RECSI - TEKNISK - og markedssegment:

MikkeMus
RECSI 19.03.2023 kl 12:10 25238

Dette er min personlige vurdering av det tekniske vurdert opp mot det negative markedssegmentet som nå eksisterer:

TEKNISK UTVIKLING:

- LANG SIKT: Siden midten av februar 2021 har RECSI beveget seg i en tilnærmet HORISONTAL TREND med et tak rundt 23-24 kroner og et gulv rundt 12-13 kroner. I løpet av perioden har aksjen toppet og bunnet tre ganger. Volatiliteten har med andre ord vært ekstrem.

- KORT SIKT: Den 18 august 2022 nådde aksjen en ny topp på kroner 24,50. Deretter beveget aksjen seg ned til en ny bunn på kroner 12,67, som ble nådd 5 januar i år. Siden 5 januar har aksjen beveget seg i en stigende trend - og nådde en topp på kroner 18,51 den 9 mars. Detetter har aksjen falt relativt kraftig. Fredag 17 mars stengte aksjen på kroner 15,71.

- TREND OG VOLUM: Siden aksjen bunnet på 12,67 den 5 januar i år, så har aksjen (som nevnt) trendet oppover fram til 9 mars. Det er her verdt å merke seg at denne oppgangen skjedde på økende volum, mens nedgangen fra 9 mars og fram til 17 mars har skjedd på avtagende volum. Fredag 17 mars var eksempelvis aksjen ned med 3,18% mens volumet var på relativt beskjedne 2,765.000 aksjer.

- STØTTE/MOTSTAND: Aksjen nærmer seg nå gulvet i den kortsiktige stigende trenden som startet den 5 januar. Aksjen tangerer også 50 dagers glidende snitt. RSI 14=46.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIN VURDERING (teknisk- i lys markedssegment)

JEG MENER DET ER VERDT Å MERKE SEG FØLGENDE: i dagene etter at aksjen toppet på kroner 18,51 (perioden 5 januar til 9 mars), så har vi fått alvorlige rystelser i de globale aksjemarkedene grunnet flere «bankkollapser» i USA og Europa. Frykten for en ny finanskrise har preget verdens børser. Dette har naturligvis påvirket aksjekursene til de fleste selskapene - og den 14 mars var eksempelvis RECSI ned med ca 10%, men også denne betydelige nedgangen var på relativt moderat volum (ca 10,9 millioner aksjer).

Sett i lys av at aksjen nå nærmer seg gulvet i den stigende trendlinjen som startet 5 januar, samtidig som aksjen også tangerer 50 dagers glidende snitt, så kan nye negative nyheter relatert til eksempelvis banksektoren resultere i at kursen bryter gulvet - og beveger seg videre ned. Sett i lys av at aksjen er belemret med mange kortsiktige spekulanter, så anser jeg sannsynligheten som høy for at det vil kunne skje. De relativt beskjedne volumene som inntil nå har preget nedgangen, kan imidlertid være en indikasjon på at eventuell nedgang fort kan resultere i oppgang om sentimentet blir mer positivt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESISERING. Undertegnede er tungt eksponert i RECSI, og har ikke solgt eller kjøpt aksjer i selskapet siden august 2022. Undertegnede er svært positiv selskapets framtidsutsikter - og har gjentatte ganger begrunnet dette på andre tråder i dette forumet.


Redigert 20.03.2023 kl 07:42 Du må logge inn for å svare
Rule
19.03.2023 kl 20:16 13266

Der ligger en trend med stigende bunde på 10 NOK okt 2020 og 18 NOK okt 2022. Ca. +4 NOK pr år. Det vil give 20 NOK april 23 og 24 NOK okt 23. Vel og mærke som stigende bunde. Pt ligger vi i et brud under denne trend - sikkert pga makro. Man undres at kursen ligger under Hanwha's pris.
Redigert 19.03.2023 kl 20:17 Du må logge inn for å svare
MikkeMus
20.03.2023 kl 07:33 12874

Tiltak for å håndtere bankkrisen / forbedre markedssegmentet:

Den amerikanske sentralbanken (Fed) kunngjorde søndag kveld, at de sammen med Den europeiske sentralbanken og sentralbankene i Japan, Canada, Sveits og England - fra og med i dag (mandag 20 mars), vil forsøke å roe markedene ved å øke likviditeten i markedet ved å øke frekvensen av swapavtaler i amerikanske dollar.

