🍀🍀🍀 ALTERNUS: FUSJON, NASDAQ, INFLATION REDUCTION ACT

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
03.05.2024 kl 09:39
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
Green2030
ALT 20.05.2023 kl 18:47 352838

NB. DENNE TRÅDEN ER LUKKET. ØNSKER DU Å BIDRA KONSTRUKTIVT SÅ SKAL VI LEGGE DEG TIL.


Ny tråd med mål om å dele og diskutere konstruktivt rundt Alternus Energy og veien videre til Nasdaq og fusjon med Clean Earth Acq. og full lansering i USA


-----------------------------------------------------------

LITT ENKEL BAKGRUNN

Alternus hadde fokus på mellomstore solparker i Europa og hadde vokst til 168 MW i løpet av høsten i fjor, i tillegg hadde de ca. 2,3 GW soloprosjekter som de skulle start opp i Europa - men så lanserte President Biden Inflation Reduction Act og det forandret alt. Clean Earth som er et skall selskap på NASDAQ tok kontakt og forhandlingen om fusjon startet.

Mens forhandlinene pågår så bryter Alternus sitt datterselskap Solis lånebetingelsene på et obligasjonslån på €140 mill (med ramme på €200) med obligasjonseierne, styremedlem Jon Masdal som representerer Ludvigsen AS melder seg ut av styret med en gang og selger 2,7 mill aksjer i panikk og kursen stuper fra kr20 til 2,70. Alternus starter forhandlinger med obligasjonseierne og blir bedt om å styrke EK med €14M via emisjon eller ansvarlig lån. Alternativt så kan de selge deler av de 168 MW, men da må EK økes til €50 mill. I forhandligene så presenterer Alternus et term sheet hvor de ønsker å refinansiere minimum €50 mill av obligasjonslånet, men emisjon blir også nevnt som et alternativ. De får frist til 15 mai.
Det mange frykter er en emisjon på 2-4 kr hvor det blir utstedt 40-60 mill nye aksjer i tillegg til de 26 mill vi har i dag.

- Den 17. mai fikk vi beskjed om at fristen var utsatt til 30. sept men kravet om at Alternus skal styrke EK med €14mill ved emisjon eller lån, eller at de kan selge deler av den operative driften på 168 MW frafaller.
- Istedenfor så har partene blitt enige om å refinansiere hele obligasjonslånet på €140 mill som er knyttet opp mot 168 MW operative solparker som genererer gode inntekter på salg av strøm og grønne sertifikater, og hvor forventet EBIDTA er €16 mill for 2023.
- den 9. mars så ble vi informert om at en tredjeparts ekspertvurderings-rapport ble utstedt til obligasjonstillitsmannen. Denne rapporten viste at den nåværende verdien av Solis' eiendeler (168 MW operativ solpark) er verdt €165-170 mill så den overstiger gjelden på €140 mill med omtrent €25 til €30 millioner
- Obligasjonslånet skulle i utgangspunktet refinansieres innen tidlig januar 2024, men nå skjer det innen 30. sept og Alternus er godt i gang med den prosessen, så den eventuelle krisen som Finansavisen har skrevet om er borte. De skal refinansiere noen måneder før tiden, men med pluss €25-30 mill og fusjon og lansering på Nasdaq så er det vel ingen som tror det byr på noen problemer, selv ikke Obligasjonseierne som frafalt EK kravet.

