Grunnrenteskatt av Havbruk!

milk
SALM 28.03.2023 kl 17:24 26371

At det er de "folkevalgte" partiene som nå står for en revolusjonerende utvikling av Nors havbruk, er skremmende.... Det betyr at byfolk, som ikke ser den store sammenhengen vil ha mer fra kystnæringen.. Flertallet av befolkningen sitter i sentrale strøk å er seg selv nærmest å jobber for sin sak. Jeg tror dette blir en smertefull prosess for Næringen før neste valg. Jeg er rimelig sikker på at dette er en kjøpsmulighet i sektoren. Selskaper vil uthule dagens regjerings forslag til beskatning. Den er jo så "komplisert" at enhver oppegående jurist vil slite den i filler.... Løp å kjøp, eller gjør som meg, snitt ned :-D
vicktor
28.03.2023 kl 17:44 11594

Hvor mye skatt skal kyst fiskerne betale ? De som ikke driver med oppdrett, men henter fisk rett opp fra havet.
Skal også disse betale grunnrenteskatt ?
milk
28.03.2023 kl 18:05 11485

Ser ikke bort fra at det kommer.. Lover å regler er jo lik for alle!! Hva med Samene som har beiterett i all utmark... "Staten maler seg inn i et hjørne som de vanskelig kan komme seg ut av, med skinnet i behold.. Jeg merket meg at Vedum startet sitt innlegg med å referere til politikk fra 1906, angående fallrettigheter for å produsere strøm. Går vi tilbake til 1700 tallet, så ble Giljotin brukt på ubrukelig ledere. Det er kanskje å dra det litt langt, men når vi først er på historikk! :-) Aksjeutbytte vil bli et netto fradrag for selskapene så de vil nok fortsette med utbytte. SALM går utaskjærs å vil på sikt stå seg godt, uansett regjering
:-D
mithra
28.03.2023 kl 19:37 11310

Sjekk forslaget grundig. Da vil du se at det ikke er så helt urimelig.
Blir mer enn nok penger igjen til å utvikle alle lønnsomme prosjekter. Forutsetningen er at de får Prisrådet til å fungere godt. Deet ror jeg de kan få til.
De små langs kysten blir skjermet mot formuesskatt via egen rabatt , og mot grunnrente skatten via et gulv på NOK 70 mill
Innretningen på forslaget favoriserer investeringer i Norge via kontantstrøm prinsippet, som ikke lett kan harmoniseres mot utenlandske ordninger.
Dessuten favoriserer det integrerte selskaper ved at f.eks brønnbåter da nyter godt av 57% fradrag sammenlignet med 22 % hvis det settes ut til redere.
Da det er et overskuddsbasert basert skattesystem, vil selskapene ikke bli rammet av ordningen i dårlige tider.
Risikoen for mye byråkrati er tilstede og må finne fornuftige praktiske løsninger.

Oppsiden i de børsnoterte oppdrettsselskapene blir jo borte. Som aksjonær i bl.a Salmar går jeg ut ifra at ledelsen er sitt ansvar bevisst, og flytter all virksomhet, som det er mulig å flytte, utenlands. Ingen virksomhet kan leve med en skattesats opp mot 100%, for selskap og norsk aksjonær sett under ett, når en inkluderer utbytte- og formuesskatten. Optimister kan håpe på at grunnrenteskatten fjernes etter valget i 25, men i praksis har det vist seg vanskelig å fjerne, ihverfall over natten, skatter som alt er innført. Det som har en fremtid i Norge blir oppdrett i småskala som holder seg under 70 mill. i overskudd. Etterhvert er det ikke sikkert overskudd i næringen blir noe problem overhodet, da Norge etterhvert ikke lengre kommer til å være markedsleder verken for priser og utvikling. Kanskje politikerne etterhvert får gleden av at de må yte tilskudd til fiskeoppdrett også, på samme måte som de deler ut miliarder til jordbruket.
vicktor
28.03.2023 kl 21:01 11059

mithra
Dette er en svært urimelig skatt. De fleste nesten alle som startet opp med oppdrett gikk konkurs.
Da de har bygget opp selskapene hadde de ikke noen mulighet til å få 57 % fradrag for tap og innvesteringer.
I tillegg så kommer formueskatten for eierne, som må ta ut store utbytter for å betale den skatten.
I 2021 så hadde DnB 5 ganger større resultat ( 25 milliarder) en Mowi ( 5 milliarder) og de betalte også mer utbytte en Mowi.
Investeringer for 45 milliarder er nå satt på vent. De vil nok heller investere disse pengene i andre land eller andre næringer.
Dette skulle være ei ny næring vi skulle leve av etter olja ?
vicktor
28.03.2023 kl 21:20 10967

