Grunnrenteskatt av Havbruk!

milk
SALM 28.03.2023 kl 17:24 26372

At det er de "folkevalgte" partiene som nå står for en revolusjonerende utvikling av Nors havbruk, er skremmende.... Det betyr at byfolk, som ikke ser den store sammenhengen vil ha mer fra kystnæringen.. Flertallet av befolkningen sitter i sentrale strøk å er seg selv nærmest å jobber for sin sak. Jeg tror dette blir en smertefull prosess for Næringen før neste valg. Jeg er rimelig sikker på at dette er en kjøpsmulighet i sektoren. Selskaper vil uthule dagens regjerings forslag til beskatning. Den er jo så "komplisert" at enhver oppegående jurist vil slite den i filler.... Løp å kjøp, eller gjør som meg, snitt ned :-D
milk
24.05.2023 kl 05:32 3908

Hva er det egentlig du surrer med? Fisk er en sunn å god RÅVARE!! Et lite tips, Google!
nordnes
24.05.2023 kl 05:54 4051

Hvis teknologiutviklingen en dag medfører at lukka eller landbasert oppdrett blir løsningen.
Har du tro på lukka eller landbasert oppdrett i Norge?
Eller ligger vi for langt unna markedene, mht transport tid og kostnader?
nordnes
24.05.2023 kl 06:19 4079

Hvis moderne landbruk hadde blitt innført i dag, hadde det blitt forbudt.
Oppdrett som er en ny bransje og mer bærekraftig.
Karybdis
24.05.2023 kl 06:38 4109

Usedvanlig godt analytisk skrevet innlegg. Jeg tror definitivt du her berører sentrale problem og hva konsekvensene av dagens økonomiske politikk vil medføre i forhold til nye investeringer. «Bakdøren» må isåfall være at staten tar ansvar for nye investeringer, men det vil svekke annen sosial sikkerhet. Analysen til tenketanken gjelder jo også oppdrett; på dette området ønsker man jo å nærme seg 100% beskatning på store norske eiere. Men det er jo interessant å lese at ganske mange som deltar i diskusjonen de facto ønsker laksenæringen lagt ned og har gjerne mer luftige ønsker/tanker om landbaserte anlegg etc. Bevares det er jo både ærlig og redelig å mene det, men at kystnorge frykter konsekvensene av denne politikken er naturlig. Jeg tror man vil se økt polarisering i samfunnet og det tror jeg alt vil bli tydelig ved neste valg.

Jeg tror lukka anlegg i sjø kan ha en viss hjelp i områder med store biologiske problemer. Jeg tror ikke det blir masse av den typen anlegg hvis det ikke følger med veldig billige konsesjoner i en egen konsesjonsrunde. Det er uansett relativt sprengt med tanke på ledige lokaliteter - så økningen i produksjon må komme via postsmoltproduksjon på land (dvs man frigjør ca 6-8 mnd i sjø pr lokalitet og får hurtigere turnover).

Landbasert i Norge kommer til å ha begrenset utviklingstempo (bortsett fra de som har fått tillatelse til bygg og utslipp i dag). Jeg skal liste noen årsaker under.

- Det er ikke mulig pr i dag å søke om tillatelse til landbasert eller smolt. Nye retningslinjer kommer - og vil det bli en pris på dette? Hvilken ekstrakostnader kommer?
- Det er lite ledig kapasitet på strøm i Norge - og landbasert forbruker mye. Ett RAS anlegg bruker typisk 6-8kwh pr kg produsert. Noen reklamerer med lavere tall...vel vel...Uansett usannsynlig at det er her man vil bruke det lille vi har igjen av strøm. Vestre (AP) har lovet alt bort til batterifabrikk og elektrifisering av Melkøya
- Hvor mye byggeprosjekt kommer til å bli tillatt i strandsonen? Jeg tror det er helt begrenset fremover...
- Før at nye prosjekt blir finansiert tror jeg man ønsker å se noen store prosjekt lykkes. Det vil ta maaaaaange år før fasiten er på plass.
- Hvis du satt på en teknologi du vet lykkes - ville du satset i Norge? Jf skatteregime og endring i skattesatser over natta - holdning til rike mennesker...nærhet til marked....hvor ville du satset pengene?

