Ultimovacs - Primærendepunkt

aksjeintr
ULTIMO 14.03.2023 kl 13:13 11674

Hei

Det snakkes mye om statistiske utfall av studien vi alle venter i spenning på resultatet av, men kan noen som «har dette under huden» di noe om hva det vil si å eventuelt oppnå «primærendepunkt» i denne sammenheng?

Gjerne også kommentere utsagnet om at «hvis vi ikke har hørt noe innen julaften 2022 så er det til glede for aksjonærer og pasienter».

Pirogov
14.03.2023 kl 19:17 7191

Å oppnå primærendepunktet i en klinisk studie betyr at man har oppnådd det viktigste målet for studien. I INITIUM-studien er det primære endepunktet PFS (progression-free survival), som betyr at man undersøker hvor lenge pasientene overlever uten at sykdommen forverres. Hvis den eksperimentelle armen med UV1-behandling i kombinasjon med Nivolumab og Ipilimumab viser en signifikant forbedring i PFS sammenlignet med kontrollarmen, vil man ha oppnådd det primære endepunktet for studien.

For å evaluere effekten av behandlingen, bruker man hazard ratio (HR) som en viktig måling av behandlingseffekt når man sammenligner overlevelsestid eller tid til tilbakefall mellom gruppene. En HR-verdi på 0,73 eller lavere kan indikere en reduksjon i risikoen for sykdomsprogresjon og en forbedring i overlevelse for pasientene i den eksperimentelle armen. En HR-verdi på 0,60 vil indikere en enda sterkere behandlingseffekt med en 40% lavere risiko for hendelser i den eksperimentelle armen sammenlignet med kontrollarmen.

INITIUM-studien er designet for å oppdage en forskjell i overlevelse på 40% mellom den eksperimentelle og kontrollarmen med en 80% sannsynlighet for å oppdage en slik forskjell og en 10% risiko for å gjøre en type 1-feil. Dette betyr at hvis UV1-behandling faktisk kan redusere risikoen for hendelser med 40%, er det en høy sannsynlighet for at studien vil oppdage dette og en lav risiko for å feiltolke effekten som tilfeldig.

Sammenligning med historiske studier antyder at det skulle ha vært 70 hendelser (tilbakefall/død) allerede i august i fjor. Det faktum at resultatene ennå ikke er klare, kan tolkes som et positivt tegn, da det kan tyde på at pasientene som har fått UV1-behandling i kombinasjon med Nivolumab og Ipilimumab i den eksperimentelle armen, har en langsommere sykdomsprogresjon og forlenget overlevelse.
aksjeintr
14.03.2023 kl 19:35 7154

Takk for godt, utfyllende og informativt svar Pirogov. Kan vi si noe om tidsperspektiv på når det er sannsynlig at primærendepunktet blir nådd? Og med å oppnå det er da også HR 0,60 det statistiske utfallet?

Det diskuteres hvor når vi kan regne tidspunktet for endelig beregning av tidsperspektivet her da det oppstod ulike hendelser som forskjøv tiden for innrullering av pasienter. Vil det si at vi, til tross for at vi når er i mars, kan måtte si at vi må til feks mai for å si at vi er «garantert» positivt utfall?

Ut fra det jeg har fulgt med, og med siste presentasjon i minne, kan jeg ikke annet en å være veldig positiv til at vi er i ferd med å få et meget positivt resultat her.
Pirogov
14.03.2023 kl 20:02 7109

Ultimovacs har uttalt at en hazard ratio på 0,73 vil være tilstrekkelig for å oppnå primærendepunktet i INITIUM-studien. Det er sannsynlig at selskapet har samarbeidet med FDA for å fastsette denne terskelverdien før studien ble initiert, noe de trolig har gjort fordi man forventer at pasientene her får en meningsfull tilleggseffekt. HR på 0,6 vil imidlertid være en sensasjonell prestasjon.

Det er viktig å understreke at positive resultater aldri kan garanteres i randomiserte studier, men INITIUM-studien har sterkt overskredet historiske data, noe som øker sannsynligheten for at UV1 vil vise god effekt.
Polygon
14.03.2023 kl 23:09 6880

Inspirerende å lese så gode innlegg her på FA-forum fra en som åpenbart frekventerer TekInvestor, men velger å ikke skrive der. Gleder meg til å lese flere innlegg av deg her.