Salmar er selskapet som blir hardest rammet. Jeg tror og håper selskapet flytter sine store hav merder til et annet land.
De har antagelig ikke noe annet valg.
Mulla3
28.03.2023 kl 21:24 10899

Denne skatteleggingen av oppdrettsnæringen kommer 20 år for seint. De har komet til du og dekket bord pga konkyliehodene på stortinget. De har og fortsetter å være forsøplingene anlegg. Det startet inne i stille viker til søppelet deres tok livet av fisken. Da flyttet de mærene sine ut i strømførende fjorder, noe som førte til å sper forsøplingen over et langt større område. Lakselus er et annet kapitel. oppdrett må foregå i lukkede anlegg der en kan ta alt avfallet opp på land. De klare seg med kr 25 pr kg. Nå får de i snitt nesten kr 100. De legger beslag på store områder, og det er helt på sin plass at de betaler for seg. Fra trekket burde ikke vert høyere en 30 mill. Når TS fantaserer om at de kommer seg rundt denne skatte, tror jeg han tar feil. Dette er en brutto beskatning av overskudd over 70 mill. Selskapene er ikke tjet med å splitt opp et stort i ti små. Da vil de få folket mot seg.
vicktor
28.03.2023 kl 22:42 10789

Mulla3
For 20 år siden så tjente ikke disse selskapene penger. Nei, du de har ikke kommet til dekket bord. De som har kommet til dekket bord
det er yrkesfiskerne, som bare drar fisken rett opp av havet. Og de skal ikke betale noen grunnrenteskatt.
Dersom oppdrett skal foregå i lukkede merder, så kan ikke regjeringen beslaglegge kapitalen man skal bruke til å kjøpe lukkede merder.
Oppdrett av fisk er fremtiden fordi; Dersom du gir fisken i 1 kg med for, så for du 1 kg med laks tilbake. Skal du få 1 kg med koteletter, må
du gi grisen 6 kg med for. Dette liker selvfølgelig ikke bonden Vedum, for slik konkurranser skal ikke den norske bonden utsettes for.
mofs
29.03.2023 kl 00:00 10649

Jeg synes det rare med debatten rundt denne skatten, er at alle tar for gitt at oppdrett er så ekstremt lønnsomt. Ja, det har vært ganske bra de siste 5 årene, men den gang jeg gjorde min første investering i næringa, så var det heller semmert, og til tross for at det har gått bra de siste 5 årene, så er det fortsatt mer lønnsomt å selge brus, potetgull og annet snacks. Næringa er langt mer syklisk enn hva den gemene hop tror. Hvsi en tar en randomisert sammenligning av Salmar leller MOWI mot utenlandske selskaper, som jeg har gjort i kveld, så kommer de ikke noe spesielt bra ut på lønnsomhet. Det er resultater helt på det jevne, som eksempelvis Unilever og Nestle, bra selskaper, javisst, som levererer over tid, men de er vel knapt noen kioskveltere på lønnsomhet.
mithra
29.03.2023 kl 00:06 10616

Nå må dere slutte å synse.
Les forslaget grundig.
Deretter kan dere begrunne synspunktene.

