Kongsberg Aeronautical – unik investeringsmulighet?

dr. Stockman
KAIS 20.03.2023 kl 13:41 29381

Spennende ting på gang i selskapet hvor jeg personlig er største aksjonær. Dette er ikke et oppstartselskap, men et selskap som nærmer seg lansering overfor kundene – som vil være flyselskaper verden over.

Man bør alltid tenke at uansett hvor lovende noe ser ut til å være så kan det likevel dukke opp en ukjent faktor under veis som stopper det hele eller i hvert fall bremser progresjonen mot målet. For KAIS dukket ikke minst pandemien opp, som forårsaket tilnærmet panikk hos flyselskapene, som måtte prioritere «brannslukking» heller enn kontakten med små selskaper som hadde tjenester å tilby. I USA opplever vi også midlertidige problemer tilknyttet implementeringen av 5G-nettet.

For min egen del har jeg latt meg blende av det store potensialet for dette selskapet, samtidig som det egentlig kun er «den ukjente faktor» som kan stikke kjepper i hjulet. KAIS er derfor min eneste investering for tiden (etter at NANOV og PCIB gikk til h..). Til gjengjeld er det en svært stor investering, og et tilsynelatende suicidalt brudd mot prinsippet om at man ikke skal legge alle eggene i en kurv.

Skulle jeg fremheve et par poenger som styrker mine forventninger til selskapet så må det være det faktum at samtidig som våre årlige driftsutgifter ligger på et par millioner så eksisterer ingen deadline der løpet er kjørt om vi ikke har fått napp innen den tid. Får vi ‘nei’ på en henvendelse så vet vi at det finnes nok av andre flyselskaper å henvende seg til.

Enhver må finne ut for sin egen regning om de tenker at det er grunnlag for å dele mitt særdeles optimistiske syn på selskapet, eller om de ser potensielle «mørke og truende skyer» som kan velte det hele. Hjemmesiden er etter hvert blitt både oversiktlig og omfattende, og bør kunne gi svar på det meste man måtte lure på. Sitter man fortsatt igjen med spørsmål så forsøker jeg gjerne å bidra til oppklaringer, enten det måtte være her på tråden eller som svar på mail som kan sendes meg på dr.Stockman10@gmail.com. Jeg kan også videreformidle spørsmål til ledelsen der det er nødvendig for å kvalitetssikre svaret.

Selskapet har vedtatt en emisjon – i første omgang ønsker vi å få inn 4 millioner. Når tiden er inne så ønsker vi å hente inn flere millioner slik at vi kan kickstarte de markedsrettede aktivitetene og nå ut til så mange flyselskaper som mulig. Men dette vil først skje etter at de første kontraktene er på plass slik at kursnivået kan befinne seg mange hakk over dagens etter min mening «symbolske» kursnivå.

Emisjonen er rettet mot profesjonelle investormiljøer, men jeg har ønsket å gi også den jevne småinvestor muligheten til å bli med på eventyret via HO. Tegningsblankett kan lastes ned fra hjemmesiden, og via denne linken kommer man direkte til riktig sted.
Ved emisjonen er kursen satt til 1,85 kr som tilsvarer en markedsverdi for selskapet på 65 millioner.

https://www.aeronautical.no/_files/ugd/6ebfdd_e710cb88f13342c8abc17bd9f799e990.pdf

Uansett hvor lovende vår kontakt med flyselskapene måtte være så er det viktig å være klar over at vi enn så lenge ikke har noen kontrakter. På den annen side er det ingen spesielle gjenstående hindringer, så det trenger ikke være lenge til første kontrakt ser dagens lys.
Jeg sitter ikke i styret til selskapet, og opptrer ikke på vegne av selskapet. Det betyr at all informasjon på denne siden står for min egen regning og ikke selskapets. Hjemmesiden er derimot ene og alene selskapets ansvar.

https://www.aeronautical.no/
Redigert 08.08.2023 kl 13:11 Du må logge inn for å svare
murpy
26.05.2023 kl 07:27 3139

Største aksjonær og ikke sitter i styret ? spesielt !!
YNWA250505
26.05.2023 kl 09:24 3107

