Ultimovacs - artikkel E24 - venter oppkjøpsraid og nyheter


E24# Bioteknologisektoren på Oslo Børs: – Det kommer til å bli brutalt

Bioteknologisektoren prises på tro og håp om fremtiden. Her er ekspertenes råd til hvordan navigere i sektoren i urolige tider.

Venter nyheter
Holom i DNB er ikke veldig optimistisk til bioteksektoren generelt på kort sikt.

– Men det er noen som er godt finansiert. Som Ultimovacs og Nykode.

Blant alle bioteknologiselskapene på Oslo Børs, er det Ultimovacs Holom mener er det klart mest spennende om dagen.

– De kjører fem fase to-studier, og to av de studiene vil vi få data fra dette halvåret. Disse dataene kan nå komme når som helst.

Analytikeren peker på at studiene til Ultimovacs er randomiserte, som betyr at det er en gruppe som får legemiddelet, og en gruppe som ikke får det.

– Det betyr at vi vil få gode svar på om dette virker eller ikke. For selskapet som har holdt på helt siden 2011, så er det klart at det aldri har vært en mer spennende tid enn det er nå. Vi opplever også stor interesse for dette selskapet globalt, og spesialistinvestorer fra hele verden er spente på dataene.

I desember i fjor meldte Moderna og Merck om lovende resultater i en fase 2-studie hos pasienter med malignt melanom, eller føflekkreft, som er en av pasientgruppene Ultimovacs også tester på nå.

– Da data fra denne studien kom, økte Moderna sin markedsverdi med 12 milliarder dollar, sier Holom.

Ultimovacs er, ifølge Holom, finansiert til midten av 2024.

– Men om de kommer med gode data nå, vil de ikke ha problemer med å hente penger.

– Penger på bok
Også Nykode er en favoritt hos Holom. Selskapet har noe de fleste andre biotekselskaper på Oslo Børs ikke har: En solid kasse.

– De er i en veldig sterke pengeposisjon, med over to milliarder kroner på bok etter at deinngikk et godt partnerskap høsten 2020 med Genentech, et datterselskap av Roche.

I likhet med Ultimovacs, er det også her ventet nyheter i løpet av første halvår i år. I tillegg til immunterapi til behandling av kreft, har Nykode også studier som går på behandling av infeksjoner og autoimmune sykdommer.

– Mest sannsynlig kommer det noe nytt fra dem før sommeren i form av spennende data. Jeg tror kanskje det kan komme i mai eller juni.

Bankkrise ødelegger markedet
Styreleder i Ultimovacs, Jonas Einarsson, er administrerende direktør i Radforsk Investeringsstiftelse, som er Radiumhospitalets investeringsportefølje.

– Med styrelederhatten på kan jeg bare si at vi tidligere har guidet på at Ultimovacs vil legge frem resultater fra to fase II-studier i løpet av første halvår 2023.

Også Einarsson merker at ikke investorenes penger sitter løst nå.

– Det er fryktelig vanskelig å hente penger i disse dager. Man ser lys i enden av tunnelen innimellom, men så smeller det til med bankkrise eller noe annet. Det er vanskelig.

I likhet med Holom, peker også Einarsson på at mange selskaper tyr til andre typer finansiering.

– Internasjonalt er det mange som nedbemanner nå i påvente av bedre tider.

Venter oppkjøpsraid
Han peker imidlertid på utsikter til større oppkjøps- og fusjonsaktivitet i sektoren.

– Om vi ser litt på lengre sikt, vet vi at det kommer en bølge av dealer i bioteknologi. Det er fordi de store farmasiselskapene sitter på veldig mye penger som de må sette i arbeid.

Einarsson peker også på at de store farmasiselskapene vil jakte nye medikamenter.

– Den første bølgen av immunterapi kom i 2011. Mye av dette går ut på patent de neste tre-fem årene. Det betyr at selskapene vil miste mye inntekter som de må erstatte med nye produkter.

Dette gjør at Einarsson venter stor aktivitet i markedet de neste årene, enten i form av samarbeidsavtaler, lisensavtaler eller oppkjøp.

– Men om dette skjer nå, om tre måneder eller tre år, det vet jeg ikke.

Einarsson trekker frem det franske farmasiselskapet Sanofis kjøp av diabetesselskapet Provention Bio for 2,9 milliarder dollar tidligere denne måneden, som et tegn på at aktiviteten er i gang. Også Einarsson merker at ikke investorenes penger sitter løst nå.

– Det er fryktelig vanskelig å hente penger i disse dager. Man ser lys i enden av tunnelen innimellom, men så smeller det til med bankkrise eller noe annet. Det er vanskelig.

I likhet med Holom, peker også Einarsson på at mange selskaper tyr til andre typer finansiering.

– Internasjonalt er det mange som nedbemanner nå i påvente av bedre tider.

Venter oppkjøpsraid
Han peker imidlertid på utsikter til større oppkjøps- og fusjonsaktivitet i sektoren.

– Om vi ser litt på lengre sikt, vet vi at det kommer en bølge av dealer i bioteknologi. Det er fordi de store farmasiselskapene sitter på veldig mye penger som de må sette i arbeid.

Einarsson peker også på at de store farmasiselskapene vil jakte nye medikamenter.

– Den første bølgen av immunterapi kom i 2011. Mye av dette går ut på patent de neste tre-fem årene. Det betyr at selskapene vil miste mye inntekter som de må erstatte med nye produkter.

Dette gjør at Einarsson venter stor aktivitet i markedet de neste årene, enten i form av samarbeidsavtaler, lisensavtaler eller oppkjøp.

– Men om dette skjer nå, om tre måneder eller tre år, det vet jeg ikke.

Einarsson trekker frem det franske farmasiselskapet Sanofis kjøp av diabetesselskapet Provention Bio for 2,9 milliarder dollar tidligere denne måneden, som et tegn på at aktiviteten er i gang.

– Tror du de store farmasiselskapene vil se til Oslo Børs for mulig oppkjøpskandidater?

– Det kan skje, sier Einarsson, som mener det er flere selskaper hvor det ventet spennende datapunkter, i form av oppdateringer fra studier og lignende.

Spesielt ventes dette fra Nyode og Ultimovacs, to av selskapene i Radforsk sin portefølje. Einarsson er som allerede nevnt styreleder i Ultimovacs.

Einarsson sier «alt» nå dreier seg om å komme med positive kliniske data fra studier.

– Det som gjelder for selskapene nå er å få finansiering frem til neste gang man kan komme med gode nyheter til markedet. Enten gjennom avtaler med et stort selskap, eller at man kan hente penger andre steder.

Mens man i 2019 og 2020 kunne hente penger bare ved å vise til at man hadde kommet videre i utviklingen av selskapet, kreves det nå at selskapet legger frem gode kliniske data for at en investor skal gjøre en større investering.

– Det er ingen tvil om at det er finansrisikoen som dominerer i dag, sier Einarsson.

– Det er også datarisiko i dagens selskaper, men det er noe investorene allerede vet