vicktor
29.03.2023 kl 14:01 10387

mithra
Jeg tror du selv bør lese forslaget grundig.
Man vil få fradrag for investeringer i aktiviteten til havs ( 57% ), men ikke den landbaserte aktiviteten.
Nå er det slik at 80 % av investeringene gjøres på land, som de da ikke for fradrag for.
Når det gjelder brønnbåter, så har de store Mowi og Salmar solgt sine brønnbåter og for derfor ikke noe fradrag der heller.
Selskapene er bygd opp over flere tiår med store tap, som de ikke har fått fradrag for, med de samme 57 % beskatning.
Det å sammenligne olje og vannkraft med oppdrett, er ikke sammenlignbart.
Dette fordi oljeselskapene fikk tilbakebetalt nesten alle sine letekostnader av staten.
Hvor mye har oppdretterne fått dekket av sine utviklingskostnader ?
Vannkraften og nettselskapene, for dekket sine kostnader gjennom strømregninga.
Dnb hadde et resultat på 25 milliarder i 2021, Mowi hadde et resultat på 5 milliarder.
I dette spleiselaget så burde vel også andre som tjener mye penger bidra mer.
Staten overførte 1000 milliarder til oljefondet, så vi har ikke mangel på penger.

milk
29.03.2023 kl 21:13 10272

Vedum har tatt over for Kirkvaag... Den var utrolig treffende fra Trygve :-DD
Mulla3
29.03.2023 kl 21:32 10236

Hvorfor selger du ikke brus og potetgull. Ærlig talt, bli voksen mann. Det du bidrar med her er å gjøre debatten og næringen en bjørnetjeneste. Små baroner tjener små penger store store penger. det er naturens lov.
Mulla3
29.03.2023 kl 21:45 10202

Nå må dere bli voksen å slutte med denne sytingen. Dere beslaglegger store områder i våre fjorder. Vi har store vidder på fjellet, men ingen kan uten videre beslaglegg store områder. Dere forsøpler fjordene våre, driver tortur av laks for å få den fri for lus. 4 av 10 laks dør i mærene dere bryr dere ikke De fire fiskene som dør har en salgsverdi på 2-3000 kr. Like vell forstår ikke næringen at med lukkede anlegg kunne dere ha flere mærer og mer fisk for salg. Tror dere er litt samme typen som onkel skrue. Liker å å telle penger og å se dem.
dreamliner
29.03.2023 kl 21:58 10177

Olje og gass selger seg selv. Elektrisk strøm selger seg selv. Laks selger seg ikke selv. Er det noen som husker lakseberget? Ideen om grunnrenteskatt på havbruk er på ingen måte noe som er opplagt. I alle fall bør ikke denne skatten være i nærheten av det nivået som regjeringen har besluttet. I beste fall en grunnrenteskatt light på 10-12%. Husk også at staten auksjonerer ut nye konsesjoner og får inn grunnrenteskatt på den måten.
nordnes
29.03.2023 kl 22:06 10165

Det er to bransjer i norge som har klart å lage et marked for egne produkter. Det lakseoppdrett og falskepant. Oppdreterne har skapt et marked for laksen de produserer på samme måte som Tomra har fått til en panteordning og retur til flaskepanautomatene som produseres.

Derfor er dette helt ulikt olje og strøm og noe Vedum burde sett.
keisam
29.03.2023 kl 22:16 10142

Grunnrenteskatten er kommet for å bli. Høyre er det andre regjeringsalternativet og Erna er klinkende klar på at de ikke er noe reverseringsparti. Oppdrettsselskapene har allerede omorganisert og tilpasset seg det nye skattesystemet, lønningene ute på merdene blir høye og brønnbåter/servicebåter vil få gode rater. Befolkninga blir mer og mer oppgitt av både byråkrater og politikere, engasjementet og lidenskapen for nasjon faller for hver dag som går og motløsheten blir bærende elementet for flere generasjoner.
nordnes
29.03.2023 kl 22:23 10152

Jeg tror det blir mer forkus på oppdrett utenfor Norge. Andre lands politikere kan øyne muligheten å få oppdrett til sine land, når norske politikere gjør det motsatte og på en måte eksproprierer det oppdrettene har bygget opp.
vicktor
29.03.2023 kl 22:48 10169

