🍀🍀🍀 ALTERNUS: FUSJON, NASDAQ, INFLATION REDUCTION ACT

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
03.05.2024 kl 09:39
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
Green2030
ALT 20.05.2023 kl 18:47 352843

NB. DENNE TRÅDEN ER LUKKET. ØNSKER DU Å BIDRA KONSTRUKTIVT SÅ SKAL VI LEGGE DEG TIL.


Ny tråd med mål om å dele og diskutere konstruktivt rundt Alternus Energy og veien videre til Nasdaq og fusjon med Clean Earth Acq. og full lansering i USA


-----------------------------------------------------------

LITT ENKEL BAKGRUNN

Alternus hadde fokus på mellomstore solparker i Europa og hadde vokst til 168 MW i løpet av høsten i fjor, i tillegg hadde de ca. 2,3 GW soloprosjekter som de skulle start opp i Europa - men så lanserte President Biden Inflation Reduction Act og det forandret alt. Clean Earth som er et skall selskap på NASDAQ tok kontakt og forhandlingen om fusjon startet.

Mens forhandlinene pågår så bryter Alternus sitt datterselskap Solis lånebetingelsene på et obligasjonslån på €140 mill (med ramme på €200) med obligasjonseierne, styremedlem Jon Masdal som representerer Ludvigsen AS melder seg ut av styret med en gang og selger 2,7 mill aksjer i panikk og kursen stuper fra kr20 til 2,70. Alternus starter forhandlinger med obligasjonseierne og blir bedt om å styrke EK med €14M via emisjon eller ansvarlig lån. Alternativt så kan de selge deler av de 168 MW, men da må EK økes til €50 mill. I forhandligene så presenterer Alternus et term sheet hvor de ønsker å refinansiere minimum €50 mill av obligasjonslånet, men emisjon blir også nevnt som et alternativ. De får frist til 15 mai.
Det mange frykter er en emisjon på 2-4 kr hvor det blir utstedt 40-60 mill nye aksjer i tillegg til de 26 mill vi har i dag.

- Den 17. mai fikk vi beskjed om at fristen var utsatt til 30. sept men kravet om at Alternus skal styrke EK med €14mill ved emisjon eller lån, eller at de kan selge deler av den operative driften på 168 MW frafaller.
- Istedenfor så har partene blitt enige om å refinansiere hele obligasjonslånet på €140 mill som er knyttet opp mot 168 MW operative solparker som genererer gode inntekter på salg av strøm og grønne sertifikater, og hvor forventet EBIDTA er €16 mill for 2023.
- den 9. mars så ble vi informert om at en tredjeparts ekspertvurderings-rapport ble utstedt til obligasjonstillitsmannen. Denne rapporten viste at den nåværende verdien av Solis' eiendeler (168 MW operativ solpark) er verdt €165-170 mill så den overstiger gjelden på €140 mill med omtrent €25 til €30 millioner
- Obligasjonslånet skulle i utgangspunktet refinansieres innen tidlig januar 2024, men nå skjer det innen 30. sept og Alternus er godt i gang med den prosessen, så den eventuelle krisen som Finansavisen har skrevet om er borte. De skal refinansiere noen måneder før tiden, men med pluss €25-30 mill og fusjon og lansering på Nasdaq så er det vel ingen som tror det byr på noen problemer, selv ikke Obligasjonseierne som frafalt EK kravet.

PS: For de som ikke har fått med seg at krav om ny EK frafaller og at Obligasjonslånet skal refinansieres inne 30.09.2023, les vedlegg fra melding 17.05.2023: (punkt 3.3, side 9, 2 øverste avsnitt)

---------------------------------------------------------

Det vil komme en del børsmeldinger fremover som vil drive kursen videre oppover:

1) Q1 rapport Alternus
2) Avklaring Polen
3) Salg av grønne sertifikater (Polen, Romania, Nederland, Italia)
4) Salg av fremtidig solprosjekter i Europa (649 MW egne prosjekter, 845 MW med bindende kontrakter, 811 MW med eksklusive rettigheter = 2.305 MW
5) Oppdatering fra Altnua på vekstområder og nye MegaWatts i USA og effekten av Inflation Reduction Act (IRA) (5GW innen 2027, med 40% kreditt fra IRA 😍)
6) Dato for fusjon Clean Energy på Nasdaq (de sikter på Juni, så kanskje midten/slutten av juni)
7) Fusjon med Clean Energy (de forventer $50 mill blir igjen ved å gi 0,5 aksje ekstra til de første som ikke løser inn - VELDIG SMART)
8) Lansering av Alternus Clean Earth på NASDAQ
9) Halvårsrapport Alternus/Solis (forventet €16 mill omsetning og €8 mill EBITDA første 6 mnd)
10) Enighet med Obligasjonseierne innen 30. september om refinansiering av obligasjonslånet hos Solis

