🍀🍀🍀 ALTERNUS: FUSJON, NASDAQ, INFLATION REDUCTION ACT

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
03.05.2024 kl 09:39
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
Green2030
ALT 20.05.2023 kl 18:47 351749

NB. DENNE TRÅDEN ER LUKKET. ØNSKER DU Å BIDRA KONSTRUKTIVT SÅ SKAL VI LEGGE DEG TIL.


Ny tråd med mål om å dele og diskutere konstruktivt rundt Alternus Energy og veien videre til Nasdaq og fusjon med Clean Earth Acq. og full lansering i USA


-----------------------------------------------------------

LITT ENKEL BAKGRUNN

Alternus hadde fokus på mellomstore solparker i Europa og hadde vokst til 168 MW i løpet av høsten i fjor, i tillegg hadde de ca. 2,3 GW soloprosjekter som de skulle start opp i Europa - men så lanserte President Biden Inflation Reduction Act og det forandret alt. Clean Earth som er et skall selskap på NASDAQ tok kontakt og forhandlingen om fusjon startet.

Mens forhandlinene pågår så bryter Alternus sitt datterselskap Solis lånebetingelsene på et obligasjonslån på €140 mill (med ramme på €200) med obligasjonseierne, styremedlem Jon Masdal som representerer Ludvigsen AS melder seg ut av styret med en gang og selger 2,7 mill aksjer i panikk og kursen stuper fra kr20 til 2,70. Alternus starter forhandlinger med obligasjonseierne og blir bedt om å styrke EK med €14M via emisjon eller ansvarlig lån. Alternativt så kan de selge deler av de 168 MW, men da må EK økes til €50 mill. I forhandligene så presenterer Alternus et term sheet hvor de ønsker å refinansiere minimum €50 mill av obligasjonslånet, men emisjon blir også nevnt som et alternativ. De får frist til 15 mai.
Det mange frykter er en emisjon på 2-4 kr hvor det blir utstedt 40-60 mill nye aksjer i tillegg til de 26 mill vi har i dag.

- Den 17. mai fikk vi beskjed om at fristen var utsatt til 30. sept men kravet om at Alternus skal styrke EK med €14mill ved emisjon eller lån, eller at de kan selge deler av den operative driften på 168 MW frafaller.
- Istedenfor så har partene blitt enige om å refinansiere hele obligasjonslånet på €140 mill som er knyttet opp mot 168 MW operative solparker som genererer gode inntekter på salg av strøm og grønne sertifikater, og hvor forventet EBIDTA er €16 mill for 2023.
- den 9. mars så ble vi informert om at en tredjeparts ekspertvurderings-rapport ble utstedt til obligasjonstillitsmannen. Denne rapporten viste at den nåværende verdien av Solis' eiendeler (168 MW operativ solpark) er verdt €165-170 mill så den overstiger gjelden på €140 mill med omtrent €25 til €30 millioner
- Obligasjonslånet skulle i utgangspunktet refinansieres innen tidlig januar 2024, men nå skjer det innen 30. sept og Alternus er godt i gang med den prosessen, så den eventuelle krisen som Finansavisen har skrevet om er borte. De skal refinansiere noen måneder før tiden, men med pluss €25-30 mill og fusjon og lansering på Nasdaq så er det vel ingen som tror det byr på noen problemer, selv ikke Obligasjonseierne som frafalt EK kravet.

PS: For de som ikke har fått med seg at krav om ny EK frafaller og at Obligasjonslånet skal refinansieres inne 30.09.2023, les vedlegg fra melding 17.05.2023: (punkt 3.3, side 9, 2 øverste avsnitt)

---------------------------------------------------------

Det vil komme en del børsmeldinger fremover som vil drive kursen videre oppover:

1) Q1 rapport Alternus
2) Avklaring Polen
3) Salg av grønne sertifikater (Polen, Romania, Nederland, Italia)
4) Salg av fremtidig solprosjekter i Europa (649 MW egne prosjekter, 845 MW med bindende kontrakter, 811 MW med eksklusive rettigheter = 2.305 MW
5) Oppdatering fra Altnua på vekstområder og nye MegaWatts i USA og effekten av Inflation Reduction Act (IRA) (5GW innen 2027, med 40% kreditt fra IRA 😍)
6) Dato for fusjon Clean Energy på Nasdaq (de sikter på Juni, så kanskje midten/slutten av juni)
7) Fusjon med Clean Energy (de forventer $50 mill blir igjen ved å gi 0,5 aksje ekstra til de første som ikke løser inn - VELDIG SMART)
8) Lansering av Alternus Clean Earth på NASDAQ
9) Halvårsrapport Alternus/Solis (forventet €16 mill omsetning og €8 mill EBITDA første 6 mnd)
10) Enighet med Obligasjonseierne innen 30. september om refinansiering av obligasjonslånet hos Solis

Når de klinker til i USA så har de €500 mill i kredittfasilitet fra Deutche Bank og USD 50mill på bok hos Clean Earth = NOK 6 Milliarder til å investere i amerkanske solparker. I tillegg kommer cash fra Alternus og Solis 🇱🇷🚀

NB. Jeg er 110% sikker på at ALTNUA har bygget opp en solid portefølje med solprosjekter i USA de siste 9 mnd som blir børsmeldt og lansert før fusjonen.

INFLATION REDUCTION ACT - 40 PROSENT FRAFRAG
Gjennom IRA tilbyr Biden-administrasjonen et skattefradrag på 30 prosent til utviklere, med en ekstra 10 prosent bonus for selskaper som bruker innenlandske materialer. For å sikre bonusen må landbaserte vindparker og solprosjekter bruke 100 prosent amerikansk stål og jern, mens 40 prosent av de produserte delene, målt etter kostnad, må være laget lokalt. Dette øker til 55 prosent for prosjekter som begynnes på etter 2026.

Timingen til Alternus/Clean Earth er perfekt
Redigert 01.10.2023 kl 17:23 Du må logge inn for å svare
M.Y.Peng
23.10.2023 kl 16:29 6571

Var de som solgte under sluttkurs i dag: smarte- eller - ikke. Eller var de i fortvilet pengeskvis. Det får vi se. Men husk at døra for å komme inn igjen om vi får en flott melding vil være trang. Den krymper for hver dag nå. En smal stripe er vond å komme gjennom. Om dette er gjennomtenkt så er dere vågale.
urix
23.10.2023 kl 16:43 6540

Telinet Invest AS har økt med 32000 aksjer.

Owner
Total
Shares
Browne, Vincent* (CEO) 16% 4,318,954
Goldman Sachs & Co. LLC** 10% 2,650,016
Telinet Invest AS 7% 2,158,469
Nordic ESG and Impact Infrastructure** 5% 1,250,000
Telenergia Europe S.R.L 4% 972,108
Morgan Stanley & Co. LLC** 3% 826,652
Nordnet Livsforsikrings AS 3% 691,829
Gaia Energy S.R.L. 2% 600,000
Duey, Joseph (CFO) 2% 582,900
Kvantia AS 2% 555,426
Christian Villanueva Aasen 2% 463,748
Thomas, John Paul (Director) 1% 385,500
Gekko AS 1% 377,804
O'Brien, Jean Marc 1% 374,922
Cecilie Nyberg Karlsen 1% 350,960
Henriksen Gruppen AS 1% 300,000
Mork Investment AS 1% 300,000
RELI 1 AS 1% 293,462
Eirik Strand 1% 284,147
ANCH Holdings LTD 1% 248,226
Total Top 20 shareholders

67%

17,985,123
Others 33% 8,336,163
Total Shares Issued and Outstanding

100%

26,321,286

as at 20 October 2023
*Through various holdings
** Nominee accounts

Codiak73
23.10.2023 kl 18:26 6504

Den 20 oktober var jo omsetningen 0..Eller er dette fra torsdag den 19 oktober?
M.Y.Peng
24.10.2023 kl 14:46 6340

Tenk å by 5,58 for denne aksjen. Nei……ikke la dem slippe inn for billig. Til mine medaksjonærer: «gjør døren lav, gjør porten smal». Vi skal opp…..langt opp. Da trenger vi ikke «halte høns» på laget !
loket
24.10.2023 kl 19:18 6155

Hm , ikke skjedd så mye ennå her, jaja TTT.
urix
25.10.2023 kl 01:59 6006

Telinet Invest AS har økt med 16000 aksjer.

