🍀🍀🍀 ALTERNUS: FUSJON, NASDAQ, INFLATION REDUCTION ACT

Green2030
ALT 20.05.2023 kl 18:47 337485

NB. DENNE TRÅDEN ER LUKKET. ØNSKER DU Å BIDRA KONSTRUKTIVT SÅ SKAL VI LEGGE DEG TIL.


Ny tråd med mål om å dele og diskutere konstruktivt rundt Alternus Energy og veien videre til Nasdaq og fusjon med Clean Earth Acq. og full lansering i USA


-----------------------------------------------------------

LITT ENKEL BAKGRUNN

Alternus hadde fokus på mellomstore solparker i Europa og hadde vokst til 168 MW i løpet av høsten i fjor, i tillegg hadde de ca. 2,3 GW soloprosjekter som de skulle start opp i Europa - men så lanserte President Biden Inflation Reduction Act og det forandret alt. Clean Earth som er et skall selskap på NASDAQ tok kontakt og forhandlingen om fusjon startet.

Mens forhandlinene pågår så bryter Alternus sitt datterselskap Solis lånebetingelsene på et obligasjonslån på €140 mill (med ramme på €200) med obligasjonseierne, styremedlem Jon Masdal som representerer Ludvigsen AS melder seg ut av styret med en gang og selger 2,7 mill aksjer i panikk og kursen stuper fra kr20 til 2,70. Alternus starter forhandlinger med obligasjonseierne og blir bedt om å styrke EK med €14M via emisjon eller ansvarlig lån. Alternativt så kan de selge deler av de 168 MW, men da må EK økes til €50 mill. I forhandligene så presenterer Alternus et term sheet hvor de ønsker å refinansiere minimum €50 mill av obligasjonslånet, men emisjon blir også nevnt som et alternativ. De får frist til 15 mai.
Det mange frykter er en emisjon på 2-4 kr hvor det blir utstedt 40-60 mill nye aksjer i tillegg til de 26 mill vi har i dag.

- Den 17. mai fikk vi beskjed om at fristen var utsatt til 30. sept men kravet om at Alternus skal styrke EK med €14mill ved emisjon eller lån, eller at de kan selge deler av den operative driften på 168 MW frafaller.
- Istedenfor så har partene blitt enige om å refinansiere hele obligasjonslånet på €140 mill som er knyttet opp mot 168 MW operative solparker som genererer gode inntekter på salg av strøm og grønne sertifikater, og hvor forventet EBIDTA er €16 mill for 2023.
- den 9. mars så ble vi informert om at en tredjeparts ekspertvurderings-rapport ble utstedt til obligasjonstillitsmannen. Denne rapporten viste at den nåværende verdien av Solis' eiendeler (168 MW operativ solpark) er verdt €165-170 mill så den overstiger gjelden på €140 mill med omtrent €25 til €30 millioner
- Obligasjonslånet skulle i utgangspunktet refinansieres innen tidlig januar 2024, men nå skjer det innen 30. sept og Alternus er godt i gang med den prosessen, så den eventuelle krisen som Finansavisen har skrevet om er borte. De skal refinansiere noen måneder før tiden, men med pluss €25-30 mill og fusjon og lansering på Nasdaq så er det vel ingen som tror det byr på noen problemer, selv ikke Obligasjonseierne som frafalt EK kravet.

PS: For de som ikke har fått med seg at krav om ny EK frafaller og at Obligasjonslånet skal refinansieres inne 30.09.2023, les vedlegg fra melding 17.05.2023: (punkt 3.3, side 9, 2 øverste avsnitt)

---------------------------------------------------------

Det vil komme en del børsmeldinger fremover som vil drive kursen videre oppover:

1) Q1 rapport Alternus
2) Avklaring Polen
3) Salg av grønne sertifikater (Polen, Romania, Nederland, Italia)
4) Salg av fremtidig solprosjekter i Europa (649 MW egne prosjekter, 845 MW med bindende kontrakter, 811 MW med eksklusive rettigheter = 2.305 MW
5) Oppdatering fra Altnua på vekstområder og nye MegaWatts i USA og effekten av Inflation Reduction Act (IRA) (5GW innen 2027, med 40% kreditt fra IRA 😍)
6) Dato for fusjon Clean Energy på Nasdaq (de sikter på Juni, så kanskje midten/slutten av juni)
7) Fusjon med Clean Energy (de forventer $50 mill blir igjen ved å gi 0,5 aksje ekstra til de første som ikke løser inn - VELDIG SMART)
8) Lansering av Alternus Clean Earth på NASDAQ
9) Halvårsrapport Alternus/Solis (forventet €16 mill omsetning og €8 mill EBITDA første 6 mnd)
10) Enighet med Obligasjonseierne innen 30. september om refinansiering av obligasjonslånet hos Solis