Sitter ikke i styret, men får innsideinformasjon? Ulovlig eller gjelder ikke dette for selskaper som ikke er på børs?
dr. Stockman
26.05.2023 kl 17:44 3073

"Sitter ikke i styret, men får innsideinformasjon? Ulovlig eller gjelder ikke dette for selskaper som ikke er på børs?"
Riktig gjettet. Gjelder ikke unotertet selskaper. For øvrig kan man også gjøres til innsider i selskaper på børs, men blir da gjort oppmerksom på det når informasjonen gis, og må rette seg etter reglene som gjelder for innsidere. Da jeg var største aksjonær i Mindex hendte det av og til at jeg ble gjort til innsider.

Nå er det jo ikke slik at store aksjonærer har tilgang til hemmelig informasjon som holdes skjult for den jevne aksjonær. Forskjellen er at hvis man har fulgt et selskap nært h elt fra oppstart, og har hatt mange samtaler med ledelsen gjennom årene, så har man en bedre innsikt på detaljnivå enn den man får bare ved å være orientert via hjemmesiden. Det er jo på denne bakgrunn at jeg skriver at det er langt flere momenter som peker i positiv retning nå enn for et par år siden. Var optimistisk dengang, men svært optimistisk nå.
Redigert 26.05.2023 kl 18:17 Du må logge inn for å svare
dr. Stockman
26.05.2023 kl 17:50 3071Egentlig ikke så veldig spesielt. Vi har alle samme interesse, og styret er en blanding av folk med mange aksjer og folk med spesiell kompetanse. I et så lite selskap er det ikke vanskelig å holde oversikt over hva de store aksjonærene ønsker, og det ender sjelden eller aldri opp med tautrekking. Vi jobber mot konsensus rundt strategien.
Redigert 26.05.2023 kl 17:50 Du må logge inn for å svare
dr. Stockman
27.05.2023 kl 09:24 3021

Jeg refererte tidligere dette fra hjemmesiden:

"Både All Nippon Airways og Japan Airlines viste betydelig
interesse. Japan Airlines har allerede kommet med tilbakemelding
på at de har startet å se på hvordan de skal ta dette videre internt,
blant annet med deres Safety gruppe og Flight Dispatch."

Ved nærmere ettersyn så ser dette unektelig litt spinklere ut enn det interne notatet jeg fikk etter at reisen var gjennomført. Notatet inneholdt en utførlig presentasjon av alle som var til stede på møtene, og det imponerte meg at flyselskapene møtte opp så mannsterke med ledere og nøkkelpersoner. Selv om dette er konfidensiell informasjon så kan jeg nok i det minste vise til at All Nippon Airways og Japan Airlines mønstret henholdsvis 3 og 6 ledere/nøkkelpersoner til disse møtene. Håper det på en bedre måte dokumenterer tyngden i interessen enn hjemmesidens referanse til "betydelig interesse".
YNWA250505
27.05.2023 kl 14:02 2991

Stor forskjell fra interesse til handling. Nå har dere vel holdt på i 10 år eller lenger? Hvorfor er ikke dette noe markedet bare kaster seg over?
dr. Stockman
27.05.2023 kl 15:08 2977

Er enig i at det har tatt lang tid. På den annen side er det åpenbart at prosesser kan ta litt lang tid når man tross alt har en eneste ansatt - selv om det dreier seg om oppfinnerens sønn, og en som kan alt omkring KAIS på fingrene. Men prosessene hadde nok tatt betydelig tid uansett, ettersom mange av dem f.eks. innebærer at man venter på beslutninger og prosesser som andre skal gjennomføre. Noen av prosessene har vært juridiske, da det er mange grenseopptrekninger som må gjøres når det er mange parter involvert i et slikt samarbeid. Som vi vet har det vært en revolusjon i den digitale verden de senere årene, og samtidig som det har medført store fordeler for anvendelsen for vårt system så har det også gjort at prosesser som allerede var gjennomført i en foreldet setting må gjøres på nytt. Pandemien var som tidligere nevnt en sak for seg som av mange grunner førte til et par års forsinkelser.

