Kongsberg Aeronautical – unik investeringsmulighet?

dr. Stockman
KAIS 20.03.2023 kl 13:41 29284

Spennende ting på gang i selskapet hvor jeg personlig er største aksjonær. Dette er ikke et oppstartselskap, men et selskap som nærmer seg lansering overfor kundene – som vil være flyselskaper verden over.

Man bør alltid tenke at uansett hvor lovende noe ser ut til å være så kan det likevel dukke opp en ukjent faktor under veis som stopper det hele eller i hvert fall bremser progresjonen mot målet. For KAIS dukket ikke minst pandemien opp, som forårsaket tilnærmet panikk hos flyselskapene, som måtte prioritere «brannslukking» heller enn kontakten med små selskaper som hadde tjenester å tilby. I USA opplever vi også midlertidige problemer tilknyttet implementeringen av 5G-nettet.

For min egen del har jeg latt meg blende av det store potensialet for dette selskapet, samtidig som det egentlig kun er «den ukjente faktor» som kan stikke kjepper i hjulet. KAIS er derfor min eneste investering for tiden (etter at NANOV og PCIB gikk til h..). Til gjengjeld er det en svært stor investering, og et tilsynelatende suicidalt brudd mot prinsippet om at man ikke skal legge alle eggene i en kurv.

Skulle jeg fremheve et par poenger som styrker mine forventninger til selskapet så må det være det faktum at samtidig som våre årlige driftsutgifter ligger på et par millioner så eksisterer ingen deadline der løpet er kjørt om vi ikke har fått napp innen den tid. Får vi ‘nei’ på en henvendelse så vet vi at det finnes nok av andre flyselskaper å henvende seg til.

Enhver må finne ut for sin egen regning om de tenker at det er grunnlag for å dele mitt særdeles optimistiske syn på selskapet, eller om de ser potensielle «mørke og truende skyer» som kan velte det hele. Hjemmesiden er etter hvert blitt både oversiktlig og omfattende, og bør kunne gi svar på det meste man måtte lure på. Sitter man fortsatt igjen med spørsmål så forsøker jeg gjerne å bidra til oppklaringer, enten det måtte være her på tråden eller som svar på mail som kan sendes meg på dr.Stockman10@gmail.com. Jeg kan også videreformidle spørsmål til ledelsen der det er nødvendig for å kvalitetssikre svaret.

Selskapet har vedtatt en emisjon – i første omgang ønsker vi å få inn 4 millioner. Når tiden er inne så ønsker vi å hente inn flere millioner slik at vi kan kickstarte de markedsrettede aktivitetene og nå ut til så mange flyselskaper som mulig. Men dette vil først skje etter at de første kontraktene er på plass slik at kursnivået kan befinne seg mange hakk over dagens etter min mening «symbolske» kursnivå.

Emisjonen er rettet mot profesjonelle investormiljøer, men jeg har ønsket å gi også den jevne småinvestor muligheten til å bli med på eventyret via HO. Tegningsblankett kan lastes ned fra hjemmesiden, og via denne linken kommer man direkte til riktig sted.
Ved emisjonen er kursen satt til 1,85 kr som tilsvarer en markedsverdi for selskapet på 65 millioner.

https://www.aeronautical.no/_files/ugd/6ebfdd_e710cb88f13342c8abc17bd9f799e990.pdf

Uansett hvor lovende vår kontakt med flyselskapene måtte være så er det viktig å være klar over at vi enn så lenge ikke har noen kontrakter. På den annen side er det ingen spesielle gjenstående hindringer, så det trenger ikke være lenge til første kontrakt ser dagens lys.
Jeg sitter ikke i styret til selskapet, og opptrer ikke på vegne av selskapet. Det betyr at all informasjon på denne siden står for min egen regning og ikke selskapets. Hjemmesiden er derimot ene og alene selskapets ansvar.

https://www.aeronautical.no/
Redigert 08.08.2023 kl 13:11 Du må logge inn for å svare
Goldeneye
18.07.2023 kl 21:16 4156

Du ba om sletting av tråden, Gullhaugen. Ser ikke noe forbud her mot å diskutere unoterte aksjer innenfor de forskjellige gruppene så lenge de opererer i den bransjen gruppen omtaler?