De store oppdretterne jobber hardt med å finne alternativer utenfor Norge. Følg med - det kommer til å bli morsomt å være AP/SP politiker fremover (sarkasme). Det kommer en voldsom utflagging av kapital og prosjekter om grunnrenta blir 35%. Det blir rettsaker som vil belyse ting mange ennå ikke har skjønt - særlig samfunnsøkonomene som er en yrkesgruppe jeg mener etter dette ikke bør ha innflytelse.
Redigert 24.05.2023 kl 09:46 Du må logge inn for å svare
Liso
24.05.2023 kl 11:45 3927

"Nedad uten stans for toget" - Staten og andre fiskesykdommer knekker LSG nå.

Oppdrett står foran store endringer, ikke minst fra et bærekraftperspektiv.

Foruten havteknologien sin utvikling, så ser vi fra kystnær drift, at de nå
prøver ut ulike flytbare lukkede løsninger. Landbaserte anlegg, er bare en
naturlig forlengede arm, av den samme utviklingen.

Nye selskaper vokser nå hurtig frem, som kan kontrollere fiskehelse gjennom
stor biologisk forståelse. Parer vi dette med høyteknisk overvåkning og generell
prosess teknologi, så er plutselig oppdrett en bærekraft industri, med lite fotavtrykk.
Vi kommer aldri utenom denne utviklingen, fordi den samsvarer med all annen
utvikling som har med biologi å gjøre. Derfor vil jeg hevde at oppdrett som vi
ser det i dag, er starten på slutten, for det som står foran oss.

Dersom ikke viljen og interessen i Norge er til stede, for å følge denne utviklingen,
så betyr det ingenting for laksen. Han kommer uansett til å få det bedre, selv om den
skulle ende sine dager i et perfekt kontrollert oppdrettsmiljø i utlandet.

Tenketanken, du skriver bra men her det noen feil....

1) det er ingenting nytt at havbruksnæringa utvikler seg. Det er vel ingen næringer i Norge som har tatt så store skritt de siste 20 årene. Den fortsetter og vil fortsette...Norge har vært lokomotivet teknologi og bærekraftsmessig denne perioden, men jeg er ikke sikker på at det vil fortsette pga endrede betingelser og fokus til de store selskapene
2) Havbruksnæringa er den mest bærekraftige produksjonen av protein vi har i dag. Der er det masse kåringer og rangeringer internasjonalt som stadfester dette. Problemet er at man har vært for dårlig til å dokumentere og selge inn denne informasjonen internt i Norge. De nye landbaserte hevder at de vil eliminere det, men pr i dag har de MASSE høyere dødelighet enn i sjø - og ett større fotavtrykk
3) Vi er ikke på slutten med oppdrett som i dag. Det er mange nye teknologier på vei inn som vil bedre situasjonen til miljø og biolog. En av tingene er oppsamling av feces i åpen merd. Luselaseren (stingray) er effektiv - og vil bli bedre. Dette er den tradisjonelle næringa som forbedrer og effektiviserer - det er ikke en ny næring
4) Siste avsnitt blir for dumt med tanke på at ved siden av Norge - er det Færøyene som har best produksjon i verden målt på velferd og fotavtrykk.

Ja for i Norge dør jo bare 60 millioner laks i året i denne perfekte næringen………….

Ingen har sagt at den er perfekt - men det vil alltid være høyere dødelighet enn for landbaserte dyr som føder 1-4 avkom i hvert kull. Fisk som "føder" fra noen hundre til millioner avkom vil ha en større feilprosent når det gjelder overlevelse. Det er strategiforskjeller i overlevelse.

MEN - det er for høy dødelighet fra smoltutsett til slakt. Det jobbes det med, og tallene går rett vei.