Generelt kan man si at hver gang vi trodde at vi var nesten fremme så dukket det opp noen nye og uventede hindre på veien - aldri egnet til å gjøre oss motløse, men betydelige nok til at det påløp stadige forsinkelser. Den store forskjellen er at nå er det ikke lengre noen formelle hindre som står i veien for at flyselskapene kan abonnere på vårt system, og interessen som er blitt vist burde være mer enn tilstrekkelig til at man kan konkludere med at bransjen på ingen måte stiller seg avvisende til vårt tjenestetilbud.
Hva tror du skulle hindre dem? Prisen, som er en kaffekopp pr flyavgang, burde ihvertfall ikke være avskrekkende, særlig ikke når man både kan spare inn igjen kaffekoppen (og kanskje mere til) på drivstoffbesparelse.
Markedet kunne ikke ha kastet seg over Dynatron fordi tilbudet ganske enkelt ikke har vært klart . Nå som tilbudet ligger der tror jeg at et par bjellesauer som All Nippon Airways og Japan Airlines kan være kimen til at markedet skal "kaste seg over oss".
Goldeneye
28.05.2023 kl 19:06 2923

Jeg har kjøpt meg inn her, fordi jeg synes det som skjer i Asia virker veldig spennende, og der har det gått forholdsvis hurtig fra MOU med Weathernews til de første konkrete møtene med flyselskap nylig, ut fra det som står på hjemmesiden.
Redigert 30.05.2023 kl 05:46 Du må logge inn for å svare
dr. Stockman
29.05.2023 kl 11:39 2865

Ja, det som har skjedd i Asia er overveldende. Jeg fryktet et par år med fullstendig stillstand da pandemien brakte flysektoren inn i en krisetilstand, og 5G-problematikken gjorde at vi ble satt på vent i USA. Istedet dukket "Asia-sporet" (særlig Japan) opp som troll i en eske, og snudde alt på hodet. De siste par årene har vi sett en progresjon som vi knapt kunne forventet uten pandemi. Så hvis vil lar tidspersktivet være fra pandemiens start til nå heller enn det lange løpet fra ideen om å benytte Dynatron på flyplassene dukket opp, så har milepælene blitt forsert med korte mellomrom. Det har vært en maraton i det lange bildet, men nå er vi unektelig inne på oppløpet.
dr. Stockman
31.05.2023 kl 10:43 2779

Høy aktivvitet i selskapet nå - og det skjer på mange fronter samtidig. Sammenligningsvis så er det vel omtrent like mange dager mellom hver "nyhet" nå som det var måneder tidligere. Kan dessverre ikke gå i detaljer omkring dette, og det ville uansett vært vanskelig fordi det som sagt er de små, men betydningsfulle fremskrittene på mange fronter samtidig som preger bildet.
KrysserFingra
31.05.2023 kl 12:06 2749

Lyttepost fortsatt til salgs med rabatt. 6000 stk. til kurs 1,60 pr. aksje.
Totalt: 9600,- inkl. avgift og overføring via VPS.
Ta kontakt på t.teater@gmail.com ved interesse.
YNWA250505
31.05.2023 kl 12:25 2722

Goldeneye, du har jo supertro på dette, hvorfor ikke kjøpe opp aksjene til KrysserFingra på "billigsalg"?
dr. Stockman
31.05.2023 kl 21:24 2692

De eneste troende her er nok de som har tro på at flyselskapene ikke vil skjønne sitt eget beste. Henger heller ikke på greip at f,eks. Japan Airlines ville møte opp med 6 sjefer og nøkkelpersoner hvis de ikke fant dette ytterst interessant. Og det er ingenting som tilsier at utvidet kunnskap om systemet skal få dem på andre tanker. Og skulle kaffekoppen pr flyavgang virke avskrekkende så vurderer vi jo også å operere med et gratistilbud som så kan utvides til "all inclusive". Kan være fordelaktig når det gjelder å oppnå rask penetrering av markedet.
dr. Stockman
31.05.2023 kl 23:16 2666

