Kongsberg Aeronautical – unik investeringsmulighet?


Spennende ting på gang i selskapet hvor jeg personlig er største aksjonær. Dette er ikke et oppstartselskap, men et selskap som nærmer seg lansering overfor kundene – som vil være flyselskaper verden over.

Man bør alltid tenke at uansett hvor lovende noe ser ut til å være så kan det likevel dukke opp en ukjent faktor under veis som stopper det hele eller i hvert fall bremser progresjonen mot målet. For KAIS dukket ikke minst pandemien opp, som forårsaket tilnærmet panikk hos flyselskapene, som måtte prioritere «brannslukking» heller enn kontakten med små selskaper som hadde tjenester å tilby. I USA opplever vi også midlertidige problemer tilknyttet implementeringen av 5G-nettet.

For min egen del har jeg latt meg blende av det store potensialet for dette selskapet, samtidig som det egentlig kun er «den ukjente faktor» som kan stikke kjepper i hjulet. KAIS er derfor min eneste investering for tiden (etter at NANOV og PCIB gikk til h..). Til gjengjeld er det en svært stor investering, og et tilsynelatende suicidalt brudd mot prinsippet om at man ikke skal legge alle eggene i en kurv.

Skulle jeg fremheve et par poenger som styrker mine forventninger til selskapet så må det være det faktum at samtidig som våre årlige driftsutgifter ligger på et par millioner så eksisterer ingen deadline der løpet er kjørt om vi ikke har fått napp innen den tid. Får vi ‘nei’ på en henvendelse så vet vi at det finnes nok av andre flyselskaper å henvende seg til.

Enhver må finne ut for sin egen regning om de tenker at det er grunnlag for å dele mitt særdeles optimistiske syn på selskapet, eller om de ser potensielle «mørke og truende skyer» som kan velte det hele. Hjemmesiden er etter hvert blitt både oversiktlig og omfattende, og bør kunne gi svar på det meste man måtte lure på. Sitter man fortsatt igjen med spørsmål så forsøker jeg gjerne å bidra til oppklaringer, enten det måtte være her på tråden eller som svar på mail som kan sendes meg på dr.Stockman10@gmail.com. Jeg kan også videreformidle spørsmål til ledelsen der det er nødvendig for å kvalitetssikre svaret.

Selskapet har vedtatt en emisjon – i første omgang ønsker vi å få inn 4 millioner. Når tiden er inne så ønsker vi å hente inn flere millioner slik at vi kan kickstarte de markedsrettede aktivitetene og nå ut til så mange flyselskaper som mulig. Men dette vil først skje etter at de første kontraktene er på plass slik at kursnivået kan befinne seg mange hakk over dagens etter min mening «symbolske» kursnivå.

Emisjonen er rettet mot profesjonelle investormiljøer, men jeg har ønsket å gi også den jevne småinvestor muligheten til å bli med på eventyret via HO. Tegningsblankett kan lastes ned fra hjemmesiden, og via denne linken kommer man direkte til riktig sted.
Ved emisjonen er kursen satt til 1,85 kr som tilsvarer en markedsverdi for selskapet på 65 millioner.

https://www.aeronautical.no/_files/ugd/6ebfdd_e710cb88f13342c8abc17bd9f799e990.pdf

Uansett hvor lovende vår kontakt med flyselskapene måtte være så er det viktig å være klar over at vi enn så lenge ikke har noen kontrakter. På den annen side er det ingen spesielle gjenstående hindringer, så det trenger ikke være lenge til første kontrakt ser dagens lys.
Jeg sitter ikke i styret til selskapet, og opptrer ikke på vegne av selskapet. Det betyr at all informasjon på denne siden står for min egen regning og ikke selskapets. Hjemmesiden er derimot ene og alene selskapets ansvar.

https://www.aeronautical.no/
Redigert i går kl 10:09 Du må logge inn for å svare
murpy
26.05.2023 kl 07:27 996

Største aksjonær og ikke sitter i styret ? spesielt !!

Sitter ikke i styret, men får innsideinformasjon? Ulovlig eller gjelder ikke dette for selskaper som ikke er på børs?

"Sitter ikke i styret, men får innsideinformasjon? Ulovlig eller gjelder ikke dette for selskaper som ikke er på børs?"
Riktig gjettet. Gjelder ikke unotertet selskaper. For øvrig kan man også gjøres til innsider i selskaper på børs, men blir da gjort oppmerksom på det når informasjonen gis, og må rette seg etter reglene som gjelder for innsidere. Da jeg var største aksjonær i Mindex hendte det av og til at jeg ble gjort til innsider.