Men jeg stusser litt på at i det innlegget du skrev før helgen, som var i ferd med å bli slettet av moderator på oppfordring fra IR i Ultimovacs fordi du løy om at du hadde snakket med henne, men som du tilfeldigvis valgte å slette selv like før, så skrev du “FDA har godkjent dette som godt nok for å starte fase 3-studier”. Det er jo veldig definitivt, og forskjellig fra det du skriver nå: “Det er sannsynlig at selskapet har samarbeidet med FDA for å fastsette denne terskelverdien før studien ble initiert”. Hva mener du er riktig?
Redigert 14.03.2023 kl 23:22 Du må logge inn for å svare
tychobrae
15.03.2023 kl 06:29 6700

Hvor har Ultimovacs uttalt at en hazard ratio på 0,73 vil være tilstrekkelig for å oppnå primærendepunktet i INITIUM-studien?
peaf
15.03.2023 kl 08:03 6578

Klarer ikke ULTI at skrive og beskrive et protokoll til studien, de ende 70 PFS som blir nevnt i Clinical Trail er på langtidsoverlevelse og der kommer resultat om et par år.
Det er litt tidlig at begynne vente på resultat nå, men den primære endepunkten er PFS på samtlige deltakere. Og den kommer når den kommer.

https://legemiddelverket.no/Documents/Godkjenning/Klinisk%20utpr%C3%B8ving/tips%20og%20r%C3%A5d%20ved%20s%C3%B8knad%20om%20klinisk%20utpr%C3%B8ving.pdf
Formål og endepunkter
Oppgi studiens primære og evt. sekundære formål. Oppgi hvilke endepunkter
som skal måles for å møte formålene med studien. Vær nøye med entydig
definisjon av alle endepunkter. Formål («objectives») og endepunkter er ikke
synonymer. Studiens formål skal beskrive de overordnede målene med
studien (f.eks. å studere effekt, farmakokinetikk og/eller sikkerhet ved bruk av
utprøvingspreparatet), mens endepunkter er de faktiske måleparametre som
skal kartlegges for å oppnå studiens formål, f.eks. overlevelse, hjerteinfarkt,
blodsukker (surrogat for overlevelse/komplikasjoner ved diabetes mellitus).

Sentralt i regelverket er kravet om god klinisk utprøvingspraksis (Good Clinical
Practice,GCP). GCP er en etisk og vitenskapelig kvalitetsstandard for den
kliniske utprøvingen. Veilederen for GCP beskriver krav til planlegging,
gjennomføring, datahåndtering og rapportering, og inneholder blant annet en
detaljert beskrivelse av hvilke punkter en studieprotokoll bør inneholde (punkt
6: Clinical trial protocol and protocol amendments). Veilederen for GCP kan du
finne på nettsidene til ICH (The International Conference of Harmonisation of
Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use):
heilo888
15.03.2023 kl 08:57 6464

peaf ser det tydeligvis som sin store oppgave å komme med villedende og tullete informasjon!
Anunnaki
15.03.2023 kl 10:37 6312

Flere forventer at selskapet må kjøre en emisjon for å finansiere seg til veien videre med eventuelle fase 3 - studier, utvikling og studier av TET-plattformen (UV2). Det skal nok svært gode resultater til før noen står klare med sjekkheftet og vil inngå avtaler om å finansiere flere studier, og det kan også være at eierne heller vil foretrekke en emisjon ved gode data enn å hoppe på en (dårlig) deal. Det gjelder uansett å komme seg videre raskt uten å måtte akseptere dårlige betingelser.

Fase 3 er kostbart og de store legemiddelfirmaene og andre store spesialinvestorer sitter fortsatt på vent.
Som jeg har skrevet tidligere gjør dette at kursen i dag er lav, og de som har posisjonert seg tidlig her har ikke fått betalt for denne enorme risikoen. Man kan fortsatt kjøpe seg inn i dag og ukene framover til veldig lave kurser.

Det er nærliggende å anta at man vil få anledning til å kjøpe aksjer for lave priser etter selskapet har lagt fram data som sier noe om hvor god effekt man får fra UV1. Kanskje er det vanskelig å inngå dealer med UV1 da det er så mye som skjer innen sektoren - flere konkurrenter og teknologier på vei. Ikke minst har Ultimovacs neste generasjon vaksine snart klar i større studier i sin UV2 / TET. Hvorfor skal noen ville kjøpe en 1. generasjons elbil når andre generasjon er rett rundt hjørnet og viser seg å gruse UV1?

