Ultimovacs - hvor mye kan aksjen stige på positiv avlesning?


Hvor mye kan Ultimovacs stige om når primærendepunktet i ITIUM(HR 0.73) og hva om man oppnår en HR på 0.65? Ikke ment som haussing, men interessent å høre hva forumet tenker.
Redigert 27.03.2023 kl 22:09 Du må logge inn for å svare

Vi har nå kommet dit at dette er noe som bør diskuteres og er høyst relevant.

Bakteppet: Markedet for CPI alene er på rundt 400 MILLIARDER i året…
Som kjente går disse CPIene ut på patent og om de kan kombineres med UV1 og gi økt overlevelse vil det være fantastisk, både for pasienter, pårørende og aksjonærer. UV1 er enkelt å injisere, produsere og transportere.

Moderna kom tidligere i år med sine fase-2 resultater som sendte verdien av selskapet opp med over 140 mrd (!) eller overført til Ultimovacs en kurs på over 4000kr (!)

Moderna sin vaksine er en mRNA vaksine som er persontilpasset og svært kostbar. Ultimovacs sin UV1 vaksine er Off-the-shelf peptide vaksine som er billig, enkel å frakte og injisere.

Kreftvaksiner er mega hot og svært relevant.

Her er Ultimovacs i kontinuerlige dialoger, det er ikke uten grunn at nettopp Carlos og Ton Berkien ble hentet inn.

La man konservativt si at en HR 0,6 vil prise Ultimovacs til 1000kr, markedet anser det som svært lite sannsynlig basert på dagens aksjekurs, men hva er egentlig sannsynligheten for at de lykkes, er den tilnærmet null?
Per nå er det cirka 91% sannsynlig at minst en av dem (INITIUM/NIPU) leser av positivt - markedet er etter min mening totalt på bærtur her!
Anunnaki
28.03.2023 kl 10:04 5787

Jeg synes det er drøyt å hevde det er minst 91% for at en av de 2 første studiene leser av positivt.
Hvordan vet du det?
Det er veldig skummelt å sluke påstander fra anonyme forum så rått. Se på LoA og kursmålene til de som har dekning på og har grundige analyser av Ultimovacs.
Og det er svært liten interesse rundt selskapet med ingen omsetning og laber kurs. Er ikke det et stort rødt flagg som skurrer skikkelig med påstanden om at man nærmer seg 95% sannsynlighet for at minst ett av studiene vil lykkes og at kursen skal åpne 1000% opp en dag i det nærmeste?

Selskapet selv sier man ikke vet hvordan kontrollarmen vil gjøre det, så disse sannsynlighetskurvene som verserer må man ikke legge for mye i.
Husk at studiene ble gjennomført under en pandemi med et koronavirus og en mRNA-vaksine som ble et gigantisk forsøksprosjekt på menneskeheten med bivirkninger og effekter man ikke vet nok om pdd.
Videre sier CEO at cleaning av data tar normalt 2 - 3 måneder, mens ekspertene på TI påstår dette skal ta 4-6 uker.

Dersom det ikke kommer data før 20. april synes jeg det er et stort pluss.
Skulle de ha fått oversendt data som ikke er gode før generalforsamlingen vil det være i ledelsen sin interesse å få dette ut til markedet så snart som mulig.
Dette siden de får 100-tusenvis av opsjoner med strike price som er gjennomsnittskurs for de siste 5 dagene før GM.
Redigert 28.03.2023 kl 10:09 Du må logge inn for å svare
VIP001
28.03.2023 kl 10:28 5855

Det er vanskelig å si hvor mye den vil stige, men selskapet er lavt priset i forhold til det potensielle markedet ved vellykkede tester og distribusjon av UV1.

Ettersom svært mange har brent seg innen biotek så antar jeg det er en av grunnene til at det er lav omsetning og liten interesse. Og det er nok mange større investorer som allerede sitter tungt inne og bare venter på resultatet.