Det hadde vel vært mer riktig å flytte den til unoterte enn å slette den om admin først skulle foretatt seg noe?
Redigert 18.07.2023 kl 21:33 Du må logge inn for å svare
dr. Stockman
19.07.2023 kl 11:38 4097

"Unoterte aksjer" er en død aksjeklasse på forumet, så den er dessverre ikke aktuell. Som Goldeneye skriver så er det intet til hinder for å diskutere unoterte aksjer under bransjeinndelingen, og man finner jo også utenlandske aksjer her.
dr. Stockman
19.07.2023 kl 16:17 4066

Ikke noe å si på "troen på produktet" hos den øverste ledelsen ihvertfall. Styreleder har alene tegnet seg for 225.000, som jo er ca 100% overtegning. Husker tilbake til NANOV, PCIB og andre farmasiselskaper hvor alle i ledelsen kun hadde tildelte opsjoner bortsett fra erverving av noen poster på rent symbolsk nivå.
YNWA250505
19.07.2023 kl 16:35 4059

Men hvor mye har styreleder tegnet seg i den vanlige emisjonen til kr 1.85? Og helt ærlig, dere ønsket å hente 4mill til kr 1.85 og klarer ikke det. Så kjører dere en intern emisjon hvor dere skal hente 1mill dvs 1 mill nye aksjer. Hvorfor tegner ikke ledelsen seg for like mye i den til kr 1.85? Mener de at det er for dyrt? Da burde dere muligens kjøre en større emisjon på kr 1 så dere kan hente 5mill og sørge for at det svir litt mer for eksisterende aksjonærer å ikke bli med i emisjonen.
dr. Stockman
19.07.2023 kl 17:22 4047

Hvilke selskaper kan du vise til der gründerne fortsetter å sprøyte millioner inn i selskapet til evig tid. Vi er alle helt vanlige mennesker med helt vanlig økonomi, og du kan ikke mene at alt vi eier og har skal gå til dette ene selskapet selv lenge etter at vi forlengst har alle de aksjene vi egentlig har behov for hvis vi kommer i mål. Det heter "ekstern emisjon" nettopp fordi det er en ekstern emisjon, og hvor vi ønsker å få inn tunge eksterne investorer som kan satse en del uten på noen måte å være nødt til å ta den finansielle risikoen som vi selv har tatt. Har nevnt det mange ganger før, men du synes å ha vanskelig å ta inn over deg at for en person med helt vanlig økonomi så medfører det langt større risiko å gå inn i et selskap med 5 millioner enn med 50.000. Man kan ikke stirre seg blind på en enkelt emisjon, men må istedet se på den akkumulerte investeringen og dermed den samlede risikoen man påtar seg. Når det er sagt ville styrelederen åpenbart ikke fortsette å pløye betydelige midler inn i dette selskapet hvs han ikke følte seg komfortabel med fremtidsutsiktene.
Og som jeg også har nevnt flere ganger så er det ganske ørkesløst å sammenligne en intern emisjon med en ekstern. En intern emisjon diskriminerer ingen, så kursen er i så måte irrelevant. Hadde man ønsket å "tvinge" alle til å delta for å unngå ekstrem utvanning så kunne man jo satt den til 10 øre. Men vi ønsket en mer moderat rabatt som likevel vil være til stor fordel for små aksjonærer som vil kunne oppnå at ekstrem overtegning kommer i boks hvis flere av de større aksjonærene lar være å å tegne seg fullt ut. For de små aksjonærenes skyld får vi håpe at ikke alle de store overtegner slik styrelederen har gjort.
dr. Stockman
19.07.2023 kl 17:30 4055