Fra en tidligere Radium podcast (episode 198, fra ca 34:30) stilles det også spørsmål om patentene til Ultimovacs dekker opp at mRNA-vaksiner kan skape samme effekt som UV1/UV2. Dette ville ikke selskapet svare på i podcasten.
Redigert 15.03.2023 kl 15:16 Du må logge inn for å svare
rockpus
15.03.2023 kl 11:00 6277

Anunnaki:

Den korte kommentaren til ditt innlegger: Du har ikke skjønt mye av dette caset.

For moro skyld kan jeg minne deg på hva du bla. skrev den 9/3:

"Jeg tror det smarteste man kan gjøre er å fortsette å investere i ulti ved framtidige lønninger, og at man kan vurdere å øke med belåning etter framleggelse av sterke data. Det vil mest sannsynlig ta litt tid før markedet priser ulti riktig også etter gode data da det alltid vil være mange som tenker å ta gevinst før 200-300% avkastning."
Anunnaki
15.03.2023 kl 11:15 6230

Takk for godt begrunnet svar.

Ja, jeg mener det vil være lurt å dele opp kjøpene sine i tida framover da kursen fortsatt holder seg lav. Framtidige kjøp har dermed tilsvarende eller høyere forventet avkastning til en lavere risk.
Forventer ikke at alle skjønner dette, og at de som har vært all in siden 2021 er kanskje bitre over å ha tatt så mye unødvendig risiko da man fortsatt kan komme til fulldekket bord her.

Tviler som sagt på at kursen vil åpne opp 300% + selv ved gode data, og dette kan i så fall være en super kjøpsanledning.

Godt for deg at du har skjønt det!
heilo888
15.03.2023 kl 11:20 6212

Lett å avsløre at du litt forsiktig forsøker å snakke ned Ulti.

Vil bare kommentere at selskapet ved flere anledninger nå har uttalt at det vil ta noen uker og maksimum 2 måneder å vaske data, ikke flere måneder.

Dessuten ved oppnådd primærendepunkt eller resultat bedre enn det er det svært sannsynlig at Ultimovacs får en meget god partneravtale for å kjøre fase 3.
Det er så godt som utelukket at de under noen omstendigheter vil kjøre fase 3 i egen regi.

Det som kanskje er enda mer sannsynlig er et oppkjøp fra et BP basert på gode studiedata i løpet av 2023-2025.
Redigert 15.03.2023 kl 11:21 Du må logge inn for å svare
Anunnaki
15.03.2023 kl 11:33 6310

Jeg forsøker ikke å snakke ned selskapet, men anbefaler nøkternhet som også er den linja selskapet tydelig har lagt seg på.

Selskapet har aldri på noen som helst vis sagt at datavask tar maksimalt 2 måneder. De har brukt uttrykket "from a couple of weeks to a couple of months".
Om du hører på podcasten jeg nevner vil du høre IR-ansvarlig bruker uttrykket "noen måneder".

Enig med deg at de ønsker å kjøre fase 3 sammen med partner, men det kan jo da være de må bekoste en god del selv mens de forhandler om betingelser for f.eks. utlisensiering. Antagelig trengs det penger på bok, så får man se om det blir en framtung eller baktung avtale på et senere tidspunkt. Det viktige er at man kommer i gang uten unødig venting.

Et oppkjøp i 2023 er helt usannsynlig. Selskapet har 3 andre fase 2 - studier med avlesning etter dette, og de har også en 2. generasjons vaksineplattform i TET / UV2.
Det er fint å vente til disse verdiene kommer til sin fulle rett før man gir bort selskapet for tidlig.

Viktig å være tålmodig når man investerer. Kjøp jevnt og trutt i tida framover mens kursen er lav samtidig som forventet avkastning går opp, og ikke selg prematurt dersom dette viser seg å være bra.
Sydney
15.03.2023 kl 11:48 6272

De presiserte max 2 mnd på q4.
Anunnaki
15.03.2023 kl 12:12 6233

Det kan jeg ikke huske, men skal sjekke.
Hvor i presentasjonen blir det sagt?