PS: For de som ikke har fått med seg at krav om ny EK frafaller og at Obligasjonslånet skal refinansieres inne 30.09.2023, les vedlegg fra melding 17.05.2023: (punkt 3.3, side 9, 2 øverste avsnitt)

---------------------------------------------------------

Det vil komme en del børsmeldinger fremover som vil drive kursen videre oppover:

1) Q1 rapport Alternus
2) Avklaring Polen
3) Salg av grønne sertifikater (Polen, Romania, Nederland, Italia)
4) Salg av fremtidig solprosjekter i Europa (649 MW egne prosjekter, 845 MW med bindende kontrakter, 811 MW med eksklusive rettigheter = 2.305 MW
5) Oppdatering fra Altnua på vekstområder og nye MegaWatts i USA og effekten av Inflation Reduction Act (IRA) (5GW innen 2027, med 40% kreditt fra IRA 😍)
6) Dato for fusjon Clean Energy på Nasdaq (de sikter på Juni, så kanskje midten/slutten av juni)
7) Fusjon med Clean Energy (de forventer $50 mill blir igjen ved å gi 0,5 aksje ekstra til de første som ikke løser inn - VELDIG SMART)
8) Lansering av Alternus Clean Earth på NASDAQ
9) Halvårsrapport Alternus/Solis (forventet €16 mill omsetning og €8 mill EBITDA første 6 mnd)
10) Enighet med Obligasjonseierne innen 30. september om refinansiering av obligasjonslånet hos Solis

Når de klinker til i USA så har de €500 mill i kredittfasilitet fra Deutche Bank og USD 50mill på bok hos Clean Earth = NOK 6 Milliarder til å investere i amerkanske solparker. I tillegg kommer cash fra Alternus og Solis 🇱🇷🚀

NB. Jeg er 110% sikker på at ALTNUA har bygget opp en solid portefølje med solprosjekter i USA de siste 9 mnd som blir børsmeldt og lansert før fusjonen.

INFLATION REDUCTION ACT - 40 PROSENT FRAFRAG
Gjennom IRA tilbyr Biden-administrasjonen et skattefradrag på 30 prosent til utviklere, med en ekstra 10 prosent bonus for selskaper som bruker innenlandske materialer. For å sikre bonusen må landbaserte vindparker og solprosjekter bruke 100 prosent amerikansk stål og jern, mens 40 prosent av de produserte delene, målt etter kostnad, må være laget lokalt. Dette øker til 55 prosent for prosjekter som begynnes på etter 2026.

Timingen til Alternus/Clean Earth er perfekt
Redigert 01.10.2023 kl 17:23 Du må logge inn for å svare
X-43 scramjet
12.12.2023 kl 15:50 4740

Var sikker på Alternus Clean Earth Energy skulle bli noe av. Trakk de seg helt på slutten?
Codiak73
12.12.2023 kl 15:53 4730

Nei.Ingen har trukket seg,ble bare litt forsinkelser,og muligens uenighet,men det jobbes med og få dette på plass..Selvsagt ingen ideell nyhet før jul,men anbefaler alle og bli sittende på sine aksjer i Alternus..Jeg for min del kommer til å kjøpe litt til når julelønningen er på plass :)
Sjoa
12.12.2023 kl 16:01 4709

Slik jeg har fortstått det så kan ingen trekke seg da avtalen er stemt gjennom allerede. Innen 4 des. måtte CLIN aksjonærer ha sagt at de ville ha utbetaling etter denne dato ville de ikke få igjen noe. Dermed ble det stemt for fusjon og de har lagt en klar plan med det meste. Kan det være at kjøper av Solparken ikke ville gi så mye som tidligere ønsket ? Amatørmessig uansett hva det er, de bør ha underskrifter på plass og går ikke fusjonen her gjennom til slutt blir jeg forbauset. Nå har de en stund til å jobbe med dette, men dette bør de klarere fortest mulig. Et serigøst selskap kan ikke holde på slik. Hvordan skal de da trekke til seg av store amerikanske aktører om dette er fremgangsmåten ? Jeg har tro etter noen justeringer og jeg antar det er salget de plundrer med.
Ratner er en like stor dust som Vincent i så fall om de roter det til!
Redigert 12.12.2023 kl 16:15 Du må logge inn for å svare
Green2030
12.12.2023 kl 16:03 4738