Når de klinker til i USA så har de €500 mill i kredittfasilitet fra Deutche Bank og USD 50mill på bok hos Clean Earth = NOK 6 Milliarder til å investere i amerkanske solparker. I tillegg kommer cash fra Alternus og Solis 🇱🇷🚀

NB. Jeg er 110% sikker på at ALTNUA har bygget opp en solid portefølje med solprosjekter i USA de siste 9 mnd som blir børsmeldt og lansert før fusjonen.

INFLATION REDUCTION ACT - 40 PROSENT FRAFRAG
Gjennom IRA tilbyr Biden-administrasjonen et skattefradrag på 30 prosent til utviklere, med en ekstra 10 prosent bonus for selskaper som bruker innenlandske materialer. For å sikre bonusen må landbaserte vindparker og solprosjekter bruke 100 prosent amerikansk stål og jern, mens 40 prosent av de produserte delene, målt etter kostnad, må være laget lokalt. Dette øker til 55 prosent for prosjekter som begynnes på etter 2026.

Timingen til Alternus/Clean Earth er perfekt
Redigert 01.10.2023 kl 17:23 Du må logge inn for å svare
YNWA250505
27.11.2023 kl 16:06 4218

Tillitten til ledelsen er muligens tynnslitt her inne hos lykkejegerne på HF. Det som derimot er sant er at tillitten til ledelsen er absolutt på plass og hvorfor skal vi straks fusjonere med CLIN om tillitten ikke eksisterer. Skjønner at du ønsker enda lavere inngang en du hadde exit urix, men det kommer ALDRI til å skje. Nå er det kun få handelsdager igjen og Telinet fortsetter å kjøpe seg stille og profesjonelt opp i ALTERNUS. Jeg gleder meg sinnsykt til kursen flyr mange 100% samme dag fusjonen bankes igjennom. Har stor tillitt til ledelsen eller så hadde jeg ikke hatt 100+k aksjer i selskapet. Å prate ned en aksje man selv sitter i???? Nei det tror ingen på.
tana
27.11.2023 kl 16:50 4217

Ikke uvanlig at ledelsen misleder aksjonærene, men det har nok vært mye verre i mange andre selskaper her. feks, IOX, Archer,sevan drilling, Nodl, og nec. Kan nevne drøssevis men tar det ikke her. Må være lov å drømme litt for høyt selv for ledelsen i ALT. Er glad vi ikke ble skikkelig skadeskutt i Solis(ser ut som det reddes i land). Det er CLIN aksjonærene som skal stemme over dette og tror de ser for store muligheter i ALT til å gi dette opp. Antall aksjer og samme produksjon som SCATEC skal tilsi aksjekurs her på 420 kroner. Så vil anta at CLEAN ser muligheter store nok til å fusjonere. Vi får snart se fasit og om vi belønnes for å holde på dem:) At veksten ikke går like raskt er skuffende, men det er ikke skuffende at vi fusjonerer og blir notert på Nasdaq. Jeg har kjøpt mer selv om det har virket litt "usikkert". Så får vi se om det holder inn til mål. Jeg vil anta at vi må holde litt lengre på aksjene for å hente gevinsten vi hadde "tenkt".
Redigert 27.11.2023 kl 16:56 Du må logge inn for å svare
Green2030
27.11.2023 kl 17:05 4181

@Urix og andre trofaste Alternus aksjonærer

De valgte 4 desember 2023, den datoen er ikke tilfeldig valgt. Vincent Brown, Ratner og Sponsor må ha hatt en klar formening om hva de skal levere til aksjonærene i CLIN før avstemming for å sikre videre fremdrift og lansering på Nasdaq.