Når de klinker til i USA så har de €500 mill i kredittfasilitet fra Deutche Bank og USD 50mill på bok hos Clean Earth = NOK 6 Milliarder til å investere i amerkanske solparker. I tillegg kommer cash fra Alternus og Solis 🇱🇷🚀

NB. Jeg er 110% sikker på at ALTNUA har bygget opp en solid portefølje med solprosjekter i USA de siste 9 mnd som blir børsmeldt og lansert før fusjonen.

INFLATION REDUCTION ACT - 40 PROSENT FRAFRAG
Gjennom IRA tilbyr Biden-administrasjonen et skattefradrag på 30 prosent til utviklere, med en ekstra 10 prosent bonus for selskaper som bruker innenlandske materialer. For å sikre bonusen må landbaserte vindparker og solprosjekter bruke 100 prosent amerikansk stål og jern, mens 40 prosent av de produserte delene, målt etter kostnad, må være laget lokalt. Dette øker til 55 prosent for prosjekter som begynnes på etter 2026.

Timingen til Alternus/Clean Earth er perfekt
Redigert 01.10.2023 kl 17:23 Du må logge inn for å svare
altin
07.12.2023 kl 22:48 5444

ja, Andrew Ratner virker meget dyktig. Fusjonen fullført og notert på Nasdaq allerede neste uke, det hadde jeg ikke trodd. 🙂
Tobias
07.12.2023 kl 22:51 5427


Side 20 i presentasjonen

Peak funding US$65m ( blir vel en emisjon i 2024)

A total of US$65m is the peak requirement based on delivery of the operational plan to 2026 s and is anticipated to be funded from a combination of equity and/or Corporate level debt over the next 12 months. Additional funding sources to deliver on the plan to 2026 include potential sales of minority ownership of projects and/or the refinancing the development portfolio once these projects reach operational status. ()2) Forward looking information included in this slide should not be viewed as guidance. This is provided for illustrative purposes only. Such information relates to potential estimated results based on specific assumptions and not to the Company ’s actual expected results. For more information on forward looking statements see Slide 2/3 of this presentation
Redigert 07.12.2023 kl 22:52 Du må logge inn for å svare
Leoløve
07.12.2023 kl 23:12 5371

Ja, bra presentasjon.
Hørte også det ble sagt at de er klar for handel på NASDAX i løpet av en uke.
Neste Torsdag/Fredag.
Håper i mellomtiden de kommer med en mld om sluttført salg av Solparkene de ville selge.
Kan vi håpe på at de har klare noen prosjekter i USA og som de vil slippe ut News om.. :)
Rotna
07.12.2023 kl 23:13 5515

Det står også at de kan selge små porteføljer til dette formålet. Dette kan bli snakk om de neste 12 til 18 mnd(sies i presentasjonen). Uansett høres det ut som i verste fall en liten emisjon(er ikke nevnt bare at de vil se på alle muligheter). Disse pengene skal ha vokst til 95 millioner $ i 2026 (Så de har planer og anlegg klare). De utelukker heller ikke salg av mindre anlegg for dette formål. De har en total økonomisk plan til ut 2026 og da skal produksjonen være på 3GW!
Husk at det blir flere aksjonærer så blir ikke så mye på hver for videre VEKST om en må dette. (i verste fall en emisjon som er langt frem i tid og aksjekursen har steget ;MYE til den tid). Det gjenstår å se når vi er notert på Nasdaq, Nasdaq notering FØR jul , hurraa!!!!!!!!!!!
Det positive er at her virker det som det meste allerede er planlagt ned til ganske detaljert nivå og flere mulige utfall ut 2026. Da er cashflowen økt voldsomt om de holder planen. Det virker som de jobber for aksjonærene og det er ikke alltid i børsnoterte selskaper. (Hjelper at Vincent ikke vil utvannes).

Tommel opp fra meg. Dere kan enda se presentasjone eller laste den ned, benytt deg av det!