Nå er det jo ikke slik at store aksjonærer har tilgang til hemmelig informasjon som holdes skjult for den jevne aksjonær. Forskjellen er at hvis man har fulgt et selskap nært h elt fra oppstart, og har hatt mange samtaler med ledelsen gjennom årene, så har man en bedre innsikt på detaljnivå enn den man får bare ved å være orientert via hjemmesiden. Det er jo på denne bakgrunn at jeg skriver at det er langt flere momenter som peker i positiv retning nå enn for et par år siden. Var optimistisk dengang, men svært optimistisk nå.
Redigert 26.05.2023 kl 18:17 Du må logge inn for å svareEgentlig ikke så veldig spesielt. Vi har alle samme interesse, og styret er en blanding av folk med mange aksjer og folk med spesiell kompetanse. I et så lite selskap er det ikke vanskelig å holde oversikt over hva de store aksjonærene ønsker, og det ender sjelden eller aldri opp med tautrekking. Vi jobber mot konsensus rundt strategien.
Redigert 26.05.2023 kl 17:50 Du må logge inn for å svare

Jeg refererte tidligere dette fra hjemmesiden:

"Både All Nippon Airways og Japan Airlines viste betydelig
interesse. Japan Airlines har allerede kommet med tilbakemelding
på at de har startet å se på hvordan de skal ta dette videre internt,
blant annet med deres Safety gruppe og Flight Dispatch."

Ved nærmere ettersyn så ser dette unektelig litt spinklere ut enn det interne notatet jeg fikk etter at reisen var gjennomført. Notatet inneholdt en utførlig presentasjon av alle som var til stede på møtene, og det imponerte meg at flyselskapene møtte opp så mannsterke med ledere og nøkkelpersoner. Selv om dette er konfidensiell informasjon så kan jeg nok i det minste vise til at All Nippon Airways og Japan Airlines mønstret henholdsvis 3 og 6 ledere/nøkkelpersoner til disse møtene. Håper det på en bedre måte dokumenterer tyngden i interessen enn hjemmesidens referanse til "betydelig interesse".

Stor forskjell fra interesse til handling. Nå har dere vel holdt på i 10 år eller lenger? Hvorfor er ikke dette noe markedet bare kaster seg over?

Er enig i at det har tatt lang tid. På den annen side er det åpenbart at prosesser kan ta litt lang tid når man tross alt har en eneste ansatt - selv om det dreier seg om oppfinnerens sønn, og en som kan alt omkring KAIS på fingrene. Men prosessene hadde nok tatt betydelig tid uansett, ettersom mange av dem f.eks. innebærer at man venter på beslutninger og prosesser som andre skal gjennomføre. Noen av prosessene har vært juridiske, da det er mange grenseopptrekninger som må gjøres når det er mange parter involvert i et slikt samarbeid. Som vi vet har det vært en revolusjon i den digitale verden de senere årene, og samtidig som det har medført store fordeler for anvendelsen for vårt system så har det også gjort at prosesser som allerede var gjennomført i en foreldet setting må gjøres på nytt. Pandemien var som tidligere nevnt en sak for seg som av mange grunner førte til et par års forsinkelser.

Generelt kan man si at hver gang vi trodde at vi var nesten fremme så dukket det opp noen nye og uventede hindre på veien - aldri egnet til å gjøre oss motløse, men betydelige nok til at det påløp stadige forsinkelser. Den store forskjellen er at nå er det ikke lengre noen formelle hindre som står i veien for at flyselskapene kan abonnere på vårt system, og interessen som er blitt vist burde være mer enn tilstrekkelig til at man kan konkludere med at bransjen på ingen måte stiller seg avvisende til vårt tjenestetilbud.
Hva tror du skulle hindre dem? Prisen, som er en kaffekopp pr flyavgang, burde ihvertfall ikke være avskrekkende, særlig ikke når man både kan spare inn igjen kaffekoppen (og kanskje mere til) på drivstoffbesparelse.
Markedet kunne ikke ha kastet seg over Dynatron fordi tilbudet ganske enkelt ikke har vært klart . Nå som tilbudet ligger der tror jeg at et par bjellesauer som All Nippon Airways og Japan Airlines kan være kimen til at markedet skal "kaste seg over oss".