Mulla3
Kan ikke du også prøve å bli voksen og holde deg til saklige argumenter. Det er faktisk svært lite areal som brukes til oppdrett.
Myndighetene ønsker faktisk at oppdrettsnæringa skal bli 5 ganger så stor og dette er stort sett arealer som ikke brukes til noen annet.
Oppdretterne er de som bryr seg mest om fiskens velferd, fordi de taper penger når det dør fisk. Nå er det slik at oppdrettsselskapene
ønsker å bygge lukkede anlegg. Problemet er at de må søke om prøvekonsesjoner og det tar flere år før myndighetene klarer å få ut fingeren.
Salmar har nå konstruert helt ny oppdretts-merd (verdenes største) som vil bli satt i havet i løpet av sommeren, se denne linken
https://www.plastforum.no/article/view/1018525/marine_donut_neste_generasjon_fiskeoppdrett
nordnes
29.03.2023 kl 23:07 10134

Forutsigbarhet er noe av det viktigste en har og investorer skyr land uten forutsigbare rammevilkår, og skatten kan ikke endres ut fra hvem som sitter i regjering. Det skjer dessverre i for stor grad allerede. Dersom Erna vinner valget og reverserer grunnrenteskatten i 2025, hva skjer da hvis venstresiden vinner og vi får en sosialistisk regjering etter valget i 2029 ?

Derfor har det vært tradisjon for brede forlik når en innfører nye skatter, men dette trekker Høyre i tvil og regjeringen har kjørt et sololøp. Dette viser at vi nå har et mer uforutsigbart skattesystem. Det er til skade for nasjonen.

Høyre-lederen åpner for å reversere en eventuell skatt hvis Høyre får regjeringsmakt i 2025.

«Enhver innføring av nye skatter som nå skjer mot Høyres vilje, vil være opp til vurdering hvis velgerne stemmer oss inn i regjering i 2025. På akkurat dette området har vi alternative løsninger, som også næringen selv har tatt til orde for», skriver Solberg.
Redigert 29.03.2023 kl 23:13 Du må logge inn for å svare
Mulla3
29.03.2023 kl 23:12 10124

Ja i lukkede anlegg. Det er noe helt annet. Har sett de på tv. Kan ikke sammenlignes med de forsøplings anleggene som ligger i våre fjorder i dag. Her skal en også unngå lakselus. Men det er en annen ting som ikke er bra med oppdrett og det handler om foret fisken får. Det er vel heller ikke helt bærekraftig. Det blir litt som elbilen. Ikke så stueren og fantastisk som de påstår. Lykke til, eller heter det skitt fiske.
keisam
29.03.2023 kl 23:39 10088

Det vil jo si at hun motsier seg selv. Hvis Erna blir valgt ved neste valg, selv om jeg ikke tror det, så vil hennes store prosjekt å få Norge inn i EU. Grunnrenteskatten i 2025 vil være godt tilpasset og integrert i driften og oppdrettsbransjen kan ikke sitte å vente på hvert valg om mulige nye skatter og avgifter eller reverseringer. Skaden er allerede skjedd og historien vil bedømme Karen Helene Ulltveit Moe som ei stor akademisk tenker eller ikke.
mithra
30.03.2023 kl 00:01 10063

Med god lønnsomhet i næringa pga høye laksepriser og stor grad av risikodeling pga relativt høy skatt, tipper jeg vi vil se rask teknologiutvikling i norsk laksenæring
Jeg er ikke bekymret for at vi blir utkonkurrert av andre land i denne næringa.
vicktor
30.03.2023 kl 00:02 10056

keisam
Det denne Støre regjeringa nå har gjort er å skremme bort investorer fra utlandet og det vil nok
ikke bare gjelde oppdrett, vindkraft og vannkraft.
Nå har regjeringa lagt ut konsesjoner i Nordsjøen for utbygging av hav vindmøller. Hvor mange
utenlandske investorer tror du vil betale 57 % skatt ? For å bidra til spleiselaget til Støre og Vedum,
slik at bøndene i dette landet kan få nye milliarder i støtte.
OZZY
30.03.2023 kl 00:47 10015

Hvem skal rydde opp på havbunnen etter at disse mærene har stått på samme sted over lengre tid.
vicktor
30.03.2023 kl 01:08 10004

OZZY
Alle som forurenser skal selvfølgelig rydde opp etter seg, også oppdretterne.
Dette problemet blir løst, når myndighetene gir oppdretterne tillatelse (konsesjoner) til å bygge lukkede anlegg.
suspekt
30.03.2023 kl 01:18 9986