Kan jo også legge til at styrelederen tidligere har kjøpt svært mange aksjer til 2,50 pr stk, så ingen trenger misunne ham at han nå ser en aneldning til å skaffe seg noen aksjer til lavere pris.
YNWA250505
19.07.2023 kl 18:12 4049

Bare poengterte at han ikke ville delta i den eksterne emin på kr 1.85 som har pågått lenge. Men 1 krone var greit og det kan jeg jo skjønne. Hvem vil ikke ha 85% rabatt? Lykke til Dr.Stockman. får håpe dere får inn nok penger for å komme videre mot deres mål. Men å gå inn her nå vell vitende om at dere ikke klarer å hente noe særlig penger på kr 1.85 og da må dere bare senke prisen igjen.
dr. Stockman
19.07.2023 kl 20:05 4099

Han var også med på den forrige eksterne emisjonen som ble gjort til samme pris via crowdfunding. Selv om det har hjulpet litt med det som har kommet inn via HO nå ved den siste eksterne emisjonen så er det viktig å være klar over at denne er ment for en eller flere store investorer eller fond. Men det er et vanskelig nåløye å passere når det tross alt bare er en liten håndfull slike investorer vi kommer i kontakt med. Noen teller fortsatt på knappene og kan tenkes å gå inn. Ellers fikk du kanskje med deg det som ble nevnt i den siste meldingen fra selsapet:
". I vårt siste møte tidlig i juli ble det foreslått at vi burde
vurdere deltagelse i Oslo Innovation Week
(OIW) i slutten av september.
SWITCH 23 er en av hoved konferansene under
OIW, og møteplass for mer enn 30 000 deltagere innenfor blant annet Deep Tech. Her vil det
også være tyngre investorer. Vårt neste møte
med SIN er i begynnelsen av august, og vi vil
utarbeide strategi i forhold til OIW. "

På en slik konferanse vil vi kunne møte langt flere potensielle investorer enn det vi er bortskjemt med, og kanskje er det duket for et gjennombrudd i forhold til investormarkedet her. Men uansett er jeg aller mest positiv til at de første kontraktene snart faller på plass, og etter det kan vi bare glemme investorproblemer. Jeg har også nevnt at vi ganske sikkert kunne hentet inn 20 millioner i en storstilt emisjon, men at dette ville medført en utvanning som er fullstendig uakseptabelt når vi befinner oss like ved mållinjen. Da trykker vi heller på pauseknappen.
dr. Stockman
20.07.2023 kl 09:13 4087

Ikke bare styreleder, men også største aksjonær - som er meg selv - vil sannsynligvis gå inn med 170.000, som tilsvarer min andel i selskapet. Men jeg har jo nok aksjer i selskapet allerede, så den endelige avgjørelsen vil bli tatt helt på fallrepet. Men vanskelig å si nei til sterkt rabatterte aksjer. Kan forresten også være i ferd med å åpne seg en mulighet for å operere i Sør-Amerika.
Redigert 20.07.2023 kl 09:14 Du må logge inn for å svare
YNWA250505
20.07.2023 kl 09:45 4104

Som sagt Dr. S så har jeg tro på at dette vil gå bra på sikt. Lykke til
dr. Stockman
20.07.2023 kl 12:39 4041

Takker for alle lykkønskninger, men tror vel egentlig at vi ikke trenger særlig mer flaks enn den vi har hatt i det siste - ikke minst att "Asia-sporet" dukketk opp akkurat da det midlertidig kjørte seg fast i USA pga 5G-problematikken som beslaglegger all deres ledige kapasitet.
dr. Stockman
20.07.2023 kl 13:15 4044

Daglig leder øker også med ytterligere 100k, og er åpen for å ta enda mer. Solide signaler.
paali89
20.07.2023 kl 14:20 4054

Hvor kan jeg kjøpe aksjer for 1,05kr?
Trond9483@gmail.com
dr. Stockman
20.07.2023 kl 16:34 4050