Tiden går og sannsynligheten for et godt resultat øker for hver dag. Jeg inne med en god del og krysser fingrene for at dette skal gå bra. De har brukt 20 år på å utvikle UV1 og vi har allerede fått positive signaler på at UV1 fungerer. Jeg anser det å investere i ULTI som å ta et lodd med veldig god odds og har tro på at et norsk bioselskap skal endelig lykkes.
Redigert 28.03.2023 kl 10:29 Du må logge inn for å svare
bj111
28.03.2023 kl 10:35 5830

Slike påstander om ekstremt sannsynlig at de lykkes og mange 1000% stigning har man sett i mange selskaper før og de fleste har faktisk ikke lykkes. Hadde de lyktes så hadde vel ikke Ultimo eksistert og ei heller kreft. Så er det mange grader av positiv/negativ avlesning. Er den positiv men er den god nok til å kjøre fase3? Finansiering av fase3 er alltid en sak men der er svaret i forum at det kommer en kjempe partner inn hvilket stort sett heller ikke skjer.

Å tro på MCAP på opp mot 40 milliarder for en positiv fase2 studie er helt urealistisk, kanskje 5 milliarder i dagens marked og 10 om det hadde skjedd siste halvdel av 2020 begynnelse av 2021. Markedet er surt nå og finansiering selv for gode prosjekter er ikke lett.

heilo888
28.03.2023 kl 11:06 5760

bj111; Nå kan ikke jeg eller noen andre garantere meget gode data til HR 0,60 eller bedre i Initium eller Nipu studiene; men skulle det skje tror jeg du tar grusomt feil med hensyn til prisingen av Ulti.
Det vil i så fall være de store internasjonale pharma-selskapene som Bristol-Myers S, og utenlandske investorer innen sektoren som vil sette prisen, og på ingen måte investorene på Oslo Børs!
Redigert 28.03.2023 kl 11:14 Du må logge inn for å svare
VIP001
28.03.2023 kl 11:14 5725

Syke mennesker trenger medisiner og behandlinger uavhengig av markedet, og kursen gjenspeiler verdien i et aksjeselskap. Blir det et veldig godt resultat så vil kursen gå ekstremt. Det ble også nevnt av markedssjefen til Ultimovacs i en podcast. Hun sa at det er stor risiko å investere i biotek, men med vellykkede resultater så er belønningen ekstrem, derfor velger mange å ta sjansen. Og her står vi kanskje ovenfor en verdenssensasjon fra et lite selskap med lav verdi, så kan en tenke selv hvordan kursen vil ta av med gode resultater. Men ved dårlige resultater så vil jo selvsagt kursen gruses.
Redigert 28.03.2023 kl 11:20 Du må logge inn for å svare

Brant meg skikkelig på NANO da de kastet inn årene. Hva er det som gjør ULTIMOVACS til et annet (og kanskje bedre)case?
Otard
28.03.2023 kl 12:40 5548

Den store forskjellen på Nano og Ulti er vel antall røde flagg og størrelsen på dem.
I tillegg er tiden da fase 2 resultatene ikke skulle vise noe bedre resultater enn standard behandling blitt passert med rundt regnet et halvt år. Det er derfor man snakker om rundt 90% sannsynlighet for at resultatene er veldig gode.
uRassen
28.03.2023 kl 13:56 5450

Bare husk at det også er en reell fare for at resultatene er skikkelig dårlige. Statistikk kan jo også slå ut veldig feil, selv om noen (bla Ultimovacs og SirJohnnyu) her prøver å overbevise alle om at aksjen er de-risket og oppsiden er en million% opp fra dagens kurs.
heilo888
28.03.2023 kl 13:59 5441

Det å sammenligne Nano med Ulti blir bare hinsides med tanke på seriøsitet fra selskapene sin side.
Men gjentar igjen som 100 ganger før at supergevinst her er avhengig av gode data som nå kan komme i løpet av 0-3 måneder.
heilo888
28.03.2023 kl 14:02 5428

Helt riktig uRasse, som jeg skriver så kan det faktisk gå galt. Så dette er en kvalifisert vurdering på om tidligere fase 1 data nå gjentas,,,,,
h3nk1
28.03.2023 kl 14:27 5374

Det burde være klart for alle (inkludert de som later som at de ikke forstår, eller rett og slett ikke er pålest) at *dersom* UV1 viser *randomisert, signifikant effekt i kreft med spredning*, så er dette en *verdenssensasjon*. Det blir nobelpris til Gustav Gaudernack og langt på vei et paradigmeskifte i kreftbehandling.