Til LEOløve, det virker som det er planlagt MYE mer enn det som ble sagt der. Likte det jeg hørte. Solparker og salg (polen)stod på side 20 refinansiering mener jeg huske, så er vel egentlig ferdigforhandlet. Finner bankgarantien fra Deutche bank på 650 millioner $. Men ikke hvor og når den skal den brukes ? Står bare at de kan brukes på ulike prosjekter. Vi får nok mer informasjon etterhvert. Nå må vi først komme oss over dammen:)
Redigert 08.12.2023 kl 01:27 Du må logge inn for å svare
YNWA250505
07.12.2023 kl 23:20 5475

Men skal ikke lånet fra Deutsche bank gå til denne utviklingen de mener koster $650mill.
Green2030
08.12.2023 kl 00:45 5378

Deutche Bank sin €500 mill kreditt er øremerket solpark prosjekter i sør Europa med høy driftsmargin som bidrar med over 60 % EBITDA, Ratner nevnte Spania, Italia og Helles. Forrige uke fikk vi en melding om at €150 mill av kreditten skal brukes til å ferdigstille 210MW i Spania og Italia som skal være operative i 2025.

Ratner sa at de er i kontakt med flere institusjoner for å etablere en tilsvarende "Deutche Bank kreditt" for å gjennomføre kortsiktige oppkjøp av både drifts- og byggeklare prosjekter fra en voksende pipeline av "equity light"-prosjekter i Nord-Amerika så fort fusjonen er gjennomført.

For å supplere tidligere kommentarer her, Ratner bekreftet at fusjonen ferdigstilles neste uke og Alternus Clean Energy vil være registrert og kan handles på Nasdaq neste uke. Dette betyr at vi vill få noen hyggelige meldinger i morgen og neste uke:

1. Fredag 8 des er det 4 dager siden avstemmingen den 4. desember, så den offisiell versjon fra avstemmingen inklusive kontant beholding for å ferdigstille og godkjenne fusjonen med Alternus Energy skal presenteres
2. Bekreftelse om endelig salg av Polen og Nederland for €70 mill og refinansiering av €80 mill
3. Status Alternus inklusive kontant beholding fra drift og grønne sertifikater, etc for 2023, nye prosjekter i Sør Europa og Nord Amerika
4. Lansering og handel av Alternus Clean Energy på Nasdaq

PS. Ratner sa at $65 mill er maks kravet basert på levering av operasjons-planen til 2026 og forventes å bli finansiert fra en kombinasjon av egenkapital og/eller grønne obligasjonslån i løpet av de neste 12 - 18 månedene når markedet har roet seg og renten er på vei ned.
Leoløve
08.12.2023 kl 01:07 5386

Super oppdatering Green👍🏼
Her vil skje mye fremover.
Jeg setter ALT opp som min Jule- og Nyttårsraket kandidat.
Theo19
08.12.2023 kl 08:58 5157

Da får vi se hva som skjer i dag,bør vel begynne å klatre sikkelig nå.
Rassen
08.12.2023 kl 09:05 5206

Det tok ikke akkurat av i åpningen 😂😂
Rotna
08.12.2023 kl 09:15 5167

Jeg synes 6 % er mye. Går den 6 % hver dag, ja da hadde det vært enkelt. Vil se den endelige fusjonsavtalen er spent på den nå. Resten er plankekjøring, bare å vente på at positive meldinger kommer nå. Snakker vi kurs 15 innen vi er på Nasdaq ?
loket
08.12.2023 kl 09:20 5286

Nasse til uka, kom inn i rett tid igjen jeg, lykkes de så blir e millioner, Go Helg
Theo19
08.12.2023 kl 09:34 5231

Får håpe det kommer en melding snart,hva tror dere første børsmelding blir?
M.Y.Peng
08.12.2023 kl 09:57 5171

Snakker vi kurs 15 innen vi er på Nasdaq ? Ser jeg som svært sannsynlig.
X-43 scramjet
08.12.2023 kl 11:59 5000

Blir fort verdier for 30-40 kr aksjen her. Har fått troen på ALT igjen. Ser bedre ut nå
Leoløve
08.12.2023 kl 12:49 4942