SPØRSMÅL: Er det noen som vet hva dette konkret betyr? - Hva er en swapavtale - og hvordan fungerer dette i praksis?

https://www.dn.no/makrookonomi/fed/sentralbanker-med-nye-grep-etter-bankuro/2-1-1422269
Slettet bruker
20.03.2023 kl 08:29 12713

Hva er grunnen til at du løfter dette temaet i en REC-tråd? Lag heller en egen «bankkrise»-tråd. Da får du kanskje flere svar. Lykke til!
MikkeMus
20.03.2023 kl 08:49 12596

Bankkrisen påvirker det generelle markedssegmentet i ekstremt stor grad - og i øyeblikket et det derfor prosesser knyttet til bankkrisen - og hvilken effekt det eventuelt vil ha for REC Silicons obligasjonslån, som forfaller om ca 3 uker, som er av interesse for meg. Folk som ønsker å kommentere børskursen fra minutt til minutt - eller annet useriøst svada, oppfordres til å starte sin egen tråd.

Når det er sagt, så blir det mest sannsynlig en svært rød børsstart, når børsen åpner om 10 minutter, så fest setebeltene!

https://www.finansavisen.no/energi/2023/03/20/7995023/okt-frykt-sender-oljeprisen-ned-over-3-prosent
Redigert 20.03.2023 kl 09:10 Du må logge inn for å svare
MikkeMus
20.03.2023 kl 08:52 12608

Jeg visere nok en gang til spørsmålet ovenfor. Er det noen som har peiling på hva dette konkret betyr?
MikkeMus
20.03.2023 kl 09:21 12460

FNs sjette klimarapport

I dag kommer FNs sjette klimarapport. Rapporten fokuserer på å se de andre rapportene i sammenheng. Rapporten kan forhåpentligvis bidra til å styrke segmentet for selskaper med fokus på det grønne skiftet, håper jeg.
MikkeMus
20.03.2023 kl 09:40 12375

Uforståelig språkbruk for mitt hode. ... Evner du å forklare dette på en forståelig måte, samt vise hvorfor sentralbankene mener dette vil dempe børsuroen ?
MikkeMus
21.03.2023 kl 08:15 11927

Kursutviklingen mandag 21 mars:

Dagen i går startet mørkerødt. Aksjen var på det meste ned med nesten 5%, men steg deretter gradvis utover formiddagen og ettermiddagen. Ved børsslutt var kursen minus 0,03%. Det ble kun omsatt 2,843,000 aksjer.
MorganKane
21.03.2023 kl 08:43 11807

Hold på hatten,

Obligasjonslånet forkastes. Dette er fordelen ved å ha en stor aksjonær med på laget.

https://recsilicon.com/news-article/?slug=rec-silicon-financing-announced-to-retire-usd-110m-bond
MorganKane
21.03.2023 kl 08:47 11767

Ikke spesielt grisete for å si det sånn. Vel, vi får nesten vente å høre hva Molnes mener. Han er jo "eksperten"....
thief
21.03.2023 kl 08:48 11760

Jada,fantastisk 🙂Hvor ble griseemisjonen til MOLNES av???Ikke nevnt emisjon med ett enesre ord i meldingen,når det kommer til videre funding heller 🙂Rått å ha Hanwha med på laget,nå burde shorterene svette!!
Stabukk
21.03.2023 kl 08:49 11737

Poenget med stigende bunner er interessant. Kurs 20 i april kan synes optimistisk, men den generelle markedsuroen synes å slippe taket. Det kan løfte kursen denne og de neste ukene, men tror avklarings-melding om obligasjonslånet blir mest avgjørende. Forventer at Rec sin ledelse og styre er i mål med sin løsning i løpet av mars, senest første uke i april.

Det tekniske får hver enkelt vurdere, men forstår at Investtech har regnet seg frem til en støtte på 15,10. Hvor sterkeste motstand ligger, er det gjerne andre som kjenner til. Kanskje vi kan håpe at kursen stabiliserer seg over 16 i løpet av denne uken.