Viktig ozzy, bunnen er død i stor omkrets rundt disse anleggene, bare gjørme. Har fisket i god avstand selv, men har likevel fått fisk,uspiselig, som er oppblåst etter å ha overspist spist fiskefor som faller gjennom nota.
Så er det all leppefisken som fiskes opp, som er mat for annen fisk, foreks. kysttorsken, snart ikke en fisk og få lenger.
Ingen tar fatt i dette, de bare durer på videre. Skulle bare mangle at de ikke betaler tilbake til samfunnet.
nordnes
30.03.2023 kl 05:57 9988

Det jeg tenkte på med Ernas uttalelse er at spriket mellom Høyre og Ap begynner å bli så stort at det viker som de ikke klarer å enes om et forutsigbart skattesystem. Vedum og regjeringens soløp vil skape skape uforutsigbarhet og investorflukt.
Jeg betviler at Karen Helene Ulltveit Moe vil gå over i historien som en akademisk tenker. Lakseskatten alene tror jeg vil ødelegge hennes ettermæle.
keisam
30.03.2023 kl 07:07 9939

Nei, det er vel ikke mange. Karl Johan Molnes snakker om dette jevnlig, politisk ustabilt land og utenlandske investorer som kaster kortene.
Og med denne valutakursen er det ikke lurt med inntekter i NOK og utgifter i euro eller dollar. Vil også gjelde utenlands arbeidskraft.
keisam
30.03.2023 kl 07:15 9931

Høyre har ingenting å tjene på forlik med AP. AP må forholde seg til SV.
Under høyreregjeringen økte offentlige ansatte og formuesskatten og bompenger forsvant heller ikke. Uansett regjering må store utgifter dekkes inn og skattene har kommet for å bli. Byråkratene låser fast det meste og de folkevalgte må bare forholde seg til byråkratene. Som nasjon er vi inne i en vond spiral.
nordnes
30.03.2023 kl 07:46 9887

Det ryktes at Vedum ikke hørte på byråkratene, men har kjørt et sololøp.

Høyreregjeringen sviktet både mht formuesskatt og Frp gikk til valg på fjerning av bompenger, så slo de av lysene som blinket i det bompasseringer ble registrert og forsikringsselskapene ble pålagt å drive inn veiavgiften, så var Frps brutte løfter tryllet bort.

Høyre og resten av opposisjonen har blitt overkjørt av Vedum og co, så det er forståelig at de ikke vil inngå forlik, og jeg håper de ikke gjør det. Men dersom et fragmentert Storting innfører ny skattelovgivning, medfører det nye tider og et brudd med hvordan skattepolitikken har vært. Da tar landet et skritt i retning av en mer useriøs og populistisk skattepolitikk.

Historisk har det i skattepolitikken vært fast praksis med brede forlik når nye skattelover vedtas, slik at skattepolitikken står seg over tid. Derfor har de store partiene på Stortinget hørt på hverandre og inngått kompromiss. Dette har skjedd for å sikre et forutsigbart skattesystem med liten politisk risiko.

Norske politikere og regjeringen har mistet tillit, derfor tror jeg at at oppdrett hovedsaklig vil vokse i andre land med en mer forutsigbar skattepolitikk.
Redigert 30.03.2023 kl 07:48 Du må logge inn for å svare

Dette stemmer på en prikk med signalene vi har fått. Byråkratene som har jobbet mot og i denne saken har vært sjokkert over Vedums manglende kompetanse på alle felt. I tillegg kjører han sololøp som om han er ekspert. Joda, dette er rykter - men det er ikke røyk uten ild.

Høyre feilet i skattepolitikken i forrige runde. De skulle ha avviklet formueskatten - da har vi ikke vært i dagens situasjon.
nordnes
30.03.2023 kl 16:16 9646

Analytiker fra Jann Molnes som forvalter et sjømatfond i Holberg Fondene sier at grunnrenteskatten er en fordel for andre land som konkurrerer med norsk oppdrett.