Og som man ser kan makrobildet føre kursen til 90 igjen i tida fram mot påske. Teknisk ser det ikke særlig lyst ut.
Hvem skulle trodd man fikk aksjer til slike utrolige priser i april?
heilo888
15.03.2023 kl 12:19 6212

Ja mener også å ha hørt Jens Bjørheim si fra noen uker til maksimum 2 måneder for datavask. Så dette er langt fra å si "flere måneder" som er et villedende utsagn!

Tror også 2024/2025 er mest sannsynlig for oppkjøp, men det blir feil å si at 2023 er helt usannsynlig da det er umulig å vite hva BP tenker med tanke på relativt raskt sikre seg eneretten til UV1 i alle kreftindikasjoner. Man kan også tenke seg at UV1 blir kjøpt ut mens TET-plattformen blir beholdt i selskapet.
Redigert 15.03.2023 kl 12:21 Du må logge inn for å svare
rockpus
15.03.2023 kl 12:20 6217

I innlegg for kort tid siden, anbefaler du kjøp som følge av at det kan bli stor gevinst.

I dag skrev du dette:

"Det er nærliggende å anta at man vil få anledning til å kjøpe aksjer for lave priser etter selskapet har lagt fram data som sier noe om hvor god effekt man får fra UV1. Kanskje er det vanskelig å inngå dealer med UV1 da det er så mye som skjer innen sektoren - flere konkurrenter og teknologier på vei. Ikke minst har Ultimovacs neste generasjon vaksine snart klar i større studier i sin UV2 / TET. Hvorfor skal noen ville kjøpe en 1. generasjons elbil når andre generasjon er rett rundt hjørnet og viser seg å gruse UV1?"

Da får man jo et klart inntrykk av det motsatte? Man vil lese ditt innlegg som om at det her ikke er mye å hente, selv ved gode avlesninger.
heilo888
15.03.2023 kl 12:24 6203

Det Anunnuaki bedriver vil jeg karakterisere som "diskret baising" i håp om ikke å bli avslørt!
Anunnaki
15.03.2023 kl 12:56 6158

Ja, dette er momenter som gjør at man har godt av å ha litt is i magen framover. Alt er ikke bankers, det er flere usikkerhetsmomenter i tillegg til selve dataene.
Til nå har det vært slik at det har vært dumt å være investert for tidlig her, og utviklingen ser ut til å fortsette. Makrobildet har stor innvirkning på Ultimovacs som faller som en stein på dårlige børsdager.
Ved å vente til nærmere april får man enda billigere aksjer med lavere risiko slik utviklinga er nå.

Hva i caset rundt det jeg påpeker samt makro er det du har forstått og ser så klart i ditt hode som gjør at du er sikker på at det er dumt å ikke være all in i Ultimovacs nå? Til tross for at CEO og CMO globetrotter rundt for å spre det gode budskap til biotekverdens investorer og farmaselskaper kommer det tydeligvis bare et skuldertrekk tilbake.
Redigert 15.03.2023 kl 12:58 Du må logge inn for å svare
Anunnaki
15.03.2023 kl 13:43 6064

Og hvor kommer det fra at HR=0,73 angivelig skal gi suksess, som selskapet tydeligvis ikke vil stå inne for. De har kommunisert 0,6 og AA ved lavere enn 0,5.
Hvem er det som prøver å tåkelegge med at selskapet kommuniserer direkte til en eller annen at Ultimovacs har vært i dialog med FDA om at HR=0,73 i INITIUM er godt nok til fase 3? Hvorfor kan ikke selskapet da tydeliggjøre dette i sin kommunikasjon til markedet?

Jeg mistenker rett og slett det er noen som prøver å skape en hype selv ved dårligere data enn det selskapet har siktet seg inn på og kommunisert, for at de da kan snike seg ut med pen fortjeneste eller hindre et større fall på 0,73.
Vær på vakt!!
Redigert 15.03.2023 kl 13:44 Du må logge inn for å svare
Sydney
15.03.2023 kl 13:47 6051

Det har blitt sagt mye forskjellige. Men i q4 rapporten var det noe de hadde fått mye spørsmål på. Så de gikk igjennom det. Da sier Bjørheim max 2 måneder. Der var velsig avklarende. Dvs at vi MAX kan regne to måneder bakover i tid. Men det er altså max. Om vi tenker 6 uker er det sikkert nok. Da ser det rimelig lyst ut pr idag:)
Sydney
15.03.2023 kl 13:48 6046

0,73 kom fram på en investor presentasjon med cowen. Mener jeg på. Har ikke hørt om det selv men det er bekreftet flere plasser.
Anunnaki
15.03.2023 kl 14:05 6012

Jens Bjørheim snakker på engelsk på presentasjonene om dere ikke visste det.
Har nå hørt igjen og fra ca 20min og 30 sek ut i presentasjonen snakker han om datavask i flere minutter. Han sier "in similar studies this prosess can take from a few weeks to a couple of months".

