Vow Green Metals

Commodore27
VGM 29.04.2023 kl 10:20 15899

In 2022, Vow Green Metals recorded an operating
loss (EBITDA) of NOK 17,414,579. The operating
loss is a result of no income and employee expenses
(salary, social security tax, and valuation of
outstanding options), expenses for the Euronext
Growth Oslo stock exchange listing (arrangers fees
and legal fees), and other operating expenses. Net
loss after net financial items was NOK 17,370,827.
Total non-current assets as of 31 December 2022
was NOK 88,100,337 and consist mainly of the
ordering of process equipment for the Follum plant.
Total current assets were NOK 43,562,256, of which
cash and cash equivalents amounted to NOK
42,551,317.
Total equity after retained earnings was NOK
125,883,753. Total equity and liabilities for 2022
was NOK 131,662,593. Process equipment for the
Company’s Follum plant phase 1 is fully financed.

For de som har vondt for å akseptere at Pilotprosjektet er finansiert legger jeg inn en kopi av Årsrapport -22
Redigert 23.05.2023 kl 16:12 Du må logge inn for å svare
Commodore27
30.04.2023 kl 19:39 13072

Det som skjer på Follum akkurat nå er vel at alt går som planlagt etter forsinkelsene. Forsinkelsene var i hvert fall i utgangspunktet uheldige. Men siden de hevder å ha fått bedre og billigere fasiliteter er det ikke så sikkert at det var det på lengere sikt
Slik en kan forstå Jonassen i denne rapporten så er hun ensidig optimistisk. Og det er vel naturlig hvis etterspørselen er så stor som hun gir inntrykk av
De bør nå få på plass CFO som kan være med på den videre finansieringen av ekspansjonen i VGM
Redigert 30.04.2023 kl 19:51 Du må logge inn for å svare
Commodore27
04.05.2023 kl 16:12 13055

Det har vært en del aksjer som har sittet noe løst i VGM . Men det ser nå ut som fornuften har fått fotfeste og salget avtar
I skrivende stund er det ratio 7:1 og det er ganske overbevisende
Commodore27
09.05.2023 kl 16:59 12945

VGM faller noe tilbake mye på grunn av syltynt volum. Tror de som selger bare gjør det for å pynte på porteføljen eller av andre innfall. Deriblant ønske om å få kursen lavere
En noe intetsigende rapport fra VOW kan også ha innvirket. De fikk i hvert fall svi på kursen selv
Jeg vil nok tro at folk våkner når de får se fortjenestemarginene som bør bli veldig bra
Redigert 09.05.2023 kl 22:45 Du må logge inn for å svare
Commodore27
23.05.2023 kl 16:07 12755

Det er bare å registere at noen har dårlig tro på dette prosjektet og at det slik sett er best de bare selger seg ut nå slik at en sllipper å bli plaget av dem senere.
Når kursen skal oppover mot 5.- og videre mot 10.- som er mine mål på mellom-og noe lengere sikt
Er noe usikker på CEO , men det kan selvsagt også være en rimelig fordel å være kvinne i kommende forhandlinger. Hvis motparten er gentleman;)
Det er i hvert fall under 6mnd til denne første fabrikken skal begynne å produsere Biokull
Teknologien for produksjon er heldigvis velprøvd så en burde slippe å havne i samme situasjon som mange andre grønne selskaper er kommet i
Redigert 23.05.2023 kl 16:10 Du må logge inn for å svare
Commodore27
01.06.2023 kl 10:37 12388

Kursutviklingen har vært svak siste måneden, mye på grunn av et generell dårlig børsklima , som det ofte er i Mai
Likevel ikke det helt store fallet. Så en kan vel si at det er en naturlig lekkasje av aksjer fra vimsete småaksjonærer
De større -som utgjør over 82 % -har ikke solgt noe så vidt jeg har registrert
Jeg går ut fra at ledelsen holder skjema med oppstart i kommende kvartal
Commodore27
09.06.2023 kl 16:34 12141