Owner
Total
Shares
Browne, Vincent* (CEO) 16% 4,318,954
Goldman Sachs & Co. LLC** 10% 2,649,348
Telinet Invest AS 7% 2,174,730
Nordic ESG and Impact Infrastructure** 5% 1,250,000
Telenergia Europe S.R.L 4% 972,108
Morgan Stanley & Co. LLC** 3% 826,652
Nordnet Livsforsikrings AS 3% 690,828
Gaia Energy S.R.L. 2% 600,000
Duey, Joseph (CFO) 2% 582,900
Kvantia AS 2% 555,426
Christian Villanueva Aasen 2% 463,748
Thomas, John Paul (Director) 1% 385,500
Gekko AS 1% 377,804
O'Brien, Jean Marc 1% 374,922
Cecilie Nyberg Karlsen 1% 350,960
Henriksen Gruppen AS 1% 300,000
Mork Investment AS 1% 300,000
RELI 1 AS 1% 293,462
Eirik Strand 1% 284,147
ANCH Holdings LTD 1% 248,226
Total Top 20 shareholders

67%

17,999,715
Others 33% 8,321,571
Total Shares Issued and Outstanding

100%

26,321,286

as at 23 October 2023
*Through various holdings
** Nominee accounts
urix
26.10.2023 kl 01:53 5752

Ingen forandring når det gjelder Telinet Invest AS.

wner
Total
Shares
Browne, Vincent* (CEO) 16% 4,318,954
Goldman Sachs & Co. LLC** 10% 2,649,348
Telinet Invest AS 7% 2,174,730
Nordic ESG and Impact Infrastructure** 5% 1,250,000
Telenergia Europe S.R.L 4% 972,108
Morgan Stanley & Co. LLC** 3% 826,652
Nordnet Livsforsikrings AS 3% 690,828
Gaia Energy S.R.L. 2% 600,000
Duey, Joseph (CFO) 2% 582,900
Kvantia AS 2% 555,426
Christian Villanueva Aasen 2% 463,748
Thomas, John Paul (Director) 1% 385,500
Gekko AS 1% 377,804
O'Brien, Jean Marc 1% 374,922
Cecilie Nyberg Karlsen 1% 350,960
Henriksen Gruppen AS 1% 300,000
Mork Investment AS 1% 300,000
RELI 1 AS 1% 293,462
Eirik Strand 1% 284,147
ANCH Holdings LTD 1% 248,226
Total Top 20 shareholders

67%

17,999,715
Others 33% 8,321,571
Total Shares Issued and Outstanding

100%

26,321,286

as at 24 October 2023
*Through various holdings
** Nominee accounts

Redigert 26.10.2023 kl 01:54 Du må logge inn for å svare
urix
27.10.2023 kl 02:24 5543

Telinet Energi AS øker med 5000 aksjer.

wner
Total
Shares
Browne, Vincent* (CEO) 16% 4,318,954
Goldman Sachs & Co. LLC** 10% 2,649,348
Telinet Invest AS 7% 2,179,717
Nordic ESG and Impact Infrastructure** 5% 1,250,000
Telenergia Europe S.R.L 4% 972,108
Morgan Stanley & Co. LLC** 3% 826,652
Nordnet Livsforsikrings AS 3% 691,191
Gaia Energy S.R.L. 2% 600,000
Duey, Joseph (CFO) 2% 582,900
Kvantia AS 2% 555,426
Christian Villanueva Aasen 2% 463,748
Thomas, John Paul (Director) 1% 385,500
Gekko AS 1% 377,804
O'Brien, Jean Marc 1% 374,922
Cecilie Nyberg Karlsen 1% 350,960
Henriksen Gruppen AS 1% 300,000
Mork Investment AS 1% 300,000
RELI 1 AS 1% 293,462
Eirik Strand 1% 284,147
ANCH Holdings LTD 1% 248,226
Total Top 20 shareholders

