PGS - STRÅLENDE UTSIKTER OG 13,5 % RENTE?


Hvem er den smarte her? Dette virker som ledelsen har et problem. Er det markedet eller ledelsen i PGS

Dagens rente er vel over 20. Det generelle rentenivået i dag er vel problemet

«I fjor fikk Rasmussensgruppens Shearwater en ebitda på 200 millioner dollar. Økes aktiviteten og ratene med 30 prosent vil inntjeningen nesten femdobles, ifølge konsernsjefen.»

Game over