Det er egentlig greit at det lekker ut noen billigaksjer hver dag slik at en får trimmet beholdningen
Hvorfor noen lar dem gå til så lav pris nå en kort tid før start er vanskelig å si
Alle har vel sine økonomiske forpliktelser. Og aksjer med lav kurs er lette å trive til
Har ikke hørt eller sett noe negativt, og behovet for Biokull er ikke blitt mindre
Commodore27
10.06.2023 kl 23:29 12006

Fikk overvært CL fra Istanbul på Tyrkisk Tv nettopp
Og en tydelig rørt Haaland fikk til slutt løfte pokalen
Selv om ikke hverken han eller Manch C gjorde noen stor kamp
Snart er det VGM som kan klippe snora for en historisk åpning av Biokullproduksjon på Follum
Hold på aksjene . De vil også bli gull verdt !
Commodore27
13.06.2023 kl 11:34 11757

Det er mye rart som skjer i aksjemarkedet. Kursen til VGM er nå 2.- mens den tidligere var over 8.- På grunn av et relativt kort avbrekk i forbindelse med tomten på Follum . Styremedlemmer har kjøp aksjer til over 5.- osv Og emisjonen i forbindelse med utskilling var godt over over dagens kurs
Nå når en er ganske nær oppstart av fabrikken for Biokull er kursen på det laveste noen gang. Dette sier vel noe om hvilke aksjonærer som befinner seg på børsen ?
Eller 'invistorer' som de også kalles
Commodore27
03.07.2023 kl 17:28 11506

Ser en på ordrebok og kurs så virker det som beslutningene fra Ekstraordinær Gen. Forsamling ble tatt godt i mot i markedet
Og det er forståelig siden en får servert en modell som vitner om store ambisjoner
Men et sted må en begynne, og Follum er helt greit som et sted der en bare får bekreftet at dette går veien
Ser for meg at VOW ASA vil redusere sin egenandel i VGM for å finansiere nye områder å satse på
Og dette er helt ypperlig da grådigheten i VOW-ledelsen begynner å bli påtrengende
Tror neppe C.J vil legge seg på en slik linje selv under press fra Reiten &CO
Vi er nå inne i det kvartalet som etter planen skal bli starten på Biokulleventyret
Commodore27
07.07.2023 kl 12:20 11283

Vow Green Metals holder seg pent oppe kursmessig på en ganske rød dag over hele verden
Selskapet er nå inne i det kvartalet eller halvåret der oppstart av anlegget på Follum skal skje
Og det er ingen signaler om at det er vesentlige forsinkelser. Noen vil vel si at det har det vært nok av,men til gjengjeld har en etter hva selskapet hevder
fått en gunstigere løsning enn opprinnelig planlagt
Det som irriterer meg noe er at VGM ikke får den prisen for Biokullet som en kanskje kunne hatt mulighet til
Hvis en ser på prisene folk betaler på Felleskjøpet, Plantasjen osv så ville det blitt astronomiske summer selv fra et relativt lite anlegg som Follum hvis de kunne få til en salgsordning som detaljist
Kanskje skal jeg kontakte selskapet og spørre om det i det hele tatt er en mulighet ;)
Ps
Som sagt så gjort
Og fikk en raskt , hyggelig og positiv e-post tilbake
Redigert 08.07.2023 kl 13:21 Du må logge inn for å svare
Commodore27
14.07.2023 kl 14:20 11065

Vow Green Metals pusler med sitt og holder seg rimelig fint på en rød børsdag
Jeg registrerer at noen er usikre på hva som skjer i selskapet, men det er det ingen grunn til
Hverken med hensyn til finansiering av Pilotanlegget eller teknologien som er godt utprøvet
Slik sett er det rimelig lurt å starte posisjoneringen i VGM for alvor
Men dette er naturligvis opp til hver enkelt.
Slik det er skissert er det sannsynlig at en slipper kundene til i en samarbeidsavtale m.h.t finansiering. En kan gjerne kalle det rettet emisjon
Noen ordinær emisjon er vel neppe tema
Redigert 15.07.2023 kl 10:15 Du må logge inn for å svare
Commodore27
24.07.2023 kl 12:25 10803