67%

18,005,065
Others 33% 8,316,221
Total Shares Issued and Outstanding

100%

26,321,286

as at 25 October 2023
*Through various holdings
** Nominee accounts
Rassen
27.10.2023 kl 09:06 5370

Hver dag er det en nisse som selger ned aksjen ca 10% på tullesalg. Hva er poenget???
Redigert 27.10.2023 kl 09:07 Du må logge inn for å svare
Dopey
27.10.2023 kl 13:11 5274

Det er nok en strategi for å sope til seg ett knippe med rimelige aksjer hver dag. Prisen dumpes med 10-15% fra start også handles den opp og tilbake i 0 ved stenging. Kan godt være samme aktør som selger fra starten og deretter hiver seg over kjøpsknappen.
Rassen
27.10.2023 kl 14:51 5290

Det er litt morsomt at det ikke finnes aksjer og få kjøpt over 8,- 😂
urix
28.10.2023 kl 02:10 5013

Telinet Invest AS øker med 6000 aksjer.

Owner
Total
Shares
Browne, Vincent* (CEO) 16% 4,318,954
Goldman Sachs & Co. LLC** 10% 2,649,348
Telinet Invest AS 7% 2,185,967
Nordic ESG and Impact Infrastructure** 5% 1,250,000
Telenergia Europe S.R.L 4% 972,108
Morgan Stanley & Co. LLC** 3% 826,652
Nordnet Livsforsikrings AS 3% 690,389
Gaia Energy S.R.L. 2% 600,000
Duey, Joseph (CFO) 2% 582,900
Kvantia AS 2% 555,426
Christian Villanueva Aasen 2% 463,748
Thomas, John Paul (Director) 1% 385,500
Gekko AS 1% 377,804
O'Brien, Jean Marc 1% 374,922
Cecilie Nyberg Karlsen 1% 350,960
Henriksen Gruppen AS 1% 300,000
Mork Investment AS 1% 300,000
RELI 1 AS 1% 293,462
Eirik Strand 1% 284,147
ANCH Holdings LTD 1% 248,226
Total Top 20 shareholders

67%

18,010,513
Others 33% 8,310,773
Total Shares Issued and Outstanding

100%

26,321,286

as at 26 October 2023
*Through various holdings
** Nominee accounts

Codiak73
30.10.2023 kl 15:23 4595

Fascinerende at et kjøp på 1 aksje blir registrert slik at kursen går ned 16% på den ene aksjen..Nå må Oslo Børs ta seg sammen..
urix
31.10.2023 kl 01:17 4483

Codiak73

Oslo Børs gjør bare jobben sin!!
Forresten er det noe å henge seg opp i at noen prøver å manipulere aksjen på en så lite proff måte???

Avklaring nærmer seg dag for dag, det vet de fleste og det er derfor manipulering foregår i håp om at noen skal bli redde og selge billig.

Ha en fin tirsdag!!
urix
01.11.2023 kl 01:28 4198

Telinet Invest As har økt med 8000 aksjer.

Owner
Total
Shares
Browne, Vincent* (CEO) 16% 4,318,954
Goldman Sachs & Co. LLC** 10% 2,649,348
Telinet Invest AS 7% 2,193,717
Nordic ESG and Impact Infrastructure** 5% 1,250,000
Telenergia Europe S.R.L 4% 972,108
Morgan Stanley & Co. LLC** 3% 826,652
Nordnet Livsforsikrings AS 3% 690,387
Gaia Energy S.R.L. 2% 600,000
Duey, Joseph (CFO) 2% 582,900
Kvantia AS 2% 555,426
Christian Villanueva Aasen 2% 463,748
Thomas, John Paul (Director) 1% 385,500
Gekko AS 1% 377,804
O'Brien, Jean Marc 1% 374,922
Cecilie Nyberg Karlsen 1% 350,960
Henriksen Gruppen AS 1% 300,000
Mork Investment AS 1% 300,000
RELI 1 AS 1% 293,462
Eirik Strand 1% 284,411
ANCH Holdings LTD 1% 248,226
Total Top 20 shareholders

67%

18,018,525
Others 33% 8,302,761
Total Shares Issued and Outstanding

100%

26,321,286

as at 30 October 2023
*Through various holdings
** Nominee accounts

altin
01.11.2023 kl 09:59 4122

Flott. Topp 20 øker daglig. Men 67% blir ikke oppdatert (68.4% eier Topp 20).

