🍀🍀🍀 ALTERNUS: FUSJON, NASDAQ, INFLATION REDUCTION ACT

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
03.05.2024 kl 09:39
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
Green2030
ALT 20.05.2023 kl 18:47 355846

NB. DENNE TRÅDEN ER LUKKET. ØNSKER DU Å BIDRA KONSTRUKTIVT SÅ SKAL VI LEGGE DEG TIL.


Ny tråd med mål om å dele og diskutere konstruktivt rundt Alternus Energy og veien videre til Nasdaq og fusjon med Clean Earth Acq. og full lansering i USA


-----------------------------------------------------------

LITT ENKEL BAKGRUNN

Alternus hadde fokus på mellomstore solparker i Europa og hadde vokst til 168 MW i løpet av høsten i fjor, i tillegg hadde de ca. 2,3 GW soloprosjekter som de skulle start opp i Europa - men så lanserte President Biden Inflation Reduction Act og det forandret alt. Clean Earth som er et skall selskap på NASDAQ tok kontakt og forhandlingen om fusjon startet.

Mens forhandlinene pågår så bryter Alternus sitt datterselskap Solis lånebetingelsene på et obligasjonslån på €140 mill (med ramme på €200) med obligasjonseierne, styremedlem Jon Masdal som representerer Ludvigsen AS melder seg ut av styret med en gang og selger 2,7 mill aksjer i panikk og kursen stuper fra kr20 til 2,70. Alternus starter forhandlinger med obligasjonseierne og blir bedt om å styrke EK med €14M via emisjon eller ansvarlig lån. Alternativt så kan de selge deler av de 168 MW, men da må EK økes til €50 mill. I forhandligene så presenterer Alternus et term sheet hvor de ønsker å refinansiere minimum €50 mill av obligasjonslånet, men emisjon blir også nevnt som et alternativ. De får frist til 15 mai.
Det mange frykter er en emisjon på 2-4 kr hvor det blir utstedt 40-60 mill nye aksjer i tillegg til de 26 mill vi har i dag.

- Den 17. mai fikk vi beskjed om at fristen var utsatt til 30. sept men kravet om at Alternus skal styrke EK med €14mill ved emisjon eller lån, eller at de kan selge deler av den operative driften på 168 MW frafaller.
- Istedenfor så har partene blitt enige om å refinansiere hele obligasjonslånet på €140 mill som er knyttet opp mot 168 MW operative solparker som genererer gode inntekter på salg av strøm og grønne sertifikater, og hvor forventet EBIDTA er €16 mill for 2023.
- den 9. mars så ble vi informert om at en tredjeparts ekspertvurderings-rapport ble utstedt til obligasjonstillitsmannen. Denne rapporten viste at den nåværende verdien av Solis' eiendeler (168 MW operativ solpark) er verdt €165-170 mill så den overstiger gjelden på €140 mill med omtrent €25 til €30 millioner
- Obligasjonslånet skulle i utgangspunktet refinansieres innen tidlig januar 2024, men nå skjer det innen 30. sept og Alternus er godt i gang med den prosessen, så den eventuelle krisen som Finansavisen har skrevet om er borte. De skal refinansiere noen måneder før tiden, men med pluss €25-30 mill og fusjon og lansering på Nasdaq så er det vel ingen som tror det byr på noen problemer, selv ikke Obligasjonseierne som frafalt EK kravet.

PS: For de som ikke har fått med seg at krav om ny EK frafaller og at Obligasjonslånet skal refinansieres inne 30.09.2023, les vedlegg fra melding 17.05.2023: (punkt 3.3, side 9, 2 øverste avsnitt)

---------------------------------------------------------

Det vil komme en del børsmeldinger fremover som vil drive kursen videre oppover:

1) Q1 rapport Alternus
2) Avklaring Polen
3) Salg av grønne sertifikater (Polen, Romania, Nederland, Italia)
4) Salg av fremtidig solprosjekter i Europa (649 MW egne prosjekter, 845 MW med bindende kontrakter, 811 MW med eksklusive rettigheter = 2.305 MW
5) Oppdatering fra Altnua på vekstområder og nye MegaWatts i USA og effekten av Inflation Reduction Act (IRA) (5GW innen 2027, med 40% kreditt fra IRA 😍)
6) Dato for fusjon Clean Energy på Nasdaq (de sikter på Juni, så kanskje midten/slutten av juni)
7) Fusjon med Clean Energy (de forventer $50 mill blir igjen ved å gi 0,5 aksje ekstra til de første som ikke løser inn - VELDIG SMART)
8) Lansering av Alternus Clean Earth på NASDAQ
9) Halvårsrapport Alternus/Solis (forventet €16 mill omsetning og €8 mill EBITDA første 6 mnd)
10) Enighet med Obligasjonseierne innen 30. september om refinansiering av obligasjonslånet hos Solis

Når de klinker til i USA så har de €500 mill i kredittfasilitet fra Deutche Bank og USD 50mill på bok hos Clean Earth = NOK 6 Milliarder til å investere i amerkanske solparker. I tillegg kommer cash fra Alternus og Solis 🇱🇷🚀

NB. Jeg er 110% sikker på at ALTNUA har bygget opp en solid portefølje med solprosjekter i USA de siste 9 mnd som blir børsmeldt og lansert før fusjonen.

INFLATION REDUCTION ACT - 40 PROSENT FRAFRAG
Gjennom IRA tilbyr Biden-administrasjonen et skattefradrag på 30 prosent til utviklere, med en ekstra 10 prosent bonus for selskaper som bruker innenlandske materialer. For å sikre bonusen må landbaserte vindparker og solprosjekter bruke 100 prosent amerikansk stål og jern, mens 40 prosent av de produserte delene, målt etter kostnad, må være laget lokalt. Dette øker til 55 prosent for prosjekter som begynnes på etter 2026.

Timingen til Alternus/Clean Earth er perfekt
Redigert 01.10.2023 kl 17:23 Du må logge inn for å svare
Green2030
20.05.2023 kl 18:51 80656

For de som ikke fikk det med seg, så skrev ledelsen i Clean Earth et brev til sine aksjonærer den 17. mai. Her er en oversatt versjon, og link til orginal er nederst.

----------------

Til investorene i Clean Earth Acquisitions Corp. 17. mai 2023

"Som aksjonærer i Clean Earth, deler vi en felles visjon om å delta i overgangen til ren energi ved å investere i utvikling og drift av langsiktige, pålitelige kilder til fornybar energi i USA og Europa. Vi har stor tro på at et viktig skritt i dette oppdraget er vår fusjon med Alternus Energy Group. Vår fremgang har vært betydelig siden kunngjøringen i fjor høst, og vi har fortsatt som mål å fusjonere i løpet av andre kvartal i år. Nylig og pågående positiv utvikling i prosessen forplikter oss til å snakke direkte til deg i dag.

Viktig relevant informasjon for deg:

1) Forrige måned (19. april) kunngjorde vi en revidert utgave av vår Business Combination Agreement (“BCA”) som vi mener: (a) verdsetter Alternus mer i tråd med sine Nasdaq-kolleger og generelle aksje-markedsforhold, og (b) forbedrer potensialet for bedre handel etter sammenslåing. Selv om verdsettelsen er lavere – er vi sikre på at Alternus’ vekstutsikter fortsatt er ekstraordinære … faktisk bedre enn før basert på Alternus’ forbedret driftsplan. Den reviderte økonomiske prognosen reflekterer Alternus' intensjon om å akselerere veksten ved å fokusere på sin raskt økende portefølje av større 'byggeklare' prosjekter i USA, og ved å trappe opp investeringene tidligere i prosjektutviklingens livssyklus som gir mer verdi til aksjonærene ettersom prosjektkostnadene er mye lavere fra denne strategien. Vi mener oppsiden til aksjonærene i den Nasdaq-noterte aksjen vil være attraktiv, med forbedret EBTIDA-avkastning for 2025 og utover.

2) Hovedmotivasjonen for Alternus til å fokusere på utviklingsinnsats i tidligere stadier er et betydelig forbedret markedet for fornybar energi i USA, primært drevet av den positive effekten av de langsiktige insentivene som er innebygd i Inflation Reduction Act (IRA)

3) Alternus er godt posisjonert med eksisterende kredittfasiliteter for å finansiere sin strategi, noe som betyr at kapitaltilgangen gitt gjennom fusjonen med Clean Earth har potensial til å akselerere Alternus’ vekst. Som en påminnelse, i desember 2022, sikret Alternus en prosjektfinansieringsfasilitet på €500 millioner ledet av Deutsche Bank.