Green.
Jeg har hørt på presentasjonen Ratner hold for CLIN og ALT i år kveld. To minutter ut i presentasjonen snakker han innldningsvis om ALT. Han bruker her uttrykket "currently trades at Euronext in Oslo"..
Kan vi tolke dette ditt henne, at det kan være planer om å flytte aksjene ALT har inn i CLIN skallet på NASDAX og således merge de to selskapene i sammen på det viset.
Da når dette utført kun kan handles via handels
plattformen NASDAX.
Ratner snakker jo også om finansierings mulighetene som finnes og vil åpne seg i USA og forstår jeg forretningsplanen rett, er det også i USA den største veksten vil komme de neste årene (utover fastlagte planer i Europa).
urix
08.12.2023 kl 14:12 4885

Han bruker her uttrykket "currently trades at Euronext in Oslo"..

Min litt sleivete oversettelse lyder: For tiden handles Alternus Energy på Euro Next Growth i Oslo. Personlig ville ikke jeg lagt så mye spekulasjon i dette, han opplyser kun om et faktum.
Ståa er inntil annet er blitt meldt er at: Alternus Clean Energy noteres på Nasdaq (Ikke Nasdax), og at Alternus Energy forblir på Oslo børs.
Redigert 09.12.2023 kl 03:24 Du må logge inn for å svare
X-43 scramjet
08.12.2023 kl 14:46 4857

Mcap kun 300 mill, det vil snart endre seg
loket
08.12.2023 kl 15:06 4819

Må vel snart være tom han som driver med brannsalget.
Rassen
08.12.2023 kl 15:35 4809

ALT under 11,50 i dag er skuffende!
YNWA250505
08.12.2023 kl 17:32 4579

Nydelig. Stille og rolig vekst. Perfekt
altin
08.12.2023 kl 17:34 4612

Årets julekalender. 11 kr på Mandag, 24 kr julaften 🤶
Rotna
08.12.2023 kl 17:59 4544

Tegningsrettene til CLINR er på ny all time high.
Så noen har troen på det nye fusjonerte selskapet. Opp 7 % i dag.Var på 0.185 nå 0.1785 $

https://finance.yahoo.com/quote/CLINR?p=CLINR
Redigert 08.12.2023 kl 18:05 Du må logge inn for å svare
X-43 scramjet
08.12.2023 kl 18:31 4514

ALT har blitt plaget av masse markedsuro i 2023, 50% opp på mandag hadde vært noe
loket
08.12.2023 kl 20:30 4363

Vi skal opp mye, er brannsalget til han som må selge som bremser oss, men egentlig greit vi stiger pent og rolig
Rassen
08.12.2023 kl 22:18 4254

Litt usikkerhet og diskusjon på TI ser det ut som.
Green2030
08.12.2023 kl 22:19 4269

@Leoløve - godt spørsmål. Nasdaq er jo litt mere spenstig enn lille EuroNext på Oslo Børs for å si det pent. Utfordringen er at det er få aksjonærer og lite volum på mange av selskapene på EuroNext - så det er lett å påvirke eller kjøre kursen opp eller ned - og det kan bli et reelt problem for kursen til Alternus Clean Energy (ACE) på Nasdaq. Et smart steg kunne vært å flytte fra EuroNext til OBX eller tilsvarende,

Jeg blir ikke overrasket om Alternus på sikt blir lagt ned og du, jeg, Urix, Vincent Brown, etc blir direkte aksjonærer i Alternus Clean Energy (ACE) på Nasdaq NYSE
Hvis det skjer så er det ikke en merger, ALT vil bli lagt ned og ALT sine aksjer i ACE vil bli fordelt på oss eksisterende aksjonærer i Alternus Energy Group.

Men jeg tror ikke det kommer til å skje på en stund, de har mer enn nok av andre ting å holde på med fremover, de skal tross alt bygge 3GW de neste årene
Rotna
08.12.2023 kl 22:27 4342

Ut fra det jeg forstår så vil Alternus aksjonærer som beholder sine aksjer og ikke selger de, få "bonusaksjer" i 2025 om produksjonsmålene og EDBITA de har satt oppnås. Er det ikke ca. 0.75 aksjer som belønning i 2025 om dette oppfylles(mulig det reelle tallet blir noe forandret) ? Hva som skjer etter 2025 er en helt annen sak. Jeg har tro på Megaoppgang FØR 2025.