Sikkert fornuftig av deg å selge. KAIS er ikke riktig valg for dem som forventer 50-gangern over natta. Syns man derimot at det er verdt å vise en smule tålmodighet før 50-gangern er i havn så finnes det neppe noen mer skreddersydd aksje å sitte i. Av samme grunn er alle mine millioner samlet i KAIS og ingen andre steder (bortsett fra min utsøkte eiendom selvsagt).
dr. Stockman
02.06.2023 kl 10:51 2572

Jeg kan jo også legge til at nå er det slutt på hindringene knyttet til 5G vedrørende USA og United Airlines, slik at aktiviteten knyttet til United Airlines kan gjenopptas. I øyeblikket har vi som kjent en emisjon som i større grad må komme på plass før vi kan forfølge "USA-sporet". Det bør ordne seg raskt for "USA-sporet" vil slik jeg ser det doble muligheten for at vi ganske snart vil være fremme ved vår første kontrakt.
dr. Stockman
05.06.2023 kl 11:21 2410

Vi blir jo stadig møtt med argumentet at vårt produkt mest sannsynlig ikke holder mål ettersom større investorer vi har vært i kontakt med har valgt å ikke gå inn på den prisen vi forlanger. Forteller det egentlig noe om konkurransedyktigheten for vårt produkt at en begrenset grruppe investorer har valgt å stå utenfor?

Da kommer jeg stadig tilbake til en historie som ble presentert i en serie som gikk på TV for noen år siden om utflyttede nordmenn som hadde lykkes stort i USA. Historien fra TV-programmet forteller sitt tydelige språk om hvor feil en slik form for argumentasjon er.
Husker dessverre ikke detaljene lenger, men poenget var uansett at disse to utflyttede nordmennene hadde et genialt konsept som de bare manglet finansiering for å kunne gjennomføre. Det er kort vei mellom investorene i New York, men ingen var villig til å finansiere lanseringen av produktet uten at de samtidig krevde en uforholdsmessig stor del av selskapet. De to samarbeidspartnerne ga seg imidlertid ikke, og etter hva jeg syns å huske var to års leting og rundt tusen besøkte investorer så fant de til slutt den riktige investoren, og vokste i løpet av kort tid til å bli et selskap verdt mange titalls milliarder. Moralen må vel være at det blir feil å la utenforstående definere verdien av gullegget man sitter med.
dr. Stockman
14.06.2023 kl 11:29 2119

En liten oppdatering.
Enkelte sitter kanskje på sidelinjen i påvente av lavere inngangsmulighet som følge av at det tar sin tid å så inn eksterne investorer til 1,85 pr aksje. For et år siden bestemte generalforsamlingen at styret kunne emittere aksjer til minimum 1,85 kr pr aksje. Det dreier seg altså om en minimumskurs, og kursen vil selvfølgelig øyeblikkelig bli justert opp når det foreligger kursdrivende nyheter.
De store aksjonærene er helt samstemte om at tilbakeholdenheten fra de tross alt få eksterne investorene vi har vært i kontakt med ikke kan medføre at vi senker minimumskursen samtidig som selskapet har betydelig progresjon i forhold til markedet. Generalforsamlingen vil dermed beslutte at minimumsprisen vil ligge fast også i det nærmeste året. De store aksjonærene er også samstemte om at vi løser det mest påtrengende behovet for driftskapital ved interne emisjoner. De vil komme i små porsjoner da vi ikke kan vite tidspunktet for et betydelig gjennombrudd i markedet, og heller ikke tidspunktet for når vi får eksterne investorer på kroken.
UerfarenInvest
20.06.2023 kl 12:01 1911

Er denne tråden reklame/innsalg, eller er det debatt?
dr. Stockman
25.06.2023 kl 11:10 1819

Alle tråder er vel en form for reklame/innsalg, da de færreste skriver om aksjer de ikke har interesse i. Men først og fremst ønsker jeg meg debatt. Det er jo en smule bisarrt at selv for selskaper med høyt potensiale og lav risiko for å strande så er det først når prisen er blitt høy at kjøperne strømmer til. Så snart den første kontrakten er på plass (mest sannsynlig med et så betydelig flyselskap som Japan Airlines) så vil det være full stopp på billigsalget av aksjer. De fleste vil vel fortsatt stille seg på sidelinjen og tenke at dette var "en enslig svale", og vente på flere bekreftelser og enda dyrere aksjer før de kanskje slår til. Sier kanskje litt om min egen vurdering av caset at jeg er største aksjonær i selskapet og at dette er min eneste investering bortsett fra eiendommen jeg bor på.
YNWA250505
25.06.2023 kl 12:14 1799