Det er helt klart av betydning hva slags HR man får med topplinjeresultatene (les: hvor «bra» data er) særlig sett hen til eventuelle muligheter for midlertidig markedsgodkjenning. Men, *terskelen for et vellykket fase-3 / registreringsstudie* er altså HR 0,8. Designet på Ultimovacs sine randomiserte fase-2 studier er robust nok til at "bare" en HR i området 0.7 - 0.8 vil utløse voldsom interesse fra BP. Det blir rett og slett verdens første randomiserte proof-of-concept på en universal kreftvaksine (med telemorase som target, uttrykt i 80-90 prosent av alle kreftformer).

Hva er *verdien* for et pharma som ønsker å øke effekten av sine sjekkpunkthemmere? Det nyligste og beste uttrykket for dette er at BMS betalte ~20 milliarder kroner for *tidligfase-signaler* og *én tredjedel* av eventuelt fremtidige inntekter fra en asset (BEMPEG) med et tilsvarende rasjonale som UV1.

En randomisert datapakke med signifikant effekt, enten denne er HR 0.6 eller 0.75 er åpenbart *veldig* mye mer verdifullt. Det er ikke åpent for diskusjon. Uansett hvor trasig sentimentet er på børs eller mer eller hva mindre påleste tror her inne.

Og til slutt: ja, det er selvfølgelig datarisiko. Alt man kan si, er at med i utgangspunkt i flere store historiske kontrollstudier (N = 1000++), så har man i dag dels kraftig sannsynlighetsovervekt for at studiene oppnår sine primærendepunkt. Det er *ingen* garantier i biologien, så man kan hverken si mer eller mindre enn dette.
Redigert 28.03.2023 kl 14:34 Du må logge inn for å svare
uRassen
28.03.2023 kl 15:14 5309

Fasiten kommer ikke med svaret fra fase2 studie heller, så er nok flere milepæler som skal nås før en verdenssensasjon er et faktum.
Men signifikante signaler fra fase2 nå vil absolutt være en god start.

h3nk1; et meget godt og begrunnet innlegg. En prising på 50-100mrd er faktisk ikke utopi - dagens sure klima for bio har virkelig skapt muligheter for de som følger med.
h3nk1
28.03.2023 kl 15:51 5225

Du forstår tydeligvis ikke hva randomiserte data er for noe. Det er gullstandarden. Og r2p-studiene til Ultimovacs er designet for å kunne sette to streker under svaret. Derfor opererer man med en list for HR- og P-verdier som er vesentlig høyere enn kravene til registreringsstudier. Fasit for UV1 kommer nå. Punktum.
Redigert 28.03.2023 kl 15:56 Du må logge inn for å svare
bj111
28.03.2023 kl 16:04 5191

Så det er ikke snakk om noen fase3 studie her?
h3nk1
28.03.2023 kl 16:12 5168

…det er **randomiserte** fase-2 studier som er designet med statistisk power og krav til endepunkt som gir like klar fasit som en fase-3 studie. De statistiske målene for signifikans er uavhengig av «fase», det er variabler som følger av studiets design.

Ved positive data, så UV1 validert i randomisert setting og med statistisk signifikans på nivå med (eller bedre) enn kravene til et fase-3 studie for å gi registrering.
Redigert 28.03.2023 kl 16:30 Du må logge inn for å svare
bj111
28.03.2023 kl 16:16 5149

Så da er produktet kart for markedet etter denne fase2 studien?
h3nk1
28.03.2023 kl 16:22 5137

Ved *svært* gode data kan det gis midlertidig godkjenning, ja. Poenget som investor i dette tilfelle er at positive avlesninger innebærer en randomisert datapakke for UV1 som vil bli gjenstand for en (i dette sentimentet) uforståelig verdifull avtale. Eller et rent oppkjøp av hele selskapet.
Redigert 28.03.2023 kl 16:23 Du må logge inn for å svare

Ja, studiene er bygget svært solid og en avtale kan inngås på bakgrunn av dataene. Det er også en stor fordel med den sterke eierstrukturen i selskapet når avtaler skal landes. Gjelsten selger seg ikke billig.
elnomi
28.03.2023 kl 21:35 4827