VGM stiger nå formidabelt, og som ventet dukker det opp noen selgere. Bare sunt med en ikke for bratt oppgang. Men jeg vil minne om tidligere kurser, og at aksjen fortsatt befinner seg på 2.- tallet. Som ikke hører noen steder hjemme hvis en ser på utsiktene
Har tidligere antydet en rimelig kurs på 5.- når fabrikken er kommet i gang. Så får vi se om saueflokken kjenner sin besøkelsestid
Commodore27
25.07.2023 kl 17:35 10515

Nok en solid dag for VGM -aksjen som er blandt de beste uansett bransje. Men med tanke på at kursen har vært opp til ca 8.- før bør høydeskrekken forbli fraværende
Arbeidet med 10k ton fabrikken er godt i gang , og vil bli bygget av et velrenomert firma
I følge skisser av fabrikken ser alt til å være godt gjennomtenkt
Virker som de vil satse mer på rivningsmateriale som råstoff enn først antatt
Commodore27
26.07.2023 kl 17:41 10330

VGM åpnet i dag friskt , men falt (heldigvis) noe tilbake slik at ferden oppover blir bedre fundamentert
Alt virker å være i rute for 2500 tonn prosjektet, som snart kan klippe snoren.
Det blir jobbet parallelt med det som skulle bli 10k tonn fabrikken
Men der er nå mulighet for at en kan gå direkte for 20k tonn fabrikk. Såpass selvsikre er C.J & CO blitt med hensyn til det tekniske samt den mye omtalte finansieringen. For oss som har IQ langt over 100 regner vi lett ut at her er det gode penger å tjene , med den fortj. margin det her er snakk om
De mer tungnemme kan ta fram kalkulatoren. Jeg har vel antydet før hvem det er :)
Prosjektet i Viken er også tema , så her går det unna !Redigert 26.07.2023 kl 17:43 Du må logge inn for å svare
Commodore27
16.08.2023 kl 14:58 9924

Ikke noe spesielt å skrive om når det gjelder VGM , bortsett fra at det virker som alt er i rute
Dette til tross for at noen mener de ikke har penger , og at de ville i nær framtid flyte rundt på vakre Tyrifjorden
Det som v i l skje er at det den 24. d.m vi bli holdt en presentasjon om status når halve året er tilbakelagt
Naturlig nok representert av C.J
Kursen er også i rute , i hvert fall i følge mine estimater, som for en tid tilbake mente det var sannsynlig med en oppgang til 3.- i første omgang for så å fortsette mot 5.- etter at fabrikken er kommet i gang
So far, so good !
Redigert 17.08.2023 kl 09:32 Du må logge inn for å svare
Commodore27
24.08.2023 kl 20:58 9618

Presentasjonen i VGM forgikk uten en eneste overraskelse- i hvert fall ikke i negativ retning.. Og kursen ble liggende i samme leie som den har vært siste tiden
Det var stort sett bare en gjentagelse av det vi har visst fra før
Og intet nytt er som regel godt nytt
Så da er neste begivenhet melding om oppstart !
Redigert 24.08.2023 kl 21:42 Du må logge inn for å svare
Commodore27
01.09.2023 kl 17:51 9318

Det er ikke mye nytt å skrive om nå heller
Alle målsettinger er oppnådd så langt.
Det blir understreket at kravene fra politisk hold bare blir stengere m.h.t utslipp
På samme måte blir det påpekt at etterspørselen etter VGM sine produkter er høye:
-Selskapet er i dialog med flere
metallurgiske selskaper som aktivt
søker å sikre tilgang til betydelige
volumer av biokarbon, som en respons på
ny forskrift og forventninger fra
investorer og kunder. Vow Green
Metals er også i dialog med flere
selskaper med sterk interesse for bioolje- og bioenergiprodukter. Ved å bruke
energioverskudd fra selskapets
biokarbon produksjonsprosess, der tilstøtende
energiintensiv industri kan være
forsynt med bioenergi. Biooljen har et
stort verdiskapingspotensial og mange
potensielle bruksområder. Selskapet ser en sterk
interesse fra raffinerier, shipping, asfalt
produsenter og mer.
Commodore27
12.09.2023 kl 20:51 9016