Din vurdering av caset betyr null Nada niks for hva som vil skje med selskapet ditt. Jeg tror at KAIS kan lykkes, men om det blir i 2023 eller 2027? Nei det vet jo ingen.
dr. Stockman
26.06.2023 kl 10:48 1908

Vel, vi vet jo at hvis de to store japanske flyselskapene ønsker seg systemet så vil en avgjørelse høyst sannsynlig komme i løpet av året. Men ellers er det jo slik at vårt produkt aldri går ut på dato, så i verste fall kan det ta år før kundene strømmer til. Vet for øvrig ikke hva dui mener med at min vurdering betyr "null nada niks" (forutsatt at jeg er oppriktig). Få har fulgt selskapet så lenge og så inngående, og kjenner det hele fra innsiden - selv om min forståelse er begrenset på enkelte områder.
YNWA250505
26.06.2023 kl 11:16 1911

Poenget mitt er at selv om du kun har satset alt du eier og har på KAIS så betyr ikke det at det vil gå bra for selskapet. Du har forståelig nok forelsket deg i dette og det sier seg selv at du ønsker å tjene masse penger her. Men du gir jo nesten garantier for at dette vil gå bra, men dere klarer samtidig ikke å få inne penger på verdien dere har satt på selskapet. Du skriver at deres produkt aldri går ut på dato? Det er jo i beste fall naivt. Det dere har i dag kan andre ha "kopiert" og gjort enda bedre i løpet av få år. Ikke akkurat det samme, men noe lignende og sikkert da enda bedre. For verden går fremover og dere har ikke så god tid som du tror. Men jeg vil uansett ønske deg lykke til, jeg håper bare at du er litt mer på jorden i alle fall til dere kan vise til noe håndfast en masse løse rykter om at dere har snakket med noen i Asia som kjenner noen som vet om noen som har hørt om noen.
dr. Stockman
26.06.2023 kl 13:48 1903

"Men jeg vil uansett ønske deg lykke til, jeg håper bare at du er litt mer på jorden i alle fall til dere kan vise til noe håndfast en masse løse rykter om at dere har snakket med noen i Asia som kjenner noen som vet om noen som har hørt om noen."
Greit nok det, men når Japan Airlines, Japans største flyselskap, møter opp med 6 ledere og mellomledere til et møte med oss så er det jo litt mer enn "løse rykter". Til sammenligning var det vel to som satt på vår side av bordet. 3 fra All Nippon Airways, men det er jo også ganske mannsterkt.
KrysserFingra
26.06.2023 kl 13:50 1913

Lyttepost fortsatt til salgs med rabatt for eksterne aksjonærer. Selskapet kjører for tiden en intern emisjon på 1,- frist 21.07.23 m/ mulighet for overtegning. Ekstern emisjon pågående til 1,85,-. Selger mine 6000 aksjer til kurs 1,2,- totalt 7200,- inkl. avgift og overføring via VPS.
Ta kontakt på t.teater@gmail.com ved interesse.
Redigert 30.06.2023 kl 10:07 Du må logge inn for å svare
YNWA250505
26.06.2023 kl 14:01 1902

1 krone? Er det ikke 1,80 kroner som er kursen i den pågående emisjonen da?
KrysserFingra
26.06.2023 kl 14:20 1900

Jo det stemmer, men i følge innkalling til ordinær generalforsamling, 29.06, er det foreslått en internemisjon. 1 mill aksjer til kurs 1,-, tegningsperiode 29.06-21.07.23. Regner med at det vedtaket går gjennom.
dr. Stockman
26.06.2023 kl 15:59 1885