Cowen presentasjonen har jeg også sett og der ble det gjentatt fra Jens Bjørheim at HR på 0,6 som suksess og AA på lavere HR enn 0,5.
Men enkelte påstår altså at Anne Worsøe og Jens Bjørheim sier noe annet til de personlig. Jeg ville være svært skeptisk til disse påstandene om jeg var dere. Kommer nok spørsmål som vil oppklare dette på neste Radium podcast.

Har du et spørsmål du ønsker å stille CEO eller styreleder i Ultimovacs så er det bare å sende de(t) på epost til eka@radforsk.no innen mandag 20. mars.
Det er nærliggende å stille spørsmål rundt diverse brukere på investorforum som påstår selskapet kommuniserer til de personlig at HR på 0,73 medfører suksess og grønne lys for fase 3 fra FDA samt interesse fra BP, all den tid selskapet offisielt kommuniserer de sikter på HR = 0,6.
Redigert 15.03.2023 kl 14:23 Du må logge inn for å svare
Alset
15.03.2023 kl 15:43 5865

Hva er din oversettelse da? Forhåpentligvis få uker til et par måneder.
Husker Elisabeth spurte Einarsson i Radium podkasten om at det var snakket mye på nettet om at tidshorisonten for datavask var fra akkurat noen få uker til et par måneder, hvorpå Einarsson svarte, det er vel noe midt i mellom!
Rule
15.03.2023 kl 17:27 5747

logikken følger jeg ikke helt, men hvis det er fakta at UV2 / TET gruser UV1 ( som alt andet end lige har nogen effekt og stor opmærksomhed ), ja så er det da bare at glæde sig og så må ulitmovacs være helt risikofri - garanti for voldsom succes med UV2 / TET ( den gruser UV1 ).
h3nk1
16.03.2023 kl 11:25 5339

Det burde være klart for alle (inkludert de som later som at de ikke forstår) at dersom UV1 viser randomisert, signifikant effekt i kreft med spredning, så er dette en sensasjon i seg selv.

Det er helt klart av betydning hva slags HR man får med topplinjeresultatene, særlig sett hen til eventuelle muligheter for midlertidig markedsgodkjenning. Men, terskelen for et vellykket fase-3 / registreringsstudie er altså HR 0,8. Designet på Ultimovacs sine randomiserte fase-2 studier er robust nok til at "bare" en HR i området 0.7 - 0.8 vil utløse voldsom interesse fra BP. Det blir rett og slett verdens første randomiserte proof-of-concept på en universal kreftvaksine (med telemorase som target, uttrykt i 80-90 prosent av alle kreftformer).

Hva er verdien for et pharma som ønsker å øke effekten av sine sjekkpunkthemmere? Det nyligste og beste uttrykket for dette er at BMS betalte ~20 milliarder kroner for *tidligfase-signaler* og *én tredjedel* av eventuelt fremtidige inntekter fra en asset (BEMPEG) med et tilsvarende rasjonale som UV1.

En randomisert datapakke med signifikant effekt, enten denne er HR 0.6 eller 0.75 er åpenbart *veldig* mye mer verdifullt. Det er ikke åpent for diskusjon. Uansett hvor trasig sentimentet er på børs eller hva forvirrede eller misinformerende sjeler lirer av seg her inne.
Redigert 16.03.2023 kl 11:29 Du må logge inn for å svare
h3nk1
16.03.2023 kl 13:38 5218

Og til de som ikke forstår statistikk eller hvor HR 0.73 kommer fra, så kan følgende fra IR og selskapet sakses inn:

"Først og fremst: Det foreligger ikke noe ny informasjon eller endring i studiedesign i noen av studiene. 0.73 er ett (av flere) tall som har blitt nevnt ved flere anledninger. Jeg er ikke stødig nok i farmasøytisk statistikk til å uttale meg her, så jeg har for ordens skyld bedt vår statistiker forklare hvor det tallet kommer fra og hva det betyr (for oss ikke-statistikere):

