Kongsberg Aeronautical – unik investeringsmulighet?

dr. Stockman
KAIS 20.03.2023 kl 13:41 29278

Spennende ting på gang i selskapet hvor jeg personlig er største aksjonær. Dette er ikke et oppstartselskap, men et selskap som nærmer seg lansering overfor kundene – som vil være flyselskaper verden over.

Man bør alltid tenke at uansett hvor lovende noe ser ut til å være så kan det likevel dukke opp en ukjent faktor under veis som stopper det hele eller i hvert fall bremser progresjonen mot målet. For KAIS dukket ikke minst pandemien opp, som forårsaket tilnærmet panikk hos flyselskapene, som måtte prioritere «brannslukking» heller enn kontakten med små selskaper som hadde tjenester å tilby. I USA opplever vi også midlertidige problemer tilknyttet implementeringen av 5G-nettet.

For min egen del har jeg latt meg blende av det store potensialet for dette selskapet, samtidig som det egentlig kun er «den ukjente faktor» som kan stikke kjepper i hjulet. KAIS er derfor min eneste investering for tiden (etter at NANOV og PCIB gikk til h..). Til gjengjeld er det en svært stor investering, og et tilsynelatende suicidalt brudd mot prinsippet om at man ikke skal legge alle eggene i en kurv.

Skulle jeg fremheve et par poenger som styrker mine forventninger til selskapet så må det være det faktum at samtidig som våre årlige driftsutgifter ligger på et par millioner så eksisterer ingen deadline der løpet er kjørt om vi ikke har fått napp innen den tid. Får vi ‘nei’ på en henvendelse så vet vi at det finnes nok av andre flyselskaper å henvende seg til.

Enhver må finne ut for sin egen regning om de tenker at det er grunnlag for å dele mitt særdeles optimistiske syn på selskapet, eller om de ser potensielle «mørke og truende skyer» som kan velte det hele. Hjemmesiden er etter hvert blitt både oversiktlig og omfattende, og bør kunne gi svar på det meste man måtte lure på. Sitter man fortsatt igjen med spørsmål så forsøker jeg gjerne å bidra til oppklaringer, enten det måtte være her på tråden eller som svar på mail som kan sendes meg på dr.Stockman10@gmail.com. Jeg kan også videreformidle spørsmål til ledelsen der det er nødvendig for å kvalitetssikre svaret.

Selskapet har vedtatt en emisjon – i første omgang ønsker vi å få inn 4 millioner. Når tiden er inne så ønsker vi å hente inn flere millioner slik at vi kan kickstarte de markedsrettede aktivitetene og nå ut til så mange flyselskaper som mulig. Men dette vil først skje etter at de første kontraktene er på plass slik at kursnivået kan befinne seg mange hakk over dagens etter min mening «symbolske» kursnivå.

Emisjonen er rettet mot profesjonelle investormiljøer, men jeg har ønsket å gi også den jevne småinvestor muligheten til å bli med på eventyret via HO. Tegningsblankett kan lastes ned fra hjemmesiden, og via denne linken kommer man direkte til riktig sted.
Ved emisjonen er kursen satt til 1,85 kr som tilsvarer en markedsverdi for selskapet på 65 millioner.

https://www.aeronautical.no/_files/ugd/6ebfdd_e710cb88f13342c8abc17bd9f799e990.pdf

Uansett hvor lovende vår kontakt med flyselskapene måtte være så er det viktig å være klar over at vi enn så lenge ikke har noen kontrakter. På den annen side er det ingen spesielle gjenstående hindringer, så det trenger ikke være lenge til første kontrakt ser dagens lys.
Jeg sitter ikke i styret til selskapet, og opptrer ikke på vegne av selskapet. Det betyr at all informasjon på denne siden står for min egen regning og ikke selskapets. Hjemmesiden er derimot ene og alene selskapets ansvar.

https://www.aeronautical.no/
Redigert 08.08.2023 kl 13:11 Du må logge inn for å svare
dr. Stockman
01.09.2023 kl 08:23 5243