4) Som du vet, startet Clean Earth handel i februar 2022, og ga oss dermed frist til 28. mai 2023 for å fullføre en fusjon. Vi forventer nå å gjennomføre fusjonen etter denne datoen og har derfor sendt inn en endelig fullmakt til U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) for å forlenge fusjonen vår, på månedlig basis, i ytterligere seks måneder. Selv om vi tror at transaksjonen fortsatt kan fullføres i andre kvartal, gir vi en beredskaps-periode for å sikre at vi har muligheten til å avslutte selv med uforutsette forsinkelser.
For å kompensere våre aksjonærer for deres tålmodighet og støtte, og for å stimulere til pågående engasjement ved å oppmuntre opptil 50 millioner dollar av Clean Earth aksjonærene til å ikke løse inn, forventer vi å tildele 0,5 aksjer i det nye fusjonerte selskapet per 1,0 Clean Earth andel som ikke er innløst. Åpenbart vil tilskuddet kun gå til aksjonærene som ikke utøver sine innløsningsrettigheter, opptil 50 millioner dollar totalt. Videre, i henhold til vilkårene for den endelige fullmakten som er arkivert i forbindelse med utvidelsen, har Clean Earth´s sponsor enhet tilbudt å betale det minste av $195 000 eller $0,04 per aksje, på en trinnvis månedlig basis, til stiftelsen for å finansiere utvidelsen.

Vi er mer begeistret enn noen gang for våre muligheter som et fusjonert selskap. Alternus har en veletablert merittliste som danner et solid grunnlag for vekst, med over 160 MW driftsmidler som for tiden genererer kontantstrøm (2023 EBITDA anslås å være USD 16 millioner), en grønn obligasjon på €200 millioner på plass, og en € 500 millioner kredittfasilitet med Deutsche Bank. Tilgangen til kapital tilgjengelig via fusjonen og Nasdaq-notering vil gjøre oss i stand til bedre å forfølge vårt mål om å skape en ledende transatlantisk uavhengig kraftprodusent.

NB, vi tror at vi vil bli enda sterkere etter fusjonen. I tillegg til tilgang til de amerikanske kapitalmarkedene, bringer Clean Earth-teamet ditt med seg betydelig ekspertise til fusjonen. Både Nicholas og Aaron, og vårt nåværende styremedlem, Candice Beaumont, vil gå inn i styret i det fusjonerte selskapet. Hver av oss har mange års ekspertise innen fornybar energi og/eller offentlige markeder, og vi har til hensikt å forplikte oss selv og våre ressurser til å drive konsekvent, skape pålitelig vekst og ekstraordinær avkastning, for Alternus og dets aksjonærer over tid.

Som medaksjonærer setter vi pris på din støtte når vi forfølger vår misjon av vesentlig betydning for planeten vår. Gjennomføringen av vår felles visjon og felles mål vil gi mer enn økonomisk avkastning; det vil bidra til å skape en renere og mer bærekraftig verden for kommende generasjoner."

Vennlig hilsen,
Nicholas Parker
Styreleder

Aaron Ratner
Adm. Direktør


https://www.einpresswire.com/article/634319013/clean-earth-acquisitions-corp-issues-letter-to-shareholders
http://cleanearthacquisitions.com/
Niel
20.05.2023 kl 20:03 80526

Godt oppsummert og så satser vi på at aksjonærer og interesserte kan klikke seg inn her for å finne konstruktiv informasjon om Alternus.

Ikke minst blir dette en spennende aksje fremover. Det er nok ikke mange selskaper som ligger like godt rigget til en eksplosiv vekst som Alternus. Her skal det rett og slett settes opp solparker i USA og en god rabatt fra Biden og alt ligger til rette. VB uttalte selv en gang at den største utfordringer til Alternus er å bringe inn nok kapital til backloggen.
Redigert 20.05.2023 kl 20:18 Du må logge inn for å svare
Green2030
20.05.2023 kl 20:08 80411

Så bra, da fungerer tråden
Redigert 20.05.2023 kl 20:13 Du må logge inn for å svare
Dopey
20.05.2023 kl 22:27 80210

Så utrolig bra oppsummert Green. Enormt grundig som alltid. 👌👌
Slettet bruker
21.05.2023 kl 00:11 80064

Flott, Green2030! Veldig bra innledning til interessenter og nye aksjonærer. Her får alle informasjon om selskapet på en svært lettfattet måte.