Det er her de store mørketallene ligger på rømt oppdrettslaks. Smolt som forsvinner i tidlig fase har aldri vært registrert som rømt. Da jeg jobbet med problematikken for over 20 år siden, ble det fra flere hold hevdet at rømmingen av smolt var utenfor kontroll. Problemet økte i omfang da man tillot matfiskprodusentene å produsere sin egen smolt. Da forsvant også en viktig kontrollinstans der myndighetene hadde en mulighet til å sjekke opp hvor mange individer som forsvant på veien bak hver laks som kom frem til slaktelinja.

Da tenker jeg du må oppdatere deg....

Næringa er strengt regulert og kontrollert når det gjelder antall, foring og biomasse + lus. Det sendes rapporter hele tiden både fra settefisk og matfisk via altinn hvor disse tallene blir registrert og prosessert. Ved avvik eller høy dødelighet blir man revidert og man må årsaksforklare GRUNDIG. Myndighetene har kontroll på rognkorn, antall i død i settefisk, antall solgt til matfisk, utsatt pr merd, død pr merd, fôring på merdnivå inkl fôrfaktor....men ikke minst slaktetall. Er det avvik der får man en telefon og mail etter noen timer med spørsmål om hva som har skjedd. I tillegg kommer statistisk sentralbyrå inn og vil ha rapporter på akkurat det samme ved årsslutt.

Dette blir på høyde med å si at næringa bruker mye antibiotika....det var også en sannhet for 20 år siden. Nå bruker landbruket statistikken for fisk sammen med husdyr for å få ned snittet. Se det med liten skrift fra vår kjære bonde ;-)
Redigert 24.05.2023 kl 15:29 Du må logge inn for å svare
Mulla3
25.05.2023 kl 00:17 3849

Jeg gidder ikke, men det er ikke synd i oppdrettsnæringen. Alle har det tøft i starten. At staten har penger nok , ja. Men de må hele tiden ta ut penger fra Ofondet for å få budsjettet i balanse. Når 4 av 10 laks dør i nota så er det liten tvil i at de tjener penger.

4 av 10 dør i nota? Løgnene fortsetter....selv om du sier det høyt til deg selv er det ikke sant
mofs
25.05.2023 kl 08:35 3790

Jeg har store forhåpninger til Aker/Salmar sitt ocean-prosjekt. Det var trist å lese i siste kvartalsrapport at prosjektet har blitt noe utsatt som følge av skatteøkningen. Likevel tror jeg begge selskaper har så dype lommer at prosjektet kan gjennomføres, selv om det blir strukket ut i tid. Hvor stor andel av produksjonen vil komme herfra om 10 år mon tro? - Det virker skalerbart.
Redigert 25.05.2023 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Salmar blir ikke til å gjøre det før det enten kommer grunnrente FØR de bygger, eller at de får garantier at det ikke kommer etterpå. Det vil være crazy å satse milliarder igjen - for så at staten skal innføre grunnrente om 5-10 år når det blir lønnsomt...uten å være med på å ta risiko.

Siste:

« 25. mai 2023 kl. 13:13 Fleirtal på Stortinget om grunnrenteskatt Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Venstre og Pasientfokus er blitt einige om grunnrenteskatt på havbruk, melder partia i ei pressemelding. Forslaget bygger på modellen til regjeringa, men det er gjort nokre endringar. Blant anna blir skattesatsen redusert til 25 prosent, og verdsettingsrabatten i formuesskatten er auka til 75 prosent. Partia skal fremje avtalen når Stortinget behandlar saka 31. mai.»

Fra NRK


https://www.dn.no/enighet-om-lakseskatt-blir-25-prosent/2-1-1456436

Venstre og Pasientfokus (1 persons parti fra Alta) tar innersvingen på SV og vedtar grunnrenteskatt med regjeringen.
Håper dette er med :
1. Lavere bunnfradrag.
2. Billigere sjømat til norske forbrukere.
3. Bedre dyrevelferd, derav mindre medisinering, sunnere mat og færre døde fisk.
4. Mer forskning på forbedret dyrevelferd, foring, sunnere mat og unngåelse av farer ved å spise den prosesserte oppdrettsmaten.
5. Fiskeforedlingen bør foregå i Norge, og av nordmenn.