Internemisjonen er på 1,00 kr, og forutsetningen for å kunne delta er at man eier aksjer fra før. Men selv om du bare skulle ha en eneste aksje fra før så gjør muligheten til å overtegne at man i heldigste fall får kjøpt alt det man ønsker seg.
paali89
21.07.2023 kl 10:37 3994

Er patentet og programvaren/løsningen produsert til nå verdt noe i seg selv? Hvorfor har ikke weathernews kjøpt hele sulamitten hvis ideen er idiotsikker?
Jeg er ihvertfall inne med et lodd =) lykke til aksjonærer og ledelse :-)
dr. Stockman
21.07.2023 kl 12:16 4092

Patentet er "verdt noe i seg selv" i USA der det gir beskyttelse mot eventuelle konkurrenter, og gir oss på den måten en slags forsikring om at vi ihvertfall vil beholde en betydelig del av markedet for oss selv.
Viktigere enn patentet er imidlertid den knowhow og ekspertise som er blitt bygd om siden prosjektet startet, og patentet gir ikke en helhetlig oppskrift på hvordan man oppnår de perfekte måleresultatene. Det forteller vel først og fremst om metodikken som ligger bak, men ikke om prosedyrene man har landet på. Det finnes jo en konkurrent som dykket opp for noen år siden, og som tydeligvis hadde forsøkt seg på en løsning basert på vårt patent, og som bedrev litt utprøving i Nord-Europa. Mulig at resultatene ikke ble som forventet da det ikke virker som dette har utviklet seg til noe mer, og f.eks. Weathernews har vel ikke engang hørt om denne konkurrenten. Dette selskapet ble startet av Airbus, og noe av forklaringen på de manglende ambisjonene kan jo også være at det som vil være gigantiske summer for meg og andre storaksjonærer i KAIS vil bare være små støvfnugg for Airbus, og slik sett ganske uinteressant. Som jeg har nevnt er prisen kun tilsvarende en kopp kaffe pr flyavgang, og flyselskapene vil sannsynligvis spare et tilsvarende beløp i form av litt lavere drivstofforbruk. Slik sett har vi også en "grønn teknologi".

Når det kommer til spørsmål som hvorfor vi f.eks. ikke blir kjøpt opp av Weathernews så er det sikkert mange grunner til det. Økonomien til dette selskapet spiller jo inn. Ikke alle har flust av løse midler. Det er vel heller ikke vanlig at en formidler av datapakker fra forskjellige leverandører driver og kjøper opp disse leverandørene. Det blir vel litt som om f.eks. Altibox skulle begynne å kjøpe opp TV-selskapene de distribuerer signaler for.

Og så er det jo også snakk om at Weathernews vil sitte igjen med 25% av inntektene fra de avtalene som distribueres gjennom deres system, så de sitter jo igjen med en pen andel uansett.
Redigert 21.07.2023 kl 15:26 Du må logge inn for å svare
lillebrumle
24.07.2023 kl 19:34 3891

Da ble det fulltegnet og jeg fikk mine 50k, er fornøyd med det :)
dr. Stockman
24.07.2023 kl 19:34 4014

De som tegnet seg har nå fått beskjed om at emisjonen ble fulltegnet, og at alle fikk de aksjene de tegnet seg for. Som jeg antydet så ville jeg selv tegne meg for et beløp som tilsvarer min andel i selskapet, altså 170k.
Midas69
25.07.2023 kl 15:16 3904

Nå som den rabatterte internemisjonen på 1,00 er ferdig og fulltegnet, vil neste mulighet bli å kjøpe aksjer på *) 1,85 kr ved neste emisjon, i tråd med den fullmakten som generalforsamlingen har gitt til styret.

*) Skulle selskapet få kontrakt(er) med det første blir trolig kursen mye høyere enn 1,85.

Om noen skulle være interessert, så kan jeg skaffe en del aksjer på 1,10 kr. Ta kontakt på følgende email hvis interesse:
ikkereklame@proton.me
paali89
25.07.2023 kl 15:26 3898

Hvor lenge varer tilbudet ditt? Mulig jeg vil ha iløpet av høsten :-)
Midas69
25.07.2023 kl 15:35 3898

Aksjene må nok kjøpes senest i løpet av august, dersom de ikke blir solgt med en gang. Det skjer trolig noe i september.