Nå har vi jo allerede hatt en intern emisjon som tilførte selskapet 1 million slik målet for emisjonen var, og dermed skaffet oss handlingsrom før vi får på plass eksterne investorer. Av formelle grunner gir generalforsmalingen styret vide fullmakter til å gjennomføre emisjoner når det kreves eller når en spesiell anledning byr seg. De store eierne er godt samkjørte så de store eierne har jo den samme kontrollen på generalforsamlingen som de har på styret. Rammen som ble gitt er utstedelse av 10 millioner aksjer til minstepris på 1,85 kr. Men emisjon til 1,85 er kun aktuelt ved en liten del av denne rammen, dvs. hvis det skulle bli nødvendig å hente inn mer penger før vi har fått på plass de første kontraktene. Og så er det viktig å ha i bakhodet at det aller meste av den kapitalen vi ønsker å få inn etter hvert vil gå til å eksponere oss i markedet i langt større grad enn det vi har kapasitet til nå og ikke fordi dagens drift gjør det nødvendig. Vi har pr dato et årsbudsjett på ca 2 mill, og da sier det seg selv at man ikke har behov for å hente inn 20 mill for å få det "til å gå rundt". Og ikke minst så vil jeg jo også peke på at enhver kontrakt som inngås med et større flyselskap genererer inntekter i seg selv, og gjør det mindre aktuelt med emisjoner selv om vi kan få satt den til en langt høyere kurs.
paali89
01.09.2023 kl 08:39 5332

Jeg tenker på de som jobber i selskapet uten lønn som er blitt lovet aksjer. Har de fått aksjene sine allerede, hvis ikke - hvor mange aksjer kan det bli snakk om?
dr. Stockman
01.09.2023 kl 09:51 5312

Har hørt litt om omfanget tidligere, men husker ikke detaljene bortsett fra at min reaksjon på det jeg fikk høre var at det tross alt dreide seg om lommerusk i det store bildet, selv om det vil utgjøre en generøs kompensasjon for dem som mottar den. Husk at i bunnen her ligger det først og fremst et nært og solid tillitsforhold mellom partene som gjør at det ikke vil by på problemer å bli enige om omfanget av kompensasjonen. Min andre tanke var at det dreide seg om beskjedne folk som virket mer opptatt av å bidra til at et så spennende case vil bli realisert enn å makse hva de selv kan få ut av det. Tatt i betraktning potensialet hvis vi lykkes så vil jo selv små aksjonærer kunne gjøre en kule.
dr. Stockman
03.09.2023 kl 21:02 5162

Viktig møte med Japan Airlines i Tokyo i morgen. Blir spennende å se om det kommer konkrete resultater ut av det.
dr. Stockman
04.09.2023 kl 09:20 5091

Som jeg har nevnt tidligere så ligger listen lavt for Japan Airlines rent investeringsmessig, da deet kun er et rimelig abonnement som kan sies opp når som helst. Derfor er jeg ganske sikker på at de spørsmålene de stiller seg er:
1. Er dette noe vi kan ha nytte av (økt sikkerhet ved landing og potensiell drivstoffbesparelse)
2. Er dette et idiotsikkert produkt som vi kan være 100% sikre på ikke vil skape krøll i våre datasystemer (noe som jo er et spesielt viktig moment i luftfarten)

Ikke sspesielt overraskende så er jeg ganske trygg på at svaret vil være 'ja' på begge spørsmålene.
dr. Stockman
04.09.2023 kl 16:16 5058

Har funnet ut hvilke opsjonsavtaler det dreier seg om i forhold til medarbeiderne i utlandet. Den eneste som har en slik avtale på papiret er William Cecil, som har muligheten til å kjøpe 350.000 aksjer til 1,85 kr pr stykk. I øyeblikket har jo ikke den avtalen noen verdi ettersom dette også er prisen ved den eksterne emisjonen. Men det kan jo komme godt med å ha i bakhånd hvis det kommer solide nyheter som gjør at kursen gjør et solid byks. Det er opsjoner uten utløpsdato.|
lillebrumle
05.09.2023 kl 20:10 5064

Hvordan gikk det Stockman? Er rimelig sikker på at du har vært litt pågående her ;)
dr. Stockman
06.09.2023 kl 07:37 4968