Provenyet bør tilsvare rundt 5,5 % av omsetningen.
Lakseskatten bør revideres om 2 - 3 år etter de erfaringer man har skaffet seg.
Utbytteskatten bør senkes vesentlig.
Verdsettingsrabatten i formuesskatten bør ikke økes så mye som til 75 prosent. Dette er altfor mye.
Redigert 25.05.2023 kl 13:40 Du må logge inn for å svare

Morsomt at det er laksemotstanderene som er mest aktiv i debatten her inne - og først ute med nyhetene om skatten ;-)

Dette er verst tenkelig løsning. Venstre er med og det igjen gjør at skatten blir stående etter neste valg.

Rabatten på verdifastsettelse er heller ikke rett. Den er i realiteten 37% - pga det som sto med liten skrift ved forrige revidering.

Ellers ser jeg fortsatt inkompetente mennesker her inne snakker om skatt i forhold til omsetning....det er så sykt morsomt å lese den typen inkompetanse....det er verdt tiden å lese.

Jeg er ikke laksemotstander Benny. Villaks er en flott skapning vi må ta vare på. Oppdrettslaksen må få bedre levevilkår.
Jeg er for mer arbeid med bedre dyrevelferd, og mere forskning på temaer jeg har nevnt her.
Lakseskatt kommer for å bli. Men den blir sikkert revidert i fremtiden. Og næringen vil få levelige kår.

Håpet er at vi kan få en bedre næring, med god fremgang og sunnere produkter. Mest mulig av håndteringen bør foregå i Norge og av nordmenn.
Provenyet bør TILSVARE 5,5 % av omsetningen. Sett som et gjennomsnitt over noen relativt få år. Men lettelse i utbytteskatten bør komme.
Det er bra å ha et tall i forhold til omsetningen å referere til som en størrelse. Det hele blir lettere forståeligere på den måten.
Redigert 25.05.2023 kl 13:50 Du må logge inn for å svare

Her fra NRK.no :
Grunnrenteskatt betales av inntekter man får ved å utnytte fellesskapets naturressurser, slik som vann, vind og hav. Kommer fra det engelske uttrykket «ground rent», altså jordleie eller landleie.

Når det er satt opp en vindmøllepark i et fjellområde eller bygget et lakseanlegg i en fjord, er ikke området fritt tilgjengelig for andre. Tilgangen til naturressursene er begrenset, og det begrenser konkurransen. Dermed er det lettere å få ekstraordinært høye inntekter i næringer som utnytter naturressurser.

Grunnrenteskatt skal betales av inntekter selskapene får utover det de normalt kan forvente av sine egne investeringer og arbeidsinnsats, som følge av denne fordelen.
Grunnrenteskatt kalles også superprofitt.

I dag er det grunnrenteskatt på vannkraft og oljeproduksjon, og regjeringen vil innføre dette på vindkraft og lakseoppdrett.
_______________________________________________________________________________________________________________
Dette er etter min mening ufullstendig fremstilt.
Her unnlates å medta de forurensninger, skader og ulemper lakseoppdrett og vindkraft på land fører med seg.
Villaksstammene og villakselvene har vært rammet hardt.
Farvann har vært svinet til.

Vindkraft på land har rasert naturen med stygge anleggsveier, inngrep og forstyrrelser. Denne tilsvining av naturen forringer
naturen. Den tilsvinede naturen velges bort. Dette er et stort tap for fellesskapet.

Så bare å snakke om beskattning av såkalt superprofitt blir vesentlig ufullstendig og misvisende. Typisk sleipe politikeres måte å se ting på.
Og dette er politikere som omtrent ikke har konkrete innbyggere i ryggen i det hele tatt.