Det har ellers kommet en email fra noen som ønsker å kjøpe en større post på 1,00. Så nå har jeg altså kjøper på 1,00 og selger på 1,10.

Ta kontakt om dere ønsker å kjøpe/selge aksjer.
ikkereklame@proton.me
Midas69
26.07.2023 kl 15:00 3793

En oppdatering:

Det er igjen 45.000 aksjer til salgs på 1,10. Kjøperen på 1,00 kan ta 250.000 aksjer.

Ta kontakt om dere ønsker å kjøpe/selge aksjer.
ikkereklame@proton.me
Goldeneye
27.07.2023 kl 15:56 3656

KAIS teknologi er noe som luftfarten trenger. Både i forhold til sikkerhet på rullebanen og drivstoffbesparelser.

Jeg forstår veldig godt at styreleder og daglig leder så vel som største aksjonær økte ved internemisjonen på kr. 1, der tegningsfristen gikk ut i forrige uke.

Sitert fra presentasjonsmaterialet: "Kurs kr. 1 pr. aksje kapitaliserer selskapet til rundt 36 millioner kroner inkl. millionen som blir hentet inn ved denne emisjonen. Til sammenlikning ventes markedspotensialet for selskapets teknologi å utgjøre inntekter på noen hundre millioner kroner per år."

Da er det bare å vente på de første kontraktene og mangedobling av aksjekursen. 🚀💵🚀

dr. Stockman
27.07.2023 kl 17:03 3633

Med mindre man tror at dette er et rent luftslott - til tross for f.eks. den positive interessen man har møtt hos Nippon Airways og Japan Airlines - så gjør jo potensialet i seg selv at aksjen må fremstå som tilnærmet gratis. Dermed kunne jeg ganske enkelt - ltil tross for svært begrensede tilgjengelige midler - ganske enkelt ikke si nei til å forsvare min andel i selskapet ved å gå inn med ytterligere 170k. I verste fall får jeg trøste meg med høy norsk aksjeskatt (ihvertfall i øyeblikket) som gjør at jeg ville fått tilbake nesten 40% på skatten. Men personlig anser jeg risikoen som tilnærmet teoretisk, og det er jo heller ikke slik at gardinen plutselig går ned. Det vil alltid dukke opp nye sjanser til et gjennombrudd i markedet. Selv om det mot all formodning skulle dukke opp en ny konkurrent fra løse lufta så er det uansett ingen marginer å snakke om, så de kan ihvertfall ikke jekke oss ut ved å underby oss.
Goldeneye
30.07.2023 kl 15:49 3505

La oss anta et totalmarked på 100 millioner dollar eller 1 milliard kroner i året, gitt noen år med vekst etter kommersielt gjennombrudd.

Vedr. kapitalisering/derisking er jeg derfor helt enig med dr. Stockman i at prisen er alt, alt for lav - gitt det stadium selskapet er på nå. Kr. 1 pr aksje tilsvarer som sagt en kapitalisering på rundt 36 millioner kroner. Prisen tilsier 3,6 prosent sannsynlighet for full suksess. Nåværende emisjonsfullmakt på minst kr. 1,85 per aksje representerer egentlig også en alt for lav kurs, og utgjør rundt 66 millioner kroner, eller bare 6,6 prosent sannsynlighet for suksess. Ut fra signalene som Weathernews sender virker det som teknologien til Kongsberg Aeronautical er noe de vil satse på.