Hyggelig at du er engasjert og venter spent på hva som kommer ut av det siste Japan-besøket, men at jeg er opptatt av å få med meg alt som har betydning for selskapet betyr ikke at jeg følger det på samme måte som man følger en fotballkamp. Tror nok vi skal la daglig leder få gjøre det som er viktigst å få unnagjort under et kort og hektisk Tokyo-opphold uten å forstyrres av utålmodige aksjonærer som vi ha øyeblikkelig oppdatering. Resultatene tar jeg i ro og mak når han er hjemme igjen hvis han ikke skulle legge inn en rapport på hjemmesiden. Ellers så rapporterer han jo jevnlig til styreleder, så ved behov tar jeg ofte en telefon til styreleder istedet.
Man kan vel tenke seg at en underskrevet lisens med Japan Airlines kunne blitt meldt qanske omgående, men slik jeg forstår det vil det mer måtte dreie seg om en intensjonsavtale da vi først må få på plass en endelig samarbeidsavtale med Weathernews som jo skal formidle Dynatron-systemet.
lillebrumle
12.09.2023 kl 15:23 4590

Ser den Stockman, det var litt spøkefullt ment. Jeg har absolutt ingen store forventninger til signerte kontrakter på dette tidspunktet. Hvis det skulle være noe så positivt som en Intensjonsavtale så er det mer i tråd med mine forventninger, og som vi sikkert er enige i, det er flere formaliteter som må på plass.
paali89
18.09.2023 kl 16:54 4443

Har det kommet noe informasjon fra det siste møtet?
dr. Stockman
19.09.2023 kl 09:51 4398

Ikke meg bekjent, men skal ta en telefon og se om jeg kan melde om noe.
dr. Stockman
19.09.2023 kl 09:58 4409

Da har jeg hatt en liten samtale med styreleder, og kan bare berolige med at det var et ti dagers opphold i Tokyo med en lang rekke møter, og mye som ble gjennomført. Det vil snart foreligge en aksjonærrapport om det som har funnet sted under oppholdet.
dr. Stockman
21.09.2023 kl 14:39 4334

Har nå pløyd gjennom aksjonæroppdateringen for korrekturlesning, og man kan glede seg til en rapport på hele 16 sider. Er riktignok usikker på om alt vil bli tatt med i den endelige versjonen.
Redigert 21.09.2023 kl 14:42 Du må logge inn for å svare
dr. Stockman
25.09.2023 kl 20:21 4199

Har nå akkurat lest korrektur på den endelige versjonen av aksjonærbrevet (sterkt forkortet), og den skulle dermed kunne bli mottatt med det aller første, og vil da også være tilgjengelig på hjemmesiden.
paali89
28.09.2023 kl 13:04 4110

Vet du når brevet kommer?
lillebrumle
02.10.2023 kl 16:28 3965

Det blir spennende lesning, vi får smøre oss med litt tålmodighet. Også spennende å høre hvordan det gikk med Oslo Innovation Week, regner med KAIS var på pletten?
ForwardX
02.10.2023 kl 17:44 3943

Til info: Aksjonærbrevet ble lagt ut på hjemmesiden i dag rundt lunsj.
lillebrumle
16.10.2023 kl 21:08 3705

En liten digresjon. Jeg har ingen betydelige midler i selskapet, 100k aksjer men det betyr ikke at det er irrelevant for meg. Jeg er en liten fisk. Det jeg ser nå er at AI og machine Learning er på sitt fulle potensiale og jeg tror dette vil eksplodere i 2024. Så ok, dette er flyfarten. Lukkede systemer, men vil den voksende teknologien medføre at aktører er avventende? Kan det medføre at andre aktører kommer på banen? Kan det medføre at KAIS sklir av rullebanen? Har KAIS AI på radaren? Hvorfor bruke en dinosaur som er utviklet over 10’år når morgendagen er et tastetrykk unna? Jeg har jobbet med IT siden 1998 og man kan vel trygt si at verden er ikke den det en gang var, og nå går det fort. Kanskje svaret er at KAIS allerede er involvert i AI prosjekter, noe annet vil forundre meg nå. MEN, jeg tar forbehold da teknologien til KAIS i grunn kanskje har et element av AI og machine Learning i seg slik jeg tolker det..Any thoughts?
Redigert 16.10.2023 kl 21:12 Du må logge inn for å svare
mrleksa
19.10.2023 kl 19:46 3569

Var inne på https://www.aeronautical.no/homex , der var det "noe nytt", vet ikke helt betydingen av disse. Men …

Kongsberg Aeronautical is part of Kongsberg Technology Cluster
DRAMMEN, - October 18, 2023 - Kongsberg Aeronautucal is member of this industry-driven competence cluster.