Solid avslutning i dag. En kan vel si at VGM er en av vinnerne, for å holde oss til valgspråket
Selv på en ganske rød dag ble oppgangen formidabel. Og selv om det ikke skal mange aksjer til for å holde kursen nede . For de som ønsker det.
Det er bare å holde på de aksjene en har,og helst øke. Resten vil selskapet ta seg av
Og utover året vil VGM komme med oppdateringer om finansiering og opplegg for videre ekspansjon
Commodore27
22.09.2023 kl 15:55 8728

I dag jobbes det hardt for å få tak i billigaksjer. Det er ikke uventet., siden det ikke er lenge til oppstart på Follum. Volumet er likevel veldig lavt så en kan ikke ta dagens kurs særlig alvorlig. Dette er naturligvis en langsiktig aksje , det vet de fleste som har fulgt den en tid
Det kan selvsagt være fristende å ta gevinst , men da vil en kanskje få problem med å komme seg inn igjen
Etterspørselen etter Biokull er formidabel skal en tro de som analyserer og gir prognoser
Redigert 22.09.2023 kl 15:57 Du må logge inn for å svare
Commodore27
06.10.2023 kl 09:32 8491

Da har C:J trykket på startknappen på VGM sitt biokarbonanlegg på Follum
En milepel i dette nye selskapet sin historie
Det kan vise seg å være starten på et selskap med enormt potensial siden Biokull er et produkt i tiden
I motsetning til oljeselskaper vil dette selskapet være med på å' redde verden' om en kan si det slik
Commodore27
23.10.2023 kl 09:36 8204

Er ikke så mye å legge til det vi har fått melding om. Diverse nyansettelser. Og arbeidet med den større fabrikken går sin gang på ' grunnplanet '
Alt går som det skal tydeligvis
Innen neste mnd vil produksjonen være i normal drift
Kursen har beveget seg litt opp og ned mellom 2.50 - 3.00. Forventer at den vil fortsette mot 5.00 over nyttår som jeg har nevnt tidligere
Redigert 23.10.2023 kl 09:38 Du må logge inn for å svare
Commodore27
24.10.2023 kl 12:39 8051

I dag fikk de testet leveringen av råstoff, og alt gikk som smurt

Fra LinkedIN:
-Ny milepæl nådd! 🚀 Første leveranse av råstoff, mer enn 10 tonn trepellets, har nettopp ankommet vår tidlige produksjonslinje i Hønefoss🚛 Alt gikk etter planen, og vi gjør oss klare til å produsere biokarbon
Commodore27
25.10.2023 kl 15:36 7900

Jeg håper at det Elkem har uttalt holder stikk. De antyder mindre investeringer i Norge
Når en ser på priser på Biokull i detaljhandelen i Norge så håper jeg virkelig det
Ta fram kalkulatoren og se hva VGM kan oppnå ved å detaljselge i Norge. EKS. 50 000t -anlegg : (50 000 000 x 50 =2 500 000 000:-)
Da jeg var i kontakt med C.J var hun faktisk positiv til mitt forslag (De hadde sikkert tenkt på dette før så jeg skal ikke ta all ære for det)
Så mitt håp er at Elkem tar med seg riskokeren sin og forlater Norge
Redigert 26.10.2023 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
Commodore27
25.10.2023 kl 18:49 7803

Elkem har visstnok satt seg som mål å bruke 40% av redusjonsmidlene i form av biomasse i 2030
Hvis de når sine mål så vil dette utgjøre 500 000 tonn mindre Co2 utslipp som er ca 1% av Norges totale utslipp
Penger å spare for Elkem med de priser som blir på kvotene de ellers må kjøpe
Naturlig at de jamrer seg. Det gjør alle.. Og jeg vil tro at snille Ola D nok vil tre støttende til med subsidier en stund tl
VGM og delvis VOW kan derimot gni seg skikkelig i hendene etter hvert som mill. ruller inn på konto
PS
Men som jeg antydet noe useriøst i forrige innlegg vil det trolig ikke være noen krise om kineserne pakker sakene sine heller. Kanskje tvert i mot. Selv om det allttid er tryggere med forutsigbar leveranse
Redigert 25.10.2023 kl 19:01 Du må logge inn for å svare
Commodore27
30.10.2023 kl 10:17 7543