", Alternus, as the sole beneficial and record holder of all of the issued and outstanding equity interests in the Acquired Subsidiaries as of immediately prior to the closing of the business combination (the “Closing”), will transfer to Clean Earth, and Clean Earth will receive from Alternus, all of the issued and outstanding equity interests in the Acquired Subsidiaries, as consideration and in exchange for the issuance and transfer by Clean Earth to Alternus of 27,500,000 shares of common stock of Clean Earth, subject to a working capital adjustment of up to 1,000,000 shares,plus up to 20,000,000 Earnout Shares (the “Business Combination Proposal”) "

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883984/000110465923117330/tm2231344-21_defm14a.htm
Redigert 08.12.2023 kl 22:35 Du må logge inn for å svare
urix
09.12.2023 kl 07:28 3970

Om prisingen på Alternus Clean Energy i USA vil bli vesentlig høyere etter fusjonen og notering på Nasdaq enn Alternus Energy notert på Euronext Growth, så vil det si at Alternus Energy i Norge er svært underpriset, det som da framstår som et mulig hendelsesforløp er at noen kupper selskapet. (Oppkjøp)
Nå husker jeg ikke i farta hvor stor del Alternus Energy eier av Alternus Clean Energy, noen som kan hjelpe meg???

Jeg er også av den formening at Alternus Energy bør si farvel til Euronext Growth, søke notering på OBX (Hovedlista) fort som mulig. Da er det også mulig for fond og større investorer å komme på banen, noen av disse har som krav om de skal investere at aksjene er notert her.

Nå er vi blitt informert om at fusjonen er i boks og at det blir notert på Nasdaq til uken, da er to tredeler av kinderegget er "gjennomført", gjenstår kun melding om refinansiering.
Det forundrer meg at folk selger på 11 tallet, men nok om det, jeg ser for meg en dobling før jul om refinansieringen er på plass. Herfra: The sky is the limit!!!

Ha en god lørdag, skal se Crystal Palace- Liverpool i dag!!!
Dopey
09.12.2023 kl 09:03 3891

God lørdag. YNWA 😎
X-43 scramjet
09.12.2023 kl 09:09 3942

Blir spennende tider for ALT nå mot Nyttår. Reprisingen kan begynne
altin
09.12.2023 kl 10:05 3897

Ja, fikk enda bedre tro på Alternus etter presentasjonen på torsdag. Alle burde få den med seg.

https://youtube.com/watch?v=u08rXKrMpvk&si=H8gHm37IGhpmzHwl
Snoopy07
09.12.2023 kl 10:23 3901

Hei, spennende med Clin og ClinR.

Noen som kan forklare hvorfor clin snare er ned 50 % og clinR er opp ca litt (mye siste dager og flatt fra sommeren)?
Theo19
09.12.2023 kl 10:56 3911

Til Palace ja,håper jeg da.
Rotna
09.12.2023 kl 12:45 3771

Urix

Får ikke vi i Alternus aksjer til Clin Earth og at bonus aksjer kan være Alternus Clean Energy i 2025(men virker som det er CLIN) ? Etter "fullførelsen/virksomhetssammenslutningen" vil de bytte navn til Alternus Clean Energy slik jeg har forstått det, da må det jo vare Alternus Clean energy aksjer!
Kan det ikke være de tallene jeg referer til over her ? Har du lest hele linken ? Jeg er lei av å tro!
Så derfor fint med en klar melding på dette som trolig kommer innen tirsdag vil jeg anta.
11-tallet tror jeg vi glatt hopper over på mandag. Går for dobbling som du sier. Synes vi allerede har fått fin julegave, men vil være ekstra fint med en STOR pakke.
Redigert 09.12.2023 kl 13:09 Du må logge inn for å svare
X-43 scramjet
09.12.2023 kl 14:07 3661

Kan bli tidenes aksje med fullført fusjon samt noen nye solpark avtaler i USA
altin
09.12.2023 kl 14:35 3631

Meglerhus hadde kursmål på 65 kr for 1år siden. Det er fremdeles 26 mill aksjer og fusjonen er godkjent.

https://www.finansavisen.no/nyheter/energi/2022/10/31/7954197/arctic-securities-anbefaler-alternus-energy
Dopey
09.12.2023 kl 17:02 3503

Gode uker og måneder i vente for oss Alternus eiere som i tillegg holder med riktig rødt lag i England. YNWA og God jul. 🎅🏻⚽️🎅🏻
YNWA250505
09.12.2023 kl 17:17 3477

YNWA 🤪🤪🤪🤪