Kongsberg Aeronautical becomes member of Norwegian Chamber of Commerce in Japan
DRAMMEN, - October 11, 2023 - Norwegian Chamber of Commerce in Japan approved Kongsberg Aeronautucal membership

Kongsberg Aeronautical joins Smart Innovation Norway
DRAMMEN, - May 23, 2023 - Kongsberg Aeronautucal has joined Smart Innovation Norway to draw upon their resources
dr. Stockman
17.11.2023 kl 16:23 3252

Begynner å bli noen uker siden sist jeg var inne her på forumet, men vi befinner oss vel litt "mellom slagene" akkurat nå. Regner likevel med at aktiviteten i selskapet fortsatt er på topp, og det var jo en hel del etterarbeid som lå og ventet etter det siste Japan-besøket. Lar stort sett selskapet få jobbe i fred og ro uten å bruke tid på å tilfredsstille min nysgjerrighet i forhold til progresjonen, men dukker det ikke opp en ny rapport til aksjonærene så kommer jeg ihvertfall til å ta en telefon for å få en full oppdatering før jula ringes inn.
Du har faktisk helt rett lillebrumle. KAIS ville vært en dinosaur hvis selskapet ikke hadde fulgt med i timen angående den revolusjonen som har skjedd på IT-fronten siden det hele startet. Men faktum er at vi i større grad enn de fleste selskaper har kunnet trekke veksler på den revolusjonerende utviklingen som har skjedd. En gang i tiden dro teamet rundt og monterte "dingser" på større kjøretøyer som ønsket å nyttegjøre seg av Dynatron på veien. Idag kan man nærmest med et fingertrykk installere systemet på alle fly som tilhører et flyselskap. Så man kan trygt si at vi befinner oss i en totalt forskjellig posisjon enn da Dynatron så dagens lys. Idag er det en selvfølge at vi kategoriseres som et innovativt IKT-selskap, mens vi tilhørte helt andre kategorier dengang.
Baksiden av medaljen er selvsagt at utviklingen også har gjort det enklere for andre aktører å komme på banen. Dynatron er kun patentbeskyttet i USA og Norge, og er dermed fritt vilt alle andre steder. Så vidt jeg har forstått det beskrives metoden i patentet (for øvrig også beskrevet i artikler i anerkjente tidsskrifter for flybransjen). Men det blir litt som med cola. Man vet i grove trekk hva som skal til for å skape sin egen cola, men klarer ikke nødvendigvis å kopiere veteranene Coca og Pepsi, som tross alt er godt over 100 år gamle. Originalen er billig, så hvorfor ikke holde seg til den. Faktisk er den så billig at flyselskapene ikke ville spare nevneverdig ved å velge en gratisvariant, og med vårt system er man sikret at samme system kan brukes på alle flytyper og i alle verdensdeler. Og uansett har vi i det minste USA å falle tilbake på. Det ligger en opparbeidet know-how i vårt selskap som de andre må se langt etter, og jeg tviler på at kopiene noensinne vil kunne slå originalen.
Vet ikke helt hva du tenker på spesifikt med AI-løsninger, men vårt system har jo allerede alle de egenskaper som det behøver; enkelt, billig, pålitelig, vedlikeholdsfritt, lettilgjengelig, trygt og en lang rekke andre adjektiver.
Skulle noen leke med tanken på å kjøpe aksjer i selskapet så er det jo vedtatt en ny åpen emisjon som man finner link til på hjemmesiden.
Redigert 17.11.2023 kl 16:27 Du må logge inn for å svare
paali89
17.11.2023 kl 23:57 3217

Link? Finner ikke noe om emisjon.
YNWA250505
18.11.2023 kl 09:28 3187

Det er den samme pågående emisjonen som har vært hele tiden. De klarer ikke å få inn nok penger og jeg er ikke overrasket.
dr. Stockman
18.11.2023 kl 10:51 3153

re paali89
Kan jo være litt innfølkt å klikke seg frem til riktig sted på hjemmesiden, selv om jeg syns at den etter hvert er blitt ganske oversiktlig. Bidrar gjerne med linkene.

https://www.aeronautical.no/styrefullmakt
https://www.aeronautical.no/_files/ugd/6ebfdd_f399a2f9fd554c389e1c09cc3d4fa443.pdf

En ekstra fordel ved å tegne seg for aksjer nå er at man da vil ha muligheten til å være med på en eventuell intern emisjon til lavere kurs på et senere tidspunkt om dette mot formodning skulle vise seg å bli nødvendig. Hvis en slik emisjon ikke blir fulltegnet så betyr det at alle vil få tildelt alle de aksjene de har tegnet seg for uansett hvor få aksjer de hadde på forhånd. Ved forrige internemisjon var det litt blanda drops. Noen av aksjonærene benyttet anledningen til å øke sin andel i selskapet til en gunstig pris, andre (som meg selv) tegnet seg for så mange aksjer at man opprettholdt eierandelen i selskapet, mens atter andre unnlot å tegne seg. Uansett så ble emisjonen fulltegnet.