Viktig å skille mellom interne og eksterne emisjoner. Det vil bli vedtatt at prisen ved ekstern emisjon fortsatt vil være 1,85 for det kommende året. I en internemisjon settes prisen gjerne lavt for at så mange som mulig skal delta. Selskapet består av noen få store og veldig mange små investorer. Dette gir en mulighet for de små investorene til å få en litt større andel i selskapet ved å overtegne hvis noen av de større står over. Det er jo ikke slik at eksterne investorer diskrimineres av at det settes en intern emisjon, og prisnivået ved en intern emisjon settes taktisk og ikke basert på underliggende verdier slik det gjøres ved en ekstern emisjon. En intern emisjon er et nullsumspill hvis alle deltar og bare en ekstremt stor intern emisjon ville påvirke den underliggende verdien i nevneverdig grad for de aksjene som tilbys eksternt.
dr. Stockman
26.06.2023 kl 16:06 1920

Og så er det jo litt unøyaktig skrevet at selskapet kjører en internemisjon til 1 kr pr aksje. Den må tross alt først vedtas av generalforsamlingen den 29. juni.
dr. Stockman
26.06.2023 kl 17:37 1905

Litt pussig at KrysserFingra er så ivrig etter å få solgt sine 6000 aksjer til 5000 kr. Mulig han sover litt dårlig om natta tatt i betraktning den risiko han har utsatt seg for. Men han bør kanskje tenke på oppsiden også. Kurs kr. 1 pr. aksje kapitaliserer selskapet til rundt 36 millioner kroner inkl. millionen som blir hentet inn ved denne emisjonen. Til sammenlikning ventes markedspotensialet for selskapets teknologi å utgjøre inntekter på noen hundre millioner kroner per år, så oppsiden er formidabel. Vi må si "noen hundre millioner" fordi det er ingen gitt å ha noen sikker mening om hvilken markedsandel vi oppnå. Men selv om vi stopper på 100 millioner så er det jo vanlig med en PE på 10 som altså vil tilsvare en markedsverdi for selskapet på ca 1 milliard (jeg håper riktignok på helt andre tall). Kursen på 1 kr er da blitt til ca 30 kr og de 6000 aksjene til KrysserFingra vil ha nådd 180.000. Mine egne aksjer vil da ha nådd 170 mill, så forståelig at jeg vil være fornøyd selv med en så beskjeden markedsandel for selskapet.
YNWA250505
26.06.2023 kl 18:30 1913

Men i alle dager da? Er jo nesten en halvering. Useriøst
dr. Stockman
26.06.2023 kl 18:59 1921

Hvordan useriøst. Alle får tegnet i forhold til hvor mange aksjer de har allerede, så det burde jo være rettferdig nok. Men de små aksjonærene har en fordel ettersom det neppe blir tegnet fullt ut av de største aksjonærene, og da byr sjansen seg for små aksjonærer til å jekke opp sin egen andel av selskapet. Lav kurs er et lokkemiddel for å sikre at emisjonen kommer i havn mens vi jobber mot de eksterne aksjonærene. Det betyr vel også at de som svinger seg raskt rundt og kjøper noen aksjer i selskapet vil ha muligheten til å delta og overtegne ved den interne emisjonen. Nås ikke millionen så betyr det at alle vil ha blitt tildelt fullt ut det de ønsker, selv om det skulle være mange ganger det de i utgangspunktet ville fått tildelt hvis alle tegnet seg.
lillebrumle
27.06.2023 kl 17:13 1819

Det er positivt at interne investorer får en god rabatt. Har man trua så er det bare å gunne på. Får lyst til å kjøpe mer men så er det jo dette med at man fort har låst opp all kapital i andre selskaper ;) Vi får se men jeg har stor tillit til Stockmans vurderinger.
YNWA250505
27.06.2023 kl 21:13 1767

Nå har du inntil nylig prøvd alt du kan for å få investorer her inne til å kjøpe aksjer til kr 1.80 og nå er prisen kr 1? Eller gjelder kun kr 1 for eksisterende aksjonærer og så må nye kjøpe til kr 1.80? Hva med de som har kjøpt til kr 1.80, vil de få 80% flere aksjer eller de fucked?
dr. Stockman
27.06.2023 kl 22:31 1767