Den store forskjellen på Nano og Ulti er vel antall røde flagg og størrelsen på dem. «?
Hvilke røde flagg er det i Ulti da?
Jeg ser ingen røde flagg.
h3nk1
28.03.2023 kl 21:41 4804

Ultimovacs er et veldig enkelt case i dag. Det er ingen røde flagg. De leser av to randomiserte studier med robust statistisk power innen kort tid. Det betyr at man får fasit. I dag er det (betydelig) mer sannsynlig at data er positive enn negative gitt studienes design. Gode data vil være en verdenssensasjon og mer verdifulle enn vi klarer å ta innover oss for en notering på Oslo Børs. Utover å være innforstått med at det er datarisiko (som reduseres for hver dag som går), så er caset så banalt enkelt som dette.

At ikke dette er blant børsens mest likvide aksjer i denne perioden er ene og alene et testament til at knapt *noen* har skjønt en pøkk av det ovenstående. Og at interessen for- og likviditet avsett til life-science er nær null. Desto bedre muligheter for dem som følger med og ser gjennom støy.
Redigert 28.03.2023 kl 21:43 Du må logge inn for å svare
bj111
28.03.2023 kl 22:01 4767

Veldig enkelt case, jaha sykdommen er alt fra enkel så mye resurser som det brukes på dette verden over.
Videre at studiens design avgjør at en medisin fungerer. Jammen det er da helt utrolig at ingen har tenkt på det før så vanvittig mange millarder USD som er brukt på kreftforskning og studienes design har vert feil i alle tilfeller. Høres helt fantastisk ut, gjør et studie med en god design og en har en kur mot kreft selv om det skulle inneholde en blanding av gulerotsaft og coca cola (kan jo funke for tipper ingen har undersøkt)
Jaja slikt har man lest i utallige selskaper før og det er bare å se hva som kommer. For all del flott om de lykkes og gjør de ikke det så får man håpe at det folk har investert er penger de regnet med å tape. Det Gjelsten og gutta har gått inn med er penger de har avskrevet som tap slik man gjør om man leverer en lotto kupong eler trykker ja for pantelotteriet.
Datarisikoen reduseres for hver dag som går? Hvordan reduseres den dag for dag? Du mener sannsynligheten for at data som leses av på et gitt tidspunkt har en sannsynlighet for å bli bedre jo nærmere avlesningstidspunktet en kommer. Eneste med helseundersøkelser så faller risikoen for at det er en ekstrem feil som medfører raskere død for forsøkskaninene, sannsynlighet for positivt utfall ved at det virker øker ikke.

Sorry h3nk1 men det du skriver her har de som har vert med innen bio/farma lest 100 ganger og 98% av de gangene har det ikke medført suksess det er eneste fakta som er i denne saken og det burde du og alle andre her vite selv om det naturligvis er lov å håpe på det beste. Det er vel noe alle gjør enten de har aksjer her eller ikke for en ting har du helt rett i. Blir data veldig gode her så er det en verdenssensasjon.
uRassen
28.03.2023 kl 22:15 4738

Hva skjer hvis man ikke får gode data? Eller Hva enda værre, dårlige resultater som slettes ikke kan underbygge noen effekt?
Dette vet vi jo faktisk ikke før resultatet faktisk er publisert.
Vi er enige om at resultatet er bra OM resultatet er bra. Men jeg tror nok alle har godt av å kunne se den potensielle risikoen også..
Redigert 28.03.2023 kl 22:16 Du må logge inn for å svare
h3nk1
28.03.2023 kl 22:15 4738

Jeg tror du er en oppriktig fyr, så tillat meg å si at du bør lese deg opp på studienes design. Og selskapet for den saks skyld. Studiene er såkalt event-drevne. Når X antall i kontrollgruppen har fått progresjon i sykdommen, så leses det av og man ser på forskjellen mellom kontroll- og eksperimentell arm.

Gitt nevnte design, og innsikten man har i historiske kontrollstudier så **vet** man at sannsynligheten for gode data øker for hver dag som går uten at avlesninger meldes markedet. Det er kjørt simuleringer på hele spekteret av historiske kontroller. Og i alle tilfeller er man nå godt inn i tidsrommet for at det er sannsynlighetsovervekt for positive data. Dette er delt åpent av fagfolk på TekInvestor.