CLIN aksjen opp 32 % as we speak.
$6.31
Codiak73
12.12.2023 kl 16:09 4725

Håper de ikke er opp pga at fusjonen er utsatt :)
Niel
12.12.2023 kl 16:10 4982

Kan du utbrodere dette litt? Tenker du at det finnes en grunn til at CLIN stiger ved utsatt fusjon?
Codiak73
12.12.2023 kl 16:13 5022

Nei.Skriver at jeg håper at det ikke er grunnen..Finnes helt sikkert noen som ikke vil at fusjonen med Alternus skal tre i kraft.Slik er det alltid.
Sjoa
12.12.2023 kl 16:17 5045

Kan de stjele Altnua selv, CLIN ? Håper da vitterlig ikke det.
Aksjekursen til Alternus gjenspeiler nå at selskapet står alene uten fusjon. Latterlig kurs etter alle prosjekter de har gjennomført og planlagt.
Kun disse polakkproblemene som raserer ? Det mest positive er at de sa du SKULLE holde seg UNNA ØST EUROPA fremover!

"There can be no assurance that the business combination will be consummated within the time period required by Clean Earth’s governing documents, which currently provide that Clean Earth must consummate its initial consummation by May 28, 2024."

Jeg tror dette ordnes seg raskt noe annet vil sjokkere meg ut fra det selskapene har formidlet til omverden, men tro kan en også gjøre et annet sted..........

Redigert 12.12.2023 kl 16:41 Du må logge inn for å svare
Green2030
12.12.2023 kl 16:24 5039

Nei selvfølgelig ikke.... prøv å vær litt mer etterrettelig er du snill
Green2030
12.12.2023 kl 16:27 5045


På under en time på Nasdaq så har det blitt omsatt 330950 CLIN aksjer a $6,23 = $2,061,818 /NOK 22, 7 mill
Det er 32% opp - det skjer mens ALT faller 30%
circles82
12.12.2023 kl 16:31 5048

tolker dagens melding som en formalitet da det nok har vært noe i søknad som ikke var riktig og derfor blir utsatt. teksten om at det ikke kan garantere at det gjennomføres før 28 mai høres ut som en ryggdekningstekst utformet av selskapets advokater. De tar alltid med ryggdekning for alle eventualiteter i en slik melding.Tenker kursen kommer seg ganske greit om refinansiering kommer på plass snarlig. En god del av kursfallet i dag skjedde på veldig små poster styrt av en algoritme som forsøker å senke kurs for å kjøpe seg opp mer i selskapet.
Green2030
12.12.2023 kl 16:35 5013

@circles82 - enig med deg. 28. mai 2024 henvise til utsettelsen som ble godkjent med 6 måneder den 28. november 2023 - derfor den datoen. Kun en formalitet slik jeg ser det
Green2030
12.12.2023 kl 22:18 4765

Hei Urix, I dagens melding sto det:
Clean Earth kunngjorde i dag at betingelsene for å avslutte fusjonen mellom Clean Earth og Alternus Energy Group Plc, er ennå ikke oppfylt og fusjonen er ikke avsluttet, som beskrevet i den endelige fullmakts-erklæringen/prospektet innlevert av selskapet til SEC 14. november , 2023. mao, et eller annet mangler eller er feil beskrevet i SEC filing den 14 nov 2023.

Tidslinjen fra den 14 November er viktig, fordi dette er lenge før redemptions ble annonsert den 28.11 og 06.12, Forward Purchase Agreement som ble inngått 03.12, Avstemming og godkjenning av Business Combination Agreement den 4 des og Ratner´s kommentar den 7 des om merger og handel på Nasdaq.
Ser noen skriver fusjonen ikke blir noe av, eller at CLIN ikke vil fusjonere med Alternus, eller at de mangler kapital for å gjennomføre merger, etc... Ingen av disse påstandene er korrekt etter min mening. Jeg mener at fusjonen vil bli gjennomført, da dagens melding omhandler feil/mangel som tilskrives dokumentene som ble sendt SEC den 14 nov.