Det ser dessverre svakt ut i -23 for VOW ASA
Det er derfor grunn til å presisere at dette ikke bør berøre VGM i det hele tatt for de som måtte tru det.
Det er den maritime delen ved Scanship som har fått et tilbakeslag på grunn av den geopolitiske situasjonen
På Follum går det rett og slett strykende , og det nærmer seg full produksjon

En bør ikke tro på konspirasjonsteorier her, men holde fokus på fakta og meldinger fra selskapet
For de som selger vil jeg likevel tilføye at det vil dere angre på resten av livet
Lykke til!
Redigert 30.10.2023 kl 10:31 Du må logge inn for å svare
Commodore27
01.11.2023 kl 14:32 7381

Det er nå rene julestemningen på Follum , og det meldes at infrastrukturen er nesten fullført på den nye store fabrikken
Å få opp en fabrikk i dag går rimelig kvikt, og det skulle ikke forundre meg om en er kommet under tak til jul eller like etter årskiftet

Og jeg vil tro at dette ikke kommer som julekvelden på kjerringa (unnskyld C.J) Hun virker til å ha god kontroll
Den mindre fabrikken er som vi vet ventet å være i produksjonsmodus denne måneden
At aksjekursen har falt når det i virkeligheten går fort framover viser vel hvor bakstereverske og lite praktiske mange aksjeeiere kan være :(
Commodore27
06.11.2023 kl 21:33 7160

I dag var det faktisk en viss omsetning i aksjen. Vanligvis har det vært bare noen drypp. Omtrent som når en kran lekker
Det kan tyde på at de som forstår seg på aksjen vet at det snart vil bli en oppgang
Og de som selger ser vel Mannen med ljåen i form av en emisjon tenker jeg,eller de ser kullsvart på det av andre grunner
At den større fabrikken ikke er finansiert kanskje? Det er ikke så enkelt som at en kan bygge og drifte en fabrikk uten at en i det minste har en finansieringsplan
Jeg kan til en viss grad forstå skepsisen.Men her kan en virkelig ha Kullsviertro uten å være det minste naiv
Redigert 06.11.2023 kl 21:34 Du må logge inn for å svare
Commodore27
09.11.2023 kl 19:19 6888

I dag fikk VGM seg en skikkelig oppsving med 9% stigning. Selv om dette trolig var et blaff så viser det i hvert fall at stigningen på kursen kan skje ganske kjapt.
Og at det kan være lurt å ha posisjonert seg før det virkelig tar av
Etter hva selskapet sier så vil de ha produksjonen avv biokull i normal drift før jul
Commodore27
14.11.2023 kl 16:50 6685

Det er vel kjent for de fleste at Envigas og Otukumpu har inngått et nærmere samarbeid
Noe lignende er skissert av VGM når det kommer til fremtidige samarbeid
Eller sagt med andre ord at kundene kan få eierskap mot at de er med å finansierer fabrikkene
Ikke uventet har det svenske selskapet steget i kurs som følge av dette
Kursen i VGM har vært ganske svak siste tiden, så en solid oppgang kan påregnes når noe lignende skjer i VGM
Commodore27
22.11.2023 kl 09:13 6417

Avtale inngått med SIVA for bygningene på 20 000t fabrikken
Dette viser at finansiering ikke er noe problem
Se Børsmelding
https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0011037483-MERK#CompanyPressRelease-12305273

Commodore27
24.11.2023 kl 17:33 6194

Jeg tror nok at det er en fordel med AP+SP i regjering når det kommer til en dreining mot grønne alternativer innen industrien
Med tanke på støtte så ser en her et godt eksempel hva næringsministeren tenker:

Verdens beste utgangspunkt for grønn industri

– Vi må tenke stort, vi må komme i gang raskt og vi må gjøre det som er mest effektivt. Vi har verdens beste fagarbeidere, ingeniører og leverandørindustri. Med den kompetansen og tilgang til ren kraft har vi store muligheter til å bli en grønn industrigigant. Nå legger vi løpet for hvordan staten i tett samarbeid med næringslivet skal få fart på nye, grønne industriprosjekter. Det handler om å gå fra ord til handling, og legge en offensiv, nasjonal plan, sier næringsminister Jan Christian Vestre.
Commodore27
27.11.2023 kl 09:01 5968

God nyhet igjen !
Vardar vil gi lån og kjøpe seg inn i VGM til godt over nåværende kurs
(Se børsmelding)
Commodore27
28.11.2023 kl 17:41 5780

I dag var det nok en opptur for VGM må en si
En glad og stolt C.J viste fram fram 'varen' etter en intens innkjøring som har pågått noen uker:
Et glass Biokull hun hadde tatt med seg til presentasjonen.
Det sies at de har produsert ca 80kg- eller nærmere 1m3

Biproduktene bør også nevnes ,siden de ofte går litt under radaren:
Generelt
Pyrolysegassen er hovedsakelig en blanding av karbonmonoksid (CO) og hydrogen (H2) med lavere mengder CO2, CH4, H2O og en rekke flyktige forbindelser. Pyrolysegass er kostbar å lagre og transportere, og derfor forbrennes den vanligvis på stedet for å møte varmekravene til pyrolysatoren. Imidlertid, hvis varmeenergien som frigjøres under forbrenning av pyrolysegassen overstiger behovet til et biokullsystem og det finnes muligheter i nærheten av anlegget, kan pyrolysegassen brukes til å gi varme til eksterne prosesser. Hvis energien fra pyrolysegassen omdannes til elektrisitet, kan denne mates inn i nettet.
Her kommer Vardar inn

Biooljen utgjør også en betydelig inntekt då prisen er vesentlig høyere enn mineralolje

Aksjekursen har dessverre ikke reflektert verdiene i VGM ennå, men det vil det nok bli en endring på når investorer tar inn over seg hva dette kan bli til
Det henger selvsagt også sammen med hvor VGM er notert . De store fondene venter trorlig utålmodig på å få en bit av kaka !

Commodore27
04.12.2023 kl 12:12 5510

C.J tar en prat med FA angående den siste utviklingen:

-Vår administrerende direktør Cecilie Jonassen gjør seg klar for litt skjermtid med Finansavisen Børsmorgen arrangert av Marius Lorentzen for å snakke mer om de gode nyhetene fra vår bransje og de spennende siste nyhetene fra oss med signeringen av 252 millioner kroner avtaler med Siva SF og Vardar, i tillegg til å ha produsert den første #biocarbon på vår tidlige produksjonslinje på Hønefoss.
(Linked in) https://media.licdn.com/dms/image/D5622AQFjDzLWfqxT7g/feedshare-shrink_1280/0/1701677634265?e=1704326400&v=beta&t=QOzY1xGThJOMYa5qLvcqRY8272ajSspmi6S-yS4BOPA

Det har vært en meget betryggende utvikling i senere tid.
Noen vil vel mene at en slipper Vardar lett inn i aksjen. Men her må en ta i betrakning den senere tids renteheving, samt det at en såpass seriøs investor som også vil bli en bra kunde har stor verdi.
Redigert 04.12.2023 kl 13:33 Du må logge inn for å svare
Commodore27
12.12.2023 kl 17:26 5174

Alt går etter planen i VGM
Full produksjon på Follum er det et stykke ut på nyåret
Grunnen til at kursen er svak kommer nok av at evt. kjøpere helst vil ha tilbakelagt prosessen med Vardar vil jeg tro
En skal heller ikke se bort fra at det kan være Vardar som ligger bak. OSE er som kjent et enkelt sted å foreta manipulasjoner på
Et sterkt svekket VOW gjør vel sitt også?
På den annen side skal en ikke kimse av muligheten for å sikre seg rimelige aksjer