Du kommer med generelle henvisninger til at det er «for godt til å være sant». Ja, det er fair. Samtidig, om man setter seg inn i materien, så er det altså slik at man nå får svaret på forskningen Gustav Gaudernack startet opp i 1973. Target for UV1 er telomerase, som uttrykkes i 80-90 prosent av alle kreftformer. Tidligfase signaler fra *fire studier* (N = 80+), samarbeidene selskapet har med pharma, samt interessen fra klinikerne, peker i riktig retning.

Kombinert med studiedesign og det faktum at selskapet som ett av få i verden rekrutterte studiene sine nært uten forsinkelser gjennom pandemien, med full transparens, gir begrunnet grunnlag for optimisme.

Ja, datarisiko gjelder her som i all annen biologi. Men, virkelig, for din egen del - les deg litt opp. Det er vel investert tid, fordi det er interessant i seg selv - enten man er investor eller synes det er interessant med kreftforskning. Eller begge deler. Jeg er hundre null interessert i andre case eller skjebner. Man må vurdere case for seg. Og dette er det drøyeste i alle fall jeg har sett materialisere seg av r/r på et notert marked.

For de oppriktige og interesserte, så bør det tas en kikk på henholdsvis nyeste kvartalsrapporter og intervjuer som belyser vitenskapen i seg selv. For eksempel: https://www.biostock.se/en/2022/12/den-innovativa-kraften-bakom-ultimovacs-cancervaccin/

Edit:

Jeg bryr meg ikke om lesere «tror» på det jeg skriver her. Det kan enkelt ettergås og vurderes. Vær så god. Der andre aldri har kommet i nærheten av randomiserte avlesninger, begått grove forsinkelser i den kliniske utviklingen og destruert aksjonærverdier gjennom dårlig ledelse og finansiering, så er dette et unntak.
Redigert 29.03.2023 kl 00:26 Du må logge inn for å svare
h3nk1
28.03.2023 kl 22:27 4710

Hva tror du skjer. Da faller kursen voldsomt, fordi rasjonalet til UV1 er «universelt», som betyr at dårlige data indikerer at det blir dårlige resultater i andre indikasjoner. Og omvendt.

Dette er en investering man skal være innforstått med nedsiden i. Det unike som har oppstått her, er at oppsiden på **ingen** meningsfull måte er reflektert i kurs/mcap.

Avehengig risikoprofil, så kan man agere (helst pålest) på dette, eller ikke. Selv om det kanskje er vanskelig å forstå, så har jeg ingen interesse av at folk skal kjøpe noe de hverken forstår eller kjenner risikoen i.

Det jeg derimot synes er positivt, er om oppegående investorer setter seg inn i caset og ser det samme som begynner å bli smertelig åpenbart.
Redigert 28.03.2023 kl 22:45 Du må logge inn for å svare
bj111
28.03.2023 kl 23:54 4595

Caset er spennende det er det liten tvil om. Klarer allikevel ikke å finne den samme optimismen som du sitter med. Du har gode innlegg og sikkert ærlige nok. Jeg liker at du henviser til at jeg skal lese meg opp og der innrømmer jeg gladelig at jeg har en jobb å gjør i forhold til Ultimo og det er godt mulig og jeg håper selv om jeg ikke tjener en krone direkte på det, at Ultimo lykkes. Det er et sårt behov for suksesshistorier fra utviklingsselskaper innen Bio/farma i Norge nå for som du i Edit: skriver: dårlig ledelse, forsinkelser, destruerte aksjonærverdier er alle en kort oppsummering av norske bio/farma selskaper på børs siste året. Fra offentlige forskermiljøer kommer det stadig interessante funn men veien til ferdig medisin er som regel lang.
https://www.nrk.no/trondelag/ntnu-professor-marit-otterlei-har-laget-en-helt-ny-type-kreftmedisin-_-det-har-tatt-henne-18-ar-1.16335469
h3nk1
29.03.2023 kl 00:15 4584

Takk for ryddig svar. Dette er et område som fordrer at man investerer litt tid. Min «optimisme» er for øvrig like kynisk som den er begrunnet.

Ellers, ref. link, så er det kostelig at APIM, av alle, kommer på i mediene. Dette er samme selskap/forskning som aksjonærene i det fullstendig havarerte NANOV avviste å fusjonere med. Med god grunn. Men dét er en helt annen historie.