Stabukk
25.05.2023 kl 14:18 3584

Ganske genialt av Rotevatn og Venstre: Både SV og Högre parkert på sidelinja med eit spark!
mithra
25.05.2023 kl 14:28 3684

Hva tror du nå med hensyn til alle de store investeringsprosjektene som er midlertidig stanset ?

Hvilken lakseaksje burde man kjøpe nå for høyest avkastning frem i tid?

Jeg tror en god del blir gjennomført - men det er en del som ikke vil satse på Norge uansett etter totalt kaos rundt rammevilkår. Vi må huske at investorer hater lite stabile regimer.

Det vil også fortsatt bli en helt annen selskapsstruktur - den jobben er allerede gjort hos de fleste. Dermed flytter man overskuddet fra havbruksselskapet over i andre enheter. Det er egentlig rett - siden til nå har havbruksselskapet fungert som ett profittsenter. Dermed har også avkastningen sett unaturlig høy ut.

Jeg er mest spent på havbruk til havs. Hva tør man gjøre?

Det skal jeg vente til etter den 31 for å se. Mowi og Salmar....men på kort sikt har jeg igjen lyst på GSF....

Billig? 25 prosent skatt ekstra i forhold til resten av næring pluss produksjonsavgift og andre avgifter i tillegg til å betale enorme summer til stat og kommune når de kjøper vekst, viser jo stor inkompetanse de som sier at det ikke skattes, mao. folk som ikke har noe positivt å bidra med!!

Lurer på hvor mange insidere som var i sving før dette forliket ?
Og SV vil sannsynligvis endre på satsene til høsten. https://www.dn.no/politikk/regjeringen-skrotet-sv-i-lakseforlik-skader-samarbeidsrelasjonen/2-1-1456470
Venstre, Pasientfokus og Regjeringen tok en innersving på SV.

5,7 mrd. er billigere enn 16 - 17 mrd.
De har betalt null ekstra de siste 50 år for bruk, tilsvining og utradering av fellesskapets ressurser.
Samt for villfisk som foring.
Redigert 25.05.2023 kl 15:32 Du må logge inn for å svare
milk
25.05.2023 kl 16:49 3790

SALM falt mye da Gr skatten ble foreslått. De har mye å gå på oppover! Er også fremoverlent. LSG har mye foredling i produksjonen. Den blir ikke rammet av Gr skatt. Ifish kan bli oppkjøpt! Et lite "wildcard" :-) Ps. Jeg er glad for at jeg følger min egen magefølelse "sitt rolig på tofta" :-)
mofs
25.05.2023 kl 22:13 3439

Milk er kongen av aktiva-allokkering. SALM er som ITE og BOUV for tech-sektoren; kvalitet hele veien. Politikerne kan gå fram og tilbake, men kvalitet går aldri av moten. SALM kommer til å lede sektoren oppover. Mat vil produseres lenge etter Støre og Vedums død. Ikke la nåværende krusninger stå i veien for klok allokering som kommer til å gjelde for hundrevis av år. Ivar Lykke er det noen av dere som husker han? Nei vel, ikke det, han var statsminister i forrige århundre. Om hundre år vil folk spørre seg. Hvem i all verden var Støre.? - Veldig få vil klare å forbinde noe som helst ved dette navnet, i mens kommer laksen til å sprette i merdene. Who cares om Norge ble styrt av noen sosialister i 20 årene. Det er snart glemt. "Sitt rolig på tofta", som Milk sier.
nordnes
25.05.2023 kl 23:49 3276

I kjøpsretten er det et juridisk ordtak som heter «når tingen taler kan selger tie», og det kan vel trekkes en analogi til regjeringens politikk.

Fra finasavisen,
«Trosset råd fra børssjefen.
Trygve Slagsvold Vedum fulgte ikke rådene fra børssjef Øivind Amundsen da lakseskatt ga nytt børssjokk.
Vi har gitt beskjed, sier Amundsen.»

https://www.finansavisen.no/finans/2023/05/25/8011296/trosset-rad-fra-borssjefen


Jeg tror nok også det er Salmar som stiger raskest FØRST - men jeg tror ikke de stiger mest til slutt.