Dokumenter sendt SEC 14. nov
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001883984/000141057823002490/clinu-20230930x10q.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883984/000110465923117524/tm2330679-2_defa14a.htm
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001883984/000110465923117507/tm2330679d1_8k.htm

Helt på tampen, i dag så steg CLIN 22% på Nasdaq til $5,76 og hadde en omsetning på 700,000 aksjer, tilsvarende en omsetning på $ 4 mill / NOK 44 mill. De fikk samme melding som oss, og her så falt den 30% og jeg antar at det var algoritmen til Telinet Invest AS som plukket opp en god del, og jeg kjøpte litt også
Redigert 12.12.2023 kl 22:22 Du må logge inn for å svare
Sjoa
12.12.2023 kl 22:43 4750

Håper selvsagt du har rett men børs har lært meg til at det er uendelig mye fanterier ute og går. Da jeg sa det kunne være for lite penger i potten (til fusjon) var det fordi at i meldingen til CLIN står det at for mange ville løse inn(engelsk versjon på Clin sine meldingssider/SEC). Jeg sier ingenting, men må være lov å tenke høyt. Jeg observerer også volum på alle CLIN aksjer samt at de går mye opp. Hvorfor har feks. Clin i forkant av fusjon gått mye ned ? Det kan være enkle og logiske grunner som jeg ikke forstår og somregel er det få andre som forstår og kan redegjøre på et troverdig grunnlag.Når jeg stiller spørsmål om noe er det for at jeg finner det i en melding og teksten der. Ikke alltid like enkelt å forstå. Veldig sjelden kommer det svar og tolkninger på det jeg nevner så det viser jo at børsmeldinger skrives så "runde" at du aldri kan komme å påpeke at det var feil. Med mindre det er bankers, altså 100 % klart. Og selv da kan en faktisk tolke ofte flere synspunkter/løsninger. Jeg har aksjer her fordi at jeg tror det løser seg. Er ikke ofte fusjonsmeldinger går i dass, så håper at så ikke er tilfelle her heller. Og er det så enkelt som noe feil på avstemmingsarket som lager så mye kluss. Ja da blir jeg også litt betenkt. Jeg tror og at det er noe sent å hoppe på toget om det kommer fusjonsmelding/100%. Jeg tror dem da går minst 10 kroner rett opp, trolig mer. Jeg er meget positiv til å se at CLINR tegningsaksjer omsettes i dag. Hadde fusjon vært utelukket ville allefall ikke de gått opp i dag vil jeg tro.

Jeg lurer enda på dette med bonusaksjer, men jeg forstår det slik at 20 millioner bonusaksjer vil bli delt ut til alternus aksjonærer om alle satte mål blir nådd til og med 2025. Det er en av grunnene til at jeg ikke tør stå utenfor, selv etter dagen i dag. Og jeg mener Alternus forsvarer dagens prising alene, men mulig jeg tar feil her også. Selv om jeg synes det ville vært sykt så kan det faktisk være mulig. Mange ganger er desverre ikke børs sunn fornuft og rettferdig prising. Scatec kan bli enda høyere priset da meglerne anbefaler dritten og alternus kan falle enda mer for få snakker positivt om den(det er ingen samsvarslogikk da mener jeg), men forutsetningen er virkelig der for å lykkes. Det var bare det med å få ballen i mål! Personlig skal jeg kjøpe en flaske Bitter og den skal stå til skam og forargelse på hylla i hele julen, den taes kun ned om det kommer en melding som gir grunn til det. Da skal jeg gi den vekk så skal jeg finne noe annet om det blir noen grunn til det! Elnomi kunne fått den (0.2 L)for han er virkelig en av de mest tragiske personligheter jeg kan komme på! De to som har skuffet meg mest denne uken er spesielt Ratner og Vincent. Håper at de kan snu på det inntrykket.
Redigert 12.12.2023 kl 23:43 Du må logge inn for å svare
urix
13.12.2023 kl 02:05 4591