Forrige uke fikk vi beskjed om at obligasjonslånet blir redusert med €60 mill, og restlån, ca €90 mill vil driftes med $20 mill i omsetning og høy driftsmargin fra Romania og Italia. Med andre ord, €90 mill blir refinansiert og sikret cash blir redusert fra €7,5 mill til €4,5 mill (NOK 36 mill ekstra på konto)

Videre så skrev de at Alternus vil fortsette å fokusere på sine eksisterende prosjekter med høy driftsmargin som bidrar med over 60 % EBITDA, og fullføre sin nåværende utviklings portefølje på over 300 MW i Italia og Spania. I tillegg planlegger selskapet å gjennomføre kortsiktige oppkjøp av både drifts- og byggeklare prosjekter fra en voksende pipeline av "equity light" prosjekter i Nord-Amerika. Som for eks. 32MW i Tennessee hvor 100% av strøm er forhåndssolgt i 30 år

Disse handlingene vil gjøre Alternus i stand til å optimalisere sin portefølje, støttet av kredittfasilitet på €500 mill fra Deutsche Bank for å finansiere prosjekter under bygging og i drift, hvorav €150 mill allerede er allokert til 210 MW bygging i Italia og Spania i 2024, for å være operative i 2025. I tillegg kommer 32MW i Spania finansiert av en lokal bank

Back- stops er tiltak for å stimulere til lavere grad av innløsning samt tiltak for å sikre cash i trust fund ved høy grad av innløsning. "Back-stops" blir ofte forhandlet og avsluttet i stadiene frem til avstemming, i vårt tilfelle den 4. des. Fristen for å melde redemptions er 30 nov, og fra der så starter forhandlingene frem til 4. des.

CLIN kan beskytte seg mot muligheten for høye innløsnings-rater på flere måter. Til å begynne med gir Sponsor, direktører og offiserer vanligvis avkall på innløsnings-rettighetene med hensyn til Sponsors B-aksjer og 890.000 A aksjert. CLIN kan også sette en grense på prosentandelen av totalt utestående aksjer enhver enkelt aksjonær (eller aksjonærer som fungerer som en gruppe) kan løse inn. Denne grensen er angitt i det som er kjent som en "bulldog-bestemmelse" og er15% av den totale utestående klasse A-aksjen i CLIN.

Den primære "back-stop" for å sikre at CLIN oppfyller minimums kontant terskelen, er imidlertid tilleggsfinansiering. Dette kan ta form av offentlige investeringer i private equity (PIPE), termin-kjøpsavtaler eller gjeldsfinansiering. PIPE-er – som ofte går samtidig med de-SPAC-transaksjoner – består av en avtale med en eller flere store institusjonelle investorer (f.eks. hedgefond, verdipapirfond, banker osv.) som godtar å kjøpe et visst antall aksjer i CLIN, noen ganger til en rabattert pris. Fordi institusjonelle investorer er akkrediterte og vanligvis mer sofistikerte enn private investorer, gir de en mer pålitelig og effektiv kapital kilde. Det er heller ikke uvanlig at selskaper tilknyttet CLIN Sponsoren deltar i denne typen PIPE-avtaler.

Alternus, Clean Earth og Sponsor har garantert samarbeidet tett og brukt tilmålt tid effektivt. Veldig mange her har hengt seg opp i at de ikke har løst refinansiering raskere, men jeg vil påstå at ledelsen har vært smarte i å utnytte tiden maksimalt for å sikre inntekter fra Solis og økt cash beholdningen med + $20 mill gjennom 2023 i et marked med økte renter og tøffere vilkår - og som dere ser ovenfor så har de levert en god del - og det vitner om en god ledelse som ikke gir opp.

Tipper Sponsor vil introdusert en back-stop før avstemming - kanskje reintrodusere 0,5 extra aksje på første USD 50 mill. Det som er sikkert at Sponsor vil sikre at Clean Earth blir fusjonert med Alternus, og jeg vedder hatten min på at nok kapital vil bli igjen i CLIN til å godkjenne kapitalkravet og at Alternus Clean Earth er registrert på Nasdaq før året er omme som et operativt selskap med solparker i sør Europa og nord Amerika.
YNWA250505
27.11.2023 kl 18:09 4147

Green2030, det er en ren glede å lese dine opplysende innlegg i forhold til mine og de fleste andre her inne. Jeg har ståltro på Alternusledelsen og tenk på den kursen vi vil stå i når fusjonen meldes først og så meldes det at vi er registrert på Nasdaq før året er omme. Gjerne før nissen kommer slik at dette blir årets desidert råeste presang.
Niel
27.11.2023 kl 19:35 4095

Korreksjon: Alternus Energy fokuserer på vekst i markeder med høy margin i påvente av forretningskombinasjon med ren jord