«What is described below **applies to all comparative randomized trials ever conducted anywhere that have powered/sized for some given hypothesis; it is not unique to your trial, or oncology or any specific disease area, it applies universally.**

There is an important distinction between the assumed hypothesis we put forward when determining the size of a trial and the actual difference we eventually observe in that trial when it is completed. When a trial is sized, we set up the hypothesis that either there is no effect, i.e the true Hazard Ratio (HR) in the population of all possible patients is =1 (i.e. the null hypothesis) or that there is some effect, i.e the true HR in the population of all possible patients is <1, say = 0.60 (i.e. the alternative hypothesis). If we could do a trial involving all possible (=millions of) patients with the disease, we would know for sure which was true, the null or the alternative. But we can’t do that, we need to sample a manageable number of patients in trial and gather data to tell us which of these hypothesis is most likely the truth.

If we do a trial with N=120 and 70 events, 80% power and 1-sided alpha =0.10, then we might observe a HR = 0.52, which is clearly closer to 0.60 than to 1, so we say the data are consistent with the alternative (there is a difference between the 2 arms). But suppose we do the trial again, with N=120 and 70 events but now in different patients. Now we might observe a HR = 0.85 which is closer to 1 than 0.60, so we say these new data are consistent with the null (there is no difference between the arms).

It is also clear that if the observed HR in our trial is approx mid-way between 1 and 0.6 geometrically = (1x0.6)0.5 =0.775 ( which is ½ way on the log scale, ie. ln(1) = 0 and ln(.6) = -0.5108, so half way = (0-0.5108)/2 = -0.2554 and e-0.2554 = 0.775), then we are on the very tipping point of being able to say if the data support a true HR=1 or a true HR=0.6. In fact, using normal calculations and similar to any study, we can compute this tipping point, and it is an observed HR=0.736. This is precisely the HR that, if observed, will give p=0.10. You do not have to observe a HR=0.60 to reach p=0.10; in fact, if you did observe a HR=0.60 then the p-value would be <<0.10, it would be 0.0163.

The hazard ratio is a measure of the magnitude of the difference between the two curves in the Kaplan–Meier plot, while the p value measures the statistical significance of this difference.

In summary, with an assumed hypothesis of HR=0.60, 80% power and 1-sided alpha=0.10 and N=70, a standard calculation, tells us that with an HR=<0.736, we confirm that there is a difference between the groups in favor of the experimental arm. The p=0.10, tells us that the difference is significant. The lower the p-value, the higher is the significance (an HR=0.60 gives a p=0.0163).»

Oppsummert: Tallet 0.73 baserer seg på generell farmasøytisk statistikk, som er tilgjengelig for alle som ønsker å fordype seg i dette. Det er altså ikke «ny» informasjon relatert til INITIUM."

Fortsatt god bedring.
Redigert 16.03.2023 kl 13:40 Du må logge inn for å svare
aksjeintr
16.03.2023 kl 17:04 5107

Takk for godt innlegg h3nk1.

Det som da blir «1000kr spørsmålet» som sikkert mange nå lurer på er: Basert på dette, og at tidligere studier har vært positive, i tillegg til at tidsperspektivet nå hver dag jobber i favør en positiv avlesning, hvorfor stiger ikke interessen ( kursen) for aksjen?

Alle er klar over den store risikoen som ligger i farma, men nå begynner vel den kalkulerte risikoen i dette tilfellet å helle i favør positiv avlesning. Stemningen blant ledere i selskapet kan ikke tolkes annet en til å være meget god slik jeg hører siste presentasjon. Men igjen, stemningen var også god i NANO for 12-15mnd siden….

Det er et eller annet med Ulti som bare gir meg den riktige magefølelsen, og den har stemt godt mange ganger før, feks i NEL, uten sammenligning forøvrig:-).
h3nk1
16.03.2023 kl 18:05 5043

Tror svaret på 1000-kroners spørsmålet ditt er sammensatt: et historisk dårlig sentiment og lite likviditet i sektoren, langvarig vekst i renter og inflasjon (aldri bra for såkalte vekstaksjer), samt at inntil flere norske biotekselskaper har fått kursene sine (og dermed kapitalen som kunne/ville blitt brukt på Ultimovacs) rasert.