Gleder meg til å følge selskapet gjennom fusjonen og videre de neste årene.

Slettet bruker
21.05.2023 kl 00:22 79989

"Som du vet, startet Clean Earth handel i februar 2022, og ga oss dermed frist til 28. mai 2023 for å fullføre en fusjon. Vi forventer nå å gjennomføre fusjonen etter denne datoen og har derfor sendt inn en endelig fullmakt til U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) for å forlenge fusjonen vår, på månedlig basis, i ytterligere seks måneder. Selv om vi tror at transaksjonen fortsatt kan fullføres i andre kvartal, gir vi en beredskaps-periode for å sikre at vi har muligheten til å avslutte selv med uforutsette forsinkelser."

Håper fusjonen tar sted i dette kvartalet. Noen som har gjort noen dypdykk i hva som potensielt taler mot at fristen forlenges?
Codiak73
21.05.2023 kl 01:08 79908

Hvordan sender man forespørsel her inne? Dette er egentlig en test for å se om jeg kan svare :)
Green2030
21.05.2023 kl 09:39 79721

*Codiak, jeg tok det bort. Hvis det blir for ille, så legger jeg det til igjen.
Ha en fin Søndag
Green2030
21.05.2023 kl 10:37 79608

@Wasted - godt spørsmål. Personlig så er jeg mer opptatt at det blir gjort riktig. En forhastet eller feilslått notering koster så utrolig mye når kursen synker pga manglende verdi i selskapet. Det vi har av verdi er:

- 168 MW operative solparker i Solis verdt €25-30 mill mer enn obligasjonslån
- €140 mill obligasjonslån med ramme på €200 mill
- Solis har forventet €16 mill i EDITDA i 2023
- 2,300 MW solpark prosjekter i Europa
- €500 mill kreditt fasilitet fra Deutche Bank
- 60% eierskap i Unison Energy
- 100% eierskap i Altnua

* Føler meg trygg på at refinansiering av €140/200 mill kreditt fasilitet går greit før 30.09, så da har vi €60 mill vi kan bruke i USA

* Videre så hadde jeg solgt store deler av fremtidige solpark prosjekter i Europa, f.eks 1100 MW og fått frigjort cash som vi bruker i USA. Vet ikke hva det er verdt, men la oss si at vi fikk €100 mill, da er de andre 1100 MW verdt ca €100 mill også. I dag så prises 2,300 MW til null - ref mcap på kr 200 mill

* Jeg håper/forventer at VB & Co har bygd opp en god portefølje av solprosjekter i USA via Altnua og at de presenterer en portefølje på 500-700MW som de starter i 2023....

Hvis de får på plass dette her før fusjon og lansering på Nasdaq, da vil vi få en mega suksessfull lansering på Nasdaq og aksjekursen i Norge kommer til gå tilsvarende
Green2030
21.05.2023 kl 18:47 79429

noen tanker om utviklingen neste uke?
Niel
21.05.2023 kl 19:08 79362

Følelsen sier at vi passerer 10, kanskje allerede på mandag. Tror nok flere og flere kaster seg på her når de får mer innsikt i fremtidsutsiktene og at "faren" er over. Å spå kursen er noe jeg prøver å la være men tror aksjen er for populær til at den holder seg under 10.-.
Snoopy07
21.05.2023 kl 19:29 79311

Herlig å lese, har også forsøkt selv. Men det å finne hvordan fusjonen skal gjennomføres finner jeg ikke noe om. Det skrives at de priser Alternus til over 100,- om de da viser til kursen på partner i US så blir vel det i beste fall litt enkelt. Med mindre en vet noe om bytteforholdet.