Konklusjonen så langt vil fra min side være at VGM står sterkere enn en kunne håpe
Å unngå gjeld er i disse dager et vesentlig fortrinn
Det vil en få bekreftelse på i løpet av året som kommer
Redigert 12.12.2023 kl 17:27 Du må logge inn for å svare
Commodore27
17.12.2023 kl 14:59 4883

VGM følger sine ambisjoner om å bli et ledende selskap innen biokullproduksjon
Og neste produksjonssted blir som de har annonsert tidlegere i Østfold
Her er det en fabrikk som vil produsere 30k tonn som er målet
At dette stedet blir valgt er naturlig, da det gir god tilgang til rimelig trevirke
En må si at VGM har så langt navigert bedre enn en kunne forvente, og kommet til produksjonsfasen(Follum) uten å ha satt seg i skuld og gjeld
Forretningsmodellen til VGM har fungert til punkt og prikke
Commodore27
19.12.2023 kl 12:09 4614

VGM har ansatt ny CFO Vedkommende har erfaring innen lignende bedrifter-i hvert fall m.h.t råstoff
og hans tiltredelsestale er offensiv:
-– Vow Green Metals har en ledende posisjon i kappløpet om å fange og utvikle de mest interessante prosjektene i Norge og internasjonalt. Med sin unike tilgang til teknologi, en voksende global pipeline av prosjekter og en produksjonslinje i industriell skala som snart er i drift, har selskapet store forutsetninger for å bli en global biokarbongigant, sier Jan Halvard Aas Møller.
Commodore27
23.12.2023 kl 16:12 4311

Jeg registrerer at Karbon nevner mitt navn på en herværende tråd , med en rekke sjikanerende uttalelser og mange for meg ukjente nick (Har vel sett dem , men hva folk kaller seg her på HO er vel det siste jeg legger på minnet) Dette er i utgangspunket en sak for admin.
Jeg skrev en del i tidligere tider om VOW og VGM på åpne tråder, men måtte dessverre søke dekning bak en låst tråd da enhver kritisk bemerkning om VOW tydeligvis var bannlyst
Jeg har konsentrert meg om VGM i hovedsak sammen med litt trading av diverse aksjer deriblant VOW
Har ikke noe i mot denne aksjen, selv om jeg som flere andre med fornuft har registrert at økonomien ikke er på stell
Vil likvel ønske Karbon og andre en God jul, og håper dere tar vare på hverandre. Særlig ser det ut som Karbon trenger all den støtte han kan få
Redigert 23.12.2023 kl 16:17 Du må logge inn for å svare
Commodore27
29.12.2023 kl 19:30 3971

Da ebbet -23 ut med en kurs noe under 2.-
Kanskje ikke det en hadde håpet på , men tatt omstendighetene i betraktning er det vel brukbart. Å skaffe seg kapital disse dager koster , og det går selvsagt ut over aksjekursen
VGM har også satt opp et opsjonsprogram som en kan være meget godt fornøyd med
Her blir det ikke gitt noen fordeler til de ledende ansatte
Ambisjonene er ganske høye ,siden det nå også skal satses i Østfold innen ganske kort tid, med en enda større fabrikk enn på Follum
Er rimelig sikkker på at kursstigningen vil starte ganske tidlig på nyåret. I hvert fall når avtalen med Vardar er endelig signert
Redigert 30.12.2023 kl 08:43 Du må logge inn for å svare
Commodore27
04.01.2024 kl 09:21 3572

Avtalen med Elkem ble som ventet en kurant sak å bli enig om. Og den er solid og langvarig
Det som er noe interessant er at der blir 5000 t til 'overs'
Da jeg var i kontakt med selskapet ymtet jeg som nevn frampå om detaljsalg kunne bli aktuelt
Og jeg ser for meg at dette kan bi en fin inntektskilde for VGM med de priser som er i markedet
Kan tenke meg at for de som liker å stelle i hagen sin vil se på biokull som en nødvendig ingrediens