Aller viktigst er nok det faktum at svært få retailinvestorer kjenner til- og enda mindre forstår caset. Selskapet har valgt en svært konservativ tilnærming til markedskommunikasjonen. Hvis det gikk opp for flere at man nå har (dels) stor sannsynlighetsovervekt for et randomisert POC for en universell kreftvaksine i det meste verdifulle markedet innen kreftmedisin, så hadde åpenbart kursen og omsatt volum vært noe helt annet.

Høsten 2021, for eksempel, kom det inne over 1000 mindre svenske aksjonærer som følge at et par oppslag om Ultimovacs i Aftonbladet. Tilsvarende oppslag ville utløst det samme i dag, særlig om det fremgikk at r/r blir bedre for hver dag som går.

Det *er* spesielt at aksjonærene på ingen måte har fått betalt for å ta faktisk utviklingsrisiko de siste årene. Men, det er samtidig forståelig tatt sektorkrakk, børsuroen, krig og rentene tatt i betraktning. Rett og slett dårlig timing og «utur» om det gir mening å si det om børs.

Konklusjon er åkke som at r/r nå begynner å bli ekstremt asymmetrisk i favør oppsiden. Det kan man agere på, eller ikke, avhengig av egen risikoprofil.

Merker meg at enkelte brukere griner på nesen og kaller TekInvestor for en sekt og for hausere. Dette faller på sin egen urimelighet da samme brukere har fått høflige, nøkterne svar på alle spørsmål. At det over tid ikke er ønskelig med innlegg som utelukkende er «hvorfor faller kursen???» og intet annet er en annen sak. De passer bedre her inne.

Takket være nettopp TekInvestor har i dag de som følger med en mulighet for å ta det mest attraktive veddemålet på at en asset blir medisin jeg (og mange andre med betydelig / faktisk fagkompetanse utover min egen) noen sinne har sett, og trolig noen sinne kommer til å se.

Statistikken er transparent. Designet i studiene er kjent. Verdien av gode data er udiskutabelt voldsomt stor. Og som følge av en rekke forhold man som privatinvestor ikke rår over (sentiment, makro, renter), så har altså denne muligheten materialisert seg med helning mot oppside.

Man kan bitche så mye man vil om kursen fra dag til dag, men her er det data og big-pharma som vil verdsette Ultimovacs til slutt. Og den verdien vil settes helt uavhengig av hva Oslo Børs eller andre relative småfisk som oss måtte mene.

Personlig tror jeg all float umiddelbart fordufter på gode data, og at særlig svensker og amerikanere vil sikre seg størst mulig posisjon gitt at selskapet skal inn i forhandlinger om det som eventuelt blir en revolusjon innen kreftmedisin og som er løsningen for BP for å kunne forlenge de obskønt store inntektene sine fra sjekkpunkthemmere med 10+ år.

Hvis IKKE kursen skulle eksplodere flere hundre prosent på (veldig) gode data, så har man også en unik kjøpsanledning. Selv om jeg altså ikke tror den oppstår.

Fokus på det ballen er viktigst i et case som dette. Det er ikke alltid lett på fora som dette eller når markedene stormer.
Redigert 16.03.2023 kl 18:33 Du må logge inn for å svare
Rassen
16.03.2023 kl 18:48 5000

Morsomt å bli nevnt :) Håper dere har rett, for jeg vil også gjerne tjene en slant.
Redigert 16.03.2023 kl 18:55 Du må logge inn for å svare
h3nk1
16.03.2023 kl 19:02 5090

Ikke noe hadde vært morsommere. Men, det er ingen garantier for noe som helst - bare mer sannsynlig for suksess enn omvendt. Uten at aksjen hittil bærer preg av hverken interesse eller meningsfull kursutvikling. Men grunnene til dét rår man ikke over.
Rule
16.03.2023 kl 19:37 5050

super indlæg - tak.
Mon ikke:
«hvis vi ikke har hørt noe innen julaften 2022 så er det til glede for aksjonærer og pasienter».

også kan spille ind sammen med den lille tvivl/forvirring der er rundt om data rensning. Med 100% sikkerhed må vi om 2 uger være forbi det der svarer til juleaften - så er der lagt 2 måneder oven i til delay af studiet og 2 måneder til data rensning. Så må enhver tvivl om den være væk, selvom det så måske er med 2 måneder for meget i data rensning som sikkerheds-buffer (medregnet 2 gange)...?
Rule
16.03.2023 kl 19:39 5045

og er der nogen der ved hvordan man finder frem til at se hvornår studiet starter på data rensning...?
Slettet bruker
16.03.2023 kl 22:27 4866