Når Nippon Airways og/eller Japan Airlines skriver kontrakt, noe som kan skje med det første, sier det seg selv at det må komme en betydelig derisking ved neste emisjon, til minst kr. 3 pr. aksje - og med en kapitalisering på eksempelvis 120 millioner kroner etter neste emisjon inkl. utvanningen vil det fortsatt bare være priset inn 12 prosent sannsynlighet for suksess. Etter kommersielt gjennombrudd kan det trolig også komme en børsnotering av selskapet, slik at likviditeten så vel som prisingen av aksjene blir enda bedre.
Redigert 30.07.2023 kl 17:06 Du må logge inn for å svare
dr. Stockman
01.08.2023 kl 12:09 3362

"Nåværende emisjonsfullmakt på minst kr. 1,85 per aksje representerer egentlig også en alt for lav kurs, og utgjør rundt 66 millioner kroner, eller bare 6,6 prosent sannsynlighet for suksess. "

Skulle jeg vurdere sannsynligheten for at dette av en eller annen grunn skulle vise seg å være en flopp så kunne 6,6% være et fornuftig tall å lande på i den sammenheng. Mer interessant er hvor store deler av markedet vi kan lykkes i å erobre. Skulle vi forbli ensomme på arenaen for all fremtid så er muligheten absolutt til stede for å erobre hele markedet og oppnå en markedsverdi jeg ikke engang tør å sette på papiret nå. Og selv om vi hovedsaklig skulle bli henvist til det patentbeskyttede amerikanske markedet så vil potensialet være svært betydelig. Overgår egentlig min forstand at ikke flere innser dette, selv om jeg selvfølgelig skjønner at de fleste ikke påtar seg jobben med å sette seg 100% inn i hva selskapet driver med, og selvfølgelig heller ikke kjenner selskapet fra innsiden slik jeg gjør.
dr. Stockman
02.08.2023 kl 08:08 3274

Og så er det jo ikke så mange som kan skilte med et produkt som sikkert ingen i hele verden har innvendinger mot - uten uheldige bivirkninger, intet en energiforbruk (sparer faktisk drivstoff) og sikrer liv og eiendom til prisen av en kaffekopp pr flyavgang (vel og merke ikke pr passasjer, men for hele flyavgangen, og drivstoffbesparelsen kan gjøre at man ender i pluss.)

Investorer synes ikke å skjønne dette, men det spiller mindre rolle når de vi går etter, som Japan Airlines og Nippon Airways, forstår hva vi tilbyr og setter pris på det.
Redigert 04.08.2023 kl 13:01 Du må logge inn for å svare
paali89
06.08.2023 kl 11:15 3043

Vært prat om Japan en stund nå. Når signerer de?
Fryden
08.08.2023 kl 14:52 2915

Spennende selskap og jeg håper de lykkes! Bransjen trenger dette er min mening.

Når man velger å løfte en tråd i dag 13:11 så kanskje tatt seg bryet å oppdatere med hva som er endret i hovedinnlegget.

Er det noe nytt angående emisjon? Ingen tidsfrister på nytegning?
YNWA250505
08.08.2023 kl 15:16 2988

som sagt før, jævlig irriterende at tråden løftes uten noe nytt å melde. Jeg følger int med og håper alt går bra, men slutt å løfte tråden
dr. Stockman
08.08.2023 kl 18:10 2965

Vel, den løftes jo ikke så ofte lengre. Det blir jo en avveining mellom å få folk til å tro at det er kommet noe nytt, og å sørge for at de som er nye her får sjansen til å oppdage selskapet. Men burde kanskje bare skrive et innlegg der det står "intet nytt å meddele" så man ikke trenger å lete etter endringer. Hadde jo regnet med at folk ville grave og spørre for å finne ut mer om selskapet, men det kan jo virke som folk er fornøyd med det de finner på hjemmesiden.