Det er ca 32 mill aksjer i Clean Earth og ca 26 mill i Alt.
Står det å lese noe sted at de skal bytte 1:1?
Niel
21.05.2023 kl 19:55 79237

".... vil overføre til Clean Earth, og Clean Earth vil motta fra Alternus, alle Interessene, som vederlag i bytte for utstedelsen og overføringen av Clean Earth til Alternus ved avslutningen av et antall aksjer av klasse A-aksjer av selskapet (« vanlige aksjer »), verdsatt til $10 per aksje, lik $275.000.000, eller 27.500.000 aksjer, pluss eller minus en estimert arbeidskapitaljustering (som ikke vil være større eller mindre enn 1.000.000 aksjer). Alternus vil eie omtrent 47 % av Clean Earth ved stengning, forutsatt at ingen innløsninger fra Clean Earth-aksjonærer, i så fall vil det kombinerte selskapet ha omtrent $220 millioner i kontanter tilgjengelig ved stengning. I tillegg, ved avslutningen, 20 000 000 ordinære aksjer (« Earnout-aksjene”) vil bli satt inn på en earnout-depositumkonto og vil bli frigitt, helt eller delvis, til Alternus hvis visse earnout-milepæler basert på “ Adjusted EBITDA ” ​(som definert i den medfølgende fullmaktserklæringen) og aksjekurs eller “ Calculated Share Price ” (som definert i den medfølgende fullmaktserklæringen) er oppfylt."

Dette er ved 0 % redemptions. Hva prislappen til slutt blir er veldig usikkert og det er flere ting her som jeg syns er uklart.
loket
21.05.2023 kl 20:11 79194

15 kroner. Begrunnelser finnes det så mange av fra før
YNWA250505
21.05.2023 kl 20:20 79162

Hvor er de tar verdsettelsen av ALT på over 100 kroner aksjen fra? Og er verdien på CLIN reel? Må bare innrømme at akkurat dette skjønner jeg ikke bæret av. Sitter med svært mange aksjer og som nevnt før er det tipp topp for meg med kurser på kr 100+++. Men det virker muligens litt for enkelt. Hvorfor er det bare oss småløker som har kjøpt her. Hvorfor kjøper ikke noen større aktører alt de kan under kr 50 når kursen skal til kr 3-400 som det påståes på forumet?
Humlesnurr
21.05.2023 kl 20:46 79098

Artikkel i FA fra oktober når kursen var ca. 20

https://www.finansavisen.no/nyheter/energi/2022/10/31/7954197/arctic-securities-anbefaler-alternus-energy

De fleste store synes sikkert det er for godt til å være sant. I tillegg så har vel ikke VB så god track record heller, derfor skepsismen tror jeg
Niel
21.05.2023 kl 20:49 79073

Verdsettelsen er en blanding av hvor mange MWP ALT har i drift, under konstruksjon og under utvikling. Totalt er det snakk om mange MWP and dette tallet har Green kommentert flere ganger. Det er ikke "bare bare" for et selskap som CLIN å finne et selskap å slå seg sammen med. Synergier må være på plass og i dette tilfellet så klaffer en slik fusjon, særlig når ALT skal på CLIN sin hjemmebane og bygge parker der.

Jeg er langt fra noen ekspert på fusjonen da dette er min første. Mye avhenger av redemptions så at vi faktisk får 100 kr aksjen er lite sannsynlig, men for de aksjene vi faktisk sitter igjen med i CLIN så er disse verdt 100 kr ppd. Uansett så er det oppside her grunnet de nye aksjene vi mottar i CLIN og aksjekursen i ALT vil vokse i tråd med at CLIN vokser.

Jeg mener jeg har sett topp 20 lister før bruddet med obl eierne og da var topp 20 på nærmere 80%? Da er det rett og slett ikke mulig for en stor aktør å komme inn og kjøpe masse aksjer. Tja, de kan kjøpe alt de kan og pushe prisen opp til 50 men dette blir en veldig premature kursutvikling for selskapet og kursen vil falle like langt ned igjen. Dårlig strategi.

I dag har ALT 168 MWP operasjonelt. Når det kastes ut kurser på flere 100 så er det snakk om flere GW i operasjon. Personlig forholder jeg meg til dagens kurs og kortsiktig utvikling. Men ja, 2-3 GW i produksjon, ingen utvanning på veien så er ikke dette urealistiske kurser. Jeg sier ikke at hvis du holder aksjen i 2-3 år så har vi den kursen, men potensialet er der.