Med så lite ledige aksjer vil kursen eksplodere ved nyheter :)
urix
02.11.2023 kl 00:38 4076

Telinet Invest AS øker med 15000 aksjer.

Owner
Total
Shares
Browne, Vincent* (CEO) 16% 4,318,954
Goldman Sachs & Co. LLC** 10% 2,649,348
Telinet Invest AS 7% 2,208,479
Nordic ESG and Impact Infrastructure** 5% 1,250,000
Telenergia Europe S.R.L 4% 972,108
Morgan Stanley & Co. LLC** 3% 826,652
Nordnet Livsforsikrings AS 3% 690,387
Gaia Energy S.R.L. 2% 600,000
Duey, Joseph (CFO) 2% 582,900
Kvantia AS 2% 555,426
Christian Villanueva Aasen 2% 463,748
Thomas, John Paul (Director) 1% 385,500
Gekko AS 1% 377,804
O'Brien, Jean Marc 1% 374,922
Cecilie Nyberg Karlsen 1% 350,960
Henriksen Gruppen AS 1% 300,000
Mork Investment AS 1% 300,000
RELI 1 AS 1% 293,462
Eirik Strand 1% 284,411
ANCH Holdings LTD 1% 248,226
Total Top 20 shareholders

67%

18,033,287
Others 33% 8,287,999
Total Shares Issued and Outstanding

100%

26,321,286

as at 31 October 2023
*Through various holdings
** Nominee accounts
YNWA250505
02.11.2023 kl 12:51 4073

Fremtiden for solenergi er enorm og vil faktisk aldri bli borte. Scatec leverer som bare det og Alternus vil muligens gjøre det samme?

Solenergi mest attraktivt
I kvartalsrapporten opplyser Scatec at de fortsatt ser en sterk, langsiktig etterspørsel etter fornybar energi, og spesielt attraktive muligheter innen solenergi der komponentprisene har falt.
Rassen
02.11.2023 kl 20:11 4075

Krysser fingrene på kraftig oppgang før jul!
urix
03.11.2023 kl 01:08 3970

Telinet Invest AS har økt med 12000 aksjer.

Owner
Total
Shares
Browne, Vincent* (CEO) 16% 4,318,954
Goldman Sachs & Co. LLC** 10% 2,649,348
Telinet Invest AS 7% 2,220,180
Nordic ESG and Impact Infrastructure** 5% 1,250,000
Telenergia Europe S.R.L 4% 972,108
Morgan Stanley & Co. LLC** 3% 826,652
Nordnet Livsforsikrings AS 3% 689,813
Gaia Energy S.R.L. 2% 600,000
Duey, Joseph (CFO) 2% 582,900
Kvantia AS 2% 554,426
Christian Villanueva Aasen 2% 463,748
Thomas, John Paul (Director) 1% 385,500
Gekko AS 1% 377,804
O'Brien, Jean Marc 1% 374,922
Cecilie Nyberg Karlsen 1% 350,960
Henriksen Gruppen AS 1% 300,000
Mork Investment AS 1% 300,000
RELI 1 AS 1% 293,462
Eirik Strand 1% 284,411
ANCH Holdings LTD 1% 248,226
Total Top 20 shareholders

67%

18,043,414
Others 33% 8,277,872
Total Shares Issued and Outstanding

100%

26,321,286

as at 1 November 2023
*Through various
urix
03.11.2023 kl 14:57 3825

Telinet Invest AS har økt med 2000 aksjer.

