dette er i orden og informere aksjonærene. Det vil også kunne bidra til et kursløft.
aspeløv angi
07.09.2023 kl 14:57 5910

ver

Der frustrerende å se på dette billigsalget shorterne driver med, jeg gleder meg til de pakker sammen og drar, forhåpentlig med røde tall. Da kan aksjen utvikle seg i forhold til verdiene i selskapet igjen. Kanskje jeg er dum, men jeg skjønner ikke.
aspeløv angi
07.09.2023 kl 16:06 6000

ver

Selg som kan. Ny gigantisk short i Norsk Skog.
Merlin
07.09.2023 kl 16:23 6189

Den største shorten er ikke ny, men øket noe. Ikke gigantisk økning nei.
Tøff
07.09.2023 kl 16:48 6258

Samme sirkuset hver dag. Opp og ned, opp og ned. Shorterne manipulerer markedet. Men en skal være klar over at det er ikke bare en shorter. De er flere. Kanskje de spiller på lag? Kan virke sånn. For at dette skal ta slutt, må vi ha noen gode fundamentale nyheter.
Redigert 07.09.2023 kl 16:49 Du må logge inn for å svare
Merlin
08.09.2023 kl 00:48 6059

Rettelse: Kreditorenes restriksjoner ble opphevet i juni. Men når det er snakk om hvorfor kursen er så lav, kan endringen av beslutningen om 5 kr. i utbytte ha endret investorenes oppfatning av Nskg som utbytteaksje. Det er kjent at man er anbefalt å sitte i utbytteaksjer i tider med høye renter. Nskgs styre kan ha feilberegnet virkningen på aksjekursen ved å heller gjøre tilbakekjøp av aksjer, som jo aksjonærene ikke ser noe til og ikke klarer å forholde seg til. Selv med store tilbakekjøp har selskapet ikke klart å øke kursen, tvert imot. Nskg må nok tilbake som en god utbytteaksje.

Men det er ikke godt å si hva som vil gi best effekt kursmessig av utbytte og tilbakekjøp. Selvfølgelig - siden man aldri vil få noe fasitsvar på det. Det store negative var at man kansellerte utbyttevedtaket, uten å informere markedet godt nok på forhånd. Det er det mange Nskg-investorer som ikke kommer til å tilgi selskapet for. De føler seg lurt og det fremstår amatørmessig og lite tililtvekkende. Her har den nye ledelsen en stor jobb å gjøre for å rette opp tilliten.

Det kan virke som vikarierende motiver har vært førende, der Drangsland selvfølgelig får øket sin eierandel "gratis" ved tilbakekjøpene og lettere gir ham vedtektsbestemmende stoppmulighet. Han har et forklaringsproblem i så måte som samtidig ikke inngir tillit.

Dette kan følgelig også være noe av det som er grunnlaget for Tore Hansesætres plutselige og overraskende avgang som konsernsjef. Synd at ikke økonomijournalistene i media klarer å komme nærmere inn på denne problematikken. Follow-the-money er det noe som heter. Det har pressen ikke greid i denne saken.

Dragsland er jo forresten tidligere blitt spurt om hva årsaken til det svære kursfallet kan være, uten at han har klart å begrunne det og uten å vise til forandringen av utbyttevedtaket. Naturligvis skulle han bla. vist til det! Men det var jo neppe i hans interesse! Dette lover dårlig for ham som leder av Nskg, samtidig som han er hovedeier i Byggma. Det viser så lang at han kjører sitt eierskapsløp ut fra egeninteresser. Han må snarest på banen. Det første han må gjøre er å få gjort om vedtaket om utbytte, og i det minste nå sørge for at aksjonærene får utbetalt resten av pengene som skulle brukes til tilbakekjøp. Ellers bør han nok trekke seg som konsernsjef, dersom han ikke kan komme med en mer plausibel forklaring.
Redigert 08.09.2023 kl 01:41 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.09.2023 kl 09:28 5868

Har du dokumentasjon på at restriksjonene er opphevet? Var det ikke bare en engangstillatelse de fikk for de 470m NOK det var snakk om? Og at NSKOG må spørre på ny neste gang de skal vedta et utbytte?