Jeg tar forbehold om feil angående CLIN fusjonen, da dette er nytt territorium for meg.
YNWA250505
21.05.2023 kl 20:57 79049

Er det noen andre lignende selskaper som har noen GE i produksjon som vi kan sammenligne oss med? At alle aksjonærer i ALT har funnet gullegget det føler jeg meg sikker på. Selv de med snitt over kr 30 vil tjene svært gode penger her.
Humlesnurr
21.05.2023 kl 21:26 78971

Fordi Clean Earth kommer med denne gulroten så tror jeg ikke det blir noen redemtion å snakke om.

"To compensate our shareholders for their patience and support, and to incentivize ongoing commitment by encouraging up to $50 million of CLIN shareholders to not redeem, we anticipate awarding 0.5 newco shares per 1.0 CLIN share not redeemed. Obviously, the grant will go only to the shareholders that do not exercise their redemption rights, up to $50 million in total. Furthermore, per the terms of the definitive proxy filed in connection with the extension, the Clean Earth sponsor entity has offered to pay the lesser of $195,000 or $0.04/share, on an incremental monthly basis, into the trust to finance the extension."
Humlesnurr
21.05.2023 kl 21:37 78966

Her er en oversatt versjon

For å kompensere våre aksjonærer for deres tålmodighet og støtte, og for å oppmuntre til kontinuerlig engasjement ved å oppmuntre opptil $50 millioner av CLIN-aksjonærer til ikke å løse inn, forventer vi å tildele 0,5 newco-aksjer per 1,0 CLIN-andel som ikke er innløst. Åpenbart vil tilskuddet kun gå til aksjonærene som ikke utøver sine innløsningsrettigheter, opptil 50 millioner dollar totalt. Videre, i henhold til vilkårene for den endelige fullmakten som er arkivert i forbindelse med utvidelsen, har Clean Earth-sponsorenheten tilbudt å betale det minste av $195 000 eller $0,04/aksje, på en inkrementell månedlig basis, til trusten for å finansiere utvidelsen.
Snoopy07
21.05.2023 kl 21:43 78931

Dette ser jo artig ut, Clean skal overføre 90mill aksjer hvorav 35M er betinget earn out. Det i seg selv er spennende når det per i dag er 32 mill aksjer i selskapet. Blir en liten emi der også da skulle en tro.

Og tro virker det å være nok av her, mine 20k shares kan kjøpes i morgen for kr 15,- 🍾

https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=CLIN:NMQ
Hvor det også skrives dealens størrelse er 550m, men om det er hele selskapet eller bare Alt, det står det lite om.
Slettet bruker
21.05.2023 kl 21:44 78947

Ønsket er selvfølgelig at den nærmer seg tikroningen igjen, men det gjenstår å se.

De utålmodige fikk jo en kanon mulighet til å selge forrige uke, så man bør være kvitt en del av de.

Tror den stiger fra start i morgen, og går sidelengs resten av uken. Bare mine tanker..

Humlesnurr
21.05.2023 kl 22:28 78859

Husk at artikkelen er fra oktober, avtalen er endret etter den tid
Dopey
22.05.2023 kl 11:02 78572

Bumper opp dette innlegget, slik at vi kan få diskusjonen over på denne tråden istedet. :)
urix
22.05.2023 kl 11:08 78538

Hvilket innlegg???
Dopey
22.05.2023 kl 12:50 78414

Vært greit om diskusjonen hadde fortsatt i denne tråden pga hvor oversiktlig Alternus caset er lagt frem i start innlegget. Oppmerksomheten og informasjonsflyten blir spredd utover om vi skal ha flere tråder igang samtidig.
Dopey
22.05.2023 kl 12:56 78380

Låner denne fra deg URIX 👌

Owner
Total
Shares
Browne, Vincent* (CEO) 16% 4,318,954
Goldman Sachs & Co. LLC** 10% 2,649,333
Nordic ESG and Impact Infrastructure** 5% 1,250,000
Telinet Energi AS 4% 1,104,650
Telenergia Europe S.R.L 4% 972,108
Morgan Stanley & Co. LLC** 3% 826,652
Nordnet Livsforsikrings AS 3% 748,135
Kvantia AS 2% 648,000
Gaia Energy S.R.L. 2% 600,000
Duey, Joseph (CFO) 2% 582,900
Christian Villanueva Aasen 2% 473,300
Gekko AS 2% 449,822
Thomas, John Paul (Director) 1% 385,500
O'Brien, Jean Marc 1% 374,922
Henriksen Gruppen AS 1% 351,000
Mork Investment AS 1% 300,000
Eirik Strand 1% 268,777
ANCH Holdings LTD 1% 248,226
RELI 1 AS 1% 234,315
Taliesin Durant (CLO) 1% 229,500
Total Top 20 shareholders