"JUL 24, 2023

KONGSBERG AERONAUTICALS INTERN EMISJON JUNI/JULI 2023 PÅ INNTIL KR 1 MIL. BLE FULLTEGNET OG ER AVSLUTTET"

Nå har det jo vært min ide at vi skal la nye aksjonærer kunne komme inn via HO. Ingen ville vel heller gidde å lese tråden om det ikke fantes muligheter til å skaffe seg aksjer hvis man fatter interesse for selskapet. Men bortsett fra det så er det de store investormiljøene selskapet ønsker seg inn i selskapet. Selv om vi lever godt med dagens situasjon så ville vi samlet sett tjene på å kunne kickstarte aktivitetene med et utvidet salgsapparat. Til det behøves større investeringer, noe som likevel kun er aktuelt hvis prisen er reell. Vi nærmer oss raskt avtaler med ledende flyselskaper som Japan Airlines, og det ville vært galskap på dette tidspunkt å la oss utvanne for knapper og glansbilder.
dr. Stockman
18.11.2023 kl 11:01 3141

Har dessverre ikke lyktes i å google meg frem til navnet på selskapet, men husker en serie som gikk på TV om nordmenn som hadde lyktes stort i USA. Husker særlig reportasjen om et stort og vellykket selskap som hadde et utmerket konsept, men slet veldig med å få napp hos de større investorene. Siden de var basert i New York hadde de heldigvis muligheten til å oppsøke miljøene direkte og gi presentasjoner av konseptet. De var ikke rede til å la seg lede til desperasjon og billigsalg pga manglende respons fra investorene som dessverre sjelden kunne forstå konseptet på samme måte som de selv gjorde det. Etter mer enn 2 år og over 1000 "hjembesøk" kom de endelig til riktig adresse, og selskapet fikk en rask og eventyrlig utvikling.
Redigert 18.11.2023 kl 11:02 Du må logge inn for å svare
ForwardX
18.11.2023 kl 22:59 3099

Serien heter "Eventyrlige nordmenn" og gikk på TV2 med Øyvind Fjeldheim og Guri Solberg 4 sesonger. 3 sesonger er tilgjengelige på TV2 Play.
Håper vi snart ser avtaler og kontrakter,, først i Asia og deretter USA og Sør-Amerika.
dr. Stockman
19.11.2023 kl 14:08 3039

Takker for den oppklaringen ForwardX. Ja, tenkte det helst måtte være i den serien, men tenkte det også kunne vært serien som jeg tror gikk på NRK med Alex Rosen.
Skal se på episoden senere, men av innholdsfortegnelsen så gjetter meg til at innslaget gjaldt Jørn Lyseggen. Her fra en artikkel i Kapital i 2021.

Tidligere forsker Jørn Lyseggen startet Meltwater med 100.000 kroner i startkapital. I dag kan 52-åringen vise til et selskap med over 1.700 ansatte fordelt på over 60 kontorer i 27 land, 28.000 kunder og årlige inntekter på over tre milliarder kroner.

Meltwater ble børsnotert mot slutten av fjoråret. Med litt over 43 prosent av aksjene i selskapet sitter Lyseggen pr. i dag med verdier for 5,3 milliarder kroner.
dr. Stockman
04.12.2023 kl 12:33 2794

Kan jo nevne at daglig leder i morgen setter seg på flyet til Tokyo igjen, hvor han igjen vil møte representanter for de to største flyselskapene i Japan, Japan Airlines og Nippon Airways. Møtene vil finne sted i den norske ambassaden, og jeg tenker vel at det er en akkomodasjon ikke ethvert bakgårdsselskap får stilt til rådighet. Etter besøket og ihvertfall før jul forventes en oppdatering til aksjonærene om alt som har skjedd siden forrige oppdatering, inkludert hvordan det går i forhold til å få inn nøkkelinvestorer.
lillebrumle
04.12.2023 kl 20:26 2702