Jann Molnes sier på e24.no at: Politisk risiko kan inntreffe over natten, som i Norge, og verdiene ble utradert på kort tid, legger han til. Samtidig tror han det med lang tidshorisont gir muligheter for investorer «hvis man tror fornuften seirer på lang sikt». Grunnrenteskatten vil for de norske oppdrettsselskapene være konkurransevridende og investeringshemmede innenfor Norge, mener forvalteren. På den andre siden tror Molnes skatten for de utenlandske selskapene vil gi økt konkurransekraft. Norge eksporterer i dag om lag 50.000 tonn laks til Japan. Per i dag er det fire til seks landbaserte prosjekter for laks under oppføring i Japan, som om få år vil ha en kapasitet tilsvarende den norske eksporten. Grunnrente i Norge er en lissepasning for disse prosjektene til å erstatte norsk sjømat, sier han.
keisam
30.03.2023 kl 16:33 9616

Er meget mulig, vet i hvert fall at Vedum måtte komme med flere milliarder ekstra til utdanning, helse og sikkerhet kun 4 måneder etter budsjettet kom i fjor høst. Statsbudsjettet for 2023 steg med ca 10 % og var sikkert ikke så stramt som de hevdet. Inflasjonen har vel ikke endret seg alt for mye på denne tiden. Tilleggene er nok blitt presset frem av byråkratene, både Borten Moe og Kjerkhol har fått kjørt seg i fjor høst og i vinter.

La oss si at Høyre ønsker en grunnrenteskatt på 25%. Vedum kan aldri godta dette halvt år etter han sa 40%, kan like gjerne trekke seg som finansminister da, får aldri tillit etter et slikt forlik. Å please SV med at de møtes på nesten på midten er akseptabelt, som opprinnelig foreslått 40% er levelig for alle parter. Er neppe noe flertall i Norge for regjeringskrise nå.
nordnes
30.03.2023 kl 18:44 9516

Det ryktes at Vedum hadde bedt byråkratene spare, men byråkratene leverte budsjett som var i tråd med det de hadde arbeidet med og planlagt. Dermed kom grunnrente skatten på banen som Vedums ide. Om dette er tilfelle eller et rykte vet jeg ikke. Det er samtidig interessant at Vedum (i forkant) gav bøndene et særdeles raust oppgjør som det neppe var dekning for i statsbudsjettet.
Redigert 30.03.2023 kl 18:47 Du må logge inn for å svare
keisam
30.03.2023 kl 20:54 9436

Vi får vel kanskje vite sannheten når biografien til Vedum kommer om 10-20 år. Er synd at SP sier dem er i mot grunnrenteskatten og plutselig endrer mening når de kommer i posisjon. Når det gjelder provenyet så har de enkelt kunne hentet dette innenfor handlingsregelen. Om 10-20 år får vi vite effekten av denne berømte skatten og jeg tror en eventuell delvis reversering ikke vil gjenopprette oppdrettsbransjen. Kyst-Norge vil nok oppleve fraflytting og de bedriftene som blir splittet opp(smolt, sjø og slakt) vil nok oppleve mindre samhørighet og felleskap. Håper jeg tar feil.
nordnes
30.03.2023 kl 22:09 9364

Her ser en en bedrift som leverer til oppdrett og har permittert. «Både vi og flere andre leverandører blir kontaktet og får beskjed om å stoppe prosjekteringsarbeid fordi oppdrettsselskapene vurderer investeringene som usikre»

https://www.kystens.no/industri/har-permittert-omplassert-og-varslet-flere-permitteringer-etter-grunnrente-torke/2-1-1396154
mithra
30.03.2023 kl 23:23 9301

Jeg er ganske sikker på at dette er en overgangsperiode inntil løsningen er endelig på plass. Deretter kommer næringen - hele verdikjeden- til å være på hogget igjen.
nordnes
31.03.2023 kl 00:32 9237

Jann Molnes som sitter tett på bransjen som sjømatanalytiker har motsatt oppfatning av det du skriver og Molnes sa til e24; « Norge eksporterer i dag om lag 50.000 tonn laks til Japan. Per i dag er det fire til seks landbaserte prosjekter for laks under oppføring i Japan, som om få år vil ha en kapasitet tilsvarende den norske eksporten. Grunnrente i Norge er en lissepasning for disse prosjektene til å erstatte norsk sjømat».