Owner
Total
Shares
Browne, Vincent* (CEO) 16% 4,318,954
Goldman Sachs & Co. LLC** 10% 2,649,348
Telinet Invest AS 7% 2,222,180
Nordic ESG and Impact Infrastructure** 5% 1,250,000
Telenergia Europe S.R.L 4% 972,108
Morgan Stanley & Co. LLC** 3% 826,652
Nordnet Livsforsikrings AS 3% 690,163
Gaia Energy S.R.L. 2% 600,000
Duey, Joseph (CFO) 2% 582,900
Kvantia AS 2% 554,426
Christian Villanueva Aasen 2% 463,748
Thomas, John Paul (Director) 1% 385,500
Gekko AS 1% 377,804
O'Brien, Jean Marc 1% 374,922
Cecilie Nyberg Karlsen 1% 350,960
Henriksen Gruppen AS 1% 300,000
Mork Investment AS 1% 300,000
RELI 1 AS 1% 293,462
Eirik Strand 1% 284,411
ANCH Holdings LTD 1% 248,226
Total Top 20 shareholders

67%

18,045,764
Others 33% 8,275,522
Total Shares Issued and Outstanding

100%

26,321,286

as at 2 November 2023
*Through various holdings
** Nominee accounts

altin
06.11.2023 kl 15:51 3509

Unisun energy jobber med løsninger for overbelastning av strømnettet i Nederland.

https://unisun-energy.eu/interview-netgongestie/
Dopey
06.11.2023 kl 18:27 3638

🌞 Exciting News in Sustainable Energy! 🌞

Thrilled to share that Unisun Energy has kicked off the construction of a 315 kWp solar park at Brabant Water in Veghel today! ☀️

Proud to be part of a project that not only harnesses clean, renewable energy but also contributes to a greener future. Looking forward to seeing this initiative shine brightly in the sustainable energy landscape!

Godt å se at Unisun leverer mens vi venter på at morselskapet skal levere. 👌
YNWA250505
06.11.2023 kl 21:12 3632

Deilig å sitte fullastet å bare vente på fusjonen som kommer . Russiske prosenter kommer snart vår vei
urix
07.11.2023 kl 01:11 3536

Telinet Invest AS øker med 26000 aksjer. De eier nå 8,54% av selskapet, aksjer totalt er: 26 321 286.

Hvorfor selskapet ikke oppgir det på listen er meg en gåte, stått på 7% i lang tid.

Owner
Total
Shares
Browne, Vincent* (CEO) 16% 4,318,954
Goldman Sachs & Co. LLC** 10% 2,649,348
Telinet Invest AS 7% 2,248,980
Nordic ESG and Impact Infrastructure** 5% 1,250,000
Telenergia Europe S.R.L 4% 972,108
Morgan Stanley & Co. LLC** 3% 826,652
Nordnet Livsforsikrings AS 3% 690,160
Gaia Energy S.R.L. 2% 600,000
Duey, Joseph (CFO) 2% 582,900
Kvantia AS 2% 554,426
Christian Villanueva Aasen 2% 463,748
Thomas, John Paul (Director) 1% 385,500
Gekko AS 1% 377,804
O'Brien, Jean Marc 1% 374,922
Cecilie Nyberg Karlsen 1% 350,960
Henriksen Gruppen AS 1% 300,000
Mork Investment AS 1% 300,000
RELI 1 AS 1% 293,462
Eirik Strand 1% 284,411
ANCH Holdings LTD 1% 248,226
Total Top 20 shareholders

67%

18,072,561
Others 33% 8,248,725
Total Shares Issued and Outstanding

100%

26,321,286

as at 3 November 2
Redigert 07.11.2023 kl 05:28 Du må logge inn for å svare
Rassen
07.11.2023 kl 12:09 3447

BOOM!! Rett ned 14,7% til 6,50. Noen som ikke gadd vente lenger og ville ut sikkert… 🤦🏻🤦🏻🤦🏻
Redigert 07.11.2023 kl 12:10 Du må logge inn for å svare
YNWA250505
07.11.2023 kl 12:16 3429

du vet at du kan kjøpe deg realtime :-) En som solgte 1 stk aksje. Raserte porteføljen min med ca 100k :-)
Rassen
07.11.2023 kl 12:26 3427