64%

17,016,094
Others 36% 9,305,192
Total Shares Issued and Outstanding

100%

26,321,286

as at 18 May 2023
*Through various holdings
** Nominee accounts
Slettet bruker
22.05.2023 kl 17:08 78178

Alternus opp 2.47% til 8.30, mens OSEBX ned 0.39%. Oppe i 8.78 i dag.

Ser vi 9,- i løpet av uka, eller er det sidelengs vandring nå..
altin
22.05.2023 kl 21:27 77963

Alternus datterselskap, Unisun Energy:

"Solcelleparken eksisterert1 år!
For ett år siden ble solenergiparken ved siden av rullebanen til Rotterdam The Hague Airport (RTHA) offisielt åpnet. Denne parken, utviklet av Unisun Energy i samarbeid med Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA), Eneco og Rotterdam The Hague Airport (RTHA), består av mer enn 37 000 solcellepaneler og har et areal på ikke mindre enn 7,7 hektar. Parken produserer nok energi til å drive flyplassen nesten tre ganger.

På grunn av den store mengden sol og riktig overvåking og vedlikehold, presterte solcelleparken svært godt det første året."

https://www.rotterdamthehagueairport.nl/luchthaven-en-ik/organisatie/nieuws/item/het-zonnepark-bestaat-1-jaar/
Tradinator
23.05.2023 kl 07:59 77697

Neppe den eneste flyplassen vi kommer til å se tilvarende på. Må jo være fantastisk egnet med store arealer som stort sett bare er dekket av gress. Selvforsyning blir den store trenden innen fornybart, når kraftmarkedene har vært så ustabile som de siste vintrene.
YNWA250505
23.05.2023 kl 09:19 77551

Ser ikke ut som at det er kun rett opp vi skal. Det må jo være noen proffe som herjer litt med kursen her nå. Hvem i alle dager selger på 7,20 når vi vet det vi vet?
Rassen
23.05.2023 kl 09:20 77530

Ser ganske dårlig ut i dag. Hvor langt ned skal vi dag?
YNWA250505
23.05.2023 kl 09:26 77492

Blir svært overrasket om vi slutter under kroner 8 idag
M.Y.Peng
23.05.2023 kl 09:29 77474

Dette er dumping av aksjer i håp om å utløse stop-loss og skape usikkerhet hos de som sitter med god fortjeneste nå. Dette vil gi seg relativt raskt mener jeg.
Slettet bruker
23.05.2023 kl 09:38 77421

Det var fornuftig å ta gevinst den dagen kursen hoppet ...
Det er heller ikke forbudt å kjøpe seg inn igjen ....
YNWA250505
23.05.2023 kl 10:37 77332

Ja back trading er alltid lett
Bullfight
23.05.2023 kl 10:47 77270

Kjære dere, se på volumet, det er da bare musepiss som rullerer.
Redigert 23.05.2023 kl 10:47 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
23.05.2023 kl 11:02 77213

Alle monner drar sa musa ....
Green2030
23.05.2023 kl 11:03 77194

@altin - dette er nok et eksempel på at ting går i riktig retning for Alternus.... mange bekker små blir til en stor elv som de sier.

* Alternus Energy - vertikal integrert holding selskap
* Altnua - identifiserer og signerer opp nye prosjekter
* Unisun Energy - utvikler og bygger
* Uper Energy - drifter og vedlikeholder solparker
* Clean Earth - vår fremtidige partner på nasdaq

Å nå er det jul igjen, å nå er det jul igjen og jula varer helt til påske.... 😂😂 for det er ikke sant for det er ikke sant for jula varer helt til nasdaq 😂😂

PS. til de som solgte på 7,40 - takk 😉
Tradinator
23.05.2023 kl 11:03 77156

Bare å vente på neste gladmelding her. 10 next.