Dublin Irland, 27. november 2023 - Det vises til børsmeldingen publisert 21. november 2023, hvor Alternus Energy (OSE: ALT, "Alternus" eller "Company") annonserte at de fokuserer sin vekst der kravene til prosjekter er mindre. og driftsmarginene er høyest og er i avanserte forhandlinger om salg av prosjekter med forventet salgsinntekt på ca. €60 millioner. Riktig størrelse på det forventede salgsinntektene er omtrent €70 millioner. Også varslingen ble publisert i feil kategori, som nå er rettet. Nedenfor er hele varselet med rettelsen.
Dopey
27.11.2023 kl 19:59 4101

Dette innlegget gikk jeg og ventet på. 👌👌 I tillegg så får Alternus 10 millioner € ekstra for sine parker i Polen og Romania og beholder likevel 60% EBITDA som følge av at de beholder de mest lukrative. Dette begynner å se unektelig bra ut. 🤩
altin
27.11.2023 kl 20:26 4134

117 mill kr ekstra☺️ Dette utgjør 4,5 kr på kursen (50% av dagens Mcap)
tana
27.11.2023 kl 20:50 4091

Dette markerer starten på de gode tider:)
Magisk er ikke mer å si!
Redigert 27.11.2023 kl 20:51 Du må logge inn for å svare
YNWA250505
27.11.2023 kl 21:24 4102

Jipiiiii
Rassen
27.11.2023 kl 22:12 4072

Tiltrekkes dette nye kjøpere? Vil vi se en kraftig oppgang i morgen 09:00?
urix
27.11.2023 kl 23:55 4049

Telinet Invest AS øker med 7000 aksjer. De eier nå 9,06% av Alternus Energy.

wner
Total
Shares
Browne, Vincent* (CEO) 16% 4,318,954
Goldman Sachs & Co. LLC** 10% 2,649,348
Telinet Invest AS 9% 2,385,897
Nordic ESG and Impact Infrastructure** 5% 1,250,000
Telenergia Europe S.R.L 4% 972,108
Morgan Stanley & Co. LLC** 3% 826,652
Nordnet Livsforsikrings AS 3% 702,192
Gaia Energy S.R.L. 2% 600,000
Duey, Joseph (CFO) 2% 582,900
Christian Villanueva Aasen 2% 464,000
Gekko AS 2% 407,504
Kvantia AS 2% 404,882
Thomas, John Paul (Director) 1% 385,500
O'Brien, Jean Marc 1% 374,922
Cecilie Nyberg Karlsen 1% 350,960
Eirik Strand 1% 304,411
Mork Investment AS 1% 300,000
Henriksen Gruppen AS 1% 293,864
RELI 1 AS 1% 293,462
ANCH Holdings LTD 1% 248,226
Total Top 20 shareholders

69%

18,115,782
Others 31% 8,205,504
Total Shares Issued and Outstanding

100%

26,321,286

as at 26 November 2023
*Through various holdings
** Nominee accounts

Redigert 28.11.2023 kl 05:58 Du må logge inn for å svare
urix
28.11.2023 kl 00:01 4110

Jeg tror ikke på at jeg har så stor makt i det jeg skriver at kursen går opp eller ned av den grunn, jeg er spennt som dere og håper på full klaff i desember!!

Telinet øker jamt og trutt.

Ha en fin tirsdag!!!!
YNWA250505
28.11.2023 kl 00:05 4143

I like måte urix
Codiak73
28.11.2023 kl 01:44 4091

Det virker nå som ledelsen har bra kontroll på dette..Det var jævlig mye å lese på siste melding,men dette var en svært positiv melding,om ikke denne går opp i morgen så skjønner jeg absolutt ingenting.
tana
28.11.2023 kl 07:04 4100

Tror nok du ikke skjønner noenting etter dagens handel. Denne aksjen viser seg nesten immun mot oppgang:)
Men for oss som har fulgt selskapet endel så ser vi at det bygges sten på sten. Jeg foretrekker å sitte i et slikt selskap.
Det vil komme etterhvert. FØR eller SIDEN. Virker som ingen bryr seg før det er blitt en sammenslåing med CLIN og at investorer ser at selskapet har taklet Solis delen. Denne meldingen er da omentrent en nesten 100 % bekreftelse på det. Slike muligheter får en sjelden og det er for sent å kjøpe når alt er 100 % avklart.
Risikoen i denne aksjen er tatt ned utrolig mye bare på de 3 siste ukene. Ingen kan garantere oppgang, men en må da sammenligne med andre selskaper og jeg har sjelden sett en slik mulighet. Selskapet har kontrakter for salg av strøm 30 år frem i tid etc. Det andre som har uhyre stort potensilale for tiden er Ultimovacs. Der er risikoen dog noe større slik jeg ser det, men potensialet der er enda større. Men jeg har puttet alt i ALT. Energi vil aldri gå av moten!
Redigert 28.11.2023 kl 07:27 Du må logge inn for å svare
Rassen
28.11.2023 kl 09:04 4005

