Har de blod på hendene?

JonasKr
12.03.2023 kl 09:25 1298

Dette er bare tull. Totalt mangel på konsekvenstankegang og jeg antar at Exxon & co vil få irettesettelse fra myndigheter om å følge gjeldende retningslinjer.

https://www.tradewindsnews.com/tankers/washington-urges-major-commodities-traders-to-haul-russian-oil/2-1-1417024

Hvis visse produsenter skal lage sine helt egne regler når det gjelder boikott vil markedet bli umulig å manøvrere. Konsekvensen er at skyggeflåten vil øke, med uforsikrede gamle skip med stor klimarisiko. Det er helt absurd at Okeanis & co skal straffes for å følge internasjonale regler (og ønsker). Man ønsker jo faktisk russisk "capped" olje på markedet, for å unngå energifattigdom.
Redigert 12.03.2023 kl 09:27 Du må logge inn for å svare
Kappa3278
12.03.2023 kl 02:25 1429


I sjøforsikringsselskapet Gard i Arendal sier pressekontakt Karoline H. Flåm at «vi forholder oss til de sanksjonene som til enhver tid gjelder, inkludert pristaket som er innført på russisk olje. Vi har gode rutiner og kontrollsystemer på plass for å sikre at vi etterlever disse sanksjonene».
– Det er et komplekst sanksjonsbilde vi forholder oss til, der ulike hensyn skal vektes opp mot hverandre, sier hun, og fortsetter:

– På den ene siden er det ønskelig at sanksjonene faktisk treffer, på den andre siden er de bevisst utformet slik at man skal kunne sikre fortsatt tilførsel av energi på verdensmarkedet. Pristaket på russisk olje er innført nettopp for å sikre dette.

– Så lenge det er snakk om lovlig frakt og lovlig handel er det viktig at disse skipene har forsikring. Det sikrer at eventuelle ulykker blir håndtert på en god måte, at personer som blir skadet får erstatning og at eventuelle oljesøl blir ryddet opp.
ks1977
11.03.2023 kl 20:24 1552

Mitt innlegg var ikke ment som en beskyldning/mistanke om at FRO har transportert russisk olje, det var bare et flåsete forsøk på å si/vise at skal man male fanden på veggen for ett selskap (fordi at man ikke vet 100% sikkert) så må man gjøre det med alle selskap - eller bedre; kanskje ikke male fanden på veggen i det hele tatt.
MD12
11.03.2023 kl 17:56 1637

Joakim Hannisdahl følger dette nøye. Han kjøper ikke aksjer i Okeanis eller andre som frakter Russisk olje.
Trendline
11.03.2023 kl 17:52 1654

Hva tror du selv da?
…jeg stoler på Frontline-sjef Lars Barstad når han uttaler til Fa.
at de holder seg unna russisk råolje.
Kappa3278
11.03.2023 kl 15:30 1734

Beklager, skulle selvfølgelig gjort oppmerksom på at dette er spørsmålene som journalistene i Finansavisen stilte til rederiet.
ks1977
11.03.2023 kl 15:27 1744

Mesteparten av disse spørsmålene har du allerede fått svar på - ellers så kan vi jo ikke vite at f.eks FRO ikke i all hemmelighet har lastet russisk olje heller :p
Kappa3278
11.03.2023 kl 12:01 1884

Hva er rasjonalet bak Russland-trafikken deres?
Hvor mange havneanløp har Okeanis Eco Tankers gjort i Russland siden invasjonen av Ukraina? Hva har ratene på disse seilingene vært?
Hvordan er dere sikre på at oljen er kjøpt for under pristaket på 60 dollar pr. fat?
Hvor mye av flåtekapasiteten i første kvartal skyldes aktiviteten i Russland?
VLCC-skipet «Nissos Keros» har ved tre anledninger løftet olje fra Eilat i Israel. Hvor stammer oljen fra?
Er deres største aksjonærer klar over Russland-trafikken? Hva har tilbakemeldingene deres vært så langt?
ks1977
11.03.2023 kl 11:23 1931

Ja, jeg synes det. Legg for øvrig merke til at USA aktivt prøver å få "de seriøse" til å transportere russisk olje (selvsanksjoneringen fra "de seriøse" kom visst overraskende på og er en stygg strek i regningen).
https://twitter.com/OilSheppard/status/1633862421453455361

Dog en risiko for en svertekampanje mot de som lovlig transporterer russisk olje.
ErlendSorbo
11.03.2023 kl 11:18 1946

Enig, Ks1977. Så lenge vi ønsker russiske olje så er det vel best at den transporteres av profesjonelle aktører.
ks1977
11.03.2023 kl 11:11 1965

Så et eller flere av de 3 på TC? Vanskelig for selskapet å unngå det...

Hannisdahl droppet OET fra portefølgen sin i starten av krigen siden OET hadde bittelitt frakt av russisk olje (selskapet droppet det rett etter utbruddet av krigen, men tok så noen få laster), men han har ikke registrert noen laster siden oktober.
https://twitter.com/JHannisdahl/status/1620790663116886016/photo/1

Personlig så synes jeg at det er (mer enn) helt greit at de seriøse transporterer russisk olje (gitt at det er i tråd med sanksjoner og pristak):
1) Verden trenger dessverre russisk olje (og vesten ØNSKER at russisk olje skal flyte, det er bare snakk om å redusere inntekten mest mulig)
2) Alternativet er at russisk olje transporteres av skyggeflåten, dvs eldre skip som burde vært skrotet, og kanskje med lite eller ingen vedlikehold. Dette øker risikoen for store oljeutslipp
Kappa3278
11.03.2023 kl 02:53 2158

Okeanis Eco Tankers frakter russisk råolje, men bedyrer at rederiet opererer i full overensstemmelse med alle regler og forskrifter, inkludert sanksjoner.
«I den grad våre skip er på timecharter, anløper de havner som er instruert av vår befrakter, med forbehold om at disse instruksjonene alltid er lovlige», skriver Okeanis’ investor relations-ansvarlige i et av svarene.

«Utover det kan vi ikke kommentere operative forhold», heter det.
OET opererer i full overensstemmelse med alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert internasjonale sanksjoner. Gitt de utvidede lovgivningsmessige restriksjonene (...), tar vi alle nødvendige forholdsregler for å sikre at vi handler på en lovlig måte».

«Dette har vært spesielt viktig siden innføringen av pristaksreglene. Disse reglene er ikke fastsatt av oss eller andre markedsaktører, men implementert av USA/EU/Storbritannia og andre vestlige land med tanke på behovet for global energisikkerhet».
Redigert 11.03.2023 kl 02:56 Du må logge inn for å svare