Men nå var det jo ihvertfall et spørsmål her fra paali89 om når signaturene kommer på plass i Japan. Det vet verken jeg eller ledelsen, men at vi nærmer oss er det ingen tvil om. I Japan er det ofte lange og omstendelige prosesser som skal gjennomføres før man er i mål. De er ikke tilhengere av innfallsmetoden eller magefølelse, men gjennomfører et omfattende grunnarbeide før de fatter beslutninger, selv om vårt produkt både er rimelig og kan sies opp når som helst. De ønsker nok også å forsikre seg om at det er trygt å bruke, og ikke representerer en trojansk hest inn i deres datasystemer. Men for dem som ikke har aksjer er ikke dette akkurat noe å glede seg til da det åpenbart vil innebære en øyeblikkelig reprising av aksjen. Og i motsetning til børsnoterte aksjer er det heller ikke mulig å få en gunstig inngangspris ved å handle raskt når kontraktene foreligger ettersom det ikke er gjort over natten å kjøpe aksjer av andre aksjonærer. Mener man at dette ser lovende ut så er tiden for å handle her og nå. Emisjonsaksjer vil være tilgjengelige for kr 1,85 så lenge det ikke foreligger viktige kursdrivende nyheter.
lillebrumle
11.08.2023 kl 18:00 2864

For alt vi vet så har de allerede bestemt seg. For oss som kjenner prosesser i større selskap er det ikke gjort over natten å få godkjent nye applikasjoner og løsninger. Her er det flere aktører som skal på banen. Legal, sikkerhet, procurement, godkjenning av skytjenester osv.. Hvis kommunikasjonen og interne rutiner er gode vil jeg ta en wild guess på at noe kan skje i september. Det er et optimistisk anslag, en mer realistisk forventning fra mitt ståsted er ila 2023. Det er heller ingen slinger i valsen når det gjelder flyfart så her er det nok en del formaliteter som må på plass kan man trygt si. Vi kan fint havne i 2024 uten at det bør skape noen form for panikk ;)

Veldig spennende case dette her..
Redigert 11.08.2023 kl 21:23 Du må logge inn for å svare
dr. Stockman
12.08.2023 kl 09:34 2787

"Spennende" er fornavnet - og da tenker jeg ikke på om vi får et gjennombrudd i markedet eller ikke, men hvor stort dette kan bli. Hadde ikke gått inn med ytterligere 170k når jeg allerede eier 17% av selskapet hvis jeg ikke tok det for gitt at når de to største japanske flyselskapene har flagget sin interesse, og f.eks. Japan Airlines møtte opp med 6 ledere og mellomledere til vårt første møte så handlet det om noe langt mer enn en høflig gest. Så at de "allerede har bestemt seg" er det ingen tvil om - med mindre det dukker opp ukjente hindre.
Veldig presist formulert av Lilllebrumle som peker på nøyaktig de forholdene som må på plass, og som ikke minst japanerne har et strikt forhold til. De har ikke for vane å ta snarveier, men kjører på en grundig måte hele det formelle løpet heller enn å risikere at de sitter med skjegget i postkassa på et senere tidspunkt. Risikoen for dem er ikke å ha brukt penger på noe som ikke fungerer (da det ikke dreier seg om penger som har noen som helst betydning for dem), men om utilsiktede side effects av forskjellig natur som kan volde dem problemer, og i luftfarten er dette av naturlige årsaker strengere enn i de aller fleste andre sektorer (slik det også er f.eks. når det gjelder kjernekraftverk eller i legemiddelindustrien).
Oktober er et godt tips, men "i løpet av året" er nok det mest realistiske. Det er jo også slik at avtalekontrakten med Weathernews må være på plass i forkant av avtalene med disse flyselskapene, så det øker nok sannsynligheten for at vi må ta hele året til hjelp. Man kan bli utålmodig av å vente på noe godt, men for mitt eget vedkommende føler jeg meg ihvertfall så komfortabel med progresjonen mot sluttpunktet at det spiller ingen rolle om det skulle trekke inn i 2024.
For dem som måtte sitte i tenkeboksen så er det som jeg tidligere har nevnt liten grunn til å vente på de to første avtalene som for alle gode formål allerede er på plass - ganske enkelt fordi prisen vil være en helt annen i det øyeblikk formalia er på plass i forhold til disse kundeforholdene. Og det hjelper selvsagt lite å ergre seg over at man ikke slo til ved internemisjonen til 1 kr. Oppskriften var jo enkel nok, nemlig å kjøpe noen få aksjer av en eksisterende aksjonær (aksjer som ble tilbudt her på forumet) og så var det bare å tegne seg for alt man måtte ønske seg.
Redigert 12.08.2023 kl 09:36 Du må logge inn for å svare
dr. Stockman
19.08.2023 kl 09:54 2600