Kjøpet 750 aksjer her idag. Veldig spennende at den skal gå 50X snart.
Brensel
16.03.2023 kl 22:36 4848

Så bra, ja det blir jo omsatt 20-30 000. Aksjer daglig i denne her. Jeg lurer på hvem som kjøper og selger denne.. omsetningen var ganske lik når kursen var rundt 130kr pr aksje. Etter alle tegn skulle jo omsetning og således kursnivå stige nå når vi nærmer oss avlesninger, men Inget skjer altså🤷‍♂️
trend1
16.03.2023 kl 22:59 4811

Emisjonsfare her da?
Brensel
16.03.2023 kl 23:14 4784

Det brennes jo ca 200 mill i året på dette, så om positive resultater uteblir er jo en emisjon eller annen form for henting av egenkapital nødvendig. Dette er vel et «make it or break it» case. Så vi vil vel aldri komme dit. Hvem vil tegne seg ved negative resultater uansett? Personlig har jeg troen på positive avlesninger en gang før juni dette året.
trend1
16.03.2023 kl 23:48 4742

Uansett hvordan det går, så er det en jo en fare at det blir kjørt rettede emisjon, og noen andre drar me kaka. Brant meg i archer... så håper det går bra her.satser på d
Brensel
16.03.2023 kl 23:54 4726

Sant nok, er resultatene slik vi håper vil jo det (forhåpentligvis) ta fyr i aksjen og emisjon osv vil være utelukket.
Redigert 17.03.2023 kl 00:00 Du må logge inn for å svare
peaf
17.03.2023 kl 04:33 4632

Her er litt om Moderna og mRNA som er en kreftvaksine, even om alle her ikke mener den kan gjemføres med UV1. Vi vet at studien til dem viste en signifikant redusert risiko for død på 44 % gjemført med Keytruda alene. Og det var på samtlige deltakere i studien, ikke på noen 70 PFS som ultimovacs. De må faktiskt presentere data fra hele studien om de skall søke fase 3 godkjenning. Jeg ser de skall presentere resterende data 14-19 april i Orlando.
https://investors.modernatx.com/news/news-details/2023/Moderna-Announces-Phase-2-Data-on-mRNA-4157V940-an-Investigational-mRNA-Personalized-Cancer-Vaccine-to-be-Presented-at-the-2023-AACR-Annual-Meeting/default.aspx

Da får man resultaten på hvor mye mRNA kan forsterke effekten på Keytruda, som da gir en bilde hva man kan forvente av mRNA som kreftvaksine. Og det er klart viser det seg at mRNA gir større effekt en UV1 som og er prøvd i melanoma med keytruda. Kan man glemme UV1 som universiell kreftvaksine, og ikke kom med den her at mRNA er en persontilpassed medisin som er dyrere at tilverke. I million medisiner har det ikke betydelse om den koster 1.000 eller 100.000 kr at tilverke, det er bare effekten som teller.

Og når det gjeller INITIUM og NIPU studien er begge med ipilimumab og nivolumab, og i en fase 3 studie er det bare Ulti og Bristol Myers som har glede av en godkjenning som eiere av produkterne i kombistudien. Så det er vel først og fremst Bristol Myers som bør vise innteresse for UVI i en fase 3. Tvivler på at noen annen kjøper rettigheter til UV1 for at kjøre en studie med ipilimumab og nivolumab.

Men før all del even om Merck verker ha større tru på mRNA en UV1, så betyr det ikke at UV1 ikke fungerer. Men jeg er sikker på at de fleste CPI tilverkere følger med på hvor mye de respektive kreftvaksinerne forsterker effekten. Så får vi håpe de 70 stk i INITIUM studien får progresjon med tiden, så de kan presentere resultater noen gang. Men det er klart det er ønskvert at det tar mange år enda.
h3nk1
17.03.2023 kl 07:40 4529

Hva enn slags gjennombrudd som finner sted i legemiddelutvikling i årene fremover, så vil ingen være store nok for å hjelpe en forvirring så komplett som dette. Det burde nedsettes en internasjonal forskningsgruppe for å studere hvordan det er mulig å skrive noe som er så usammenhengende, forvirret og feil at det ikke er mulig å svare på noe av det.
Redigert 17.03.2023 kl 07:43 Du må logge inn for å svare