Topp 20 listen oppdateres dessverre ikke, siste var 6. desember.
Sjoa
13.12.2023 kl 03:41 4552

Her står det faktisk rett frem at det er feil i dokumentene som ble sendt ut og stemt over, fullmaktserklæringen :

"In connection with the Business Combination, on November 13, 2023, Clean Earth filed a definitive Proxy Statement with the SEC relating to the Business Combination. Clean Earth mailed the Proxy Statement and other relevant documents to its stockholders as of the Record Date for voting on the Business Combination. This communication DOES NOT CONTAIN ALL THE INFORMATION THAT SHOULD BE CONSIDERED concerning the Business Combination and is not intended to form the basis of any investment decision or any other decision in respect of transactions contemplated by the business combination agreement.

No offer of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of the Securities Act."

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883984/000110465923125372/tm2332684d1_ex99-1.htm

Høres ut som det er rett og slett er formelle feil i utkastet som de stemte over og at det derfor ikke oppfyller kravene til å bli notert på Nasdaq. Si meg har de ikke gode nok advokater til å gjøre dette riktig første gang ? Tror det er absolutt første gang jeg har hørt om noe slikt. Det at tegningrettene økte 5 % i verdi i går kveld kan tyde på at dette går gjennom når det blir rettet.Volumet var såvidt over normalt. Men det går jo noen dager/uker før en får gjort dette. Skjønner nå hvorfor Rotner var så overbevisende, han visste ikke om dette selv engang.
Redigert 13.12.2023 kl 04:52 Du må logge inn for å svare
urix
13.12.2023 kl 03:57 4542

Burde vært enkel plankekjøring etter mitt syn.

Hvorfor kødder de med oss???

Hvordan er det egentlig mulig? Tilitten er ikke blitt bedret fra mitt ståsted, tvert imot !! De leker med investorene med deres inkompetente tilnærming i nesten alt de gjør, det meste har blitt dritt foreløpig, håper det endrer seg i 2024.

Har mine 125K.

Håper på noe positivt ila uka!!!
Redigert 13.12.2023 kl 04:00 Du må logge inn for å svare
loket
13.12.2023 kl 11:10 4289

16 December pluss et par dager svartid fra mottaker, neste uke tipper jeg.
Tobias
13.12.2023 kl 12:11 4288

Fin kjøpsanledning dette.
Tobias
13.12.2023 kl 12:22 4281

Tipper det blir en fin rekyl i aksjen nå.
Leoløve
13.12.2023 kl 13:50 4211

Fornybar energi har det jo vært god utvikling innenfor de siste tiår. Og man har estimert en videre kraftig vekst, samtidig som man sakte men sikker over mange år vil bygge ned de fossile brennstoffer.

Den første store bølgen av overgang fra Fossilt til Fornybar energi, vil komme fra firmaer og Fond, med utpreget fokus på Miljø og sin merkevarebygging. De må bli stuereine.
Da vil det bli overført gigantisk summer internasjonalt og inn i bla. Sol. Finansene vil søke underprisede og gode vekst selskaper (ikke de overprisede og stagnerte aktørene).
ALT kan få det travelt på NASDAQ.
Redigert 13.12.2023 kl 14:12 Du må logge inn for å svare
urix
13.12.2023 kl 14:06 4159

Leoløve: Ikke Nasdax, men Nasdaq, håper du tar han!!???
Leoløve
13.12.2023 kl 14:15 4168

Ja, så det nå - takk👍🏼😊
Rassen
14.12.2023 kl 10:31 4080

Nå er det for mange selgere her synes jeg!
loket
14.12.2023 kl 14:08 3959

Sitter å tenker på kursfallet i Clin fra 10 og ned, er ikke det litt naturlig da mange aksjonærer valgte å ta penger når de løste seg ut. Blir jo mindre med penger i selskapet en stund, eller tenker jeg helt feil nå?
Leoløve
14.12.2023 kl 14:46 3904

Men hvis det var noen som trakk seg ut, ble det mindre penger, men også mindre aksjer vel.