Det som kommer her er et behandlingskonsept som får fasit gjennom randomiserte data. Man har ikke hatt tilsvarende siden Algeta i Norge. Og dette er mye større, gitt at gode resultater vil være transformativt for dagens standardbehandling.
Redigert 29.03.2023 kl 00:25 Du må logge inn for å svare
Rule
29.03.2023 kl 00:47 4551

INITIUM – Malignant melanoma
....Ultimovacs hopes UV1 vaccination will increase the response rate further for this patient group. If successful, the combination therapy will be a significant innovation and address a large medical need.
https://ultimovacs.com/clinical-studies

der er absolut nul tvivl at:
(1) sandsynligheden for success stiger jo længere tid der går inden vi får resultater.
(2) sandsynlighed for at der er begrænset effekt kan ikke udelukkes
(3) If successful, the combination therapy will be a significant innovation and address a large medical need

Jeg har været med i en del biotech og bla. danske Genmap og Veloxis (solgt til Japansk koncern) har givet mig høje multipler. Den sidste har jeg tjent mye fint på.
Lykke til...
Rule
29.03.2023 kl 00:59 4531

Gustav Gaudernack. Chief Scientific Officer
Professor and head of Unit for Immunotherapy at Radiumhospitalet from 1995 to 2011. Initiated over 20 clinical studies in cancer vaccination, including the first peptide vaccine study in cancer world wide (mutant RAS).
Ultimovacs was established in 2011. The company and its proprietary technology is based on pre-clinical and clinical research on immunotherapies conducted at the Oslo University Hospital.
uRassen
29.03.2023 kl 10:02 4310

Helt enig! Jeg er også positiv og har investert i ulti fra de gikk på børs.
Men jeg blir litt matt av og til av fremstillingen som om det er null risiko og at det ikke kan gå annet enn bra.
Sydney
29.03.2023 kl 12:17 4171

Det har vel aldri blitt fremstilt som risikofritt. Bare at risikoen ser ut til å bli mindre for hver dag /uke som går og at potensialet er enormt. Men at dette skal fanges opp på dag 1 av gode resultater tviler jeg på men at vi får 2-300% på dag 1 og opp mot 1000% totalt om begge studier viser gode resultater og de inngår en partner avtale mener jeg er konservativt. Oppkjøp opp mot 3000%. Rundt 100 milliarder kroner. Man kan vente å se an initium å gå glipp av de første par hundre prosentene og det kan hende det er en lur strategi, men nå som resultatene ikke har kommet og man vet at risikoen for fadese forsvinner er det nok bra risk reward å være inne nå. Vi som var inne tidlig tok masse risiko frem til februar og fikk ikke betalt foruten rally på høsten.
gade
29.03.2023 kl 12:47 4113

En liten påminnelse om markedsverdi ved et forhåpentligvis positivt avlesningsresultat : I USA er det omtrent 100.000 nye tilfeller av malignt melanom i året. Ved kun kirurgi av et overflatisk hudmelanom der det ikke er påvist spredning /metastaser er sjansen for relapse/ spredning ved profylaktisk bruk av Keytruda 35% alene .Hva vil denne prosenten da være med dokumentert positiv virkning av UV1 i kombinasjon ? . Dette potensialet står ikke i noe forhold til dagens aksjekurs !!
Sydney
29.03.2023 kl 13:02 4075

Så ved positiv avlesning i initium så bør man kanskje holde ultimovacs i mange år og helt fram til salg av selskapet. Potensialet vil aldri bli skikkelig priset inn på Oslo børs så jeg tenker at på psoirivt resultat vil det være god kjøpsmulighet helt fram til ett bud på selskapet foreligger.
Rassen
30.03.2023 kl 08:51 3724

Synes det ser rart ut hver morgen når noen alltid selger et lite knippe aksjer godt under sluttkursen… i dag er det en som selger 4 aksjer til 110,- Hvorfor??????