Ingen betydning dessverre. Omsatt for 4000,- i åpningen = 0 interesse.
YNWA250505
28.11.2023 kl 09:17 3982

Stor betydning for selskapet, kursen skal aldri en ledelse bry seg om, den kommer når den kommer. Ledelsen skal bare konse på å gjøre selskapet mer solid og det gjør de nå. Kun få dager igjen før raketten tennes
Theo19
28.11.2023 kl 10:32 3934

Merkelig at ALT ikke beveger seg oppover nå,trodde vi skulle få lit medvind i denne uken jeg.Meget bra melding i går også.Takk til Green 2030 for fantastiske innlegg .
Codiak73
28.11.2023 kl 12:19 3930

Jaja.Fikk nå posten min ved børsåpning da :) Begynner og bli ganske stor portefølje nå.Får bare håpe det blir oppgang ved fusjonen..Skal uansett ha denne en god stund til.
tana
28.11.2023 kl 12:29 3959

Kjøpte enda litt jeg og er sjokkert over at vi ligger på 8 fremdeles. Nå må jeg skjerpe meg kan ikke kjøpe mer her:)
At de ser ut til å få 10 millioner EURO mer for polen/Nederland delen er fantastisk. Som tidligere nevnt 4,5 kr pr aksje. Så ligger vi på 8 når vi vet at fusjonen trolig blir et faktum neste uke ? Nesten fristende å ta lån ,men skal forsøke å ikke gjøre det:) Hva er det som kan gå galt nå ?
Er dette vanlig pump og dump lurendreier børsmeldinger ? Nei, jeg tror faktisk dette er reelt. Et annet jukseselskap ville foretatt emisjon i mai og allerede da utvannet verdiene til de som hadde aksjer. Så om veksten blir litt "redusert" i hastighet så blir aksjonærene her likeverdt og det er ikke alltid på OSE. Slikt setter allefall jeg pris på. Får de 10 millioner mer Euro for salg og fusjon til jul skal jeg takke Vincent personlig med en førjulshilsen.

" Selskapet er i fremskredne forhandlinger om salg av disse prosjektene, som forventes å bli avsluttet før utgangen av året. Forventet salgsproveny på omtrent 60 millioner euro vil bli brukt til å betale ned eksisterende gjeld og styrke balansen, opplyses det"

https://www.nordnet.no/market/news/1008468009

I verste fall kan vel fusjonen bli utsatt til dette er i orden/salget fullført "INNEN UTGANGEN AV ÅRET." Jeg holder enda 20 % sjanse for fusjon senere enn 4.des.
Så jeg tar ikke frem halleluja kortet eller helveteskortet 4.des. Men jeg UTELUKKER emsjon.
Redigert 28.11.2023 kl 12:47 Du må logge inn for å svare
Dopey
28.11.2023 kl 13:39 3912

Det ligger en skjult selger på 8kr. Jeg fikk tilslag på en større post, som absolutt ikke lå synlig. Er nok noen som sier seg fornøyd etter turen ned til 3kr. Ganske sprøtt å selge nå spør du meg. 🤔
Rassen
28.11.2023 kl 14:02 4063

Hvis jeg kjøper 5000 aksjer nå for 40.000,- så stiger snittet mitt med ca 10%….. det et litt kjipt selv om det fortsatt er godt under dagens kurs.
YNWA250505
28.11.2023 kl 14:15 4100

Posten ved åpning var noen få hundre stykker Codiak73. Alt er jo relativt :-)
YNWA250505
28.11.2023 kl 14:16 4131

Skjønner du ikke tjener så mye penger på børs når det er kriteriet ditt:-)??? Om du vet du kan få over kr 8 for dine aksjer så er du i fortjeneste også på dine kjøp på kr 8.
Rassen
28.11.2023 kl 14:49 4119

Men det vet man jo ikke. Tydeligvis ingen i dag som får mer enn 8,- så noen garanti at den er langt over 8,- om en uke finnes ikke.
YNWA250505
28.11.2023 kl 14:59 4119

Alternus Energy Reports Third Quarter 2023 Financial Results


Dublin, 28 November 2023 -- International Renewable Independent Power Producer (IPP) Alternus Energy Group Plc (OSE: ALT) (the “Company” or “Alternus”) today announced unaudited U.S. GAAP financial results for the third quarter of 2023 under the US GAAP format.