Nytt møte mellom daglig leder og Japan Airlines 4. september. Har ikke forhørt meg om hva som er agendaen for møtet, men det er selvfølgelig enda et skritt på veien mot vår første avtale - kanskje også siste skritt. Nå som den interne emisjonen er på plass haster det jo ikke med den eksterne emisjonen, og jeg håper jo at den første kontrakten er på plass før de første investorene er på plass slik at kursen kan bli betydelig oppjustert. Viktig å merke seg at 1,85 er generalforsamlingens vedtak om "minimumskurs" og er ikke ment å være førende for den reelle kursen som emisjonen gjennomføres på. Investorer som kommer inn i en tidlig fase kan oppnå en langt gunstigere kursinngang enn de som kommer inn sent i prosessen.
lillebrumle
23.08.2023 kl 22:41 2486

Artig å se det som skjer nå sammenfaller med det som ble kommunisert tidligere ref. Corona perioden. Det er en rød tråd i det hele, jeg er spent på fortsettelsen og ikke minst i det som kan skje i USA. Jeg har vært «off» noen år men nå er min største post i KAIS. Veldig spennende å sitte på noe som enda ikke har blitt notert. For min del når neste års bonus og feriepenger kommer så er alt jeg har satset her en super bonus om det går vegen ;)
dr. Stockman
28.08.2023 kl 09:41 2349

Selv om fokus nå ikke er rettet mot USA, så er det utvilsomt betryggende å ha USA i bakhånd. Fordelene i USA er mange, som språk og kultur, at flytrafikken er konsentrert om noen få dominerende selskaper som det ikke bør være så altfor vanskelig å komme i kontakt med, samt det faktum at vi har patent i USA og dermed er beskyttet mot eventuell konkurranse som måtte dukke opp basert på vårt konsept.
Når det er sagt så ligger det store fordeler i at fokuset foreløpig er rettet mot Asia, verdens største og raskest voksende marked. Nettopp fordi vi ikke er patentbeskyttet her så er det ekstra viktig å være først på banen. Og siden ingen etterligning kan slå originalen, og prisen (takket være drivstoffbesparelsen) faktisk kan ende på plussiden for flyselskapene, så kan vi fort gjøre det umulig for konkurrenter å komme seg inn på dette markedet. Og som vi allerede har kunnet konstatere så møtes Dynatron med velvilje i dette markedet. Vi har satset på de to største, og av to mulige så kan det fort vise seg å bli to innertiere.
dr. Stockman
31.08.2023 kl 18:16 2240

Ting vil jo fort bli borte i mengden her, og et poeng som jeg mener fortjener å ikke bli glemt er at ingen utenom daglig leder mottar lønn for sine tjenester. Styret har aldri mottatt noen form for kompensasjon, mens våre utenlandske medarbeidere heller ikke mottar kompensasjon nå, men vil få betalt i form av aksjer hvis selskapet kommer i mål. Først og fremst bør man ta dette som et kraftig signal om at disse medarbeiderne ikke anser sannsynligheten for at alt renner ut i sanden som særlig stor. Det er faktisk slik at jo nærmere man sitter det som skjer jo mer trygg føler man seg på at dette går veien, og for min egen er tvilen nærmest fraværende. Hadde det ikke vært slik ville jeg åpenbart heller ikke fortsatt å sprøyte penger inn selskapet selv om jeg allerede er største aksjonær..
Redigert 31.08.2023 kl 18:17 Du må logge inn for å svare
paali89
01.09.2023 kl 04:11 2211

Hvor mange aksjer er det som i verstefall skal utstedes?