Min posisjon er minus 10%, men pluss 12,25% i år. Er mest opptatt av hva kursen ligger på i mai/juni i første omgang.

PS: Da kom meldingen alt i dag, med positiv løsning for lånet, og kursen pent opp.
Redigert 21.03.2023 kl 09:15 Du må logge inn for å svare
MorganKane
21.03.2023 kl 08:51 11728

Når det gjelder videre funding legg merke til følgende setning: "...... and capacity investments in Butte, will require additional financing". Altså videre utvidelser av Butte. Dette omhandler Silan-gass tror jeg. Markedet blir enormt og Recsi har den beste kompetansen på feltet. For den langsiktige aksjonær er dette virkelig snadder....
thief
21.03.2023 kl 08:54 11676

Ja,her er det full kontroll med hanwha på laget,og markedet blir enormt fremover.Og nå er usikkerheten med bond borte,altså ingen halmstrå igjen til shorterene. De veddet imot og feilet🙂
InFusa
21.03.2023 kl 09:05 11595


Tror vi stiger ganske fort opp på få dager til 20kr med dagens nyhet.
Solide nyheter!

Shortene svetter grisefett nå!


MikkeMus
21.03.2023 kl 10:25 11338

Fortsatt mye short, så hvis folk «holder på hatten», så er det kanskje lov å håpe på shortskvis i nær framtid ??
Føre var
21.03.2023 kl 10:26 11321

"and capacity investments in Butte"

Nye avtaler nye samarbeidspartnere for Butte og Silan kanskje?
Rec utvider vel ikke uten å ha noe håndfast.
Redigert 21.03.2023 kl 10:28 Du må logge inn for å svare
MikkeMus
21.03.2023 kl 23:13 10956

Kort oppdatering:

RECSI har de siste dagene vippet rundt 50 dagers glidende snitt - og nær gulvet av den kortiktig positiver trenden som ble innledet den 5 januar i år. I dag fikk aksjen et løft på 6,69% - og det kan dermed synes som om den positive trenden fortsetter. Det kortsiktige taket synes å være i rundt 21 kroner. Det ble idag omsatt litt i overkant av 8 millioner aksjer, noe som er en moderat omsetning.

NB: Hvis folk "holder på hatten" så er det ikke usannsynlig at vi vil kunne oppleve en shortskvis om ikke så altfor lenge!


Redigert 21.03.2023 kl 23:21 Du må logge inn for å svare
MikkeMus
22.03.2023 kl 19:08 10564

RECSI var idag ned 5,07% til kroner 15,90. Aksjen har dermed falt tilbake til 50 dagers glidende snitt og gulvet av den positive trendlinja som startet 5 januar. Dagens nedgang var på tynn omsetning. Det ble kun omsatt 3.355.000 aksjer.

MikkeMus
24.03.2023 kl 19:05 9995

Kort teknisk oppdatering:

RECSI har de siste dagene beveget seg opp og ned med 5-6% annenhver dag. Både dagene med oppgang og nedgang har skjedd på relativt lave volum (ca 2-3 millioner aksjer pr dag). I dag var aksjen ned med 7,56% til kroner 15,42. I likhet med forgående dager var volumet relativt lite. Dagens omsetning var 3.964.000 aksjer. Aksjen har nå brutt marginalt ned gjennom 50 dagers glidende snitt og gulvet i den kortsiktig stigende trenden som ble innledet 5 januar.


Vedrørende markedssegmentet:

Det bør nevnes at den internasjonale bankkrisen har fått ny næring gjennom dagen, da det nå er alvorlige spekulasjoner til flere store europeiske banker - og i særdeleshet Deutche Bank.
Redigert 24.03.2023 kl 22:10 Du må logge inn for å svare
Stabukk
24.03.2023 kl 20:07 9913

Så er det fredag og sluttkursen 15,415 gir ein nedgang på nesten 5% siste veka. Neppe panikk hjå short!
Litt vrient å forklara etter positiv avklaring på obligasjonslån og årsrapport i dag.
Er redd forklaringa ligg i ein del uavklarte forhold rapporten peikar på, kombinert med det usikre børsklimaet.
Tålmodigheten som MorganK og andre etterlyser, ser ut til å bli sett på prøve framover våren.
Svaret på kurs opp mot 20 ligg i at Rec sjølv bør komma i mål med blant anna nye kontraktar.
Snarlig avklaring av finansiering vil heller ikkje skada! Lånevilkår har markedet også etterlyst.
MikkeMus
27.03.2023 kl 08:13 9386