Ikke for å være party pooper....men jeg tror fortsatt det kan komme ting investorene ikke liker for budsjettet i høst....

Personlig er jeg eksponert i olje, men her blir det en kortsiktig oppgang som kan bli ganske bratt. Spennende og fortjent for investorer innen havbruk :-)
Redigert 26.05.2023 kl 08:08 Du må logge inn for å svare
milk
26.05.2023 kl 18:29 2670

Nå var det mange "truse skvettere" som tok gevinst.... :-) Fikk en hyggelig melding i går fra EuronextVPS.. 2,50 pr aksje i utbytte fra LSG :-D Disse utbyttene kommer som julekvelden på kjærringa.. :-D

Det vingler mht. hvor anslaget for provenyet vil havne.
https://www.dn.no/havbruk/grunnrenteskatt/formuesskatt/laks/skatteforliket-kan-spare-lakseoppdretterne-for-rundt-46-milliarder-kroner-i-ar/2-1-1457170?abtest=b
I går var det snakk om 5,7 mrd., nå tales det om 9,5 mrd.
Jeg synes som sagt en model som skaper et grunnrente proveny som TILSVARER 5,5 % av omsetningen er passende.
Men at utbytteskattesatsen burde kuttes. Det må være noenlunde attraktivt å drive næringsvirksomhet her i landet.
Det må søkes skapt en vinn vinn for både næringen, vertskommuner, fylkeskommuner og storsamfunnsfellesskapet.
Dette bør være mulig å få til. Et samarbeid for best mulig resultater for alle.
Og nordmenn bør gis fordeler. Skattekonstruksjoner initiert i utlandet for å minimere norske skatteinntekter bør bekjempes.
hatitchi
26.05.2023 kl 21:24 2492

Når Finansdepartementet bekrefter at en lakseskatt på 35 % kan gi 16-17 milliarder i proveny for 2023, hva blir da provenyet om du reduserer den til 25 %?

Du bør ha nok hjerneceller til å gjøre den øvelsen selv, selv om du babler som en idiot om skatt på omsetning.

Jeg skatter 40 % av omsetningen min årlig, hvorfor kan ikke alle bedrifter gjøre det?
milk
26.05.2023 kl 22:10 2417

Nå tar dere alt ut av konsensus... Jeg sier ikke at dere tar feil, men det å regne seg hjem ved dagens proveny, er meget komplisert. De lange forutsigbare virkningene er alt annet enn enkel... Der ligger hunden begravet! Vi må få på plass regler som kan gi selskapene en viss kontroll over egen produksjon rent økonomisk i fremtiden. Vi er i en ny næring hvor staten må jobbe i takt med de som har skapt verdiene vi nå ser. vi snakker om flere tusen arbeidsplasser som kan gi staten milliarder i form av allerede lovbestemte skatter og avgifter.... God Pinse :-)

Det var partiet Venstre som snakket om 5,7 mrd. Jeg gjengir bare publiserte tall.
Er du sikker på det ikke var 40 istedenfor 35 % de brukte ? Og med hvilke forutsetninger forøvrig ?

Opprinnelig tilsvarte et proveny på 3,65 - 3,8 mrd., 3 % av omsetningen. Men det er forventet at
omsetningsvolum og priser vil øke utover daværende forutsetninger.
Redigert 26.05.2023 kl 23:21 Du må logge inn for å svare
nordnes
27.05.2023 kl 06:58 2177

Jeg så følgende intervju med i Ivan Vindheim på 24; «Vindheim mener at lavere skattenivå «selvsagt er bedre», men at «skattemodellen som sådan heller ikke er tilpasset havbruksnæringen og ikke fremmer investeringer, utvikling eller økt sysselsetting i Kyst-Norge».

Hvordan tror dere Mowis utbytter blir påvirket av skatten, hvis det samtidig blir mindre investert i Norge?
Redigert 27.05.2023 kl 06:59 Du må logge inn for å svare