Takk for oppdatering. Meget spennende :)
paali89
06.12.2023 kl 21:49 2617

Har 30 000 aksjer til salgs til 1,50kr stk. Legg igjen mailadresse hvis interesse.
dr. Stockman
08.12.2023 kl 09:08 2522

Ikke noe å si på prisen ihvertfall - halv pris av det som er satt som pris ved emisjonen. Jeg mangler ikke aksjer akkurat, men skal tenke litt på om jeg skal benytte meg av tilbudet. Foretrekker jo at mine kjøp samtidig gir penger i kassa for KAIS.
dr. Stockman
08.12.2023 kl 10:07 2496

Man skal ikke stole for mye på hukommelsen. Etter en liten sjekk ser jeg at prisen ved emisjonen er 1,85 kr, mens den ved den mindre interne emisjonen var satt til 1 kr. Så selv om 1,50 innebærer en grei rabatt så er det ikke aktuelt for meg å kjøpe flere aksjer utenom interne emisjoner. Selv om troen på at vi kommer i havn ganske raskt er sterkere enn noensinne så er 6,5 millioner aksjer mer enn tilstrekkelig for min del.
Paaøo89 må enten trenge cash kjapt eller så tenker han at møter mellom KAIS og de to største japanske flyselskapene i den norske ambassaden i Tokyo avholdes for moro skyld. Om de ikke hadde troen så hadde de åpenbart nøyd seg med de mannskapssterke møtene de hadde ved forrige Tokyo-besøk av daglig leder.
mrleksa
21.12.2023 kl 12:01 2223

Plutselig var det et nyhetsbrev på KAIS-siden. Ikke veldig mye konkret fra desember-møtet i Japan, men noen oppdateringer var dog å spore.
https://www.aeronautical.no/_files/ugd/6ebfdd_8f32452162fc4ead9bbb38083daa2331.pdf
Redigert 21.12.2023 kl 12:02 Du må logge inn for å svare
lillebrumle
25.12.2023 kl 15:31 2118

Dette kommer nok til å ta tid men jeg har trua. God jul og godt nyttår folkens :)
Goldeneye
09.01.2024 kl 02:20 1840

Godt nytt år!
Jeg tror Kongsberg Aeronautical får sitt gjennombrudd i løpet av 2024.
paali89
29.01.2024 kl 18:54 1631

Hadde jo vært gøy ;-)
mrleksa
21.02.2024 kl 00:16 1376

Lite nytt, men allikevel noe nytt for meg. Fant 2 nettsider for samme selskap. Noen som kan gi en forklaring på ulikhetene og hvorfor?

https://www.aeronautical.no/

https://www.kongsbergais.com/
Redigert 21.02.2024 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
mrleksa
27.02.2024 kl 08:17 1220

Er litt småbekymret. Det er lite info/nytt fra selskapet per tiden. Siste nyhetsbrev desember 2023.
Sendte 2 spørsmål; se under; til info@aeronautical.no (eg. johnsen@aeronautical.no) 21.02.24. Har ikke fått respons,
Hvorfor finnes det 2 ulike hjemmesider?
Og når kan neste nyhetsbrev forventes?

Mulig teknologien deres innhentes av KI (AI). Jeg håper jeg tar feil, men har en uggen følelse at dette er et godt forsøk som renner ut i sanden.
Andre som vet mer?
paali89
05.03.2024 kl 23:54 1115

Til og med Stockman har blitt stille!
mrleksa
06.03.2024 kl 10:37 1033

Ja, det lover ikke godt at henvendelse til johnsen@aeronautical.no ikke gir respons. Har flere forsøkt å henvende seg dit den siste tiden?
Ifølge hjemmesiden (den ene) er det 4 til i styret, men de står ikke oppført med kontaktinfo https://www.aeronautical.no/board-of-directors

Ser at det tidligere har vært ulike lengde mellom nyhetsbrevene, men Trond Are Johnsen
President & CEO har pleid å svare,

Det positive er at nettsiden(e) er oppe ennå, så lyset er nok ikke helt slukket. Tok noen lodd, og anså det som Lotto; den som intet …

Noen som er på Stocktalk? En del av aksjene fra tidlieger eiere er promotert derfra.