Mandag morgen - en ny uke og nye muligheter. Minner om at RECSI har brutt marginalt ned gjennom 50 dagers glidende snitt og den kortsiktig positive trenden som ble innledet 5 januar i år. Futures på morgenkvisten er grønn.
MikkeMus
27.03.2023 kl 08:46 9277

Vd. markedssegmentet - og bankkrisen:

I løpet av helgen er det flere som har uttrykt at årsakene til ryktene rundt Deutche Bank og andre europeiske banker - kan være at investorene nå leter etter europeiske bankkandidater som kan ha samme problemer som Credit Suisse og bankene som kollapset i USA. Kandidatene som blir gjenstand for spekulasjoner er banker som har en noe frynsete historikk, eksempelvis Deutche Bank. Noen mener åpenbart at disse ryktene er oppkonstruerte og uten hold i virkeligheten.

Finansdirektør Robert Næss i Nordea, tror verken på en bankkrise eller en finanskrise, slik vi så i 2008/2009.

https://www.dn.no/marked/bank/bankkrise/robert-nass/jakt-pa-de-svakeste-kandidatene-det-er-psykologien-i-markedet/2-1-1426007
Redigert 27.03.2023 kl 08:47 Du må logge inn for å svare
Stabukk
27.03.2023 kl 11:55 9035

Er ikkje god på TA, men stigande bunnar siste 3 mnd bør vel vera eit bra tegn. Frå dag til dag er er ikkje lett å bli klok på svingningane i kursen.
Redigert 27.03.2023 kl 12:01 Du må logge inn for å svare
MikkeMus
27.03.2023 kl 12:04 9012

Joda, dette er lett å forstå - og mønsteret i svingningene bør nå være lett å forutse.

Om det marginale bruddet vi nå har sett på 50 dagers glidende snitt og den kortsiktig positive trenden er reell, gjenstår å se. De relativt lave volumene på fredag, svekker bruddene. Men igjen, denne aksjen er som nevnt belemret med en stor mengde uproffe daytradere, som kjøper og selger utfra øyeblikkets aufori eller panikk. Det er disse uproffe som de proffe bruker som motpart i dette null-sum-spillet.

Har du tro på selskapet, så er mitt råd å sitte stille,selv om det mest sannsynlig blir verre før det blir bedre. Dette jo-jo-spillet må først finne ut av hvem som skal sitte igjen med «Svarte Per».
Redigert 27.03.2023 kl 12:16 Du må logge inn for å svare
thief
27.03.2023 kl 13:35 8861

Ikke så vanskelig å se hvem som vil sitte igjen med "svarte-per" , når alt det fundamentale peker opp.Mtp markedet til REC, garanterte overskudd og finansiering på plass,skal rec langt opp de kommende år!
polion
27.03.2023 kl 14:38 8742

Med tanke på at REC-kursen har vært oppe i kr. 24-25, så sitter vel de fleste av oss pr. i dag med en viss SvartePer. Hva fremtiden vil bringe, vet vi derimot lite om. I mellomtiden kan noen fortsette å legge skylden på uproffe daytradere for REC’s lave kurs. De store, solide og proffe aktørene har tydeligvis enda ikke forstått at REC-kursen er nedmanipulert til et latterlig nivå av de «uproffe». Nei, det er bare å gi seg ende over.
Stabukk
27.03.2023 kl 15:33 8624

Enig i at det blir litt for enkelt å skulda på uproffe daytraderar. Synest som før Rec kunne vore litt meir proff med å «snakka opp» selskapet. Må jo vera eit tankekors at kursen er ca på samme nivå som i mars i fjor då Hanwha kjøpte med 22 prosent premie. Og etter eit år der «alt har gått Rec sin vei»…
MikkeMus
27.03.2023 kl 15:47 8596