Jeg er tungt inne i NSKOG og har tro på selskapet, så sitter lang, altså. Men jeg er definitivt en av de som hadde foretrukket utbytte fremfor tilbakekjøp.

Men så lenge de har utstedt obligasjoner med slike betingelser på utbytte/tilbakekjøp så burde de betale ned disse før de betalte utbytte eller kjøpte tilbake aksjer.
Slettet bruker
08.09.2023 kl 09:28 5926

Hvorfor? Om du kan se shorten er den allerede i markedet vel? Og da er det for sent å selge?
grei
08.09.2023 kl 09:32 6080

Hvordan kan Drangsland få økt sin andel av sitt eierskap gjennom tilbakekjøpet?
Patron72
08.09.2023 kl 09:34 6315

10% av aksjene i selskapet skal slettes.
Merlin
08.09.2023 kl 13:35 6323

Har du dokumentasjon på at restriksjonene er opphevet? Dette er jo offisielle nyheter.
12 juni, 18:37:54 DN Investor
Kimmo Risbakken
Norske Skog får ja til utbytte fra kreditorer
Norske Skog får tommel opp fra kreditorene om å betale ut et utbytte på samlet en halv milliard kroner, opplyses det i en børsmelding. Utbyttet er på fem kroner per aksje.

Se også Nskgs Dividend policy
Dividend principles
As set out in the Corporate Governance Principles, the company shall, at all times, have a clear and predictable dividend policy established by the board of directors.

I tillegg har styret fått godkjenning fra generalforsamlingen om å kjøpe tilbake inntil ti prosent av aksjene i selskapet. Selv om kreditorenes godkjenning åpner for både utbytte og tilbakekjøp, dekker beløpet på 472 millioner kun et direkteutbytte på fem kroner per aksje.

Så her burde utbytte vært utbetalt!
Merlin
08.09.2023 kl 13:40 6456

Her er hele børsmeldingen: https://newsweb.oslobors.no/message/593040

Shareholder distribution approved by lenders
Norske Skog has today, 12 June 2023, received consent from a group of lenders to make a shareholder distribution in an amount up to NOK 472 million. Such shareholder distribution can be made by way of dividend payments, share repurchases or a combination of the two, during 2023.

The board of directors of Norske Skog received authorisations from the annual general meeting on 20 April 2023 to pay dividends of up to NOK 5.00 per share and to repurchase shares representing up to 10% of the share capital.

The board of directors will meet in due course to determine the size and method of any shareholder distributions and related information will be published subsequently.

This information is subject to the disclosure requirements in the EU Market Abuse Regulation and section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

About Norske Skog
Norske Skog is a world leading producer of publication paper with strong market positions and customer relations in Europe and Australasia. The Norske Skog Group operates four mills in Europe, which produce publication paper, recycled packaging paper, energy and bio products. In addition, the Group operates one paper mill in Australia. Norske Skog aims to further diversify its operations and continue its transformation into a growing and high-margin business through a range of promising energy and bio product development projects. The Group has approximately 2 100 employees, is headquartered in Norway and listed on the Oslo Stock Exchange under the ticker NSKOG.

For further information:

Norske Skog media:
Vice President Communication and Public Affairs
Carsten Dybevig
Email: carsten.dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117

Norske Skog financial markets:
Investor Relations Manager
Even Lund
Email: even.lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919
Slettet bruker
08.09.2023 kl 13:59 6503

Stemmer så det var kun tillatelse for denne ene gangen, og neste gang de vil betale ut utbytte eller kjøpe tilbake flere aksjer må de spørre på ny.

Nøkkelen er i "... make _a_ shareholder distribution..." ikke i flertall.