Skal da gjerne ikke være noe i veien for at gjenværende aksjer har samme pålydende som før..?

Slår man sammen to selskaper og selskapsverdiene blir delt på x antall flere aksjer, kan vel dette også være grunn til at selskapsverdi/ delt på antall totalaksjer = endret aksjekurs.
Hva trur du..?
Redigert 14.12.2023 kl 16:00 Du må logge inn for å svare
urix
14.12.2023 kl 15:04 3876

Tragisk ledelse er skyld i kursen!!
Dopey
14.12.2023 kl 20:03 3713

Gekko ute av topp 20 og telinet øker med 30k. Godt å se at telinet fortsetter å øke. 👌
Sjoa
14.12.2023 kl 20:12 3697

Jeg vil ha samme forståelse som deg. Det vil bli mindre aksjer og mindre penger. MEN de færre aksjene vil ha større andel eiendeler. Husk at alle ALTERNUS solparker inngår i det nye selskapet og det var derfor de ville stille med litt penger i potten regner jeg med. Vi får tilgang til et stort og "billig" marked i USA. Kanskje det at så mange valgte å løse inn også er en av årsaken bak misvisende/feil tekst ? Det er bare tanker fra min side ingen belegg for å si det er slik. Satser på at dette ordner seg, men sikker kan en aldri være. Var da som svarte at dette skjedde rett før fristen med bondholdere også. De har signalisert salg av solparker, så vi får bare håpe at dette stemmer. Ellers blir det en lengre vei å gå.Blir spennende om de får dette i orden før nyttår. Utsiktene er enorme og det er derfor jeg eier aksjen, men de bør ta ting i riktig rekkefølge nå og få til løsning på rotet de har stelt i stand. Om meldingen fra SEC/CLIN er riktig! At det bare er en formell feil på dokumentene så fikser de dette rimelig raskt, så vi får bare stole på at de forteller sannheten. Rutner virket flink og troverdig på forrige ukes presentasjon , men det trenger ikke stemme i virkeligheten.
Redigert 14.12.2023 kl 20:16 Du må logge inn for å svare
YNWA250505
14.12.2023 kl 20:17 3686

Og når kursen står i 30 så er det tragisk ledelse da også eller?
urix
15.12.2023 kl 00:52 3568

Kursen lå på over 30 kr den første tiden, da de kom på børs, ikke imponert om de når 30 kr, tilbake til start er for dårlig. Nå på 8 tallet, fantastisk. (Ironi). Dette er beviset på god ledelse!!(Ironi).

IPO var på 28 kr.

Ha en god fredag + helg!!
Redigert 15.12.2023 kl 03:22 Du må logge inn for å svare
urix
15.12.2023 kl 00:57 3585

Telinet Invest AS øker med 30000 aksjer.

Nordnet Livforsikrings AS har økt med 38000 aksjer.

Gekko er ute av topp 20.

Owner
Total
Shares
Browne, Vincent* (CEO) 16% 4,318,954
Goldman Sachs & Co. LLC** 10% 2,649,348
Telinet Invest AS 9% 2,457,668
Nordic ESG and Impact Infrastructure** 5% 1,250,000
Telenergia Europe S.R.L 4% 972,108
Nordnet Livsforsikrings AS 3% 832,339
Morgan Stanley & Co. LLC** 3% 826,652
Gaia Energy S.R.L. 2% 600,000
Duey, Joseph (CFO) 2% 582,900
Christian Villanueva Aasen 2% 464,000
Eirik Strand 1% 395.811
Thomas, John Paul (Director) 1% 385,500
O'Brien, Jean Marc 1% 374,922
Cecilie Nyberg Karlsen 1% 350,960
RELI 1 AS 1% 302,262
Mork Investment AS 1% 300,000
Henriksen Gruppen AS 1% 293,864
ANCH Holdings LTD 1% 248,226
Taliesin Durant 1% 229,500
Arthur Pivirotto 1% 229,500
Total Top 20 shareholders