Å påstå at den lave kursen skylles at ledelsen ikke snakker opp selskapet, er en påstand som både er urimelig og ekstremt tøvete. Du har i likhet med alle oss andre fått presentert den ene gode nyheten etter hverandre, av den ledelsen du åpenbart mener er årsaken til at kursen ligger nesten 8 kroner lavere, enn hva den gjorde for 2 år siden. At kursen kjøres opp og ned som jo-jo, kan ikke ledelsen styre. Kursmanipulasjon er dessuten ulovlig.
Redigert 27.03.2023 kl 15:48 Du må logge inn for å svare
polion
27.03.2023 kl 16:49 8497

Du mener det er både urimelig og ekstremt tøvete å påstå at den lave kursen skyldes at ledelsen ikke snakker opp selskapet. Samtidig påstår du selv at den lave kursen skyldes uproffe daytradere. Dette har du som kjent kjørt som en gjentagende repeat over aldri så lang tid.

Tror at både Stabukk, jeg og det absolutte flertall er kraftig uenig med deg i hva som er mest «urimelig og ekstremt tøvete». Nei, det er bare å gi seg ende over.
MikkeMus
27.03.2023 kl 17:07 8448

polion: Til info:

Min teori består av ett sett hypoteser som er blitt styrket gjennom observasjon av diverse data og handelsmønsteret over tid.

Din og Stabukks teori kan på tilsvarende måte tilbakevises på bakgrunn av den lange rekken av børsmeldinger fra selskapet, kombinert med det som er blitt sagt eksplisitt av ledelsen på siste års kvartalspresentasjoner, både med hensyn til geopolitiske prosesser relatert til det grønne skiftet generelt, spesifikke støtteordninger knyttet til semiconductor, batteri og sol i USA - og helt konkrete forhold som omhandler REC Silicon spesielt,

Hvis du og Stabukk ikke har fått med dere noe av dette, så bør dere skylde på dere selv - og ikke på en konsernledelse som fortløpende melder til markedet når de har noe relevant å melde.
Redigert 27.03.2023 kl 17:10 Du må logge inn for å svare
polion
27.03.2023 kl 17:45 8334

Nå var det vel egentlig Stabukk som hadde teorien hva angår info fra ledelsen. Jeg sammenlignet bare din teori med denne, og din teori om de uproffe daytraderne kommer dessverre ikke noe bedre ut. Point taken?

SELVFØLGELIG HAR JEG FÅTT MED MEG DET SELSKAPET HAR KOMMUNISERT, og mye godt kan vi dra ut av dette. Men nettopp til tross av dette, har ikke de store, tunge og proffe investorene sett REC som et interessant case. Ikke engang ti ville hester hadde klart å holde REC nede på dette nivået hvis nivået i hovedsak bare skyldes en gjeng uproffe daytradere.

Alle vil selvsagt kjøpe de aksjene som har en «kunstig» lav kurs, så hva da med REC som er nedmanipulert langt ned i sumpa? Når en aksje er på et gedigent «billigsalg», så er dine hypoteser, observasjoner og registrert handelsmønster av temmelig underordnet interesse. Nei, det er bare å gi seg ende over.
Redigert 27.03.2023 kl 17:46 Du må logge inn for å svare
Stabukk
28.03.2023 kl 05:14 7927

Rett.vurdert med Rec sine børsmeldingar, men jubelen i form av høgare børsverdi er ikkje direkte imponerande siste året. Det positive er at vi periodevis har vore bra oppe på 20-tallet. Det litt negative er at Topp 20 sin andel har vore over 200 mill. aksjar, men no er nede på 191,6 mill.

Synest at Nel inntil vidare har klart å få markedet til å innsjå det framtidige potensialet i sin bransje hydrogen. Selskapet hadde i fjor langt mindre omsetning enn Rec og underskudd i samme gate, men har neste fire ganger høgare børsverdi som Recsi.

Blir sittande ganske all inn og argumenterer for at selskapet bør ha gode kort på hånd for å løfta kursen det neste halvåret. Ser at synlig short er litt ned i det siste, men fremdeles på godt over 14 mill. aksjar (3,42% i går).
Redigert 28.03.2023 kl 05:15 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
28.03.2023 kl 11:01 7621

Nyeste oppdatering i VPS viser at topp 20 eier 208 556 817 aksjer, Stabukk.