Q3 2023 Highlights

• Power production decreased by 5.4% YoY to 157 MWh due primarily to weather variances in Poland and the Netherlands.
• Revenue decreased by $1.9 million (15.3%) to $10.5 million compared to the same reporting period last year primarily because of lower electricity pricing in Poland and from lower irradiation levels due to seasonal weather conditions in Poland and the Netherlands.
• Gross profit increased by $0.5 million (6.4%) to $8.3 million resulting in gross margin of 79.0% as reduced revenues were offset by tightly controlled project operating costs.
• Selling and general expenses increased by $1 million (41%) YoY as the company grew personnel and infrastructure to drive development activities. The Company also incurred one-time expenses in preparation for its U.S. listing on the Nasdaq stock exchange.
• Positive EBITDA of $5.1 million was down from positive of $5.5 million in the same reporting period last year, reflecting the higher selling and general expenses offset by increased gross margins in the period.
• Net Loss of $16.3 million versus net loss of $0.4 million for the same period previous year, resulting from 1) a one-time charge of circa $11 million related to waiver costs associated with the green bonds and 2) increases in interest costs of $4.4 (76%) million YoY due to higher interest rates incurred versus the same period last year.
• Intensified focus on growing the pipeline of higher margin projects in select European markets and optimizing the asset portfolio by strategically reorienting available resources.
• Increased the pipeline of near-term acquisitions of operating and ready-to-build projects in North America by taking advantage of higher equity returns made available by the Inflation Reduction Act and the U.S. Department of Energy’s support for renewable energy infrastructure.

Commenting on results, Vincent Browne, Chairman and Group CEO, said: “Results in the quarter once again showed the predictability and high margins characteristic of solar projects, a cornerstone of our business model. Once operating, our solar parks generate a steady stream of clean power, revenues and gross margins over the long-term, enabling the use of debt as appropriate to enhance equity returns. The current higher interest environment means that certain projects, particularly in low irradiation countries such as Netherlands and Poland, are no longer economic for Alternus. Therefore, we will concentrate our future growth efforts on higher-equity-return projects in our current 300 MWp development portfolio in Europe. We will also accelerate the acquisition pipeline of construction-ready projects in the U.S. and Europe, where we can earn over ten times better returns for the same equity deployed. As a result of this higher returns focus, as previously announced, Alternus plans to divest its operating parks in Poland and the Netherlands. Happily, we expect proceeds of approximately €70 million versus the €60 million we had previously indicated. 100% of the net proceeds from sale will be used to pay down debt and strengthen our balance sheet.”

“We still intend to soon complete our pending business combination with Clean Earth, at which time the proceeds and Nasdaq listing will further strengthen our balance sheet and enhance future funding options. We intend to enter 2024 on a springboard for growth, with our markets poised for expansion with unprecedented regulatory and commercial support. These tailwinds underpin our goal to reach 3GWp of operating assets within the next five years,” Mr. Browne concluded.

Additional information about the Company's Third Quarter Financial Results can be found on our website.

Subsequent Events - Additional Funding

In October 2023, the Company approved the issuance by one of its US subsidiaries of secured debt in the principal amount of $3,150,000 having a maturity date of no later than June 30, 2024. The holder of the note has also been granted the right to receive warrants, conditional upon, and only issued at, the close of the business combination between the Company and Clean Earth Acquisitions Corp. (CLIN) to purchase up to (i) 100,000 shares of common stock of CLIN at an exercise price of $11.50 per share and having a 5 year term, and (ii) 300,000 shares of common stock of CLIN at an exercise price of $0.01 per share and having a 3 year term. Alternatively, should the business combination not be complete by the expiry date, the holder will be issued warrants to purchase up to 394,819 ordinary shares of Alternus Energy Group at an exercise price of NOK 5.00 per share and having a 10-year term. The debt is secured by a parent company guarantee and Chief Executive Officer and primary insider, Vincent Browne, has pledged certain shares as further collateral. Proceeds are to be used for general working capital purposes and ongoing listing costs.