67%

18,064,514
Others 33% 8,256,772
Total Shares Issued and Outstanding

100%

26,321,286

as at 12 December 2023
*Through various holdings
** Nominee accounts

Redigert 15.12.2023 kl 01:01 Du må logge inn for å svare
Rassen
15.12.2023 kl 12:06 3367

Begynner å bli billig igjen nå
Sjoa
15.12.2023 kl 12:33 3331

Denne aksjen kan en bare legge vekk. Ingen vits å mene, referere synse en dritt. Jeg håper det løser seg før 28.05. Kommer tilbake senere om det er vits å komme tilbake på forumet.
Niel
15.12.2023 kl 13:17 3274

Jeg fikk lyst å skrive noen ord og dele mine vurderinger, for hva det er verdt.

Vi venter alle åpenbart på refinansieringen og sluttføring av fusjonen med notering på Nasdaq. Ja, nedturen ble litt ekstra kjedelig når Ratner uken før "bekreftet" at fusjonen ville være sluttført denne uken. Kursen gjenspeilte raskt denne forventningen. På dette tidspunktet antar jeg han visste hvor mye kapital som er i ACE (Alternus Clean Energy) og derfor vurderer jeg at det ikke er et kapital problem. Hvor mange betingelser (conditions) som skal klaffe for merger og notering på Nasdaq vet jeg ikke, dette er utenfor mitt kompetansefelt. Dette kan være en "quick fix" eller det kan ta lengre tid. Personlig hengte jeg meg opp i ordet "expeditiously" som ble brukt i meldingen som så fint defineres til "with speed and efficiency.". Jeg velger da optimistisk sett å vurdere at å løse dette ikke trenger å ta veldig lang tid.

Fristen fra obligasjons eierne er nå 16 desember. Jeg tror ikke det kommer en vellykket refi innen fristen men tror heller på en utsettelse. Dette er grunnene:

1. Jeg utelukker IKKE at refi henger sammen med fusjonen. Det betyr at for at refi skal bli vellykket så må ACE være notert på Nasdaq og fusjonen må være sluttført. Jeg sier på ingen måte at dette er caset, men jeg utelukker det ikke.

2. Jeg tror at hadde refi vært 100 % klart så hadde vi hatt denne meldingen denne uken, senest nå. Siden denne meldingen ikke er her så vurderer jeg at den siste tiden blir brukt til å sette på plass en ny utsettelse til januar. Det kan like gjerne komme en melding i kveld som på mandag, uavhengig av at fristen er på lørdag. Fristen er for Alternus til å innfri, ikke for å gi oss en melding.

Nå som det er sagt så er jeg 100 % sikker på en vellykket refinansiering med prinsippet at man kan aldri være sikker på noe i et aksjemarked. Men alt tilsier at refinansieringen blir vellykket siden obligasjonseierne følger nøye med og jeg tipper det er hyppige diskusjoner rundt bordet. Alternus har allerede meldt at de jobber med et salg men dette kan være innviklede prosesser og tar gjerne litt tid.

Også vil jeg komme med en kommentar til hvordan man viser "følelser" på et offentlig forum. Vi må ha litt med oss hvilken aksje vi har investert i og hva historien her er. Å klandre selskapet og visse personer oppfatter jeg som lite rasjonelt. Jeg liker å ha fakta på bordet før jeg eventuelt deler ut skyld og her vet vi egentlig ingenting om hva som har skjedd og hva som er foranledning til at det ble slik det ble. For å dra denne enda lengre så har vi faktisk ingen fakta gir oss svar på hva som skjedde i Polen og om VB og co har vært "uaktsomme" i måten de har drevet selskapet på. Hvis man sitter i den posisjonen at man har delt ut skyld og mener de gjør en dårlig jobb, ja da stiller jeg spørsmål til hvorfor man har investert eller følger selskapet?