Jeg har realtime gratis. Men jeg sjekket ikke hvor mange aksjer som ble solgt.
Det var vel bare en nisse som ville bruke litt kurtasjepenger da? 🤦🏻🤦🏻🤦🏻😂😂
YNWA250505
07.11.2023 kl 12:28 3421

ja og en som kjøpte 100stk som alt ble hentet inn igjen. Bare tull og surr det som skjer i aksjen for tiden. Men å sitte utenfor når fusjonen er på plass det skjer ikke. Her blir det russiske prosenter oppover.
Rassen
07.11.2023 kl 12:32 3451

Jeg er ca 30% opp, men selger ikke før jeg har doblet pengene i hvert fall!
Rassen
07.11.2023 kl 14:36 3390

Noen som tør stå fram som den nissen/klovnen som driver å selger 1 og 1 aksje for 6,50? 🤡🤡🤡🤡🤡
urix
08.11.2023 kl 01:02 3343

Telinet Invest AS øker med 6000 aksjer.

wner
Total
Shares
Browne, Vincent* (CEO) 16% 4,318,954
Goldman Sachs & Co. LLC** 10% 2,649,348
Telinet Invest AS 7% 2,254,714
Nordic ESG and Impact Infrastructure** 5% 1,250,000
Telenergia Europe S.R.L 4% 972,108
Morgan Stanley & Co. LLC** 3% 826,652
Nordnet Livsforsikrings AS 3% 689.160
Gaia Energy S.R.L. 2% 600,000
Duey, Joseph (CFO) 2% 582,900
Kvantia AS 2% 554,426
Christian Villanueva Aasen 2% 463,748
Thomas, John Paul (Director) 1% 385,500
Gekko AS 1% 377,804
O'Brien, Jean Marc 1% 374,922
Cecilie Nyberg Karlsen 1% 350,960
Henriksen Gruppen AS 1% 300,000
Mork Investment AS 1% 300,000
RELI 1 AS 1% 293,462
Eirik Strand 1% 284,411
ANCH Holdings LTD 1% 248,226
Total Top 20 shareholders

67%

18,077,295
Others 33% 8,243,991
Total Shares Issued and Outstanding

100%

26,321,286

as at 6 November 2023
*Through various holdings
** Nominee
urix
08.11.2023 kl 02:56 3396

Alternus Energy har store planer , det er bra, løsningen på problemene ligger rett rundt hjørnet, blir avklart før 15. desember, så om de lykkes med refinansieringen, fusjon og notering på Nasdaq vil prisen pr. aksje stige enormt, da blir det tut og kjør.
Med en ambisjon på 3GW i 2026 så er de nesten på nivå med det Scatec produserer i dag ( MW in operation 3142), Scatec`s inntekt ila 2022 var 4,5 milliard kr.

Scatec prises til 65 kr. pr. aksje i går, med 6 ganger så mange aksjer enn ALT, så kan Alternus Energy prises til ( 65 multiplisert med 6) = kr. 390

I E24 kan man se at median kursmål hos meglere /analytikere ligger på 97 kr., da blir regnestykket: (97 multiplisert med 6 ) = 582 kr.

Jeg tar det for gitt at dette går i boks, derfor er det utrolig at det finnes selgere på dagens nivå, volumet er lite, men alikevel. Det blir ingen emisjon.

Min plan er å sitte med mine 110 k til slutten av 2025 eller tidlig 2026, mulig jeg kjøper noen flere om det viser seg at noen andre av mine aksjer får et lite løft. , Å betale ca. 7 kr. for denne med dette enorme potensialet betegnes nesten som gratis,min. femtigangen ila 2 -3 år, utrolig.

Så kan man jo spekulere på hvorfor Telinet Invest AS har lastet 100000 vis av aksjer jamt og trutt det siste halvåret, jeg tror jeg vet hvorfor, de vet et eller annet.