In November 2023, the Company approved the issuance by one of its US subsidiaries of secured debt in the principal amount of $3,302,810 for an original purchase price of $2,972,529 and having a maturity date of no later than April 28, 2024. The proceeds were used for the purchase of solar projects project rights and options in the US.

Solis Bond Waivers Extended

In October of 2023, the bondholders voted to approve the resolutions for the extension of the waivers to the Solis Bond Terms to December 16, 2023.


About Alternus Energy Group

Alternus is a transatlantic clean energy independent power producer. Headquartered in Ireland, we currently develop, install, own, and operate utility scale solar parks in Europe and the US. Our highly motivated and dynamic team at Alternus have achieved rapid growth in recent years. Building on this, our goal is to reach 3GW of operating projects within five years through continued organic development activities and targeted strategic opportunities. Our vision is to become a leading provider of 24/7 clean energy delivering a sustainable future of renewable power with people and planet in harmony. For more information visit www.alternusenergy.com.

Business Combination Agreement

On October 12, 2022, Clean Earth entered into a definitive business combination agreement (as amended on April 12, 2023) with Alternus and Clean Earth Acquisitions Sponsor LLC, which, upon stockholder approval, will result in Alternus becoming a publicly traded company. Upon closing of the transaction, which is expected to occur shortly after the Special Meeting, and subject to the terms of the business combination agreement, Clean Earth will be renamed “Alternus Clean Energy Inc.” An application for listing on the Nasdaq Capital Market of the combined company’s common stock and warrants under the new ticker symbols “ALCE” and “ALCEW,” respectively, is expected to be effective upon consummation of the Business Combination.

About Clean Earth Acquisitions Corp.

Clean Earth Acquisitions Corp. is a blank check company formed for the purpose of effecting a merger, share exchange, asset acquisition, stock purchase, recapitalization, reorganization or other similar business combination with one or more businesses or entities, focused on identifying and developing a strategic partnership with a business that participates in the global energy transition ecosystem that is facilitating the way that energy is produced, stored, transmitted, distributed, and consumed, all while reducing or mitigating greenhouse gas emissions. For more information visit www.cleanearthacquisitions.com.

Forward-Looking Statements

Certain statements included in this notice that are not historical facts are forward-looking statements for purposes of the safe harbor provisions under the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements are sometimes accompanied by words such as “believe,” “may,” “will,” “estimate,” “continue,” “anticipate,” “intend,” “expect,” “should,” “would,” “plan,” “predict,” “potential,” “seem,” “seek,” “future,” “outlook” and similar expressions that predict or indicate future events or trends or that are not statements of historical matters. These forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding Alternus’ growth, prospects and the market for solar parks and other renewable power sources. These statements are based on various assumptions, whether or not identified in this notice, and on the current expectations of the respective management teams of Alternus and Clean Earth and are not predictions of actual performance. These forward-looking statements are provided for illustrative purposes only and are not intended to serve as and must not be relied on by an investor as, a guarantee, an assurance, a prediction or a definitive statement of fact or probability. Actual events and circumstances are difficult or impossible to predict and will differ from assumptions. Many actual events and circumstances are beyond the control of Alternus and Clean Earth.

These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, including: the impact of reduction, modification or elimination of government subsidies and economic incentives (including, but not limited to, with respect to solar parks); the impact of decreases in spot market prices for electricity; dependence on acquisitions for growth in Alternus’ business; inherent risks relating to acquisitions and Alternus’ ability to manage its growth and changing business; risks relating to developing and managing renewable solar projects; risks relating to photovoltaic plant quality and performance; risks relating to planning per
Rassen
28.11.2023 kl 15:29 4117

Fortsatt bare å krysse fingrene 🤞🏾🤞🏾
Dopey
28.11.2023 kl 21:49 3924

Urix: Vet du når Kvantia dukket opp i topp 20 listene? Er nysgjerrig på om de satt i selskapet før smellen, eller plukket opp billig når deg var brannsalg. Har du oversikt så langt tilbake?
Codiak73
28.11.2023 kl 21:51 3946

Himmel :) Jeg fikk da selvsagt ikke alle aksjene på en ordre..Kjøper forøvrig ALDRI aksjer for mindre enn 10 K bare for å nevne det..
tana
28.11.2023 kl 22:35 3892