Risikoen i Ultimovacs var skyhøy i høst. Selskapet har guidet på at de skal nå primærendepunktet sitt og har beregnet at dette vil inntreffe i 1H. Altså, før 1H var risikoen får dårlig avlesning betydelig høyere, nå når vi har bikket over i 1H med god margin har og vi er nå inn i tidsrommet Ultimovacs selv tror og guider på at de når primærendepunktet på HR 0,73.
Anunnaki
30.03.2023 kl 11:14 3543

Det er noen enorme lønninger ledelsen i selskapet mottar. Det er synd det ikke skal være mer prestasjonsbasert avlønning. De har 3-5 millioner i året, og får i tillegg på 100 tusener med opsjoner.

IR-ansatt Anne Worsøe har omtrent 2 millioner i året i gasje og fikk i tillegg 22.500 aksjeopsjoner i fjor. Det er sykt godt betalt for å svare på diverse henvendelser fra aksjonærer samt sende ut ei og anna melding på twitter.
Hvorfor kan hun ikke legge to pinner i kors og skape et par nyhetsoppslag med caset?
Burde være temmelig enkelt og ikke en særlig stor jobb heller, men man skal tydeligvis foreta seg minst mulig.
Inn mot påsken hadde dette vært en supersak å spre i aviser og tv, mens alle skal koble av på hytter og saumfare alt av aviser opp og ned flere ganger, for å få øynene opp for en spennende investeringsmulighet når børsen åpner igjen over påske.
Og helt perfekt timing da alt nå ligger til rette for nyhetsstrøm i form av resultater som kommer noen uker etter første saken, hvor man kan følge opp med nok en (glad)sak!
Hadde vært viktig for hele næringa, og styreleder virker jo å brenne for at Biotek og medisinsk forskning må få større oppmerksomhet og støtte fra politisk hold, og fra flere investorer.
Kjedelig at han da stikker hodet i sanden med caset Ultimovacs rett før det kan være snakk om en verdenssensasjon.
Men det er så klart enklere å sitte i en supersnever podcast å rante, enn å faktisk gjøre noe.

Totalt uforståelig for meg og et tydelig rødt flagg!
Redigert 30.03.2023 kl 11:24 Du må logge inn for å svare
bj111
30.03.2023 kl 11:19 3521

Det er da helt normalt i slike selskaper. Tanken er vel å hente ut mest mulig av aksjonærenes penger slik at de kan leve gode dager dersom de om kort tid er uten jobb. Vet ingen liker sammenligning med NANOV men der var det og høye lønninger og massive mengder med opsjoner. Siste ble verdiløse men de som har høstet trenger ikke gjøre noe mer dersom de har forvaltet sin inntekt mer fornuftig enn hvordan selskapet ble styrt. Typisk Oslo Børs og sikkert mange andre børser.

Her får vi se hva data viser når de kommer men ledelsen er vinnere uansett hva de data viser. Aksjonærene derimot er vinn eller forsvinn.
Anunnaki
30.03.2023 kl 11:33 3495

Ja, man trenger ikke prestere særlig bra for å bli rik som en del av ledelsesteamet i norske bioteks. Det er bare å holde skuta flytende. Hvorfor skal de prestere over middels når de har fått seg så lukrative avtaler?
Enkelte av de har til og med ordna seg med avtale om etterlønn på inntil ett år. Det er sykt for et biotek start up uten inntekter.

h3nk1
30.03.2023 kl 11:40 3482

Ultimovacs sitt lille team brenner mindre penger enn samtlige andre og har levert et bredt, randomisert studieprogram norsk biotek aldri har sett maken til. De har levert på selskapsutvikling og guiding siden notering tilnærmet uten feilskjær, til tross for pandemien. Videre har de gitt markedet full transparens når det kommer til rekruttering til studiene. De fortjener vitterlig lønna.

Når det er sagt, så er jeg enig i at Radforsk og Ultimovacs med hell kunne *formidlet* forskningen og utviklingen som har funnet sted rundt UV1 på en bedre måte. Her tenker jeg ikke på investor- og fagkonferanser, som de deltar hyppig på, men til allmennheten som sådan. Det er forunderlig at ingen er klar over hva slags avlesninger som kan komme når som helst og hva disse kan bety for kreftbehandling og pasienter. Kort fortalt er historien mye større enn Ultimovacs i seg selv.

Å si at det er et rødt flagg er derimot tøv.
Redigert 30.03.2023 kl 11:47 Du må logge inn for å svare