Dagen med jubel nærmer seg raskt, julen kan bli særs hyggelig i år!!!

Ha en fin onsdag!!!

Redigert 08.11.2023 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
Codiak73
08.11.2023 kl 05:34 3421

Når 4,3 millioner aksjer er 16% så bør vel 2,2 millioner være 8%?
Redigert 08.11.2023 kl 05:36 Du må logge inn for å svare
Rassen
08.11.2023 kl 09:25 3363

Jøss!! Nå var det mange som selge billig!! Blir billigere og billigere denne!
urix
09.11.2023 kl 01:32 3237

Telinet Invest AS øker med 10000 aksjer. De eier nå 8,60% av aksjene i Alternus Energy.

wner
Total
Shares
Browne, Vincent* (CEO) 16% 4,318,954
Goldman Sachs & Co. LLC** 10% 2,649,348
Telinet Invest AS 7% 2,264,470
Nordic ESG and Impact Infrastructure** 5% 1,250,000
Telenergia Europe S.R.L 4% 972,108
Morgan Stanley & Co. LLC** 3% 826,652
Nordnet Livsforsikrings AS 3% 689,157
Gaia Energy S.R.L. 2% 600,000
Duey, Joseph (CFO) 2% 582,900
Kvantia AS 2% 554,426
Christian Villanueva Aasen 2% 463,748
Thomas, John Paul (Director) 1% 385,500
Gekko AS 1% 377,804
O'Brien, Jean Marc 1% 374,922
Cecilie Nyberg Karlsen 1% 350,960
Henriksen Gruppen AS 1% 300,000
Mork Investment AS 1% 300,000
RELI 1 AS 1% 293,462
Eirik Strand 1% 284,411
ANCH Holdings LTD 1% 248,226
Total Top 20 shareholders

67%

18,087,048
Others 33% 8,234,238
Total Shares Issued and Outstanding

100%

26,321,286

as at 7 November 2023
*Through various holdings
** Nominee accounts

M.Y.Peng
09.11.2023 kl 11:35 3208

MR. «Selg en aksje så lavt du kan» er ute og rir idag også. Tviler på at han holder seg på hesten særlig lenge. Men, om vi legger slike figurer til side, så håper jeg vi får melding brått, brutalt, positivt og uventet. Denne kan det bli fart i.
Dopey
09.11.2023 kl 14:09 3188

Gjett hvem som drar nytte av denne jojo kursen.....det kan ikke være noen andre enn Telinet. De er de eneste som drar nytte av hvert eneste brutalt fall etter salg av 1-5 aksjer og støvsuger deretter markedet for nedfallsfrukten. Jeg liker at de har troa og snart er selskapets nest største aksjonær. :)
urix
10.11.2023 kl 00:23 3025

Telinet Invest AS øker med 8000 aksjer.

Owner
Total
Shares
Browne, Vincent* (CEO) 16% 4,318,954
Goldman Sachs & Co. LLC** 10% 2,649,348
Telinet Invest AS 9% 2,272,320
Nordic ESG and Impact Infrastructure** 5% 1,250,000
Telenergia Europe S.R.L 4% 972,108
Morgan Stanley & Co. LLC** 3% 826,652
Nordnet Livsforsikrings AS 3% 688,750
Gaia Energy S.R.L. 2% 600,000
Duey, Joseph (CFO) 2% 582,900
Kvantia AS 2% 554,426
Christian Villanueva Aasen 2% 463,748
Thomas, John Paul (Director) 1% 385,500
Gekko AS 1% 377,804
O'Brien, Jean Marc 1% 374,922
Cecilie Nyberg Karlsen 1% 350,960
Henriksen Gruppen AS 1% 300,000
Mork Investment AS 1% 300,000
RELI 1 AS 1% 293,462
Eirik Strand 1% 284,411
ANCH Holdings LTD 1% 248,226
Total Top 20 shareholders

69%

18,094,491
Others 31% 8,226,795
Total Shares Issued and Outstanding

100%

26,321,286

as at 8 November 2023
*Through various holdings
** Nominee accounts