Selv jeg skjønte det da jeg såg posten på 10 000 omsatt, det var ikke på åpningen. Jeg hadde nemlig kjøpt rett før av samme pott og såg det kom ut nye 1125 akjser, da det var tømt flere ganger. Fint at du opplyste om det uansett. Er nok en som vil realisere noe av potten. Jeg traff ikke bunn, men startet inngang på 4.50.
Har kjøpt litt etterhvert som påfyll. Nå er det nok nå skal jeg vente på resultatet som mange av dere andre. Men at noen vil realisere rett FØR nasdaq notering ? jaja....kanskje vi bommer her!
Redigert 28.11.2023 kl 22:36 Du må logge inn for å svare
urix
29.11.2023 kl 00:07 3825

Telinet Invest AS har solgt 7000 aksjer.

Owner
Total
Shares
Browne, Vincent* (CEO) 16% 4,318,954
Goldman Sachs & Co. LLC** 10% 2,649,348
Telinet Invest AS 9% 2,378,297
Nordic ESG and Impact Infrastructure** 5% 1,250,000
Telenergia Europe S.R.L 4% 972,108
Morgan Stanley & Co. LLC** 3% 826,652
Nordnet Livsforsikrings AS 3% 702,191
Gaia Energy S.R.L. 2% 600,000
Duey, Joseph (CFO) 2% 582,900
Christian Villanueva Aasen 2% 464,000
Gekko AS 2% 407,504
Thomas, John Paul (Director) 1% 385,500
O'Brien, Jean Marc 1% 374,922
Kvantia AS 1% 370,982
Cecilie Nyberg Karlsen 1% 350,960
Eirik Strand 1% 304,411
RELI 1 AS 1% 302,262
Mork Investment AS 1% 300,000
Henriksen Gruppen AS 1% 293,864
ANCH Holdings LTD 1% 248,226
Total Top 20 shareholders

69%

18,083,081
Others 31% 8,238,205
Total Shares Issued and Outstanding

100%

26,321,286

as at 27 November 2023
*Through various holdings
** Nominee accounts
Theo19
29.11.2023 kl 10:01 3660

Er det ingen som trur fusjonen går igjennom,merkelig lite som skjer i denne nå.Bare få dager til 4 desember
tana
29.11.2023 kl 10:06 3669

Tror den går gjennom. Tror også at Telinet selger når vi er notert på Nasdaq. Ser ut som de sånn smått har begynt. Spent på hvor høyt den går på notering og fusjon. Telinetvil nok legge en liten demper på jubelen om de fortsetter. De har en større skjult post. Merkelig at de ikke vil holde litt lengre. Det er de som holder på med dataalgoritmen her. Selge 1 og kjøpe 1.
Redigert 29.11.2023 kl 10:10 Du må logge inn for å svare
YNWA250505
29.11.2023 kl 10:19 3640

De solgte 7k for å skremme ut flere så de kan fortsette å kjøpe billige aksjer frem til det smeller. NÅR fusjonen er på plass pg NÅR Nasdaq noteringen er på plass kan de bare dumpe hele posten sin om de vil. Den blir slukt på minutter. Nå r d bare å vente, bare håper de ikke utsetter igjen da markedet hater utsettelser. Men fusjon, ja den er jeg 100% sikker på kommer
Rassen
29.11.2023 kl 12:22 3532

Ingen her som vil kjøpe de 269 aksjene til 8,08? Kort vei til 8,80,- egentlig.
YNWA250505
29.11.2023 kl 12:42 3494

kort og kort, det slippes aksjer ned hele tiden. Kun en godmelding som får slutt på dette tullet nå
Dopey
29.11.2023 kl 12:44 3488

Telinet har solgt en håndfull aksjer tidligere og deretter støvsugd markedet i flere uker etterpå. Det er nok de som leker med kursen for å plukke opp billig, men man må følge med på Kvantia, da det er nok de som ligger som skjult selger i disse dager.
Rassen
29.11.2023 kl 13:12 3432

Jeg tok i hvert fall de 2100 stk som lå til 7,84 i dag. Tar gjerne i mot mer på det nivået eller lavere.
tana
29.11.2023 kl 13:25 3438

Ser ut som Telinet feiget ut foreløpig :)
De har vel ny sperre på 8.8 ?
Ser ikke for meg at små private aktører selger før vi er på nasdaq ?