Er du med på leken, da må du tåle steken. Ikke sitt og del ut skyld.

Til slutt, hvis jeg skal prøve å spå kursen så tror jeg vi havner på mellom 6-7 kroner en stund HVIS vi mottar melding om ny utsettelse til januar. Jeg HÅPER SELVFØLGELIG at både fusjon og refinansiering er klar før vi går inn i 2024 men jeg prøver å ha en objektiv og realistisk tilnærming.

Gjerne komme med tilbakemeldinger, jeg liker en god diskusjon men hold diskusjonen til fakta og begrunn svaret. Er du uenig så begrunn hvorfor du er uenig sånn at kanskje du har vurderinger som jeg ikke har tenkt på.Redigert 15.12.2023 kl 19:25 Du må logge inn for å svare
urix
15.12.2023 kl 15:35 3172

Er du med på leken, da må du tåle steken. Ikke sitt og del ut skyld. (Kopi fra Niel)


For det første så er ikke dette en lek, Niel. De har lovet og ikke holdt ord!!! Vi har investert utfra deres mål og lovnader om å nå 3GW.

Hvem skal man klandre for driten, deg, meg, nei det må bli de som ikke har innfridd hva vi forventet, sist uke så alt rosenrødt ut, nu er det svart.

Man bør se faen på veggen!!

Jeg skjønner at du prøver å klamre deg til at alt ordner seg, kanskje får du rett, det håper jeg, om ikke er det mange av oss som taper mye penger.
Niel
15.12.2023 kl 15:52 3164

Det er tydelig at du er veldig forbannet Urix og jeg skal ikke si noe på hvordan du personlig skal håndtere dette. Selskapet har nok satt sine mål ut i fra de forutsetningene de hadde og kanskje de var realistiske under de forutsetningene, kanskje ikke. De forutsetningene ble forandret da tiden dro ut og de gikk i brudd, samt at fusjonen lot seg vente. Caset endret seg med andre ord. Erfaringsmessig bør man gjøre egne vurderinger ut i fra hva et selskap setter som sine mål og lovnader. Mål og ambisjon kan også være veldig forskjellig.

"Vi har investert utfra deres mål og lovnader om å nå 3GW". Du har kanskje investert ut i fra dette men å skrive "vi" og gå ut ifra hva hvilket grunnlag jeg og andre har investert ut i fra blir veldig feil. Jeg klamrer meg til ingenting og sitter med de samme vurderingene som da jeg investerte i dette caset og ut ifra selskapets verdi når jeg investerte. Jeg forventer ikke noe annet enn at dette tar tid og tid har jeg plenty av.

For meg så har det fundamental ikke skjedd endringer ut i fra min vurdering av caset når det gjelder fusjon og refinansiering. Hvor mange GWP de ender opp med om hvor mange år er noe likegyldig for meg så lenge de har en skalerbar forretningsmodell fra utvikling til drift og gode marginer.

Jeg har fortsatt tro på selskapet, den dagen jeg mister troen så selger jeg meg ut og går videre.
Redigert 15.12.2023 kl 15:54 Du må logge inn for å svare
YNWA250505
15.12.2023 kl 19:23 3134

100% enig med deg Niel. Kursen har jo enkelte dager rast 4-500k i min portefølje i bare Alternus. Kunne ikke brydd meg mindre. Kan skjønne de som har satset med midler de kanskje trenger nå og må selge? Jeg har null planer om å selge, det er jo enkelte her som har lovet meg kurser på flere hundre kroner. Var kult når kursen gikk godt oppover og seff aldri kult med nytt ras pga en utsettelse. Tipper vi allerde til uke får på plass avtalen, men håper på januar 2024 pga formueskatten.