Jeg har kjøpt meg inn her, fordi jeg synes det som skjer i Asia virker veldig spennende, og der har det gått forholdsvis hurtig fra MOU med Weathernews til de første konkrete møtene med flyselskap nylig, ut fra det som står på hjemmesiden.
Redigert 30.05.2023 kl 05:46 Du må logge inn for å svare

Ja, det som har skjedd i Asia er overveldende. Jeg fryktet et par år med fullstendig stillstand da pandemien brakte flysektoren inn i en krisetilstand, og 5G-problematikken gjorde at vi ble satt på vent i USA. Istedet dukket "Asia-sporet" (særlig Japan) opp som troll i en eske, og snudde alt på hodet. De siste par årene har vi sett en progresjon som vi knapt kunne forventet uten pandemi. Så hvis vil lar tidspersktivet være fra pandemiens start til nå heller enn det lange løpet fra ideen om å benytte Dynatron på flyplassene dukket opp, så har milepælene blitt forsert med korte mellomrom. Det har vært en maraton i det lange bildet, men nå er vi unektelig inne på oppløpet.

Høy aktivvitet i selskapet nå - og det skjer på mange fronter samtidig. Sammenligningsvis så er det vel omtrent like mange dager mellom hver "nyhet" nå som det var måneder tidligere. Kan dessverre ikke gå i detaljer omkring dette, og det ville uansett vært vanskelig fordi det som sagt er de små, men betydningsfulle fremskrittene på mange fronter samtidig som preger bildet.

Lyttepost fortsatt til salgs med rabatt. 6000 stk. til kurs 1,60 pr. aksje.
Totalt: 9600,- inkl. avgift og overføring via VPS.
Ta kontakt på t.teater@gmail.com ved interesse.

Goldeneye, du har jo supertro på dette, hvorfor ikke kjøpe opp aksjene til KrysserFingra på "billigsalg"?

De eneste troende her er nok de som har tro på at flyselskapene ikke vil skjønne sitt eget beste. Henger heller ikke på greip at f,eks. Japan Airlines ville møte opp med 6 sjefer og nøkkelpersoner hvis de ikke fant dette ytterst interessant. Og det er ingenting som tilsier at utvidet kunnskap om systemet skal få dem på andre tanker. Og skulle kaffekoppen pr flyavgang virke avskrekkende så vurderer vi jo også å operere med et gratistilbud som så kan utvides til "all inclusive". Kan være fordelaktig når det gjelder å oppnå rask penetrering av markedet.

Sikkert fornuftig av deg å selge. KAIS er ikke riktig valg for dem som forventer 50-gangern over natta. Syns man derimot at det er verdt å vise en smule tålmodighet før 50-gangern er i havn så finnes det neppe noen mer skreddersydd aksje å sitte i. Av samme grunn er alle mine millioner samlet i KAIS og ingen andre steder (bortsett fra min utsøkte eiendom selvsagt).

Jeg kan jo også legge til at nå er det slutt på hindringene knyttet til 5G vedrørende USA og United Airlines, slik at aktiviteten knyttet til United Airlines kan gjenopptas. I øyeblikket har vi som kjent en emisjon som i større grad må komme på plass før vi kan forfølge "USA-sporet". Det bør ordne seg raskt for "USA-sporet" vil slik jeg ser det doble muligheten for at vi ganske snart vil være fremme ved vår første kontrakt.

Vi blir jo stadig møtt med argumentet at vårt produkt mest sannsynlig ikke holder mål ettersom større investorer vi har vært i kontakt med har valgt å ikke gå inn på den prisen vi forlanger. Forteller det egentlig noe om konkurransedyktigheten for vårt produkt at en begrenset grruppe investorer har valgt å stå utenfor?

Da kommer jeg stadig tilbake til en historie som ble presentert i en serie som gikk på TV for noen år siden om utflyttede nordmenn som hadde lykkes stort i USA. Historien fra TV-programmet forteller sitt tydelige språk om hvor feil en slik form for argumentasjon er.
Husker dessverre ikke detaljene lenger, men poenget var uansett at disse to utflyttede nordmennene hadde et genialt konsept som de bare manglet finansiering for å kunne gjennomføre. Det er kort vei mellom investorene i New York, men ingen var villig til å finansiere lanseringen av produktet uten at de samtidig krevde en uforholdsmessig stor del av selskapet. De to samarbeidspartnerne ga seg imidlertid ikke, og etter hva jeg syns å huske var to års leting og rundt tusen besøkte investorer så fant de til slutt den riktige investoren, og vokste i løpet av kort tid til å bli et selskap verdt mange titalls milliarder. Moralen må vel være at det blir feil å la utenforstående definere verdien av gullegget man sitter med.