Så forbeholdet på obligasjonslånene som hindrer utbytte er IKKE fjernet.
Redigert 08.09.2023 kl 14:10 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.09.2023 kl 14:00 6542

Det er gitt et enkelt unntak for akkurat denne utbetalingen. De har fortsatt covenants som hindrer utbytte i fremtiden, som gjør at de må søke på ny om de vil betale utbytte eller gjøre nye tilbakekjøp utover de 472m de fikk tillatelse for.
Merlin
08.09.2023 kl 14:14 6693

Det er ikke poenget i denne omgang. Styret sto fritt til å velge utbytte nå, men ombestemte seg og valgte tilbakekjøp. Dette strider mot Nskgs Dividend Policy!!

Siden tilbakejøpet er under halvveis gjennomført, kan de omgjøre beslutningen og dele ut ca 2,5 kr. et sted i utbytte nå.
grei
10.09.2023 kl 08:57 6148

Det relative eierskapsfordelingen blir vel ikke endret på de aksjonærene som ikke har solgt?
Redigert 10.09.2023 kl 08:57 Du må logge inn for å svare
Merlin
10.09.2023 kl 09:41 6161

Dersom Byggm/Dragsland har 30% og ikke selger og Nskog kjøper tilbake 10% aksjer, som slettes, øker eierandelen til alle som ikke har solgt, men sittet i ro, likt. En eier andel på 30% vil øke til 30/0;9=33,3%.
MProd
10.09.2023 kl 10:42 6128

Interessant vinkling. Men Drangsland kunne jo også brukt utbytte til å kjøpe nye aksjer for å øke eierandel. Og det uten at det ville utløse skatt på mottatt utbytte. Men det er klart, å slette aksjer kan være en fin måte å øke på i det stille. Med 25 prosent må dette gjøres 3 ganger for at han skal komme over 33,33%.
Tøff
10.09.2023 kl 10:45 6134

Når den regnskapsmessige verdien for hver aksjonær øker, bør det teoretisk være positivt for aksjekursen. Det kan være klokt å sitte i ro nå. Allerede etter snaue 2 måneder har man tilbakekjøpt nærmere 5% av aksjene. Det betyr at man er ferdig med tilbakekjøp i november. Kanskje en ide å fylle på litt?
Redigert 10.09.2023 kl 10:47 Du må logge inn for å svare
aspeløv angi
11.09.2023 kl 19:27 5635

ver

Jeg er en gammel tulling selv som tapte masse på Norsk Skog, men kursen vil snu når shorterne gir seg, hver eneste dag bruker de store beløp på å holde kursen nede og på den måten gjøre folk urolige for pensjonssparingen og selge.

la ikke pensjonsparingen havne i Park Aveue NY
thomasb
13.09.2023 kl 11:45 5058

Så denne en gang til. Tenker at CEO posisjonen ble mer og mer attraktiv for Drangsland å tre inn i etterhvert som han brukte mer og mer tid på selskapet, og at han manøvrerte seg selv inn i dette gjennom å være en svært krevende og detaljorientert styreleder. Som aksjonær er jeg svært tilfreds med å ha Drangsland inne som CEO. Jeg har store forventninger til hva han kan få til. Virker svært tydelig, klarsynt og detaljorientert, samtidig som han har på lange briller som kan endre Norske skog over tid på veldig interessante måter. Han er svært opptatt av bedriftene som lykkes best og markedsledende posisjoner. Hva som skal til for å skape lønnsomhet i en bransje virker gjennomgående i hans virke. Alt Drangsland har foretatt seg så langt viser evne til å få investeringer til å kaste mye av seg gjennom fokus på nøyaktige analyser, og sterk ledelse som viser seg i lønnsom vekst. På kort sikt tenker jeg det viktigste han sier er at vi ser ut til å være i den sykliske bunnen.
Redigert 13.09.2023 kl 12:16 Du må logge inn for å svare