Du forstår tydeligvis lite om hvordan et aksjeselskap fungerer. Det er forskjell på å være aksjonær og ikke å være aksjonær. Vi kunne selvsagt latt det være åpent også for de som ikke har aksjer i selskapet å kunne tegne seg, og de kunne da til og med fått tildelt alt de tegner seg for hvis det ikke fulltegnes.Det har vi valgt ikke å gjøre, men et kjøp her de nærmeste dagene vil jo gi muligheten til å tegne seg. De som har kjøpt til 1,85 er ikke fucked, men har tvertimot en gyllen mulighet til å få kjjøpt noen aksjer billigere. Det blir riktignok ikke så mange aksjene hvis alle tegner seg fullt ut, og man bare har f.eks. 20.000 aksjer. Da får man isåfall tildelt ca 600 aksjer, altså aksjer for 600 kr. SÅ dette er ikke akkurat noe alternativ til å kjøpe til ordinær pris hvis man ikke er så helditg at det blir igjen mye til dem som har overtegnet. Prisen på 1,85 står som sagt fast også for de neste 12 månedene. Jeg har jo selv kjøpt aksjer i selskapet på veldig mange forskjellige prisnivåer bakover, og heller ikke på børsen står prisene stille. Men vi endrer som sagt ikke prisen, men gjør et unntak for en mindre hasteemisjon hvor alle aksjonærer behandles likt.
YNWA250505
27.06.2023 kl 23:01 1768

Ok så de sittende aksjonærene får kjøpe aksjer til 1 krone dvs 1mill nye aksjer inn. Vi andre må kjøpe på kr 1.85 og når vi har gjort det blir vi straks vannet ut. Høres ut som en dårlig deal. Er jo en sittende aksjonær som vil ut og ikke kjøpe seg inn. Vil du og andre i ledelsen kjøpe aksjer i denne rettede emisjonen? Om ikke sier det sitt. Jeg forstår at dere er i umiddelbar pengeknipe. Helt ok det, men det stinker jo litt
dr. Stockman
28.06.2023 kl 00:01 1889

De nye aksjene utgjør 3% av selskapets markedsverdi beregnet ut fra kursen ved denne emisjonen. Selskapet tilføres også kapital, så vi kan jo si det slik at de som heretter kjøper aksjer til 1,85 vil få ca 1,5% mindre for pengene pga utvanning.
Selv regnet til 1 kr aksjen har jeg aksjer for 6 millioner i selskapet, og det bør jo være nok risiko for en som ikke eier andre aksjer. Du virker å være helt uvillig til å ta inn over deg at risikobildet er et helt annet for den som har aksjer for noen tusener eller hundretusener. Det er den ene siden av saken, og den andre siden er at jeg forlengst har langt mer enn det jeg behøver for å innkassere det jeg trenger og vel så det hvis selskapet lykkes.
YNWA250505
28.06.2023 kl 07:32 1875

At det er risiko både for deg, andre eksisterende og ikke minst alle nye aksjonærer kan vi være enige om. Alle slike oppstart er skyhøy risk og de færreste lykkes. Ikke får mann solgt aksjene sine når nann ønsker heller. Når det er sagt dr.Stocknan håper jeg du lykkes.
navnkalle
28.06.2023 kl 07:35 1872

Her må jeg si meg enig med dr stockman. Det er helt vanlig å gi rabatt når selskapet trenger penger. Størrelsen på rabatten avhenger av hvor mye det haster å få inn penger blant annet. Nå vil jeg tro at det kan være vanskelig å få inn alt de trenger på 1,85 i ekstern emisjon, med mindre de har noe konkret å vise til mtp avtaler osv. Tips til deg da YNWA, kjøp en aksje til 1,85, så kan du overtegne for alt du vil til 1 kr. Problem solved.
YNWA250505
28.06.2023 kl 07:48 1894

Takker for tipset, men det er et minimumkjøp så den "taktikken" går ikke. Navnkalle, det spesielle her og som er grunnen til min skepsis er at de.Stockman hausser selskapet og ber andre raske seg inn før emisjonen er fulltegnet. Så mitt i en pågående emisjon så dumper de kursen kraftig slik at eksisterende kan kjøpe på kr 1. Hadde alt vært så lukrativt som dr.S sier hadde pengene rent inn og ingen dumpingemi vært nødvendig.